StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila

Principiile, functiile sl importanta asigurarilorLa baza asigurarilor se afla urmatoarele principii :
' universalitatea asigurarilor, care consta in aceea ca bunurile se asigura impotri mai multor si celor mai riate riscuri cu plata acelorasi prime de asigurare ;
' integralitatea asigurarilor, adica nivelul desubirilor se determina cat mai aproape de loarea reala a bunurilor asigurate pentru ca aceste desubiri sa permita refacerea bunurilor distruse;
' realitatea, care consta in faptul ca asigurarile au la baza date reale si temeinic verificate in prealabil ;
' asiguratorul plateste desubirile si sumele asigurate numai pentru bunurile, persoanele si riscurile cuprinse in asigurare;
' mutualiiatea asigurarilor, care presupune existen


ta unei comunitati de risc, ceea ce inseamna ca asiguratii amenintati de aceleasi riscuri participa cu primele de asigurare pe care le platesc la constituirea fondului de asigurare cu care se apara interesele lor comune. Desubirile se acorda numai asiguratilor care au suferit daune ca urmare a producerii riscurilor asigurate ;
' realizarea unei eficiente economico-sociale ridicate in domeniul asigurarilor potrivit cerintelor gestiunii economice si financiare. Activitatea de asigurari trebuie astfel organizata, condusa si realizata incat sa corespunda unor cerinte reale ale societatii, sa contribuie la desfasurarea normala, nestanjenita a procesului reproductiei sociale, a vietii spirituale, la cresterea produsului national brut, a avutiei nationale. Activitatea societatilor de asigurari trebuie astfel realizata incat cu eforturi materiale, financiare si umane minime sa se obtina rezultate cat mai bune, un anumit profit si maximizarea utilitatii activitatii de asigurare.
Asigurarile indeplinesc doua functii, si anume : a) functia de repartitie si b) functia de control.
a) Functia de repartitie se infaptuieste in procesul repartitiei produsului national brut, cand se constituie, se repartizeaza si se utilizeaza fondul de asigurare. Primele de asigurare incasate de societatile de asigurare de la agentii economici asigurati si de la persoanele fizice reprezinta relatii de repartitie a produsului naponal brut. in situatiile in care asiguratii sunt persoane juridice si fizice romane plata (incasarea) primelor de asigurare constituie o repartitie de produs national brut pe intern. Primele de asigurare incasate (platite) de persoane juridice si fizice straine reprezinta relatii de repartitie a produsului national brut pe international.In cadrul acestei functii, fondul de asigurare este folosit, in primul rand, pentru finantarea actiunilor si masurilor de prevenire, limitare si combatere a daunelor.
Aceasta functie consia si in npartizarea si utilizarea fondului de asigurare in scopul compensarii ubelor provocate bunurilor asiguratilor, cat. si platii sumelor asigurate in cazul asigurarilor de persoane. in masura in care din fondul de asigurare se refac bunurile ce apartin asiguratilor romani (din tara) se realizeaza o repartitie de produs national brut pe national, iar daca se desubesc bunurile asiguratilor straini (din afara granitelor tarii) se realizeaza o reparfitie de produs national brut pe international.
Functia de repartitie are anumite laturi sau forme de manifestare, si anume :
' creeaza posibilitati pentru apararea avutiei nationale, refacerea bunurilor ariate sau distruse de calamitatile naturii sau de accidente in scopul desfasurarii normale si fara intrerupere a procesului de productie, contribuind la cresterea productiei, la realizarea reproductiei simple si chiar largite : de asemenea, contribuie la repararea unor prejudicii de producerea carora asiguratii sunt raspunzatori ;
' societatile care infaptuiesc asigurarile trebuie sa ia masuri pentru prevenirea accidentelor si a deceselor t'mpurii ale persoanelor asigurate, iar prin plata sumelor asigurate contribuie la crearea conditiilor materiale mai bune de viata pentru asigurati sau pentru succesorii acestora ;
' asigurarile contribuie la finantarea actiunilor de prevenire si .combatere a daunelor, precum si la aienuarea efectelor distructive ale fortelor naturii, ale accidentelor si ale epizootiilor (se efectueaza lucrari de desecari, irigatii, se teaza perdele de proiectie, se fac impaduriri etc.) si la educarea asiguratilor in spiritul grijii pentru conserrea bunurilor proprietate publica, prita si personala. Asiguratii care iau cele mai bune masuri de prevenire a ubelor beneficiaza de recompense, li se acorda reduceri de prime de asigurare, dar se si sanctioneaza persoanele care se fac vinote de producerea daunelor, neacordandu-li-se desubirile. Organele de asigurari finanteaza masuri de prevenire a daunelor (prevenirea si combaterea incendiilor si a epizootiilor ele).
b) Concomitent, asigurarile indeplinesc si functia de control, realizata de catre organele de specialitate ale societatilor de asigurare asupra constituirii, repartizarii si gospodaririi judicioase a fondului de asigurare. Controlul poate fi: preventiv, concomitent si postoperativ. Functia de control urmareste asezarea si incasarea corecta a primelor de asigurare, determinarea desubirilor si


a sumelor asigurate in concordanta cu prevederile legale si contractuale, Aceasta functie a asigurarilor urmareste si identificarea cauzelor generatoare de daune, sesizand asiguratii asupra ubelor care puteau fi prevenite spre a se lua, pe viitor, masurile adecte in vederea evitarii lor.


Asigurarile prezinta o deosebita importanta.
In primul rand, asigurarile contribuie la dezvoltarea fortelor de productie, iau masuri pentru prevenirea daunelci, compenseaza ubele care survin, asigura desfasurarea conlinua a procesului de productie si reproductie, ocrotesc si impletesc interesele generale cu cele locale si personale.
Asigurarile contribuie, prin mijloace specifice, la crearea conditiilor necesare transpunerii in viata a obiectivelor privind dezvoltarea economiei nationale, extinderea relatiilor economice externe si a turismului. De asemenea, asigurarile contribuie la realizarea progresului economico-social al tarii prin mentinerea continuitatii procesului de productie, piin protectia si intarirea integritatii proprietatii publice, cooperatiste, mixte, prite si personale, prin crearea pentru populatie a unor mijloace suplimentare de prevedere si economisire.
Asigurarile sprijina dezvoltarea economica a gospodariilor agricole, stimuleaza cresterea productiei vegetale si animale, contribuie la dezvoltarea cooperativelor mestesugaresti si a celor de consum si de credit. Unitatile cooperatiste se bucura de inlesniri la plata primelor de asigurare. Asigurarile au un rol important in cresterea beneficiilor si participa la repartitia produsului national brut intre ramuri economice, judete, municipii, orase si comune, intre agenti economici si categoriile de populatie.Intrucat se asigura si marfurile care constituie obiectul comertului exterior, precum si flota civila (navele aeriene, fluviale si maritime), asigurarile externe prezinta o importanta deosebita sub aspect economic si financiar-lutar. Riscurile deosebit de mari din timpul transportului sunt asigurate si reasigurate ; in acest mod se creeaza conditii realizarii de luta care este folosita in acordarea eventualelor desubiri, obtinandu-se si economisin-du-se, in acelasi timp, devize.In al doilea rand, asigurarile de raspundere civila acorda desubiri pentru repararea prejudiciilor de care asiguratii sunt raspunzatori. Persoanele ubite sau tamate prin accidente auto sau alte accidente sunt desubite operativ.
In al treilea rand, asigurarile de persoane care reprezinta un mijloc suplimentar de economisire si prevenire, dau posibilitatea asiguratilor si familiilor acestora ca, in caz de producere a evenimentelor asigurate ' accidente, implinirea unei anumite rste, decesul ' sa incaseze sumele asigurate.In al patrulea rand, asigurarile indeplinesc un important rol educativ. Astfel, asiguratii sunt stimulati si obligati sa ia cele mai eficiente masuri pentru buna conserre a bunurilor proprietate publica mixta, prita si personala. Asigurarile culti asiguratilor spiritul grijii si al raspunderii fata de bunurile personale si cele publice, ii stimuleaza sa-si intretina bunurile asigurate in conditii normale, sa previna incendiile, sa aplice masurile agrotehnice cuvenite si sa respecte regulile zootehnice si sanitar-veterinare.
In al cincilea rand, fondurile de asigurare pastrate in conturi la unitatile bancare si rezervele de prime constituite la asigurarile de viata depuse in cont la Banci sau la Casa de Economii si Consemnatiuni sunt folosite ca resurse de creditare a economiei nationale si, deci, la realizarea reproductiei sociale.
Asigurarile trebuie sa fie eficiente ; ele sunt renile pentru asiguratori, convenabile si accesibile asiguratilor. Concomitent contribuie la satisfacerea cerintelor economiei nationale, ale agentilor economici si ale populatiei, atat prin plata prompta a sumelor asigurate si a desubirilor, ducand la mentinerea continuitatii procesului de productie, prin pastrarea integritatii bunurilor si asigurarea suplimentara a cetatenilor in cazuri de batranete, accidente si deces, cat si prin faptul ca fondurile asigurarilor disponibile pastrate la banca sunt folosite pentru creditarea activitatii economice, iar o parte din profit se prele la bugetul statului. Asigurarile sunt foarte utile societatii.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE