StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Notiunea si obiectul dreptului civil

Notiunea si obiectul dreptului civil

Dreptul civil ca stiinta juridica

Stiinta ca sistem de cunostinte se constituie in subsisteme de stiinte: stiintele naturii; stiintele sociale (despre societate); stiintele gandirii.Subsistemul stiintelor sociale studiaza legile generale ale existentei si dezvoltarii societatii, evolutia tipurilor si formelor istorice de organizare sociala, realitatea sociala in diferite 343e48d le ei forme de manifestare.

Stiintele juridice sunt o componenta a subsistemului stiintelor sociale ce studiaza realitatea juridica ca parte a realitatii sociale. Stiintele juridice, ca parte a subsistemului stiintelor, formeaza sistemul (subsistemul) stiintelor juridice in care sunt incluse: a) Teoria general a statului si dreptului - ca stiinta ce studiaza statul si dreptul in general; b) Stiintele juridice istorice; c) Stiintele juridice de ramura; d) Stiintele auxiliare (ajutatoare).

Stiinta dreptului civil face parte din categoria stiintelor juridice de ramura si are ca obiect de studiu, normele juridice apartinand dreptului civil si relatiile sociale ce formeaza obiectul de reglementare al acestei ramuri de drept.

Dreptul civil ca ramura a sistemului de drept

Sistemul unitar de drept cuprinde  dreptul public si dreptul privat.

Notiune. Dreptului civil este acea ramura a dreptului privat care reglementeaza raporturi patrimoniale si personale - nepatrimoniale stabilite intre persoanele fizice si/sau intre persoanele juridice, aflate pe pozitii de egalitate juridica, precum si conditia juridica a persoanelor fizice si persoanelor juridice, in calitatea lor de subiecte ale raporturilor juridice civile.

Elemente esentiale:

este o ramura a sistemului de drept- Dreptul civil se infatiseaza ca un ansamblu de norme juridice cuprinse in acte normative care alcatuiesc izvoarele dreptului civil;

este principala ramura a dreptului privat, constituind dreptul comun pentru ramurile de drept invecinate. In cazul in care o ramura de drept nu contine norme proprii pentru a rezolva un caz concret, se apeleaza la dreptul civil care « imprumuta » principiile sau normele sale;

reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale ce formeaza obiectul dreptului civil;

persoanele fizice si juridice sunt subiectele raporturilor juridice de drept civil;

pozitia de egalitate juridica a subiectelor raportului de drept civil, adica in raportul juridic civil nici una dintre parti nu este subordonata celeilalte;

normele de drept civil, de principiu, sunt grupate pe institutii de drept civil, adica formeaza grupe omogene de norme sociale, alcatuind subdiviziuni ale obiectului dreptului civil.

Sunt institutii de drept civil: raportul juridic civil; actul juridic civil; subiectele de drept civil (persoana fizica si persoana juridica); prescriptia extinctiva; drepturile reale (dreptul de proprietate si alte drepturi reale derivate din acesta - uzul, uzufructul, abitatia, superficia, servitutea, administrarea); contractul civil; raspun­derea civila (contractuala si delictuala); dreptul de proprietate intelectuala (dreptul de autor si dreptul de inventator sau de proprietate industriala); dreptul de mostenire sau de succesiune (mostenire legala, mostenire testamentara) etc.

Obiectul de reglementare

Normele de drept civil reglementeaza relatii sociale patrimoniale si nepatrimoniale pe care le convertesc in raporturi patrimoniale si raporturi nepatrimoniale.

Categorii de raporturi sociale reglementate:

A. Raporturi patrimoniale care cuprind:

raporturi reale, adica acelea care au in continutul lor drepturi reale, respectiv dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale principale;

raporturi obligationale (raporturi de obligatii), care contin drepturi de creanta izvorate din acte juridice ori fapte juridice (licite sau ilicite).

B. Raporturi nepatrimoniale care cuprind:

raporturi care privesc existenta si integritatea fizica ori morala a persoanei, care au in continutul lor drepturi personale nepatrimoniale, cum sunt: dreptul la viata, dreptul la sanatate, la integritate fizica, la secretul vieti private etc.;

raporturi privind elementele de identificare a unei persoane, cum sunt: dreptul la nume, la pseudonim, la domiciliu (pentru persoana fizica), la denumire, la sediu (pentru persoana juridica) etc;

raporturi izvorand din creatia intelectuala, care se refera la dreptul de autor asupra unei opere stiintifice, literare, artistice sau dreptul de inventator, inovator, etc.

Sensurile notiunii "Drept civil"

q       Drept civil - drept obiectiv = totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului in scopul reglementarii relatiilor dintre persoanele fizice si juridice.

q       Drept civil - drept subiectiv = prerogativa (posibilitatea) unei persoane de a avea o anumita conduita, de a indeplini anumite acte juridice, adica de a-si exercita drepturile prevazute si ocrotite de dreptul obiectiv, precum si de a pretinde persoanei obligate sa aiba o comportare corespunzatoare dreptului sau, ce poate fi impusa la nevoie prin forta de constrangere a statului.

q       Drept civil - stiinta juridica de ramura, parte a stiintelor juridice, care are ca obiect studierea dreptului civil ca ramura a sistemului unitar de drept din Romania.

q       Drept civil ramura de drept civil, ca ansamblu de norme juridice ce reglementeaza relatii sociale ce formeaza obiectului dreptului civil.

Dreptul civil ca disciplina de studiu in facultatile de drept

Dreptul civil ca ramura a stiintei juridice se studiaza pe discipline distincte cuprinse in programe de invatamant ale diferitilor ani de studiu.

Drept civil - Partea generala si persoanele;

Drept civil - Teoria generala a drepturilor reale (Drepturi reale);

Drept civil - Teoria generala a obligatiilor civile (Obligatii civile);

Contracte civile;

Succesiuni (Mostenirea).

Precizari

q           De-a lungul timpului, s-au dat mai multe definitii dreptului civil. In continuare o sa retinem cateva dintre ele.

D. Alexandresco (1906) «  Dreptul civil sau privat este acela care reglementeaza raporturile particularilor dintre ei, si care este propriu unei natiuni ».

A. Ionascu (1963) « Dreptul civil este acea ramura a dreptului unitar al statului care reglementeaza raporturile patrimoniale in care partile figureaza ca subiecte egale in drepturi, raporturile personale nepatrimoniale in care se manifesta individualitatea persoanei, precum si conditia juridica a persoanelor fizice si a persoanelor juridice in calitatea lor de participanti la raporturile juridice civile ».

Gh. Beleiu (1998) «  Dreptul civil este acea ramura care reglementeaza raporturi patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitii de egalitate juridica »


q           Cuvantul « drept » deriva din latinescul directus-adverb indicand directia, direct, fara ocol, cu sens mataforic insemnand : potrivit dreptatii, adevarului. Pentru substantivul drept, latinii foloseau cuvantul jus (lege, dreptate), astfel incat luat in sens metaforic, cuvantul "drept" desemneaza ceea ce este conform cu norma. Cu acelasi semnificatii il gasim la francezi (droit), la englezi (right), la italieni (dirito).


q           In limba engleza cuvantul law desemnneaza dreptul obiectiv, iar cuvantul right dreptul subiectiv. In limba franceza cuvantul DROIT (cu litera mare) e folosit pentru dreptul obiectiv si droit sau droits (plural) pentru dreptul subiectiv.


Reprezentare grafica
Vocabular

act juridic - manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv a naste, a modifica ori a stinge un raport juridic civil concret;

conditie juridica a persoanei fizice si a persoanei juridice - statutul juridic al acestora cuprinzand ansamblul normelor juridice care reglementeaza diferite aspecte cu privire la persoana fizica (minor, adoptat, domiciliul, cetatenia) si persoana juridica (infiintare, patrimoniu, reorganizare, dizolvare);

drept real - dreptul subiectiv patrimonial care confera titularului sau, determinat, posibilitatea exercitarii directe si nemijlocite a prerogativelor prevazute de lege, fara a fi necesara interventia altui subiect de drept;

dreptul real principal - dreptul care are o existenta independenta, proprie in raport cu alte drepturi reale sau de creanta;

dreptul de creanta - drept subiectiv patrimonial care confera titularului sau determinat, adica subiectului activ (creditorului) posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv determinat (debitorului) sa dea, sa faca, sau sa nu faca ceva sub consecinta aplicarii constrangerii statale;

drept obiectiv - totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului in scopul reglementarii relatiilor dintre oameni in cadrul societatii;

dreptul pozitiv - totalitatea normelor de drept in vigoare la un moment dat;

dreptul natural - principii superioare si intangibile care se impun oricaror autoritati statale, el existand indiferent de timp si spatiu;

dreptul public (jus publicum) - totalitatea normrlor juridice care se afla la baza organizarii statului si care guverneaza raporturile dintre stat, organele statului si particulari;

drept privat (jus privatum) - totalitatea normelor juridice care guverneaza raporturile dintre particulari;

fapt juridic - actiuni umane savarsite fara intentia de a produce efecte juridice (de a naste, modifica, stige un raport juridic concret), efecte ce se produc totusi in virtutea legii;

norma de drept - regula de conduita generala, impersonala si obligatorie, edictata de organele competente ale statului, avand ca scop asigurarea ordinii sociale, ce poate fi indeplinita la nevoie prin forta de constrangere a statului;

persoana fizica - subiect individual de drept, adica omul, privit ca titular de drepturi si obligatii civile;

persoana juridica - subiect colectiv de drept, adica un colectiv de oameni, care, intrunind conditiile cerute de lege, este titular de drepturi si obligatii civile;

raport juridic civil - relatie sociala patrimoniala sau nepatrimoniala reglementata de norma de drept civil.

Intrebari, exercitii, aplicatii

Definiti dreptul civil.

Care sunt sensurile notiunii de  "drept civil"?

In ce consta obiectul dreptului civil?

Identificati si analizati elementele esentiale ale definitiei dreptului civil.

Enumerati cinci institutii de drept civil.

Ce intelegeti prin sintagma " dreptul civil este dreptul comun pentru ramurile de drept invecinate"?


Rezolvati urmatoarele teste grila

Prin expresia "drept pozitiv" se intelege:

a)      totalitatea normelor juridice civile in vigoare;

b)      totalitatea normelor juridice  in vigoare;

c)      totalitatea actelor normative.

Prin expresia "drept subiectiv civil" se intelege:

a)      prerogativa unei persoane de a pretinde altei persoane respectarea dreptului sau;

b)      prerogativa unei persoane de a pretinde altei persoane sa se abtina de la tulburarea dreptului sau;

c)      prerogativa unei persoane de a avea o anumita conduita si de a pretinde altor persoane sa aiba un comportament corespunzator dreptului sau.

Obiectul dreptului civil ca ramura de drept, cuprinde:

a)      totalitatea drepturilor si obligatiilor civile;

b)      totalitatea raporturilor patrimoniale si personal nepatrimoniale reglementate de dreptul

civil;

c) totalitatea normelor juridice care reglementeaza drepturi si obligatii civile.

Totalitatea normelor juridice in vigoare la un moment dat formeaza:

a)      dreptul pozitiv;

b)      dreptul obiectiv;

c)      dreptul natural.

Raporturile care au in continut un drept de creanta sunt:

a)      raporturi reale;

b)      raporturi obligationale;

c)   raporturi nepatrimoniale.

Participantii la raporturile de drept civil:

a)      se afla in relatii de subordonare;

b)      se afla pe pozitii de inegalitate juridica;

c)      se situeaza pe pozitii de egalitate juridica.

Bibliografie

Ø      I. R. Urs           - op. cit., p. 23-42;

Ø      I. R.Urs  - op. cit., p. 13-28;

S. Angheni

Ø      Gh. Beleiu  - op. cit., p. 31-35;

Ø      G. Boroi           - Drept civil. Parte generala, Ed. All Beck, 1999, p. 1-5;

Ø      V.D. Zlatescu  - op. cit., p. 15-21;

Ø      I. Dogaru         - op. cit., p. 15-31
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact