StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Politici monetare antiinflationiste - aplicatii

Politici monetare antiinflationiste - aplicatii


A. Manevrarea taxei scontului


Scontul este dobanda retinutǎ de banca ce acordǎ creditul de refinantare (de scont) pentru intervalul de timp cuprins intre data scontarii efectului comercial si data scadentei si se calculeaza dupa urmatoarea formula:

S = marimea scontului retinut de bancǎ;

VN = valoarea nominalǎ a efectului comercial scontat;

ts = taxa anualǎ a scontului, exprimatǎ procentual;

nr. de zile = nr. de zile cuprins intre data scontarii si data scadentei;

VA = valoarea actualǎ a efectului comercial scontat (suma care-i revine celui care sconteaza efectul comercial).


Aplicatii rezolvate

1. La 1 noiembrie a.c., un agent economic prezinta unei banci comerciale spre scontare, o cambie emisǎ in data de 4 octombrie a.c. si care are scadenta pe 20 noiembrie a.c.. Valoarea nominala a cambiei este de 20.500.000 lei. Taxa scontului este de 19% pe an. Sǎ se stabileasca marimea scontului, precum si suma pe care o obtine agentul economic in urma scontarii cambiei.


Rezolvare:


2. Un agent economic se prezinta la o bancǎ comercialǎ in data de 31 august a.c. pentru a sconta o cambie, care ajunge la scadentǎ in data de 3 noiembrie, taxa scontului fiind de 18% pe an. Stiind cǎ valoarea actualǎ a cambiei a fost de 570.133.333 lei, sǎ se calculeze valoarea nominalǎ a efectului scontat.


Rezolvare:


3. Un agent economic detine 3 cambii, cu valorile nominale VN1 = 1.000.000 lei, VN2 = 5.000.000 lei, VN3 = 7.000.000 lei, pe care le sconteaza in data de 31 martie si care ajung toate la scadentǎ pe data de 30 aprilie. Sǎ se calculeze valoarea nominalǎ pe care ar trebui sǎ o aiba un efect comercial nou, care, scontat pe un interval de 10 zile, ar aduce agentului economic o valoare actualǎ egalǎ cu suma valorilor actuale ale celor trei efecte comerciale pe care le detine. Taxa scontului este de 16% pe an.


Rezolvare:

Notǎm VA1, VA2, VA3 valorile actuale ale celor trei efecte comerciale initiale si VA4 valoarea actualǎ a efectului comercial nou. De asemenea, vom folosi notatiile VN1, VN2, VN3, VN4 pentru valorile nominale ale celor 4 efecte.Aplicatii propuse spre rezolvare:


1. In data de 17 iunie a.c., un agent economic prezinta spre scontare unei banci comerciale o cambie cu o valoare nominalǎ de 250.000.000 lei, emisǎ pe data de 28 mai si care are scadenta pe 23 iulie a.c.. Taxa scontului este 16% pe an. Sǎ se calculeze valoarea scontului retinut de bancǎ si marimea valorii actuale.


2. Un agent economic se prezinta la o bancǎ comercialǎ in data de 18 septembrie, pentru a sconta un bilet la ordin cu scadenta in data de 4 noiembrie, taxa scontului fiind de 17% pe an. Stiind cǎ valoarea actualǎ a biletului la ordin a fost de 840.000.000 lei, sǎ se c 222f58c alculeze valoarea nominalǎ a biletului la ordin scontat.


3. Sǎ se afle pe ce perioadǎ a fost scontatǎ o cambie cu o valoare nominalǎ de 400.000.000 lei, stiind cǎ valoarea actualǎ a fost de 397.500.000 lei, iar taxa scontului a fost de 13% pe an.


4. Sǎ se calculeze valoarea actualǎ pentru un portofoliu de cambii scontate, in conditiile unei taxe a scontului de 17% pe an, cunoscand urmatoarele date:


Valoarea nominalǎ a cambiilor (lei)

Intervalul de scontare

37.500.000 lei

150 de zile

28.900.000 lei

2 luni

129.000.000 lei

45 de zile

34.725.000 lei

120 de zile

77.000.000 lei

4 luni


5. Un agent economic sconteaza un portofoliu de cambii la o bancǎ comercialǎ, in conditiile unei taxe anuale a scontului de 15% pe an. Cele 8 cambii au urmatoarele valori nominale si intervale de scontare:


Valoarea nominalǎ a cambiilor (lei)

Intervalul de scontare

174.500.000 lei

30 ianuarie - 6 martie

22.120.000 lei

7 ianuarie - 18 februarie

15.700.000 lei

5 ianuarie - 29 ianuarie

29.744.000 lei

18 ianuarie -24 martie

13.395.000 lei

15 ianuarie - 9 februarie

11.300.000 lei

17 ianuarie - 31 ianuarie

126.675.000 lei

24 ianuarie - 24 februarie

524.329.000 lei

1 februarie - 23 februarie

Sǎ se calculeze ce valoare nominalǎ ar trebui sǎ aiba un efect comercial, care, scontat pe perioada 5 ianuarie - 24 martie, i-ar aduce agentului economic o valoare actualǎ egalǎ cu suma valorilor actuale ale celor 8 efecte comerciale, in conditiile aceleiasi taxe anuale a scontului.B. Sistemul rezervelor minime obligatorii


Rezervele pe care le poate constitui o bancǎ comercialǎ sunt de douǎ tipuri:

a) rezerve primare, care cuprind:

numerarul;

rezerva minimǎ obligatorie;

depozite si conturi curente la bancile corespondente.

b) rezerve secundare (titlurile de stat si alte titluri financiare aflate in portofoliul bancii comerciale).


Aplicatii rezolvate:


1. Sǎ se calculeze nivelul rezervelor primare si secundare si sǎ se verifice respectarea prevederilor privind constituirea rezervei minime obligatorii la o bancǎ, cunoscand urmatoarele date:

Bilant

Activ

Suma (u.m.)

Disponibilitati

Conturi curente si depozite la banci corespondente


Rezerve la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Active imobilizate nete


Total activ

Pasiv

Depozite la vedere

Depozite pe termen scurt

Depozite pe termen mediu

Depozite pe termen lung

Capital propriu

Total pasiv

Legislatia bancarǎ prevede urmatoarele cote de rezervǎ minimǎ obligatorie:

20% pentru depozite la vedere;

21% pentru depozitele pe termen scurt;

23% pentru depozitele pe termen mediu si lung.


Rezolvare:

Rezerva primarǎ = numerar + rezerva minimǎ obligatorie + depozite si conturi curente la bancile corespondente = 5.000 + 16.700 + 10.000 = 31.700 u.m.

Rezerva secundarǎ = 6.300 u.m.

Necesarul de rezervǎ minimǎ obligatorie conform legislatiei:

Rezerva minimǎ obligatorie efectiv constituitǎ la Banca Nationalǎ este de 16.700 u.m.. Se observa cǎ aceastǎ bancǎ are un deficit momentan de rezervǎ minimǎ obligatorie de 18.876 -16.700 = 2.176 u.m.

Pe ansamblu, rezervele primare de 31.700 u.m. sunt suficiente pentru acoperirea potentialelor riscuri, insǎ banca va trebui sǎ suplimenteze rezerva minimǎ obligatorie cu 2.176 u.m., pentru a se incadra in prevederile legale si pentru a nu fi penalizata. In aceste conditii, creditele acordate de catre banca comercialǎ se vor diminua cu 2.176 u.m., adica exact cu suma necesarǎ suplimentǎrii rezervei minime obligatorii. Structura activului bilantier va fi urmatoarea:


Activ

Suma (u.m.)

Disponibilitati

Conturi curente si depozite la banci corespondente


Rezerve la Banca Nationalǎ (+2.176)


Titluri de trezorerie


Credite acordate (-2.176)


Active imobilizate nete


Total activ


2. Pe baza datelor finale din problema precedentǎ, sǎ se arate cum se va modifica potentialul de creditare al bancii comerciale, stiind ca ratele de rezervǎ minimǎ obligatorie se modificǎ astfel:

19% pentru depozitele la vedere;

20% pentru depozitele pe termen scurt;

21% pentru depozitele pe termen mediu si lung.


Rezolvare:

Necesarul de rezervǎ minimǎ obligatorie devine:

Rezerva minimǎ obligatorie efectiv constituitǎ este de 18.876 u.m. In aceste conditii, se observa ca banca dispune momentan de un excedent de rezervǎ minimǎ obligatorie de 18.876 - 17.623 = 1.253 u.m., suma care poate spori potentialul de creditare in mod corespunzator.

Structura activului bilantier va fi urmatoarea:


Bilant

Activ

Suma (u.m.)

Disponibilitati

Conturi curente si depozite la banci corespondente


Rezerve la Banca Nationalǎ (-1.253)


Titluri de trezorerie


Credite acordate (+1.253)


Active imobilizate nete


Total activ


Aplicatii propuse spre rezolvare

1.a) Sǎ se calculeze nivelul rezervelor primare si secundare si sǎ se verifice respectarea prevederilor Bancii Nationale privind constituirea rezervei minime obligatorii, la o bancǎ comercialǎ ce prezinta urmatorul bilant simplificat:

Bilant

Activ

Suma (u.m.)

Disponibilitati

Conturi curente si depozite la banci corespondente


Rezerve la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Active imobilizate nete


Total activ

Pasiv

Depozite la vedere

Depozite pe termen scurt

Depozite pe termen mediu

Depozite pe termen lung

Capital propriu

Total pasiv

Legislatia bancarǎ prevede urmatoarele cote de rezervǎ minimǎ obligatorie:

16% pentru depozitele la vedere;

18% pentru depozitele pe termen scurt;

19% pentru depozitele pe termen mediu;

20,5% pentru depozitele pe termen lung.

b) Sa se analizeze cum se modifica potentialul de creditare al bancii comerciale, dacǎ Banca Nationalǎ va diminua toate cotele de rezervǎ minimǎ obligatorie cu un punct procentual.


2.a) Sǎ se calculeze nivelul rezervelor primare si secundare si sǎ se verifice respectarea prevederilor Bancii Nationale privind constituirea rezervei minime obligatorii, la o bancǎ comercialǎ ce prezinta urmatorul bilant simplificat:

Bilant

Activ

Suma (u.m.)

Disponibilitati

Conturi curente si depozite la banci corespondente


Rezerve la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Active imobilizate nete


Total activ

Pasiv

Depozite la vedere

Depozite pe termen scurt

Depozite pe termen mediu

Depozite pe termen lung

Capital propriu

Total pasiv

Legislatia bancarǎ prevede urmatoarele cote de rezervǎ minimǎ obligatorie:

15% pentru depozitele la vedere;

16% pentru depozitele pe termen scurt;

17% pentru depozitele pe termen mediu;

18,5% pentru depozitele pe termen lung.

b) Sǎ se analizeze cum se modificǎ potentialul de creditare al bancii comerciale, dacǎ Banca Nationalǎ va diminua toate cotele de rezervǎ minimǎ obligatorie cu 2 puncte procentuale.A.     Politica de open-market


Aplicatii rezolvate:


1. Sǎ se arate cum se va modifica potentialul de creditare al bancilor comerciale si ce mutatii vor interveni in bilantul Bancii Nationale, dacǎ aceasta vinde bancilor comerciale titluri de trezorerie in valoare de 700 u.m. Bilanturile initiale simplificate se prezinta astfel:

Bilantul Bancii Nationale

Activ

Suma (u.m.)

Titluri de trezorerie

Credite de refinantare


Alte active


Total activ

Pasiv

Rezerva minimǎ obligatorie

Emisiune monetara

Total pasiv

Bilantul centralizat al bancilor comerciale

Activ

Suma (u.m.)

Rezerva la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Total activ

Pasiv

Depozite

Capital propriu

Total pasiv


Rezolvare:

Dacǎ Banca Nationalǎ vinde bancilor comerciale titluri de trezorerie in valoare de 700 u.m., atunci:

in activul Bancii Nationale, titlurile de trezorerie scad la 2.500 - 700 = 1.800 u.m.

- in bilantul centralizat al bancilor comerciale titlurile de trezorerie vor fi 9.000 + 700 = 9.700 u.m.

Intrucat totalul bilantier pentru bancile comerciale nu se modificǎ, cresterea portofoliului de titluri de trezorerie va fi compensatǎ de scaderea volumului creditelor acordate, tot cu 700 u.m. Bilantul centralizat al bancilor comerciale se va prezenta astfel:


Activ

Suma (u.m.)

Rezerva la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Total activ

Pasiv

Depozite

Capital propriu

Total pasiv


In bilantul Bancii Nationale, din cauza titlurilor de trezorerie va fi afectat totalul bilantier (se va diminua cu 700 u.m.), ceea ce se va rasfrange si asupra emisiunii monetare din pasiv, care se va reduce tot cu 700 u.m., dupa cum urmeaza:

Bilantul Bancii Nationale

Activ

Suma (u.m.)

Titluri de trezorerie

Credite de refinantare


Alte active


Total activ

Pasiv

Rezerva minimǎ obligatorie

Emisiune monetara

Total pasiv


Prin urmare, operatiunea de vanzare a titlurilor de trezorerie de catre Banca Nationalǎ catre bancile comerciale afecteaza creatia monetara atat a Bancii de Emisiune, cat si a bancilor comerciale (se reduc posibilitatile de creditare deci si crearea de monedǎ scripturala). Aceasta este, de regulǎ, o masurǎ folositǎ pentru a atenua tensiunile inflationiste.


In realitate, Banca Nationalǎ foloseste simultan, si nu separat, toate instrumentele politicii monetare pentru a-si atinge obiectivele, dupa cum se va vedea in continuare.


2. Se dau urmatoarele date privind bilantul Bancii Nationale si bilantul bancilor comerciale:

Bilantul Bancii Nationale

Activ

Suma (u.m.)

Titluri de trezorerie

Credite de refinantare


Alte active


Total activ

Pasiv

Rezerva minimǎ obligatorie

Emisiune monetara

Total pasivBilantul centralizat al bancilor comerciale

Activ

Suma (u.m.)

Rezerva la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Total activ

Pasiv

Depozite

Capital propriu

Total pasiv


Cota de rezervǎ minimǎ obligatorie este de 20%. Se formuleaza urmatoarele cerinte:

a) sǎ se completeze bilanturile initiale ale Bancii Nationale si al bancilor comerciale.

b) sǎ se stabileasca cum va fi afectat volumul creditelor acordate agentilor economici de catre bancile comerciale, in cazul in care cota de rezervǎ minimǎ obligatorie se reduce la 18%, iar Banca Nationalǎ cumpara de la bancile comerciale un portofoliu de titluri de trezorerie in valoare de 5.500 u.m.


Rezolvare:

a) Calculam mai intai rezerva minimǎ obligatorie conform legii, prin aplicarea cotei asupra totalului depozitelor. Astfel:

Rezerva conform legii este: 120.000 x 20% = 24.000 u.m.. Aceasta suma va figura si in activul bilantier al bancilor comerciale si in pasivul Bancii Nationale. Vom completa apoi si celelalte posturi si vom reface bilanturile initiale:


Bilantul centralizat al bancilor comerciale

Activ

Suma (u.m.)

Rezerva la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Total activ

Pasiv

Depozite

Capital propriu

Total pasiv

Bilantul Bancii Nationale

Activ

Suma (u.m.)

Titluri de trezorerie

Credite de refinantare


Alte active


Total activ

Pasiv

Rezerva minimǎ obligatorie

Emisiune monetara

Total pasiv


b) In cazul in care cota de rezerva scade la 18%, volumul rezervei minime obligatorii se va modifica la 18% x 120.000 = 21.600 u.m., ceea ce inseamna cu 2.400 u.m. mai putin fata de situatia initiala.

Daca Banca Nationalǎ cumpara de la bancile comerciale un portofoliu de titluri in valoare de 5.500 u.m., atunci in bilantul acestora din urma titlurile de trezorerie vor fi in suma de 42.500 - 5.500 = 37.000 u.m., iar in bilantul Bancii Nationale vor fi de 22.500 + 5.500 = 28.000 u.m.

In bilantul bancilor comerciale va fi afectat volumul creditelor acordate, fara sǎ se modifice si totalul activului, insǎ la Banca Nationalǎ se vor modifica si emisiunea monetara si totalul bilantier. Vom avea urmatoarea situatie:


Bilantul centralizat al bancilor comerciale

Activ

Suma (u.m.)

Rezerva la Banca Nationalǎ (-2400)


Titluri de trezorerie (-5500)


Credite acordate (+7900)


Total activ

Pasiv

Depozite

Capital propriu

Total pasiv

Bilantul Bancii Nationale

Activ

Suma (u.m.)

Titluri de trezorerie (+5500)

Credite de refinantare


Alte active


Total activ

Pasiv

Rezerva minimǎ obligatorie (-2400)

Emisiune monetara (+7900)

Total pasiv


Se observa cǎ, in urma aplicarii acestor mǎsuri de politicǎ monetara, volumul creditelor acordate de bancile comerciale s-a majorat cu 7.900 u.m., de la 78.500 u.m. la 86.400 u.m., iar emisiunea monetara a Bancii Nationale s-a majorat la 27.900 u.m.


3. Se da urmatorul bilant simplificat al unei banci comerciale (u.m):


ACTIV

Sume

PASIV

Sume

Imobilizari

Credite acordate

Titluri de stat

Rezerva minima obligatorie - RMO


Capital propriu

Depozite atraseTotal


Total


Cu cat trebuie sa scada rata rezervei minime obligatorii pentru ca nivelul creditelor acordate sa creasca cu 10%, in conditiile in care portofoliul de titluri de stat se diminueaza cu 3.000 u.m ?


Rezolvare:


Calculam rata de rezerva minima obligatorie (%) pe baza datelor din bilantul initial:

Rata rezervei obligatorii =

Calculam noul nivel al creditelor: 70.000 x 110% = 77.000 u.m.

Calculam valoarea portofoliului de titluri de stat: 23.000 - 3.000 = 20.000 u.m.

Rescriem structura activului (u.m.) pentru a determina noul nivel al rezervei minime obligatorii, tinand cont de faptul ca totalul bilantier nu se modifica:


ACTIV

Sume

Imobilizari

Credite acordate

Titluri de stat

Rezerva minima obligatorie

TotalPrin urmare volumul RMO este: 112.250 - (8.000 + 77.000 + 20.000) = 7.250 u.m.


Aceasta corespunde unei rate de rezerva minima obligatorie de:

, ceea ce inseamna o scadere cu 4,45 puncte procentuale fata de nivelul initial.Aplicatii propuse spre rezolvare:


1. Se dau urmatoarele date extrase din bilantul Bancii Nationale si bilantul centralizat al bancilor comerciale:

Bilantul Bancii Nationale

Activ

Suma (u.m.)

Titluri de trezorerie

Credite de refinantare


Alte active


Total activ

Pasiv

Rezerva minimǎ obligatorie

Emisiune monetara

Total pasiv

Bilantul centralizat al bancilor comerciale

Activ

Suma (u.m.)

Rezerva la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Total activ

Pasiv

Depozite

Capital propriu

Total pasiv


Se intentioneaza ca, prin mǎsuri adecvate de politicǎ monetara, sǎ se realizeze o crestere a volumului creditelor acordate de bancile comerciale cu 3.200 u.m. Dacǎ una dintre mǎsuri este scaderea cotei de rezervǎ minimǎ obligatorie de la 12% la 10%, sǎ se analizeze ce operatiuni cu titluri de stat trebuie realizate pentru a se atinge obiectivul propus.


2. Sǎ se arate cum se va modifica potentialul de creditare al bancilor comerciale si ce mutatii vor interveni in bilantul Bancii Nationale, dacǎ aceasta achizitioneaza de la bancile comerciale titluri de trezorerie in valoare de 653 u.m. Bilanturile initiale simplificate se prezinta astfel:

Bilantul Bancii Nationale

Activ

Suma (u.m.)

Titluri de trezorerie

Credite de refinantare


Alte active


Total activ

Pasiv

Rezerva minimǎ obligatorie

Emisiune monetara

Total pasiv


Bilantul centralizat al bancilor comerciale

Activ

Suma (u.m.)

Rezerva la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Total activ

Pasiv

Depozite

Capital propriu

Total pasiv3. Se dau urmatoarele date privind bilantul Bancii Nationale si bilantul bancilor comerciale:

Bilantul Bancii Nationale

Activ

Suma (u.m.)

Titluri de trezorerie

Credite de refinantare


Alte active


Total activ

Pasiv

Rezerva minimǎ obligatorie

Emisiune monetara

Total pasiv

Bilantul centralizat al bancilor comerciale

Activ

Suma (u.m.)

Rezerva la Banca Nationalǎ


Titluri de trezorerie


Credite acordate


Total activ

Pasiv

Depozite

Capital propriu

Total pasiv

Cota de rezervǎ minimǎ obligatorie este de 14%.

Sǎ se analizeze cum va fi afectat volumul creditelor acordate agentilor economici de catre bancile comerciale, in cazul in care cota de rezervǎ minimǎ obligatorie creste cu 1,5 puncte procentuale, iar Banca Nationalǎ vinde bancilor comerciale un portofoliu de titluri de trezorerie in valoare de 3.350 u.m.


4. Se da urmatorul bilant simplificat al unei banci comerciale (u.m):


ACTIV

Sume

PASIV

Sume

Imobilizari

Credite acordate

Titluri de stat

Rezerva minima obligatorie

Capital propriu

Depozite atraseCu cat trebuie sa scada rata rezervei minime obligatorii pentru ca nivelul creditelor acordate sa creasca cu 11%, in conditiile in care portofoliul de titluri de stat se diminueaza cu 3.700 u.m ?


In bilantul centralizat al bancilor comerciale figureaza urmatoarele valori (u.m):

bonuri de tezaur 80.000

rezerva minima obligatorie 52.500

credite acordate 320.000

alte active 47.500

fonduri proprii 100.000

depozite 350.000

alte pasive 50.000

Ce efect au asupra potentialului de creditare al bancilor comerciale urmatoarele operatiuni: diminuarea ratei de rezerva minima obligatorie cu 3 puncte procentuale, concomitent cu achizitia de bonuri de tezaur in valoare de 10.500 u.m de la Banca Nationala ?

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact