StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul muncii

Stadiul actual al managementului securitatii si sanatatii in munca pe plan european si internationalSTADIUL ACTUAL AL MANAGEMENTULUI SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA PE PLAN EUROPEAN SI INTERNATIONAL
EVOLUTIA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
(prelucrare dupa Nisipeanu, S. - Sisteme de management si securitate in munca. Perspective europene si abordare nationala. Revista Calitatea - acces la succes, nr. 7-8/2005, pag. 50 - 52)


SIMILITUDINILE DINTRE PREVEDERILE DIRECTIVELOR UNIUNII EUROPENE SI ELEMENTELE SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Elemente ale Directivelor Uniunii Europene

Elemente ale sistemelor de management al securitatii si sanatatii in munca

Prevenirea riscurilor

Accentul pus pe actiuni preventive

Responsabilizarea conducerii de la cel mai inalt nivel

Angajamentul declarat al conducerii

Constientizarea si formarea angajatilor

Instruire - constientizare

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor

Reducerea permanenta a riscurilor ce nu pot fi eliminate

Imbunatatirea continua


(dupa Nisipeanu, S. - Sisteme management si securitate in munca. Perspective europene si abordare nationala. Revista Calitatea - acces la succes, nr. 7-8/2005, pag. 50 - 52)MODELE DE SISTEME DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
GHIDUL ILO-OSH: 2001 PRIVIND PRINCIPIILE DIRECTOARE ALE SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


0.    737b15h   INTRODUCERE


1.    737b15h   OBIECTIVE


2.    737b15h   CADRUL NATIONAL AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITATII   SI SANATATII IN MUNCA

2.1.    737b15h     737b15h Politica nationala

2.2.    737b15h     737b15h Principiile directoare nationale

2.3.    737b15h     737b15h Principiile directoare specifice


3.    737b15h   SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


      POLITICA

3.1.    737b15h     737b15h Politica de securitate si sanatate in munca

3.2.    737b15h     737b15h Participarea salariatilor


     ORGANIZAREA

3.3.    737b15h     737b15h Responsabilitatile si obligatiile

3.4.    737b15h     737b15h Competentele si formarea

3.5.    737b15h     737b15h Documentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca

3.6.    737b15h     737b15h Comunicarea


     PLANIFICAREA SI IMPLEMENTAREA

3.7.    737b15h     737b15h Analiza initiala

3.8.    737b15h     737b15h Planificarea, elaborarea si implementarea sistemului

3.9.    737b15h     737b15h Obiectivele de securitate si sanatate in munca

Prevenirea pericolelor

Masurile de prevenire si control

Managementul schimbarii

Prevenirea, pregatirea si reactia in situatii de urgenta

Achizitionarea de bunuri si servicii

Subcontractantii


     EVALUAREA

Monitorizarea si masurarea eficacitatii

Anchetele in caz de leziuni, degradari ale starii de sanatate, boli sau incidente legate de procesul de munca si efectul acestora asupra eficacitatii masurilor de securitate si sanatate in munca

Auditul

Analiza efectuata de conducere


    ACTIUNEA IN VEDEREA IMBUNATATIRII

Actiunea preventiva si corectiva

Imbunatatirea continua


Figura 1. Interconexiunile dintre principalele elemente care alcatuiesc cadrul national al sistemelor de management al securitatii si sanatatii in muncaFigura 2. Principalele elemente ale sistemului de management

 al securitatii si sanatatii in munca

Ø    737b15h   Organizatia care la elaborat:

·    737b15h     737b15h   ghidul ILO-OSH: 2001 (Guidelines on occupational safety and health management systems - in engleza; Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail - in franceza) a fost adoptat la reuniunea International Labour Organization (ILO) desfasurata la Geneva, in perioada 19-27.04.2001, de un ansamblu tripartit de experti (7 experti guvernamentali din Germania, Brazilia, Guineea, Japonia, Mexic, Noua Zeelanda si Polonia; 7 experti din partea angajatorilor/patronatelor; 7 experti  din partea salariatilor/sindicatelor).


Ø    737b15h   Sursele documentare utilizate:

·    737b15h     737b15h   enuntarea principiilor directoare privind sistemele de management al securitatii si sanatatii in munca a fost realizata pe baza principiilor admise pe plan international si definite prin documentele elaborate de structurile tripartite ale ILO;

·    737b15h     737b15h   conform opiniei conturate la nivelul ILO, numai sistemele de management al securitatii si sanatatii in munca fundamentate pe principii directoare unanim recunoscute la nivel mondial de structuri tripartite pot avea forta si supletea necesara elaborarii intr-o organizatie a unei veritabile culturi durabile a securitatii.


Ø    737b15h   Structura demersului propus:

·    737b15h     737b15h   nivelul I: are un caracter general si este aplicabil fiecarui stat; statul trebuie sa defineasca o politica nationala in domeniul managementului securitatii si sanatatii in munca, obligatie care se traduce prin:

    737b15h desemnarea unei institutii competente pentru stabilirea si promovarea sistemelor de management al securitatii si sanatatii in munca; institutia competenta trebuie sa realizeze concertarea cu structurile cele mai reprezentative ale angajatorilor si ale salariatilor;

    737b15h definirea principiilor generale si a procedurilor care faciliteaza integrarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca in sistemul global de management al unei organizatii;

·    737b15h     737b15h   nivelul II: este constituit dintr-un ansamblu de directive generale care pot fi aplicate la nivel national, ansamblu transpus intr-un referential al ILO constituit din 16 cerinte de securitate si sanatate in munca care trebuie adaptate de fiecare stat in functie de specificul national;

·    737b15h     737b15h   nivelul III: este constituit din directive care trebuie sa tina cont de specificul fiecarei organizatii, in special de marimea ei si de tipul pericolelor si importanta riscurilor asociate activitatilor desfasurate in cadrul acesteia.


Ø    737b15h   Caracteristicile generale:

·    737b15h     737b15h   este redactat sub forma unui "cod de bune practici" si foloseste in mod frecvent conditionalul (ar trebui in loc de trebuie), ceea ce il diferentiaza de un referential utilizat pentru certificare;

·    737b15h     737b15h   principiile directoare continute in ghidul ILO-OSH au un caracter voluntar, nu introduc constrangeri suplimentare si nu sunt destinate inlocuirii legislatiei si reglementarilor nationale existente la momentul actual;

·    737b15h     737b15h   constituie un instrument menit sa-l sprijine pe angajator in indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin in domeniu securitatii si sanatatii in munca, iar aplicarea lor nu necesita nici o certificare.

·    737b15h     737b15h   modelul de sistem al managementului securitatii si sanatatii in munca propus de ghidul ILO-OSH este unic prin structura si functiile lui, dar el urmeaza logica unui demers de imbunatatire continua de tipul clasic PDCA foarte asemanator cu cel al sistemelor de management propuse de ISO (ISO 14001: 1996 sau ISO 9001: 2000).


OBIECTIVELE PROCESULUI DE ELABORARE SI IMPLEMENTARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Ø    737b15h   la nivel national principiile trebuie:


a.    737b15h     737b15h sa serveasca la instituirea unui cadru national pentru sistemele de management al securitatii si sanatatii in munca, sustinut de preferinta de legislatia si reglementarile nationale;

b.    737b15h    sa sprijine elaborarea unor mecanisme voluntare vizand o mai buna respectare a reglementarilor si normelor aplicabile in vederea imbunatatirii continue a performantelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

c.    737b15h     737b15h sa sprijine elaborarea de principii directoare nationale si specifice privind sistemele de management al securitatii si sanatatii in munca pentru a raspunde cerintelor concrete si reale ale organizatiilor, in functie de marimea, natura si complexitatea activitatilor desfasurate de acestea.


Ø    737b15h   la nivelul unei organizatii principiile trebuie:


a.    737b15h     737b15h sa constituie directii de actiune pentru organizatie, in vederea integrarii elementelor sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca, in cadrul unei politici si a unor mecanisme globale de management;

b.    737b15h    sa incite toti membrii organizatiei, in special angajatorii, proprietarii, conducerea, salariatii si reprezentantii lor la aplicarea principiilor si metodelor adecvate de management al securitatii si sanatatii in munca, care au ca finalitate imbunatatirea continua a performantelor in acest domeniu.CADRUL NATIONAL AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCAØ    737b15h    politica nationala stabileste principii si proceduri de ordin general pentru:


a.    737b15h     737b15h promovarea implementarii sistemelor de management al securitatii si sanatatii in munca, precum si integrarea acestora in sistemul global de management al unei organizatii;

b.    737b15h    sprijinirea si imbunatatirea mecanismelor voluntare pentru identificarea, planificarea, implementarea si imbunatatirea sistematica a activitatilor vizand securitatea si sanatatea in munca, atat la nivel national, cat si la cel al organizatiei;

c.    737b15h     737b15h promovarea participarii salariatilor si a reprezentantilor lor la nivelul organizatiei;

d.    737b15h    implementarea imbunatatirii continue si evitarea birocratiei si a costurilor inutile;

e.    737b15h     737b15h promovarea, in cadrul oferit de sistemele de management al securitatii si sanatatii in munca, a colaborarii si sprijinului mutual intre inspectia muncii, serviciile de securitate si sanatate in munca si alte servicii, precum si canalizarea activitatilor desfasurate de catre acestea intr-un cadru omogen;

f.    737b15h     737b15h   evaluarea, la intervale de timp adecvate, a performantelor politicii si cadrului national;

g.    737b15h     737b15h evaluarea si comunicarea publica, prin mijloace adecvate, a performantelor sistemelor si practicilor in materie de securitate si sanatate in munca;

h.    737b15h     737b15h supravegherea aplicarii aceluiasi nivel de exigenta in materie de securitate si sanatate in munca, atat salariatilor direct angajati de organizatie (inclusiv salariatilor temporari), cat si salariatilor angajati de furnizorii de bunuri si servicii.


Ø    737b15h   principiile directoare nationale trebuie sa fie suficient de suple pentru a permite:


a.    737b15h     737b15h aplicarea imediata a principiilor directoare ale OIM in organizatiile a caror structura de management este destul de dezvoltata pentru ca dispozitiile relative la managementul securitatii si sanatatii in munca sa fie integrate imediat;

b.    737b15h    adaptarea principiilor directoare ale OIM la principiile directoare specifice sistemelor de management al securitatii si sanatatii in munca care tin cont de conditiile si cerintele particulare ale organizatiilor;

c.    737b15h     737b15h promovarea colaborarii efective a organizatiei cu autoritatile de reglementare, inspectia muncii, serviciile de securitate si sanatate in munca si alte servicii, inclusiv cu organizatiile neguvernamentale;

d.    737b15h    evitarea, atat cat este posibil, a birocratiei si a constrangerilor inutile;

e.    737b15h     737b15h instituirea unor mijloace adecvate si aplicabile pentru a face cunoscute practicile si sistemele relevante pentru managementul securitatii si sanatatii in munca.


Ø    737b15h   principiile directoare specifice trebuie sa fie stabilite avand in vedere:


a.    737b15h     737b15h marimea organizatiilor (mare, medie sau mica) si infrastructurile aferente;

b.    737b15h    tipul pericolelor si importanta riscurilor.

1.POLITICA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Ø    737b15h   politica de securitate si sanatate in munca trebuie sa fie:


a.    737b15h     737b15h proprie organizatiei si adaptata la marimea, natura si complexitatea activitatilor desfasurate de aceasta;

b.    737b15h    exprimata de o maniera clara si concisa, intr-un document datat si validat prin semnatura sau girul angajatorului sau persoanei responsabile care ocupa cea mai inalta functie in organizatie;

c.    737b15h     737b15h comunicata si usor accesibila tuturor membrilor organizatiei, inclusiv salariatilor si/sau reprezentantilor lor, la locul de munca al acestora;

d.    737b15h    revizuita in mod regulat pentru a-i garanta pertinenta;

e.    737b15h     737b15h accesibila, daca este cazul, persoanelor interesate din exteriorul organizatiei.


Ø    737b15h   politica de securitate si sanatate in munca trebuie sa prevada:


a.    737b15h     737b15h protejarea securitatii si sanatatii tuturor membrilor organizatiei prin prevenirea leziunilor, degradarilor starii de sanatate, bolilor si incidentelor;

b.    737b15h    respectarea dispozitiilor legislatiei si reglementarilor nationale privind securitatea si sanatatea in munca, precum si a programelor voluntare de protectie, a conventiilor colective in materie de securitate si sanatate in munca  si a altor angajamente la care organizatia a subscris;

c.    737b15h     737b15h supravegherea respectarii cerintei ca salariatii si reprezentantii lor sa fie consultati si incurajati sa participe activ, in functie de ceea ce a fost convenit si la toate nivelurile organizatiei, la toate elementele sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;

d.    737b15h    imbunatatirea continua a performantelor sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca.


Ø    737b15h   OBSERVATIE:


·    737b15h     737b15h   Sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca trebuie sa fie compatibil cu alte sisteme de management utilizate de organizatie sau sa se integreze intr-un sistem global de management.
2.PARTICIPAREA SALARIATILOR
Ø    737b15h   constituie un element esential al sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;


Ø    737b15h   angajatorul trebuie sa vegheze ca salariatii si reprezentantii lor pe probleme de securitate si sanatate in munca sa fie consultati, informati si formati cu privire la toate aspectele de securitate si sanatate in munca care vizeaza cadrul lor profesional, inclusiv asupra masurilor de urgenta;


Ø    737b15h   angajatorul trebuie sa adopte dispozitiile necesare astfel incat salariatii si reprezentantii lor pe probleme de securitate si sanatate in munca sa dispuna de timpul si de resursele care sa le permita participarea activa la procesul de organizare, planificare, implementare si de actiune in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;


Ø    737b15h   angajatorul trebuie sa vegheze, cand este cazul, la instituirea si la buna functionare a unui comitet de securitate si sanatate in munca, precum si la recunoasterea reprezentatilor salariatilor pe probleme de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu legislatia si practica nationala.

3.RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE


Ø    737b15h   structurile si procedurile adecvate trebuie sa fie stabilite pentru:


a.    737b15h     737b15h supravegherea respectarii cerintei ca securitatea si sanatatea in munca sa constituie o responsabilitate cunoscuta si acceptata la toate nivelurile ierarhice;

b.    737b15h    definirea si comunicarea  tuturor membrilor organizatiei a responsabilitatilor, obligatiilor si autoritatii cu care sunt investite persoanele insarcinate cu identificarea, evaluarea sau controlul pericolelor si riscurilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

c.    737b15h     737b15h asigurarea unei supervizari eficace, cand este cazul, pentru a veghea la protectia securitatii si sanatatii salariatilor;

d.    737b15h    promovarea colaborarii si comunicarii intre membrii organizatiei, inclusiv intre salariati si reprezentantii lor, in vederea implementarii elementelor sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;

e.    737b15h     737b15h satisfacerea principiilor sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca, care sunt continute in principiile directoare nationale, principiile directoare specifice sau in programele voluntare la care organizatia a subscris;

f.    737b15h     737b15h   stabilirea si implementarea unei politici clare de securitate si sanatate in munca, ale carei obiective sa fie masurabile si, de preferinta, cuantificabile;

g.    737b15h     737b15h adoptarea unor dispozitii eficiente pentru identificarea, eliminarea sau controlul pericolelor si riscurilor legate de procesul de munca, precum si pentru promovarea sanatatii in munca;

h.    737b15h     737b15h stabilirea de programe de promovare a sanatatii si de prevenire;

i.    737b15h     737b15h    vegherea la implementarea de masuri eficace care sa permita participarea deplina a salariatilor sau reprezentantilor lor la realizarea politicii de securitate si sanatate in munca;

j.    737b15h     737b15h   alocarea resurselor necesare astfel incat persoanele responsabile de securitatea si sanatatea in munca, inclusiv comitetele de securitate si sanatate in munca, sa se poata achita in mod corect de functiile care le revin;

k.    737b15h    vegherea la implementarea de masuri eficace care sa permita participarea deplina a salariatilor sau reprezentantilor lor la comitetele de securitate si sanatate in munca, atunci cand acestea exista.


Ø    737b15h   unul sau mai multi membrii ai conducerii trebuie sa fie nominalizati, sa le fie stabilite responsabilitatile, obligatiile si autoritatea astfel incat ei sa fie in masura sa:


a.    737b15h     737b15h elaboreze, implementeze, revada periodic si sa evalueze sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca;

b.    737b15h    furnizeze periodic conducerii informatii privind performantele sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;

c.    737b15h     737b15h promoveze participarea tuturor membrilor organizatiei.
4.COMPETENTELE SI FORMAREA
Ø    737b15h   competentele cerute in materie de securitate si sanatate in munca trebuie sa fie definite de angajator; acesta trebuie sa se stabileasca si sa se mentina la zi dispozitii care sa permita tuturor persoanelor sa fie in masura sa-si asume responsabilitatile si obligatiile privind aspectele de securitate si sanatate in munca;


Ø    737b15h   ­programele de formare (instruire) trebuie:


a.    737b15h     737b15h sa vizeze toti membrii interesati ai organizatiei;

b.    737b15h    sa fie realizate de catre persoane competente (avand calificarile si experienta necesara);

c.    737b15h     737b15h sa prevada o formare initiala performanta si oportuna si cursuri de reciclare suficient de frecvente;

d.    737b15h    sa cuprinda o evaluare a utilitatii instruirii pentru persoanele care o urmeaza (comprehensibilitate, cunostinte dobandite);

e.    737b15h     737b15h sa fie revazute periodic, inclusiv de comitetul de securitate si sanatate in munca, atunci cand acesta exista; aceste programe de instruire trebuie sa fie modificate daca este cazul pentru a le garanta pertinenta si eficacitatea;

f.    737b15h     737b15h   sa fie documentate in mod corespunzator si adaptate la marimea, natura si complexitatea activitatilor desfasurate de catre organizatie.


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa faciliteze accesul intregului personal la programele de formare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin asigurarea gratuitatii acestora si prin desfasurarea lor, daca este posibil, in timpul programului normal de lucru.


5.DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Ø    737b15h   documentatia trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:


a.    737b15h     737b15h politica de securitate si sanatate si obiectivele organizatiei in acest domeniu;

b.    737b15h    principalele functii si responsabilitati care au fost definite in vederea implementarii sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;

c.    737b15h     737b15h principalele pericole si riscuri pentru securitatea si sanatatea in munca generate de activitatile desfasurate de organizatie si, corelat cu acestea, masurile ce trebuie luate pentru a le preveni si a le controla:

d.    737b15h    dispozitiile, procedurile, instructiunile sau alte documente interne implementate in cadrul sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca;


Ø    737b15h   documentatia trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:

a.    737b15h     737b15h sa fie redactata si prezentata de o maniera comprehensibila pentru utilizatori;

b.    737b15h    sa fie revazuta periodic, revizuita daca este cazul, comunicata si usor accesibila tuturor membrilor interesati ai organizatiei;


Ø    737b15h   registrele de securitate si sanatate in munca pot sa contina

a.    737b15h     737b15h datele care decurg din implementarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;

b.    737b15h    datele privind leziunile, degradarile starii de sanatate, bolile si incidentele legate de procesul de munca;

c.    737b15h     737b15h datele care provin din legislatia sau reglementarile nationale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

d.    737b15h    datele vizand factorii de expunere a salariatilor, precum si monitorizarea mediului de munca si a starii de sanatate a salariatilor;

e.    737b15h     737b15h rezultatele monitorizarii a priori si a monitorizarii a posteriori.
6.COMUNICAREA


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina la zi dispozitii si proceduri pentru:


a.    737b15h     737b15h a primi si a inregistra comunicarea interna si externa privind securitatea si sanatatea in munca si pentru a-i raspunde de o maniera adecvata;

b.    737b15h    a garanta comunicarea interna, intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei, a informatiilor vizand securitatea si sanatatea in munca;

c.    737b15h     737b15h a veghea ca preocuparile si sugestiile salariatilor si ale reprezentantilor lor, in domeniul securitatii si sanatatii in munca,  sa fie examinate si intelese corect, astfel incat acestora sa li se ofere un raspuns.
7.ANALIZA INITIALA


Ø    737b15h   analiza initiala trebuie sa fie efectuata de persoane competente, prin consultari cu salariatii si/sau reprezentantii lor si, in functie de situatia concreta, trebuie sa permita:


a.    737b15h     737b15h identificarea legislatiei si reglementarilor nationale aplicabile la momentul actual in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a principiilor directoare nationale, a principiilor directoare specifice, precum si a programelor voluntare si a altor exigente la care organizatia a subscris;

b.    737b15h    identificarea, anticiparea si aprecierea  pericolelor si riscurilor pentru securitatea si sanatatea salariatilor generate de mediul de munca sau de modul existent sau propus de organizare a muncii;

c.    737b15h     737b15h determinarea gradului in care controalele existente sau propuse pentru a fi efectuate corespund pentru eliminarea pericolelor sau pentru controlul riscurilor;

d.    737b15h    analizarea datelor obtinute in urma monitorizarii starii de sanatate a muncitorilor.


Ø    737b15h   concluziile analizei initiale trebuie:


a.    737b15h     737b15h sa fie consemnate intr-un document;

b.    737b15h    sa serveasca ca fundament pentru deciziile vizand implementarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;

c.    737b15h     737b15h sa furnizeze valorile de plecare in functie de care imbunatatirea continua a sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca va putea fi masurata.8.PLANIFICAREA, ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI


Ø    737b15h   planificarea trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:


a.    737b15h     737b15h sa fie realizata in conformitate cu prevederile minimale continute in legislatia si reglementarile nationale;

b.    737b15h    sa integreze elementele sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;

c.    737b15h     737b15h sa vizeze imbunatatirea continua a rezultatelor in materie de securitate si sanatate in munca.


Ø    737b15h   masurile de planificare trebuie, pe de o parte, sa contribuie la protectia securitatii si sanatatii in munca, iar pe de alta parte, sa prevada:


a.    737b15h     737b15h o definire precisa, o ierarhizare pe grade de prioritate si o cuantificare, in functie de care vor fi stabilite obiectivele organizatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

b.    737b15h    elaborarea unui program vizand realizarea fiecarui obiectiv: stabilirea de criterii precise de performanta si de termene de realizare, definirea responsabilitatilor persoanelor insarcinate cu realizarea obiectivelor;

c.    737b15h     737b15h selectarea criteriilor de masurare adecvate pentru a confirma faptul ca obiectivele au fost atinse;

d.    737b15h    alocarea de resurse suficiente, intre altele umane si financiare, precum si a unui ajutor tehnic, in functie de necesitati.9.OBIECTIVELE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


Ø    737b15h   obiectivele trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:


a.    737b15h     737b15h sa fie proprii organizatiei si sa tina cont de marimea, natura si complexitatea activitatilor desfasurate de catre aceasta;

b.    737b15h    sa fie elaborate in conformitate cu legislatia si reglementarile nationale pertinente si aplicabile,  precum si cu obligatiile tehnice si economice ale organizatiei in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca;

c.    737b15h     737b15h sa vizeze imbunatatirea continua a protectiei securitatii si sanatatii salariatilor in vederea obtinerii celor mai bune rezultate in materie de securitate si sanatate in munca;

d.    737b15h    sa fie realiste si realizabile;

e.    737b15h     737b15h sa fie cuprinse intr-un document si comunicate tuturor persoanelor interesate, la toate nivelurile organizatiei;

f.    737b15h     737b15h   sa fie evaluate periodic si, daca este necesar, actualizate.


10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.1.MASURILE DE PREVENIRE SI CONTROL


Ø    737b15h   masurile de prevenire si de protectie trebuie sa fie luate tinand cont de urmatoarea ordine de prioritati:


a.    737b15h     737b15h eliminarea pericolelor si riscurilor;

b.    737b15h    controlul pericolelor si riscurilor la sursa prin masuri de ordin tehnic si organizatoric;

c.    737b15h     737b15h reducerea la minimum a pericolelor si riscurilor prin elaborarea de sisteme proprii de garantare a securitatii in munca, inclusiv prin intermediul controalelor administrative;

d.    737b15h    atunci cand pericolele si riscurile reziduale nu pot fi controlate prin intermediul masurilor de protectie colectiva, angajatorul trebuie sa furnizeze in mod gratuit echipamente individuale de protectie adecvate si sa implementeze mecanisme si proceduri care sa garanteze utilizarea si intretinerea acestora.


Ø    737b15h   procedurile sau masurile de prevenire si de control a pericolelor trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:


a.    737b15h     737b15h sa fie adaptate la pericolele si riscurile prezente in organizatie;

b.    737b15h    sa fie revazute in mod regulat si modificate daca este necesar;

c.    737b15h     737b15h sa satisfaca conditiile impuse de legislatia si reglementarile nationale, precum si de programele voluntare de protectie si de alte angajamente la care organizatia a subscris (codurile de buna practica in industrie, acordurile incheiate cu autoritatile publice, ghidurile fara caracter de reglementare);

d.    737b15h    sa tina cont de nivelul actual de cunostinte, inclusiv de informatiile sau rapoartele provenind de la organizatii cum ar fi inspectia muncii, serviciile de securitate si sanatate in munca, precum si de la alte servicii in cazul in care situatia concreta o impune.

10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.2.MANAGEMENTUL SCHIMBARIIØ    737b15h   influenta exercitata asupra securitatii si sanatatii in munca de eventualele schimbari interne (fluctuatia personalului, achizitionarea de noi echipamente si de servicii, modificari in structura organizatorica si in fluxurile tehnologice) sau externe (modificarea cadrului legislativ, fuziunea organizatiilor sau evolutia cunostintelor si tehnologiilor) trebuie sa fie evaluata si masurile corespunzatoare trebuie luate inainte ca aceste schimbari sa se produca.


Ø    737b15h   o evaluare a incidentei eventualelor schimbari asupra securitatii si sanatatii in munca trebuie sa fie efectuata inainte de orice modificare sau introducere de noi metode de munca, de noi proceduri, de echipamente sau materiale noi; o astfel de evaluare trebuie sa fie realizata prin consultari cu salariatii si reprezentantii lor, precum si cu comitetul de securitate si sanatate in munca, atunci cand este cazul.


Ø    737b15h   inainte de implementarea unei decizii de schimbare trebuie verificat ca toti membrii interesati ai organizatiei sa fie informati in mod corespunzator si, daca este necesar, formati in acest scop.
10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.3.PREVENIREA, PREGATIREA SI REACTIA IN SITUATII DE URGENTAØ    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina la zi proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situatii de urgenta, pentru a raspunde unor astfel de situatii si pentru a preveni si a reduce impactul asupra securitatii si sanatatii in munca care poate fi asociat acestora.


Ø    737b15h   procedurile trebuie sa prevada:


a.    737b15h     737b15h difuzarea informatiilor necesare, precum si comunicarea si coordonarea interna, realizate astfel incat acestea sa vizeze toate persoanele prezente la un loc de munca in scopul protejarii acestora in situatii de urgenta;

b.    737b15h    comunicarea si coordonarea cu autoritatile competente, serviciile locale de interventie si serviciile de urgenta;

c.    737b15h     737b15h acordarea primului ajutor, asigurarea asistentei medicale, dotarea cu mijloace de lupta impotriva incendiilor si evacuarea tuturor persoanelor de la locul de munca afectat;

d.    737b15h    informarea si formarea, de o maniera adecvata, a tuturor membrilor organizatiilor, la toate nivelurile ierarhice, inclusiv prin exercitii de prevenire, interventie si actiune in caz de urgenta, efectuate la intervale de timp regulate.


Ø    737b15h   cand situatia concreta o impune, masurile de prevenire, pregatire si reactie in situatii de urgenta trebuie sa fie stabilite in colaborare cu serviciile externe de urgenta si alte servicii.10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.4.ACHIZITIONAREA DE BUNURI SI SERVICII


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina la zi proceduri care sa vegheze ca:


a.    737b15h     737b15h conditiile impuse in domeniul securitatii si sanatatii in munca sa fie identificate, evaluate si integrate in principiile care guverneaza politica de achizitii de bunuri si servicii;

b.    737b15h    exigentele in materie de securitate si sanatate in munca ale organizatiei, precum si cele prevazute de legislatia si reglementarile nationale sa fie identificate inainte de a achizitiona bunuri si servicii;

c.    737b15h     737b15h dispozitiile sa fie adoptate in conformitate cu exigentele inainte de utilizarea acestor bunuri si servicii.
10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.5.SUBCONTRACTANTII


Ø    737b15h   dispozitiile de evaluare si de supervizare a subcontractantilor organizatiei trebuie:


a.    737b15h     737b15h sa prevada includerea unor criterii de securitate si de sanatate in munca in procedurile de evaluare si de selectie a subcontractantilor;

b.    737b15h    sa stabileasca o comunicare si o coordonare eficace intre nivelurile ierarhice corespunzatoare ale organizatiei si subcontractantului inainte ca acesta din urma sa inceapa furnizarea bunurilor sau a serviciilor; comunicarea trebuie sa vizeze pericolele si riscurile care pot aparea la locul sau locurile de munca in care isi vor desfasura activitatea persoanele angajate de subcontractant si, corelat cu acestea, masurile de prevenire si control ce trebuie adoptate;

c.    737b15h     737b15h sa prevada dispozitii pentru inregistrarea leziunilor, degradarilor starii de sanatate, bolilor si incidentelor legate de procesul de munca carora le-au cazut victima salariatii subcontractantilor in timp ce prestau o activitate pentru organizatie;

d.    737b15h    sa informeze asupra pericolelor pentru securitatea si sanatatea in munca si, daca este cazul, sa formeze salariatii subcontractantului inainte de inceperea colaborarii sau pe parcursul derularii acesteia;

e.    737b15h     737b15h sa supervizeze in mod regulat eficacitatea activitatilor desfasurate de subcontractant in materie de securitate si sanatate;

f.    737b15h     737b15h   sa vegheze ca procedurile si dispozitiile vizand locul de munca, in materie de securitate si sanatate, sa fie respectate de catre subcontractant.11.MONITORIZAREA SI MASURAREA EFICACITATII


Ø    737b15h   monitorizarea si masurarea eficacitatii trebuie:


a.    737b15h     737b15h sa permita determinarea gradului in care politica si obiectivele de securitate si sanatate in munca sunt realizate si riscurile controlate;

b.    737b15h    sa prevada o monitorizare a priori (activa) si a posteriori (reactiva) si sa nu fie fundamentata numai pe statistica leziunilor, degradarilor starii de sanatate, bolilor si incidentelor legate de procesul de munca;

c.    737b15h     737b15h sa fie inregistrate.


Ø    737b15h   monitorizarea trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:


a.    737b15h     737b15h sa tina cont de eficacitatea (performanta) in materie de securitate si sanatate in munca;

b.    737b15h    sa furnizeze informatiile necesare pentru a determina daca procedurile (dispozitiile) obisnuite de identificare, de prevenire si de control a pericolelor si riscurilor sunt aplicate si functioneaza in mod corespunzator;

c.    737b15h     737b15h sa serveasca la fundamentarea deciziilor vizand imbunatatirea continua atat a procedurilor de identificare a pericolelor si de control a riscurilor, cat si a sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca in general.


Ø    737b15h   monitorizarea a priori trebuie sa garanteze:


a.    737b15h     737b15h monitorizarea realizarii anumitor programe si determinarea criteriilor si obiectivelor de eficacitate;

b.    737b15h    inspectarea sistematica a procedurilor de munca, a instalatiilor, a siturilor de productie si a echipamentelor;

c.    737b15h     737b15h monitorizarea mediului de munca, inclusiv a modului de organizare a muncii;

d.    737b15h    monitorizarea sanatatii salariatilor printr-un control medical adecvat sau prin utilizarea unor mijloace ce permit detectarea primelor semne de manifestare a unor efecte nocive pentru sanatate, in vederea determinarii eficacitatii masurilor de prevenire si de control;

e.    737b15h     737b15h respectarea legislatiei si reglementarilor nationale in vigoare, a conventiilor colective sau a altor angajamente in materie de securitate si sanatate in munca la care organizatia a subscris.


Ø    737b15h   monitorizarea a posteriori trebuie sa prevada identificarea, declararea, inregistrarea si investigarea:


a.    737b15h     737b15h leziunilor, degradarilor starii de sanatate, bolilor si incidentelor legate de procesul de munca;

b.    737b15h    altor prejudicii, printre altele a daunelor materiale;

c.    737b15h     737b15h eficacitatii insuficiente a masurilor de securitate si de protectie a sanatatii in munca, precum si a deficientelor sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;

d.    737b15h    programelor de reeducare si de reabilitare a salariatilor.12.ANCHETELE IN CAZ DE LEZIUNI, DEGRADARI ALE STARII DE SANATATE, BOLI SAU INCIDENTE LEGATE DE PROCESUL DE MUNCA SI EFECTUL ACESTORA ASUPRA EFICACITATII MASURILOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCAØ    737b15h   anchetele privind originea si cauzele intrinseci ale leziunilor, degradarilor starii de sanatate, bolilor sau incidentelor legate de procesul de munca trebuie sa permita identificarea si consemnarea tuturor deficientelor sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;


Ø    737b15h   anchetele trebuie sa fie efectuate de catre persoane competente; salariatii si reprezentantii lor trebuie sa participe la anchete in functie de ceea ce a fost convenit  cu conducerea organizatiei;


Ø    737b15h   concluziile anchetei trebuie sa fie supuse analizei comitetului de securitate si sanatate in munca, in cazul in care acesta exista, pentru a le examina si a formula recomandarile adecvate;


Ø    737b15h   concluziile anchetei si toate recomandarile facute de comitetul de securitate si sanatate in munca trebuie sa fie comunicate celor interesati pentru realizarea unor actiuni corective, analizarea de catre conducere si examinarea in vederea imbunatatirii continue;


Ø    737b15h   masurile corective rezultate din aceste anchete trebuie sa fie implementate in vederea evitarii producerii pe viitor a unor leziuni, degradari a sanatatii, boli si incidente legate de procesul de munca;


Ø    737b15h   rapoartele intocmite in urma realizarii unor anchete de entitati externe cum ar fi, de exemplu, inspectia muncii sau societatile de asigurari, trebuie sa fie tratate la fel ca rapoarte intocmite in urma unor anchete interne, respectandu-se in acelasi timp si cerintele vizand confidentialitatea.


13.AUDITUL


Ø    737b15h   auditurile permit verificarea pertinentei sistemului si conduc la identificarea punctelor forte si a lacunelor acestuia, atat la nivel global, cat si la nivelul fiecarui element component.


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca o politica si un program de audit care sa furnizeze indicatii vizand atat competentele auditorului, cat  si amploarea, frecventa, metodologia de realizare a auditului si modul de prezentare a raportului intocmit in urma auditarii.


Ø    737b15h   auditul poate viza, in functie de necesitati, o evaluare partiala sau de ansamblu a elementelor sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca, precum si orice alt criteriu sau element de audit relevant.


Ø    737b15h   concluziile rezultate in urma realizarii auditului trebuie sa determine daca o parte sau ansamblul elementelor sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca:


a.    737b15h     737b15h sunt suficient de eficace pentru a se conforma politicii si obiectivelor organizatiei in materie de securitate si sanatate in munca;

b.    737b15h    sunt suficient de eficace pentru a promova deplina participare a muncitorilor;

c.    737b15h     737b15h sunt conforme cu rezultatele evaluarilor si auditurilor precedente in materie de securitate si sanatate in munca;

d.    737b15h    permit organizatiei sa se conformeze prevederilor legislatiei si reglementarilor nationale;

e.    737b15h     737b15h raspund obiectivelor de imbunatatire continua si de buna practica in materie de securitate si sanatate in munca.


Ø    737b15h   auditurile trebuie sa fie realizate de persoane competente, indiferent daca sunt sau nu membre ale organizatiei, cu conditia ca acestea sa fie independente de activitatea supusa auditarii;


Ø    737b15h   rezultatele si concluziile auditului trebuie sa fie comunicate persoanelor responsabile de realizarea masurilor corective.


Ø    737b15h   participarea salariatilor trebuie sa fie prevazuta atat in faza de consultari pentru alegerea auditorului, cat si in toate etapele procesului de realizare a auditului, inclusiv in faza finala de analizare a rezultatelor acestuia.

14.ANALIZA EFECTUATA DE CONDUCEREØ    737b15h   analiza efectuata de conducere trebuie sa:


a.    737b15h     737b15h evalueze strategia globala a sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca pentru a determina daca el corespunde cu obiectivele preconizate;

b.    737b15h    evalueze capacitatea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca de a raspunde cerintelor globale ale organizatiei si ale tuturor partilor interesate, inclusiv ale salariatilor si ale autoritatilor de reglementare;

c.    737b15h     737b15h evalueze necesitatea de a modifica sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca, inclusiv politica si obiectivele in acest domeniu;

d.    737b15h    identifice masurile necesare pentru remedierea in timp util a deficientelor constatate, inclusiv a celor legate de ajustarea anumitor aspecte ce tin de structura globala de management a organizatiei si de masurarea eficacitatii;

e.    737b15h     737b15h furnizeze indicatii, inclusiv in ceea ce priveste determinarea prioritatilor, in vederea unei planificari eficace si a unei imbunatatiri continue;

f.    737b15h     737b15h   evalueze progresele inregistrate de organizatie in sensul indeplinirii obiectivelor de securitate si sanatate in munca si realizarii masurilor corective;

g.    737b15h     737b15h evalueze eficacitatea masurilor luate ca urmare a analizelor precedente.


Ø    737b15h   analiza trebuie sa vizeze urmatoarele aspecte:


a.    737b15h     737b15h rezultatele anchetelor privind leziunile, degradarile starii de sanatate, bolile si incidentele, concluziile auditurilor si activitatilor de supervizare, rezultatele analizelor vizand identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si actiunile de monitorizare, iar in cazul in care a fost numit un reprezentant al conducerii pe probleme de securitate si sanatate in munca, raportul acestuia;

b.    737b15h    factorii interni si externi suplimentari, inclusiv cei de ordin organizatoric, susceptibili de a avea o incidenta asupra sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca.


Ø    737b15h   concluziile analizei efectuate de conducere trebuie sa fie inregistrate si comunicate:


a.    737b15h     737b15h persoanelor ce detin responsabilitati in domeniul managementului securitatii si sanatatii in munca, astfel incat acestea sa poata lua masurile care se impun;

b.    737b15h    comitetului de securitate si sanatate in munca, precum si salariatilor si reprezentantilor lor.


15.ACTIUNEA PREVENTIVA SI CORECTIVA
Ø    737b15h   dispozitiile in materie de actiune preventiva si corectiva trebuie sa permita:


a.    737b15h     737b15h identificarea si analizarea cauzelor profunde ale tuturor aspectelor ce nu sunt conforme cu reglementarile in vigoare in materie de securitate si sanatate in munca si/sau cu dispozitiile privind sistemele de management al securitatii si sanatatii in munca;

b.    737b15h    introducerea, planificarea, implementarea si consemnarea actiunii corective si preventive, precum si determinarea eficacitatii, tinand cont in special de modificarile survenite in structura si filozofia sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca.


Ø    737b15h   in cazul in care evaluarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca sau alte surse conduc la constatarea ca masurile de prevenire si de protectie impotriva pericolelor si riscurilor sunt inadecvate sau susceptibile de a deveni astfel, acestea trebuie sa fie tratate in conformitate cu prioritatile stabilite prin masurile de prevenire si control si sa fie completate si consemnate, in timp util, atunci cand situatia concreta o impune.16.IMBUNATATIREA CONTINUAØ    737b15h   conceptul de imbunatatire continua face parte integranta din sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca; acest  lucru se obtine printr-o evaluare continua a performantelor  sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca in raport cu politica si obiectivele acestuia in vederea identificarii oportunitatilor de imbunatatire.


Ø    737b15h   dispozitiile pentru imbunatatirea continua a sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca trebuie sa vizeze:


a.    737b15h     737b15h obiectivele organizatiei;

b.    737b15h    concluziile rezultate in urma identificarii si aprecierii (evaluarii) pericolelor si riscurilor;

c.    737b15h     737b15h rezultatele monitorizarii si ale masuratorilor eficacitatii;

d.    737b15h    anchetele vizand leziunile, degradarile starii de sanatate, bolile si incidentele, precum si concluziile si recomandarile auditurilor;

e.    737b15h     737b15h concluziile analizei efectuate de conducere;

f.    737b15h     737b15h   recomandarile in vederea unei imbunatatiri continue provenind de la toti membrii organizatiei, inclusiv de la comitetul de securitate si sanatate, cand acesta exista;

g.    737b15h     737b15h schimbarile intervenite in legislatia si reglementarile nationale, programele voluntare si conventiile colective;

h.    737b15h     737b15h noile informatii pertinente;

i.    737b15h     737b15h    rezultatele programelor de protectie si de promovare a unei stari corespunzatoare de sanatate.


Ø    737b15h   procedurile si rezultatele organizatiei in materie de securitate si sanatate in munca trebuie sa fie comparate cu cele ale altor organizatii in vederea imbunatatirii performantelor acesteia in domeniul mentionat, in conditiile respectarii riguroase a cadrului legislativ.OHSAS 18001: 1999 - SISTEME DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE. SPECIFICATIE
Ø    737b15h   Organizatiile care au participat la elaborare:


·    737b15h     737b15h   OHSAS 18001 a fost elaborate cu sprijinul urmatoarelor:

    737b15h National Standards Authority of Ireland;

    737b15h South African Bureau of Standards;

    737b15h British Standars Institution;

    737b15h Bureau Veritas Quality International;

    737b15h Det Norske Veritas;

    737b15h Lloyds Register Quality Assurance;

    737b15h National Quality Assurance;

    737b15h SFS Certification;

    737b15h SGS Yarsley International Certification Sevices;

    737b15h Asociación Española de Normalización y Certificación;

    737b15h International Safety Management Organization Ltd;

    737b15h Standars and Industry Research Institute of  Malaysia (Quality Assurance Services);

    737b15h International Certification Services.


·    737b15h     737b15h   face parte din Seria Evaluarea Sanatatii si Securitatii Ocupationale (OHSAS: "Occupational Health and Safety Assessment Series"); aceasta serie este compusa din urmatoarele documente:

    737b15h OHSAS 18001: 1999 - Occupational health and safety management systems. Specification (Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Specificatie);

    737b15h OHSAS 18002: 2000 - Occupational health and safety management systems. Guidelines for the implementation of OHSAS 18001 (Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001).


·    737b15h     737b15h   in anul 2002 documentele OHSAS 18001 si OHSAS 18002 au fost amendate pentru a tine cont de aparitia ghidul ILO-OSH: 2001 si a standardului ISO 9001: 2000.


·    737b15h     737b15h   pentru Marea Britanie:

    737b15h BSI-OHSAS 18001 nu este un Standard Britanic;

    737b15h BSI-OHSAS 18001 va fi anulat prin publicarea continutului sau intr-un, sau ca, Standard Britanic;

    737b15h BSI-OHSAS 18001  este publicat de BSI care isi exercita dreptul de proprietate si copyright.Ø    737b15h   Caracteristicile generale:


·    737b15h     737b15h   a fost elaborata ca raspuns la cererea insistenta a clientilor cu privire la un standard recunoscut al sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale, fata de care pot sa fie evaluate si certificate sistemele lor de management;

·    737b15h     737b15h   nu stabileste criterii specifice pentru performanta OH&S si nu contine specificatii detaliate pentru proiectarea unui sistem de management;

·    737b15h     737b15h   OHSAS 18001 este compatibil cu standardele pentru sisteme de management ISO 9001: 1994, ISO 9001: 2000 (Calitate) si ISO 14001: 1996 (Mediu), pentru a facilita integrarea sistemelor de management al calitatii, mediului si al securitatii si sanatatii ocupationale de catre organizatii, in cazul in care se doreste acest lucru;        

·    737b15h     737b15h   nu are drept scop includerea tuturor prevederilor necesare unui contract; utilizatorii sunt responsabili pentru aplicarea sa corecta;

·    737b15h     737b15h   conformitatea cu aceasta publicatie a Seriei Evaluarea Sanatatii si Securitatii Ocupationale nu exonereaza de indeplinirea obligatiilor legale;

·    737b15h     737b15h   trateaza securitatea si sanatatea ocupationala si nu securitatea produselor si serviciilor.


Ø    737b15h   Domeniul de aplicare:


·    737b15h     737b15h   stabileste cerinte pentru un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale (OH&S), pentru a permite unei organizatii sa-si tina sub control propriile riscuri OH&S si sa-si imbunatateasca performanta;

·    737b15h     737b15h   este aplicabila oricarei organizatii care doreste:

a.    737b15h     737b15h sa stabileasca un sistem de management OH&S pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajati si alte parti interesate care pot fi expuse la riscuri OH&S asociate cu activitatile sale;

b.    737b15h    sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca in mod continuu un sistem de management OH&S;

c.    737b15h     737b15h sa se asigure de propria conformitate cu politica sa OH&S declarata;

d.    737b15h    sa demonstreze aceasta conformitate si altora;

e.    737b15h     737b15h sa obtina certificarea/inregistrarea sistemului sau de management OH&S de catre o organizatie externa; sau

f.    737b15h     737b15h   sa realizeze o auto-determinare si o declaratie a conformitatii cu specificatia OHSAS.

·    737b15h     737b15h   se recomanda ca toate cerintele din specificatia OHSAS sa fie incluse in orice sistem de management OH&S; gradul de extindere al aplicarii depinde de factori precum:

    737b15h politica OH&S a organizatiei;

    737b15h natura activitatilor acesteia;

    737b15h riscurile si complexitatea operatiilor sale.

Ø    737b15h   Elementele sistemului de management OH&S:Fig. 1 Elementele unui management OH&S de succes

1.POLITICA OH&S


Fig. 2 Politica OH&SØ    737b15h   trebuie sa existe o politica pentru sanatate si securitate ocupationala autorizata de managementul de la cel mai inalt nivel al organizatiei, care sa stabileasca clar obiectivele globale referitoare la sanatate si securitate ocupationala si un angajament pentru imbunatatirea performantei referitoare la sanatate si securitate ocupationala.


Ø    737b15h   politica trebuie:

a.    737b15h    sa corespunda naturii si nivelului riscurilor OH&S ale organizatiei;

b.    737b15h   sa includa un angajament de imbunatatire continua;

c.    737b15h   sa includa un angajament de conformitate cel putin cu legislatia OH&S curenta aplicabila si cu alte cerinte la care organizatia subscrie;

d.    737b15h   sa fie documentata, implementata si mentinuta;

e.    737b15h    sa fie comunicata tuturor angajatilor cu scopul ca acestia sa devina constienti cu privire la obligatiile lor individuale in domeniul OH&S;

f.    737b15h     737b15h sa fie disponibila partilor interesate;

g.    737b15h   sa fie analizata periodic pentru a se asigura ca aceasta ramane relevanta si adecvata pentru organizatie.
2.PLANIFICARE


Fig. 3 Planificare


2.1.PLANIFICARE PENTRU IDENTIFICAREA PERICOLULUI,

EVALUAREA RISCULUI SI CONTROLUL RISCULUI


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru identificarea continua a pericolelor, evaluarea riscurilor si implementarea masurilor de control necesare; acestea trebuie sa includa:

·    737b15h     737b15h   activitatile de rutina si de non-rutina;

·    737b15h     737b15h   activitati ale intregului personal care are acces la locul de munca (inclusiv subcontractanti si vizitatori);

·    737b15h     737b15h   facilitati de la locul de munca, furnizate de organizatie sau de altii.


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa se asigure ca rezultatele acestor evaluari si efectele acestor controale sunt luate in considerare atunci cand se stabilesc obiectivele OH&S; organizatia trebuie sa documenteze si sa actualizeze aceste informatii.


Ø    737b15h   metodologia organizatiei pentru identificarea pericolului si evaluarea riscului trebuie:

·    737b15h     737b15h   sa fie definita in conformitate cu domeniul sau, cu natura sa si cu programul sau pentru a se asigura ca este mai mult proactiva decat reactiva;

·    737b15h     737b15h   sa asigure clasificarea riscurilor si identificarea acelora care trebuie eliminate sau tinute sub control prin masuri, asa cum sunt definite la 2.3. si 2.4;

·    737b15h     737b15h   sa fie corelata cu experienta de operare si cu capabilitatile masurilor folosite pentru controlul riscului;

·    737b15h     737b15h   sa  furnizeze  elemente  de  intrare  pentru  determinarea  cerintelor  pentru  facilitati,   pentru identificarea necesitatilor de instruire si/sau de dezvoltarea controalelor operationale;

·    737b15h     737b15h   sa asigure monitorizarea actiunilor solicitate pentru a asigura atat eficacitatea, cat si respectarea timpului pentru implementare.2.2.CERINTE LEGALE SI ALTE CERINTEØ    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina o procedura pentru identificarea si accesul la cerintele legale si la alte cerinte OH&S care ii sunt aplicabile;


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa-si actualizeze aceste informatii; organizatia trebuie sa informatiile relevante referitoare la cerintele legale si la alte cerinte catre angajatii sai si catre alte parti interesate relevante.2.3.OBIECTIVEØ    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina obiective documentate pentru sanatate si securitate ocupationala, pentru fiecare functie si nivel relevante din cadrul organizatiei; obiectivele ar trebui cuantificate oriunde acest lucru este posibil;


Ø    737b15h   atunci cand isi stabileste si isi analizeaza obiectivele, o organizatie trebuie sa ia in considerare cerintele legale si alte cerinte, pericolele si riscurile OH&S proprii, optiunile sale tehnologice, cerintele sale financiare, operationale si de afaceri si punctele de vedere ale partilor interesate; obiectivele trebuie corelate cu politica OH&S, inclusiv cu angajamentul pentru imbunatatirea continua.2.4.PROGRAM (PROGRAME) DE MANAGEMENT OH&SØ    737b15h   pentru realizarea obiectivelor sale organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe de management OH&S; programul trebuie sa includa documentatia privind:

a.    737b15h     737b15h responsabilitatea si autoritatea desemnate pentru realizarea obiectivelor la functiile si nivelurile relevante ale organizatiei;

b.    737b15h    mijloacele si termenele prin care obiectivele urmeaza sa fie realizate


Ø    737b15h   programul (programele) de management OH&S trebuie analizat (analizate) la intervale regulate si planificate; acolo unde este necesar, programul (programele) de management OH&S trebuie amendat (amendate) pentru a se lua in considerare schimbarile survenite in activitatile, produsele, serviciile sau conditiile de functionare ale organizatiei.


3.IMPLEMENTARE SI FUNCTIONARE

Fig. 4 Implementare si functionare


3.1.STRUCTURA SI RESPONSABILITATE


Ø    737b15h   pentru a facilita managementul OH&S, rolurile, responsabilitatile si autoritatile personalului care conduce, efectueaza si verifica activitatile care au un efect asupra riscurilor OH&S, ale activitatilor, facilitatilor si proceselor organizatiei, trebuie definite, documentate si comunicate


Ø    737b15h   responsabilitatea finala pentru sanatate si securitate ocupationala revine managementului de la cel mai inalt nivel; organizatia trebuie sa numeasca un membru al managementului de la cel mai inalt nivel cu responsabilitatea speciala de a asigura faptul ca sistemul de management OH&S este implementat corespunzator si ca functioneaza conform cerintelor in toate locatiile si sectoarele de functionare din cadrul organizatiei.


Ø    737b15h   managementul trebuie sa asigure resursele esentiale pentru implementarea, controlul si imbunatatirea sistemului de management OH&S; resursele includ resursele umane si abilitati specializate, resurse tehnologice si financiare.


Ø    737b15h   reprezentantul managementului organizatiei trebuie sa aiba atributii, responsabilitati si autoritate definite pentru:

a.    737b15h     737b15h a se asigura ca cerintele referitoare la sistemul de management OH&S sunt stabilite, implementate si mentinute in conformitate cu aceasta specificatie OHSAS;

b.    737b15h    a se asigura ca raportarile referitoare la performanta sistemului de management OH&S sunt prezentate managementului de la cel mai inalt nivel pentru analizare si ca baza pentru imbunatatirea sistemului de management OH&S.


Ø    737b15h   toti cei care au responsabilitati de management trebuie sa-si demonstreze angajamentul pentru imbunatatirea continua a performantei OH&S.


3.2.INSTRUIRE, CONSTIENTIZARE SI COMPETENTA


Ø    737b15h   personalul trebuie sa fie competent pentru a indeplini sarcini care pot avea impact asupra OH&S la locul de munca; competenta trebuie definita din punct de vedere al studiilor, instruirii si/sau experientei corespunzatoare.
Ø    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a se asigura ca angajatii sai care lucreaza la fiecare functie si nivel relevante sunt constientizati de:

·    737b15h     737b15h   importanta  conformitatii  cu  politica  si  procedurile  OH&S  si  cu  cerintele  sistemului  de management OH&S;

·    737b15h     737b15h   consecintele OH&S, reale sau posibile, ale activitatilor lor si beneficiile OH&S ale performantelor individuale imbunatatite;

·    737b15h     737b15h   atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica si procedurile OH&S si cu cerintele sistemului de management OH&S, inclusiv cu cerintele referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si la capacitatea de raspuns (a se vedea 3.7);

·    737b15h     737b15h   consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.


Ø    737b15h   procedurile de instruire trebuie sa tina seama de nivelurile diferite de:

·    737b15h     737b15h   responsabilitati, abilitati si cunostinte; si

·    737b15h     737b15h   risc.


3.3.CONSULTARE SI COMUNICARE


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa detina proceduri pentru a se asigura ca informatiile OH&S pertinente sunt comunicate catre si de la angajati si la alte parti interesate.


Ø    737b15h    implicarea angajatilor si acordurile referitoare la consultare trebuie documentate si partile interesate trebuie informate; angajatii trebuie:

·    737b15h     737b15h   implicati in dezvoltarea si analizarea politicilor si procedurilor de management al riscurilor;

·    737b15h     737b15h   consultati acolo unde apare orice modificare care afecteaza sanatatea si securitatea la locul de munca;

·    737b15h     737b15h   reprezentati in probleme de sanatate si securitate; si

·    737b15h     737b15h   informati privind reprezentantul (reprezentantii) angajatilor pentru OH&S si reprezentantul managementului (a se vedea 3.1).


3.4.DOCUMENTATIE


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina informatii, intr-un mediu adecvat de exemplu hartie sau format electronic, pentru:

a.    737b15h     737b15h a descrie elementele esentiale ale sistemului de management si interactiunea lor; si

b.    737b15h    a asigura accesul la documentatia conexa.


Ø    737b15h   este important ca documentatia sa indeplineasca cerintele minime de eficienta si eficacitate.3.5.CONTROLUL DOCUMENTELOR SI AL DATELOR


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru controlul tuturor documentelor si datelor cerute de aceasta specificatie OHSAS si pentru a se asigura ca:

a.    737b15h     737b15h acestea pot fi localizate;

b.    737b15h    sunt analizate periodic, revizuite atunci cand este necesar si aprobate pentru adecvare de personal autorizat;

c.    737b15h     737b15h versiunile curente ale documentelor si datelor relevante sunt disponibile in toate locurile in care se desfasoara operatii esentiale pentru functionarea eficace a sistemului OH&S;

d.    737b15h    documentele si datele perimate sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare si de utilizare sau sunt protejate in alt mod impotriva unei utilizari neintentionate; si

e.    737b15h     737b15h documentele si datele arhivate pastrate in scopuri juridice sau pentru informare sau in ambele scopuri sunt identificate corespunzator.


3.6.CONTROL OPERATIONAL


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa identifice acele operatii si activitati care sunt asociate riscurilor identificate, pentru care este necesar sa se aplice masuri de control; organizatia trebuie sa planifice acele activitati, inclusiv mentenanta, pentru a se asigura ca acestea se realizeaza in conditii specificate, prin:

a.    737b15h     737b15h stabilirea si mentinerea procedurilor documentate pentru a cuprinde situatiile in care absenta unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica si obiectivele OH&S;

b.    737b15h    stipularea in proceduri a criteriilor de operare;

c.    737b15h     737b15h stabilirea si mentinerea procedurilor referitoare la riscurile OH&S identificate ale bunurilor, echipamentelor si serviciilor achizitionate si/sau utilizate de organizatie si comunicarea catre furnizori si contractanti a procedurilor si cerintelor relevante;

d.    737b15h    stabilirea si mentinerea procedurilor pentru proiectarea locurilor de munca, a proceselor, a instalatiilor si a utilajelor, a procedurilor operationale si de organizare a muncii, inclusiv adaptarea acestora la capabilitatile umane, pentru eliminarea sau reducerea riscurilor OH&S la sursa acestora.


3.7.PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa:

·    737b15h     737b15h   stabileasca si sa mentina planuri si proceduri pentru a identifica potentialul pentru incidente si situatii de urgenta si a raspunde la acestea si pentru a preveni si minimiza posibilele imbolnaviri si raniri care pot fi asociate acestora;

·    737b15h     737b15h   analizeze planurile si procedurile sale de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, in special dupa aparitia incidentelor sau a situatiilor de urgenta;

·    737b15h     737b15h   testeze periodic aceste proceduri, acolo unde acest lucru este posibil.
4.VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVAFig. 5 Verificare si actiune corectiva
4.1.MONITORIZAREA SI MASURAREA PERFORMANTEIØ    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru monitorizarea si masurarea, in mod periodic, a performantei OH&S; aceste proceduri trebuie sa asigure:

·    737b15h     737b15h   atat masurari calitative cat si cantitative, corespunzatoare necesitatilor organizatiei;

·    737b15h     737b15h   monitorizarea gradului in care sunt indeplinite obiectivele OH&S ale organizatiei;

·    737b15h     737b15h   masurari   proactive   ale   performantei,   care   monitorizeaza   conformitatea   cu  programul de management OH&S, cu criteriile operationale si cu legislatia si reglementarile aplicabile;

·    737b15h     737b15h   masurari reactive ale performantei pentru monitorizarea accidentelor, imbolnavirilor, incidentelor (inclusiv "incident fara urmari") si a altor dovezi istorice ale performantei OH&S deficitare;

·    737b15h     737b15h   inregistrarea de date si rezultate de monitorizare si de masurare, suficiente pentru a facilita analiza ulterioara a actiunilor corective si preventive.


Ø    737b15h   daca este necesar un echipament de monitorizare pentru masurarea si monitorizarea performantei, organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri de etalonare si mentenanta a unui astfel de echipament; trebuie pastrate inregistrarile activitatilor de etalonare si mentenanta si cele ale rezultatelor obtinute.


4.2.ACCIDENTE, INCIDENTE, NECONFORMITATI SI ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVEØ    737b15h    organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru definirea responsabilitatii si autoritatii pentru:

a.    737b15h     737b15h tratarea si investigarea:

·    737b15h     737b15h   accidentelor;

·    737b15h     737b15h   incidentelor;

·    737b15h     737b15h   neconformitatilor.

b.    737b15h    intreprinderea de actiuni pentru reducerea oricaror consecinte aparute in urma accidentelor, incidentelor sau neconformitatilor;

c.    737b15h     737b15h initierea si finalizarea actiunilor corective si preventive;

d.    737b15h    confirmarea eficacitatii actiunilor corective si preventive intreprinse.


Ø    737b15h   orice actiune corectiva sau preventiva intreprinsa pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente si potentiale trebuie sa fie corespunzatoare importantei problemelor si trebuie sa fie proportionala cu riscurile OH&S intalnite.


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa implementeze si sa inregistreze orice modificari in procedurile documentate, modificari rezultate din actiunile corective si preventive.
4.3.INREGISTRARI SI MANAGEMENTUL INREGISTRARILORØ    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru identificarea, mentinerea si eliminarea inregistrarilor OH&S, precum si ale rezultatelor auditurilor si ale analizelor; inregistrarile OH&S trebuie:

·    737b15h     737b15h   sa fie lizibile, identificabile si trasabile la activitatile implicate;

·    737b15h     737b15h   pastrate si mentinute astfel incat sa fie usor de regasit si sa fie protejate impotriva distrugerii, deteriorarii sau pierderii; duratele lor de pastrare trebuie stabilite si inregistrate;

·    737b15h     737b15h   mentinute intr-un mod adecvat sistemului si organizatiei, pentru a demonstra conformitatea cu cerintele din aceasta specificatie OHSAS.
4.4.AUDIT


Ø    737b15h   organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina un program de audit si proceduri pentru realizarea periodica de audituri ale sistemului de management OH&S, pentru:

·    737b15h     737b15h   a determina daca sistemul de management OH&S

1.    737b15h    este conform dispozitiilor planificate pentru managementul OH&S, incluzand cerintele din prezenta specificatie OHSAS;

2.    737b15h    a fost implementat si mentinut in corespunzator;

3.    737b15h    este eficace in realizarea politicii si obiectivelor organizatiei;

·    737b15h     737b15h   a analiza rezultatele auditurilor anterioare;

·    737b15h     737b15h   a furniza managementului organizatiei informatii referitoare la rezultatele auditurilor.

Ø    737b15h   programul de audit, inclusiv orice termene, trebuie sa se bazeze pe rezultatele evaluarii riscurilor activitatilor organizatiei si pe rezultatele auditurilor anterioare; procedurile auditului trebuie sa acopere domeniul de aplicare, frecventa, metodologiile si competentele, precum si responsabilitatile si cerintele pentru conducerea auditurilor si raportarea rezultatelor; ori de cate ori este posibil, auditurile trebuie conduse de personal independent de cel care are responsabilitati directe pentru activitatea care se examineaza.


5.ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT


Fig. 6 Analiza efectuata de management


Ø    737b15h   managementul organizatiei de la cel mai inalt nivel trebuie sa analizeze sistemul de management OH&S, la intervale prestabilite, pentru a se asigura ca acesta este in permanenta corespunzator, adecvat si eficace;


Ø    737b15h   analiza efectuata de management trebuie sa abordeze eventualele necesitati de schimbare a politicii, a obiectivelor si a altor elemente ale sistemului de management OH&S, prin prisma rezultatelor auditului sistemului de management OH&S, a modificarilor circumstantelor si a angajamentului de imbunatatire continua.


CORESPONDENTA INTRE OHSAS 18001: 1999 SI GHIDUL ILO-OSH: 2001 (ANEXA B (INFORMATIVA) LA OHSAS 18001: 1999 - SISTEME DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE. SPECIFICATIE)B.1.Introducere


            Aceasta anexa identifica principalele diferente dintre Liniile directoare ILO - OSH ale Organizatiei Internationale a Muncii si documentele OHSAS, si furnizeaza o evaluare comparativa a diferitelor lor cerinte.

            Se observa ca nu au fost identificate diferente semnificative.

            In consecinta, acele organizatii care au implementat un sistem de management OH&S conform OHSAS 18001 pot fi sigure ca sistemul lor de management OH&S va fi, de asemenea, compatibil cu recomandarile Liniile directoare ILO - OSH.

            In B.4 este prezentat un tabel de corespondenta intre capitolele individuale ale documentelor OHSAS si cele ale Liniile directoare ILO - OSH.B.2.Generalitati


            Primele doua obiective ale Liniilor directoare ILO - OSH sunt:

a.    737b15h     737b15h asistarea tarilor in stabilirea unui cadru national pentru sisteme de management al securitatii si sanatatii ocupationale; si

b.    737b15h    furnizarea unui ghid organizatiilor individuale referitor la integrarea elementelor OH&S in politica lor globala si a masurilor luate de management.

            Specificatia OHSAS 18001 specifica cerintele pentru sistemele de management OH&S, care sa permita organizatiilor sa le controleze riscurile si de a-si imbunatati performantele. OHSAS 18002 este un ghid de implementare a OHSAS 18001. Documentele OHSAS sunt comparabile cu capitolul 3 din Liniile directoare ILO - OSH "Sistemul de management al sanatatii ocupationale si securitatii in organizatie".B.3.Analiza  detaliata  a  capitolului  3  din   Liniile  directoare  ILO-OSH  fata  de documentele OHSAS


B.3.1.Domeniu de aplicare


            Obiectivul principal al Liniilor directoare ILO - OSH il constituie muncitorii. Obiectivul principal al seriei de standarde OHSAS este mai cuprinzator fata de angajati si alte parti interesate.

            Definitia "Pericolului" in OHSAS 18001, 3.4; "sursa sau situatie cu un potential de a produce o vatamare, in termeni de ranire sau imbolnavire, dauna adusa proprietatii, dauna adusa mediului de lucru, sau o combinatie a acestora" este mai cuprinzatoare decat in Liniile directoare ILO - OSH, ale carui obiectiv de baza este indreptat catre posibilitatea de a provoca raniri sau daune sanatatii oamenilor.
B.3.2.Modele de sisteme de management OH&S


            Modelele care descriu principalele elemente ale unui sistem de management OH&S definite in Liniile directoare ILO - OSH si documentele OHSAS sunt echivalente.B.3.3.Paragraful 3.2 din ILO - OSH, Participarea muncitorilor


            In Liniile directoare ILO - OSH, la 3.2.4 se recomanda ca: "Angajatorul ar trebui sa se asigure, dupa cum este cazul, de stabilirea si functionarea eficienta a comisiei de sanatate si securitate si recunoasterea reprezentantilor muncitorilor in probleme de sanatate si securitate conform practicilor si legilor nationale".

            OHSAS 18001 cere organizatiei sa-si documenteze si sa-si promoveze dispozitiile sale si sa implice consultanti din multe domenii, de exemplu parti interesate (datorita domeniului larg de aplicare al acestui document). Prin Liniile directoare ILO - OSH se poate permite organizatiilor sa nu tina seama de cele mentionate mai sus, daca legile si practicile nationale nu au stipulat o astfel de cerinta.B.3.4.Paragraful 3.3 din ILO - OSH, Responsabilitate si raspundere


            Liniile directoare ILO - OSH recomanda la 3.3.1 (h) stabilirea programelor de sanatate si de prevenire. Documentele OHSAS pot cere acestea daca evaluarea riscurilor organizatiei, sau sistemul de management OH&S si obiectivele, le impun, de asemenea.B.3.5.Paragraful 3.4 din ILO - OSH, Competenta si instruire


            Recomandarea din Ghidurile ILO - OSH, 3.4.4: "Se recomanda ca instruirea sa fie facuta tuturor participantilor fara plata si sa aiba loc in timpul programului de lucru, daca este posibil", nu este o cerinta a documentelor OHSAS.B.3.6.Paragraful 3.10 Prevenirea pericolului, 3.10.1 Masuri de prevenire si control din ILO - OSH


            Ghidurile ILO - OSH au recomandat implementarea masurilor de prevenire si control al pericolelor si riscurilor. Acestea sunt enumerate in ordinea prioritatilor de la 3.10.1 (a) eliminarea pericolului/riscului pana la 3.10.1 (d) prevederi pentru echipamentul individual de protectie (PPE).

            Documentele OHSAS nu sunt atat de restrictive: "Masurile pentru managementul riscului ar trebui sa reflecte principiul eliminarii pericolului atunci cand este posibil, urmat in consecinta de reducerea riscului (fie prin reducerea probabilitatii de aparitie fie prin reducerea severitatii potentiale a ranirii sau daunei), cu adoptarea echipamentului individual de protectie (PPE) ca ultima solutie".

            A se retine referirea la "atunci cand este posibil".

            De asemenea, documentele OHSAS furnizeaza informatii mult mai detaliate despre identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului.
B.3.7.ILO - OSH Paragraful 3.10.4, Procurare


            Liniile directoare ILO - OSH scot in evidenta ca cerintele de securitate si sanatate ale organizatiei ar trebui incorporate in specificatiile de inchiriere si procurare. Documentele OHSAS solicita ca astfel de cerinte sa fie comunicate furnizorului dar nu stipuleaza in ce mod. Liniile directoare ILO - OSH stipuleaza, de asemenea, ca legile si reglementarile nationale ar trebui identificate inainte de procurare. In documentele OHSAS, se recomanda ca acestea sa fie identificate chiar prin ele insele in timpul procesului de evaluare a riscului [a se vedea OHSAS 18002, 4.3.1 d (1)i].B.3.8.ILO - OSH Paragraful 3.10.5, Contractare


            Liniile directoare ILO - OSH definesc etapele care trebuie luate in considerare pentru a se asigura ca cerintele de securitate si sanatate ale organizatiei sunt aplicate contractorilor (acestia prezinta astfel o lista a actiunilor necesare pentru a demonstra ca sunt identificate). Acest fapt apare in OHSAS implicit.B.3.9.ILO - OSH Paragraful 3.12, Cercetarea ranirilor, imbolnavirilor, bolilor si incidentelor legate de munca si impacturile lor asupra performantei de securitate si sanatate


            Liniile directoare ILO - OSH nu impun ca actiunile corective sau preventive sa fie analizate prin procesul de evaluare a riscului inainte de implementare asa cum sunt in OHSAS 18001, 4.5.2(d).B.3.10.ILO - OSH Paragraful 3.13, Audit


            Liniile directoare ILO - OSH recomanda consultarea asupra selectiei auditorilor, in timp ce documentele OHSAS impun ca personalul care efectueaza auditul sa fie impartial si obiectiv.B.3.11.ILO - OSH Paragraful 3.16, Imbunatatirea continua


            Acesta este un subcapitol separat in Liniile directoare ILO - OSH. Se detaliaza masurile care ar trebui luate in considerare pentru realizarea imbunatatirii continue. Masuri similare sunt detaliate in continutul documentelor OHSAS, care, prin urmare nu au un capitol similar.B.4.Corespondenta dintre capitolele documentelor OHSAS si capitolele Ghidurilor ILO-OSH


Tabelul B.1 - Corespondenta dintre capitolele documentelor OHSAS

si capitolele Liniilor directoare ILO - OSH


Capitol

OHSAS 18001

Capitol

Linii directoare ILO - OSH


Domeniu de aplicare


Obiective


Publicatii de referinta
Termeni si definitii
Elementele ale sistemului de management OH&S


Sistemul de management al securitatii si sanatatii ocupationale in organizatie


Cerinte generale


Sistemul de management al securitatii si sanatatii ocupationale in organizatie


Politica OH&S


Politica de securitate si sanatate ocupationala


PlanificareAnaliza initiala

Sistem de planificare, dezvoltare si implementare


Planificare pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului

Prevenirea pericolului

Masuri de prevenire si control

Managementul schimbarii

Contractare


Cerinte legale si alte cerinteAnaliza initiala

Prevenirea pericolului


Obiective


Sistem de planificare, dezvoltare si implementare

Obiective ale securitatii si sanatatii ocupationale

Imbunatatire continua


Program (Programe) de management OH&S


Sistem de planificare, dezvoltare si implementare


Implementare si functionare
Structura si responsabilitateResponsabilitate si raspundere

Sistem de planificare, dezvoltare si implementare


Instruire, constientizare si competentaParticiparea muncitorilor

Competenta si instruire


Consultare si comunicareParticiparea muncitorilor

Comunicare


DocumentatieDocumentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale


Controlul documentelor si datelorDocumentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale


Control operational
Managementul schimbarii

Procurare

Contractare


Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns


Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns


Verificare si actiune corectiva
Monitorizare si masurare performanta


Monitorizarea si masurarea performantei


Accidente, incidente, neconformitati si actiuni corective si preventive

Investigatii ale lucrarilor care duc la raniri, boli si incidente si impacturile lor asupra performantei de sanatate si securitate

Actiune corectiva si preventiva


Inregistrari si managementul inregistrarilorDocumentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii ocupationale


Audit


Audit


Analiza efectuata de management


Analiza efectuata de management
SINTEZA PRINCIPALELOR MODIFICARI SI IMBUNATATIRI ADUSE OHSAS 18001 PRIN VERSIUNEA DIN 2007 A STANDARDULUIØ    737b15h   CONSIDERATII GENERALE:


·    737b15h     737b15h   s-a acordat o mai mare importanta componentei "sanatate";


·    737b15h     737b15h   s-a imbunatatit compatibilitatea cu ISO 9001: 2000 si cu ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 pastrand aceeasi ordine a cerintelor si majoritatea modificarilor introduse prin versiunea din 2004 a ISO 14001, ceea ce va facilita si incuraja implementarea sistemelor de management integrat calitate - mediu - SSO (SSM);


·    737b15h     737b15h   OHSAS 18001 este prezentat ca un standard, nu ca o specificatie sau ca un document, ca si in editia sa anterioara, ceea ce reflecta adoptarea lui pe scara tot mai larga ca baza pentru standardele nationale ale sistemelor de management al SSO (SSM);


·    737b15h     737b15h   diagrama modelul Plan - Do - Check - Act (Planifica - Implementeaza - Verifica - Actioneaza) este prezentata numai in sectiunea Introducere,  in integralitatea ei, fara a mai fi reprezentata sub forma unei diagrame sectionate la inceputul fiecarei cerinte principale;


·    737b15h     737b15h   lista publicatiilor de referinta din sectiunea 2 a fost restransa exclusiv la documentele internationale;


·    737b15h     737b15h   au fost introduse noi definitii (de exemplu, risc acceptabil, document, actiune corectiva, afectare a sanatatii (ranire/imbolnavire), loc de munca), iar cele existente au fost revizuite (de exemplu, incident, pericol, risc, neconformitate);


·    737b15h     737b15h   termenul "risc tolerabil" a fost  inlocuit cu termenul "risc acceptabil";


·    737b15h     737b15h   termenul "accident" a fost inclus in termenul "incident", aceasta modificare avand consecinte asupra analizei actiunilor preventive si corective;

·    737b15h     737b15h   definitia termenului "pericol" nu se mai refera la "dauna adusa proprietatii sau dauna adusa mediului de lucru";  se considera in prezent ca "dauna adusa proprietatii sau dauna adusa mediului de lucru" nu vizeaza in mod direct managementul sanatatii si securitatii ocupationale care constituie domeniul de aplicare al standardului OHSAS 18001 si, in consecinta, este inclusa in domeniul managementului activelor (proprietati, bunuri, economii, investitii etc.); ca urmare a acestei modificari, riscul unei "daune aduse proprietatii sau unei daune aduse mediului de lucru", avand un efect asupra sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale, trebuie identificat in procesul de evaluare al riscului pentru organizatie si trebuie gestionat prin aplicarea de masuri adecvate de control al riscului;


·    737b15h     737b15h   includerea tiparelor comportamentale ale angajatilor (lucratorilor), aptitudinilor personale ale acestora si a celorlalti asa - numiti factori umani, ca elemente importante in identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea actiunilor corective si preventive; in plus, acesti factori trebuie luati in considerare, in special pentru cresterea constientizarii angajatilor, precum si in cadrul instruirilor prevazute de legislatia in vigoare;


·    737b15h     737b15h   la cerinta 4.3.1 se introduce o ierarhizare a masurilor de reducere a riscului: eliminarea pericolelor, inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos, masuri tehnice, masuri organizatorice, dotarea lucratorilor cu echipamente individuale de protectie;


·    737b15h     737b15h   cerintele 4.3.3 si 4.3.4 au fost comasate intr-o singura cerinta 4.3.3 "Obiective si program (programe)", la fel cum s-a procedat si in standardul ISO 14001: 2004;


·    737b15h     737b15h   managementul schimbarii este abordat de o maniera mai explicita;


·    737b15h     737b15h   a fost introdusa o noua cerinta 4.5.2 "Evaluarea conformarii", la fel cum s-a procedat si in standardul ISO 14001: 2004;


·    737b15h     737b15h   au fost introduse noi cerinte privind participarea si consultarea (4.4.3.2);


·    737b15h     737b15h   au fost introduse noi cerinte privind investigarea (cercetarea) incidentelor (4.5.3.1);

·    737b15h     737b15h   a fost introdusa o lista prescriptiva, continand elementele de intrare si de iesire, in cerinta 4.6 "Analiza efectuata de management";


·    737b15h     737b15h   anexele au fost restructurate; astfel, Anexa A prezinta corespondenta intre OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2004 si ISO 9001: 2000, iar Anexa B prezinta corespondenta intre OHSAS 18001: 2007 si Ghidul ILO-OSH: 2001.Ø    737b15h   COMENTAREA SI INTERPRETAREA MODIFICARILOR SI A DIFERENTELOR DINTRE OHSAS 18001: 1999 SI OHSAS 18001: 2007, LA NIVELUL FIECAREI CERINTE:
CERINTA (CLAUZA)


COMENTARII SI INTERPRETAREA MODIFICARILOR SI A DIFERENTELOR


OHSAS


OHSASDomeniu de aplicare


Domeniu de aplicare

·    737b15h     737b15h    inlocuieste "riscuri OH&S (SSO)" cu "pericole OH&S (SSO)";

·    737b15h     737b15h    adauga noile subcerinte (subclauze) 1-4.


Publicatii de

referinta


Publicatii de

referinta

·    737b15h     737b15h    limiteaza lista publicatiilor de referinta exclusiv la documentele internationale OHSAS 18002: 2000 si ILO-OHS: 2001.


Termeni si definitii


Termeni si definitii

·    737b15h     737b15h    au fost introduse definitii noi (23 in loc de 17), iar definitiile existente au fost revizuite.


accident


risc acceptabil

·    737b15h     737b15h    include definitia accidentului in cea a incidentului (3.9);

·    737b15h     737b15h    inlocuieste "risc tolerabil" (fosta definitie 3.17) cu "risc acceptabil".


audit


audit

·    737b15h     737b15h    reflecta ISO 9000: 2005 (3.9.1);

·    737b15h     737b15h    clarifica definirea caracterului "independent" al procesului de audit, cu o relevanta particulara pentru organizatiile de dimensiuni reduse.


imbunatatire

continua


imbunatatire

continua

·    737b15h     737b15h    adapteaza definitia 3.2 din ISO 14001: 2004 pentru a clarifica modul de definire a imbunatatirii continue
actiune corectiva

·    737b15h     737b15h    introduce aceasta noua definitie pentru a imbunatati compatibilitatea cu ISO 9000: 2005 (3.6.5) si contrasteaza cu noua definitie 3.18 privind "actiunea preventiva".document

·    737b15h     737b15h    introduce aceasta noua definitie pentru a imbunatati compatibilitatea cu ISO 14001: 2004 (3.4).


pericol


pericol

·    737b15h     737b15h    modifica definitia anterioara, renuntand la raportarea la "dauna adusa proprietatii, dauna adusa mediului de lucru" si include raportarea la noua definitie "afectarea sanatatii (ranire/imbolnavire)" (3.8).


identificare

pericol


identificare

pericol

·    737b15h     737b15h    muta definitia  de la (3.5) la (3.7).afectarea sanatatii

(ranire/imbolnavire)

·    737b15h     737b15h    introduce aceasta noua definitie care este mai prescriptiva pentru conditiile care sunt "identificabile".


incident


incident

·    737b15h     737b15h    modifica definitia pentru a accentua caracterul profesional al evenimentului (nu al accidentului);

·    737b15h     737b15h    include referirea la "afectarea sanatatii (ranire/imbolnavire)" (3.8) care poate conduce la regandirea domeniului riscurilor potentiale;

·    737b15h     737b15h    include noi note, una dintre acestea definind "accidentele", "incidentele" si "situatia de urgenta" (4.4.7) ca tipuri particulare de incident.


parti interesate


parte interesata

·    737b15h     737b15h    modifica definitia, clarificand  faptul ca "partile interesate" pot fi atat din interiorul, cat si din interiorul organizatiei.


neconformitateneconformitate

·    737b15h     737b15h    revizuieste definitia si modifica numele cerintei pentru a o face mai generica in vederea imbunatatirii compatibilitatii cu ISO 9000: 2005 (3.6.2) si ISO 14001: 2004 ( 3.15).

Observatie: Definitia 3.8 non-conformance = neconformare din OHSAS 18001: 1999 a fost tradusa impropriu de ASRO prin neconformitate = non-conformity.


sanatate si securitate ocupationala

(OH&S (SSO))


sanatate si securitate ocupationala

(OH&S (SSO))

·    737b15h     737b15h    introduce mentiuni vizand includerea factorilor care pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor (nu "starea de bine");

·    737b15h     737b15h    introduce o nota explicita privind cerintele legale specifice anumitor organizatii, in legatura cu "persoanele din proximitatea imediata a locului de munca sau persoanele care sunt expuse activitatilor de la locul de munca".


sistem de management OH&S (SSO)


sistem de management OH&S (SSO)

·    737b15h     737b15h    restructureaza aceasta definitie in vederea imbunatatirii compatibilitatii cu ISO 14001: 2004 (3.8).


obiective


obiective

OH&S (SSO)

·    737b15h     737b15h    restructureaza aceasta definitie si adauga o nota.


performanta


performanta

OH&S (SSO)

·    737b15h     737b15h    vizeaza "masurarea eficacitatii controalelor";

·    737b15h     737b15h    adauga Nota 2 continand alte cerinte pentru performanta OH&S (SSO).politica

OH&S (SSO)

·    737b15h     737b15h    introduce o definitie noua in vederea imbunatatirii compatibilitatii cu ISO 14001: 2004 (3.11), cu o specificitate ridicata pentru managementul de la cel mai inalt nivel.


organizatie


organizatie

·    737b15h     737b15h    introduce modificari minore in vederea imbunatatirii compatibilitatii cu ISO 14001: 2004 (3.16);

·    737b15h     737b15h    introduce o definitie noua in vederea imbunatatirii compatibilitatii cu ISO 9000: 2005 (3.3.1) si descrie relatia cu actiunea corectiva.actiune preventiva

·    737b15h     737b15h    introduce o definitie noua in vederea imbunatatirii compatibilitatii cu ISO 9000: 2005 (3.6.4) si descrie relatia cu actiune corectiva.procedura

·    737b15h     737b15h    introduce o definitie noua in vederea imbunatatirii compatibilitatii cu  ISO 9000: 2005 (3.4.5); conform Notei, procedurile pot fi documentate sau nu.inregistrare

·    737b15h     737b15h    introduce o definitie noua in vederea imbunatatirii compatibilitatii cu  ISO 14001: 2004 (3.20).


risc


risc

·    737b15h     737b15h    extinde definitia pentru o mai buna detaliere a riscurilor specifice asociate managementului OH&S (SSO);

·    737b15h     737b15h    introduce termenul expunere;

·    737b15h     737b15h    inlocuieste "consecintele" cu "severitatea vatamarii sau afectarii sanatatii".


evaluare risc


evaluare risc

·    737b15h     737b15h    formuleaza mai obiectiv aceasta definitie, "cu luarea in considerare a compatibilitatii cu orice control existent", punand un accent mai mare pe masurarea eficacitatii controalelor, la fel ca si in  3.15 "performanta OH&S (SSO)".


securitate


·    737b15h     737b15h    elimina aceasta definitie.


risc tolerabil


·    737b15h     737b15h    definitia "risc tolerabil" a fost  inlocuita cu definitia "risc acceptabil" (3.1)loc de munca

·    737b15h     737b15h    introduce o definitie noua.


Elemente ale sistemului de management

OH&S (SSO)


Elemente ale sistemului de management

OH&S (SSO)Cerinte generale


Cerinte generale

·    737b15h     737b15h    introduce verbele "a documenta, a implementare" si "a imbunatati" in mod continuu;

·    737b15h     737b15h    introduce mentiunea ca organizatia "va determina modul in care va indeplini aceste cerinte" si "va defini si documenta domeniul sistemului sau de management OH&S (SSO).


Politica

OH&S (SSO)


Politica

OH&S (SSO)

·    737b15h     737b15h    restructureaza cerinta, precizand ca managementul de la cel mai inalt nivel defineste, nu doar autorizeaza politica OH&S (SSO);

·    737b15h     737b15h    extinde semnificatia notiunii de "angajat (lucrator)" pentru a include "toate persoanele care lucreaza pentru sau in numele organizatiei".


Planificare


PlanificarePlanificare pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului


Identificarea pericolului, evaluarea riscului si determinarea controalelor

·    737b15h     737b15h    restructureaza cerinta prin introducerea unei ierarhizari a masurilor de reducere a riscului;

·    737b15h     737b15h    introduce "determinarea controalelor" si "implementare";

·    737b15h     737b15h    solicita luarea in considerare:

  • a influentei comportamentului uman asupra identificarii pericolului si evaluarii riscului;
  • a pericolelor generate de factori din exteriorul sau din proximitatea organizatiei care pot avea un impact asupra persoanelor aflate sub controlul acesteia; magnitudinea impactului asupra acestora va fi determinata de contextul in care isi desfasoara activitatea organizatia;

·    737b15h     737b15h    solicita luarea in considerare a schimbarilor organizationale, a schimbarilor privind obiectul de activitate sau a materialelor utilizate, a schimbarilor (temporare sau permanente),  vizand sistemul de management OH&S (SSO), precum si a efectelor induse de aceste schimbari;

·    737b15h     737b15h    solicita luarea in considerare a obligatiilor legale privind evaluarea riscului si implementarea masurilor de control;

·    737b15h     737b15h    solicita luarea in considerare "a zonelor de lucru (munca), a proceselor, a instalatiilor, a masinilor/echipamentelor, a procedurilor de operare si a organizarii muncii, inclusiv in ceea ce priveste adaptarea acestora la posibilitatile reale ale operatorului uman";

·    737b15h     737b15h    introduce o cerinta noua privind managementul schimbarii, cerinta care solicita organizatiei "sa identifice pericolele OH&S (SSO) si riscurile OH&S (SSO) asociate schimbarilor privind activitatile desfasurate de organizatie sau schimbarilor din sistemul de management OH&S (SSO), inainte ca aceste schimbari sa se produca";

·    737b15h     737b15h    solicita organizatiei luarea in considerare, in primul rand , a eliminarii pericolului, urmata de inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos, astfel incat prin parcurgerea ordinii ierarhice a masurilor de prevenire si protectie aceasta sa se asigure ca procesul decizional a fost fundamentat pe dovezi obiective (de exemplu, acordarea echipamentului individual de protectie nu va fi luata in considerare niciodata ca prima optiune).


Cerinte legale si alte cerinte


Cerinte legale si alte cerinte

·    737b15h     737b15h    solicita luarea in considerare a cerintelor legale si a altor cerinte la stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management OH&S (SSO) al organizatiei.


Obiective


Obiective si

program (programe)

·    737b15h     737b15h    comaseaza cerintele 4.3.3 si 4.3.4 intr-o singura cerinta 4.3.3, la fel cum s-a procedat si  in ISO 14001: 2004;

·    737b15h     737b15h    introduce o cerinta privind masurabilitatea obiectivelor;

·    737b15h     737b15h    introduce o cerinta vizand angajamentul in prevenirea atat a vatamarilor, cat si a imbolnavirilor;

·    737b15h     737b15h    accentueaza obligatia organizatiei de a se conforma  cerintelor legale si a altor cerinte.


Program (programe) de management OH&S (SSO)


·    737b15h     737b15h    fiind comasata cu cerinta precedenta 4.3.3, cerinta 4.3.4 nu se regaseste in OHSAS 18001: 2007.


Implementare si functionare


Implementare si functionareStructura si responsabilitate


Resurse, atributii, responsabilitate, raspundere si autoritate

·    737b15h     737b15h    redenumeste cerinta sub forma "Resurse, atributii, responsabilitate, raspundere si autoritate", ceea ce accentueaza responsabilitatea si raspunderea managementului de la cel mai inalt nivel;

·    737b15h     737b15h    precizeaza faptul ca un membru al managementului de la cel mai inalt nivel va fi responsabil pentru OH&S (SSO) si introduce o nota noua care statuteaza ca managementul de la cel mai inalt nivel poate delega sarcinile, dar nu si raspunderea;

·    737b15h     737b15h    solicita ca accesul la reprezentantul managementului de la cel mai inalt nivel sa fie disponibil tuturor persoanele care lucreaza sub controlul organizatiei;

·    737b15h     737b15h    accentueaza faptul ca persoanele de la un loc de munca trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru OH&S (SSO) acolo unde acestea detin controlul; organizatia trebuie sa se asigure ca acest lucru se intampla in realitate.


Instruire, constientizare si competenta


Competenta, instruire si constientizare

·    737b15h     737b15h    accentueaza obligatia organizatiei;

·    737b15h     737b15h    introduce precizari privind analiza necesitatilor de instruire, sedintele de prezentare a cerintelor subsecvente, evaluarea eficacitatii acestora si pastrarea inregistrarilor;

·    737b15h     737b15h    extinde semnificatia notiunii de "angajat (lucrator)" pentru a include "persoanele care lucreaza sub controlul organizatiei", deoarece acest aspect poate avea un impact semnificativ asupra costurilor si scopului instruirii;

·    737b15h     737b15h    introduce componenta comportamentala, extinzand scopul activitatilor numai in raport cu munca;


Consultare si comunicare


Comunicare, participare si consultare


·    737b15h     737b15h    divide cerinta in doua subcerinte:

  • 4.4.3.1 Comunicare;
  • 4.4.3.2 Participare si consultare.


Comunicare

·    737b15h     737b15h    solicita urmatoarele:

  • realizarea unei comunicari active, indiferent de nivelul sau functia in organizatie;
  • realizarea unei comunicari cu vizitatorii si subcontractantii (furnizorii);
  • stabilirea si mentinerea unei proceduri noi pentru managerizarea comunicarii cu partile interesate (atat cele care sosesc, cat si cele care urmeaza sa plece din organizatie).


Participare si consultare

·    737b15h     737b15h    extinde scopul si clarifica necesitatea participarii lucratorilor la identificarea pericolului, evaluarea riscului si determinarea controalelor, inclusiv investigarea (cercetarea) incidentelor; de asemenea, noul text extinde necesitatea participarii lucratorilor la dezvoltarea si revizuirea politicilor si obiectivelor OH&S (SSO), consultarea lucratorilor in cazul schimbarilor care le pot afecta sanatatea si securitatea si reprezentarea acestora in toate aspectele legate de OH&S (SSO);

·    737b15h     737b15h    solicita comunicarea conventiilor (protocoalelor) de participare incheiate cu lucratorii, consultarea cu subcontractantii si angajamentul activ al partilor externe relevante.


Documentatie


Documentatie

·    737b15h     737b15h    restructureaza aceasta cerinta in ceea ce priveste claritatea ei si precizeaza documentele specifice necesare, incluzand: politica si obiectivele, descrierea domeniului sistemului de management OH&S (SSO), documentele impuse de sistemul de management OH&S (SSO) si inregistrarile specifice;

·    737b15h     737b15h    precizeaza documentele si inregistrarile necesare pentru planificarea, functionarea (operarea) si controlul proceselor vizand controlul riscurilor OH&S (SSO);

·    737b15h     737b15h    extinde nota pentru a include o referire la acoperirea adecvata pe care trebuie s-o asigure documentatia, corespunzator pericolelor, nivelului de risc si complexitatii specifice organizatiei.


Controlul documentelor si al datelor


Controlul documentelor

·    737b15h     737b15h    reformuleaza titlul cerintei prin eliminarea "controlului datelor", datorita definirii notiunii de document (3.5);

·    737b15h     737b15h    restructureaza cerinta pentru ai conferi mai multa claritate si introduce cerinte noi privind:

  • controlul inregistrarilor prin urmarirea modificarilor si a versiunilor curente ale documentelor;
  • pastrarea in bune conditii a documentelor;
  • identificarea si controlul documentelor relevante de provenienta externa.

Control operational


Control operational

·    737b15h     737b15h    restructureaza aceasta cerinta in ceea ce priveste claritatea ei, prin realizarea unor modificari minore ale continutului.


Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns


Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

·    737b15h     737b15h    reformuleaza aceasta cerinta fara a efectua modificari semnificative si introduce luarea in considerare a necesitatilor partilor externe in ceea ce priveste planificarea si testarea.


Verificare si actiune corectiva


Verificare

·    737b15h     737b15h    reformuleaza aceasta cerinta fara a efectua modificari semnificative si introduce cerinta de a monitoriza eficienta controalelor.


Monitorizarea si masurarea performantei


Monitorizarea si masurarea performantei

·    737b15h     737b15h    muta "legislatia si reglementarile aplicabile" la noua cerinta 4.5.2Evaluarea conformarii

·    737b15h     737b15h    introduce si subdivide o cerinta explicita vizand evaluarea conformarii cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care organizatia subcrie si pastrarea inregistrarilor rezultatelor evaluarilor periodice, pentru a imbunatati compatibilitatea cu ISO 14001: 2004.


Accidente, incidente, neconformitati si actiuni corective si preventive


Investigarea (cercetarea) incidentelor, neconformitati, actiuni corective si preventive

·    737b15h     737b15h    subdivide aceasta cerinta, separand tratarea investigarii (cercetarii) incidentelor, de tratarea neconformitatilor si a actiunilor corective si preventive;

·    737b15h     737b15h    organizatia poate fi pusa in situatia de a-si defini o procedura de investigare (cercetare) a incidentelor care sa indeplineasca aceste cerinte mult mai explicite.Investigarea (cercetarea) incidentelor

·    737b15h     737b15h    precizeaza modul de analiza al incidentelor si furnizeaza o lista a actiunilor care vor trebui intreprinse, de exemplu, comunicarea rezultatelor investigatiei (cercetarii);

·    737b15h     737b15h    face referire la 4.5.3.2 pentru instructiuni privind actiunile corective si preventive necesare.Neconformitati, actiuni corective si preventive

·    737b15h     737b15h    introduce aceasta noua subcerinta care clarifica actiunile care trebuie intreprinse pentru a evita producerea si recurenta neconformitatilor;

·    737b15h     737b15h    introduce un nou paragraf care cere repetarea evaluarii riscurilor, inainte de implementarea actiunilor corective si preventive propuse.


Inregistrari si managementul inregistrarilor


Controlul inregistrarilor

·    737b15h     737b15h    modifica titlul si reformuleaza aceasta cerinta in vederea simplificarii controlului inregistrarilor;

·    737b15h     737b15h    introduce o cerinta privind pastrarea inregistrarilor pentru a fi inclusa in procedura.


Audit


Audit intern

·    737b15h     737b15h    imbunatateste structura cerintei prin cateva reformulari, dar continutul actual nu se modifica semnificativ.


Analiza efectuata de management


Analiza efectuata de management

·    737b15h     737b15h    restructureaza aceasta cerinta pentru a furniza o lista mai specifica a elementelor de intrare care trebuie luate in considerare si a elementelor de iesire care trebuie obtinute, pentru a asigura o revizuire mai eficace a managementului;

·    737b15h     737b15h    mentioneaza realizarea evaluarii conformarii cu cerintele legale aplicabile de catre managementul de la cel mai inalt nivel;

·    737b15h     737b15h    solicita revizuirea rezultatelor printr-o mai larga participare si prin consultarea cu partile externe;

·    737b15h     737b15h    solicita evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor;

·    737b15h     737b15h    listeaza elementele de iesire din procesul decizional asociat analizei efectuate de management si precizeaza necesitatea ca aceste elemente sa fie disponibile pentru comunicare si consultare.
Ø    737b15h   ETAPELE PROCESULUI DE TRANZITIE LA OHSAS 18001: 2007


·    737b15h     737b15h   societate de consultanta sau organizatie certificata sau in curs de certificare:


§    737b15h     737b15h    intelegerea modificarilor si a diferentelor dintre OHSAS 18001: 1999 SI OHSAS 18001: 2007;

§    737b15h     737b15h    verificarea practicilor curente existente si identificarea posibilelor diferente;

§    737b15h     737b15h    stabilirea si prioritizarea actiunilor necesare unei tranzitii eficiente, precum si implementarea efectiva a acestor actiuni de catre organizatie, cu sau fara suportul oferit de o societate de consultanta.


·    737b15h     737b15h   organism de certificare acreditat formularea unei politici proprii privind tranzitia la OHSAS 18001: 2007:


§    737b15h     737b15h    elementele cheie ale politicii SRAC privind tranzitia la OHSAS 18001: 2007


®    737b15h organizatiile deja certificate conform OHSAS 18001: 1999 dispun de o perioada de 2 ani pentru a realiza tranzitia la versiunea din 2007 a standardului; perioada de tranzitie se va incheia in data de 1 iulie 2009; toate evaluarile pentru tranzitie ar trebui sa aiba loc inainte de 31 martie 2009, pentru a permite un interval de 3 luni pentru corectarea potentialelor neconformitati si pentru a evita o perioada fara certificat;


®    737b15h SRAC recomanda auditarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale in conformitate cu OHSAS 18001: 2007 in timpul auditurilor de supraveghere sau reinnoire programate in mod normal; ca si in cazul unei certificari initiale, inaintea evaluarii in vederea tranzitiei la noul referential, este necesar ca toate cerintele OHSAS 18001: 2007 sa fie implementate si sa fi fost efectuat cel putin un audit intern complet si o analiza a managementului;


®    737b15h conform perioadei de tranzitie stabilite, nu va mai exista nici un certificat eliberat pe baza OHSAS 18001: 1999, dupa perioada de 2 ani de la publicarea OHSAS 18001: 2007, respectiv 1 iulie 2009;


®    737b15h certificatele emise, avand ca referential OHSAS 18001: 1999, trebuie sa aiba valabilitatea maxima pana la 1 iulie 2009; nici un audit ulterior nu va fi efectuat conform OHSAS 18001: 1999.


·    737b15h     737b15h   tranzitia la OHSAS 18001: 2007 va fi facilitata de preconizata publicare a versiunii revizuite a OHSAS 18002, la finele trimestrul al III - lea din 2008; chiar daca documentul OHSAS 18002: 2000 a fost gandit si conceput ca un ghid de implementare al OHSAS 18001: 1999, structura acestuia urmand indeaproape structura OHSAS 18001, el ramane o sursa valoroasa de informatii, utilizarea lui fiind recomandata in continuare pentru implementarea unui sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale de catre o organizatie.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre managementul munciilupa cautareCAUTA IN SITE