StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » economie generala
Trimite articolul prin email Indicatorii macroeconomici : Economie generala Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Indicatorii macroeconomiciIndicatorii macroeconomici

- Sinteza -

Conceptul de economie nationala reprezinta o concretizare a conceptului general de economie. Ea a aparut doar pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii, odata cu procesul de formare a natiunilor si statelor nationale proces ce corespunde, din punct de vedere economic, epocii revolutiilor industriale, adancirii diviziunii sociale a muncii si formarii pietelor nationale.Ca urmare, economia nationala este o entitate rezultata din dez­voltarea si generalizarea schimbului reciproc de activitati intre mem­brii unei comunitati umane pe ansamblul teritoriului unui stat national. Existenta unui stat national si a unei piete nationale constituie atat premise cat si conditii necesare pentru aparitia si existenta unei economii nationale. Particularitatile legate de contextul istoric in care ele s-au format si dezvoltat, ca si de anumite conditii specifice (resurse si cadru natural, ocupatii traditionale, populatie etc.), au determinat o evolutie caracteristica pentru fiecare economie nationala in parte, evolutie marcata, dincolo de anumite elemente de ordin general, de un specific national (in special sub as­pectul structurilor economice si nivelului de dezvoltare).

Urmarirea, masurarea si evidentierea fluxurilor economice in scopul determinarii indicatorilor macroeconomici are la baza contabilitatea nationala si sistemul conturilor nationale (SCN). Acesta este astfel conceput incat permita aprecierea nivelu­lui de dezvoltare si structurile economice ale unei tari, sa urmareas­ca di­namica productiei si venitu­rilor, modul de distribui­re/redistribuire si utilizare a acestora, pe baza de fluxuri reale si monetare. Elementele cuantificate sunt: fluxurile de bunuri economice, de venituri si cheltuieli, ca si stocurile de bunuri si valori financiare existente la un moment dat. Intregul circuit economic este urmarit pe sectoare, iar principalii "actori" ai vietii economice avuti in vedere sunt: Firmele (Intreprinderile); Gospodariile (Familiile, Menajele); Sectorul guvernamental (administratiile publice); Strainatatea (restul lumii). Preturile la care sunt evaluate bunurile economice sunt, dupa caz, preturile pietei - adica preturile la cumparator (care vor include impozitele indirecte din care se vor scadea eventualele subventii) sau preturile factorilor de productie - respectiv preturile producatorilor (in cazul serviciilor publice).

Indicatorii sintetici ai rezultatelor macroeconomice calculati in cadrul SCN se diferentiaza in functie de mai multe criterii: 

a) in functie de componentele luate in calcul se pot identifi­ca indicatori de natura globala (cuprind ansamblul produc­tiei), de natura bruta (cuprind doar bunuri finale, excluzand con­sumul intermediar) si de natura neta (cuprind valoarea bunu­rilor finale din care se scade consumul de capital fix).

b) in functie de apartenenta nationala a agentilor economici se calculeaza un produs intern (ce cuprinde rezultatele tuturor agentilor economici care isi desfasoara activitatea in limitele granitelor unei tari indiferent de nationalitatea lor) si un pro­dus national (include numai rezultatele agentilor nationali, indiferent de teri­toriul in care acestia isi desfasoara activi­tatea).

c) in functie de preturile utilizate si de comparativitatea lor in timp se identifica indicatori nominali si reali.

Cei mai utilizati indicatori vor fi prezentati pe scurt in conti­nua­re.

1. Produsul global brut (PGB)

Reflecta in expresie valorica totalitatea productiei de bunuri economice realizata intr-o anumita perioada de timp, de regula un an, in cadrul unei economii nationale. Se calculeaza pe baza insumarii veniturilor obtinute din vanzarea productiei de catre toti agentii economici si a veniturilor factorilor de productie.

2. Produsul intern brut (PIB)

Cuprinde valoarea bunurilor economice finale realizate in interiorul granitelor unei tari de catre agentii economici nationali si straini pe parcursul unei perioade de timp, de regula un an. Se determina fie eliminand din valoarea PGB consumul inter­mediar (inputuri care sunt rezultat al unui proces de productie an­terior, deci bunuri intermediare, altele decat elementele de capital fix), fie prin insumarea valorii adaugate interne brute (VABi).

PIB = PGB - Ci sau PIB = S(VABi)

3. Produsul national brut (PNB)

Reflecta in expresie baneasca productia totala de bunuri economice finale realizate de catre agentii economici nationali in tara si strainatate in decursul unei perioade de timp, de regula un an. Spre deosebire de PIB, va include veniturile obtinute in strainatate de catre agentii nationali, dar nu va include veniturile realizate de catre straini in interiorul tarii. Se calculeaza fie pornind de la PIB si tinand cont de influentele mentionate, a caror sold sa-l notam cu M, fie prin insumarea valorii adaugate nationale brute (VABnat), adica a valorii adaugate de catre agentii nationali, inclusiv consumul de capital fix aferent.PNB = PIB ± M sau PNB = S(VABnat)

4. Produsul intern net (PIN)

Spre deosebire de PIB,nu include valoarea to­tala a amortizarilor (deprecierea sau consumul de capital fix), re­flectand practic valoarea adaugata interna neta (VANi) din perioada respectiva.

PIN = PNB - CCF sau PIN = S(VANi)

5. Produsul national net (PNN)

Semnificatia si modul de calcul sunt similare cu PIN, cu luarea in considerare a sferei specifice de cuprindere, respectiv rezultatele agentilor nationali. Ca urmare consumul de capital fix avut in vedere este cel realizat de catre acestia (CCFnat), si identic pentru valoarea adaugata neta (nationala) - VANnat.

PNN = PNB - CCFnat sau PNN = S(VANnat)

6. Venitul national (VN)

Venitul national masoara si exprima valoarea productiei realizate de catre agentii economici nationali pe parcursul unei perioade de timp, de regula un an, la pretul (costul) factorilor de productie. Ca urmare el nu va include impozitele indirecte si alte taxe (ITI) de aceasta natura - cum ar fi: TVA, accize, taxe vamale, s.a. - elemente ce sunt cuprinse in cadrul PNB, respectiv PNN.

VN = PNN - ITI

Venitul national cuprinde suma tuturor castigurilor brute (in sensul de castiguri care nu au fost supuse impozitarii) obtinute de catre agentii economici nationali, cei care au contribuit la realizarea productiei. Structura sa, modul de repartizare, exprima pe de o parte contributia fiecarui factor la realizarea productiei totale, iar pe de alta parte modul de repartizare a veniturilor obtinute din vanzarea acestei productii intre proprietarii, posesorii si utilizatorii acestor factori. Corespunzator formei de venit realizata se identifica cinci componente de baza, venitul national reprezentand suma acestora:

a) Venituri salariale (retribuirea muncii) - include salariile si alte castiguri de acesta natura (sporuri, premii, bonificatii, etc.) insusite de catre angajati,

b) Veniturile din activitatea economica desfasurata pe cont propriu de persoane fizice si asociatii familiale (liber profesionisti, avocati, notari, mici meseriasi),

c) Venituri ale proprietarilor - se refera la venituri de natura arendei sau chiriilor nete (mai putin valoarea amortizarii), dar si a celor din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala cum ar fi patente de inventii.d) Profiturile firmelor - reprezinta castigul obtinut de persoanele juridice, dupa plata factorilor de productie (angajati, creditori, "alti" furnizori),

e) Dobanzi nete (in general asimilat castigului brut al bancilor) - diferenta dintre dobanzile incasate (sau active) si cele platite (sau pasive) de catre sistemul bancar (dar nu numai - poate fi vorba si de alti creditori) sau intr-o alta determinare diferenta intre dobanzile platite si incasate de 'sectorul' de afaceri intern plus dobanzi incasate din strainatate.

7. Venitul personal (VD

Venitul personal reprezinta venitul sau castigul brut (inainte de a fi impozitat) realizat si/sau insusit de catre persoanele fizice. Aici trebuie avut in vedere pe de o parte eliminarea din venitul national a acelor componente care nu vor fi "repartizate" persoanelor fizice, iar pe de alta parte procesul de redistribuiere a veniturilor in societate.

Ca urmare modul de determinare a venitului personal pornind de la cel national este:

VD = VN - (PRN+CAS+DN) + (TR+DP)

8. Venitul personal disponibil (VPD)

Reprezinta acea parte din VP care ramane efectiv in posesia titularilor de venit dupa plata obligatiilor lor fiscale si, ca urmare, este disponibila pentru a fi cheltuita (in principal pentru bunuri de consum, dar si pentru restituirea unor eventuale credite de consum si plata dobanzilor aferente) sau economisita. Determinarea sa pre­supune excluderea impozitelor si taxelor personale (ITP) - in prin­cipal a impozitului pe veniturile globale (totale) ale per­soanelor fizice.

VPD = VP - ITP

Marimea sa reflecta practic partea din valoarea productiei care intra in bugetul familiilor si este fundamentul cererii lor solvabile de bunuri economice.

9. Venitul disponibil (VD)

Venitul disponibil reprezinta venitul sau castigul net (dupa impozitare) al sectorului privat al economiei. Ca urmare, in determinarea sa - pornind de la venitul national - se cer eliminate influentele induse de existenta si actiunea sectorului de stat (impozite si taxe personale, impozite si taxe pe afaceri - ITA; dar si transferuri, inclusiv subventii pentru sectorul economic).

VD = VN - (ITP+ITA) + TR

10. Oferta si cererea agregata

Oferta agregata reprezinta ansamblul bunurilor economice (material-obiectuale, servicii si informatii) oferite pe piata nationala de catre toti agentii economici. Ea cuprinde pe de o parte o oferta interna (provenind de la producatori ce-si desfasoara activitatea in interiorul granitelor nationale) si o oferta din strainatate, iar pe de alta parte o oferta provenind de la producatori (agenti economici) nationali si o oferta provenind de la producatori straini.

Cererea agregata cuprinde ansamblul cerintelor solvabile de bunuri economice manifestata pe piata nationala, adica a acelor cerinte care au acoperire in bani, in venituri disponibile. Sursele cererii agregate (care indica cine si ce anume doreste sa cumpere din productia realizata), respectiv componentele ale acesteia sunt: - consumul personal (cheltuielile de consum efectuate de familii, de gospodarii); achizitii guvernamentale (cumparari de bunuri efectuate de administratia centrala sau locala);  investitii nationale brute private (cheltuieli pentru investitii efectuate de gospodarii si firme nationale) si cererea din strainatate (corespunzatoare exporturilor nete)Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact