StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Regimul juridic al autorizarii bancilor. conditii de procedura.

Regimul juridic al autorizarii bancilor. Conditii de procedura.Consideratii generale
Faptul ca activitatea bancara este o activitate economica de interes public justifica instituirea unui statut juridic special pentru institutiile de credit din sistemul bancar romanesc (bancile, casele de economii, organizatiile cooperatiste), precum si a unui control public al acestora, exercitat de Banca Nationala a Romaniei in calitate de autoritate administrativa de specialitate, cu atributii in materia autorizarii si supravegherii prudentiale bancare[1].Activitatea bancara, cuprinzand atragerea de depozite si acordarea de credite ca operatiuni bancare principale, precum si serviciile bancare (operatiuni conexe si accesorii), este o activitate economica de interes public .

Potrivit art. 1 din Legea bancara nr. 58/1998[3], in Romania activitatea bancara se desfasoara prin Banca Nationala a Romaniei si prin banci. Potrivit art.1, alin. 2 din Legea nr. 58/1998, prin lege se poate autoriza desfasurarea activitatilor bancare si de catre alte persoane juridice (de exemplu, organizatiile cooperative de credit), cu respectarea principiilor instituite prin Legea bancara.

Sistemul bancar romanesc este structurat pe doua nivele[4]: primul nivel cuprinde o singura entitate, Banca Nationala a Romaniei (banca centrala a statutului roman, cu atributii privind politica monetara, valutara de credit si de plati, precum si in materia autorizarii si supravegherii prudentiale bancare), iar al doilea cuprinde, in principal, bancile, definite in art. 3, lit. b), din Legea bancara, ca fiind persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de atragere de depozite si de acordare de creditte in nume si in cont propriu.

Defintia legala a bancilor ofera o prima limitare a sferei persoanlelor care pot desfasura activitati bancare sub denumirea de banca 'banca": numai persoanele juridice pot avea calitatea de banca, potrivit legii. Dispozitia 626i86g din Legea bancara romana este concordanta, de altfel, cu normele in materie din legislatiile europene, potrivit carora au acces la profesiunea bancara doar persoanele juridice, nu si persoanle fizice.

O a doua limitare este insituita de art. 9, alin. 1, teza a II-a din Legea nr. 58/1998, care prevede ca bancile se consituie sub forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Pe cale de consecinta, activitatea bancara nu poate fi desfasurata de orice persoana juridica, indiferent de forma juridica pe care o imbraca. In primul rand, numai o societate comerciala poate avea calitatea de banca, cu excluderea regiilor autonome, a organizatiilor cooperatiste, a asociatiilor si fundatiilor; in al doilea rand, banca nu poate funtiona decat sub forma unei societati pe actiuni, fiind excluse societatilede persoane, societatea in comandita (?) pe actiuni si societatea cu raspundere limitata.

Reglementarea anterioara (Legea nr. 33/1991, privind activitatea bancara) excludea expres doar societatea cu raspundere limitata. Cu toate acestea, nici sub imperiul acestei legi nu au fost constituite banci sub forma juridica decat cea a societatii pe actiuni. In doctrina juridica a existat o controversa in materia constituirii societatilor comerciale: intr-o opinie s-a sustinut ca societatile bancare se pot constitui numai sub forma societatilor pe actiuni ; intr-o alta opinie s-a aratat ca atata timp cat legea nu interzice, in mod expres, decat constituirea societatilor bancare sub forma societatii cu raspundere limitata, iar, din interpretarea sistematica a legii, rezulta ca sunt excluse si societatile de persoane, concluzia ar putea sa imbrace atat forma societatilor pe actiuni, cat si pe cea a societatilor in comandita pe actiuni .

Restrangerea libertatii comerciantului de a alege forma societatii reprezinta o masura exceptionala, fundamentala pe natura juridica aactivitatii bancare, activitatea economica de interes public[8].

Pentru a functiona ca banca, insa, nu este suficienta infiintarea unei societati comerciale pe actiuni care sa aiba ca obiect de activitate operatiunile bancare. Doctrina juridica franceza imparte conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca societatile bancare pentru a putea fi constituite si a functiona in: conditii de procedura (autorizarea constituirii si functionarii bancii de catre o autoritate administrativa de specilaitate) si conditii care privesc societatea insasi (forma juridica, obiectul de activitate, capitalul social, conditii arivind conducatorii, capitalul social, admistratorii, cenzorii, actionarii).

Aceasta clasificare este pertinenta si in ceea ce priveste reglementarea societatilor bancare in Romania. Legea bancara preved o serie de proceduri care preced, respectiv succed, constituirii propriu-zise a societatii comerciale bancare in temeiul Legii societatilor comerciale bancare nr. 31/1990 , si, totodata, impune anumite conditii de fond pe care societatea comerciala bancara trebuie sa le indeplineasca.

In doctrina se utilizeaza denumirea de banci specializate pentru a le deosebi de Banca Centrala (B.N.R.) . Acestea sunt de o mare diversitae datorita numarului si volumului de operatiuni active si pasive (servicii si produse bancare) pe care le efectueaza.

In cadrul acestui tip de banci pot fi deosebite:

Bancile Comerciale, care detin ponderea mai mare in sistemul bancar romanesc. Ca tip reprezentativ de banca comerciala in tara noastra este Banca Comerciala Romana - B.C.R -.Aceasta s-a infiintat in anul 1990, pe baza Hotararii Guvernului nr. 1011 din 1990 privind functionarea bancilor comerciale romane ca societati pe actiuni.

Principala caracteristica a bancilor comerciale, in general, este aceea ca practica sistemul universal de stat.

B.C.R. este persoana juridica organizata cca societate bancara pe actiuni si functioneaza pe baza Statului de functionare, desfasurandu-si activitatea prin sucursale, filiale si agentii si reprezentante, in tara si in strainatate pe baza aprobarii Consiliului de administratie. Are ca obiect de activitate organizarea si fomarea de depozite banesti, in lei si valuta de la persoane fizice si juridice din tara si strainatate, acordarea de credite pe termen foarte scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii (operatiuni) bancare, operatiuni pentru activitatea de comert exterior si alte operatiunii bancare potrivit legii.

In scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin, B.C.R. colaboreaza cu B.NR., cu celelalte societati bancare ce alcatuiesc aiatemul bancar romanesc, cu ministerele, cu organele administratiei locale si centrale de stat.


Banci de comert exterior sau banci de import-export. Aceste banci au ca obiect de activitate operatiuni de casieri si de credit privind derularea operatiunilor economice internationale (efecte de comert exterior), incheiate intre statul roman si alte state, intre firme romanesti si firme straine cu privire la importul-exportul de bunuri si servicii. Dupa forma de proprietate a capitalului, pot fi: banci cu capital integral de stat (nationale), banci private, banci mixte.

Tipic din categoria bancilor de import-export a fost BANCOREX S.A., infiintata in anul 1968 sub denumirea de Banca Romana de Comert Exterior. BANCOREX reprezenta un simbol al intregului sistem bancar romanesc atat in perioada da la infiintare si pana la restructurare, cat si in momentului declinului ti lichidarii ei in a doua jumatate a anului 1999. Falimentarea a avut loc datorita urmatorilor factori: existenta unei legislatii ambigue, interese anterne si externe, coruptie, jaf implicarea politicului, a intereslor de grup si, nu in ultimul rand, a unui management incalificabil[12].

Din categoria acestui tip de banci face parte si Banca de Import-Export (EXIMBANK)[13], infiintata in anul 1992. Aceasta banca a preluat obiectul de activitate a BANCOREX, deruland opratiuni specifice tranzactiilor comerciale de import-exoprt ale firmelor romanesti in strainatate si a firmelor straine in tara noastra.


Banca Agricola. S-a infiintat in anul 1967 cu scopul de a infaptui politica statului in domeniul creditarii, finantarii si decontarii productiei agricole, prelucrarii acesteia, investittiilor si circulatiei marfurilor din agricultura, industria alimentara si apelor.

Banca Agricola a fost supusa in anul 1990 unui proces de restructurare si organizare pe principiile economiei de piata. Privatizarea Bancii Agricole a avut loc in anul 2001, prin preluarea/cumpararea de la statul roman a pachetului de actiuni de catre Grupul RAIFEISSEN si Fondul Romano-American, devenind Societatea Bancara RAIFEISSEN Banca Agricola - RBA.

Bancile locale actioneaza pe plan local si au ca directii servirea clientelei locale: firme mici, mijlocii, persoane particulare.

Din categoria bancilor de afaceri pot fi date ca exemplu bancile: "Ion Tiriac", "Italiano-Romana", "Anglo-Romana", "Franco-Romana", "Banca Bucuresti", "Bancpost", "Banca Romana pentru Dezvoltare", "Banca Transilavania".

"Banca Romana pentru Dezvoltare" s-a infiintat in anul 1990, cu capital integral de stat. Este prima banca din sistemul romanesc care a reusit procesul de privatizare in domeniul bancar in urma preluarii a 51% din pachetul de actiuni de catre Firma Franceza "Groupe Société Générale" in martie 1999. B.R.D. a reusit, prin strategii de management viabile, sa atraga atentia investitorilor straini cand s-a pus problema privatizarii. B.R.D. s-a privatizat in anul 1999, devenind o societate bancara cu capital mixt roman-francez.

Actele si formalitatile necesare pentru aprobarea constituirii societatilor bancare


Procedura de aprobare a cosntiturii societatii bancare urmareste verificarea de catre Banca Nationala a Romaniei a intrunirii garantiilor financiare, de competenta si moralitate prevazute de Legea bancara, in scopul asigurarii securitatii clientelei, a tertilor si a sistemului bancar insusi. Prin urmare, verificarea are ca obiect posibiliatea indeplinirii de catre viitoarea banca a conditiilor de fond impuse de Legea nr.58/1998.

Constituirea efectiva a societatii comerciale bancare este precedata de autorizarea constituirii bancii de catre B.N.R si urmata de autirizarea functionarii bancii de catre banca centrala, cele doua proceduri speciale fiind reglementate de Legea bancara nr.58/1998, in capitolul 3, intitulat "Autorizarea bancilor" si de Normele nr. 2/1999, privind autorizarea bancilor[14], emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea Legii bancare.

Potrivit acestor reglementari, procesul de autorizare a bancilor de catre B.NR. cuprinde doua etape: 1) aprobarea constituirii bancii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, si ale Legii nr.58/1998; 2) autorizarea functionarii bancii.

Ambele faze ale procedurii sunt initiate pe baza unei cereri adresate de fondatorii bancii centrale, insotita de documentatia justificativa, si se incheie cu emiterea de catre B.NR., in calitate de autoritate administrativa autonoma, a unor acte administrative de autoritate: aprobarea de constituire si autorizatia de functionare.

Verificarea indeplinirii cerintelor legale se efectueaza de catre B.NR. in cadrul primei etape a procesului de autorizare: aprobarea constituirii societatii bancare.

Potrivit art. 20 din Normele nr.2/1999, in vederea obtinerii aprobarii de constituire, solicitantii trebuie sa prezinte B.N.R. urmatoarea documentatie:

cererea de autorizare;

procedura autentica, prin care acestia desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca Nationala a Romaniei pe aprcursul instrumentarii dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax);

proiectului actului constituirii;

repartitia actiunilor si a dreptului de vot pentru fondatori.

In plus, pentru fondatorii-persoane juridice se vor prezenta:

extras din registrul comertului din tara de origine, care sa ateste data inmatricularii,, reprezantantii statuari, obiectul de activitate si capitalul social,

ultimele trei balanturi contabile, inregistrate la autoritatea fiscala (pentru persoane juridice romane), respectiv verificate de auditori independenti (persoane juridice straine), si cele mai recente situatii financiar-contabile ale fondatorului, precum si ale societatii a carei filiala este.

Pentru fondatori-persoane fizice se vor mai prezenta:

curriculum vitae;

certificatul de cazier juridic, in original sau in copie legalizata;

declaratie de venit, intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala.

studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care va cuprinde:

-tipul, denumirea si descrirea principalelor produse si servicii prevazute a fi oferita de catre banca;

-clientela careia i se adreseaza banca si modalitatile de atragere a acesteia;

-studiul segmentului de piata in care banca intentioneaza sa isi desfasoare activitatea;

-natura resurselor financiare utilizate;

-proiectul structurii organizatorice a bancii si atributiile fiecarui compartiment, cu precizarea numarului si repartitiei personalului pe functii;

-estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierderi pentru urmatorii trei ani, intocmite conform normelor metodologice in materie, emise de Banca Nationala a Romaniei;

-estimarea costurilor de constituire.

comunicare privind identitatea conducatorilor bancii, pentru care urmeaza sa se transmita:

-chestionarul completat de aceste persoane, din care sa rezulte onorabiliate, calificarea si experienta profesionala, care sa fie compatibile cu functia pentru care au fost desemnate;

-certificatul de cazier judiciar, in original sau copir legalizata;

-declaratie din care sa rezulte ca, pe perioada indeplinirii functiei pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv aceasta functie si vor avea resedinta in Romania (localitatea in care banca isi are sediul), identitatea cenzurilor;

in cazul constiuirii unei filiale a unei banci straine, declaratia autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine, privind viabilitatea bancii straine respective;

denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat pana la inmatricularea bancii in registrul comertului;

orice alte informatii pe care fondatorii le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.

In cazul constituirii bancii prin subscriptie publica, documentatia privind administratorii si cenzorii nu va fi prezentata in aceasta etapa intrucat numirea acestora, potrivit art. 27 din Legea nr.31/1990, este de atributia adunarii constitutive.

Conform art. 34 din Normele nr.2/1999, persoanelecare intentioneaza sa solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii bancii au obligatia de a pastra confidentialitatea proiectului atata timp cat Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acesteia, sub sanctiunea respingerii cererii, in temeiul art. 14, lit. b), din Legea nr.58/1998.

Potrivit art. 13 din Legea nr.58/1998, in termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei va aproba constituirea bancii sau va respinge cererea si va comunica in scris solicitantului hotararea sa, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii.

Decizia Banca Nationala a Romaniei poate fi contestata, in termenul de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de Administratie al Banca Nationala a Romaniei, care se pronunta prin hotarare in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de Administratie poate fi atacata, in temeiul art. 83 din Legea nr.58/1998, la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Contencios Administrativ - in termen de 15 zile de la comunicare.Constiuirea societatilor comerciale bancare


Efectul obtinerii aprobarii de constituire din partea Bancii Nationale a Romaniei este initierea de catre fondatori sau actionarii bancii a procedurii de infiintare a societatii comerciale bancare. Art. 19 din Normele nr.2/1999 interzice expres indeplinirea, inainte de obtinerea de la Banca Nationala a Romaniei, a aprobarii de consituire, a formalitatilor prevazute in Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale la art. 5 (intocmirea actelor constituive ale societatii comerciale), art. 9 (constituirea societatii pe actiuni prin subscrierea integrala si simultana a capitalului socialde catre semnatarii actului constitutiv sa prin subscptie publica ).

Constituirea propriu-zisa a societatii comerciale bancare este reglementata de dispozitiile referitoare la societatea pe actiuni din Titlul II, intitulat "Constituirea societatilor comerciale", al Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale.

Societatea pe actiuni se constituie prin vointa asociasilor, exprimata in actul de constitutiv. Specific societatilor pe actiuni este faptul ca ela se pot constitui atat prin subcriptie instantanee, la fel ca orice alta siocietate comerciala, membrii fondatori aportand la capital sumele subscrise cat si prin subscriptie publica in baza unui prospect de emisiune .

Conform art. 5 din Legea nr.31/1990, societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Actele constitutive ale societatii vor fi semnate de toti actionarii (in cazul constituirii simultane), respectiv de fondatori (in cazul constituirii prin subsriptie publica). Ele vor fi incheiate sub forma anscrisului sub semnatura privata in cazul societatii banacre constituite simultan (cu exceptia cazului in care fondatorii hotarasc incheierea in forma autentica), respectiv in forma autentica, in cazul societatilor bancare prin subscriptie publica.

Contractul de societate va curprinde, potrivit legii, urmatoarele elelmente: clauze de identificare a actionarilor, clauze privind identificarea societatii (denumirea, forma juridica-societate pe actiuni, sediul social si, eventual, emblema societatii), clauze privind caracteristicile societatii (obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; durata scoietatii; capitalul social); clauze privind conducerea, gestiunea si controlul gestiunii societatii (conducatorii, admistratorii si cenzorii societatii, auditorul independent); clauze speciale privind adunarea generala a actionrilor, consiliul de administratie si comitetul de directie, directorii executivi; clauze privind drepturile si obligatiile actionarilor; clauze privind sediile secundare ale societatii; clauze privind dizolvarea sau lichidarea societatii.

Statutul societatii bancare va cuprinde aceleasi elsemente ca si contractul de societate, dezvoltand cluzele care privesc organizarea si functionarea societatii.

Intocmirea actelor constitutive, contand in redactarea si, eventual, autentificarea acestora, precum si inmatricularea societatii bancare in registrul comertului urmeaza regulile de drept comun din Legea nr.31/1990, fiind aceleasi atat in cazul constituirii simultane, cat si in cazul constituirii prin subscriptie publica[16].

Formalitatile sunt indeplinite de catre actionari, cand constituirea este simultana, respectiv de persoanele desemnate de adunarea constiutiva, cand constituirea este continuata. In ambele cazuri, societatea banacra devine persoana juridica in ziua inmatricularii in registrul comertului[17].

Dupa redactarea inscrisurilor constitutive si autentificarea lor, in cazul in care legea prevede sau actionarii decid astfel, fondatorii sau persoanele desemnate ca administratori ai societatii ori un imputernicit al acestora va solicita inmatricularea societatii bancare la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea, in termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv. Potrivit art. 35 din Legea nr. 31/a990, cererea de inmatriculare, care cuprinde elementele actului constitutiv, este insotita de urmatoarele documente:

actul sau actele constitutive;

dovada efectuarii varsamintelor, in conditiile stabilte in actul constitutiv;

actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de actionari;

declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.31/1990.

In termen de 5 zile de la inregistrarea cererii de inmatriculare a societatii bancare, oficiul va solicita Bancii Nationale a Romaniei aprobarea de constituire a societatii respective. Banca centrala este obligata sa comunice actul de autorizare in termen de 15 zile.

Controlul legalitatii de inmatriculare a societatii se exercita de catre judecatorul delegat la oficiul registrului comertului. Obiectul controlului il reprezinta respectarea normelor imperative prevazute atat de Legea nr. 31/1990, cat si in Legea nr.58/1998, si in reglementarile emise in aplicarea acesteia.

In cazul constituirii societatilor bancare, controlul de legalitate al bancii centrale este dublat de cel al judecatorului delegat, preaalabil inmatricularii in registrului comertului.

In cazul in care hotararea Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a fost atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Contencios-Administrativa -, iar instanta a stabilit ca sunt indeplinite conditiile de legalitate pentru constituirea bancii, existand autoritate de lucru judecat, judecatorul delegat este tinut la aceasta solutie si este obligat sa admita cererea de inmatriculare, in masura in care banca a respectat, in procedura constituirii, conditiile de legalitate asupra carora s-a pronuntat instanta suprema.

In cazul in care cerintele privind constituirea societatii sunt indeplinite, judecatorul delegat va da, in termen de 5 zile, o incheiere prin care autorizeaza constituirea bancii si va dispune inamtricularea ei in registrul comertului. Inamtricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data la care incheierea a ramas irevocabila. Din acest moment societatea bancara este persoana juridica.

Incheierea judecatorului delegat se comunica, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuaiala partilor. Incheierea se comunica din oficiu si administratiei fianaciare in raza careia se afla sediul societatii bancare, pentru evidenta fiscala.
Extinderea retelei de sucursale, filiale si alte sedii secundare ale societatii bancareActivitatea societatii bancare poate presupune necesitaea infiintarii unor sucursale si filiale, concomitent cu constituirea acesteia sau ulterior, pe aprcursul functionarii ei. Acestora se aplica regimul juridic de drept comun, reglementat de Legea societatilor comerciale, cu derogarile de rigoare, instituite de legislatia bancara.

Intrucat extinderea retelei teritoriale este considerata ca implicand riscuri, normele B.N.R impun bancilor luarea masurilor de prudenta necesare si prevad posibiltatea coonditionarii extinderii de prealabila aprobare .

Legea bancara cuprinde, in art. 3, lit. d), o definitie legala speciala a sucursalei unei societati comerciale bancare: aceasta reprezinta o unitate operationala fara personalitate juridica a unei banci care efectueaza, in mod direct, toate sau unele dintre activitatile bancii, in limita mandatului dat de aceasta. Bancile persoane juridice romane, precum si si sucursalele bancilor straine, conform art. 46 din Legea nr. 58/1998, pot deschide pe teritoriul Romaniei sucursale si alte sedii secundare (agentii si alte asemenea) in conditiile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, cu obligatia notificarii acesteia in termen de 5 zile de la data inmatricularii in registrul comertului.

Normele nr. 3/1999[19], privind modificarile in situatia bancilor, cuprind dispozitii referitoare la extinderea retelei de sucursale, filiale si alte sedii secundare ale unei societati bancare.

Filiala este definita tot de Legea nr.58/1998, in art. 3, lit. c) ca fiind persoana juridica in care o alta persoana sau grup de persoane care actioneaza impreuna detine 50% sau mai mult din actiunile cu drept de vot sau o participatie semnificativa, care permite acestora sa exercite controlul efectiv asupra conducerii sau politicilor filialei. Intrucat reprezinta scoietati comerciale de sine statatoare, filiale bancilor vor fin infiintate conform procedurii ordinare de constituire e unei societati comerciale fara sa fie necesara existenta unei mentiuni in acest sens in actul constitutiv al societatii bancare.

Art. 33 din Normele nr.3/1999 prevad ca, in cazul deschiderii unui sediu secundar, se vor comunicca B.N.R. urmatoarele documente:

statutul sediului secundar (sucursala, agentie);

adresa si numarul de telefon si/sau fax ale sediului secundar;

identitatea persoanei desemnate sa asigure conducerea sediului secundar, insotita de curriculum vitaesi de certificatul de cazier judiciar;

copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in cazul deschiderii unei sucursale, respectiv de pe cererea de inscriere a mentiunilor, in cazul deschiderii altor sedii secundare carora li s-a conferit statut de sucursala.

Extinderea retelei de sucursale, filiale si alte sedii secundare, datorita dispozitiilor legale imperative, poate fi facuta de catre bancile cu activitate prospera, deschiderea lor relevand buna functionare a acestora.

Un exemplu in acest sens este "Bancpost S.A.", ce este o societate bancara de tip universal, comercial si de economii, infiintata in iulie 1999. Im prezent isi desfasoara activitatea pe tot cuprinsul tarii, avand un numar de 139 de sucursale, agentii si puncte de lucru. Spre exemplificare, numai sucursala Iasi are in subordine agentii si doua puncte de lucru.

"Bancpost S.A" isi desfasoara activitatea intr-un mediu bancar puternic concurential, strduindu-se a satisface cerintele a cat mai multe categorii de clienti.

"Bancpost" deruleaza afaceri si cu banci corespondente in strainatate: "Bank Austria", "Royal Bank of Canada", "American Express Bank", "Comertz Bank", "National Bank of Greece", "Chase Manhattan Bank"[20].

Extinderea in teritoriu, prin sucursale si alte sedii secundare, reprezinta modalitatea principala de crestere a potentialului bancar. A avea sucursale impreuna inseamna a avea capacitatea de constituire a depozitelor prin afluenta clientilor cu aceasta vocatie si implicit a solicitantilor de credite.

Extinderea are efecte multiple, dar sfera esentiala este colectarea depozitelor. Bancile comerciale, numite si banci de depozit, formeaza in principal baza de activitate prin colectarea depozitelor. Cu cat baza de date va fi mai extinsa, cu atat posibilitatea de majorare este mai mare[21].

Sucursala situata pe o strada principala este cheia platformei pentru vanzarea serviciilor destinate populatiei si un important mijloc de comunicare cu clientii, avand in mod clar un rol valoros si continuu de jucat in distributia serviciilor financiare[22].

Pe de alta parte, activitatile de management au transformat din punct de vedere fizic retelele, reducand numarul sucursalelor, schimband aspectul si functia sucursalelor.

In Romania, in timp ce marile banci cu capital de stat rationalizeaza reteaua de sucursale si agentii, bancile populare sunt in expansiune[23].

Agentiile bancare sunt unitati bancare fara personalitate juridica, cu rol exclusiv operativ si care functioneaza acolo unde sucursalele nu acopera volumul de operatii.

Punctele de lucru sunt unitati bancare operative care opereaza in locuri cu afluenta mare de public.[24]Emiterea autorizatiei de functionare a societatii bancareAceasta este ce-a de-a doua faza a procedurii de autirizare a bancilor. Constituirea societatii bancare, chiar precedata de aprobarea de constituire, emisa de Banca Nationala a Romaniei, nu este suficienta pentru o banca sa obsina dreptul de a efectua operatiuni bancare. Pnetru a putea utiliza denumirea de "banca" si de a desfasura activitati bancare, societatea legal constituita trebuie sa primeasca autorizarea de funcsionare din partea Bancii Nationale a Romaniei.

Potrivit art. 13 din Legea nr.58/1998, in termen de doua luni de la comunicarea aprobarii de constituire (respectiv in termen de opt luni de al comunicarea aprobarii de constituire pe cale subscriptiei publice in vederea obtinerii autorizatiei de functionare), vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei documentele care atesta constituirea legala a bancii. Nerespectarea acestor termene are drept consecinta, potrivit art. 31 din Normele nr.2/1999, revocarea aprobarii constituirii bancii.

Documentele care trebuie prezentate in vederea obtinerii autorizarii de functionare sunt enumerate in art. 22 din Normele nr.2/1999. Acestea sunt urmatoarele:

actul constitutiv;

scrisoare din partea depozitarului fondatorilor, destinate sa constituie capitalul social, care sa confirme suma varsata de fiecare actionar intr-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat pana in momentul inmatricularii bancii;

dovada detinerii, cu titlu lega, a spatiului aferent sediului social;

informare cu privire la repartitia capitalului social;

identitatea auditoriului independent, insotita de co documentatie care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor prevazute de lege;

copii de pe cererea de inmatriculare si de pe certificatul eliberat de oficiul registrul comertului, din care rezulta inmatricularea bancii;

comunicare privind existenta reglementarilor proprii referitoare la desfasurarea activitatii.

In cazul in care banca s-a constituit pe baza subscriptiei publice, se vor transmite si documentele privind actionarii semnificativi, precum si cele care privesc identitatea administratorilor si cenzorilor societatii.

Cu privire la autorizarea functionarii bancii, Banca Nationala a Romaniei decide, in termen de patru luni de la data primirii documentelor, si poate lua urmatoarele decizii: fie emite autorizarea functionarii bancii, fie respinge cererea de autorizare a functionarii, fie emite autorizarea partiala a functioonarii bancii (pentru anumite categorii de activitati bancare), ceea ce echivaleaza cu un refuz partial de autorizare.

Cererea de autorizare poate fi respinsa de Banca Nationala a Romaniei in orice etapa a procesului de autorizare, potrivit art. 14 din Legea nr. 58/1998, daca:

documentatia prezentata este incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

documentatia prezentata este insuficienta pentru a determina daca:

banca va desfasura o activitate in conformitate cu prezenta lege;

onorabilitatea, pregatirea si experienta profesionasa a conducatorilor bancii si calitatea actionarilor bancii si calitatea actionarilor semnificativi sunt corespunzatoare pentru indeplinirea obiectelor prevazute in studiul de fezabilitate si a activitatilor financiar-bancare propuse pentru a fi desfasurate.

capitalul social este mai mic decat nivelul minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei (250 miliarde de lei);

forma juridica este alta decat cea prevazuta de art. 9 din Legea nr. 58/1998 (societate comerciala pe actiuni);

din evaluarea studiului de fezabilitate si/sau din rapoartele anuale ale bancii straine, dup caz, rezulta ca banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sa asigure clientului a siguranta satisfacatoare, sau acestea nu corespund conditiilor existente in cadrul segmentului de piata ce urmeaza a fi acoperit de serviciile oferite de banca, conducatorii bancii, administratorii sau cenzorii acesteia nu au onorabilitaea necesara, calificarea si experienta profesionala adecvate functiei lor, potrivit art. 25 din Legea nr. 58/1998, sau cu privire la acesstia a fost luata una dintre masurile prevazutte de Legea nr. 58/1998 la art. 69 (sanctiuni aplicate de B.N.R.) ori la art. 70 (masuri de remediere luate de banca centrala),

calitatea fondatorilor sau actionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sasnatoase si prudente a bancii, pentru cauze cum ar fi: puterea financiara a acestora nu este suficienta pentru a evita dependenta de dividendele distribuite sau de alte avantaje care le-ar putea obtine de la banca, in vederea obligatiilor financiare in primii trei ani de activitae ai bancii, sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei este un credit intern, condamnari penale, persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ sunt in functiune de mai putin de trei ani, cu exceptia celor rezultate in urma unei fuziuni sau divizari, in cazul in care una dintre participantele la fuziune, respectiv persoana juridica supusa divizarii, este in functiune de cel putin trei anni;

inainte de obtinerea aprobarii de constituire, fondatorii au facut comunicari publice asupra infiintarii sau functionarii bancii;

nu sunt respectate prevederile Legeii nr. 58/1998 sau reglementarile date de aplicarea acesteia.

Hotararea de respingere a acordarii autorizatiei de functionare a bancii va fi comunicata partilor interesate, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia. Decizia B.N.R. poate fi contestata, in temeiul art. 83 alin. 1 dinLegea nr. 58/1998, in termen de 15 zile de la comunincare la Consiliul de Administratie al B.N.R., care se pronunta prin hotarare in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de Administratie poate fi atacata la Inalta Curtea Suprema de Justitie - Sectia de Contencios Administrativ - in termen de 15 zile de la comunicare.

Potrivit art. 31 din Normele nr.2/1999, neacordarea autorizatiei de functionare atrage in mod automat revocarea aprobarii constituirii. O noua cerere de autorizare poate fi adresata Bancii Nationale a Romaniei numai dupa trecerea unui termen de 6 luni de al comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului initial.

In ipoteza autorizarii functionarii scoietatii bancare, banca nou constituita va putea utiliza denumirea de "banca" si va putea desfasura activitati bancare incepand cu data eliberarii autorizatiei de functionare de catre banca centrala[25], aceasta autorizatie constituind conditia de acces la profesiunea fiscala.

In termen de 5 zile de la data efectuarii primei operatiuni bancare, banca va notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei. Notoficarea va cuprinde mentionarea operatiunilor cu care banca si-a inceput activitatea si va fi insatita, conform dispozitiilor art. 7 din Normele nr.2(1999, de reglementarile interne privind desfasurareaa respectivelor operatiuni

Pe masura extinderii activitatii cu efectuarea altor operatiuni bancare, in limita obiectului de activitatea autorizat, banca va transmite B.N.R. reglementarile intern corespunzatoare.Constituirea sucursalelor bancii strainePrevederile Legii bancare nr. 58/1998 se aplica in mod cerspunzato si in cazul sucursalelor bancilor, persoane juridice straine[26].

Daca cerintele referitoare la capitalul social, spatiul destinat sediului social al bancilor, la conducatori, cenzori, sunt aceleasi ca si in cazul constituirii unei societati bancare romane, la stabilirea obiectului de activitate al sucursalei unei banci straine se va avea in vedere si faptul ca activitatea ce urmeaza a fi desfasurate nu pot excede obiectului de activitate al bancii straine respective: aceasta nu va putea efectua in Romania, prin intermediul unei sucursale, activitati bancare pe care nu are dreptul sa le desfasoare in tara de origine.

In vederea obtinerii aprobarii de infiintare, banca straina solicitanta trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei, potrivit art. 28 din Normele nr. 2/1999, urmatoarea documentatie:

cererea de autorizare;

copie de pe actul constitutiv, dinc are rezulta denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine;

extras din registrul comertului din tara de origine, care atesta inmatricularea bancii si identitatae reprezentantilor acesteia;

descrierea bancii straine: calificarea sa in tarade origine, in functie de marimea activelor, descrirea structurii organizatorice, descrirea actionarilor semnificativi, descrierea activitatii sale;

ultimele trei rapoarte anuale ale bancii; certificate de auditori independenti;

descrierea sistemului de reglementare bancara din tara de origine: prezentarea autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine; modul in care societatea bancara strina, inclusiv susucrsala pe care o va deschide in Romania, este supravegheata de autoritatea de supraveghere bancara din tara de origine;

declaratia autoritatii d esupraveghere din tara de origine privind: acordul sau referitor la deschiderea unei sucursale in Romania de catre banca in cauza; viabilitatea societatii bancare respective;

hotararea organului statutar al bancii straine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul Romaniei, din care sa rezulte operatiunile pe care sucursala urmeaza sa le defasoare pe teritoriul Romaniei; suma care va fi pusa la dispozitia sucursalei drept capital de dotare; identitatea conducatorilor imputerniciti sa angajeze banca legal in Romania;

studiul de fezabiliate;

comunicare privind identitatatea persoanelor care urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul contabil al sucursalei, pentru care se va prezenta documentatia prevazuta pentru cenzorii bancilor;

denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentand capitalul de dotare ale sucurslaei;

orice alte informatii pe care banca straina le considera de natura sa mentina viabilitatea proiectului prezentat.

Toata aceasta documentatie va fi prezentata in limba romana, iar, pentru documentele redactate in alta limba, se va prezenta o traducere legalaizata.

In termen de doua luni de la comunicarea aprobarii de constituire, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, vor fi prezentate B.N.R., conform art. 29 din Normele nr.2/1999, urmatoarele documente:

scrisoare din partea depozitarului dondurilor destinate sa constituie capitalul de dotare al sucursalei, care sa confirme depunerea acestuia de catre banca straina intr-un cont ramas blocat pana la inmatricularea sucursalei bancii in registrul comertului;

dovada detienrii cu titlu legal a spatiului aferent sediului sucursalei;

copii de pe cererea de inmatriculare si de pe certificatul eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte inmatricularea sucursalei.

In privinta deschiderii sucursalelor bancilor aflate intr-una din tarile membre ale Comunitatii Europene, Directivele Consiliului, disting doua situatii: 1) sucursale unei banci avand sediul in Comunitate si 2) sucursala unei banci avand sediul intr-un alt stat, care nu este membru al Comunitatii. Referitor la prima situatie, directiva consacra regula tratamentului national completata cu cooperarea intre autoritatile nationale de control, astfel ca retragerea autorizatiei in tara sediului principal sa aiba ca efect retragerea autorizarii sucursalelor din tarile membre. Pentru sucursalele bancilor, avand sediul principal intr-o alta tara, care nu este membra a Comunitatii, directiva reitereaza principiul nediscriminarii pozitive, interzicand tratamentul mai favorabil decat cel aplicat sucursalelor din prima categorie[27]. Autoritatile nationale competente vor stabili conditiile ce trebuie indeplinite pentru deschiderea de sucursale.

Autoritatile de control bancar trebuie sa ceara bancilor din strainatate care opereaza pe teritoriul national, sa respecte criteriile de rigurozitate stabilite bancilor autohtone; pe langa aceasta, ele trebuie sa fie abilitate sa furnizeez, in tara de origine, informatiile necesare efectuariii controlului consolidat[28].

Pentru o banca exista trei modalitati clasice de a se implementa in afara tarii de origine: sucursale, filiale, agentii si birouri de reprezentare.

Sucursalele opereaza, in principal, sub responsabilitea bancii-mama. In principiu, simplitatea acestui fapt nu este decat iluzorie, pentru ca, din ratiuni fiscale si chiar administrative, operatiunile realizate intr-o tara straina trebuie sa fie contabilizate separat, ca si cum ar fi vorba de o societate distincta. Pe de alta parte, de exemplu, banca-mama nu poate fi angajata in nume propriu printr-o sucursala proprie[29].

Mai multe tari din Uniunea Europena au fost, in principiu, de acord cu implementarea pe teritoriul lor de banci straine, sub diferite forme. Puterile publice nationale au manifestat rezerve, in cazul cand au aparut o serie de implementari ca fiind periculoase sau fata de cele ce proveneau din statele cu care nu existau raporturi de reciprocitate.

In general, sucursalele si filialele bancilor straine sunt in drept de a efectua aceleasi operatiuni ca si bancile nationale.Retragerea autorizatiei de functionare a banciiAutorizarea functionarii societatii bancare de catre banca centrata nu are caracter definitiv. Potrivit art. 16 din Legea nr. 58/1998, Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia unei banci sau a unei filiale a unei banci romanesti, ori a unei filiale sau sucursale a unei banci straine in urmatoarele situatii:

la cererea bancii[30],

ca sanctiune[31], in conformitate cu dispozitiile art. 69, .lit e): nerespectarea masurilor stabilite prin actele de control sau in urma acestora,

sau pe baza urmatoarelor motive:

banca nu a inceput operatiunile pentru care afost autorizata in termen de un an de zile la primirea autorizatiei , sau nu si-a exercitat, de mai mult de sase luni, activitatea de acceptare de depozite,

autorizatia a fost obtinuta pe baza unor declaratii false nu prin orice alt mijloc ilegal,

actionarii, in adunarea generala, si cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 au decis dizosvarea sau lichidarea bancii,

s-a propus fuziunea sau dizolvarea bancii,

autoritatea competenta (de regula, banca centrala) din tara in care isi are sediul banca straina ce a infiintat o cucursala in Romania i s-a retras acesteia autorizatia de a desfasura activitati bancare,

s-a retras autorizatia bancii a carei filiala este.

Retragerea autorizatiei de functionare are ca efect radierea din Registrul bancar. Astfel,Banca Comerciala FORTUNA S.A. , autorizata sa functioneze la data de 26. 06.1995, a fost radiata din Registrul bancar la data de 11.07.1996.

Anglo-Romainian Bank.Ltd. , Londra, sucursala Bucuresti, autorizata sa functioneze la data de 21. 12. 1993, a fost radiata din Registrul bancar la data de 12. 10. 1998;autorizatia de functionare a fost retrasa la cererea bancii ,in baza art.16 din Legea nr.58/1998.

Renasterea Creditului Romanesc S.A.-CREDIT BANK a fost autorizata sa functioneze la data de 24. 12. 1991;i-a fost retrasa autorizatia de functionare prin Hotararea 3/18.04.1997.Prin sentinta civila irevocabila nr.721/09.11.2000 pronuntata de tribunalul Bucuresti-Sectia comerciala, a fost declansata procedura prevazuta de legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii falimentului, modificata prin Legea nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.

Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei se comunica in scris bancii, filialei sau sucursalei in cauza, impreuna cu motivele care u stat la baza acesteia, si se publica in M.O. al Romaniei, precum si in doua publicatii de circulatie nationala.

Hotararea de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicarii ei in M.O. al Romaniei sau de la o data ulterioara, specificcata in hotararea respectiva. Ea poate fi contestata, in temeiul art. 83 din Legea nr. 53/1998, in termen d e 15 zile de la comunicare la Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de Administratie poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Contencios-Administrativa - in termen de 15 zile de la comunicare.

Conform art. 18 din Legea nr. 58/1998, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de retragere a autorizatiei bancii, filialei sau sucurslei respective i se interzice angajarea in orice operatiune financiara.Deschiderea de reprezentante de catre banci straine


Procedura deschiderii de reprezentante de catre bancile straine este fundamental diferita de cea a infiintarii de sucursale, datorita diferentelor de regim juridic existente intre cele doua categorii de dezmembraminte ale societatilor bancare straine: sucursala bancii poate desfasura orice activitaati bancare, in limita autorizatiei B.N.R., in timp ce reprezentanta bancii straine desfassoara o activitate limitata la acte de informare, de legatura sau de reprezentare.

Potrivit art. 10 din Legea nr. 58/1998, bancile straine au obligatia sa notifice B.N.R. deschiderea de reprezentamtw in Romania, in conformitate cu reglementarile date de aceasta. In aplicarea acestei dispozitii, B.N.R a emis Normele nr. 6/1998, privind notificarea deschiderii de reprezentante de catre bancile straine[33].

Art. 1 din aceste norme instituie obligatia bancilor cu sediul in strainatate de a notifica deschiderea de reprezentante in Romania, in termen de 15 zile de la data deschiderii efective a acestora.

Scrisoarea oficiala de notificare, avand antetul bancii straine si semnatura unuia dintre conducatorii acesteia, trebuie sa precizeze in mod explicit ca reprezentanta isi va limita activitatea la acte de reprezentare si ca nu va efectua nici un fle de operatiuni supuse dispozitiilor Legii bancare nr. 58/1998.

Scrisoarea va fi insotita de urmaatoarele documente:

informatii privind banca straina respectiva (denumirea si forma juridica, sediul social, descrierea principalelor activitati);

o atestare din partea autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine a bancii straine, care sa confirme existenta sa legala, capitalul social, identitatea conducatorilor sai si faptul ca societatea in cauza este autorizata ca banca si este supusa supravegherii autoritatii respective;

ultimul raport anual al bancii respective;

informatii cu privire la reprezentanta a carei deschidere e notificata, intre care obiectul activitatii, sediul, durata de functionare;

imputernicire autentificata, semnata de unul dintre conducatorii bancii straine, pentru reprezentantii desemnati sa angajeze valabil in Romania banca straina;

copie legalizata de pe documentul emis de autoritatea competenta din Romania, prin care se autorizeaza functionarea reprezentantei.

Scrisoarea oficiala de notificare, insotita de aceasta documentatie, prezentata in limba romana, va fi transmisa B.N.R-Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare.

Pentru o banca exista trei modalitati clasice de a implementa in afara tarii de origine: sucursale, filiale si birouri de reprezentare.

Birourile de reprezentare sau "reprezentantele" au un rol destul de facil,in primul rand, prin intensificare constactelor locale ale bancii-mama, fara a efectua operatiuni care sa le influenteze activitaea proprie. In timp ce deschiderea unei sucursale sau filiale risca sa trezeasca "reactii de aparare" din partea tarii gazda, deschiderea de reprezentante nu suscita, de obicei, nici un dubiu .Registrul bancar


Dupa modelul registrului comertului, Banca Nationala a Romaniei va inmatricula intr-un registru, numit "registrul bancar", bancile, persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine care au fost autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei. Aceasta evidenta cu caracter special fata de cea tinuta de oficiul registrului comertului, va fi permanent accesibila publicului, la sediul central al Bancii Nationale a Romaniei si la sucursalele acesteia.

B.N.R. a elaborat Normele nr.1/1999 privind registrul bancar 1. Introducerea si actualizarea datelor din registrul bancar se realizeaza de catre Directia generala de autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare.[35]

Registrul bancar cuprinde urmatoarele rubrici: numarul si data inmatricularii in registrul bancar denumirea bancii, insotita de forma juridica sau, dupa caz, de mentiunea sucursala; adresa sediului social; numarul si data inmatricularii in registrul comertului; data autorizarii functionarii bancii de catre B.N.R. ; seria, numarul si data autorizatiei emise de B.N.R. ; data radierii inregistrarii; observatii (situatiile de retragere a autorizatiei, reorganizare, lichidare, faliment, fuziune, schimbarea denumirii si alte situatii similare).

Inmatricularea bancilor in registrul bancar se va face in ordinea cronologica a autorizarii acestora de catre B.N.R.
Lucian Bercea, Drept bancar, in Revista de drept comercial, Anul XIII, nr. 7-8, 2003, p.356,

Lucian Bercea, Constituirea societatilor bancare, in Revista de drept comercial, Anul XI, nr. 12, 2001, p.100,

Publicata in M. O. nr. 123 din 23 martie 1998, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/1999, publicata in M. O. nr. 130 din 31 martie 1999 si prin O.G. nr. 56/2000, publicata in M.O. nr. 27 din 23 mai 2000. O. G. nr. 137/2001, publicata in M.O. nr. 671 din 24 octombrie 2001; Legea nr. 357/2002, publicata in M.O. nr. 446 din 25 iunie 2002; Legea nr. 414/2002, publicata in M.O. nr. 456 din 27 iunie 2002.

Elena Zaharciuc, Contabilitatea societatilor bancare,Ed.Teora, Bucuresti,2002, p. 9.

Revista de drept comercial, Anul XI, nr. 12, 2001, p.100,

Octavian Capatana, Societatile comerciale, Editura Lumina, Bucuresti, 1991, p. 229,

Mircea-Stefan Minea, Constituirea societatilor comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996, p. 185-186,

Th. Bonneau, Droit bancaire, p.106,

Defossez-Dekeuwer, Françoise, Droit bancaire, Editions Dalloz, Paris, 1999, p. 12,

Legea privind societatile comerciale (republicata), publicata in M.O., partea I, nr. 126 din 17 noiembrie 1990,

Luminita Ristea, Managementul societatilor bancare si institutiilor financiare, p. 116,

Luminita Ristea, Managementul societatilor bancare si institutiilor financiare, p. 127,

EXIMBANK S.A. a fost constituita in temeiul H.G. nr.189/1991 privind aprobarea infiintarii Bancii de Export-Import a Romaniei -societate pe actiuni- (ROMANIAN EXIMBANK), statutul ei juridic fiind reglementat de Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionare Bancii de Export-Import a Romaniei, EXIMBANK S.A., si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior.

Normele nr.2/1999 au fost publicate in M.O. nr.58 din 10 februarie 1999, modificate prin Normele nr.6/1999, publicate in M.O. nr.182 din 28 aprilie 1999, si prin Normele nr.10/1999, publicate in M.O. nr.5 din 10 ianuarie 2000, prin Normele nr.4/2002, publicate in M.O. nr.283 din 26 aprilie 2002, si prin Normele nr.3/2003, publicate in M.O. nr. 181 din 24 martie 2003.

Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, editia a III-a, revuzuita si adaugita, Editura Oscar Print, 2002, p. 136,

Revista de Drept comercial, Anul XI, nr. 21, 2001, p. 112,

Dispozitie prevazuta expres in art. 40 din legea nr. 31/1990.

Ion Turcu, , Drept bancar, p.297,

Normele nr.3/1999, privind modificarile in situatia bancilor, au fost publicaet in M.O. nr.58 din 10 februarie 1999; au fost modificate de Normele nr.11/1999, publicate in M.O. nr. 5 din 10 ianuarie 2000, si Normele nr. 8/2000, publicate in M.O. nr.474 din 29 septembire 2000.

Luminita Ristea,, Managementul societatilor bancare si institutiilor financiare, p. 138.

Cezar Basno,Nicolae Dardac, Riscurile bancare. Cerinte prudentiale, Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti, 1999, p. 41,

Emanuel Odobescu, Marketing-ul bancar national si international, Editura Sigma Primex, Bucuresti, 1999, p.147,

idem, p. 148,


Elena Zaharciuc,Contabilitatea societatilor bancare,Ed. Teora,Bucuresti, 2002, p. 19.

Banca Comerciala Romana este autorizata sa functioneze din data de 01.12.1990; RAIFFEISEN BANK S.A. este autorizata sa functioneze din data de01.12.1990.

Bancile persoane juridice romane pot infiinta in strainatate sucursale potrivit procedurii instituite de legislatia bancara a statului respectiv.

Ion Turcu,, Drept bancar, p.167,

Ion Nitu, Control si audit bancar, p. 63,

Aurel Burciu, Petru Sandu, Activitatea bancara internationala, Editura Economica, 1999, p. 14,

De exemplu, Hotararea nr. 2 din 2 octombrie 1998 a Presedintelui Consiliului de administratie al B.N.R. prin care la cererea Anglo-Romanian Bank Ltd. Londra s-a retras autorizatia Sucursalei Bucuresti a acestei banci.

In acest sens a fost emisa Hotararea nr. 2 din16 aprilie 1997 (M.O. nr 71/ 21 aprilie 1997, privind retragerea autorizatiei Societatii Bancare "Dacia Felix S.A") si Hotararea nr. 3 din 18 aprilie 1997 (M.O. nr. 72/ 22 aprilie 1997) , privind retragerea autorizatiei Societatii bancare "Renasterea Creditului Romanesc - Credit Bank S.A. -" .

Registrul bancar la data de 05. 01. 2004.

Normele nr. 6/1998 au fost publicate in M.O. nr. 386/ 12 octombrie 1998.

Aurel Burciu, Petru Sandu, Gheorghe Sandu,, Activitatea bancara internationala, p.14,

Normele nr.1/1999 au fost publicate in Monitorul Oficial nr.12 din 19 ianuarie 1999, abrogandu-se Normele nr.4/1992 privind registrul societatilor bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.60/7 aprilie 1992.


In cazul Bancii Comerciale Romane-S.A., Bancii Romane de Comert Exterior-S.A., Bancii Agricole-S.A. si al Bancii Romane pentru Dezvoltare-S.A., se va inscrie data de infiintare prevazuta in hotararea Guvernului pe baza careia s-a constituit.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact