StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Sistemul de registru : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Sistemul de registruSISTEMUL DE REGISTRU


Registrul Bursei – scurt istoric

“Registrul” reprezinta acele evidente care au ca principal scop tinerea Registrului Actiunilor, a Registrului Actionarilor si a Registrului Obligatiunilor, asa cum prevede Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Bursa de Valori Bucuresti actioneaza ca agent de inregistrare, depozitare si transfer pentru valorile mobiliare tranzactionate. Acest fapt este realizat in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre fiecare societate emitenta si Bursa.


Valorile mobiliare care pot fi inscrise in registrul Bursei de Valori Bucuresti sunt emise in forma dematerializata (evidentiate prin inscriere intr-un cont). In cazul in care acestea sunt emise in forma fizica ele vor trebui imobilizate de catre societatea comerciala emitenta, dupa o procedura specifica.


Inca de la infiintarea Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in anul 1995, activitatea de registru a fost conceputa ca un modul distinct, integrat complet cu sistemul de tranzactionare si cu cel de compensare-decontare a tranzactiilor.


De-a lungul t 323f53d impului, activitatile de registru s-au dezvoltat permanent, in stransa corelatie cu dezvoltarea pietei bursiere. Un moment important l-a reprezentat finalizarea Procesului de Privatizare in Masa (PPM) eveniment ce a avut implicatii directe asupra functionarii registrului, tinand cont de numarul foarte mare de actionari rezultati. Dupa depasirea acelui moment, serviciile de registru au fost dezvoltate si imbunatatite permanent 


ASTAZI

Registrul BVB interactioneaza cu alte 2 registre independente conectate la sistemul Bursei

parte din emitenti sunt conectati de la sediul propriu, si isi pot vizualiza in orice moment propriul registru al actionarilor

numarul de conturi gestionate este de aprox. 6.000.000

realizeaza evidenta detinatorilor de obligatiuni municipale tranzactionate la BVB, cu ajutorul sistemului integrat ARENA


Continutul Registrului

Pentru fiecare persoana inregistrata in evidentele Registrului Bursei, sistemul genereaza un CONT UNIC. In acest cont se regasesc informatii de identificare a persoanei respective:

numele si prenumele persoanelor fizice sau denumirea (numele comercial) persoanelor juridice;

numarul de identificare (B.I. / CNP sau cod fiscal);

cetatenia/nationalitatea;

domiciliul/sediul social


Organizarea Registrului


Registrul este organizat in trei sectiuni:

a) sectiunea 1 - sectiunea conturilor clientilor care nu au cont deschis la o societate de valori mobiliare: contine toate informatiile referitoare la detinatorii de valori mobiliare care nu au un cont deschis la o societate de valori mobiliare.

b) sectiunea 2 - sectiunea conturilor clientilor care au cont deschis la o societate de valori mobiliare: contine toate informatiile referitoare la detinerile de valori mobiliare ale clientilor unei societati de valori mobiliare.

c) sectiunea 3 - sectiunea conturilor proprii ale societatilor de valori mobiliare: contine toate informatiile referitoare la detinerile de valori mobiliare a unei societati de valori mobiliare, in nume propriu.


Intre sectiunile registrului au loc permanent transferuri ale detinerilor de valori mobiliare. Cele mai frecvente cazuri de transfer vor fi descrise in cele ce urmeaza.


Transferul din Sectiunea 1 in Sectiunea 2 a Registrului

Operatiunea precede vanzarea actiunilor detinute de actionarii initiali, inregistrati in Sectiunea 1 a Registrului;

Se poate realiza cu succes numai daca:

SSIF a deschis contul cu B.I./CNP/cod fiscal identic cu cel existent in Sectiunea 1

actiunile sunt disponibile in Sectiunea 1 (libere de sarcini)


Pentru situatiile in care SSIF se confrunta cu un numar mare de cereri, aceste transferuri se pot procesa utilizand o procedura automata, dezvoltata de BVB. De mentionat ca in cazul actiunilor emise de societatile de investitii financiare (SIF) sau SNP este necesara cunoasterea codului confidential, furnizat de registrul independent


Formularul utilizat este Anexa 2-6-A din PROCEDURA NR. 2.6. PRIVIND CONTROLUL INTERN AL ACTIVITATII MEMBRILOR ASOCIATIEI BURSEI.Transferul din Sectiunea 2 in Sectiunea 1 a Registrului

Este efectuat numai de catre BVB, la solicitarea SSIF, adresata pe formularul specific (cerere de lichidare a contului), avizat de client si se realizeaza atunci cand:

clientul solicita in mod voluntar acest transfer

are loc o operatiune de diminuare a capitalului social sau de consolidare a valorii nominale a actiunilor

in cazul derularii ofertelor publice de cumparare, in cazul in care SSIF respectiv nu este intermediarul ofertei


In cazul unui numar mare de cereri, aceste transferuri se pot procesa utilizand o procedura automata, dezvoltata de BVB


Formularul utilizat este Anexa 2-6-D din PROCEDURA NR. 2.6. PRIVIND CONTROLUL INTERN AL ACTIVITATII MEMBRILOR ASOCIATIEI BURSEIModificarea datelor din registru

Modificarea coordonatelor de identificare - se realizeaza de catre BVB, EXCLUSIV prin intermediul unui SSIF (pentru clientii acestuia) sau a societatii emitente (pentru orice actionar al sau), la solicitarea acestora.


Datele care pot fi modificate:

numele/denumirea actionarului

domiciliul/sedul social

numarul de identificare (B.I. Sau codul fiscal)


SSIF sau SOCIETATEA EMITENTA vor completa si transmite Bursei “formularul pentru modificarea datelor actionarilor” (anexa 6-1-B1 la Procedura BVB nr. 6.1)


Modificari de proprietate efectuate in registru

Modificarile de proprietate - se realizeaza de catre BVB, EXCLUSIV prin intermediul societatii emitente sau SSIF (in cazul in care solicitantul are cont deschis la acel SSIF)


CAZURI :


ca rezultat al tranzactiilor incheiate in sistemele de tranzactionare ale BVB

se realizeaza automat de catre BVB, la trei zile lucratoare de la incheierea tranzactiei (T+3), dupa confirmarea decontarii finale banesti

presupune transferul valorilor mobiliare din conturile vanzatorilor in conturile cumparatoriloralte cazuri prevazute de lege:

dobandiri prin succesiune

transferuri intre rude (max. gr.III)

transferuri de la APAPS sau alte entitati (privatizari)

fuziuni/divizari ale actionarilor


SSIF sau SOCIETATEA EMITENTA vor completa si transmite Bursei “formularul pentru modificarea proprietarului” (anexa 6-1-B2 la Procedura BVB nr. 6.1)


Informatii continute de registru


POZITIILE CONTURILOR


Pentru fiecare cont existent in registru sunt disponibile urmatoarele informatii referitoare la detinerile de valori mobiliare sau la tranzactiile efectuate:

Valori mobiliare decontate

Valori mobiliare in curs de decontare (cumparari/vanzari, pozitie neta)

Valori mobiliare disponibile

Valori mobiliare gajate

Valori mobiliare pentru care exista ordin de vanzare


SEMNIFICATIA POZITIILOR CONTULUI:


VALORI MOBILIARE DECONTATE = actiuni aflate in proprietatea titularului contului; Reprezinta totodata numarul de actiuni cu care o persoana va figura in registrul actionarilor.

Transferul dreptului de proprietate se realizeaza, dupa caz:

la T+3 (T=data tranzactiei) se realizeaza transferul dreptului de proprietate de la vanzatori la cumparatori

INSTANTANEU, in cazul transferului dreptului de proprietate ca rezultat al transferurilor directe


VALORI MOBILIARE IN CURS DE DECONTARE (pozitie neta) =  CUMPARARI - VANZARI


VALORI MOBILIARE DISPONIBILE (pentru vanzare) = VALORI MOBILIARE DECONTATE + VALORI MOBILIARE IN CURS DE DECONTARE

valorile mobiliare pot fi vandute imediat ce au fost cumparate, chiar daca nu sunt decontate

eventualele indisponibilizari ale actiunilor (ex.: GAJURI) afecteaza in mod negativ numarul valorilor mobiliare disponibile  


VALORI MOBILIARE PENTRU CARE EXISTA ORDINE DE VANZARE

se actualizeaza in timp real, conform ordinelor de vanzare introduse in sistem; dupa momentul introducerii ordinului de vanzare, valorile mobiliare devin indisponibile


Alte operatiuni efectuate in Registrul Bursei

Modificari ale capitalului social

in cazul in care modificarea capitalului social are loc prin modificarea numarului de actiuni, actualizarile detinerilor sunt realizate in conturile actionarilor deschise in Sectiunea I a Registrului


Divizarea actiunilor

actualizarea detinerilor se face in fiecare cont in care exista valori mobiliare, indiferent de sectiune


Transferuri ale detinerilor de actiuni in cadrul Sectiunii 2 in cazul in care un client isi muta contul de la o SSIF la alta SSIF


Evidentierea mentiunilor de gaj

se face la cererea creditorului; nu afecteaza numarul de actiuni cu care persoana figureaza in registrul actionarilor ci doar numarul de actiuni disponibile


Utilizarea contului tip ”grup”:

se utilizeaza atunci cand un numar mare de clienti doresc sa-si vanda actiunile


OPERATIUNI PRELIMINARE

deschiderea unui cont tip “grup”

transferul actiunilor din Sectiunea 1 in Sectiunea 2 a registrului

transferul actiunilor in contul “grup”


Colaborarea cu registrele independente conectate la sistemul informatic al Bursei

BVB a oferit societatilor emitente posibilitatea de a opta pentru serviciile de registru oferite de o alta entitate decat BVB. In ianuarie 1999, a devenit operationala legatura dintre sistemele informatice ale BVB si Regisco; prima societate emitenta fiind SICOMED S.A.


In septembrie 2000 a devenit functionala conexiunea dintre Registrul Roman al Actionarilor (RRA) si BVB


Operatiuni derulate de Registrul Bursei:

La cererea registrului independent, Bursa furnizeaza acestuia:

lista detinatorilor de valori mobiliare inregistrati in conturile SSIF sau ai agentilor custode in vederea consolidarii acesteia cu lista actionarilor din sectiunea 1 (AGA, distribuire dividende)

lista transferurilor de valori mobiliare din/catre registrul independent (procedura de reconciliere

IMPORTANT!

REGISTRUL BURSEI NU OPEREAZA TRANSFERURI ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE ENTITATI AL CAROR REGISTRU ESTE ADMINISTRAT DE UN REGISTRU INDEPENDENTFurnizarea de informatii

Lista detinatorilor de valori mobiliare (registrul actionarilor sau al detinatorilor de obligatiuni) - se furnizeaza numai SOCIETATII EMITENTE, la cerere, in vederea desfasurarii AGA, distribuirii dividendelor sau platii cuponului


Portofoliul clientilor SSIF sau ai agentilor custode

se furnizeaza SSIF sau agentului custode, la cerere


Lista actionarilor din Sectiunile 2 si 3

se furnizeaza registrelor independente conectate la sistemul Bursei, in cazul societatilor pentru care gestioneaza registrul actionarilor


Extrase de cont - NUMAI pentru societatile al caror registru este gestionat de Bursa

se furnizeaza exclusiv detinatorului sau imputernicitului acestuia

documente necesare:

solicitare scrisa

copie B.I.

Dovada platii comisionului de 25.000 lei in contul Bursei


Actionari semnificativi (conform raportarilor acestora)

sumarul de tranzactionare

site-ul Bursei


Agentul custode

ADMINISTREAZA FONDURILE SI DETINERILE DE VALORI MOBILIARE ALE CLIENTILOR SAI


CARACTERISTICI:

nu are dreptul de a tranzactiona

are dreptul de a restrictiona valorile mobiliare aflate in conturile clientilor

are dreptul de a efectua transferuri din Sectiunea 1, conform instructiunii clientului

tranzactionarea este posibila dupa crearea unei corespondente intre contul clientului, deschis la SSIF si contul clientului deschis la agentul custode

agentul de bursa nu poate vizualiza detinerile din conturile clientilor pentru care este creata o corespondenta cu un cont deschis de un agent custodeAvantajele gestiunii Registrului de catre Bursa


sistemul este integrat cu sistemul de tranzactionare; verifica existenta valorilor mobiliare in contul vanzatorului si transfera automat valorile mobiliare din contul vanzatorului in contul cumparatorului

ofera un istoric al detinerilor si al transferurilor de valori mobiliare

contribuie la supravegherea pietei prin vizualizarea in orice moment a intentiilor de dobandire a unei pozitii semnificative

poate furniza in cel mult 2 zile  de la data solicitarii registrului consolidat al actionarilor, pe suport magnetic, indiferent de numarul de actionari ai emitentului.

siguranta deplina a administrarii si mentinerii datelor prin folosirea unor calculatoare  specializate in baze de date (IBM - AS/400)


Studiu de caz


Sa presupunem ca la un SSIF se prezinta o persoana care a subscris in cadrul PPM la o societate comerciala inscrisa la cota BVB, al carui registru al actionarilor este gestionat de catre Registrul Bursei. Clientul respectiv solicita:


a)      vanzarea actiunilor detinute


Operatiuni ce implica activitati de registru:


deschiderea unui cont pentru client, cu un numar de identificare identic cu cel al contului din Sectiunea I a Registrului (CNP sau B.I.)

transferul actiunilor din Sectiunea I in Sectiunea II, in baza cererii specifice semnate de client


Evolutia pozitiilor contului vanzator (ex: clientul detine 391 actiuni AZO) si al celui cumparator este urmatoarea:Actiuni

decontate

Actiuni in curs

de decontare

Actiuni pt. care exista

ordine de vanzare

Actiuni

disponibile

VANZATORZiua T (transfer din S1 in S2)

Ziua T (introducerea ordinului de vz.

Ziua T (executarea tranzactiei)


Ziua T+3 (finalizarea decontarii)

Actiuni

decontate

Actiuni in curs

de decontare

Actiuni pt. care exista

ordine de vanzare

Actiuni

disponibile

CUMPARATOR

ziua T (data cumpararii)

ziua T+3 (finalizarea decontarii)IMPORTANT:


Pana la data decontarii tranzactiei, in registrul actionarilor AZO figureaza clientul VANZATOR

Clientul cumparator isi poate vinde actiunile imediat dupa momentul cumpararii (actiunile devin disponibile)In cazul in care clientul cumparator solicita transferul actiunilor in Sectiunea I a Registrului SSIF-ul respectiv va completa cererea de lichidare a contului si o va transmite Registrului Bursei (semnata de client) in vederea operarii transferului.IMPORTANT:


Asa cum am mentionat anterior, clientul cumparator va figura in registrul actionarilor AZO cu 391 actiuni, dupa decontarea tranzactiei, INDIFERENT DE SECTIUNEA IN CARE SE AFLA ACTIUNILE.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact