StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Cheltuieli bugetare ale romaniei

Rolul sistemului cheltuielilor publice

Cheltuielile publice sunt instrumente, parghii financiare importante ale trecerii la economia de piata, de infaptuire a actiunilor social-culturale, ale dezvoltarii economiei nationale, de aparare nationala si a ordinii de drept, de realizare a politicii de colaborare si cooperare cu toate tarile, de promovare a politicii de pace si colaborare internationala.
Cheltuielile publice indeplinesc un rol diferit de la o etapa la alta, in functie de obiectivele politicii economico-sociale a statului in etapa respectiva.
Rolul diferitelor categorii de cheltuieli publice rezulta din felul si continutul lor economic si social, din ponderea pe care acestea o ocupa in sistemul cheltuielilor, din influenta pe care o exercita asupra dezvoltarii economico-sociale.
Cheltuielile pentru actiunile social-culturale sunt strans legate de indeplinirea prerogativelor cultural-educative ale statului. Aceste cheltuieli au un rol important in educarea cetateneasca a maselor, ir pregatirea profesionala, recalificarea si in satisfacerea cerintelor spirituale ale membrilor societatii, asigurandu-le, in acelasi timp, ocrotirea, mentinerea si intarirea sanatatii fizice si intelectuale, refacerea fortei de munca, prelungirea duratei vietii active si a vietii in general prin trimiteri la odihna, la tratament balnear, protectia sociala etc. Cheltuielile cu invatamantul, ocrotirea sanatatii, asigurarile, asistenta si protectia sociala, cultura, arta, sportul etc. au un rol important in realizarea consumului social.
Paralel cu finantarea investitiilor necesare modernizarii si dezvoltarii industriei (cu deosebire a celei mici consumatoare de energie), dezvoltarii continue a bazei tehrico-materiale moderne, trebuie acordata toata atentia modernizarii si dezvoltarii intensive a agriculturii ' ramura prioritara & economiei nationale ' care sa aiba un randament ridicat, sa finanteze dezvoltarea intensiva si echilibrata a celorlalte ramuri economice si domenii de activitate, dezvoltarea si perfectionarea relatiilor de productie.
Finantarea dezvoltarii economiei nationale constituie grupa de cheltuieli legata nemijlocit de indeplinirea atributiilor ecojomico-organizatorice ale statului. Cu aceste cheltuieli se finanteaza dezvoltarea echilibrata a tuturor ramurilor economiei nationale infaptuindu-se sistematic reproductia sociala, se finanteaza cercetarea stiintifica, introducerea cuceririlor stiintei si a progresului tehnic in toate ramurile economiei nationale.
Concomitent, optiunile si prioritatile in economie sunt astfel silite si resursele in asa mod alocate si utilizate incat sa se asigure amplasarea judicioasa a fortelor de productie pe teritoriul tarii, fapt ce contribuie la dezvoltarea echilibrata a judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor. Cheltuielile sunt in asa fel orientale incat sa se poata folosi la maximum toate conditiile economice si naturale ale fiecarui judet, municipiu, oras si comuna, in vederea realizarii obiectivelor silite.
Cheltuielile publice contribuie la justa repartizare a produsului national brut pentru dezvoltare si consum, creand conditii optime in vederea cresterii produsului national brut, a avutiei nationale, resorbirii somajului, realizarii »deflatiei etc. Prin majorarea cheltuielilor publice de la bugetul statului in faza de depresiune creste cererea globala si pe aceasta baza se impulsioneaza productia si se trece la faza de expansiune economica. Cheltuielile bugetare sunt orientate in special spre achizitii de stat, investitii in sfera social-cultu-rala si in unitatile economice cu capital de stat.
Pentru prevenirea eventualelor dezechilibre ce ar putea surveni in economie ca urmare a influentei unor factori neprevazuti, o parte din cheltuielile statului sunt alocate pentru constituirea diferitelor rezerve materiale si bugetare.
Statul roman duce pe extern o politica de pace, de colaborare multilaterala cu toate tarile lumii, de aparare a integritatii teritoriale a tarii, impotriva oricarei eventuale agresiuni, apararea independentei si suveranitatii nationale. Ponderea cheltuielilor cu apararea nationala oglindeste politica dusa de Romania pentru intarirea pacii si de coexistenta pasnica cu toate tarile indiferent de oranduirea lor sociala si de forma de guvernamant. O pondere mica o au cheltuielile cu organele statului. Reducand cu consecventa aceste cheltuieli prin simplificarea si reorganizarea aparatului de stat, desfiintarea verigilor administrative paralele sau de prisos, imbunatatirea impartirii administratiteritoriale a tarii si prin rationalizarea cheltuielilor destinate apararii nationale se elibereaza insemnate resurse bugetare, care se folosesc pentru finantarea economiei nationale si a actiunilor social-culturale.
Cheltuielile bugetare se determina si sunt efectuate in asa fel, incat unele categorii le determina si le conditioneaza pe celelalte.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre cheltuieli bugetare ale romaniei

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE