StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finate publice » Acquis-ul comunitar si uniunea economica si monetara
Trimite articolul prin email Fiscalitate : Acquis-ul comunitar si uniunea economica si monetara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

FiscalitateIntroducere
Impozitarea este un instrument important al suveranitatii nationale, deoarece daca nu ar avea venituri, guvernele nu ar putea sa-si puna in aplicare politicile in anumite domenii. in acelasi timp, ca instrument de reglare economica, impozitarea poate fi folosita la influentarea consumului, la incurajarea economisirii sau la ajustarea modului de organizare a societatilor comerciale. Politica in domeniul impozitarii este esentiala pentru toate statele membre, iar actiunile unei tari pot avea impact nu numai in acea tara, dar si in tarile invecinate. Din acest motiv, in piata unica a Uniunii Europene, statele membre trebuie sa coopereze si nu sa intreprinda actiuni in directii diferite.
In vederea silirii pietei interne, sistemul taxelor de consum trebuie sa fie cat mai neutru posibil. Acolo unde rambursarile de impozite asupra bunurilor de consum dintr-un stat in altul au fost mai mari decat cele platite in mod obisnuit, acestea au actionat ca subventii p


entru export, motiv pentru care Comunitatea a adoptat taxa pe valoarea adaugata (TVA). La momentul introducerii taxei pe valoarea adaugata statele membre puteau sa-si fixeze propriile taxe. Prin introducerea pietei comune, consumatorii pot sa-si procure bunuri din unul sau mai multe state membre si sa le aduca in propria tara fara a mai plati taxele vamale. Diferentele intre ratele de impozitare ale diferitelor marfuri intre tari diferite tindeau sa influenteze actitatile comerciale, producand distorsiuni intre productia si distribuirea marfurilor, avand repercusiuni de ordin social. Mai mult, pentru a reduce povara fiscala, unii cetateni ca si unele companii isi mutau resedinta intr-un alt stat membru, in care regimul fiscal era mai tolerant. Diferentele dintre ratele de impozitare, ca si migrarea" facuta in functie de regimul fiscal, au condus la o concurenta intre statele membre in ceea ce priveste impozitarea. Acest lucru a trebuit analizat din punct de vedere legislativ si economic, in statele membre si in Uniunea Europeana, prin examinarea politicilor nationale si comunitare si a tipurilor si sistemelor de impozitare.
Integrarea in Uniunea Europeana, introducerea monedei unice, ca si interactiunile si influentele celor 15 sisteme de impozitare din statele membre necesita o analiza profunda a acestor sisteme si, pe cat posibil, o administrare comuna. Nevoile sociale in continua schimbare, precum si cresterea mediei de ata a populatiei din Uniunea Europeana, reprezinta provocari ce depasesc granitele nationale. Statele membre, ca si UE, trebuie sa le faca fata prin luarea unor decizii comune, in care sistemele de impozitare proprii fiecarui stat sa fie armonizate cu aceste decizii, astfel incat:
- sa asigure ca politica impozitarii dintr-un stat membru nu are un impact nedorit asupra altui stat membru;
- sa asigure o suveranitate reala cetatenilor Uniunii Europene si reprezentantilor acestora, suveranitate manifestata prin actiuni comune ale statelor membre.
Acquis-ul comunitar in domeniul impozitarii
1. Temeiul juridic Actitatea in domeniul general al impozitarii poate fi justificata prin obiectivul general al Tratatului Comunitatii Europene, exprimat in art. 3, si anume acela de a elimina taxele vamale si orice alte masuri cu efect echivalent" intre statele membre, de a asigura nedistorsionarea concurentei pe piata comuna". Art. 93 (99) se refera exclusiv la impozitele indirecte (TVA si accize). Masurile prind alte domenii de impozitare se adopta, in general, pe baza art. 94 (100) [completat cu art. 96 (101) si 97 (102)], care se refera la masurile de prevenire a distorsiunilor pietei. Art. 293 (220) recomanda de asemenea semnarea tratatelor de etare a dublei impuneri.
Art. 104 (104c) al Tratatului Comunitatii Europene, amendat la Maastricht in 1992, impune statelor membre participante la Moneda Unica sa ete deficitele guvernamentale excesive", prevazand penalitati pentru nerespectarea acestei cerinte. Tarile neparticipante la moneda unica trebuie sa incerce si ele sa ete deficitele excesive.


2. Obiective
Crearea Pietei Unice si finalizarea Uniunii Monetare si Economice au condus la initiative comunitare noi in domeniul impozitelor si taxelor. Eliminarea restrictiilor prind libera circulatie a capitalurilor a provocat temeri in sensul ca bazele de impozitare nationale ar putea fi erodate de concurenta in materie fiscala, aceasta conducand la o deplasare a sarcinii fiscale de la capital catre forta de munca, cu consecinte nefaste asupra ocuparii fortei de munca si a protectiei sociale.
Drept urmare, Comunitatea urmareste o serie de obiective atunci cand construieste politica generala de impozitare:
- Un prim obiectiv pe termen lung a fost prevenirea diferentelor intre cotele impozitelor indirecte si ale sistemelor de impozitare ce pot introduce distorsiuni ale concurentei in interiorul pietei unice. Acesta este scopul art. 93 (99) prind taxele si accizele.
- in ceea ce priveste impozitarea directa, cadrul legal existent este reprezentat, in general de acordurile bilaterale dintre statele membre. Obiectivul Comunitatii in acest domeniu a fost de eliminare a ambiguitatilor legislative" ce conduceau la evaziunea fiscala. Un alt obiectiv legat de impozitarea directa a fost acela de etare a dublei impuneri.
- Orientarile recente in directia unei politici de impozitare generala au avut ca obiectiv prevenirea efectelor negative ale concurentei fiscale, in special a migrarii" bazelor de impozitare nationale, ca urmare a firmelor ce-si muta sediul in alt stat in cautarea celui mai favorabil regim fiscal. Chiar daca o astfel de concurenta poate avea efecte benefice prin limitarea guvernelor de a impozita si a cheltui", totusi ea denatureaza structura impozitului. Studiile efectuate in ultimii ani au aratat ca raportul dintre impozitul total si impozitul pe capital (dobanzi, didende, impozite corporative) a
scazut, in timp ce raportul dintre impozitul total si cel pe forta de
munca (cum ar fi sarcinile sociale) a crescut.
- Prevederile Tratatului de la Maastricht cu prire la Uniunea
Monetara si Economica dau o noua dimensiune politicii deImpozitare generala prin limitarea stricta a posibilitatii guvernelor
de a finanta cheltuielile publice prin imprumuturi. Pactul pentru
Silitate si Dezvoltare prevede ca statele membre cu deficit
bugetar mai mare de 3% sa constituie depozite nepurtatoare de
dobanda care se transforma in amenzi nerambursabile in cazul in
care nu se reuseste reducerea deficitului. Obiectivul general este ca
bugetele statelor membre sa se mentina in echilibru de-a lungul
ciclului economic, motiv pentru care orice crestere a cheltuielilor
publice va fi finantata prin cresterea impozitelor.
Cu toate ca aceste obiective au fost general acceptate, guvernele
nationale au fost reticente in a face pasi importanti in vederea armonizarii
sistemului de impozitare in cadrul Comunitatii. Din acest motiv, toate
masurile prind impozitarea trebuie adoptate de Consiliul Uniunii


Europene in unanimitate.
3. Impozitarea directa
Daca impozitele indirecte necesita un grad mare de armonizare dat fiind efectul acestora asupra liberei circulatii a marfurilor si serciilor, nu acelasi lucru se poate spune despre impozitele directe. Acesta este motivul pentru care Tratatul Comunitatii Europene nu specifica in mod expres alinierea acestor impozite si, in rtutea principiului subsidiaritatii, lasa libertatea statelor membre de a face reglementarile necesare. Totusi, acolo unde impozitarea directa are impact asupra liberei circulatii a marfurilor, serciilor, persoanelor si capitalurilor, ca si asupra dreptului de silire a indizilor sau a societatilor, statele membre trebuie sa sileasca un sistem de impozitare la nivel national care sa respecte aceste drepturi fundamentale, conform art. 94 si 308 ale Tratatului. Aparitia unor situatii speciale, cum ar fi dubla impozitare sau actitatile economice transfrontaliere, a impus adoptarea unor masuri legislative comune tuturor statelor membre, masuri aplicabile in special companiilor.
Adoptarea acestor masuri se face de catre Consiliu, in unanimitate. Ele au fost initiate in 1990 si sunt materializate prin doua directive si o conventie. Directiva 90/43 5/CEE se refera la abolirea dublei impuneri a profitului distribuit intre societatile-mama aflate in unul din statele membre si filialele acestora aflate intr-un alt stat membru. Directiva 90/434/CEE reduce povara fiscala ce poate impiedica reorganizarea societatilor, iar Conventia (90/436/CEE), bazata pe art. 239 al Tratatului introduce o procedura arbitrara de etare a dublei impuneri prind ajustarea profitului dintre intreprinderi asociate aflate in state membre diferite.In 1997 a fost adoptat un pachet de masuri, denumit si pachetul de masuri prind impozitarea" sau pachetul Monti", care are in vedere:


- combaterea concurentei in domeniul impozitarii;
- eliminarea distorsiunilor de pe piata unica;
- reorientarea tendintei crescande de impozitare a muncii printr-un sistem de impozitare orientat spre forta de munca.
Acest pachet de masuri consta in:
a. cod de conduita pentru impozitarea afacerilor, cod ce reprezinta vointa comuna a statelor membre, chiar daca nu este un instrument legal. Conform acestui cod, statele membre vor combate concurenta in domeniul impozitarii si vor eta introducerea unor masuri care sa aiba ca efect concurenta in acest domeniu. Mai mult, a fost silit un sistem de schimb de informare asupra masurilor fiscale si o evaluare a acestui sistem;
b. masuri de inlaturare a distorsiunilor rezultate din impozitarea veniturilor provenite din economii prin care se sileste un nivel minim de impozitare a dobanzilor;
c. impozitarea platii dobanzilor si a redeventelor intre societatile situate in diferite state membre;
d. ajutoare fiscale din partea statului. Masura consta in publicarea unui ghid prind regulile referitoare la acordarea de ajutoare fiscale.
4. Impozitarea indirecta incepand cu 1992, prin eliminarea taxelor de frontiera si a formalitatilor vamale de la granitele dintre statele membre, impozitarea indirecta a suferit schimbari decisive, prin introducerea unor noi reguli prind accizele si prin reglementarile intra-comunitare prind taxa pe valoarea adaugata.


a) Taxa pe valoarea adaugata
Legislatia referitoare la taxa pe valoarea adaugata (TVA) este complexa. Principalul izvor de drept il reprezinta Directiva 77/388/CEE prind sistemul comun de aplicare a acestei taxe, denumita si Directiva a Vi-a referitoare la TVA". Directiva se aplica pe teritoriul tarilor ce fac parte din comunitate (principiul teritorialitatii) si cuprinde reglementari prind: persoanele impozabile, tranzactiile impozabile, ca si exceptiile si scutirile (atat pentru marfuri, cat si pentru sercii), locul operatiunilor impozabile, cotele standard de impozitare (care sunt aceleasi, atat pentru marfuri, cat si pentru sercii), deducerile si modul de calculare a acestora, persoanele responsabile de plata TVA (inclusiv obligatiile persoanelor impozabile si reglementarile aplicabile unor cazuri speciale, cum ar fi fermierii sau agentiile de turism).
Directiva s-a aplicat gradual, avand etape tranzitorii pentru fiecare stat membru si a condus la simplificarea sistemului de aplicare al TVA, facand distinctie intre vanzarile intre persoane supuse impozitarii, vanzari catre persoane fizice sau vanzari catre comerciantii scutiti de TVA .
Introducerea pietei comune, la 1 ianuarie 1993, a avut ca efect modificarea directivei, prin suplimentarea acesteia cu Directiva 91/680/CEE prind abolirea frontierelor fiscale. Conform noilor reglementari (Directiva 92/77/CEE prind aproximarea cotelor de TVA), statele membre aplica o cota standard de TVA de minim 15% (Directiva 99/49/CE) si au posibilitatea de a aplica maxim doua cote reduse (de minim 5%) pentru anumite marfuri sau sercii de natura sociala sau culturala. Aceeasi directiva autorizeaza statele membre sa fixeze, pe timp limitat, cote zero sau sub 5% pentru anumite produse. Limitarea, ca durata, este reglementata de Directiva 2001/04/CE. Aplicarea taxei pe valoarea adaugata unor marfuri speciale, cum ar fi antichitatile sau anumite articole de colectie este reglementata de Directiva 94/5/CE, iar Directiva 98/80/CE sileste regulile de vanzare a monezilor de aur ce nu sunt de interes numismatic. Ultimele reglementari pentru serciile de radio si teleziune si cele de telecomunicatii se regasesc in Directivele 99/59/CE si 2002/38/CE. Aparitia comertului electronic (e-commerce) a condus la noi reglementari in aplicarea taxei pe valoarea adaugata, reglementari ce sunt cuprinse in Directiva 2000/3 8/CE si 2002/792/CE prind cooperarea administrativa.


b) Accize
Principiul ce sta la baza aplicarii accizelor este ca acestea se aplica in tara in care are loc consumul. Reglementarile generale se refera la produsele ce fac obiectul accizelor si la detinerea, circulatia si monitorizarea acestor produse (Directiva 92/12/CEE). Aceste reglementari, aplicabile de la 1 ianuarie 1993, stau la baza unei strategii prind aproximarea cotelor impozitelor, armonizarea structurii impozitelor si silirea cadrului general prind detinerea si circulatia produselor. Reglementarile se aplica bauturilor alcoolice, produselor prelucrate din tutun si uleiurilor minerale si permit circulatia acestor produse in statele membre, accizele fiind platite de cumparatorul final la cotele silite de statul membru in care are loc consumul. Cotele minime ale accizelor aplicate alcoolului si bauturilor alcoolice, tigaretelor si produselor prelucrate din tutun, altele decat tigaretele, sunt reglementate de Directivele 92/87CEE, 92/79/CEE si 92/80/CEE.
Tinand cont de functionarea pietei interne si de valorile reale ale acestor cote, la fiecare doi ani, Consiliul reexamineaza cotele minime si poate impune noi reglementari. in acest sens, ultima reglementare prind silirea cotelor minime a avut loc in februarie 2002 (Directiva 2002/1 O/CE). In ceea ce priveste uleiurile minerale, Directiva 92/82/CEE reglementeaza cotele accizelor aplicate acestor produse. Pentru respectarea mediului inconjurator, Comisia promoveaza folosirea produselor energetice din surse regenerabile, in acest sens formuland doua propuneri, una referitoare la reducerea accizelor pentru combustibilii produsi din surse agricole (biocom-bustibili) si o a doua, referitoare la armonizarea impozitarii indirecte a produselor energetice.
Armonizarea structurii impozitelor este o alta latura a strategiei amintite mai sus. Prin aceasta armonizare se urmareste silirea unui sistem comun prind capacitatea de impozitare, metodele de colectare, scutirile si termenele de plata. Directivele ce armonizeaza structura accizelor sunt 92/83/CEE (pentru alcool si bauturi alcoolice), 92/79/CEE (pentru tigarete), 95/59/CEE (referitoare la tutun) si 92/81/CEE (prind uleiurile minerale).
Detinerea, circulatia si monitorizarea produselor supuse accizelor este reglementata de Directiva 92/12/CEE. Pentru o mai buna monitorizare a produselor supuse accizelor, Comisia a inaintat o propunere referitoare la introducerea unui sistem computerizat al documentelor administrative ce insotesc aceste produse. Se prevede ca sistemul sa poata fi dezvoltat si implementat intr-o perioada de cinci ani.
5. Cooperare administrativa si asistenta reciproca in scopul prevenirii si etarii evaziunii fiscale si in vederea facilitarii schimburilor de informatii relevante referitoare la evaluarea corecta a impozitului pe venit si pe capital, autoritatile competente din statele membre se ajuta reciproc. Reglementarea asistentei reciproce in domeniul impozitarii directe si indirecte se regaseste in Directiva 77/799/CEE si Directiva 92/218/CEE.
Pentru intarirea cooperarii administrative si a asistentei reciproce, Comisia a facut o propunere ce urmareste combinarea celor doua directive. Noua propunere (COM (2001) 294/1) prevede drepturile si obligatiile partilor implicate in cooperarea si asistenta reciproca si procedurile ce ar trebui urmate, avand ca obiectiv crearea sinergiilor intre administratiile nationale implicate in impozitare si cooperarea acestora, ca si cum ar face parte dintr-o administratie unica. in prezent, propunerea este trimisa spre examinare Parlamentului European.


6. Programul Fiscalis
Decizia 888/98/CE instituie un program de actiune, denumit Fiscalis, destinat imbunatatirii functionarii sistemului de impozitare indirecta. Prin acest program se urmareste o mai buna cooperare intre statele membre si Comisie si imbunatatirea practicilor administrative, prin familiarizarea inaltilor functionari nationali cu diferite tipuri de frauda si dezvoltarea metodelor de prevenire, detectare si investigare bazate pe analiza riscului.
Dezvoltarea programului se face prin organizarea de schimburi de informatii si experienta, organizarea de seminarii, organizarea de controale multilaterale sau prin actiuni de pregatire a personalului. Alte doua decizii (Decizia 98/467/CE si Decizia 98/532/CE) n in sprijinul programului de actiune mentionat. Dat fiind ca Decizia 888/98/CE este aplicabila pe perioada 1998-2002, Comisia a inaintat propunerea de continuare a programului Fiscalis pe perioada 2002-2007.
7. in perspectiva
In mai 2001 Comisia Europeana a prezentat strategia referitoare la itoarea politica de impozitare in Uniunea Europeana. Prin aceasta strategie, politica de impozitare va fi in concordanta cu obiectivele generale ale politicii Uniunii Europene, cum ar fi obiectivul silit de Consiliul European de la Lisabona de a face ca economia Uniunii Europene sa fie cea mai competitiva din lume pana in anul 2010. O coordonare a impozitarii ar putea ajuta statele membre ca acest obiectiv sa fie atins, in mod special armonizarea legislatiei referitoare la TVA si la accize.
Comisia intentioneaza sa acorde mai multa atentie problemelor referitoare la impozitare cu care se confrunta cetatenii si intreprinderile ce functioneaza in cadrul Comunitatii. in curand se vor face propuneri de coordonare a actiunilor pentru etarea obstacolelor si ineficientelor prind impozitarea intreprinderilor si vor fi prezentate rapoarte prind impozitarea alcoolului si a vehiculelor. in ceea ce priveste statele membre in care regulile si procedurile nationale de impozitare contran obiectivelor Tratatului Comunitatii Europene, Comisia intentioneaza sa fie mai activa si sa propuna actiuni legislative si recomandari de cooperare.


Transpunerea acquis-ului comunitar in Romania
Romania a deschis Capitolul 10 - Impozitare" in anul 2001, cand documentul de pozitie aferent a fost comunicat oficial Consiliului UE, iar negocierile au fost deschise in cadrul Conferintei de Aderare din data de 23 octombrie 2001. in urma primirii Pozitiei Comune a UE, autoritatile romane au elaborat documentul de pozitie complementar, care a fost transmis Comisiei Europene in luna ianuarie 2002 pentru consultari informale. Documentul de pozitie complementar va fi completat conform observatiilor Comisiei Europene si concluziilor consultarilor tehnice.


Impozitarea directa
Impozitul pe profit este reglementat prin Ordonanta Guvernului (O.G.) nr. 70/1994, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta de Urgenta (O.U.G.) nr. 217/1999, aprobata prin Legea nr. 189/2001. O.G. nr. 70/1994 asigura armonizarea partiala cu prevederile Directivei 90/434/CEE referitor la determinarea profitului impozabil in cazul fuziunilor, dizarilor sau al aportului de active. Cresterea cotei de impozit pe profit aferente actitatilor de export este prevazuta de O.U.G. nr. 163/2001, intrata in goare de la 1 ianuarie 2002.
Directiva 90/43 5/CEE prind impozitarea societatilor-mama si a filialelor acestora care se afla in state membre diferite este partial armonizata. Astfel, exista prevederi in O.G. nr. 70/1994 care asigura neimpunerea veniturilor de natura dide


ndelor primite din strainatate de la filiale. Prevederile prind definirea relatiei de subordonare si cele referitoare la impozitul pe didende in cota de 10% pentru profiturile transferate de filiale catre societatile-mama straine vor fi armonizate pana in 31 decembrie 2006. Armonizarea prevederilor Conventiei 90/436/CEE prind eliminarea dublei impuneri se realizeaza prin conventiile de etare a dublei impuneri cu prire la impozitul pe venit si impozitul pe capital incheiate de Romania cu statele membre. in ceea ce priveste Codul de Conduita pentru impozitarea afacerilor, Romania isi asuma angajamentul ca pana la data aderarii, sa se conformeze in totalitate acestui cod.
Impozitarea indirecta


a) Taxa pe valoarea adaugata
Taxa pe valoarea adaugata se aplica in Romania din anul 1993, cand impozitul cumulativ (impozit pe circulatia marfurilor) a fost inlocuit cu un impozit ce se aplica asupra tranzactiilor fiecarui stadiu al circuitului economic. Armonizarea legislatiei prind taxa pe valoarea adaugata cu reglementarile UE in domeniu s-a facut prin adoptarea Legii nr. 547/2001, care a preluat prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 17/2000. Ulterior, a fost adoptata Legea nr. 345/2002 prind taxa pe valoarea adaugata, lege ce a preluat prevederile Legii nr. 547/2001 si ale Hotararii Guvernului nr. 402/2000.
Legea nr. 345/2002 si Hotararea Guvernului nr. 598/2002 prind normele metodologice de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, armonizeaza legislatia romana cu prevederile Directivei 77/388/CEE. Cele mai importante modificari aduse prin aceste acte normative sunt:
1. Sfera de aplicabilitate


1.1. Persoane impozabile
- introducerea notiunii de persoana impozabila, care nu era prevazuta in legislatia romana prind taxa pe valoarea adaugata (conform art. 4 din Directiva 77/388/CEE);
- introducerea unor noi entitati in cadrul persoanelor impozabile", cum ar fi: organizatii sindicale, organizatii non-guvernamentale, politice, religioase sau cice, profesiuni liberale sau persoane ce desfasoara actitati independente pe baza liberei initiative.
1.2. Actitati impozabile
Includerea unor noi actitati care inainte erau scutite de plata TVA:
- actitati intreprinse de agenti economici autorizati in zonele libere;
- furnizarea de uniforme scolare si prescolare, articole de imbracaminte si incaltaminte pentru copii in varsta de pana la 1 an;
- actitati de taxi intreprinse de persoane ce desfasoara actitati independente pe baza liberei initiative;
- importul de bunuri efectuat de institutiile publice, direct sau prin comisionari, finantate din imprumuturi contractate de pe piata externa cu garantie de stat;
- importul de materii prime destinat procesarii in vederea exportului, intr-o perioada de 45 de zile de la data importului.


Anularea unor facilitati pentru:
- intreprinderile mici si mijlocii;


- agentii economici din zonele defavorizate;
- actitati generatoare de venit intreprinse de partidele politice;
- diverse achizitii facute de institutiile de educatie (scoli etc), cum ar fi: materiale de constructii, echipamente, carti;
- diverse achizitii facute de Comitetul Olimpic si federatiile de sport.


2. Locul operatiunilor impozabile
Legea nr. 345/2002 sileste locul in care se face impozitarea (in concordanta cu prevederile art. 8 si 9 ale Directivei 77/388/CEE), astfel:
» pentru marfuri - la locul livrarii (considerat ca fiind locul in care se gasesc marfurile cand are loc livrarea), daca marfurile nu sunt expediate sau transportate de furnizor, sau, daca sunt expediate sau transportate de acesta, in locul in care incepe transportul;
» pentru sercii - locul livrarii este considerat sediul actitatii economice, adica sediul sil de la care sunt prestate serciile sau resedinta prestatorului.


3. Cota de impozitare
Cota de impozitare este de 19%, iar modul de calcul a TVA se efectueaza prin aplicarea cotei standard de impozitare la baza de impozitare. Pentru vanzarea bunurilor comercializate prin comertul cu amanuntul sau al unor sercii cum ar fi posta, telefon, transport, se aplica cote recalculate.


4. Baza de impozitare
Legea prevede trei moduri de silire a bazei de impozitare. Aceasta poate fi constituita fie din contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, fie de preturile de achizitie (sau pretul de cost), fie de compensatia pentru anumite operatiuni.


5. Deduceri
Legea prevede posibilitatea rambursarii TVA intr-o perioada de 30 de zile de la efectuarea cererii prin verificarea documentelor justificative. Cota zero de TVA a fost inlocuita cu posibilitatea dreptului de deducere a TVA.


6. Plata TVA
Amanarea de plata a taxei pe valoarea adaugata se face pentru doua categorii de importuri:
- masini industriale, echipamente, instalatii si masini agricole importate pentru uz personal;
- anumite materii prime importate. Amanarea se face pe o perioada de 120 de zile pentru prima categorie, respectiv pentru 60 de zile pentru materiile prime importate. Pentru intreprinderile mici si mijlocii si pentru intreprinderile aflate in zone defavorizate care fac importuri de masini, echipamente sau mijloace de transport, legea prevede posibilitatea amanarii platii TVA pe durata investitiei, dar nu mai mult de un an. O perioada de 30 de luni de amanare la plata se aplica intreprinderilor care promoveaza investitii cu impact semnificativ in economie. O amanare temporara la plata TVA se aplica furnizorilor de marfuri necesare productiei agricole (pesticide, fertilizatori, seminte). Plata TVA datorata se face in momentul in care acesti furnizori sunt platiti de catre clienti, dar nu mai tarziu de data de 1 noiembrie 2002.


b) Accize
Armonizarea legislatiei prind accizele cu reglementarile UE in domeniu (Directivele CEE92/12/CEE, 92/79/CEE, 92/80/CEE, 92/81/CEE, 92/82/CEE, 92/83/CEE, 92/84/CEE cu modificarile ulterioare) a fost continuata potrit recomandarilor Comisiei Europene, inregistrandu-se importante realizari prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2001 prind regimul accizelor, care a intrat in goare la data de 1 ianuarie 2002. Prin acest act normativ au fost preluate atat prevederile armonizate din O.G. nr. 27/2000 prind regimul produselor supuse accizelor, cat si alte prevederi ale directivelor comunitare. in mod concret, stadiul actual al procesului de armonizare, pe linia regimului accizelor, se prezinta astfel:
- produsele si grupele de produse supuse accizelor sunt structurate similar grupelor de produse supuse obligatoriu accizelor in UE (alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun si uleiuri minerale);
- principiul de aplicare a accizelor, conform prevederilor legislatiei comunitare, pentru alcool, bauturi alcoolice, produse din tutun si uleiuri minerale, consta in aplicarea accizelor specifice, silite in suma fixa pe unitatea de masura;
- la grupa bauturi alcoolice spirtoase" este prevazut un singur nivel de accize, atat pentru bauturile alcoolice spirtoase - obtinute pe baza de alcool etilic rafinat sau din distilate de cereale, cat si pentru bauturile alcoolice naturale - obtinute din distilate de fructe;
- la grupa nuri" s-a silit acelasi nivel de acciza atat pentru nul spumos, cat si pentru nul spumant;
- la grupa produse din tutun", pentru tigaretele obtinute din productia interna sau importate s-a silit o acciza mixta compusa dintr-o acciza specifica la 1000 tigarete si o acciza ad-valorem aplicata asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat de agentii economici producatori sau importatori;
- s-au instituit unele prevederi speciale prind regimul accizelor in cazul micilor producatori de bere, care constau in principal in reducerea diferentiata a accizei in functie de capacitatea de productie anuala pe care o detine agentul economic.


7. Cooperare administrativa si asistenta reciproca
a) Armonizarea legislatiei
Armonizarea legislatiei prind asistenta reciproca in domeniul impozitelor directe (Directiva Consiliului Comunitatii Europene 77/799) se realizeaza prin conventiile de etare a dublei impuneri cu prire la impozitele pe venit si pe capital incheiate de Romania cu statele membre ale UE.
Dintre celelalte 12 state candidate la aderare la UE, Romania are incheiate conventii ale caror prevederi se aplica in prezent cu 8 tari.In ceea ce priveste cooperarea administrativa si asistenta reciproca in sensul Directivei 218/1992 prind cooperarea administrativa in domeniul impozitelor indirecte, in prezent nu se deruleaza schimburi de informatii pe probleme de impozite indirecte cu alte state.
b) Capacitatea administrativaIn cadrul unui proiect destinat imbunatatirii actitatii de colectare a veniturilor, in anul 2002, a inceput pregatirea pentru crearea conditiilor necesare aderarii la Conventia pentru asistenta administrativa reciproca pe probleme de impozitare, incluzand crearea Biroului Central de Legaturi (cadrul legislativ, structura, proceduri, sisteme) si implementarea programului Fiscalis.
8. in perspectiva
Romania a facut unele progrese in transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar. Raportul periodic al Comisiei Europene din anul 2001 considera ca au fost obtinute unele progrese in ceea ce priveste modernizarea administratiei fiscale. Conform aceluiasi Raport, Romania ar trebui sa se concentreze asupra implementarii acquis-ului prind taxa pe valoarea adaugata, in mod special asupra domeniului impozitat, a rambursarilor de TVA, a tranzactiilor exceptate si a cotelor zero. In ceea ce priveste accizele, legislatia necesita ajustari referitoare la structura accizelor, a scutirilor si a cotelor aplicate (ce sunt inca joase fata de nivelul minim aplicat in Uniunea Europeana). Impozitarea directa si directivele prind cooperarea administrativa si asistenta reciproca necesita transpunere integrala; in acest context infiintarea unui sistem national IT compatibil cu cel al Uniunii Europene este considerata prioritara.
Romania si-a asumat unilateral data de 1 ianuarie 2007 ca ipoteza de lucru pentru incheierea pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana.
Pana la data aderarii, se va continua armonizarea legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar si dezvoltarea infrastructurii institutionale necesare implementarii acestuia; pentru transpunerea anumitor acte normative s-au cerut perioade de tranzitie, in care reglementarile sa se faca etapizat.In acest sens, pentru transpunerea completa a Directivei 77/388/CEE, Romania solicita urmatoarele perioade de tranzitie:
- pentru aplicarea art. 24 (2) din Directiva 77/388 CEE prind regimul special aplicabil micilor intreprinzatori referitor la mentinerea pragului de impozitare, se solicita o perioada de tranzitie de 5 ani, respectiv pana la data de 31.12.2011;
- perioada de tranzitie de 5 ani, respectiv pana la data de 31.12.2011, in aplicarea art. 12 (3) din Directiva 77/388/CEE prind aplicarea unei cote reduse de TVA pentru pregatirea produselor alimentare in unitati ce comercializeaza mancare preparata;
- pentru aplicarea art. 13 din Directiva 77/388, prind scutirea de TVA pentru actitatea de cercetare-dezvoltare si inovare pentru unitatile care executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum si actiuni componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica sau ale ului national de cercetare, dezvoltare si inovare, precum si pentru actitatea de cercetare-dezvoltare si inovare realizata cu finantare in parteneriat international cu Uniunea Europeana, regional si bilateral, s-a cerut o perioada de tranzitie de 5 ani, respectiv pana la data de 31.12.2011.
Pentru transpunerea directivelor prind nivelul minim al accizelor (Directivele 92/79, 92/80, 92/82 si 92/84/CEE) pentru uleiuri minerale, tigarete, alcool si bauturi alcoolice, perioada de tranzitie solicitata este de 5 ani, respectiv pana la data de 31.12.2011.
Termenele pentru armonizarea altor acte normative sunt mai scurte, iar punerea in aplicare a unora dintre ele ar putea fi facuta chiar inainte de termenul prevazut. in acest sens, au fost intocmite calendare pe tipuri de actitati, descrise mai jos, si in care sunt prevazute termenele de punere in aplicare:
Calendarul de aliniere a operatiunilor scutite de la plata TVA:
- productia de filme destinate difuzarii prin teleziune - prevederea va fi eliminata pana la 31 decembrie 2006;
- scutirea de TVA pentru importul de filme si programe, abonamente la agentiile de stiri externe si altele de aceasta natura, destinate actitatii de radio si teleziune - prevederea va fi eliminata pana la data de 31 decembrie 2005;
- scutirea de TVA a operatiunilor de transfer al dreptului de proprietate de la debitor catre Oficiul de Recuperare a Creantelor bancare ca efect al darii in plata - prevederea va fi eliminata pana la 31 decembrie 2006.
- scutirea de TVA pentru motorina destinata actitatii de pescuit -prevederea va fi eliminata pana la 31 decembrie 2006.
Calendarul de aliniere a operatiunilor supuse cotei zero de TVA:
- scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrarea de utilaje si echipamente, precum si prestarile de sercii, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine - prevederea va fi eliminata pana la 31 decembrie 2004;
- scutirea cu drept de deducere a constructiei de lacasuri de cult religios - prevederea va fi eliminata pana la 31 decembrie 2006.
Calendarul de introducere in legislatia nationala a unor scutiri prevazute de Directiva 77/388 si care nu sunt prevazute in legislatia nationala:
- prestarile de sercii si livrarile de bunuri accesorii acestora, cu exceptia telecomunicatiilor, efectuate de serciile publice postale (art. 13, pct. A par. 1 lit. a) - prevederea va fi introdusa pana la 21 decembrie 2006;
- lectiile cu titlu profesional de catre cadre didactice in sprijinul invatamantului scolar sau universitar - prevederea va fi introdusa pana la 21 decembrie 2006;
- livrarile de cladiri sau ale unei parti de cladire si ale terenului aferent, cu exceptia celor zate la art. 4 (3) - prevederea va fi introdusa pana la 21 decembrie 2006;
- livrarile de bunuri imobile neconstruite, cu exceptia terenurilor de constructie zate la art. 4 (3) - prevederea va fi introdusa pana la 21 decembrie 2006.
Calendar de armonizare cu prevederile Directivei 77/388/CEE:
- prevederile referitoare la livrarile intracomunitare vor fi aplicate pana la 31 decembrie 2005;
- impozitarea telecomunicatiilor se va face la sediul social al beneficiarului - prevederea va fi aplicata pana la 21 decembrie 2005;
- introducerea de regimuri speciale pentru producatorii agricoli, micii intreprinzatori, obiectele de arta, de colectie sau antichitati -termenul prevazut este pana la 21 decembrie 2005;
- prevederi referitoare la rambursarea TVA in ceea ce priveste operatiunile realizate in Romania de persoane impozabile din strainatate vor fi introduse pana la 21 decembrie 2005;
- eliminarea prevederii prin care rambursarile de TVA sunt limitate la nivelul taxei rezultate din facturile achitate furnizorilor se va face pana la 21 decembrie 2005;
- prevederile referitoare la ajustarea dreptului de deducere se vor face pana la 21 decembrie 2006.
Calendar de aliniere a scutirilor de plata a accizelor in conformitate cu prevederile directivelor comunitare:
- scutirea de la plata accizelor a pacurii - prevederea va fi eliminata pana la 31 decembrie 2006;
- scutirea de la plata accizelor a gazului petrolier lichefiat (GPL) -prevederea va fi eliminata pana la 31 decembrie 2006;
- scutirea de la plata accizelor a motorinei destinate actitatii de pescuit - prevederea va fi eliminata pana la 31 decembrie 2006.
Calendar pentru armonizarea legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar in domeniul accizelor:
- generalizarea marcarii carburantilor - pana la 31 decembrie 2004;
- implementarea sistemului de antrepozitare - pana la 31 decembrie 2005;
- majorarea nivelului accizelor la tigarete cu 40% din diferenta existenta in prezent fata de nivelul minim impus de Directiva 92/79/CEE - pana la 31 decembrie 2006;
- majorarea nivelului accizelor la produsele petroliere cu 50% din diferenta existenta in prezent fata de nivelul minim impus de Directiva 92/82/CEE - pana la 31 decembrie 2006;
- majorarea nivelului accizelor la alcool cu 50% din diferenta existenta in prezent fata de nivelul minim impus de Directiva 92/84/CEE - pana la 31 decembrie 2006.
Potrit Programului National de Aderare la Uniunea Europeana, 2002, voi. II, pana in anul 2005 ar mai trebui armonizate urmatoarele acte normative:
Impozitare directa:
- Directiva Consiliului 77/799/CEE referitoare la asistenta mutuala asigurata prin autoritatile competente ale statelor membre in domeniul impunerii directe.
- Conventia pentru eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate - Directiva 90/436/CEE.


Impozitare indirecta - TVA
- Directiva a VI-a 77/388/CEE prind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata: baza uniforma de impozitare.
- Directiva a VIII-a 79/1072/CEE prind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri -Reglementari prind rambursarea TVA persoanelor impozabile silite intr-un alt stat.
Impozitare indirecta - accize
- Directiva 92/12/CEE prind regimul general, detinerea si controlul produselor supuse accizelor;
- Directiva 92/78/CEE pentru taxe, altele decat cele pe cifra de afaceri aplicate pentru consumul tutunurilor prelucrate;
- Directiva 92/79/CEE prind aproximarea impozitelor pe tigarete;
- Directiva 92/80/CEE prind aproximarea impozitelor pe tutunurile prelucrate, altele decat tigarete;
- Directiva 92/81/CEE prind armonizarea structurii accizelor la uleiurile minerale;
- Directiva 92/82/CEE prind aproximarea cotelor de accize pentru uleiurile minerale;
- Directiva 92/83/CEE prind armonizarea structurii accizelor pentru alcool si bauturi alcoolice;
- Directiva 92/84/CEE prind aproximarea cotelor de accize pentru alcool si bauturi alcoolice;
- Directiva 95/59/CE prind impozitele altele decat cele pe cifra de afaceri care afecteaza consumul produselor din tutun.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact