StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Indicatorii de performanta bancara - aplicatii

Indicatorii de performanta bancara - aplicatii


Cei mai importanti indicatori de performanta bancara sunt:


1. Rata veniturilor din dobanzi (RVD) exprima raportul procentual intre venitul net din dobanzi (dobanzi incasate - dobanzi platite) si activele valorificabile de care dispune o banca. Activele valorificabile reprezinta diferenta intre activul total si asa numitele active nevalorificabile:

a)      numerar (casa);b)      mijloace fixe la valoarea contabila neta;

c)      obiecte de inventar;

d)      alte active nevalorificabile (care nu aduc venituri).


Asadar:


2. Rata profitului bancar (RPB) se calculeaza ca raport procentual intre profitul net si veniturile totale.

Formula de calcul:Acest raport este influentat atat de elementele de cost cat si de cele de venit si arata nivelul de eficienta al bancii.


3. Rata utilizarii activelor (RUA) este un indicator strans legat de cel precedent si care se calculeaza ca raport procentual intre totalul veniturilor si totalul activului bilantier.4. Rata rentabilitatii economice (return on assets -ROA) este un indicator ce reflecta capacitatea managementului bancii de a utiliza optim resursele proprii si atrase pentru a obtine profit.5. Rata rentabilitatii financiare (return on equity -ROE) este un indicator sintetic care exprima capacitatea bancii de a degaja profit net prin capitalurile proprii angajate in activitatea sa si totodata gradul de remunerare a actionarilor bancii.6. Efectul de parghie (EP) exprima raportul intre activele totale si capitalul propriu al bancii. El 818e48i variaza invers proportional cu ponderea fondurilor proprii in totalul pasivului bilantier. Cu cat aceasta pondere este mai mare, cu atat riscul bancar este mai mic si stabilitatea bancii mai ridicata iar efectul de parghie are valori mici (scazute). Evident ca o pondere mica a capitalului propriu semnifica un risc bancar si un efect de parghie mai mare.


Intre acesti indicatori exista 2 corelatii:


  1. RPB x RUA = ROA


  1. ROA x EP = ROE


Aplicatii rezolvate:

1. Sǎ se calculeze indicatorii de performantǎ bancarǎ la o banca comercialǎ ce prezinta urmatoarele situatii financiare simplificate:

Bilant

Activ

Sume (um)

Numerar in casieriile bancii


Rezerva la Banca Nationalǎ (3%)


Bonuri de tezaur (9%)


Obligatiuni de stat (10%)


Credite acordate persoanelor fizice (14%)


Credite acordate firmelor (12%)


Active imobilizate nete


Total Activ


Pasiv


Depozite la vedere (6 %)


Depozite la termen (8 %)


Imprumuturi de la Banca Nationalǎ (9%)


Capital propriu al bancii


Total PasivDin contul de rezultate se mai extrag urmatoarele informatii (u.m.):

Cheltuieli de functionare (administrative) 230

Cheltuieli salariale 400

Impozit pe profit 681


Rezolvare

Dobanzi incasate (venituri din dobanzi) = (12.800 x 3 %) + (1.420 x 9%) + (1.515 x 10%) + (28.900 x 14%) + (35.000 x 12%) = 8.909,3 u.m.


Dobanzi platite (cheltuieli cu dobanzile) = (15.800 x 6 %) + (49.700 x 8%) + (12.685 x 9%) = 6.065,65 u.m.


Active valorificabile = Total Activ - (Numerar in casieriile bancii + Active imobilizate nete) = 86.485 - (750+6.100)= 79.635 u.m.


Total venituri = Venituri din dobanzi + Alte venituri decat cele din dobanzi = 8.909,3 + 0 = 8.909,3 u.m.


Total cheltuieli = Cheltuieli cu dobanzile + Alte cheltuieli decat cele cu dobanzile = 6.065,65 + 230 + 400 = 6.695,65 u.m.


Profit brut = (Dobanzi incasate - Dobanzi platite) + (Alte venituri decat cele din dobanzi - Alte cheltuieli decat cele cu dobanzile) = (8.909,3 - 6.065,65) - (230+400) = 2.213,65 u.m.

Sau

Profit brut = Total venituri - Total cheltuieli = 8.909,3 - 6.695,65 = 2.213,65 u.m.


Profit net = Profit brut - Impozit pe profit = 2.213,65 - 681 = 1.532,65 u.m.


Calculǎm acum cei 6 indicatori:


1)

2)

3)

4)

5)

6)


Corelatiile:

RPB x RUA =ROA

17,2% x 10,3 % =1,77%

ROA x EP = ROE

1,77% x 10,41 = 18,46%


2. Se cunosc urmatoarele informatii cu privire la activitatea unei banci comerciale:

- venituri din dobanzi 52.000 mil lei

- venituri din comisioane, speze si participatii 17.500 mil lei

- rata utilizarii activelor 16 %

- rata veniturilor din dobanzi 5 %

- activele valorificabile reprezinta 90% din totalul activelor bancii. In aceste conditii, sa se calculeze nivelul dobanzilor platite de banca (u.m.).


Rezolvare:


Calculam totalul veniturilor bancii:


Total venituri = Venituri din dobanzi (dobanzi incasate) + Alte venituri in afara de cele din dobanzi = 52.000 + 17.500 = 69.500 u.m.


Rata utilizarii activelor = 16%, ceea ce inseamna ca:

Total active = u.m.

Activele valorificabile = 43.437,5 x 90% = 390.937,5 u.m.


Cunoscand:

rezulta ca nivelul dobanzilor platite = 32.453,125 u.m.


3. Se considera urmatoarele elemente extrase din situatiile financiare ale unei banci comerciale:

venituri din dobanzi 10.968 u.m

cheltuieli cu dobanzile 7.494 u.m.

alte venituri decat cele din dobanzi 3.520 u.m.

cheltuieli salariale si de intretinere 2.177 u.m.

total active 61.196 u.m.

capital propriu 15.676 u.m.

impozit pe profit 1.204,25 u.m.

Sa se stabileasca cat ar trebui sa fie nivelul efectului de parghie (EP) daca banca urmareste realizarea unei rate de rentabilitate financiara cu 2 puncte procentuale mai mare decat cea efectiv inregistrata si mentinerea ratei de rentabilitate economica la nivelul efectiv inregistrat pe baza situatiilor financiare de sinteza.


Rezolvare:

Total venituri = Venituri din dobanzi (dobanzi incasate) + Alte venituri in afara de cele din dobanzi = 10.968 + 3.520 = 14.488 u.m.


Total cheltuieli = Cheltuieli cu dobanzi (dobanzi platite) + Alte cheltuieli in afara de cele cu dobanzile = 7.494 + 2.177 = 9.671 u.m.


Profit brut = Total venituri - Total cheltuieli = 14.488 - 9.671 = 4.817 u.m.


Profit net = 4.817 - 1.204,25 = 3.612,75 u.m.


Calculam rata rentabilitatii economice ROA si rata rentabilitatii financiare ROE pe baza situatiei initiale:


Stim ca noua rata de rentabilitate financiara este cu 2 puncte procentuale mai mare decat cea initiala, iar rata rentabilitatii economice se mentine la acelasi nivel, adica:


ROE'= ROE + 2 p.p. = 25,046% si ROA' = ROA = 5,903%


Cunoastem relatia ROA' x EP' = ROE', de unde rezulta:


Aplicatii propuse spre rezolvare:


1. Sǎ se calculeze indicatorii de performantǎ bancarǎ la o banca comercialǎ ce prezinta urmatoarele situatii financiare simplificate:

Bilant

Activ

Sume (um)

Numerar in casieriile bancii


Rezerva la Banca Nationalǎ (4%)


Bonuri de tezaur (10%)


Obligatiuni de stat (10,5%)


Credite acordate persoanelor fizice (14%)


Credite acordate firmelor (13%)


Active imobilizate nete


Total Activ


Pasiv


Depozite la vedere (5 %)


Depozite la termen (9 %)


Imprumuturi de la Banca Nationalǎ (9,5%)


Capital propriu al bancii


Total PasivDin contul de rezultate se mai extrag urmatoarele informatii (u.m.):

Cheltuieli de functionare (administrative) 257

Cheltuieli salariale 412

Impozit pe profit 549


Se da urmatorul bilant bancar simplificat (um):


ACTIV

Sume

PASIV

Sume

Numerar

Titluri de stat (10 %)

Credite (15 %)

Rezerva minima obligatorie (2 %)

ImobilizariDepozite la vedere (5 %)

Depozite la termen (9 %)

Imprumuturi de la BN (8 %)

Capital propriu


Total


TotalBanca obtine venituri si din comisioane, participatii si speze, reprezentand 10% din nivelul veniturilor din dobanzi. Cheltuielile de functionare reprezinta 20% din cheltuielile cu dobanzile. Cota de impozit pe profit este 16%. In aceste conditii, ce valori inregistreaza rata veniturilor din dobanzi (RVD), rata utilizarii activelor (RUA) si rata rentabilitatii economice (ROA) ?


3. Se considera urmatorul bilant bancar simplificat:


ACTIV

Sume (UM)

PASIV

Sume (UM)

Numerar in casierie


Depozite la vedere (6%)


Rezerva la Banca Nationala (3%)


Depozite la termen (X %)


Bonuri de tezaur (9%)


Imprumuturi de la Banca Nationala (9%)


Obligatiuni de stat (10%)


Capital propriu


Credite acordate persoanelor fizice (14%)
Credite acordate persoanelor juridice (12%)
Active imobilizate nete
TOTAL ACTIV


TOTAL PASIVDin contul de rezultate se mai desprind urmatoarele informatii:

cheltuieli administrative si salariale 825 u.m.

cota de impozit pe profit 16%.

Care este nivelul dobanzii platite de banca pentru depozitele la termen astfel incat rata rentabilitatii financiare sa fie 17%?


4. Se considera urmatoarele elemente extrase din situatiile financiare ale unei banci comerciale:

venituri din dobanzi 12.500 u.m

cheltuieli cu dobanzile 8.350 u.m.

alte venituri decat cele din dobanzi (comisioane, speze) 1.580 u.m.

cheltuieli salariale si de intretinere 3.427 u.m.

total active 72.000 u.m.

capital propriu 17.272,5 u.m.

cota de impozit pe profit 16%

Sa se stabileasca cat ar trebui sa fie nivelul efectului de parghie (EP) daca banca urmareste realizarea unei rate de rentabilitate economica de 1,1 ori mai mare decat cea inregistrata si mentinerea ratei de rentabilitate financiara la nivelul efectiv inregistrat pe baza situatiilor financiare de sinteza.


5. Se considera urmatoarele elemente extrase din situatiile financiare ale unei banci comerciale:

venituri din dobanzi 50.000 um

venituri din comisioane si speze 18% din veniturile din dobanzi

cheltuieli cu dobanzile 36.000 um

cheltuieli administrative 15% din cheltuielile cu dobanzile

cota de impozit pe profit 16%.

Daca veniturile din dobanzi scad cu 2%, iar cheltuielile cu dobanzile se diminueaza cu 5%, insa marimile celorlalte elemente de venituri si cheltuieli se pastreaza neschimbate, cum se modifica rata profitului bancar- RPB?


6. Se dau urmatoarele informatii cu privire la activitatea unei banci comerciale:

;;;

-active totale 5 mil. u.m.;

-veniturile din dobanzi sunt cu 5% mai mari decat cheltuielile cu dobanzile;

-veniturile totale sunt 0,5 mil. u.m.

Sa se calculeze rata veniturilor din dobanzi RVD si rata utilizarii activelor RUA.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact