StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Management bun inseamna oameni de CALITATE
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management public
Trimite articolul prin email Managementul public, necesitate si concept : Management public Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Managementul public, necesitate si conceptMANAGEMENTUL PUBLIC, NECESITATE SI CONCEPTManagementul public se dezvolta ca domeniu distinctiv al stiintei pornind de la elementele sale fundamentale . Acestea faciliteaza cunosterea , intelegerea si utilizarea corespunzatoare a abordarilor , instrumentelor , metodelor si tehnicilor de management public cu care opereaza functionarii din institutiile publice .


NECESITATEA CUNOASTERII MANAGEMENTULUI PUBLIC


Tranzitia spre economia de piata determina profunde mutatii in toate domeniile

vietii sociale , evident si in sectorul public . Prin continutul sau , managementul public reprezinta suportul teoretic si practice necesar implementarii schimbarilor in institutiile publice .

Procesul de restructurare a sectorului public , in general , si a sistemului administrativ , in special , necesita inalt profesionalism , respectiv functionari publici cu o pregatire corespunzatoare de specialitate in domeniul managementului public . Se contureaza din ce in ce mai mult tendinta de profesionalizare a functionarilor publici permanenti . Evident , aceasta mutatie semnificativa determina o foarte buna cunoastere a continutului managementului public .

Din pacate , in Romania procesul tranzitiei si restructurarea sistemului administrativ s-au prelungit , in principal , datorita practicarii unui management primar , empiric , nefundamentat din punct de vedere stiintific .

Efectele negative ale unei astfel de abordari s-au amplificat in timp , conducand astfel la aparitia unei crize manageriale de sistem care a cuprins , evident , si sectorul public .

Prin urmare , managementul public contribuie la formarea si perfectionarea pregatirii functionarilor publici permanenti si alesi care isi desfasoara activitatea in institutiile publice . Un management public performant presupune personal cu o foarte buna pregatire generala si o noua viziune asupra rolului institutiilor publice in societatea romaneasca .

Calitatea procesului de management si de executie din institutiile publice este influentata in mod direc 424d35e t de nivelul de pregatire generala si manageriala a functionarilor publici , iar managementul public contribuie decisiv la aceasta .

In conditiile accentuarii caracterului democratic al societatii noastre , exista o serie de argumente care explica necesitatea cunoasterii managementului public .

Cunoasterea managementului public ofera posibilitatea intelegerii particularitatilor care apar in acest domeniu distinct al stiintei . Elementele specifice influenteaza procesele de management , de executie si de urmarire a deciziilor administrative .

Cunoasterea managementului public permite , de asemenea , identificarea si analiza structurilor din institutiile publice , a relatiilor care exista intre componentele acestora , a rolului fiecarei unitati in cadrul sistemului , a sarcinilor , competentelor si responsabilitatilor care revin managerilor publici .

Managementul public , prin continutul sau , defineste principiile si regulile de organizare a sistemului informational in institutiile publice , particularitatile procesului de culegere , inregistrare , stocare , transmitere si prelucrare a informatiilor care circula in cadrul sistemului de management al institutiilor administrative .

De asemenea , mangementul public ofera posibilitatea cunoasterii principalelor metode si tehnici de management folosite pe parcursul derularii activitatii in institutiile publice .

Managementul resurselor umane , in sectorul public , reprezinta o alta dimensiune importanta a managementului public . In acest sens , se acorda atentie proceselor de selectie , promovare si motivare a personalului din institutiile publice .Prin urmare , managementul public ofera concepte , principii , metode si tehnici pentru intelegerea si perfectionarea continua a proceselor de management si de executie din institutiile publice si a stilului de management al functionarilor publici permanenti si / sau alesi din sectorul public .

Introducerea acestei discipline in institutiile de invatamant superior economic , consideram ca este un important pas inainte in ceea ce priveste recunoasterea rolului managementului public in procesul de democratizare a societatii romanesti . Apare , astfel , evident rolul formator al invatamantului fata de managementul public .


CONCEPTUL DE MANAGEMENT PUBLIC .

Intr-o societate moderna , democratica , activitatea statala este complexa si diversificata . Intre domeniile importante mentionam : administrative , juridic , cultural , ocrotirea sanatatii , invatamant , sport , precum si alte domenii . Toate acestea reprezinta parti ale managementului public , care are ca obiectiv fundamentala satisfacerea intereselor sociale , generale .

In literatura de specialitate , in mod frecvent intalnim notiuni ca : administratie , administratie de stat , activitate executiva , autoritate executiva , autoritate administrativa si mai putin management public .

Astfel , unii autori precizeaza ca termenul administratie desemneaza o activitate a unei persoane , care ajuta la realizarea unui obiectiv si deriva din cuvantul din limba latina “magister” , semnificand stapanul caruia i se subordoneaza servitorul .

Alti specialisti considera ca administratia locala , in baza principiului ca autonomiei locale , este , in esenta , administratie publica si nu administratie de stat . Faptul ca unele autoritati administrative , prin care se realizeaza autonomia locala au si atributii de administratie de stat nu inseamna ca toata activitatea lor este statala .

Astfel , instituirea autonomiei locale ar fi o pura fictiune .

Utilizand notiunea de administratie de stat , alti autori sustin ca prin aceasta se intelege un sistem de institutii ale statului sau “o anumita forma fundamentala de activitate administrative “ ; iar notiunile de “activitate executive “ , respectiv “ institutii executive “ , desi termenii “ administrativ “ si “executiv “ sunt folositi alternativ , uneori chiar cu sens identic .Exista si grupuri de specialisti care fac o distinctie neta intre “ administratie de stat “ si “activitate executiva “ . Ei definesc administratia de stat ca fiind “ activitatea care se desfasoara pentru indeplinirea in mod practic si concret a functiilor statului si a sarcinilor organismelor administratie de stat “, iar activitatea executive ca fiind o parte a sistemului administrative .

Autoritatea administrativa , sustin specialistii francezi , este reprezentata de o persoana sau de un grup de persoane , functionary publici care au competente precizate de lege pentru a actiona in sensul aplicarii continutului legilor publice .

In cadrul managementului public , sistemul administrative este abordat din punct de vedere juridic .Principalele componente ale acestuia sunt urmatoarele autoritati publice : Parlamentul , Presedintele Romaniei , Guvernul Romaniei , ministerele si alte institutii subordinate direct Guvernului , organisme centrale de specialitate autonome , institutii subordinate ministerelor , Prefectul , institutii locale de specialitate subordinate ministerelor si conduse de prefect , institutii autonome locale : consiliul judetean , consiliul local , primarul si institutiile subordinate acestora . Unii specialisti considera ca aceasta este o abordare formal organica , dar ca exista si o a doua acceptiune , in sens material functional . Astfel , administratia publica evoca acte juridice si operatiuni materiale prin care se executa legea , fie prin emiterea de norme subsecvente , fie prin organizarea sau , dupa caz , prestarea directa de servicii publice .

Unii specialistii pun semnul identitatii intre administratia publica si managementul public , desi intre cele doua domenii distincte exista doar stranse interdependente .

Intr-o recenta colectie de eseuri Hyde si Shafritz incearca sa ofere o definitie a managementului public . Ei considera ca managementul public stuiaza o larga problematica integrate in domeniul administratiei publice . In plus , este partea din administratia publica care cerceteaza , dincolo de arta , stiinta aplicarii metodologiei pentru realizarea programului de adminisratie publica prin organizare-restructurare pentru schimbarea in politica si planificare , in lalocarea resurselor functie de buget , in managementul financiar , al resurselor umane si in programul de evaluare si control.

Autorii acestor opinii abordeaza managementul public , ca domeniu , iar functionarul public , ca practicant . Totodata managementu public vizeaza si metodele ,tehnicile manageriale , abilitatea si priceperea cu care acestea sunt folosite pentru a transpune ideile si politica in programe de actiune.

Overman , sustinea , in 1984 , ca managementul pubic se diferentieaza de administratia publica , intrucat :

trateaza problematica exercitarii functiilor managementului adaptate la specificul sectorului public;

urmareste orientarea activitatii desfasurate in sectorul public , pe criterii de eficienta ;

abordeaza , cu precadere, nivelul de mijloc al structurii sistemului administrative;

are tendinta de a generalize problematica ampla a managementului in sectorul public;

se afla in legatura strinsa cu managementul traditional ca sttnta si cu alte domenii distincte : stiinta politica , sociologia .

Prin urmare , managementul public nu numai ca abordeaza aspecte ca : sistemul de management in institutiile publice , resursele umane , eficienta , pe care administratia publica le mentioneza ca parti ale aceluiasi intreg , dar analizeaza modul de exercitare a functiilor de management , intr-un context bine definit de administratia publica.

Managementul public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de management , bine determinate , existente intre componente ale sistemului administrative , prin care , in regim de putere publica se aduc la indeplinire legile si / sau se planifica , organizeaza ,

coordoneaza , gestioneaza si controleza activitatile implicate in realizarea serviciilor care satisfac interesul public.

Din definitie desprindem urmatoarele caracteristici :

  • managementul public reuneste un ansamblu de procese si relatii de

management , care apar intre componentele sistemului administrativ ;

  • obiectivul managementului public este satisfacerea interesului public, prin crearea unui cadru institutional corespunzator , care asa permita aplicarea actelor normative . ceea ce inseamna si adoptarea de acte normative cu forta jurudica interioara , legi sau . dupa caz , decrete , hotariri , regulamente de organizare sau realizare efectiva a serviciilor publice ;
  • procesele desfasurate in sectorul public sunt atat procese de management , cat si de executie;
  • relatiile de management din institutiile publice reprezinta raporturile care apar in sistemul administrativ . In administratia de stat , acestea se realizeaza in regim de putere publica , adica prin intermediul prerogativelor , acordate de constitutie si actele norm,ative , care fac sa prevaleze interesul public general atunci cand acesta este in conflict cu interesul particular.

Managementul public nu se poate restrange la studiul managementului doar la nivel executiv , pentru simplul motiv ca “fenomenul executiv “ a devenit altul . In prezent, tinandu-se seama de noile realitati constitutionale , aceasta notiune se foloseste pentru a definii activitatea publica , care nu este nici de legiferare , nici de justitie si este realizata de autoritati cu caracter constitutional , care impulsioneaza administratia publica formand conducerea acesteia .Administratia publica nu mai este o forma de realizare a puterii de stat sau o forma fundamentala de activitate a statului , pentru ca in sistemul democratic al Constitutiei Romaniei din 1991 , ca de altfel si in sistemul tuturor constitutiilor democratice , atat statul , cat si organizatiile administrative teritoriale sunt persoane morale de drept public , conduse dupa principiile generale ale managementului public .

Prin urmare , managementul public este o disciplina specializata care are ca obiect cunoasterea proceselor si relatiilor de management din administratia publica in toata complexitatea lor in vederea formularii de principii si legitati pentru perfectionarea permanenta a organizarii si functionarii structurilor administrative , in

functie de valorile puterii politice , de necesitatiile vietii economico-sociale , de gradul

de inzestrare tehnica , de nivelul general de cultura si civilizatie , cu scopul realizarii unor servicii publice eficiente , corespunzatoare nevoii sociale generale si satisfacerii interesului public .


CARACTERISTICI ALE MANAGEMENTULUI PUBLIC .


Multidimensionalitatea managementului public atrage , in mod evident , o serie de caracteristici , care contribuie la o buna intelegere a continutului acestuia :

Caracterul integrator . Managementul public studiaza procesele si relatiile de management din administratia publica , cu scopul fundamentarii solutiilor de perfectionare si rationalizare a sistemului administrative .

Managementul public studiaza , in esenta , modul de conducere a institutiilor publice dintr-o societate , in sensul larg al termenului , integrand elemente din toate domeniile vietii sociale : invatamant , administratie , asistenta sociala , precum si alte domenii .

Caracterul politic . Managementul public este un domeniu al stiintei influentat de factorul politic . Acest aspect este evident , deoarece nu pot fi indiferente scopurile urmarite de reprezentantii administratiei publice in state cu regimuri politice diferite . Fata de institutiile administratiei publice bazate pe principii diferite , nu se pot , obiectiv vorbind , folosi metode de cercetare identice , afirma Starosciak . De altfel , trasatura dominanta a managementului public este caracterul sau politic . Managementul in administratia de stat urmareste , in esenta , intre altele , formularea deciziilor de guvernare , care , mai departe , se transmit sub forma de impulsuri ale sefului executivului in sistemul administratiei publice.

La nivelurile inferioare ale structurii administrative , influenta politicului este la fel de importanta , intrucat executarea deciziilor administrative fundamentate pe nivelurile ierarhice superioare se face de catre functionarii publici reprezentantii ai puterii politice . Prin urmare , functionarii publici actioneaza pentru a descoperii si a aplica variante de decizii administrative tinand permanent seama de orientarea lor politica si de programul de guvernare al formatiunilor politice carora le apartin .


EVOLUTIA MANAGEMENTULUI PUBLIC PE PLAN MONDIAL  SI IN ROMANIA .


Managementul public , ca stiinta , s-a constituit in decursul timpului datorita preocuparilor continue ale specialistiilor pentru perfectionarea activitatii in domeniul administratiei publice .

Inceputurile stiintei administratiei se afla undeva in secolul al XVII –lea . Germenii viitoarei stiinte a managementului public au aparurt in Germania si Austria tari in care au fost organizate cursuri de stiinte camerale , respective de administrarea finantelor publice . Ulterior , cercetarile au cuprins intreaga administratie de stat .Datorita activitatii cameralistilor , in secolul al XIX – lea in Austro-Ungaria a fost creat un aparat administrativ bine organizat . Dintre cameralisti s-au remarcat Lorenz von Stein , profesor la universitatile din Kiev si Viena -1845-1885- si L. Gumplovitz , professor la Universitatea din Granz -1838-1909- .

In Franta , stiinta managementului public a inceput sa se contureze ca urmare a activitatii lui Charles –Jean Bonnin . Acesta este autorul lucrarii Principes d’administration public “, scrisa in 1812 si este considerat parintele stiintei administratiei

Contributii semnificative a avut si Alecandre-Francois Vivien . Personalitatea stiintifica a acestuia a determinat infiintarea la Paris in anul 1848 , a unei Scoli de Administratie .

Ulterior , stiinta admnistratiei cunoaste o tot mai puternica dezvoltare .

De remarcat faptul ca si in Romania problematica stiintei administrative si a managementului public implicit a constituit obiect de reflexie si cercetare pentru o serie de reputati specialisti .

Astfel , Constantin Dissescu , profesor la Facultatea de Drept di Bucuresti , considera stiinta administratiei ca fiind distincta de dreptul administrativ , ea avand menirea de a formula principii care sa guverneze gestiunea afacerilor publice sis a asigure cunostiintelor necesare unui bun manager in administratie .

Constantin Dissescu caracteriza stiinta administratiei ca o stiinta pluridisciplinara. Alti specialisti au considerat ca stiinta administratiei si implicit

managementul public ar fi o stiinta politica sau o stiinta sociala , care cerceteaza interventia sociala a statului , ori o stiinta cu caracter economic privind gospodarirea bunurilor pentru realizarea scopurilor statului .

De asemenea , in decursul timpului , au existat alti specialisti care au afirmat ca stiinta administratiei ar avea un caracter tehnic , prin ea urmarindu-se sa se gaseasca solutii pentru organizarea rationala a muncii sau obtinerea unei eficiente maxime prin perfectionarea organizarii administratiei publice .

Potrivit unei alte opinii , stiinta managementului public ar fi o stiinta a managementului care formuleaza principii pentru conducerea organizatiilor publice , care ar putea fi organizate si in administratia de stat . In conceptia lui Fayon , considerat creatorul doctrinei administrative , a administra inseamna a prevedea , a organiza , a comanda , a coordona si a controla . Termenul de management public a fost folosit inca din anii Noul Management Public ( NPM ) se refera la o doctrina care a aparut recent si este considerat unul dintre cele mai puternice curente internationale . In Marea Britanie , ca si in majoritatea tarilor vest-europene , NPM este abordat ca o cale de dezvoltare a sferei administrative , care patrunde tot mai adanc in domeniul organizarii publice .

Acceptarea NPM –ului este asemanata cu ridicarea neoliberalismului cu variantele sale politice ca :Reaganism “ si “Thatcherism” .

Hood , in 1991 , considera ca la originea NPM-ului se afla unirea a doua curente de idei si anume : “ Noua economie institutionala “ si “ Managerialismul “ . Cel dintai curent s-a constituit pe teoria publica , teoria costurilor si teoria factoriala , iar al doilea curent s-a bazat pe managementul stiintific si orientarile acestuia .

NPM poate fi abordat si ca o versiune radicala a noii administratii publice . Ideea a fost sustinuta si la conferinta de la Minnowbrook , in 1968 . Echitatea sociala , drepturile minoritatilor si alte asemenea probleme au fost deplasate din centrul atentiei , iar in locul lor s-a introdus competitia si piata . In ambele curente , functionarii publici cu functii de conducere sunt abordati ca agenti activi ai politicii de dezvoltare , sin u doar ca persoane care participa la implementarea acestora .

Mai mult decat atat , descentralizarea , fundamentarea proiectelor , contractelor , pregatirea personalului , imbunatatirea organizarii , atitudinea fata de clientul – cetatean , sunt fundamentele noii orientari a managementului public .

Dupa Dunsire (1994 intr-o societate democratica cetatenii au dreptul sa participe la planificarea , implementarea , evaluarea si reforma serviciilor publice . Prin urmare , acestia pot fi implicati direct in procesele de management si de executie din sectorul public .

Desi in Romania conceptul de management public a fost introdus dupa anul 1990, devine din ce in ce mai evidenta necesitatea dezvoltarii cercetarilor pentru demonstrarea faptului ca managementul public este un domeniu distinct , care se delimiteaza clar de alte domenii , respectiv administratie publica , drept administrativ .


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact