StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila

Continutul juridic, economic sl financiar al asigurarilorAsigurarile se examineaza sub aspect juridic, economic si financiar.
Asigurarea este un contract consensual, aleatoriu, sinalagmalic, cu titlu oneros si cu executarea succesiva prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma denumita prima de asigurare, in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea enimentului (riscului asigurat) sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desubirea de asigurare sau suma asigurata, precum si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor fata de terti.
Legea si contractul de asigurare se completeaza reciproc, constituind izvoare de drepturi si obligatii in domeniul asigurarilor.
Prin noua reglementare juridica din 1990/1991 a fost lichidat monopolul' de stat in domeniul asigurarilor.
Legea constituit principala forma juridica de reglementare a asigurarilor.
Contractul de asigurare are urmatoarele trasaturi caracteristice :
a) este un contract consensual, ceea ce inseamna ca se incheie valabil prin consimtamantul partilor. Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa si are efect imediat dupa exprimarea acordului ;
b) este un contract aleatoriu. Aceasta inseamna ca la incheierea contractului partile nu cunosc existenta sau intinderea avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din contract. Este vorba de un eniment viitor si incert ;
c) este un contract sinalagmatic, aceasta insemnand ca partile contractante isi asuma obligatii reciproce si interdependente. Asiguratul se obliga sa declare riscurile, sa plateasca primele de asigurare, sa conser bunurile asigurate, iar asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia de asigurare. Neplata primelor de asigurare de catre asigurat conduce la rezilierea contractului.
d) este un contract cu titlu oneros, ceea ce inseamna ca fiecare parte urmareste sa obtina un folos, o contraprestatie in schimbul obligatiei ce-si asuma ;
e) este un contract cu executare succesiva, adica se esaloneaza in timp, fiind valabil o perioada mai lunga de timp ;
f) este un contract de adeziune, ceea ce inseamna ca desi este redactat si imprimat de asigurator, la el adera si asiguratul. Unele contracte se negociaza, altele nu ;
g) este un contract de buna credinta, fapt ce presupune ca executarea acestuia sa se realizeze cu buna credinta intre parti.
Toate asigurarile sunt reglementate prin lege. Dar in timp ce asigurarile obligatorii iau nastere direct pe baza de lege, la asigurarile facultati trebuie sa intervina si contractul de asigurare semnat de parti.
Fondul de asigurare se constituie, se repartizeaza si se utilizeaza in procesul repartitiei produsului national brut, cand intre asigurati si asigurator se isc si se folosesc anumite relatii social-economice banesti. Aceste relatii banesti de repartitie se concretizeaza in primele de asigurare pe care le platesc regiile autonome si societatile comerciale pentru asigurarea unor bunuri ale lor, unitatile si organizatiile cooperatiste, private si persoanele fizice pentru asigurarea bunurilor lor sau chiar a persoanelor fizice. Relatii de asigurare se folosesc si cu prilejul utilizarii fondului de asigurare pentru finantarea diferitelor masuri de prenire, limitare si combaterea efectelor distructi ale manifestarii fortelor naturii, accidentelor, pentru compensarea daunelor surnite si plata sumelor asigurate in cazul accidentarii sau decesului persoanelor asigurate etc.
Relatiile de asigurari sunt o parte componenta a finantelor, a relatiilor economice.
Asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila cuprind si exprima acea parte a relatiilor economice banesti specifice, de intrajutorare si sprijin reciproc mutual, intre asigurati. Prin intermediul acestor relatii se formeaza, se repartizeaza si se utilizeaza fondul de asigurare necesar compensarii ubelor pricinuite bunurilor cuprinse in asigurare, platii sumelor asigurate, precum si pentru finantarea actiunilor de prenire si combatere a fenomenelor generatoare de ube ' in cazul bunurilor, si de invaliditate sau deces ' in cazul persoanelor fizice. Asigurarile de persoane exprima, in acelasi timp, relatii banesti prin care se constituie unele mijloace suplimentare de predere, de economisire ' pentru cazurile in care ar surni unele enimente ce prisc sanatatea, integritatea corporala si viata persoanelor.
Asigurarile exprima ansamblul relatiilor banesti cu ajutorul carora se intreprind masurile corespunzatoare in derea desfasurarii normale, neintrerupte a procesului de productie in scopul apararii integritatii avutului public, privat si personal si ocrotirea persoanelor fizice in cazurile de pierdere a capacitatii de munca, supravietuire, in caz de deces.
Continutul economic al relatiilor de asigurare este determinat de natura si trasaturile oranduirii social-economice si de stat, de formele de proprietate, de legile economice obiecti.Intrucat asigurarile fac parte din sfera finantelor ele intrunesc trasaturile acestora ; in acelasi timp, ele au si unele trasaturi specifice determinate de modul de constituire, de repartizare si de utilizare a fondului de asigurare. Astfel, asigurarile au fost instituite ca urmare a existentei unor riscuri comune a caror producere cauzeaza uneori ube foarte mari, economiei nationale in ansamblu, regiilor autonome, societatilor comerciale, unitatilor cooperatiste, private si populatiei. Riscurile comune determina constituirea comunitatii de risc, adica anumite persoane juridice si fizice sunt amenintate de aceleasi riscuri, primejdii, ceea ce le determina sa participe impreuna la organizarea si ducerea luptei pentru apararea unor interese comune.
Relatiile de asigurare se nasc intre regiile autonome, societatile comerciale, intreprinderile de comert exterior, de transporturi, unitatile si organizatiile cooperatiste, private si persoanele fizice, pe de o parte, si societatile de asigurare, pe de alta parte.
Asigurarile sunt considerate o ramura prestatoare de servicii, un intermediar financiar si un activ financiar intr-o economice de incertitudini.
Societatile de asigurare pol face depuneri la banci, pot achizitiona hartii de valoare, pot face institii in bunuri imobiliare etc.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE