StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finate publice » Acquis-ul comunitar si uniunea economica si monetara
Trimite articolul prin email Acquis-ul comunitar in domeniul uniunii economice : Acquis-ul comunitar si uniunea economica si monetara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Acquis-ul comunitar in domeniul uniunii economiceTemeiul juridic
Temeiul juridic pentru functionarea Uniunii Economice si Monetare este constituit de Tratatul instituind Comunitatea Europeana, Partea I, Titlul VI, Politica economica si monetara", precum si de protocoalele la acest tratat privind procedura deficitului bugetar excesiv si privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene (republicate, cu modificarile si completarile aduse prin Tratatul de la Amsterdam, in J.O.C.E. nr. C 340, 10.11.1997, pp. 173-308). O serie de dispozitii ale acestora r fi modificate si completate prin intrarea in vigoare a Tratatului de la Nisa (J.O.C.E. nr. C 80, 10.03.2001, pp. 3-87). Expresie a consensului economic dintre statele membre ale Uniunii Europene, euro a devenit factorul decisiv al integrarii europene. Obiectivele intr


oducerii monedei unice, precum si avantajele derivate, izrasc din dorinta europeana de a constitui Uniunea Economica si Monetara. in acest sens, art. 4 al Tratatului instituind Comunitatea Europeana arata: Activitatile statelor membre si ale Comisiei Europene trebuie sa includa () adoptarea unei politici economice bazate pe o cooperare stransa a politicilor economice ale statelor membre, pe piata interna si pe silirea unor obiective comune, care trebuie realizate in concordanta cu principiul unei economii de piata deschise si concurentiale. () aceste masuri r include fixarea ireversibila a ratelor de schimb urmarind introducerea unei monede unice, ECU, si silirea si desfasurarea unor politici monetare si de schimb unice, al caror principal scop va fi sprijinirea silitatii preturilor ().
Unul din obiectivele Uniunii Europene, prezentate in art. 5 al Tratatului instituind Comunitatea Europeana, este promovarea unui progres economic si social echilibrat si durabil, in special prin crearea spatiului fara frontiere interne, prin intarirea coeziunii economice si sociale si prin crearea unei uniuni economice si monetare (UEM) incluzand, in viitor, o moneda unica. in privinta cadrului institutional de realizare a obiectivelor propuse, art. 7 si 8 din acelasi tratat arata care este acesta, incluzand si acele institutii legate de realizarea si functionarea UEM: Sistemul European al Bancilor Centrale si Banca Centrala Europeana. Aceste doua institutii asigura coerenta si continuitate actiunilor intreprinse in vederea indeplinirii obiectivelor sale, respectand si dezltand acquis-x comunitar.
Principiile pe care se bazeaza realizarea Uniunii Economice si Monetare
Principiile care stau la baza realizarii Uniunii Economice si Monetare si care constituie o componenta principala a obiectivelor Uniunii sunt:
> sistemul economiei de piata sau al concurentei este liber acolo unde pietele sunt deschise;
> silitatea monetara este garantata de o dezltare ritmica a economiei;
> existenta unui nivel inalt de ocupare a fortei de munca si a silitatii sociale;
> finante publice puternice si sanatoase in toate statele membre;
> libertatea deplina a miscarii capitalurilor si o perfecta integrare a pietei financiare;
> silitate irecabila in ceea ce priveste cursul de schimb, si in final, o moneda unica.
Uniunea economica se coreleaza indispensabil cu Uniunea monetara. Politica monetara trebuie sa insemne incredere si silitate. Exista un cerc virtuos al increderii in moneda - populatia este dispusa sa economiseasca, investitiile cresc, economia are o crestere sila neinflationista. Pentru aceasta, una din conditiile existentei zonei euro este disciplina bugetara stricta. Orice modificare operata in domeniul economic trebuie obligatoriu operata si in domeniul financiar. Politica economica si financiara este guvernata de principiul subsidiaritatii care prevede ca statele membre pastreaza responsabilitatea politicilor lor economice si financiare, considerate insa a fi probleme de interes comun. De aceea, ele sunt numai coordonate la nivelul Uniunii in conformitate cu orientarile politicilor economice si financiare ale statelor membre si ale Uniunii. Acestea sunt adoptate la nivel comunitar, fiind transmise statelor membre sub forma orientarilor generale. Uniunea Economica si Monetara este considerata o uniune politicomonetara. Introducerea monedei unice reprezinta o decizie politica luata la nivelul Uniunii si ea este conditionata de indeplinirea unor criterii polititice si economice. Reusita introducerii euro constituie o reforma majora care necesita indeplinirea unor conditii care sa vizeze atat politica monetara, cat si reformele structurale.
Dezltarea economiei fiecarui stat membru si a comunitatilor, in general, este controlata sistematic prin intermediul convergentei economice, in functie de orientarile silite. Daca in cadrul procedurilor de urmarire multilaterala se sileste ca politica economica a unuia dintre statele membre se departeaza de orientarile generale convenite sau ameninta sa puna in pericol buna functionare a Uniunii Economice si Monetare, Consiliul UE poate adresa o recomandare statului membru, recomandare care poate fi exprimata public. Procedurile supravegherii si formularii recomandarilor au drept scop chiar pe acela de a garanta o politica economica si monetara a statelor membre care sa fie compatibila cu obiectivele Uniunii Economice si Monetare. Dispozitiile cu privire la respectarea disciplinei bugetare in statele membre constituie unul din elementele esentiale ale acestei UEM.
Tratatul instituind Comunitatea Europeana prevede obligatia pentru fiecare stat membru de a evita deficitul bugetar excesiv. Acesta defineste totodata, preocuparile la nivel de principiu ale unei politici bugetare sile, interzicand bancilor centrale sa acorde credite autoritatilor publice. Tratatul sileste si responsabilitatea proprie a fiecarui stat pentru datoria publica, definind criteriile care permit determinarea existentei unui deficit bugetar excesiv si valorile de referinta mentinute in conexiune cu aceste criterii, precum si aplicarea unor sanctiuni statelor care si-au incalcat obligatiile.
In privinta politicii monetare si de schimb, aceasta este condusa intr-o maniera uniforma la nivelul Uniunii Monetare de catre Banca Centrala Europeana.


Institutiile monetare
Institutul Monetar European a avut ca principal scop sustinerea obiectivului comunitar de silitate a preturilor. A reprezentat o prima institutie care a dezltat instrumentele si procedurile aferente implementarii euro. Organul sau decizional, reprezentat de Consiliul Institutului includea presedintii bancilor centrale ale statelor membre. Institutul Monetar European, care a fost inlocuit de Banca Centrala Europeana,


a constituit impreuna cu bancile centrale sistemul de facilitare a circulatiei platilor Target" (Trans European Automated Real Time Gross Settlement Expres Transfer System). in acest sens, Banca Centrala Europeana a adoptat in aprilie 2001 un ghid al Sistemului de transfer Target". Acesta reprezinta o retea intre sistemele de circulatie a platilor nationale in scopul promovarii si dezltarii afacerilor in euro la nivel supra-national. Banca Centrala Europeana si Bancile Centrale Nationale constituie un sistem cunoscut sub numele de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC), sistem care raspunde de moneda unica. Banca Centrala Europeana fixeaza rata inflatiei (pana in anul 1999 aceasta sarcina revenea Bancilor Centrale Nationale), asigura silitatea preturilor, sprijina politica economica si conduce politica monetara in cadrul Comunitatii.
Consiliul Guvernatorilor BCE defineste politica monetara si fixeaza taxele de interes major ale Uniunii Monetare. Bancile Centrale nationale contribuie la definirea politicii monetare unice si executa operatii de politica monetara in maniera descentralizata.
Criteriile participarii la moneda unica
Pentru a introduce moneda unica euro, fiecare stat membru trebuie sa satisfaca cateva criterii de convergenta:
a) un criteriu institutional. Banca centrala a fiecarui stat membru trebuie sa fie independenta fata de orice alta putere din stat si sa nu fie influentata in deciziile pe care le ia.
b) un set de criterii economice. Potrivit art. 121 al Tratatului instituind Comunitatea Europeana, rata inflatiei monedelor nationale nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de Vh puncte procentuale performantele celor mai bune trei state membre din anul anterior, deficitul public anual nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB (cu anumite exceptii temporare), iar datoria publica bruta anuala trebuie sa se incadreze in plafonul de maximum 60% din PIB (cu anumite exceptii temporare).
De asemenea, este necesara participarea la Sistemul Monetar European fara o devalorizare luntara a monedei nationale timp de cel putin doi ani consecutivi, si o limitare a ratei nominale pe termen lung a dobanzilor la maximum 2 puncte procentuale mai mult decat cea practicata in anul anterior de cele mai bune trei state membre.


Avantajele euro
Aparitia euro pe international este menita sa serveasca la adancirea cooperarii pe baza apropierii si convergentelor in politicile valutare ale principalilor parteneri mondiali. Utilizarea monedei unice euro la nivelul Uniunii Europene are o serie de avantaje in economic si financiar:
1. Silitatea schimburilor. Existenta euro ca moneda unica europeana conduce la evitarea necesitatii de schimb a banilor si a cheltuielilor care insotesc acest procedeu, cum ar fi: comisionul bancar, costul cu plata angajatilor in gestionarea valutei etc. Aceste costuri sunt diferentiate pe categorii de operatiuni, dar, oricum, ele reprezinta un procent insemnat in cadrul societatilor comerciale cu cifra mica de afaceri. Cu o moneda unica comuna nu r mai exista fluctuatii de schimb riscand sa blocheze comertul intra-european, cu toate ca preturile interne pot elua, dupa ritmurile diferite ale fiecarei tari, in asa fel incat puterea de cumparare a euro sa varieze de la o tara la alta. Silitatea puterii de cumparare este un avantaj important deoarece conduce in principiu la o crestere a comertului international, moneda unica putand conduce la o integrare si mai puternica a pietelor si la o incurajare a comertului.
2. Eliminarea riscului valutar. Moneda unica contribuie si la eliminarea riscului valutar, atacurile speculative care constrang o tara sa ridice dobanzile pentru a-si pastra moneda nationala, fiind eliminate. O dobanda ridicata are un cost deloc de neglijat pentru economie: mai putine investitii, o rata a somajului mai ridicata, o crestere economica mai lenta. Doar firmele mari pot - printr-un management de trezorerie sau prin operatiuni pe termen - sa se protejeze impotriva expunerii la risc valutar.
3. Eliminarea costurilor de convertibilitate. Acest lucru se realizeaza prin eliminarea costurilor de comision si de tranzactie pentru persoanele fizice si juridice care intreprind acte si fapte de comert.
4. Moneda internationala. Euro va fi o moneda internationala importanta, bazata pe existenta zonei euro, pe utilizarea acesteia ca moneda de facturare, de operare in euro pe piata fmanciar-bancara, pe silitatea si credibilitatea euro. Implementarea euro ca moneda unica consolidata prin convergenta situatiilor macroeconomice si in contextul unei discipline economice si financiare monitorizate de SEBC, asigura omogenitatea disciplinara a ratelor de schimb pe termen scurt, garantand lansarea euro si la nivel international.
5. Reducerea ratei dobanzilor. Moneda unica permite o reducere a dobanzilor in Europa, precum si a miscarilor de capital ce decurg de aici. Cu o moneda unica devalorizarea va fi practic imposibila si prima de risc va disparea. O alta consecinta va fi aceea de stimulare a plasamentelor in diferite categorii de titluri in euro, acestea fiind privite la fel ca plasamentul in exterior.
6. Factor de silitate a preturilor. Moneda unica elimina costurile procate de inflatie, avand rolul de a consolida cursul valutar.
7. Facilitatea de are a preturilor. Firmele si persoanele fizice pot mai usor sa e preturile in diferite tari europene atunci cand acestea r fi exprimate in euro, fara a mai calcula convertibilitatea.
Un alt avantaj al utilizarii euro este si simplificarea activitatii administrative a firmelor care r opera in conilitate cu aceeasi moneda.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact