StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Creditarea bancara a persoanelor fizice

CREDITAREA BANCARA A PERSOANELOR FIZICEPrincipii si reguli generale ale acordarii creditelor bancare pentru persoane fizice

Analiza si evaluarea creditelor pentru persoane fizicePrincipii si reguli generale ale acordarii creditelor bancare pentru persoane fizice
Categoriile de clienti persoane fizice 949i87j care pot beneficia de credite bancare sunt, conform normelor bancilor comerciale din Romania:

persoanele salariate care obtin venituri in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;

pensionarii, carora li se solicita ultimul talon de pensie in original;

persoanele care realizeaza venituri din practicarea unei profesii liber autorizate si care prezinta o adeverinta eliberata de Administratia Financiara privind veniturile nete realizate in ultimul an, precum si o copie dupa ultima declaratie de impozit pe venit global depusa;

persoanele care realizeaza venituri din dividende obtinute de la societati comerciale unde sunt asociati/actionari;

persoanele care realizeaza venituri din chirii, care trebuie sa depuna contractul de inchiriere sau alte documente din care sa rezulte veniturile realizate in ultimul an, precum si o copie a declaratiei de impozit pe venit global din ultimul an financiar.

Banca acorda credite persoanelor fizice pe seama resurselor proprii si atrase; nu se acorda niciodata credite peste plafoanele aprobate.In cazul in care o banca acorda un credit unui client, iar acesta, din diferite motive, nu va putea sa isi achite obligatiile fata de banca (restituirea creditului si a dobanzii aferente), banca va inregistra pierderi pe care va trebui sa le suporte din profit. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante, bancile procedeaza la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea imprumuturilor.

Daca principiile generale de creditare sunt aplicate corect, se reduce gradul de incertitudine al operatiunilor de creditare.

Aceste principii se refera la:

 • solicitantul creditului. Este esential ca banca sa obtina cat mai multe informatii in legatura cu situatia financiara a potentialului client si sa fie sigura ca se poate baza pe toate informatiile oferite de acesta. In aceasta analiza, banca trebuie sa ia in considerare masura in care il cunoaste pe client - de aceea analiza se face diferentiat pentru un client nou si pentru un client vechi;
 • cererea de creditare (obiectivele urmarite);
 • rambursare (rate si termen). Activitatea de creditare a persoanelor fizice se bazeaza, in primul rand, pe identificarea si evaluarea cat mai exacta a capacitatii de plata a solicitantilor, ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor;
 • dobanzi si comisioane bancare (remunerarea creditului);
 • garantare (modalitati de asigurare si recuperare). La acordarea creditelor, banca urmareste ca solicitantii sa prezinte credibilitate privind rambursarea acestora la scadenta. Imprumutatii trebuie sa prezinte in toate cazurile garantii reale sau personale.

Pentru acordarea de credite persoanelor fizice, se cer a fi indeplinite de catre acestea anumite conditii, cum sunt:

- persoana solicitanta sa fie angajata cu contract de munca pe o perioada nedeterminata si sa realizeze venituri certe, care sa asigure plata lunara a ratelor din credit si a dobanzilor aferente. Solicitantul creditului poate fi si salariat cu contract de munca pe perioada determinata, cu conditia rambursarii creditului si achitarii dobanzii pe perioada valabilitatii contractului de munca;

- solicitantul unui credit este obligat sa deschida un cont curent in care se vor depune, initial, avansul minim solicitat, ca sursa proprie, iar ulterior ratele lunare de rambursat;

- solicitantul trebuie sa garanteze rambursarea creditelor solicitate si a dobanzilor aferente, atat cu veniturile ce le realizeaza, cat si cu garantii reale si personale;

- solicitantul trebuie sa nu inregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre banca si terti, potrivit declaratiei pe proprie raspundere din contractul de credit;

- in general solicitantul trebuie sa participe la realizarea afacerii cu surse proprii, al caror cuantum minim este stabilit pentru fiecare categorie de credit in parte;

- sa prezinte toate documentele solicitate de banca.Analiza si evaluarea creditelor pentru persoane fizice


Documentele solicitate de banca persoanelor fizice in vederea obtinerii creditelor sunt:

 • cerere de credit;
 • copia actelor de identitate ale solicitantului, sotiei/sotului, codebitorilor, girantilor;
 • declaratie pe proprie raspundere;
 • adeverinte de salariu pentru imprumutat, codebitor, giranti sau talon de pensie pentru pensionari;
 • adeverinta de venit pentru alte tipuri de venituri, decat cele din salarii;
 • declaratie speciala privind veniturile din activitati independente pentru anul in curs;
 • declaratia de impunere, pentru anul financiar expirat;
 • documente de natura conventiilor civile, contractelor de colaborare, contractelor de inchiriere sau de locatii, constituind dovada veniturilor nete obtinute din alte surse;
 • precontracte, contracte, repartitii, facturi proforme, comenzi din care rezulta datele de identificare ale vanzatorului (denumirea, adresa si contul), acordul acestuia de a vinde, denumirea bunurilor ce urmeaza a fi vandute, pretul, termenele si modalitatea de efectuare a platilor;
 • documente (facturi proforme, repartitii, comenzi, precontracte, contracte) din care sa rezulte elementele necesare stabilirii modului de utilizare a creditului;
 • autorizatia de constructie cu toate avizele si acordurile necesare, inclusiv proiectul de executie stampilat - pentru locuinte sau alte obiective;
 • devize estimative si devizul general;
 • avizele pentru asigurarea utilitatilor realizate prin construire;
 • descrierea modalitatilor de garantare a creditului si evaluarea bunurilor ce fac obiectul garantiei;
 • acordul de consultare a bazei de date a Centralei de Risc Bancar - CRB (se completeaza la sediul bancii);
 • acord de transmitere a informatiei de risc la Biroul Roman de Credit (se completeaza la sediul bancii);
 • orice alte documente solicitate de banca.

Procesul de aprobare si acordare a creditelor presupune parcurgerea a trei etape distincte:

1. Analiza preliminara a solicitarilor de credite;

2. Verificarea continutului si analiza documentatiei creditului;

3. Intocmirea scoringului.


1. Pe baza informatiilor prezentate de solicitant cu privire la volumul si destinatia creditului, in functie de nivelul plafonului disponibil la nivelul bancii, se vor prezenta solicitantului conditiile generale si specifice pe care trebuie sa le indeplineasca, in vederea contractarii de credite.

Daca aceste conditii sunt indeplinite, ofiterii de credite se vor informa cu privire la situatia familiala a solicitantului, in cazul populatiei si cu privire la situatia patrimoniala, pentru persoanele fizice autorizate.


2. In cazul creditelor acordate persoanelor fizice (populatie) analiza documentatiei de credit presupune stabilirea a patru elemente de baza:

a. volumul creditului solicitat;

b. nivelul ratei lunare totale pe care clientul o poate plati, cunoscand ca volumul maxim al unei rate totale lunare de rambursat nu poate fi mai mare de 30% sau 35% din veniturile nete lunare realizate de imprumutat impreuna cu sotia/sotul/codebitorul, in functie de tipul de credit[1];

c. numarul de rate lunare in care urmeaza sa se ramburseze creditul;

d. nivelul dobanzii, in functie de categoria de credit solicitata si de optiunea clientului de a contribui sau nu cu surse proprii.

Volumul creditului, numarul si cuantumul ratelor lunare se determina de catre ofiterii de credite.

In cazul in care 30% sau 35% din veniturile nete lunare realizate de imprumutat, impreuna cu sotia/sotul/codebitorul este insuficient pentru acoperirea ratei lunare totale de rambursat la creditul solicitat, iar imprumutatul nu detine surse proprii pentru diminuarea volumului creditului solicitat, se renunta la continuarea analizei.


In cazul persoanelor fizice autorizate, analiza documentatiei de credit presupune din partea ofiterului de credite, parcurgerea urmatoarelor faze:

stabilirea calitatii solicitantului, pe baza documentatiei si a autorizatiilor depuse la banca (persoana fizica independenta sau asociatie familiala autorizata sa desfasoare acte de comert, producator agricol individual, avocat, notar, medic, expert contabil, contabil autorizat sau alt tip de liber-profesionist autorizat etc);

incadrarea solicitarii in criteriile si conditiile specifice categoriei de credit, in functie de destinatia ce urmeaza a fi data imprumutului (comert, prestari servicii, productie, investitii etc);

determinarea capacitatii de rambursare a creditului si a dobanzilor aferente, pe baza analizei afacerii creditate si a veniturilor nete obtinute rezultate din declaratiile de impunere, din adeverintele de venit eliberate de Administratia financiara si din alte documente prezentate.


Pe baza documentatiei si a informatiilor primite de la solicitant, banca va intocmi scoringul si va aprecia daca acesta este in masura sa asigure rambursarea si garantarea imprumutului si a dobanzilor aferente.

Pentru clientii care pe baza scoringului au punctajul cuprins intre 4 si 5, nu se pune problema acordarii de credite de catre banca. Pentru restul clientilor (cotati in categoriile 1, 2 si 3) punctajul obtinut constituie un prim element, dar nu singurul in luarea deciziei de creditare.

Sistemul scoring folosit in prezent de catre bancile comerciale cuantifica 10-15 criterii considerate cele mai importante (locuinta, profesie, loc de munca, stare civila, proprietati, referinte bancare, venituri, garantii propuse etc), dupa cum se va vedea in studiul de caz din paragraful 12.2.

Informatiile inscrise in documentele prezentate bancii cu privire la situatia patrimoniala a solicitantului, identitatea si caracteristicile bunurilor ce urmeaza a fi constituite drept garantii, vor fi verificate de ofiterii de credite la fata locului.

Pentru toate garantiile materiale se va intocmi un raport de evaluare, care se va anexa la referatul de credite. Daca se confirma realitatea informatiilor prezentate de solicitant, ofiterii de credite vor proceda la dimensionarea creditului posibil de contractat.

In situatia in care volumul creditului posibil de contractat este acceptat de solicitant, ofiterii de credite vor comunica acestuia documentele care se cer de catre banca in vederea contractarii creditului.

Punerea la dispozitie a sumelor aprobate se va efectua dupa incheierea contractului de credit.Importanta Biroului Roman de Credit in activitatea de creditare a persoanelor fizice


Dezvoltarea semnificativa a creditelor acordate persoanelor fizice si absenta informatiilor referitoare la comportamentul acestora ca debitori, a determinat Asociatia Romana a Bancilor sa infiinteze, la initiativa BNR, Biroul Roman de Credit, institutie care functioneaza efectiv din august 2004. Prin aceasta s-a dorit ca bancile participante sa beneficieze de informatii, date si studii corespunzatoare in vederea cuantificarii riscului de credit, cresterii calitatii creditelor in sistemul bancar romanesc, diminuarii riscului de frauda si protejarii creditorilor. Raportarea datelor la Biroul de Credit se face pe baza unui standard international - Metro 2 - compatibil cu standardele europene in domeniu.

Dezvoltarea Biroului Roman de Credit a avut in vedere 3 faze de implementare. In faza intai, data in functiune in august 2004, au fost prelucrate informatiile transmise de banci referitoare la debitorii-persoane fizice care au inregistrat intarzieri la rambursare de peste 30 de zile, la fraudulenti si la declaratiile cu inadvertente. In faza a doua de dezvoltare (aprilie 2005) s-au atins doua obiective principale:

 • gestionarea informatiile de natura pozitiva referitoare la toate creditele acordate de catre bancile participante persoanelor fizice;
 • sursele de provenienta a informatiei s-au extins in aria non-bancara: societatile financiare, de leasing, de asigurari, societatile de telefonie fixa si mobila.

Practic, incepand din acel moment sunt disponibile atat informatii pozitive, cat si informatii negative despre clienti.

Faza a treia va fi dedicata dezvoltarii unui scoring, produs care va oferi o imagine sintetica si nuantata in acelasi timp a comportamentului fiecarui debitor, usurand astfel creditorului decizia de a intra sau nu intr-o relatie de natura financiara cu persoana respectiva. Practic, nici o banca nu va mai acorda credite inainte de consultarea acestui indicator atribuit clientului de catre Biroul de Credit, incepand cu anul 2007.

Pana in prezent au indeplinit toate conditiile de natura juridica si tehnica necesare participarii la acest sistem un numar de 19 banci (aproximativ 97% cota de piata pe segmentul de retail).Expresii - cheie:

Scoring

Contract de credit

Analiza preliminara a solicitarilor de credit

Biroul Roman de Credit

Interogarea bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare


Intrebari recapitulative:

1. Care sunt categoriile de clienti persoane fizice care pot beneficia de credite bancare?

2. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii de credit persoane fizice?

3. Care sunt principiile generale ale creditarii persoanelor fizice?

4. Ce cuprinde documentatia de credit in cazul creditelor pentru persoane fizice?

5. Cum se realizeaza analiza preliminara a solicitarilor de credit in cazul persoanelor fizice?

6. Care sunt etapele analizei documentatiei pentru persoane fizice?

7. Ce este scoringul si care este importanta lui?

8. Care este rolul Biroului Roman de Credit?
din toamna anului 2005, constatand cresterea numarului de restante pe segmentul de retail, BNR a impus inasprirea conditiilor de creditare a persoanelor fizice, astfel incat angajamentele totale de plata lunare, respectiv principalul si dobanda, decurgand din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura, cum ar fi alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor, pot sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia (Norma BNR 10/2005 - MO nr. 683 din 29 iulie 2005)

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact