StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » institutii publice
Trimite articolul prin email Contabilitatea institutiilor publice : Institutii publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Contabilitatea institutiilor publiceContabilitatea institutiilor publice


O institutie publica este organizata ca o entitate cu personalitate juridica. Ea este o persoana de drept public creata special pentru a se asigura satisfacerea interesului general. Ca urmare, institutiile publice dispun de patrimoniu propriu, precum si de buget, pot incheia contracte in nume propriu si pot sta in justitie[1].
Datorita acestui fapt, institutia publica trebuie sa evidentieze patrimoniul si operatiunile legate de acesta in contabilitate[2].

Evidentierea in contabilitate a operatiunilor realizate de o institutie publica trebuie sa respecte o serie de principii enuntate in legislatia referitoare la contabilitate. Respectarea acestor principii ofera o imagine clara, reala si stiintifica a patrimoniului, in concordanta cu normele economice si juridice in domeniu[3].

Principiile contabile care trebuie respectate de o institutie publica sunt:

principiul prudentei

principiul continuitatii activitatii

principiul permanentei metodelor

principiul independentei exercitiului financiar

principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

principiul necompensarii

principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

principiul contabilitatii pe baza de angajamente

9. principiul comparabilitatii informatiilor

10. principiul materialitatii (pragului de semnificatie)

Principiul prudentei nu sunt admise sub niciun motiv supraevaluarea sau subevaluarea elementelor patrimoniale de activ sau de pasiv, inclusiv a cheltuielilor si a veniturilor institutiei publice.

Principiul continuitatii activitatii institutia publica, ca unitate patrimoniala isi continua in mod normal activitatea fara a intra in lichidare sau reducere sensibila a activitatii.

Principiul permanentei metodelor continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurandu-se comparabilitatea in timp a elementelor patrimoniale.

Principiul independentei exercitiului financiar delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor aferente activitatii institutiei publice, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul la care se refera.

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu financiar bilantul de deschidere a unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente Efectele tranzactiilor si ale altor

evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu

pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate

in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare.

Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai

despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si

despre resursele viitoare, respectiv obligatiile de plata viitoare. Acest principiu se

bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate

cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data

incasarii veniturilor, respectiv data platii cheltuielilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii Componentele

elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul comparabilitatii informatiilor Elementele prezentate trebuie sa dea

posibilitatea compararii in timp a informatiilor

Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) Orice element care are o

valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar

elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare

trebuie insumate si prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este

considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia

utilizatorilor situatiilor financiare

Pentru inregistrarea in contabilitate a elementelor patrimoniale este necesara evaluarea acestora. Pentru realizarea evaluarii, trebuie respectate urmatoarele reguli[4]:

a)      la data intrarii in patrimoniu, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor de intrare (valoarea contabila):

pentru bunurile care intra in patrimoniul institutiei publice cu titlu gratuit, valoarea de intrare este data de pretul pietei pentru bunurile respective;

pentru bunurile procurate cu titlu oneros, valoarea de intrare este costul de achizitie;

pentru bunurile obtinute in institutia publica, valoarea de intrare este costul de productie;

b)      evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala (valoarea de inventar) stabilita in functie de valoarea de utilitate si pretul pietei. In cazul creantelor sau datoriilor, valoarea de inventar este valoarea lor probabila de incasat sau de plata.

c)      la inchiderea exercitiului financiar, valoarea elementelor patrimoniale este data de valoarea lor de intrare, corectata cu valoarea de inventariere daca este cazul. Trebuie mentionat faptul ca daca se constata diferente in plus pentru elementele de activ ca urmare a compararii valorii de intrare cu valoarea de inventar, aceste diferente nu se inregistreaza in contabilitate (se pastreaza valoarea lor de intrare),iar daca se constata diferente negative in cazul elementelor de pasiv date de diferenta dintre valoarea de intrare si cea de inventar nu are loc inregistrarea acestor diferente in contabilitate (se pastreaza valoarea lor de intrare). Diferentele negative dintre valoarea de intrare si valoarea de inventar in cazul elementelor de activ, in cazul in care se pot imputa, devin creante ale institutiei publice asupra persoanei careia ii sunt imputate.

d)      la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din patrimoniu la valoarea lor de intrare.


Conform normelor contabile in vigoare, inregistrarea in contabilitate a operatiunilor realizate de o institutie publica se realizeaza prin note contabile pe baza documentelor justificative. Inregistrarea se poate realiza prin inregistrari contabile pentru fiecare document in parte sau prin inregistrari contabile pe baza unor documente centralizatoare.

Documentele pe baza carora se efectueaza inregistrarile contabile sunt: extrasul de cont, statele de salarii, bonurile de consum pentru materiale, cererea de deschidere de credite, dispozitia bugetara, chitante, facturi, diferite alte documente care respecta reglementarile legale pentru a putea fi inregistrate in contabilitate.

Documentele folosite pentru inregistrarea in contabilitate sunt: Documentul cumulativ sau centralizator, Nota contabila, Jurnalul de inregistrari, Cartea Mare, Balanta de verificare, Registrul inventar.

Vom face o prezentare succinta a acestor documente[5].

Documentele centralizatoare sunt documente cu ajutorul carora se realizeaza centralizarea pe conturi sintetice (debit si credit) a documentelor justificative ce reflecta acelasi gen de operatiuni. Aceste documente se utilizeaza in cazul in care se realizeaza in cursul unei zile mai multe operatiuni de acelasi gen, existand mai multe documente justificative. De asemenea, ca urmare a dispozitiei data de conducatorul compartimentului financiar-contabil al institutiei publice se pot face inregistrari contabile pe baza documentelor centralizatoare care cuprind documente justificative ce au fost emise in mai multe zile, conditia fiind incadrarea acestora in aceeasi luna.


Nota de contabilitate se poate realiza pentru fiecare document in parte sau pe baza documentelor centralizatoare.


Jurnalul de inregistrari surprinde in ordine cronologica totalitatea operatiunilor realizate la nivelul unui exercitiu bugetar. La baza realizarii acestuia, stau notele contabile.


Cartea mare cuprinde totalitatea fiselor de cont in care s-au consemnat operatiile efectuate intrun exercitiu bugetar. Ea serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor conturilor sintetice, la verificarea inregistrarilor contabile efectuate, la furnizarea de informatii pentru realizarea de analize economice si financiare si la intocmirea balantei de verificare.


Balanta de verificare se elaboreaza lunar in scopul asigurarii controlului operatiilor efectuate, precum si al centralizarii informatiilor contabile.

Cu ajutorul balantei de verificare, se urmareste inregistrarea corecta in contabilitate a operatiunilor, cheia de control a acesteia fiind relatia debit = credit, indiferent ca este vorba de sold initial, rulaje sau sold final.

Balanta de verificare este folosita la intocmirea situatiilor financiare.


Registrul inventar este un document obligatoriu in care se inregistreaza rezultatele inventarierii patrimoniului.


Din punct de vedere al circuitului economic al mijloacelor si surselor economice aflate in administrarea institutiilor publice, operatiile economice reflectate in contabilitate sunt:

a)      operatiuni economice privind fondurile institutiei:

fondul mijloacelor fixe

fondul obiectelor de inventar

fonduri cu destinatie speciala

alte fonduri

b)      operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe:

punerea in functiune de mijloace fixe noi

scoaterea din functiune de mijloace fixe

reevaluari de mijloace fixe

c)      operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a materialelor si a obiectelor de inventar

operatiuni privind materialele

operatiuni privind obiectele de inventar

operatiuni privind animalele

operatiuni privind produsele

d)      operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a decontarilor

decontari interne

decontari privind tertii debitori

decontari cu tertii creditori

e)      operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a mijloacelor banesti

alimentarea conturilor de disponibil din mijloace bugetare

alimentarea plafonului 646f57g de casierie cu numerar sau alte valori

alimentarea conturilor de disponibil cu surse extrabugetare

f)        operatiuni economice privind inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor institutiei:

cheltuieli proprii

cheltuieli aferente activitatii autofinantate

alte cheltuieli

g)      operatiuni privind inregistrarea in contabilitate a veniturilor, a finantarilor si a creditelor bancare ale institutiei:

venituri proprii

venituri aferente activitatii autofinantate

venituri anticipate si de realizat

operatiuni privind finantarea de la buget

operatiuni privind creditele bancare

h)      operatiuni economice care se inregistreaza in afara bilantului

i)        alte operatiuni contabile


La baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor efectuate de institutiile publice sta planul de conturi aplicabil acestora. Este un plan specific institutiilor publice, format din mai multe clase de conturi:

Clasa 1

Capitaluri

Asigura evidenta surselor si mijloacelor proprii ale institutiei si a fondurilor cu destinatie speciala

Clasa 2

Active fixe

Asigura evidenta mijloacelor fixe si a terenurilor

Clasa 3

Stocuri si productie in curs de executie

Asigura evidenta circulatiei materialelor, obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata, animalelor, produselor

Clasa 4

Terti

Asigura evidenta decontarilor intre institutia bugetara superioara si cea subordonata, precum si intre institutiile publice si terti

Clasa 5

Trezoreria statului si banci comerciale

Asigura evidenta mijloacelor banesti ale institutiei publice aflate in conturile de disponibil (banci sau trezorerie) sau in casierie, precum si a altor valori asimilate acestora

Clasa 6

Cheltuieli

Asigura evidenta cheltuielilor efectuate de institutia publica

Clasa 7

Venituri si finantari

Asigura evidenta veniturilor realizate de institutia publica si a finantarilor primite de aceasta de la buget sau din credite

Clasa 8

Conturi speciale

Cuprinde conturi folosite pentru inregistrarea in contabilitate a unor valori care nu constituie elemente patrimoniale

Prezentarea generala a unor conturi bilantiere cuprinse in planul de conturi al institutiilor publice (accentul s-a pus pe conturile cu care lucreaza institutiile publice de specialitate, nu cele administrative)


Conturile de mijloace fixe, terenuri, constructii sunt conturi de activ prin intermediul carora se realizeaza evidenta contabila a mijloacelor fixe, terenurilor si constructiilor.

Aceste conturi se debiteaza cu intrarile in patrimoniu de mijloace fixe provenite din: dotari, investitii, transfer, dezmembrari, confectionari in ateliere proprii, plus la inventar, donatii, reevaluari.

Se crediteaza cu ocazia scoaterii din gestiune a mijloacelor fixe prin: casare, transferare, vanzare, minus la inventar.

Soldul final este debitor, reflectand valoarea de inventar a mijloacelor fixe existente in patrimoniul institutiei publice.


Contul 232 Decontari cu bugetul administratiei centrale de stat este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu valoarea obligatiilor institutiei publice catre bugetul statului reprezentand impozite, penalizari, diferente de pret, sume datorate dupa expirarea termenului legal de prescriptie si se debiteaza pe masura virarii acestor obligatii a bugetul statului.

Soldul contului este creditor si reprezinta valoarea datoriilor de acest fel catre bugetul statului care nu au fost virate.


Contul 302 Materiale este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu valoarea materialelor achizitionate si se crediteaza cu valoarea materialelor scoase din magazie sau depozite pentru consum sau alte destinatii. Prezinta sold debitor care arata valoarea materialelor existente in stoc.


Contul 303 Materiale de natura obiectelor de inventar este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu valoarea obiectelor de inventar intrate in magazie si se crediteaza cu valoarea obiectelor de inventar scoase din magazie pentru diferite scopuri (dare in folosinta, transfer, lipsa din gestiune etc). Prezinta sold debitor, reprezentand valoarea obiectelor de inventar aflate in magazie.


Contul 345 Produse finite este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu valoarea produselor obtinute in cursul perioadei si se crediteaza cu contravaloarea produselor vandute si a celor retinute de institutie pentru autoconsum. Soldul contului este debitor si reflecta valoarea produselor aflate in stoc la pret de inregistrare.


Contul 351 Materiale aflate la terti este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu valoarea materialelor aflate in prelucrare si se crediteaza cu valoarea materialelor rezultate din prelucrare. Prezinta sold debitor care reprezinta valoarea materialelor date in prelucrare sau aflate in standuri si expozitii la pret de inregistrare.


Contul 401 Furnizori este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu valoarea obligatiilor institutiei publice datorate diversilor furnizori pe baza documentelor prezentate de acestia si se debiteaza pe masura achitarii acestor obligatii. Prezinta sold final creditor, reprezentand valoarea obligatiilor institutiei publice fata de furnizori, care nu a fost achitata.


Contul 411 Clienti este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu sumele datorate de clienti si se crediteaza pe masura incasarii acestor sume. Prezinta sold debitor care reprezinta valoarea creantelor asupra clientilor.


Contul 421 Decontari cu salariatii este un cont cu functie contabila de pasiv.

Se crediteaza cu sumele reprezentand salariile si alte drepturi salariale si se debiteaza cu ocazia achitarii salariilor si a retinerii contributiilor salariatului catre stat sau catre terti.

Soldul final este creditor si reprezinta sumele datorate salariatilor ramase neachitate la sfarsitul lunii.


Contul 431 Asigurari sociale este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu obligatiile institutiei si ale salariatului catre stat privind asigurarile sociale si se debiteaza pe masura achitarii acestor obligatii. Prezinta sold creditor care reflecta obligatiile datorate si neachitate.


Contul 437 Asigurari pentru somaj este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu valoarea obligatiilor institutiei publice si ale salariatilor pentru constituirea fondului de somaj si se debiteaza pe masura virarii acestor obligatii la buget. Prezinta sold final creditor care reprezinta valoarea obligatiilor catre stat privind constituirea fondului de ajutor de somaj care nu au fost inca virate.


Contul 461 Debitori este un cont cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu sumele pe care institutia publica trebuie sa le incaseze de la debitorii sai (alte institutii, salariati, avansuri spre decontare, creante, alti debitori) si se crediteaza pe masura incasarii sau decontarii acestor sume.

Soldul este debitor si reflecta sumele de incasat de la debitori sau de decontat de catre acestia.


Contul 462 Creditori este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu obligatiile institutiei fata de diversi creditori si se debiteaza pe masura onorarii acestor obligatii. Prezinta sold creditor care reflecta valoarea obligatiilor institutiei publice neachitate.


Contul 472 Venituri inregistrate in avans este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu veniturile incasate sub forma de venituri anticipate (sunt venituri ale perioadelor viitoare, cum ar fi incasarea abonamentelor la spectacole) si se debiteaza pe masura trecerii lor la venituri curente. Soldul acestui cot este creditor si reprezinta veniturile incasate anticipat perioadei lor de realizare.


Contul 481 Decontari cu institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget este un cont bifunctional.

Se debiteaza cu sumele virate pentru alimentarea conturilor e disponibil ale institutiilor subordonate si se crediteaza cu sumele retrase din conturile de disponibil a institutiilor subordonate, sumele scazute reprezentand debitori scazuti, pierderi de materiale distruse de calamitati naturale.

Soldul contului poate fi debitor, in acest caz reprezentand sumele virate, sau creditor, reprezentand sumele scazute la institutia superioara.


Conturile 50 Disponibil al bugetelor sunt conturi de activ prin intermediul carora se realizeaza inregistrarea miscarilor mijloacelor banesti primite de institutie de la ordonatorii superiori de credite.

Se debiteaza cu sumele primite cu titlu de alimentari de la ordonatorul superior de credite sau cu sumele incasate de la ordonatorii inferiori de credite, sub forma de retrageri de disponibilitati.

Se crediteaza cu platile efectuate pentru aprovizionarile de bunuri, materiale, plata salariilor, plata diferitelor servicii sau cu sumele virate institutiilor subordonate.

Soldul debitor reflecta disponibilul existent in cont.


Contul 531 Casa este un cont de activ care arata miscarile de mijloace banesti prin intermediul casieriei institutiei publice.

Se debiteaza cu ocazia operatiunilor de incasare in numerar si se crediteaza cu ocazia operatiunilor de plata in numerar.

Soldul contului este debitor si reflecta numerarul existent in casierie.


Contul 532 Alte valori este un cont care are functie contabila de activ.

Se debiteaza cu valoarea timbrelor fiscale, timbrelor postale, tichetelor de calatorie, bonurilor de cantitati fixe, biletelor cu valoare nominala sau a altor valori procurate de institutia publica si se crediteaza pe masura consumarii acestora.

Soldul contului este debitor si reflecta valoarea timbrelor fiscale, timbrelor postale, tichetelor de calatorie, bonurilor de cantitati fixe, biletelor cu valoare nominala sau a altor valori procurate de institutia publica existente la dispozitia institutiei publice.


Conturile din clasa 6 sunt conturi cu functie contabila de activ, se debiteaza cu valoarea cheltuielilor efectuate in cursul perioadei si se crediteaza prin imputarea lor asupra exercitiului. Nu prezinta sold.


Conturile din clasa 7 sunt conturi cu functie contabila de pasiv, se crediteaza cu veniturile realizate in cursul perioadei si se debiteaza prin imputarea lor asupra rezultatului. Nu prezinta sold.


Contul 770 Finantare de la buget este un cont cu functie contabila de pasiv care tine evidenta platilor efectuate de la buget pentru cheltuielile efectuate de institutia publica. Se crediteaza cu sumele platite de catre ordonatorii principali de credite si se debiteza cu sumele recuperate din finantarea reprezentand reconstituirea veniturilor bugetare, precum si a veniturilor proprii lasate la dispozitia institutiilor publice pentru acoperirea cheltuielilor proprii. Prezinta sold creditor care reprezinta in cursul anului totalul platilor ordonatorilor finantati.
Exemple de inregistrari contabile realizate de institutiile publice


Exemplul nr. 1

O institutie de invatamant superior achizitioneaza pentru darea in functiune a unei cantine pentru studenti urmatoarele mijloace fixe:

cladire in valoare de 50.000 RON

instalatii pentru pregatirea hranei in valoare de 20.000 RON

cuptor pentru gatit in valoare de 5.000 RON

un autoturism pentru transportul materiilor prime in valoare de 10.000 RON

Plata facturilor furnizorilor are loc ulterior momentului livrarii mijloacelor fixe.

a)      Achizitia mijloacelor fixe

℅ = 404 Furnizori de active fixe 85.000

212 Constructii 50.000

2131 Masini, instalatii, utilaje de lucru 25.000

2133 Mijloace de transport 10.000


b)      Achitarea furnizorilor

= 5121 85.000

Furnizori de active fixe Conturi la banci in lei


Exemplul nr. 2

O institutie publica caseaza un mijloc de transport care are valoarea de inventar de 10.000 lei. Cheltuielile ocazionate de casare sunt de 5 lei care se achita in numerar unui tert care a realizat casarea.


a)      Scoaterea din functiune a mijlocului fix

= 2133 10.000

Amortizarea mijloacelor de Mijloace de transport

transport


b)      Inregistrarea cheltuielilor cu casarea

628 = 462 5

Alte cheltuieli cu serviciile Creditori diversi

executate de terti


c)      Achitarea cheltuielilor de casare

462 Creditori diversi = 5311 Casa 5


Exemplul nr. 3

Se inregistreaza un minus la inventarierea unei truse pentru experiente de laborator in suma de 100 lei, amortizat integral. Acest minus se imputa gestionarului, urmand a se recupera din salariul acestuia.


a)      Inregistrarea diminuarii valorii mijlocului fix

= 2131 100

Amortizarea utilajelor Masini, utilaje si instalatii de lucru


b)      Imputarea minusului rezultat la inventar

= 719 100

Debitori Alte venituri operationale


c)      Retinerea din salariu a imputatiei

= 461 100

Personal salarii datorate Debitori


Exemplul nr. 4

Se ridica de la Trezorerie sume in numerar pentru acordarea de avansuri spre decontare titularilor de avans (50 lei) si pentru plata salariilor neridicate la sfarsitul anului (100 lei).


a)      Ridicarea de la Trezorerie a sumelor reprezentand avansurile

= 510 50

Viramente interne Contul curent general al

Trezoreriei statului


5311 = 581 50

Casa in lei Viramente interne


b)      Ridicarea de la Trezorerie a sumelor reprezentand salarii neridicate


= 510 100

Viramente interne Contul curent general al

Trezoreriei statului


5311 = 581 100

Casa in lei Viramente interne


c)      Achitarea salariilor neridicate

426 = 5311 100

Drepturi de personal neridicate Casa in lei


d)      Achitarea avansului spre decontare

= 5311 50

Avansuri de trezorerie Casa in lei


e)      Depunerea decontului de cheltuieli (justificarea avansului)

624 = 542 40Cheltuieli cu transportul de Avansuri de trezorerie

bunuri si personal


f)        Depunerea cu intarziere a sumei reprezentand avansul necheltuit

= 542 10

Casa in lei Avansuri de trezorerie


g)      Inregistrarea penalizarilor

461 = 719 2

Debitori diversi Alte venituri operationale


h)      Depunerea la casierie a penalizarilor

= 461 2

Casa in lei Debitori diversi


i)        Virarea la Trezorerie a sumei necheltuite si a penalizarii

510 = 5311 12

Contul curent general al Trezoreriei statului Casa in lei

Exemplul nr. 5


Se achizitioneaza halate de protectie (50 lei) care se dau contra cost salariatilor, urmand a se retine contravaloarea lor din salarii. Factura se achita furnizorului din contul bancar.


a)      Primirea facturii

= 401 50

Materiale de natura obiectelor Furnizori

de inventar


b)      Darea in folosinta a halatelor

603 = 303 50

Cheltuieli privind obiectele Materiale de natura obiectelor

de inventar de inventar


c)      Imputarea salariatilor a contravalorii halatelor

461 = 719 50

Debitori diversi Alte venituri operationale


d)      Achitarea furnizorului

401 = 5121 50

Furnizori Conturi la banci in lei


Exemplul nr. 6


O institutie publica inregistreaza cheltuielile cu salariile personalului in valoare de 10.000 lei. Se achita avansul in valoare de 3.000 lei.

Ulterior, se determina retinerile din salarii si are loc inregistrarea lor. Retinerile din salarii sunt urmatoarele: contributia asiguratilor pentru asigurarile sociale 9,5%, contributia asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate 6,5%, contributia asiguratilor pentru constituirea fondului de somaj 1%, impozit pe salarii 500 lei, retineri pentru chirii 300 lei, debitele pentru halatelor acordate personalului 50 lei. Are loc plata lichidarii a obligatiilor catre stat si a chiriilor (plata se face prin virament). Contributia angajatorilor la asigurarile sociale este de 19,5%, pentru ajutorul de somaj 2%, pentru asigurarile sociale de sanatate datorate de angajator 6%. Acestea sunt virate statului.


a)      Inregistrarea cheltuielilor cu salariile

= 421 10.000

Cheltuieli cu salariile Personal salarii datorate


b)      Ridicarea de la trezorerie a sumei pentru plata avansului

= 5121 3.000

Viramente interne Conturi la banci in lei

5311 = 581 3.000

Casa in lei Viramente interne


c)      Plata avansului

= 5311 3.000

Avansuri acordate personalului Casa in lei


d)      Inregistrarea retinerilor din salariu

421 = ℅ 5.550

Personal salarii datorate 4312 Contributia 950

asiguratilor la asigurarile sociale

4372 Contributia 100

asiguratilor la asigurari de somaj

4314 Contributia 650

asiguratilor la asigurarile sociale de

sanatate

444 500

Impozit pe salarii

427 300

Retineri din salarii

461 50

Debitori diversi

425 Avansuri 3.000

acordate personalului


e)      Plata obligatiilor catre stat

℅ = 5121 2.200

Conturi la banci in lei

4312 Contributia 950

asiguratilor la asigurarile sociale

4372 Contributia 100

asiguratilor la asigurari de somaj

4314 Contributia 650

asiguratilor la asigurarile sociale de

sanatate

444 500

Impozit pe salarii


f)        Ridicarea numerarului din contul curent deschis la banca pentru plata lichidarii (salariului net)

= 5121 4.450

Viramente interne Conturi la banci in lei

5311 = 581 4.450

Casa in lei Viramente interne


g)      Achitarea salariilor nete

= 5311 4.450

Personal salarii datorate Casa in lei


h)      Achitarea chiriilor datorate de personal

= 5121 300

Retineri din salarii Conturi la banci in lei


i)        Inregistrarea cheltuielilor cu asigurarile sociale de stat datorate de angajator

= 4311 1.950

Contributii de asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru

de stat asigurari sociale


j)        Inregistrarea cheltuielilor cu contributia pentru constituirea fondului de somaj datorat de institutie

6452 = 4371 200

Contributii de asigurari Contributiile angajatorilor pentru

de somaj asigurari de somaj


k)      Inregistrarea contributiei institutiei pentru asigurarile sociale de sanatate

6453 = 4313 600

Contributii de asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru

de sanatate asigurari sociale de sanatate


l)        Plata catre stat a contributiilor datorate de institutie

℅ = 5121 2750


4311 Contributiile angajatorilor 1.950

pentru asigurari sociale

4371 Contributiile angajatorilor 200

pentru asigurari de somaj

4313 Contributiile angajatorilor pentru 600

asigurari sociale de sanatate


Exemplul nr. 7


Se vand tertilor materiale cu caracter functional achizitionate din surse bugetare in valoare de 400 lei si produse obtinute din activitatea autofinantata in valoarea de 200 lei. Are loc incasarea in numerar a contravalorii corespunzatoare materialelor, care se vireaza la trezorerie si a contravalorii produselor. Valoarea de inventar a materialelor este de 300 lei si a produselor finite de 150 lei.


a)      Vanzarea materialelor cu caracter functional

4111 = 708 400

Clienti Venituri din activitati diverse


b)      Vanzarea catre terti a produselor finite

4111 = 701 200

Clienti Venituri din vanzarea produselor finite


c)      Incasarea in numerar a contravalorii materialelor

5311 = 4111 400

Casa in lei Clienti


d)      Depunerea la Trezorerie a contravalorii materialelor


= 5311 400

Viramente interne Casa in lei


510 = 581 400

Contul general Viramente interne

al Trezoreriei


e)      Incasarea contravalorii produselor finite vandute

5121 = 4111 300

Conturi la banci in lei Clienti


f)        Scoaterea din evidenta a materialelor si a produselor

602 = 302 300

Cheltuieli cu materialele Materiale


709 = 345 150

Variatia stocurilor Produse finite


Exemplul nr. 8

Se cumpara carburanti pe baza unor bonuri,care se si dau in consum. Valoarea carburantilor este de 700 lei.


a)      Cumpararea carburantilor pe baza bonurilor

3022 = 401 700

Combustibili Furnizori


b)      Achitarea furnizorilor

401 = 5311 700

Furnizori Casa in lei

c)      Darea in consum a carburantilor

6022 = 3022 700

Cheltuieli privind combustibilii Combustibili


Exemplul nr. 9


Se dau spre prelucrare materiale gospodaresti in valoare de 500 lei. Din acestea rezulta produse in valoare de 800 lei, din care produse in valoare de 550 lei se expediaza unor clienti.


a)      Transmiterea materialelor din magazie catre prelucrare

351 = 302 500

Materii prime si materiale Materiale consumabile

aflate la terti


b)      Intoarcerea de la prelucrat

302 = 351 500

Materiale consumabile Materii prime si materiale

aflate la terti

c)      Inregistrarea produselor obtinute

345 = 709 800

Produse finite Variatia stocurilor


d)      Inregistrarea produselor vandute

4111 = 701 550

Clienti Venituri din vanzarea produselor finite


e)      Scoaterea din evidenta a produselor vandute

709 = 345 550

Venituri din vanzarea Produse finite

produselor finite
PLANUL DE CONTURI AL INSTITUTIILOR PUBLICE


CLASA

GRUPA

CONT SINTETICCONTURI DE CAPITALURI
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale
Rezerve din reevaluare
Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri
Rezerve din reevaluarea constructiilor
Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
REZULTATUL REPORTAT
Rezultatul reportat bugetul de stat
Rezultatul reportat institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii
REZULTATUL PATRIMONIAL
Rezultatul patrimonial
Rezultatul patrimonial institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari sociale, somaj, sanatate)
Rezultatul patrimonial bugetul local
Rezultatul patrimonial institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii
FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA
Alte fonduri
Fond de dezvoltare a spitalului

CONTURI DE ACTIVE FIXE

ACTIVE FIXE NECORPORALE
Cheltuieli de dezvoltare
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
Alte active fixe necorporale
Programe informatice
Alte active fixe necorporale
ACTIVE FIXE CORPORALE
Terenuri si amenajari la terenuri
Terenuri
Amenajari la terenuri
Constructii
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
Echipamente tehnologice (masini, utiliaje si instalatii de lucru)
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
Mijloace de transport
Animale si plantatii
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale
Alte active ale statului
ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE
Active fixe corporale in curs de executie
Active fixe necorporale in curs de executie


AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE
Amortizari privind activele fixe necorporale
Amortizarea altor active fixe necorporale
Amortizari privind activele fixe corporale
Amortizarea amenajarilor la terenuri
Amortizarea constructiilor
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
Amortizarea echipamentelor tehnologice
Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare si control
Amortizarea mijloacelor de transport
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale

CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

STOCURI DE MATERII SI MATERIALE
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale auxiliare
Combustibili
Materiale pentru ambalat
Piese de schimb
Seminte si materiale de plantat
Piese de schimb masini auto, instalatii
Piese de schimb aparatura medicala
Furaje
Hrana
Alte materiale consumabile
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Medicamente licitatie nationala / analitic distinct pe program *)
Materiale de natura obiectelor de inventar
Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta
Materiale date in prelucrare in institutie
ANIMALE
Animale si pasari
AMBALAJE
Ambalaje

*) Se dezvolta in analitic pe gestiuni

CONTURI DE TERTI

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
Furnizori
Efecte de platit
Furnizori de active fixe
Furnizori de active fixe sub 1 an
Furnizori de active fixe peste 1 an
Furnizori facturi nesosite
Funrizori - debitori
Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor
Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
Clienti
Clienti cu termen sub 1 an
Clienti cu termen peste 1 an
Clienti incerti sau in litigiu
Clienti facturi de intocmit
Clienti creditori
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
Personal salarii datorate
Personal ajutoare datorate
Avansuri acordate personalului
Drepturi de personal neridicate
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor
Retineri din salarii datorate tertilor
Alte datorii si creante in legatura cu personalul
Alte datorii in legatura cu personalul
Alte creante in legatura cu personalul
ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
Asigurari sociale
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate
Contributiile asigurarilor pentru asigurari sociale de sanatate
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii
Asigurari pentru somaj
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj
Contributiilor asiguratilor pentru asigurari de somaj
Alte datorii sociale
BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte datorii si creante cu bugetul
Alte datorii fata de buget
Alte creante privind bugetul
DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI,

DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR
Debitori
Debitori sub 1 an
Debitori peste 1 an
Creditori
Creditori sub 1 an
Creditori peste 1 an
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
Cheltuieli inregistrate in avans
Venituri inregistrate in avans
Decontari din operatii in curs de clarificare
DECONTARI
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate
Decontari privind operatiunile financiare
Decontari privind activele fixe
Decontari privind stocurile
Alte decontari
Decontari intre institutii
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI
Conturi la banci
Conturi la banci in lei
Conturi la banci in valuta
Sume in curs de decontare
Disponibil din fonduri externe nerambursabile
CASA SI ALTE VALORI
Casa
Casa in lei
Casa in valuta
Alte valori
Timbre fiscala si postale
Bilete de tratament si odihna
Tichete si bilete de calatorie
Bonuri valorice pentru carburanti auto
Bilete cu valoare nominala
Tichete de masa
Alte valori
ACREDITIVE
Avansuri de trezorerie
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala
Dospinibil din fonduri cu destinatie speciala sume din sponsorizari anii precedenti


Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala
Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala Actiuni de sanatate
Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala Programe de sanatate
Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala buget local
Disponibil pentru sume de mandate si sume in depozit
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
Disponibil current venituri CJAS
Disponibil current venituri proprii
Disponibil current - sponsorizari
Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii
VIRAMENTE INTERNE
Viramente interne

CONTURI DE CHELTUIELI

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli cu materialele auxiliare
Cheltuieli privind combustibilul
Cheltuieli privind piesele de schimb
Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
Cheltuieli privind furajele
Cheltuieli privind hrana
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind animalele si pasarile
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli privind ambalajele
Cheltuieli cu alte stocuri
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
Cheltuieli cu transportul de bunuri
Cheltuieli cu transportul de personal
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
CHELTUIELI CU PERSONALUL
Cheltuieli cu salariile personalului
Cheltuieli salariale in natura
Cheltuieli privind asigurarile sociale
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj
Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate
Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale
Cheltuieli privind concediile si indemnizatiile
Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale
Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
Cheltuielile operationale privind amortizarea activelor fixe
Cheltuielile cu activele fixe neamortizabile
Cheltuielile cu activele fixe corporale neamortizabile
Cheltuielile cu activele fixe necorpoale neamortizabile
CHELTUIELI EXTRAORDINARE
Cheltuieli cu pierderi din calamitati
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe

CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI

VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
Venituri din studii si cercetari
Venituri din chirii
Venituri din activitati diverse
Variatia stocurilor
ALTE VENITURI OPERATIONALE
Venituri din creante reactivate si debitori diversi
Alte venituri operationale
VENITURI NEFISCALE
Venituri din vanzari de bunuri si servicii
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise
Diverse venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)
VENITURI FINANCIARE
Venituri din dobanzi
FINANTARI, SUBVEBTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA
Finantarea de la buget
Finantarea de la bugetul de stat
Finantarea de la bugetele locale
Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala
Fonduri cu destinatie speciala
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit
VENITURI EXTRAORDINARE
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului

CONTURI SPECIALE

CONTURI IN AFARA BILANTULUI
Active fixe si obiecte de inventar
Active fixe corporale luate cu chirie
Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
Ambalaje de restituit
Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international
Imprimate de valoare cu decontare ulterioara
Documente respinse la viza de control financiar preventiv
Ipoteci imobiliare
Garantie bancara pentru oferta depusa
Garantie bancara pentru buna executie
Disponibil din garantia constituita pentru buna executie
Credite bugetare aprobate
Credite deschise de repartizat
Credite deschise pentru cheltuieli proprii
Angajamente bugetare
Angajamente legale
BILANT
Bilant de inchidere
Bilant de deschidere

Vezi Anton Parlagi si Cristian Iftimoaie Serviciile publice locale, Ed. Economica, bucuresti, 2001

Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata si modificata

Vezi Constantin Jitaru Contabilitate institutiilor din administratia publica, EDP, Bucuresti, 1995

Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata si modificata

Vezi Luminita Ionescu, Contabilitatea institutiilor din administratia publica, Ed. Economica, Bucuresti, 2001


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact