StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Experienta este BAZA INOVATIEI
MARKETING

Marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse si servicii avand o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezinta "arta si stiinta de a vinde".

StiuCum Home » marketing » marketing international » Orientari privind elaborarea unor proiecte de marketing international
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Proiect de elaborare a unui plan de marketing international1. Obiectivele proiectului de marketing international
Proiectul de marketing international are urmatoarele obiective:
1. intelegerea deplina a conceptelor-cheie privind marketingul international.
2. Familiarizarea cititorului cu mediul economic, cultural, legal si politic al unei tari si facilitarea intelegerii interculturale a tarilor lumii.
3. Extinderea orizontului de studiu prin familiarizarea cu materialele cerute pentru elaborarea unui de marketing international.
4. Crearea posibilitatii de a elabora un de marketing international.
2. Cerintele elaborarii proiectului de marketing international
Proiectul cere sa se selecteze o tara sau un grup de tari si sa se elaboreze un de marketing international compus din doua parti. Prima parte este o privire generala asupra culturii, economiei, sistemului politico-legal si a pietei tarii. Informatiile culese cu aceasta ocazie vor folosi pentru : evaluarea potentialului pietei tarii respective ; identificarea problemelor care vor duce la eliminarea tarii respective din analizele ulterioare; identificarea elementelor de mediu ale tarii respective care necesita abordari suplimentare; evaluarea componentelor marketingului mix pentru identificarea necesitatilor de adaptare a acestora, elaborarea unui de marketing international. Informatiile culese in analiza preliminara pot servi si ca baza pentru elaborarea unui proiect de tara, instrument deosebit de important in luarea deciziilor de marketing privind o anumita tara. A doua parte reprezinta o sintetizare a tuturor informatiilor culese intr-un de marketing international pentru un anumit produs sau serviciu avut in vedere.
3. Continutul proiectului de marketing international
Proiectul de marketing international cuprinde patru sectiuni: „Analiza mediului cultural", „Analiza mediului economic", „Analiza mediului poltico-legal", „Analiza potentialului pietei" si „Plan de marketing international". Fiecare sectiune sugereaza felul informatiilor necesare. Orientarile care se vor da cu privire la fiecare din aceste sectiuni sunt generale. Ele au menirea de a sugera directia de cercetare a datelor cu adevarat semnificative. Relevanta datelor si volumul acestora depinde de obiectivele firmei, caracteristicile produsului/serviciului si piata tarii respective. Unele elemente pot sa nu fie importante pentru anumite tari si/sau poduse/servicii, si trebuie pur si simplu ignorate.
Orientari privind analiza mediului cultural
Datele referitoare la analiza mediului cultural cuprind informatii necesare elaborarii ului de marketing. Informatiile din aceasta sectiune trebuie sa fie mai mult decat o culegere de fapte. Pentru aceasta, trebuie interpretate toate semnificatiile informatiilor culturale in vederea intelegerii efectului pe care il au acestea asupra pietei.
Structura orientativa a sectiunii „Analiza mediului cultural" este urmatoarea:
I. Introducere
A. Scurta prezentare a profilului intreprinderii care doreste sa se implice in afaceri internationale
B. Prezentarea succinta a produsului/serviciului care se doreste a fi exportat
C. Prezentarea pe scurt a tarii in care se doreste vanzarea produsului/serviciului


II. Situarea geografica
A. Localizare


B. Climat
C. Topografie


D. Resurse minerale
E. Infrastructura de transport


1. Modalitati de transport
2. Disponibilitatea mijloacelor de transport


3. Rata de utilizare a mijloacelor de transport
4. Infrastructura portuara


F. Sisteme de comunicare
1. Tipuri de sisteme de comunicare


2. Disponibilitatea sistemelor de comunicare
3. Rata de utilizare a sistemelor de comunicare


III. Institutii sociale
A. Familia


1. Familia nucleara
2. Familia extinsa


3. Evolutia familiei
a. Rolul parintilor


b. Casatoria, logodna
4. Rolul femeii/barbatului si evolutia acestuia


B. Educatia
1. Rolul educatiei in societate


a. Educatie primara (calitate, nivel de dezvoltare etc.)
b. Educatie secundara (calitate, nivel de dezvoltare etc.)
c. Educatie superioara (calitate, nivel de dezvoltare etc.)
2. Rata alfabetizare


C. Institutii sociale
1. Comportamentul de grup


2. Clase sociale
3. Cluburi si alte organizatii


4. Rase, etnii si subculturi
D. Obiceiuri si practici de afaceri


IV. Omul si universul: Filosofia si religia
A. Sisteme de credinte


B. Biserica
1. Doctrine si structuri religioase


2. Relatia cu oamenii
3. Religia predominanta


4. Apartenenta la alte religii
5. Existenta cultelor influente si puternice


C. Estetica
1. Arte vizuale (arta plastica, grafica, culori etc.)


2. Muzica
3. Drama, baletul etc.


4. Folclorul si simbolurile relevante
V. Conditiile de viata


A. Hrana, nutritie
1. Rata consumului de carne si vegetale


2. Mancaruri specifice
3. Rata subalimentarii


B. Conditii de locuit
1. Tipuri de locuinte disponibile


2. Raportul proprietatea/inchirierea locuintelor
3. Raportul case individuale/locuinte la bloc


C. Conditii de lucru
1. Relatiile patron-salariat


2. Participarea muncitorilor
3. Salarii si premii


D. Mod de imbracare
1. imbracaminte nationala


2. Felul imbracamintei purtate la lucru
E. Recreatie, sport si alte activitati de odihna


1. Disponibilitati si cerinte
2. Procentul din venit cheltuit pe astfel de activitati


. Limba
A. Limba(i) oficiala(e)


B. Limba(i) vorbita(e) si limba(i) scrisa(e)
C. Dialecte
I. Concluzii. Se va prezenta o sinteza a principalelor aspecte analizate in aceasta sectiune. Accentul se va pune pe acele elemente culturale care sunt specifice tarii respective si au un impact deosebit asupra climatului afacerilor.
II. Surse de informatii


IX. Anexe
Orientari privind analiza mediului economic
Datele din aceasta sectiune pot fi mai verosimile decat cele din analiza culturala. Exista doua categorii de informatii in aceasta sectiune: date generale care servesc pentru evaluarea sanatatii economice a tarii; informatii despre reteaua de distributie si disponibilitatea mediilor.
Structura orientativa a sectiunii „Analiza mediului economic" este urmatoarea:
I. Introducere
II. Populatia


A. Totala
1. Ritm de crestere


2. Numar nascuti vii
3. Rata natalitatii


B. Distributia populatiei
1. Varsta


2. Sex
3. Zone geografice (densitatea si concentrarea urbana, suburbana si rurala)


4. Grupuri etnice
III. Statistici si activitati economice


A. Produs national brut (P.N.B.)
1. Total


2. Ritm de crestere
B. Venit mediu pe locuitor


C. Venit mediu pe familie
D. Distributia venitului


1. Clase de venituri
2. Ponderea populatiei din fiecare clasa


3. Anomalii in distributia venitului
E. Ramuri principale


1. Contributia ramurii la formarea P.N.B.
2. Raportul ramuri private/publice


F. Investitii straine
1. Oportunitati


2. Ramuri
G. Statistici ale comertului exterior


1. Exporturi principale (valoare, tendinte)
2. Importuri principale (valoare, tendinte)


3. Situatia balantei de plati (surplus/deficit, tendinte)
4. Rate de schimb (simple sau multiple, rata curenta, tendinte) H. Restrictii comerciale


1. Embargouri
2. Cote


3. Tarife vamale
4. Licente


I. Activitati economice fara plata in numerar
1. Contrapartida (produse, tipuri de comert in contrapartida)


2. Ajutoare externe primite J Forta de munca
1. Marime


2. Rata somajului K. Rata inflatiei
IV. Dezvoltari in stiinta si tehnologie
A. Tehnologii curente disponibile (calculatoare, masini, unelte etc.)
B. Procentul din RN.B. investit in cercetare-dezvoltare
C. Deprinderi tehnice ale fortei de munca si ale populatiei in general
V. Reteaua de distributie


A. Intermediari
1. Disponibilitate


2. Servicii oferite
3. Adaosuri percepute pe clase de produse (comert cu ridicata, comert cu amanuntul)


4. Comercianti cu amanuntul
a. Numar


b. Marimea debuseelor
c. Mod de plata (numerar, credit)
d. Rolul lanturilor de magazine, al magazinelor universale si de specialitate
5. Comercianti cu ridicata


a. Numar si marime
b. Mod p


lata (numerar, credit)


B. Penetrarea pietelor urbane si rurale
C. Facilitati disponibile


D. Disponibilitatea creditului
. Media


A. Disponibilitatea mediilor
B. Costuri (televiziune, radio, tiparituri, alte medii)


C. Asistenta din partea agentiilor de specialitate
D. Acoperirea diferitelor medii


E. Procentul populatiei atins de fiecare media
I. Concluzii. Se vor prezenta pe scurt principalele aspecte rezultate din analiza mediului economic al tarii respective.
II. Surse de informatii


IX. Anexe


Orientari privind analiza mediului politico-legal
Datele referitoare la sistemul politico-legal servesc pentru determinarea riscului politic si eliminarea eventuala a tarii din analizele ulterioare.
Structura orientativa a sectiunii „Analiza mediului politico-legal" este urmatoarea:
I. Introducere


II. Sistemul politic
A. Tipul guvernarii


B. Partide politice
C. Silitatea si continuitatea politica


D. Implicare guvernului in afaceri
E. Felul riscurilor posibile


F Atitudinea fata de investitiile straine
a. Restrictii comerciale


b. Bariere tarifare
c. Bariere netarifare


d. Acorduri comerciale
G. Prioritati nationale si de dezvoltare H. Rolul administratiei locale I. Nationalismul


III. Sistemul legal
A. Organizarea sistemului judiciar
B. Tipul codului folosit (civil, comun, islamic, socialist)
C. Participarea la acordurile privind patentele, marcile si alte conventii privind proprietatetea intelectuala


IV. Surse de informatii
V. Concluzii. Se va insista pe riscurile politico-legale majore ale implicarii in actiuni de marketing international in acea tara.


Orientari privind analiza potentialului pietei
Daca informatiile din celelalte sectiuni au un caracter mai general, datele referitoare la potentialul pietei sunt mai specifice. Informatiile din aceasta sectiune vor folosi la estimarea potentialului pietei si evaluarea punctelor tari si slabe ale efortului de marketing al concurentilor. De asemenea, ele se vor folosi si la determinarea gradului de adaptare a marketingului mix al firmei pentru a reusi o penetrare cu succes a pietei tarii respective. Datele din aceasta sectiune sunt mai greu de obtinut si se culeg in special prin cercetari de piata.
Structura orientativa a sectiunii „Analiza potentialului pietei" este urmatoarea:
I. Introducere


II. Produsul
A. Evaluarea produsului ca o inovatie


1. Avantaje relative
2. Compatibilitate


3. Complexitate
4. Verificare
B. Probleme majore si reticente in acceptarea produsului (se vor avea in vedere informatiile culese anterior)
III. Piata
A. Descrierea pietei (pietelor) pe care se doreste vinderea produsului
1. Regiune(i) geografica(e)
2. Forme de transport si comunicare disponibile in acea(ele) regiune(i)
3. Obisnuinte de cumparare


a. Modele de folosire a produsului
b. Preferinte pentru anumite caracteristici ale produsului


c. Modele de cumparare
4. Distributia produsului


a. Debusee cu amanuntul existente
b. Vanzarea produsului prin alti intermediari


5. Reclama si promovare
a. Medii de reclama folosite in mod obisnuit pentru atingerea pietei-tinta
b. Metode de promovare a vanzarilor utilizate in mod obisnuit
6. Strategii de pret


a. Comisioane obisnuite
b. Tipuri de reduceri utilizate
B. area produsului avut in vedere cu cel(e) al(e) concurentilor
1. Produsul(ele) concurentilor


a. Marca
b. Trasaturi


c. Ambalaj
2. Preturile practicate de concurenti


3. Metode de reclama si promovare folosite de concurenti
4. Reteaua de distributie utilizata de concurenti


C. Marimea pietei
1. Estimarea vanzarilor ramurii


2. Estimarea vanzarilor firmei
D. Participarea guvernului in afaceri


1. Agentii de sprijin
2. Reglementari de care trebuie tinut cont
IV. Concluzii. Se va face o sinteza a principalelor probleme existente si a oportunitatilor care necesita o atentie deosebita in cadrul mixului de marketing.
V. Surse de informatii


. Anexe
Orientari privind elaborarea ului de marketing international
Planul de marketing international pentru patrunderea produsului/serviciului pe piata--tinta aleasa se elaboreaza pe baza informatiilor culese in sectiunile anterioare. Calitatea acestuia depinde de acuratetea datelor obtinute. Planul reflecta, in opinia autorului lui, cea mai eficienta modalitate de comercializare a produsului/serviciului pe piata tarii alese.
Structura orientativa a sectiunii „Elaborarea ului de marketing international" este urmatoarea:


I. Obiective de marketing
A. Descrierea pietei(elor)-tinta


B. Volumul sperat al vanzarilor
C. Profituri sperate


D. Acoperirea si penetrarea pietei
II. Adaptarea produsului


A. Componentele principale
B. Ambalajul


C. Serviciile de sprijin
II] . Promovarea


A Reclama
1. Obiective


2. Mixul media
3. Mesaj


4. Costuri
B. Promovarea vanzarilor


1. Obiective
2. Cupoane
3. Premii


4. Costuri


5. Alte metode de promovare a vanzarilor
C Vanzari personale


D Alte metode promotionale
IV. Distributia
A. Alegerea distribuitorului (avantajele si dezavantajele fiecarui mod de distributie)
1. Cai ferate


2. Transport aerian
3. Transport naval


4. Transport terestru
B. Alegerea portului


1. Port de origine
2. Port de destinatie


C. Ambalare
1. Reguli de marcare si etichetare


2. Containerizare
3. Costuri


D. Cerinte de asigurare
E. Documentatia ceruta


1. Scrisoarea de trasura
2. Factura comerciala


3. Declaratia de origine
4. Alte documente
F Transportator (daca firma nu are mijloace de transport proprii) G. Punct de destinatie
1. Disponibilitatea depozitelor cu ridicata


2. Disponibilitatea comerciantilor cu ridicata
3. Disponibilitatea comerciantilor cu amanuntul
4. Disponibilitatea agentilor de import/export H. Distributia cu amanuntul
1. Tipuri de comercianti cu amanuntul


2. Marje ale comerciantilor cu amanuntul I. Pret
1. Costul expedierii bunurilor


2. Costul transportului bunurilor
3. Cheltuieli de manipulare (la chei, incarcare-descarcare)


4. Costul asigurarii
5. Tarife vamale


6. Taxe de import si taxa pe valoare adaugata
7. Comisioane si reduceri ale comerciantilor cu ridicata si amanuntul


8. Marja bruta a firmei
9. Pret cu amanuntul J Cotatii de pret
1. EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DEQ, DQF, DDU, DDP
2. Avantajele si dezavantajele fiecarei cotatii de pret K. Metode de plata


1. Plata in avans
2. Scrisoarea de credit


3. incasarea documentara
4. Cont deschis


5. Consignatie
V. Cheltuieli de marketing


A. Cheltuieli de vanzare
B. Cheltuieli de reclama/promovare


C. Cheltuieli de distributie
D. Costul de productie


E. Alte costuri
. Resurse cerute


A. Resurse financiare
B. Personal


C. Capacitati de productie
I. Concluzii si recomandari. Se va prezenta o sinteza a principalelor aspecte ale ului de marketing elaborat. Pe baza analizei efectuate, recomandati sau nu comercializarea produsului respectiv in acea tara. Daca nu recomandati vanzarea produsului pe acea piata, argumentati-va decizia.
II. Surse de informatii


IX. Anexe

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact