StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Dreptul familiei

Notiunea, obiectul si principiile generale ale dreptului familiei

NOTIUNEA, OBIECTUL SI PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEIFamilia uneste intr-o structura sociala persoane determinate, in cadrul careia oamenii sunt legati intreei prin casatorie si rudenie.Definitia dreptului familiei :

Dreptul familiei este o ramura a sistemului de drept ce cuprinde normele juridice care reglementeaza relatiile ce se nasc si se stabilesc intre membrii de familie si intre acestia si alte persoane.

Dreptul familiei este ramura de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, r 343c22d udenie, adoptie si raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, in scopul ocrotirii si intaririi familiei.


Obiectul dreptului familiei. Obiectul de reglementare al normelor dreptului familiei il formeaza raporturile de familie.

In mod obisnuit familia da nastere urmatoarelor raporturi:

a)     de casatorie ce constituie baza familiei;

Impun reglementarea unor aspecte cu privire la casatorie, cum ar fi:

incheierea casatoriei;

raporturile personale si patrimoniale dintre soti;

incetarea, constatarea nulitatii sau anularea ori desfacerea casatoriei.


b)    de rudenie

Modul de stabilire a filiatiei: fata de mama si fata de tata;

Raporturile personale dintre parinti si copii, obligatia reciproca de intretinere, protectia si promovarea drepturilor copilului s.a..

In al doilea rand, in cadrul acestora sunt incluse raporturile dintre rude in linie dreapta si, respectiv, raporturile dintre rude in linie colaterala.


c)     de rudenie adoptativa

Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.


d)    asimilate (cele dintre alte persoane ce mai fac parte din familie

Referitor la aceasta "asimilare' apartin dreptului familiei:

- unele raporturi rezultand din luarea unei masuri de protectie speciala a copilului lipsit de ocrotirea parintilor sai;

- unele raporturi dintre un sot si copii celuilalt sot;

- unele raporturi dintre mostenitorii unei persoane care a fost obligata la intretinerea unui minor sau care i-a prestat intretinere fara a avea obligatia legala si minorul indreptatit la intretinere;

- unele relatii dintre fostii soti.


Sub aspect juridic familia desemneaza: grupul de persoane intre care exista drepturi si obligatii care izvorasc din casatorie, r 343c22d udenie (inclusivadoptie), precum si din alte raporturi asimilate relatiilor de familie. Privita astfel, familia este o realitate juridica prin reglementarea ei de catre normele legale.


Dezvoltarea dreptului familiei in Romania:

Dreptul familiei, in sistemul nostru de drept, nu a aparut dintr-o data, prin punerea in aplicare a Codului familiei. Acest cod a fost precedat de o serie de acte normative, care, in succesiunea lor, au marcat desprinderea dreptului familiei din dreptul civil.

Codul familiei roman a intrat in vigoare in anul 1954. Statueaza la articolul 1 ocrotirea de catre stat a familiei, la dezvoltarea si consolidarea acesteia prin masuri economice si sociale.

Familia desemneaza fie pe soti, fie pe acestia si copii lor, fie pe toti cei care se gasesc in relatii de familie care izvorasc din casatorie, r 343c22d udenie, adoptie si relatiile asimilate, sub anumite aspecte, cu cele de familie.

Reglementari privind institutia familiei si protectia copiilor sunt reglementate si de Constitutia Romaniei in articolele 48 si 49. Astfel, se prevede la articolul 48 (1): "Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor'.

Alin. (3) al aceluiasi articol stabileste urmatoarele: 'Copii din afara casatoriei sunt egali in fata legii cu cei din casatorie'.

Art. 49 alin. (1) din Constitutie, republicata: 'Copii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor".

Potrivit art. 29 alin. (6) din Constitutie, republicata: 'Parintii sau tutorii au

dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a caror raspundere le revine'.


Subiectele raporturilor reglementate de dreptul familiei au calitatea de :

soti;

parinte si copil;

adoptat si adoptator;

ruda;

afin (ruda prin alianta).


Dreptul familiei, ca ramura autonoma de drept, are la baza urmatoarele principii fundamentale:

Principiul ocrotirii casatoriei si familiei, a intereselormamei si copilului.

Potrivit art.1 (1) din Codul familiei:

Statul ocroteste casatoria si familia si sprijina, prin masuri economice si sociale, dezvoltarea si consolidarea familiei.

egalitatea dintre soti ;

dispozitiile Codului familiei privitoare la drepturile si indatoririle parintilor fata de copiii lor minori

Potrivit art. 48 alin. (2) din Constitutie, republicata:

Conditiile de incheiere, de desfacere si de nulitate a casatoriei se stabilesc prin lege.

Casatoria religioasa poate fi celebrata numai dupa casatoria civila.

Conform art. 1 alin. 2 din Codul familiei, ocrotirea intereselor mamei si copilului se realizeaza in cadrul masurilor dispuse prin acest act normativ:

- stabilirea filiatiei fata de mama sau fata de tata;

- obligatia de intretinere;

- masurile de ocrotire a copiilor minori;

- adoptia;


Principiul casatoriei liber consimtite intre soti

Codul familiei prevede, in art. 1 alin. (3), ca familia are la baza casatoria liber††† consimtita intre soti.

Stricto sensu, acest principiu cu valoare constitutionala inseamna ca vointa concordanta a viitorilor soti este singurul factor subiectiv relevant (si indispensabil) la incheierea casatoriei. Cand fiecare dintre viitorii soti este major, acordul sau opozitia parintilor sau a altor persoane, desi cu posibile rezonante morale, nu are conotatii juridice.

Largind cadrul, caracterul liber consimtit al casatoriei inseamna ca nu exista nici privilegii si nici discriminari de natura sociala, rasiala, etnica, religioasa etc. in exercitiul dreptului fundamental al oricarei persoane de a se casatori si de a-si intemeia o familie - proclamat prin Declaratia universala a drepturilor omului [art. 16 alin. (1)].


Principiul egalitatii in drepturi a sotilor.

Constitutia prevede prin art. 8 (1) ca familia se intemeiaza pe egalitatea sotilor.

Alte exemple:

Art. 25 C. fam. "barbatul si femeia au drepturi egale si obligatii egale in casatorie"

Art. 26 C. fam. "sotii hotarasc de comun acord in tot ceea ce priveste casatoria"

Art. 97 (1) C. fam. "ambii parinti au aceleasi drepturi si indatoriri fata de copiii lor minori"

Egalitatea femeii cu barbatul in diferite domenii de activitate este prevazuta si in unele acte internationale:

1) Declaratia Universala a Drepturilor Omului;

2) Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale;

3) Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.
Principiul sprijinului moral si material intre membrii familiei.

Art. 2 din Codul familiei:  Relatiile de familie se bazeaza pe prietenie si

afectiune reciproca intre membrii ei, care sunt datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material.

In tot ceea ce priveste casatoria si asupra tuturor masurilor privitoare la persoana si bunurile copiilor, sotii hotarasc de comun acord.

Exercitarii drepturilor si indatoririlor parintesti in interesul copilului:

Art. 48 (1) din Constitutie: familia se intemeiaza, printre altele, pe

dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.

Codul familiei, in art. 101, reglementeaza obligatia parintilor de a creste copilul, ingrijindu-se de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia.

Potrivit art.1 (4) si art.97 (2) din Codul familiei, drepturile parintesti se exercita numai in interesul copiilor.

Egalitatea in drepturi a copiilor

Art. 48 alin. (3) din Constitutie: Copiii din afara casatoriei sunt egali in

fata legii cu cei din casatorie.

Art. 63 din Codul familiei prevede: Copilul din afara casatoriei a carui

filiatie a fost stabilita prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca are fata de parinte si rudele acestuia, aceeasi situatie ca si situatia legala a unui copil din casatorie.

Tot astfel, art. 97 alin. (1) Codul familiei Ambii parinti au aceleasi

drepturi si indatoriri fata de copii lor minori, fara a deosebi dupa cum acestia sunt din casatorie, din afara casatoriei ori adoptati.

Potrivit art. 49 alin. (1) din Constitutie: Copii si tinerii se bucura de un

regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor.


. Principiul monogamiei.

Codul familiei dispune in art.5: "Este oprit sa se casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care este casatorita."

Sanctiuni:

nulitatea absoluta a celei de a doua casatorii

art. 303 din Codul penal, infractiunea de bigamiePolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact