StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Experienta este BAZA INOVATIEI
marketing MARKETING

Marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse si servicii avand o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezinta "arta si stiinta de a vinde".

StiuCum Home » marketing » targuri si expozitii » Obiectivele participarii la targuri si expozitii

Obiectivele organizatorilor de targuri

Alaturi de cunoasterea obiectivelor expozantilor si vizitatorilor profesionali, este necesara prezentarea obiectivelor organizatorului, in scopul armonizarii lor cu obiectivele celorlalti factori participanti, avand ca scop prioritar succesul targului prin contributia tuturor celor implicati in realizarea sa.


Criterii de silire a obiectivelor
Din modulele anterioare rezulta ca targul este un mediu, un complex, o ambianta in care se intersecteaza interese aparent divergente, el farizand imbinarea, convergenta, armonizarea acestora. Din acest considerent, precum si din altele care nu trebuie neaparat evidentiate aici, este util ca odata cu obiectivele expozantilor si vizitatorilor sa fie prezentate si interesele si obiectivele organizatorului targului in scopul crearii unei viziuni d


e ansamblu mai clare asupra importantei sale. Obiectivele organizatorului unui targ pot diferi in functie de o seama de criterii, dintre care enumeram:
- experienta si prestigiul organizatorului in national si in international;
- dimensiunea si posibilitatile sale financiare;
- capacitatea de satisfacere a exigentelor expozantilor si vizitatorilor profesionali prin oferirea unor servicii de nivel calitativ cat mai ridicat si intr-o gama cat mai diversificata;
- profilul, tematica, dimensiunea, valoarea si prestigiul targului avut in vedere;
- vechimea targului, respectiv daca acesta este in faza de inceput, de promovare si consolidare (in cursul primei sau primelor editii) ori este deja bine dezltat si consolidat, are traditie si s-a impus atat pe national cat si pe international;
- scopul principal al manifestarii, silit avandu-se in vedere si necesitatile economice si programele de dezltare ale autoritatilor oficiale ale tarii-gazda a targului, cum ar fi promovarea exportului, incurajarea importurilor, imbunatatirea imaginii economiei tarii respective pe international etc.


Obiectivele
Obiectivele organizatorului pot diferi in functie de criteriile susmentionate sau alte criterii specifice, ele fiind, in principal:


A) Obtinerea profitului
Dimensionarea profitului se poate evalua tinand seama de influenta unei serii de factori particulari, cum ar fi:
- starea economiei tarii organizatorului si a ramurii economice careia i se adreseaza tematica targului;
- capacitatea de satisfacere a exigentelor expozantilor si vizitatorilor profesionali privind calitatea si diversitatea serviciilor;
- silirea unor preturi si tarife care sa tina seama de nivelul celor practicate la alte targuri concurente cu profil si tematica similare si corelate din punct de vedere ativ, precum si prin efectuarea unei evaluari a posibilitatilor financiare ale grupurilor potentialilor expozanti vizate;
- pozitia geografica a centrului expozitional in care se organizeaza targul, rutele de acces si transport pe national si pe international etc;
- competenta, calificarea si calitatea propriului personal ativ cu personalul altor organizatori de targuri concurente;
- profilul si valoarea targului precum si pozitia sa din punct de vedere al competitivitatii fata de targurile cu profil similar realizate de alti organizatori;
- evaluarea si dimensionarea riguroasa a posibilelor incasari si cheltuieli.
B) Sporirea numarului expozantilor
Realizarea acestui obiectiv are impact direct asupra nivelului profitului, prestigiului si valorii targului, a sporirii si diversificarii ofertei in beneficiul vizitatorilor profesionali (cumparatori, consumatori, etc). Exista mai multe modalitati de realizare a acestui obiectiv, dintre care cele mai frecvent utilizate sunt urmatoarele:
- contacte si intalniri directe cu potentialii expozanti avand o reputatie si o situatie financiara recunoscute atat in national cat si, mai ales, in international;
- organizarea in tara si in strainatate, de conferinte de presa si mese rotunde cu participarea cat mai multor invitati din partea potentialilor expozanti cu prestigiu recunoscut;
- realizarea si distribuirea intensiva a unei documentatii si literaturi de specialitate cat mai bogate si diversificate care sa cuprinda informatii de natura sa influenteze farabil participarea, in primul rand privitoare la programul si strategia organizatorului, serviciile pe care acesta le ofera, informatii si statistici despre editiile precedente ale targului respectiv, pozitia sa in raport cu targuri similare organizate in aceeasi tara ori in alte tari, informatii asupra economiei tarii-gazda a targului, segmentului de piata caruia i se adreseaza targul, perspectivele de dezltare ale acestora, previziuni privind posibilul succes al noilor expozanti din randul celor potentiali in ul afacerilor etc;
- contacte directe sau intalniri atat in tara-gazda a targului cat si in alte tari de unde se estimeaza ca se pot atrage expozantii cei mai multi, cu camere de comert, organisme de promovare a exporturilor si importurilor, asociatii ale producatorilor si comerciantilor, mass-media etc;
- reclama si publicitate intense realizate in perioade selectate cu grija in ul obtinerii unui impact cat mai ridicat asupra grupurilor carora li se adreseaza;
- realizarea unui numar mare de manifestari conexe in sprijinul targului, cu o tematica pe cat posibil de mare atractivitate, mai ales pentru potentialii vizitatori profesionali (cumparatori, consumatori etc);
- utilizarea intensiva a informatiilor pe retelele internationale de informatii precum Internet, Sincofam etc. atat in ul ofertei organizatorului cat si in ul adresabilitatii targului vizand potentialii expozanti majori.
C) Sporirea numarului de vizitatori profesionali Tendinta evidenta in randul expozantilor este accentuarea si concentrarea atentiei asupra vizitatorilor profesionali, in fapt posibilii parteneri si cumparatori ai propriilor produse si servicii, acestia reprezentand elementul catalizator determinant in realizarea de contacte, afaceri, si in asigurarea succesului targului, al lansarii unor noi produse ori mentinerii celor deja introduse pe piata tarii-gazda a targului ori pe piete ale unor tari vecine. Modalitatile privind realizarea obiectivului de atragere a vizitatorilor profesionali la targ sunt in general aceleasi cu cele aratate mai sus, in cazul expozantilor, cu unele nuante al caror impact trebuie atent anticipat, privind:
- oferta de produse si servicii a expozantilor;


- facilitatile asigurate privind contactele cu expozantii;
- evidentierea importantei manifestarilor conexe in formarea unei imagini cat mai cuprinzatoare si veridice asupra ofertei produselor si serviciilor vizate;
- facilitati privind intalniri la sediile anumitor producatori si expozanti, imbinate cu petrecerea in mod placut a timpului liber prin organizarea de excursii, vizite la muzee si expozitii de arta, spectacole artistice etc.
D) Realizarea unei bune imagini a targului
O buna imagine a targului poate fi creata printr-o multitudine de modalitati, care sunt in functie de strategia, optiunea si posibilitatile organizatorului (mijloace financiare disponibile, experienta, prestigiul organizatorului, atractia exercitata de targ in randurile cercurilor de afaceri prin tematica aleasa si locul pe care il ocupa in tendintele si directiile de dezltare ale economiei tarii-gazda precum si, nu in ultimul rand, starea economiei, comertului in national si oportunitatile pe care le ofera potentialilor expozanti. Dintre modalitatile de creare si obtinere a imaginii farabile asupra targului, mentionam:
- realizarea unei literaturi de specialitate si unor tiparituri cu caracter promotional de inalta tinuta, continand informatii si statistici credibile, veridice asupra elutiei si dezltarii targului, economiei si comertului tarii-gazda, grafica si prezentare frumoasa, sugestiva, realizate in functie de anticiparea gusturilor, preferintelor, necesitatii de informatii a expozantilor si vizitatorilor profesionali;
- realizarea unor reclame si publicitati adecvate, efectuate in perioade si cu frecventa bine alese, atat in presa scrisa cat si in celelalte segmente mass-media, in baza gandirii unei adresabilitati corecte asupra grupurilor de expozanti si vizitatori profesionali vizate;
- culegerea de aprecieri farabile asupra targului din partea autoritatilor de resort si reprezentantilor de prestigiu ai cercurilor de afaceri si informarea potentialilor expozanti si vizitatori profesionali, experienta proband ca aceasta modalitate are un impact deosebit de farabil asupra adoptarii deciziei de participare;
- comportamentul si tinuta alese, condescendenta si competenta profesionala ale personalului propriu;
- aspectul, ordinea, curatenia, decorarea, grafica, atmosfera de seriozitate si inalta inzestrare tehnica ale complexului expozitional si pavilioanelor in care se organizeaza targul;
- bogatia si varietatea informatiilor oferite in timpul desfasurarii targului;
- calitatea si diversitatea tuturor serviciilor prestate;
- seriozitatea, promptitudinea in satisfacerea cerintelor expozantilor si vizitatorilor profesionali conjugata cu respectarea stri
cta a angajamentelor asumate in scris ori verbal;
- evitarea modificarilor majore de program, conduita si importanta in logistica si organizarea targului fata de editiile anterioare, completate cu masuri inovatoare vizand satisfacerea deplina a cerintelor participantilor, calitatea si prestigiul targului;
- determinarea vizitarii targului de catre un numar cat mai mare de personalitati oficiale, personalitati de prestigiu din randurile cercurilor de afaceri, conducatori ai altor organizatori de targuri etc;
- modernizarea continua a complexului expozitional si dotarilor sale, in pas cu cele mai recente elemente inovatoare in domeniu;
- nu in ultimul rand, numarul, calitatea, valoarea, prestigiul, tematica altor targuri si expozitii realizate de acelasi organizator sau in acelasi complex expozitional precum si ale manifestarilor conexe (conferinte, simpozioane, prezentari de produse etc.) organizate in sprijinul targului, care sa corespunda intr-un grad cat mai inalt neii de informatii si asteptarilor expozantilor.
E) Folosirea optima a resurselor
Este un obiectiv care tine exclusiv de calitatea si competenta in managerial a conducerii companiei organizatoare, care trebuie sa dovedeasca imaginatie, consecventa, continuitate si elasticitate in utilizarea unei palete largi de parghii, cum ar fi:
- cunoasterea exacta a resurselor umane, materiale, financiare si organizatorice, conjugata cu anticiparea perspectivelor de dezltare si progres in ul calitatii, adaptarii la cerintele inovatoare etc;
- stimularea resurselor umane atat in ul castigurilor salariale dar diferentiate pe criterii cat mai precise si obiective, cu evitarea totala a elementelor afective si de alta natura, cat si in ul cresterii cunostintelor si competentei profesionale, loialitatii fata de companie, spiritului participativ la activitatea acesteia, sadirea simtamantului ca fiecare angajat este o piesa importanta in angrenajul companiei;
- incurajarea dialogului permanent intre conducerea companiei si subordonati in scopul cunoasterii exacte a elutiei activitatii si cuantificarii elementelor pozitive si disfunctionalitatilor acesteia;
- exigenta ridicata cu accent, in primul rand, pe elementul stimulativ dar nu numai din punct de vedere pecuniar, imbinat pe cat posibil, intr-o masura cat mai ridicata cu elemente de stimulare, angajament si motivare profesionala;
- sadirea spiritului de echipa, colegialitate si sprijinire reciproca, incepand neaparat cu un comportament civilizat din partea tuturor salariatilor care concura la realizarea targului;
- evaluarea, dimensionarea si alocarea cat mai realista a resurselor financiare si materiale in functie de scopul vizat al targului si de cunoasterea exacta a propriilor posibilitati;
- cunoasterea exacta si preocuparea de imbunatatire si modernizare continua ale dotarilor complexului expozitional si celorlalte resurse materiale;
- sporirea numarului de targuri, expozitii, manifestari conexe;
- utilizarea cat mai deplina a suprafetelor si facilitatilor de expunere avute la dispozitie.
F) Selectionarea a 1 - 2 targuri care sa devina lideri in domeniu Cele de mai jos se refera cu precadere la marii organizatori de targuri care au in program un numar relativ mare de targuri si expozitii. Se poate avea in vedere dobandirea calitatii de lider in unul sau in totalitatea domeniilor de mai jos, tinand seama de segmentul de piata vizat:
- natura, dimensiunea si aria de cuprindere a afacerilor;
- segmentul de piata care ofera conditiile cele mai oportune pentru realizarea acestui obiectiv;
- tematica targului, ale carei selectare si elaborare detaliata trebuie efectuate cu deosebita grija si in deplina cunostinta asupra impactului previzibil si implicatiilor evaluate in functie de cunoasterea temeinica a pietii;
- evaluarea realista a sanselor si perspectivelor ca un anumit targ sa devina lider in domeniul determinat de tematica sa (in cazul marilor organizatori din tari cu puternice industrii de targuri, s-a reusit impunerea calitatii de lider al unor targuri in global, international; in cazul tarilor aparute mai recent in circuitul mondial al targurilor si ale caror economii mai au inca de parcurs etape pana la realizarea competitivitatii, se incepe cu obiectivul realizarii calitatii de lider in national).
In cazul Romaniei, spre exemplu, si-au dobandit si isi mentin calitatea de lideri in domeniu, in national, dublata de un prestigiu in crestere si in international, urmatoarele targuri organizate de societatea Romexpo S.A., membre ale UFI:


- TIB - Targul International Bucuresti, cu profil tehnic;
- TIBCO - Targul International de Bunuri de Consum.
Dupa opiniile specialistilor, TIB are sanse reale sa devina lider in regional (Europa Centrala si de Est), daca se continua diligentele si eforturile de modernizare in urile organizatoric, al serviciilor specializate si dotarilor.
Atingerea acestui obiectiv, avut in vedere de toti marii organizatori, este influentata accentuat de o serie de factori, cum ar fi:
- starea, nivelul si perspectivele de dezltare ale economiei si comertului exterior ale tarii-gazda a targului;
- organizarea si sprijinul autoritatilor de resort si asociatiei nationale a targurilor si expozitiilor din tara respectiva;
- posibilitatile financiare, capacitatea logistica si organizatorica, nivelul serviciilor specializate si dotarilor organizatorului targului;
- oportunitatea atragerii de expozanti care sa expuna an de an elemente inovatoare in cadrul produselor si serviciilor etalate la stand;
- capacitatea organizatorului de a introduce la fiecare editie a targului, elemente inovatoare in conceptul acestuia, organizarea sa, calitatea si diversitatea serviciilor prestate, precum si in ul reclamei si publicitatii;
- investitii si efort imaginativ sistematice indreptate spre cresterea nivelului tehnic, functional, modernizarea complexului expozitional in care se organizeaza targul;
- calitatea si diversitatea serviciilor oferite de orasul-gazda al targului;
- asezarea geografica a complexului expozitional si rutele de acces si transport in national si in international etc.


G) Nivel ridicat de internationalizare
Nivelul de internationalizare al unui targ se exprima prin ponderea numarului expozantilor si vizitatorilor profesionali straini in totalul participantilor la targ, a suprafetei totale ocupate de acestia in raport cu suprafata sa totala de expunere ocupata, provenienta, respectiv tarile de origine (in special cele cu nivel ridicat de dezltare economica), calitatea si prestigiul participantilor pe international conjugate cu continuitatea, regularitatea si constanta in participarea acestora la respectivul targ. Nivelul ridicat al internationalizarii confera targului calitate, valoare si prestigiu ridicate, recunoscute mai ales in international. El constituie totodata premisa care determina cresterea gradului atractivitatii targului in randurile expozantilor si vizitatorilor profesionali pentru editiile sale viitoare. Avand in vedere importanta acestui obiectiv, aspecte mai detaliate r fi prezentate in modulul urmator.
H) Contributie la sprijinirea dezltarii tarii la nivel macroeconomic si sectorial
Participarea la dezltarea economica a tarii de origine a expozantului este un obiectiv de importanta majora si responsabilitate, al carui succes are influenta pozitiva implicita asupra perspectivei dezltarii targului insusi. Modalitatile participarii la targ atunci cand se are in vedere si realizarea acestui obiectiv, sunt selectate cu atentie si in deplina cunostinta a complexului elutiei macroeconomice, a sectoarelor componente ale economiei si comertului, prognozei si programelor de dezltare pe termen lung si mediu ale acestora cu deosebire ale sectorului in care se inscrie tematica targului sau in care isi desfasoara activitatea expozantii in tarile lor de origine. O evaluare realista, bazata pe criterii obiectiv selectate, a aspectelor de mai sus poate avea consecinte farabile si crea noi oportunitati de afaceri pentru expozanti la editiile urmatoare ale targului.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre obiectivele participarii la targuri si expozitii

Management si marketing
Targurile, expozitiile si manifestarile conexe
Targurile si expozitiile, parte componenta a marketingului
Clasificarea targurilor si expozitiilor
Caracteristici si trasaturi ale targurilor si expozitiilor
Infrastructura targului
Cercetari recente privind avantajele targurilor si expozitiilor
Targurile internationale
Norme si regulamente ale targurilor
Relatia intre manifestarile expozitionale si proprietatea intelectuala
Forme de asociere, cooperare si sprijinire
Tendinte de dezvoltare in evolutia targurilor si expozitiilor
Tipurile organizatorilor de targuri
Structura si responsabilitatile organizatorilor de targuri
Necesitatea elaborarii si dezvoltarii unui concept al targului
Sferele activitatii de marketing a organizatorului de targuri
Determinarea factorilor principali si planificarea targului
Stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu participantii
Monitorizarea desfasurarii targului si a rezultatelor acestuia
Factorii determinanti ai succesului unui targ
Determinarea profilului vizitatorilor
Alte aspecte ale organizarii targurilor
Obiectivele participarii la targuri si expozitii
Criterii de selectie si decizie privind participarea la targuri
Procedura de organizare a participarii la targuri
Bugetul de cheltuieli al participarii la targ
Selectarea, conceptia, proiectarea si executia standului
Activitatea in cadrul standului
Sprijinirea participarii prin reclama, publicitate, public relations


lupa cautareCAUTA IN SITE