StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Trimite articolul prin email Asigurarile de persoane : Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Asigurarile de persoaneAlaturi de asistenta sociala si de asigurarile sociale de stat si cele cooperatiste, asigurarile de persoane contribuie la sprijinirea persoanelor care si-au pierdut partial sau total capacitatea de munca, iar in caz de deces al asiguratului succesorii beneficiaza de suma asigurata.In prezent, asigurarile de persoane sunt de doua feluri si anume : a> prin efectul legii si b) facultati.
Asigurarile de persoane prin efectul legii fac posibila protejarea persoanelor impotriva unor enimente cu o frecnta sau cu o intensitate mai mare asupra unui numar insemnat de persoane.In tara noastra astazi exista asigurarea de persoane prin efectul legii a calatorilor pentru cazurile de accidente pe teritoriul Romaniei.
Calatorii sunt asigurati in caz de invaliditate partiala, totala sau deces cauzate de un accident in timpultransportului in comun ' cu trenul, cu avionul, cu vaporul, precum si cu autobuzele care circula intre localitati.In asigurare sunt cuprinsi:


' calatorii cu plata transportului;
' calatorii fara plata transportului, insa care au achitat prima de asigurare (au abonamente) ;
' copin, care calatoresc gratuit potrivit tarifelor de calatori fara plata primei de asigurare.
Calatorii care folosesc mijloace de transport in comun in interiorul oraselor si al altor localitati si, in general, toate persoanele care calatoresc cu alte mijloace de transport decat cele mentionate mai sus, nu sunt cuprinsi in asigurare. De asemenea, nu sunt asigurati calatorii din traficul international, personalul mijlocului de transport si personalul serviciului de posta de pe mijlocul de transport respectiv. Calatorii din traficul international pot incheia asigurari facultati.
Asigurarea are valabilitate pe toata durata calatoriei pentru care s-a eliberat biletul de calatorie, atat in timpul mersului cat si al stationarii mijlocului de transport si al transbordarilor de la un mijloc de transport la altul,, in derea continuarii calatoriei respecti.
Prin asigurare sunt acoperite si accidentele suferite de calatori in timpul cat se afla in incinta statiei, autogari sau alte asemenea incinte, inainte de plecarea mijlocului de transport si dupa sosirea acestuia la destinatie. in cazul transporturilor aeriene calatorii sunt asigurati in timpul cat sunt preluati de catre imputernicitii societatii de transport aerian.
Primele de asigurare sunt diferentiate pe mijloace de transport, se platesc de catre calatori si sunt incluse in pretul biletului de calatorie.
Pentru persoanele care calatoresc in contul unei unitati cu capital de stat, cooperatiste sau private, primele de asigurare se platesc si se suporta de catre acestea.
Suma asigurata este diferentiata pentru persoanele care calatoresc pe caile ferate, rutiere si pe apa si separat pentru cele care calatoresc cu avionul.
Sumele asigurate se platesc numai cand sunt indeplinite urmatoarele conditii: accidentul s-a produs pe teritoriul tarii noastre ; sa fi surnit in timpul transportului sau in decurs de o ora inainte de plecarea sau pana la. o jumatate de ora dupa sosirea la destinatie a mijlocului de transport si sa nu fi fost provocat cu intentie de catre calatori.
Suma asigurata se plateste integral in caz de deces sau de invaliditate permanenta totala produsa de un accident care a avut loc in timpul calatoriei si in legatura cu aceasta, inclusiv daca decesul sau invaliditatea s-au ivit in termen de un an de la data producerii accidentului.In caz de invaliditate permanenta partiala se plateste o parte din suma, asigurata, care se sileste proportional cu gradul de invaliditate. Daca dupa plata sumei asigurate aferente invaliditatii permanente partiale asiguratul decedeaza ca urmare a aceluiasi accident, societatea de asigurare plateste diferenta pana la nilul maxim al sumei asigurate.
Daca survine o invaliditate, suma asigurata se plateste asiguratului, iar in cazul cand asiguratul a decedat, suma respectiva se plateste succesorilor sai care au calitatea de beneficiari.
Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma ce se cuvine asiguratului sau mostenitorilor.In conditiile tranzitiei la economia de piata, in tara noastra se preconizeaza sa se practice numai asigurarile facultati de persoane.Intrucat este vorba de asigurari facultati, raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti, se silesc prin contractul de asigurare.
Societatea de asigurare sileste conditiile de asigurare pentru fiecare fel de asigurare care face parte integranta din contract, precum si tarifele de prime la aceste asigurari.In asigurarea de persoane, societatea de asigurare se obliga ca, la producerea enimentului asigurat, sa plateasca suma asigurata asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. in caz de deces al asiguratului, daca nu s-a desemnat un beneficiar, suma asigurata se plateste mostenitorilor asiguratului, in calitate de beneficiari. Desemnarea beneficiarului se poate face fie la incheierea contractului, fie in cursul executarii acestuia, prin declaratie scrisa comunicata asiguratorului ori prin testament. inlocuirea sau revocarea beneficiarului se poate face oricand in cursul executarii contractului. Cand sunt mai multi


beneficiari, desemnati sau mostenitori, acestia au drepturi egale asupra sumei asigurate, bineinteles daca asiguratul nu a dispus .-altfel.
Daca enimentul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului in termen de doi ani de la incheierea contractului de asigurare ori prin comiterea cu intentie de catre asigurat ori beneficiar a unor fapte gra prevazute in conditiile de asigurare, societatea de asigurare nu datoreaza suma asigurata. in situatia in care un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, suma asigurata se plateste celorlalti beneficiari.
Societatea de asigurare datoreaza suma asigurata independent de sumele cunite asiguratului sau beneficiarului din asigurarile sociale si independent de repararea ubei de catre cei raspunzatori de producerea acestora.
Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma asigurata cunita beneficiarului.
Asigurarile facultati de persoane pot fi impartite in doua mari grupe, si anume : asigurarile de viata si asigurarile pentru cazurile de accidente.
Asigurarile de viata au caracteristic faptul ca reprezinta o masura de predere si una de economisire pe termen lung. Aceste asigurari se intalnesc cel mai frecnt sub forma asigurarii mixte de viata, care se numeste astfel deoarece suma asigurata se plateste atat in caz de supravietuire a asiguratului la expirarea perioadei pentru care s-a incheiat asigurarea, cat si in caz de deces. Asigurarea permite persoanei care o incheie sa economiseasca treptat o anumita suma de bani, pe care o va incasa la expirarea asigurarii, iar daca asiguratul decedeaza in perioada de valabilitate a asigurarii, suma asigurata se plateste beneficiarului asigurarii.
Pentru aceasta asigurare este caracteristic faptul ca ea se poate contracta de catre persoanele care indeplinesc conditiile de varsta, iar primele de asigurare sunt diferentiate in functie de varsta asiguratului, durata asigurarii si marimea sumei asigurate. Suma asigurata se determina in functie de propunerile asiguratului si in limitele silite prin actele normati.In cadrul asigurarilor de viata, societatile de asigurare practica urmatoarele feluri de asigurari : asigurarea mixta de viata si suplimentara din accidente; asigurarea familiala mixta de viata ; asigurarea mixta de viata cu indemnizatie pentru urmasi pe timp limitat; asigurarea de economie si invaliditate permanenta din accidente; asigurarea viagera de deces cu prima unica; asigurarea viagera de deces cu plata primelor pe timp limitat; asigurarea cu termen fix; asigurarea de renta pe timp limitat etc.
Asigurarea de accidente constituie o masura de predere si se poate incheia de orice persoana in varsta de 16 ani impliniti si are un grad de invaliditate mai mic de 50%, indiferent de profesie si de locul de munca. Aceasta asigurare poate fi combinata, sub diferite forme, cu asigurarea de viata. Suma asigurata se sileste pe baza cererii asiguratilor si in limitele prevazute in legislatie. Nilul primelor de asigurare este direct influentat de marimea sumei asigurate, se calculeaza pe baza unui tarif de prime si se platesc anticipat sau ' la cererea asiguratului ' in rate anuale, semestriale sau trimestriale.In asigurarea de accidente se cuprind mai multe enimente care survin independent de vointa asiguratului, cum sunt : caderea, alunecarea, lovirea, actiunea curentului electric, explozia, trasnetul, arsura, inecul, intoxicarea subita, prabusirea de teren, accidentele care se pot produce la locul de munca etc.
Daca survine o invaliditate permanenta totala sau aceasta conduce la decesul persoanei asigurate, atunci asiguratorul plateste intreaga suma asigurata. Cand accidentul se soldeaza cu o invaliditate permanenta partiala, asiguratorul plateste numai o parte din suma asigurata, proportional cu gradul de invaliditate.
Asigurarea de accidente se poate contracta in mai multe variante, printre care se mentioneaza : asigurarea de accidente pentru sume fixe; asigurarea de accidente pentru sume connite; asigurarea familiala de accidente; asigurarea de accidente turist"; asigurarea persoanelor care participa la excursii organizate de oficiile de turism ; asigurarea conducatorilor de autoturisme si a altor persoane aflate in autoturisme etc.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare