StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » economie generala
Trimite articolul prin email Certificarea calitatii : Economie generala Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Certificarea calitatiiCERTIFICAREA CALITATII


Existenta pe piata a unui numar mare de produse noi, unele din ele de mare complexitate, obtinute prin tehnologii noi, din materii prime noi, uneori sintetice, a determinat solicitarea din partea clientilor a unor garantii obiective pentru a avea incredere in calitatea produselor si serviciilor pe care le cumpara. Garantia obiectiva si increderea se realizeaza prin certificarea conformitatii produselor si serviciilor, certificare ce astfel a devenit un factor important al dezvoltarii schimburilor comerciale si al protectiei consumatorilor.

Certificarea calita 454j94e tii implica doua sisteme:

- certificarea produselor, serviciilor, personalului si sistemului calitatii;

- acreditarea organismelor abilitate sa emita certificate de conformitate.

Certificarea conformitatii se defineste drept atestarea de catre un organism neutru acreditat ca un produs, un proces sau un serviciu este conform cu specificatiile de referinta, care poate fi un standard, o norma sau un document tehnic.

Acreditarea reprezinta recunoasterea oficiala a competentei unui organism de certificare. Pentru ca procesul de acreditare sa se desfasoare intr-un cadru unitar, au fost elaborate standardele europene EN seria 45000. Aceste standarde au fost adoptate si in Romania, si sunt simbolizate SR EN 45001 si in continuare.

Exita si posibilitatea ca pentru anumite produse furnizorul sa declare conformitatea produsului pe proprie raspundere. Standardul EN 45014 stabileste criteriile generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului prin care acesta declara pe propria raspundere ca un anumit produs este in conformitate cu un document de referinta, standard sau act normativ. In sensul celor de mai sus, furnizor poate fi un producator, importator, distribuitor, prestator de servicii etc, iar declaratia de conformitate poate avea forma unui document, a unei etichete sau o alta forma echivalenta, aplicata pe un catalog, factura sau pe instructiunile de utilizare.

In cadrul procedurii de certificare, principalele caracteristici ale produsului sunt determinate in laboratoare acreditate, iar rezultatele sunt comparate cu specificatiile, standardul ori norma tehnica. Organismul de certificare, in baza rezultatelor acestor analize poate emite certificatul de conformitate si marca de conformitate.

Certificatul de conformitate este documentul emis pe baza regulilor sistemului de cerificare, prin care se atesta ca un produs ori serviciu este in conformitate cu un standard sau un alt normativ. Certificatul emis nu semnifica faptul ca produsul este mai bun decat alte produse care eventual nu au certificatul, ci faptul ca produsul indeplineste conditiile de calitate impuse.

Marca de conformitate este un semn distinctiv protejat, emis pe baza regulilor sistemului de certificare, care atesta ca produsul sau serviciul respectiv este realizat conform cu documentul de referinta.

Posibilitatea certificarii conformitatii este strans legata de existenta unor laboratoare acreditate.

Omologarea produselor, definita ca acceptarea oficiala a unui tip de produs si aprobarea producerii lui (in serie), este echivalenta ca notiune cu certificarea, in sensul ca ambele presupun interventia in relatia furnizor-client a unei parti neutre care efectueaza o evaluare obiectiva a calitatii.

Operatiunea de omologare cuprinde activitati pe baza carora o comisie special constituita declara in scris ca produsul sau serviciul respectiv intruneste toate cerintele prevazute intr-un standard sau in alte specificatii tehnice.

Din comisia de omologare fac parte reprezentanti ai producatorilor, consumatorilor, laboratoarelor acreditate pentru testare, unitatilor de cercetare - proiectare etc. Documentul eliberat de comisia de omologare este certificatul de omologare in care se confirma nivelul calitatii ce devine referinta pentru calitatea produselor realizate in serie.
Pentru produse de mare importanta pentru toate tarile membre, cum sunt, de exemplu autovehiculele, Uniunea Europeana are directive de omologare comunitara, “omologarea de tip”.

In general, omologarea in sensul ei clasic, pe baza unui document de recunoastere restransa, documentatia pe baza careia a fost realizat produsul, tinde sa fie inlocuita prin certificarea sau omologarea de tip, la care documentatia de referinta este un document recunoscut pe scara larga, asa cum sunt standardele nationale sau internationale.

Garantia calitatii produselor si serviciilor este responsabilitatea juridica si economica a producatorului, carausului si a unitatii comerciale fata de consumator pentru calitatea produselor sau serviciilor, intr-o perioada de timp prestabilita.

In Romania, exista trei modalitati legale de garantare a calitatii si anume termenul de garantie, termenul de valabilitate si durata de utilizare normata.

Termenul de garantie este intervalul de timp in cadrul caruia remedierea sau inlocuirea peodusului sau serviciului se realizeaza pe seama si cheltuiala producatorului sau prestatorului serviciului, daca deficienta de calitate nu este cauzata de folosirea neadecvata de catre client.

Certificatul de garantie confirma calitatea produselor de folosinta indelungata. Stabilirea termenului de garantie se face prin acte normative sau prin contract. Momentul inceperii termenului de garantie este vanzarea produselor catre client sau, in cazul instalatiilor sau masinilor complexe, punerea in functiune.

Perioada de utilizare normata este intervalul de timp in care produsul isi mentine nemodificate toate caracteristicile functionale, in conditiile de utilizare, depozitare si transport stabilite prin documente tehnico – economice. Perioada de functionare normata este specifica fondurilor fixe.

Termenul de valabilitate este intervalul de timp in care produsele isi pastreaza nemodificate toate caracteristicile calitative initiale. Momentul inceperii termenului de valabilitate este data de fabricatie. Termenul de valabilitate este specific produselor alimentare, chimice, cosmetice, medicamentelor etc. Comercializarea produselor cu termenul de valabilitate expirat este interzisa si se pedepseste conform legii.

Certificarea calita 454j94e tii in Romania se face conform legii, in cadrul Sistemului national de certificare a calitatii.

Sistemul national de certificare a calitatii cuprinde ansamblul organismelor de certificare a produselor si serviciilor, a organismelor de acreditare, a laboratoarelor de incercari, a persoanelor si ansamblul laboratoarelor de incercari acreditate.

Sistemul este coordonat de Asociatia Romana de Standardizare ASRO, iar acreditarea este coordonata de Asocoatia Retelei Nationale de Acreditare RENAR. Laboratoarele acreditate sunt grupate in reteaua RELAR.

Certificarea conformitatii produselor, serviciilor si sistemelor calitatii se face, in Romania, dupa reguli identice cu cele din Uniunea Europeana.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact