StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finantele firmei
Trimite articolul prin email Sursele si bugetul de finantare a investitiilor : Finantele firmei Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Sursele si bugetul de finantare a investitiilorSURSELE SI BUGETUL DE FINANTARE A INVESTITIILOR


Pentru realizarea proiectului de investitii un rol important il are rezolvarea urmatoarelor probleme:

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; Asigurarea resurselor financiare
   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; Alegerea izvoarelor de finantare in conditiile unui cost cat mai redus

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; Recuperarea fondurilor investite si reducerea duratei acestei recuperari

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; Rambursarea creditelor si plata dobanzilor la termene scadente

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; Asigurarea rentabilitatii investitiilor date in folosinta.


Sursele de finantare sunt:

1   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   Surse proprii care la un loc alcatuiesc fondul de dezvoltare.

2   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   Surse imprumutate care provin din creditele bancare

3   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   Surse care provin de la bugetul statului numai in conditiile impuse de lege.

In cadrul surselor proprii care formeaza fondul de dezvoltare se cuprind profitul, fondul de amortizare, sumele din lichidarea si vanzarea activelor fixe.


BUGETIL DE FINANTARE A INVESTITIILOR: reflecta pe o perioada de un an de zile sursele si cheltuielile pentru investitii.

In cadrul surselor se cuprind:

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; sumele din valorificarea materialelor rezervate din dezmembrarea activelor fixe

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; sume obtinute din vanzarea activelor fixe

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; amortizarea activelor fixe

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; alte resurse proprii.

In cadrul cheltuielilor :

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; rambursarea creditelor, plata comisioanelor si a altor servicii bancare;

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; plata dobanzilor la creditele utilizate la anul curent;

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; cheltuieli propriu-zise de investitii;

   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; acoperirea deficitului de resurse;

Creditul bancar pe termen lung sau mediu. Sursa de acoperire

financiara a investitiilor


La baza acordarii creditelor stau urmatorii principii:

1).   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Incheierea unui contract intre firma si banca: in care sunt prevazute conditiile si modul de acordare si rambursarea a creditelor, durata si volumul creditelor, si nivelul dobanzilor.

2).   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Acordarea creditului pe baza de garantii asiguratorii

3).   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Plata unei dobanzii al carei nivel se negociaza cu banca iar in cazul unei neplatii la termen devine penalizatoare.

4).   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Acordarea creditului se face pe baza unei analize a situatiei patrimoniale si a rezultatelor financiare. Analiza este cunoscuta si sub denumirea de BONITATE

5).   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    La acordarea creditului se tine seama de gradul de participare a firmei cu fonduri proprii la acordarea investitiilor.

6).   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Pentru acordarea creditului firma depune la banca o anumita documentatie in structura careia intra:

   &nbs 626i85g p; Cererea de credit

   &nbs 626i85g p; Documentatia tehnico economico formata din studiile tehno-economice, din proiectul de executie si memoriul de necesitate

   &nbs 626i85g p; Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs, cel pe anul anterior, balanta de verificare pe anul in curs si contul de profit si pierdere pe anul in curs.

   &nbs 626i85g p; Studiul de fezabilitate

Pentru analiza patrimoniului si a rezultatelor firmei privind acordarea de credite pe baza urmatorilor indicatori facem bonitatea firmei:

1).   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Solvabilitatea : gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor. In acest scop se calculeaza coeficientul de solvabilitate patrimoniala dupa urmatorul model:

Ptml = pasivele pe termen mediu si lung

2).   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Lichiditatea exprimata prin coeficientul de lichiditate patrimoniala calculat ca raport intre activele patrimoniale ce pot fii transformate in termen scurt indisponibilitati (Active pe termen..)(disponibilul debitori solvabili si stocurile materiale si de produse finite) si pasivele pe termen scurt in care sunt incluse si datoriile ( cum ar fii: furnizorii, creditele bancare, impozitele, salariile).

3).   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Rentabilitatea ce arata capacitatea firmei de a realiza profit si este data de raportul dintre profitul net si capitalul social:

Pentru acordare creditelor solicitanti trebuie sa prezinte bancii garantii asiguratorii:

A.   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; Gajul asupra unor bunuri care pot fii cu sau fara deposedareB.   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Garantii bancare emise de banci sau institutii financiare si credite, interne si internationale care sunt agreate de bancile care acorda imprumutul

C.   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Depozitele in lei si valuta

D.   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;    Bunurile achizitionate din credite si asigurate de societatile de asigurare

E.   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p; Ipoteca unor bunuri imobile.DECIZIA DE INVESTITIE SI FUNDAMENTAREA

EI PE TEHNICA ACTUALIZARII


Decizia de investitie trebuie sa aiba la baza informatiile cu referire la necesitate, oportunitate, volumul cheltuielilor si al resurselor financiare, fluxurilor de intrare iesire a fondurilor pe toata durata de functionare a investitiilor, asigurarea lichiditatilor si a rentabilitatii, recuperarea capitalelor investite si durata de executie si de exploatare a investitiilor respective.

In decizia de investitie este necesar sa tinem seama si de selectarea bunurilor in care se vor incorpora fondurile pentru a raspunde criteriilor de rentabilitate si de lichiditate.

Criteriul de rentabilitate este solicitat de cerintele functionarii firmei pe baza gestiunii financiare ce consta in obtinerea de venituri acoperitoare a cheltuielilor si un profit cat mai mare.

Criteriul de lichiditate este preponderent monetar, aplicarea lui constand in mentinerea echilibrului banesc in cadrul unor parametrii normali, situatie ce se poate realiza prin alocarea fondurilor intr-o asemenea structura incat sa permita firmei o rotatie accelerata a capitalului recuperarea rapid si cu randament mare al acestuia. Decizia de investitie si de finantare sunt legate intre ele.

Cea de finantare poate avea si un aspect extern ce consta in hotararea detinatorului de capital din afara firmei de a accepta sau nu schimbarea monedei pe o creanta asupra firmei (adica pe activele financiare).

In luarea deciziei de investitie, insemnatate prezinta studiu de oportunitate si de eficienta realizat pe baza de proiecte in mai multe variante si dintre care trebuie aleasa una singura. Daca varianta care trebuie aleasa este cea care sa asigure eficienta cea mai ridicata, in acest scop sunt evaluate proiectele, evaluare ce se bazeaza pe previziunea veniturilor si a cheltuielilor cu mentinerea ca diferenta acestora reprezinta veniturile nete ce urmeaza a fi obtinute.

Metoda actualizarii urmareste asigurarea comparabilitati in timp a unor eforturi sub forma de cheltuieli si a unor efecte sub forma veniturilor care se succed pe anumite perioade.


Metode sau criterii in luarea si selectarea proiectelor in proiectele de investitii:

1.   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;  Metoda ratei medie de rentabilitate ce se calculeaza raport intre BENEFICIUL MEDIU ANUAL si INVESTITIA MEDIE ANUALA.

2.   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;  Metoda timpului de recuperare consta in a masura intervalul de timp necesar recuperarii cheltuielilor angajate prin veniturile nete succesive. Se calculeaza ca raport intre CHELTUILELILE MEDII DE INVESTITIE si A VENITULUI MEDIU ANUAL.

3.   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;  Metoda valorii actuale nete: reprezinta diferenta pentru fiecare proiect de investitie dintre venitul net total actualizat si cheltuielile initiale de investitii.

4.   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;   &nbs 626i85g p;  Metoda ratei interne de rentabilitate: este aceea rata de actualizare la care valoarea actualizata a veniturilor si deci beneficiul este 0.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact