StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » criminologie
Trimite articolul prin email Metodologia investigarii unor infractiuni care aduc atingere patrimoniului : Criminologie Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Metodologia investigarii unor infractiuni care aduc atingere patrimoniuluiMETODOLOGIA INVESTIGARII UNOR INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE PATRIMONIULUI


Particularitati metodologice privind investigarea furtului si a talhariei

Consideratii introductive


Principalele probleme, obiect al probatiunii, care trebuie clarificate prin cercetarea furtului si a talhariei.

□ Determinarea concreta a bunurilor mobile luate din posesia sau deten­tia legitima a unei persoane ori a unei unitati d 656f56g in cele prevazute de art. 145 C.pen. sau art.159 N.C.pen.

□ Stabilirea exacta a locului si momentului savarsirii faptei are semnifi­catii juridice multiple.

□ Identificarea mijloacelor si metodelor folosite in savarsirea in­fractiunii serveste la incadrarea juridica a faptei in categoria furtului simplu ori calificat.

□ Identificarea faptuitorului si a participantilor la savarsirea furtu­lui, pe langa importanta sa cunoscuta, este absolut necesara pentru conturarea formelor calificate ale furtului si pentru stabilirea exacta a raspunderii penale ce revine fiecarui coautor ori complice, in functie de contributia avuta la savarsirea infracti­unii, la tainuirea bunurilor sau la favorizarea infractorului.


Primele masuri luate in vederea investigarii furtului si talhariei


Indiferent de natura si imprejurarea in care a fost savarsit furtul sau talha­ria - in urma sesizarii, prin plangere, denunt ori din oficiu - organul de urma­rire penala va efectua cat mai urgent posibil urmatoarele acte procedurale:


Constatarea infractiunii flagrante. In ipoteza descoperirii furtului sau talhariei, in momentul savarsirii sau ime­diat dupa savarsire, in conditiile prevazute de art.465 C.pr.pen., solutionarea cazului este relativ simpla. Frecvent, asemenea situatii se intalnesc in cazul in­fractiunilor savarsite in piete, in magazine, mijloace de transport in comun etc.


Cercetarea la fata locului. Cercetarea la fata locului este un act procedural indispensabil in cercetarea infractiunilor de furt si talharie, prin rezonanta sa ulte­rioara in solutionarea cauzei penale.

Prin cercetarea la fata locului pot fi obtinute date importante referitoare la metodele si mijloacele folosite in savarsirea furtului, la numarul de persoane si timpul in care au operat, la drumul pe care l-au parcurs faptuitorii, precum si la bunurile furate.


Ascultarea persoanei vatamate. Audierea persoanei vatamate vizeaza doua obiective importante:

a. Obtinerea de date concrete privind bunurile sustrase, modul in care se prezenta locul faptei inaintea savarsirii infractiunii.

b. In cazul talhariei, victima va furniza date despre numarul faptuitorilor si modul de operare. In asemenea situatii, este important ca ascultarea sa se faca imediat, mai ales daca exista si pericolul mortii victimei, in urma violentelor la care a fost supusa.


Audierea martorilor. Ascultarea martorilor va avea drept scop stabilirea acelor imprejurari, episoade ale furtului ori talhariei, care au fost percepute direct, in momentul savarsirii lor, ca si identificarea autorului.

In ipoteza existentei unor martori oculari, pentru identificarea autorului, organul judiciar va avea in vedere, cu prilejul ascultarii si prezenta­rea pentru recunoastere, procedeu tactic aplicat si in cazul ascultarii victimei unei talharii.


Efectuarea de perchezitii. Efectuarea perchezitiilor este o activitate procedurala deosebit de utila si necesara, ea oferind posibilitatea descoperirii bunurilor furate, precum si a altor mijloace materiale de proba capabile sa serveasca la elucidarea cauzei.


Identificarea si prinderea faptuitorilor. Identificarea si prinderea fap­tuitorilor constituie o activitate esentiala a orga­nelor de urmarire penala, asupra careia se pune accentul din primul moment al cercetarii. In acest scop, sunt folosite toate datele desprinse din cercetarea la fata locului, din ascultarea persoanei vatamate, a martorilor.


Alte activitati de urmarire penala efectuate in anchetarea furtului si talhariei


In cadrul urmaririi penale, dintre actele procedurale mai importante, intal­nite frecvent in cercetarea furturilor si a talhariilor, mentionam:


Ascultarea invinuitilor sau a inculpatilor. Ascultarea invinuitului (incul­patului) va fi axata, in mare, pe obtinerea de date in legatura cu maniera de concepere si pregatire a infractiunii.
Efectuarea prezentarilor pentru recunoastere si a reconstituirilor.

a. Prezentarea pentru recunoastere de persoane si de obiecte se face atat in vederea identificarii faptuitorului de catre martorii oculari sau de catre persoana vatamata (situatie intalnita indeosebi in cadrul talhariilor).

b. Efectuarea de reconstituiri este, de asemenea, o activitate proce­durala de mare utilitate in verificarea declaratiilor invinuitilor sau inculpati­lor, ca si ale martorilor ori ale persoanei vatamate.


Dispunerea de expertize judiciare. Alaturi de actele de urmarire penala, mentionate anterior, un rol insemnat in stabilirea adevarului il au constatarile tehnico-stiintifice si expertizele cri­minalistice.


Unele particularitati ale investigarii furtului


Furtul din locuinte. Furtul din locuinte se savarseste in cele mai diverse si neasteptate forme, principala preocupare a hotilor fiind aceea de a nu fi observati sau surprinsi in momentul comiterii faptei.

Printre problemele importante carora li se acorda atentie sporita in aceste impreju­rari, de catre organele de politie, se numara descoperirea si cercetarea urmelor specifice instrumentelor de spargere folosite de infractor.


Furtul din buzunare. Furtul din buzunare se inscrie printre cele mai frecvente infractiuni flagran­te, cercetarea acestora raportandu-se la normele procedurale speciale (art.465­-479 C.pr.pen.), ca si la regulile metodologice proprii, impunandu-se de urgenta prinde­rea si perchezitionarea autorului, ascultarea persoanei vatamate, a marto­rilor oculari etc.


Furtul din si de autoturisme. Cercetarea furtului din si de autoturisme se poate finaliza cu succes, printr-o examinare atenta si perseverenta a autoturismului, in vederea desco­peririi urmelor, a indiciilor care sa conduca la faptuitor, sau care, cel putin, sa permita stabilirea modului de operare.


Alte forme de furt. Pe langa formele de furt amintite mai sus, si care detin o pondere insem­nata in categoria faptelor penale de acest gen, in literatura de specialitate, potrivit unei bogate si variate practici in materie, mai sunt mentionate si alte forme de furt, cum ar fi, de exemplu:

Furtul de bagaje

Furtul de la persoanele adormite

Furtul savarsit de la garderobele

Furturi din hoteluri.


Unele particularitati privind investigarea furtului si a talhariei in paguba proprietatii publice


Cercetarea furtului sau a talhariei in dauna patrimoniului public nu contine elemente deosebite de specificitate, problemele ce trebuie rezolvate de catre orga­nul de urmarire penala fiind, in linii mari, aceleasi. Totusi, ceea ce particulari­zeaza cercetarea este, in primul rand, o problema: stabilirea faptului daca furtul nu reprezinta o inscenare, o disimulare, respectiv o incercare de ascundere a unor lipsuri in gestiune, rezultate dintr-o delapidare ori neglijenta in serviciu.


Particularitati metodologice ale investigarii delapidarii


. Problemele principale care trebuie clarificate prin investigarea delapidarii


Problemele principale care se cer clarificate in cadrul investigarii delapidarii privesc, in esenta, determinarea obiectului material al infractiunii, stabilirea la­turii obiective, identificarea faptuitorilor, stabilirea vinovatiei sale, precum si a scopului sau mobilului infractiunii.Sub raport metodologic criminalistic, in cadrul anchetei trebuie sa se ac­tioneze in directia asigurarii recuperarii prejudiciului cauzat, a bunurilor sau valorilor sustrase, precum si a luarii de masuri vizand prevenirea savarsirii unor asemenea fapte.


Primele masuri luate in cercetarea delapidarii


Cunoasterea situatiei exacte, reale a gestiunii. In vederea determinarii situatiei gestiunii, se va proceda la inventarieri, la revizii contabile, ori la verifi­carea suplimentara a actelor incheiate de orga­nele de constatare, in conditiile prevazute de art.214 C.pr.pen..

Stabilirea cauzelor lipsurilor sau plusurilor din gestiune.

Pentru determinarea cauzelor sustragerilor, asa cum am mentionat ante­rior, organul de urmarire penala care efectueaza cercetarea in cauza va trebui sa-si formeze o imagine de ansamblu asupra activitatii din unitatea in gestiu­nea careia s-au constatat lipsurile sau plusurile, documentandu-se, de exem­plu, asupra urmatoarelor aspecte mai importante:

Organizarea, caracterul si specificul activitatii desfasurate de catre regia sau societatea comerciala in care s-a produs paguba.

Circulatia bunurilor, banilor sau valorilor, interesand modul in care se face primirea sau receptionarea, pastrarea, livrarea sau distribuirea, precum si felul in care este asigurata paza lor.

Sistemul de tinere a evidentelor si daca acestea corespund legii, ca si regulilor sau normelor cu caracter intern ori departamental.


Efectuarea de perchezitii si ridicarea de obiecte si inscrisuri. Aceste acte de urmarire penala se impun de la sine, ele servind la obtinerea de probe directe privind fapta si imprejurarile in care s-a comis.


Efectuarea altor acte de urmarire penala


In vederea stabilirii valorii prejudiciului, a modalitatilor de investigare, a perioadei de timp in care a fost savarsita infractiunea, a destinatiei date bani­lor sau bunurilor insusite, inclusiv a conditiilor care au favorizat savarsirea faptei, pe langa actele procedurale efectuate in faza initiala a cercetarilor mentionate mai sus, se procedeaza, in mod firesc, la:

q       Audierea martorilor, a invinuitilor sau a inculpatilor.

q       Dispunerea de expertize judiciare, frecvent fiind intalnite expertizele contabile, merceologice, sau cu caracter economico-financiar.

q       Efectuarea de confruntari, de prezentari pentru recunoasteri (de persoa­ne sau obiecte) si de reconstituiri.Aspecte de aprofundat

• Probleme, obiect al probatiunii, care trebuie clarificat prin investigarea furtului si a talhariei.

• Primele masuri luate in vederea investigarii furtului si a talhariei.

• Acte de urmarire penala efectuate in investigarea furtului si a talhariei.

• Unele particularitati in investigarea diverselor categorii de furt.

• Problemele principale care trebuie clarificate prin investigarea delapidarii.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact