StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale

Standardul international de contabilitate nr. 37 (ias 37) - provizioane, datorii si active contingenteStandardul International de Contabilitate nr. 37 (IAS 37) - Provizioane, datorii si active contingente
A. Obiectiv


Obiectivul acestui Standard este de a se asigura ca baza de evaluare si criteriile de recunoastere adecvate sunt aplicate provizioanelor, datoriilor si activelor contingente si ca sunt prezentate suficiente informatii in cadrul notelor la situatiile financiare pentru a da posibilitatea utilizatorilor sa inteleaga natura, oportunitatea si valoarea lor.


B. Aria de aplicabilitate


IAS 37 trebuie aplicat de catre toate intreprinderile in procesul de contabilizare a provizioanelor, datoriilor si activelor contingente, cu exceptia:


(a) celor rezultate din contracte executorii, cu exceptia contractelor oneroase;

(b) celor care constituie obiectul altui Standard International de Contabilitate.


Prezentul Standard nu se aplica instrumentelor financiare 313h74d care constituie obiectul IAS 39 "Instrumente financiare: recunoastere si evaluare".


Contractele executorii sunt acelea in cadrul carora nici una dintre parti nu si-a indeplinit obligatiile asumate sau in care ambele parti au indeplinit doar partial si echivalent obligatiile. Prezentul Standard nu se aplica in cazul contractelor executorii decat daca sunt oneroase.


In situatia in care un tip special de provizion, activ sau datorie contingenta cade sub incidenta altui Standard International de Contabilitate, se vor aplica prevederile acestuia din urma si nu ale IAS 37. De exemplu, anumite tipuri de provizioane se regasesc in Standardele referitoare la:

(a) contracte de constructii (a se vedea IAS 11, Contracte de constructii);

(b) impozite pe profit (a se vedea IAS 12, Impozitul pe profit);

(c) operatiuni de leasing (a se vedea IAS 17, Leasing). Totusi, deoarece IAS 17 nu contine cerinte specifice pentru leasing-urile operationale care devin oneroase, in astfel de cazuri se va proceda la aplicarea prezentului Standard;

(d) beneficiile angajatilor (a se vedea IAS 19, Beneficiile angajatilor).

(e) contracte de asigurare (a se vedea IFRS 4, Contracte de asigurari).


Unele sume considerate ca provizioane pot fi legate de recunoasterea veniturilor, de exemplu, in cazul in care o intreprindere ofera garantii contra unui tarif. Prezentul Standard nu se refera la recunoasterea veniturilor. IAS 18, Venituri din activitati curente, identifica circumstantele in care venitul este recunoscut si furnizeaza recomandari practice in ceea ce priveste aplicarea criteriilor de recunoastere. Prezentul Standard nu modifica cerintele IAS 18.


Prezentul Standard defineste provizioanele ca fiind obligatii cu exigibilitate sau valoare incerte. In unele tari, termenul "provizion" este utilizat, de asemenea, in contextul unor elemente precum amortizarea, deprecierea activelor si creditele neperformante; acestea constituie ajustari ale valorii contabile a activelor si nu constituie obiectul prezentului Standard.


Alte Standarde Internationale de Contabilitate specifica daca cheltuielile sunt considerate active sau costuri. Astfel de aspecte nu constituie obiectul prezentului Standard. Prin urmare, prezentul Standard nu limiteaza si nici nu solicita capitalizarea costurilor recunoscute la constituirea unui provizion.


Prezentul Standard se aplica provizioanelor pentru restructurare (inclusiv pentru activitatile in curs de intrerupere). In situatia in care o actiune de restructurare se inscrie in definitia unei activitati in curs de intrerupere, IFRS 5 "Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati in curs de intrerupere", poate solicita prezentari suplimentare.


C. Definitii


Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.


Datoria: este o obligatie curenta a unei intreprinderi, rezultata din evenimente anterioare, a carei stingere se asteapta sa determine o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice ale intreprinderii.


Eveniment angajat: evenimentul care genereaza o obligatie legala sau implicita, astfel incat intreprinderea trebuie sa onoreze obligatia respectiva.


Obligatie legala: este obligatia care rezulta


(a) dintr-un contract (in mod explicit sau implicit);

(b) din legislatie; sau

(c) alt efect al legii.


Obligatie implicita: obligatia care rezulta din actiunile unei intreprinderi in cazul in care:

(a) prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisa a firmei sau printr-o declaratie suficient de specifica, intreprinderea a indicat partenerilor sai ca isi asuma anumite responsabilitati; si

(b) ca rezultat, intreprinderea a indus partenerilor ideea ca isi va onora acele responsabilitati.


Obligatie contingenta este:

(a) o obligatie posibila, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul intreprinderii; sau

(b) o obligatie curenta, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscuta, deoarece:

(i)         nu este sigur ca vor fi necesare resurse (care sa afecteze beneficiile economice) pentru stingerea acestei obligatii; sau

(ii) valoarea obligatiei nu poate fi evaluata cu suficienta credibilitate.

Activ contingent: un activ posibil care apare ca urmare a unor evenimente anterioare si a carui existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul intreprinderii.


Contract oneros: un contract in care costurile inevitabile implicate de indeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice estimate a se obtine din respectivul contract.


Restructurare: un program planificat si controlat de managementul intreprinderii si care modifica semnificativ, fie:

(a) nivelul activitatii realizate de intreprindere; sau

(b) modalitatea in care este realizata activitatea.


D. Aspecte principale


1. Recunoastere


Provizion
Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:


(a) o intreprindere are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior;

(b) este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva;

si

(c) poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.


Obligatii contingente


O intreprindere nu trebuie sa recunoasca o obligatie contingenta.


Active contingente


O intreprindere nu trebuie sa recunoasca activele contingente.


2. Evaluare


Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii obligatiei curente, la data bilantului.


Exemplu


O intreprindere vinde produse insotite de un certificat de garantie care acopera costurile reparatiilor generate de defecte de productie ce apar in primele sase luni de la data cumpararii. Daca la toate produsele vandute se identifica defecte minore, se vor inregistra costuri de reparatie de 1 milion. Daca la toate produsele vandute se identifica defecte majore, se vor inregistra costuri de reparatie de 4 milioane. Experienta intreprinderii si estimarile indica pentru anul care urmeaza ca dintre produsele vandute 75% nu vor inregistra defecte, 20% vor inregistra defecte minore si 5% defecte majore.


Valoarea estimata a costului cu reparatiile este:

(75% x 0) + (20% x 1.000.000) + (5% x 4.000.000) = 400.0003. Rambursari


In cazul in care se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile necesare stingerii unui provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca suma va fi primita daca firma isi onoreaza obligatia. Rambursarea trebuie considerata ca un activ separat. Suma recunoscuta pentru rambursare nu trebuie sa depaseasca valoarea provizionului.


In contul de profit si pierdere, costurile legate de un provizion pot fi prezentate la valoarea acestuia diminuata cu suma recunoscuta pentru rambursare.


4. Modificari in provizioane


Provizioanele vor fi revizuite cu prilejul fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care nu mai este probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice, pentru stingerea unei obligatii, provizionul trebuie anulat.


Aplicarea regulilor de recunoastere si evaluare


Pierderi viitoare din exploatare


Nu vor fi recunoscute provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.


Pierderile viitoare din exploatare nu satisfac definitia unei datorii si nici criteriile generale pentru recunoasterea provizioanelor.


Estimarea unei pierderi viitoare din exploatare indica faptul ca anumite active se pot deprecia. Intreprinderea va testa aceste active, in conformitate cu IAS 36, Deprecierea activelor.


Contracte oneroase


Daca o intreprindere are un contract oneros, obligatia contractuala curenta trebuie inregistrata si evaluata ca un provizion.


Exemplu: Contract oneros


O intreprindere desfasoara o activitate profitabila producand intr-o unitate inchiriata printr-un contract de leasing. In cursul lunii decembrie 2000, intreprinderea isi muta activitatea intr-o fabrica noua. Conform contractului de leasing, perioada de inchiriere mai dureaza inca patru ani, contractul nu poate fi anulat si nici fabrica nu poate fi reinchiriata unui alt beneficiar.


Obligatia curenta generata de un eveniment anterior care obliga - Evenimentul care obliga il constituie semnarea contractului de leasing care genereaza o obligatie legala.


Iesirile de resurse necesare onorarii obligatiei - Cand contractul de leasing devine oneros, este probabil sa apara iesiri de resurse.


Concluzie - Se recunoaste un provizion pentru cea mai buna estimare a platilor inevitabile de redevente

Restructurare


O obligatie implicita de restructurare apare numai in cazul in care o intreprindere


a) dispune de un plan oficial, detaliat, pentru restructurare, care sa stipuleze cel putin:

i)          activitatea sau partea de activitate la care se refera;

ii)          principalele domenii afectate de planul de restructurare;

iii)         numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, atributiile si posturile acestora;

iv)         cheltuielile implicate; si

v) data la care se va implementa planul de restructurare.


b) demararea implementarii planului de restructurare sau comunicarea principalelor caracteristici ale acestuia celor care vor fi afectati de procesul de restructurare a indus asteptari referitoare la restructurare celor care vor avea de suportat efectele restructurarii.
Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume, cele care sunt simultan:

(a) generate in mod necesar de procesul de restructurare; si

(b) nu sunt legate de desfasurarea continua a activitatii intreprinderii.


Un provizion pentru restructurare nu trebuie sa includa costuri precum cele implicate de:


(a) recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat de restructurare;

(b) marketing; sau

(c) investitiile in noi sisteme si retele de distributie.


Pierderile din exploatare pana la data restructurarii nu sunt incluse in provizioane, cu exceptia cazului in care sunt legate de un contract oneros.


Castigurile din instrainarea preconizata a activelor nu sunt luate in considerare la evaluarea provizionului, chiar daca vanzarea activelor este o componenta a restructurarii.Exemplu - Provizion restructurare


A) Inchiderea unei unitati de productie - Implementarea restructurarii nu se realizeaza inainte de data bilantului;


La 12 decembrie 2004, Consiliul de Administratie decide sa inchida o unitate de productie. Inainte de data bilantului (31 decembrie 2004) decizia nu a fost comunicata nimanui dintre cei afectati de aceasta si nu s-a intreprins nimic pentru implementarea deciziei.


Obligatia curenta generata de un eveniment anterior care obliga - Nu a avut loc nici un eveniment care obliga, deci nu exista nici o obligatie.


Concluzie - Nu se recunoaste nici un provizion.

B)                Inchiderea unei unitati de productie - Comunicarea /implementarea restructurarii se realizeaza inainte de data bilantului


La 12 decembrie 2004, Consiliul de Administratie decide sa inchida o unitate care realiza un anumit produs. Pe 20 decembrie, Consiliul a aprobat un plan detaliat legat de acest eveniment, au fost trimise scrisori clientilor pentru a identifica alte surse de aprovizionare, iar personalul unitatii respective a fost informat asupra restructurarii.


Obligatia curenta generata de un eveniment anterior care obliga - Evenimentul care obliga il constituie comunicarea deciziei de restructurare clientilor si angajatilor, fapt care genereaza, incepand de la acel moment, o obligatie implicita, deoarece induce asteptarea ca unitatea de productie va fi inchisa.


Iesirile de resurse, concretizate in beneficiile economice, necesare onorarii obligatiei - sunt probabile.


Concluzie - Se recunoaste un provizion, la 31 decembrie 20004 pentru cea mai buna estimare a costurilor aferente inchiderii unitatii de productie.


Prezentarea informatiilor


Pentru fiecare clasa de provizioane, o intreprindere trebuie sa prezinte:

(a) valoarea contabila la inceputul si la sfarsitul perioadei;

(b) provizioanele suplimentare realizate in cadrul perioadei, inclusiv cresterea provizioanelor existente;

(c) sumele utilizate (i.e. cele aparute si platite din provizion) in timpul perioadei;

(d) sumele nefolosite si reluate in timpul perioadei; si

(e) cresterea valorii actualizate in timpul perioadei datorita efectului in timp si modificarile datorate evolutiei ratei de actualizare.

Nu sunt necesare informatii comparative.


O intreprindere trebuie sa prezinte pentru fiecare clasa de provizioane:

(a) o scurta descriere a naturii obligatiei si estimarea perioadei in care se vor inregistra iesiri de resurse;

(b) gradul de risc legat de valoarea sau momentul aparitiei acestor iesiri. In cazul in care este necesar a fi furnizate informatii adecvate, intreprinderea va prezenta principalele presupuneri referitoare la evenimentele viitoare, si

(c) valoarea oricaror rambursari preconizate, mentionandu-se valoarea tuturor activelor recunoscute pentru rambursarea preconizata.


Cu exceptia situatiei in care posibilitatea aparitiei unei iesiri de resurse este inlaturata, o intreprindere trebuie sa prezinte, pentru toate clasele de datorii contingente, la data bilantului, o scurta descriere a naturii datoriei contingente si, daca este cazul:

(a)  o estimare a efectelor financiare;

(b)  indicarea gradului de risc legat de suma sau momentul iesirii resurselor; si

(c)  posibilitatea unei rambursari.
E. Data aplicarii

Acest standard se aplica situatiilor financiare care acopera perioade incepand cu 1 iulie 1999.


F. Aspecte legate de aplicarea pentru prima data a standardului


Efectul adoptarii prezentului Standard la data intrarii in vigoare (sau mai devreme) trebuie raportat ca o ajustare la data bilantului a rezultatului raportat aferent perioadei in care Standardul este adoptat pentru prima data. Intreprinderile sunt incurajate, dar nu obligate, sa ajusteze soldul initial al rezultatului reportat pentru perioada anterioara prezentata si sa retrateze informatiile comparative. Daca informatiile comparative nu sunt retratate, acest fapt trebuie prezentat.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact