StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Conditii de autorizare, retragere a autorizatiei personalului din cadrul compartimentului de control intern : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Conditii de autorizare, retragere a autorizatiei personalului din cadrul compartimentului de control internConditii de autorizare, retragere a autorizatiei personalului din cadrul compartimentului de control intern


SSIF are obligatia de a constitui un compartiment de control intern specializat in supravegherea respectarii de catre aceasta si de catre personalul acesteia a legislatiei pietei de capital si a normelor interne.


Persoanele din cadrul Compartimentului de control intern vor fi subordonate functional si vor raporta direct Consiliului de administratie al SSIF. Acestea vor fi supuse autorizarii C.N.V.M. si au obligatia de a participa la stagiile de pregatire privind cunoasterea legislatiei pietei de capital.Conditii si proceduri de autorizare a personalului


Pentru a fi autorizata de C.N.V.M. o persoana care face parte din Compartimentul de control intern al SSIF trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)       sa fie angajat cu contract de munca si reprezentant exclusiv al SSIF;

b)       sa aiba studii superioare economice sau juridice si experienta de minimum 2 ani in piata de capital;

c)       sa fi promovat un curs de pregatire pe piata de capital, recunoscut de C.N.V.M.;

d)       sa nu faca parte din consiliul de administratie, conducerea executiva si sa nu detina calitatea de cenzor/auditor financiar al SSIF;

e)       sa nu aiba antecedente penale si fiscale.


Proceduri de autorizare a persoanelor din cadrul Compartimentului de control intern

Depunerea unei cereri insotita de documente in vederea autorizarii persoanelor din cadrul Compartimentului de control intern:
a) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al SSIF, sub semnatura olografa, din care sa reiasa ca persoana pentru care solicita autorizarea este angajata cu contract individual de munca;

b) curriculum vitae, cu specificarea pregatirii si experientei profesionale;

c) copii autentificate ale actului de identitate si ale actelor de studii;

d) certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii de autorizare si certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, in original sau in copie legalizata;

e) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, de indeplinire a conditiilor prevazute de O.U.G. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea 525/2002, ale regulamentelor si instructiunilor C.N.V.M., precum si ale OAR si pietelor reglementate; f) dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei.

C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea persoanelor din cadrul Compartimentului de control intern in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a tuturor documentelor solicitate.


Retragerea autorizatiei persoanelor care fac parte din departament


Situatii de retragere:

la cererea SSIF ;

ca sanctiune a CNVM ramasa definitiva.


C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizatiei persoanelor din cadrul Compartimentului de control intern in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii in care vor fi mentionate motivele care au condus la aceasta solicitare. Dupa retragerea autorizatiei emisa pe numele unei SSIF, persoanele respective nu vor putea fi incadrate si autorizate in cadrul compartimentului de control intern al unei SSIF pentru o perioada de 30 de zile de la data retragerii autorizatiei.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact