StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » auditul performantei
Trimite articolul prin email Asigurarea calitatii : Auditul performantei Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Asigurarea calitatiiAsigurarea calitatii  
Rapoartele de audit se revad dupa trei luni

In practica Institutiilor de audit, rapoartele publicate si inaintate Parlamentului, sunt revizuite dupa o perioada de trei luni de la publicare. Aceasta activitate presupune obtinerea punctului de vedere, a entitatii auditate, al unor experti si persoane din mediul universitar (institute de cercetari) si al echipei care a realizat studiul, cu sc 353c27d opul de a identifica oportunitatile menite sa contribuie la imbunatatirea calitatii procesului de audit si cresterii impactului acestuia, creandu-se in acest mod baza pentru intarirea reputatiei si prestigiului Curtii de Conturi.
Punctele de vedere respectiv parerile exprimate sunt colectate de directorul din structura ce realizeaza auditul performantei. El le sintetizeaza, le analizeaza si formuleaza concluzii ce vor fi prezentate in cadrul unui raport catre conducerea Curtii de Conturi. Acest raport va avea in anexa punctele de vedere obtinute.

Totodata, va centraliza aspectele reiesite din controlul calitatii tuturor auditurilor realizate pe parcursul unui an in care se vor reliefa oportunitatile pentru imbunatatirea calitatii procesului de audit, in general, precum si a rapoartelor in special.

Obtinerea punctului de vedere al entitatii

Punctul de vedere al entitatii auditate se poate obtine utilizand metoda chestionarului care presupune formularea de catre auditori a unor intrebari referitoare la urmatoarele aspecte ale auditului:


F   Studiul a cuprins toate aspectele relevante ale subiectului auditat ?;

F   Entitatea a luat masuri pentru implementarea recomandarilor ?;

F   Metodele de obtinere a probelor de audit au fost adecvate si entitatea a fost consultata in legatura cu alegerea acestora ?;

F   Echipa de audit a informat in permanenta entitatea auditata in legatura cu desfasurarea auditului ?;

F   Auditorii au dat dovada de profesionalism in realizarea auditului si in mentinerea unui climat favorabil desfasurarii acestuia ?;

F   Proiectul de raport a prezentat constatarile si concluziile auditului cu referire directa la faptele reale?;

F   S-a tinut cont de punctul de vedere al entitatii pe tot parcursul realizarii auditului ?;

F   Daca se apreciaza calitatea raportului de audit ?;

F   Daca au sugestii pentru imbunatatirea activitatii auditorilor ?.

Evaluarea raportului de catre experti

Raportul de audit trebuie evaluat de catre o echipa de experti in legatura cu: modul de redactare, relevanta sintezelor, graficelor si diagramelor, claritatea exprimarii contextului, oportunitatea intrebarilor si criteriilor, precum si eficienta si eficacitatea metodelor de investigare folosite.


Totodata, echipa de evaluatori trebuie sa constate daca:

F   Concluziile sunt echilibrate si sustinute de probe competente, suficiente si rezonabile;

F   Recomandarile au la baza o motivatie adecvata si creeaza premizele luarii unor masuri care sa conduca la imbunatatirea performantei;

F   Studiul si-a atins obiectivele propuse;

F   Curtea de Conturi si-a mentinut si consolidat prestigiul.

Analizarea studiului de catre echipa care
l-a realizat

Activitatea de control a asigurarii calitatii presupune ca dupa obtinerea punctului de vedere al entitatii si a opiniei expertilor, echipa care a realizat auditul, sa se reuneasca si sa revada studiul in contextul punctelor de vedere obtinute.

Cu aceasta ocazie, echipa va aprecia daca studiul a fost util Parlamentului si presa a manifestat interes in legatura cu acesta. Urmare acestei analize membrii echipei vor evidentia atat aspectele pozitive cat si neajunsurile realizarii procesului de audit. Este de mentionat ca experienta buna capatata poate fi impartasita si celorlalti auditori in cadrul unor seminarii.

Caracterul constructiv al analizei presupune ca neajunsurile identificate, sa constituie baza pentru determinarea necesitatilor de instruire si luarii unor masuri de prevenire.
Glosar


Auditat

Entitate, program, activitate, operatiune supusa auditarii Institutiei Supreme de Audit


Auditul performantei

Analizarea independenta a modului economic, eficient si eficace in care o entitate, program, activitate sau operatiune functioneaza.
Constatari, concluzii si recomandari

Constatarile reprezinta aspecte specifice identificate de catre auditor care contribuie la indeplinirea obiectivelor auditului.

Concluziile constituie afirmatiile auditorului deduse din constatarile auditului.

Recomandarile reprezinta actiunile sugerate de audit in legatura cu indeplinirea obiectivelor auditului.


Economicitatea

Masura in care se asigura minimizarea costului resurselor alocate unei entitati, fara a compromite realizarea in bune conditii a obiectivelor.


Eficacitatea

Consta in gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv realizat.


Eficienta

Raportul dintre rezultatele obtinute si costul resurselor utilizate in vederea obtinerii acestora.


Institutia Suprema de Audit

Organismul public al unui stat care, indiferent de modul in care este desemnat, constituit sau organizat, exercita in virtutea legii cea mai inalta functie de audit a Statului.


Legislativ

Autoritatea care emite legile unei tari, de exemplu Parlamentul.


Mandatul auditului

Responsabilitatile de auditare, atributiile si indatoririle conferite unei Institutii Supreme de Audit prin Constitutie sau acte normative.


Obiectivul auditului

O declaratie precisa privind ceea ce intentioneaza sa realizeze auditul si/sau intrebarea la care auditul va raspunde.


Opinie

Concluziile scrise ale auditorului rezultate in urma unui audit.


Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI)

Un Organism international independent, care urmareste sa promoveze schimbul de idei si experienta intre Institutiile Supreme de Audit in sfera auditului public.Planificare

Definirea obiectivelor, stabilirea politicilor, determinarea naturii, sferei, intinderii si perioadei de aplicare a procedurilor si testelor de audit.


Proba de audit

Informatiile obtinute de catre auditor care constituie baza de sustinere si concluziile cuprinse in  rapoartele auditorilor.

Probele de audit trebuie sa fie:

Competente: informatiile care sunt suficiente cantitativ si oportune in atingerea rezultatelor auditului ,  impartiale din punct de vedere calitativ, astfel incat sa inspire incredere si siguranta.

Relevante: informatiile pertinente care se refera la obiectivele auditului si care sustin elocvent constatarile.

Rezonabile: informatiile care din punct de vedere al costului obtinerii acestora sunt economice, eficiente si eficace.


Procedurile de audit

Testele, instructiunile si detaliile, care trebuie derulate in mod sistematic si rezonabil.


Raspunderea publica

Obligatiile persoanelor sau entitatilor, inclusiv a institutiilor si autoritatilor publice care administreaza fonduri publice, deruleaza programe guvernamentale si care trebuie sa intocmeasca rapoarte in legatura cu modul de indeplinire a acestora.


Sfera auditului

Cadrul sau limitele si subiectele auditului.

Standardele de audit

Standardele de audit ofera o orientare minima pentru auditor si il ajuta sa determine intinderea etapelor si procedurilor de audit. Acestea reprezinta si criteriile fata de care este evaluata calitatea rezultatelor auditului.

Supervizarea

O cerinta esentiala a auditului, care presupune analiza si controlul activitatii de audit, inclusiv a documentelor de lucru, la toate nivele si in toate etapele auditului.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre auditul performantei
CAUTA IN SITE
Termeni de cautare