StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management social

Atributiile autoritatilor publice locale privind protectia sociala

ATRIBUTIILE AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE PRIVIND PROTECTIA SOCIALA


Din anul 2000, s-a incercat promovarea unui proces de descentralizare, cu accentuarea rolului autoritatilor locale prezentand avantaje potentiale, substantiale prin apropierea deciziilor si a furnizarii de servicii in ceea ce priveste nevoile concrete ale familiei si comunitatii.

Pentru realizarea acestor aspecte, statul isi asuma responsabilitatea de realizare a masurilor de asistenta sociala prin legi speciale si de asigurare a transferului de atributii si mijloace financiare necesare, catre autoritatile publice locale, servicii publice, descentralizate si societatea civila..Prin Legea nr. 705/2001 si HG nr. 90/2003 privind Sistemul National de Asistenta Sociala, se reglementeaza organizarea si functionarea Sis 919c28j temului de Asistenta Sociala, atat la nivel central, cat si la nivel teritorial.

Consiliile judetene organizeaza ca - serviciu public - un compartiment de asistenta sociala care asigura la nivel teritorial aplicarea politicilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricarei persoane aflate in nevoie.


1. Functiile Serviciului Public Local Judetean in vederea realizarii atributiilor:

de strategie - prin care se asigura elaborarea planurilor de asistenta sociala si a programelor de actiune anti-saracie;

de coordonare - prin care stabilesc masuri pentru dezvoltarea strategiilor de interventie in sprijinul persoanelor aflate in nevoie;

de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, precum si cu reprezentantii societatii civile, implicate in derularea programelor de asistenta sociala;

de executie - prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare, necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile anti-saracie;

de reprezentare - prin reprezentarea Consiliului Judetean pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale.


2. Atributiile Serviciului Public Local Judetean:

aproba Planul Judetean de asistenta sociala;

stabileste masuri de prevenire a situatiilor de marginalizare;

evalueaza activitatile desfasurate de ONG-uri;

- aproba infiintarea, finantarea sau dupa caz, cofinantarea institutiilor de asistenta sociala;

incheie conventii de parteneriat cu reprezentanti ai societatii civile.


Consiliile locale pot organiza servicii zonale de asistenta sociala si au ca atributii :

identificarea problemelor sociale din domeniul asistentei sociale;

administrarea si gestionarea fondurilor alocate pentru asistenta sociala;

organizarea si sustinerea financiara a sistemului de servicii sociale;

- aprobarea programului de colaborare cu ONG-uri, institutii de cult si cu alti reprezentanti ai societatii civile;

asigurarea locuintelor sociale in conditiile legii;

finantarea sau cofinantarea institutiilor publice de asistenta sociala de interes local;

In exercitarea atributiilor, Serviciul Public Local desfasoara activitati in urmatoarele domenii:


A.   In domeniul protectiei copilului

monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor;

identifica copii aflati in dificultate si stabileste masuri speciale de protectie a acestora;

realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;

exercita dreptul de a reprezenta copilul si de a administra bunurile acestuia;

organizeaza si sustine dezvoltarea de servicii alternative, de tip familial;

identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar, familiilor cu copii in intretinere;

asigura consiliere si informare asupra drepturilor si obligatiilor acestora;

asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente;

asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delincvent;

asigura relationarea cu diverse servicii specializate;

sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala, destinate copilului sau mamei.


B.   In domeniul persoanelor adulte:

- evalueaza   situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;

- stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor, in mediul familial natural si in comunitate;

- elaboreaza planuri individualizate privind masurile de asistenta sociala;

- organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala;

- organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate;

- asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;

- realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;

- dezvolta parteneriate si colaboreaza cu ONG-uri, in vederea acordarii de servicii sociale;

- asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;

- asigura amenajarile teritoriale pentru accesul neingradit al persoanelor cu handicap.


C. In domeniul institutiilor de asistenta sociala, publice sau private:

- infiinteaza si organizeaza institutii de asistenta sociala, in functie de nevoi;

- finanteaza sau cofinanteaza;

- asigura resursele tehnice, materiale si de personal, necesare;

-evalueaza si monitorizeaza activitatea desfasurata in cadrul institutiilor de asistenta sociala;

- controleaza modul de utilizare a fondurilor acordate de la bugetul local.


D. In domeniul finantarii asistentei sociale:

- elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea masurilor de asistenta sociala;

- pregateste documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la prestatiile si serviciile de asistenta sociala;

- realizeaza activitatea financiar-contabila privind asistenta sociala;

- comunica Directiilor teritoriale, numarul de beneficiari de asistenta sociala si sumele cheltuite cu aceasta destinatie, precum si altor autoritati centrale, cu competente in aplicarea strategiilor sectoriale din domeniul asistentei sociale

Stabilirea in conditiile legii a drepturilor la prestatiile de asistenta sociala si plata acestora, precum si acordarea facilitatilor reglementate de lege, se face de catre primar, prin dispozitia acestuia.

Finantarea pe plan local trebuie sa fie complementara celei asigurata pe plan central si sa aiba ca obiectiv principal, sprijinirea in regim de urgenta a persoanelor si familiilor aflate in extrema dificultate in situatii de risc social .

In fiecare judet, la nivelul Directiei de Munca Solidaritate Sociala si Familie functioneaza Comisia de mediere sociala, organizata conform HG nr. 1.615/23.12.2003, care are rol consultativ, de mediere, intre beneficiari sau solicitantii drepturilor de asistenta sociala si autoritatile publice locale.

Responsabilizarea autoritatii pe plan local are in vedere abdicarea de la principiul centralist-birocratic la trecerea aplicarii initiativelor locale prin instituirea de noi forme care sa sustina functiunile statului in rezolvarea problemelor sociale.

Organizarea programelor de servicii comunitare de catre administratia publica locala in colaborare cu societatea civila realizeaza un liant in asigurarea de alternative la institutionalizarea celor in nevoie, la incurajarea dezvoltarii culturii generale, la sustinerea sperantei si a sanselor de integrare sociala acolo unde acestea sunt modeste sau lipsesc.

Trebuie subliniat ca dezvoltarea serviciilor puse la dispozitia persoanelor aflate in nevoie inseamna tot o plata, numai ca ea nu este acordata in bani ci printr-un serviciu concret pentru care beneficiarul nu plateste nimic sau contribuie cu o suma modesta, costul serviciului fiind achitat de la bugetul local, acesta putand fi o unitate specializata de stat sau privata, respectiv o organizatie neguvernamentala.

Aceasta categorie de servicii de asistenta sociala are in vedere copiii aflati in situatii speciale, bolnavii cronici, somatici si neuropsihici, persoanele cu handicap si persoanele varstnice.Servicii specializate pentru copii, acordate de Serviciul Public de Asistenta la nivel judetean :

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia generala sa garanteze si sa promoveze respectarea drepturilor copiilor din raza lor administrativ - teritoriala si sa sustina cresterea copiilor in propria lor familie prin acordarea de servicii specializate, corespunzatoare nevoilor lor individuale.

Un rol important in asigurarea serviciilor specializate il are si asistentul maternal profesionist care este persoana fizica, atestata in conditiile legii, desemnata sa ingrijeasca copiii atat in institutii cat si la domiciliu.

Pe plan local, in domeniul protectiei copilului, serviciul de autoritate tutelara din cadrul aparatului de lucru al consiliului local are obligatia sa asigure:

- indeplinirea sarcinilor date de catre primar in exercitarea atributiilor de autoritate tutelara;

- vizitarea copiilor la locuinta lor si informarea primarului asupra modului in care acestia sunt ingrijiti;

- identificarea copiilor ce necesita o masura de protectie;

- identificarea persoanelor domiciliate in raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea si care pot fi numite tutore;

- identificarea persoanelor sau familiilor la care poate fi dat in plasament copilul.

Un rol important in protectia copiilor aflati in situatii speciale il au organizatiile neguvernamentale care deruleaza programe in acest domeniu.  


Servicii specializate pentru persoanele cu handicap:

Aceste servicii specializate sunt reglementate de O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap aprobata prin Legea nr. 519/2002 , modificata si completata cu Legea 343/2004.

Protectia speciala a persoanelor cu handicap in forma institutionalizata se realizeaza prin acordarea de servicii de asistenta, ingrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare si formare profesionala, precum si de alte tipuri de servicii in cadrul institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.

Institutiile de protectie speciala pentru persoanele cu handicap au personalitate juridica si se afla in coordonarea Autoritati Nationale a Persoanelor cu Handicap.


Servicii specializate pentru persoanele varstnice:

Asistenta sociala pentru persoanele varstnice este reglementata prin Legea nr. 17/2000 si are in vedere in primul rand evaluarea situatiei persoanelor varstnice care necesita sprijin.

Serviciile pentru persoanele varstnice se realizeaza cu consimtamantul acestora si au in vedere:

ingrijirea temporara;

ingrijirea temporara sau permanenta intr-un camin pentru persoane varstnice;

ingrijirea in centre de zi, cluburi pentru varstnici, apartamente si locuinte speciale.

Organizarea serviciilor specializate revine consiliilor locale, direct sau pe baza de conventii incheiate cu organizatii neguvernamentale ori cu alte persoane fizice sau juridice.

Activitatile sociale si socio-medicale se monitorizeaza si se evalueaza de personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale si al DDFSS.


3. Rolul organizatiilor neguvernamentale in asigurarea serviciilor comunitare si specializate de asistenta sociala

Asa cum practica a dovedit-o, primele persoane indreptatite pentru a primi ajutor sunt cele fara venituri sau cu venituri mici. Responsabilitatea revine celor dispusi in vecinatatea celor aflati in situatie critica, adica familiei; in faza secundara a interventiei se gaseste comunitatea, iar in cea de-a treia - statul.

Acolo unde statul nu poate sa intervina total sau partial, in viata sociala cotidiana, actioneaza organizatiile neguvernamentale in parteneriat cu primariile.

Pentru derularea unor programe de servicii sociale prin unitati de asistenta sociala infiintate de organizatii neguvernamentale, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 se acorda subventii din bugetul de stat sau din bugetul local, asociatiilor si fundatilor cu personalitate juridica ce infiinteaza si administreaza aceste unitati.

Pentru a acorda si organiza servicii sociale, organizatiile neguvernamentale trebuie sa fie acreditate conform O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, astfel devenind furnizori de servicii sociale. Furnizorii de servicii sociale acreditati pot acorda servicii sociale prin contracte directe incheiate cu beneficiarii sau pot incheia conventii de parteneriat cu alti furnizori acreditati.

Serviciile sociale organizate la nivel comunitar in functie de nevoile identificate, de complexitatea situatiilor de dificultate, pot fi servicii de asistenta sociala cu caracter primar si servicii specializate sau servicii de ingrijire social-medicala.

Organele administratiei publice centrale cu atributii in domeniu au responsabilitati in solutionarea furnizarii serviciilor de asistenta sociala. Angajamentele nationale implica raspunderi ale Parlamentului, Presedintiei si Guvernului. Aceasta responsabilitate nationala nu exclude in nici un fel autonomia locala si initiativele comunitare, ci le include ca o conditie necesara si o resursa esentiala.


4. Atributiile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Este institutie subordonata Consiliului Judetean, care abordeaza, in mod specializat si unitar, problematica protectiei copilulu, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap precum si a oricaror persoane aflate in situatii de risc.

In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, functioneaza doua directii:

Directia De Protectie a Copilului

a) Serviciul de asistenta si ancheta psiho-sociala care, la randul lui, ofera drept servicii urmatoarele:

- identifica copiii aflati in dificultate si pregateste stabilirea masurilor de protectie;

- acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului, urmarind daca acestia isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil astfel incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, in acest scop se acorda consiliere si sprijin pentru femei gravide predispuse sa-si abandoneze copilul;

- pregateste integrarea copilului in familia naturala;

- acorda consiliere pentru a determina pozitia copilului capabil de discernamant cu privire la masura, asigurand cunoasterea de catre copil a situatiei sale de drept si de fapt;

- acorda copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a opiniei.


b) Serviciul protectie de tip familial care asigura urmatoarele servicii:

- identifica familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau dat in plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv;

- asigura asistenta si sprijin persoanelor si familiilor atat inainte cat si dupa incredintarea sau plasamentul copilului;

- supravegheaza familiile sau persoanele carora le-a fost incredintat sau dat in plasament un copil, pe toata durata acestei masuri;

- identifica familii sau persoane care doresc sa adopte;

- sprijina familiile sau persoanele atestate ca apte sa adopte pentru a le fi incredintati copii in vederea adoptiei;

- identifica copiii care pot fi protejati prin adoptie in conditiile legii;

- urmareste evolutia copiilor adoptati.    


c) Serviciul protectie prin asistenta maternala cu urmatoarele servicii:  

identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti;

- pregateste integrarea copilului intr-o familie substitutiva temporara;

- supravegheaza activitatea asistentului maternal profesionist.


d) Serviciul de tip rezidential care ofera drept servicii urmatoarele:

- pregateste reintegrarea copilului in familia naturala;

- asigura dezvoltarea armonioasa, precum si mediul familial corespunzator pentru copiii din centrele de plasament;

- asigura asistenta si sprijin persoanelor care dobandesc capacitate deplina de exercitiu, daca isi continua studiile, cel mult pana la indeplinirea varstei de 26 de ani.


e) Serviciul monitorizare, sinteza, strategii si autoritate tutelara:

- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in dificultate;

- intocmeste rapoarte si sinteze ale activitatii serviciului public specializat si ale activitatii Comisiei pentru Protectia Drepturilor Copilului;

- desfasoara activitati de strangere de fonduri prin scriere de proiecte.


f) Serviciul de asistenta si sprijin pentru copiii strazii si delincventi este un serviciu al carui rol principal este asigurarea unei interventii eficiente in beneficiul copiilor strazii.

Directia de Protectie a Adultului

Protectia speciala a persoanelor cu handicap este reglementata in baza Legii nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, modificata si completata prin Legea 343/2004.

Masurile de protectie speciala se aplica pe baza incadrarii in categorii de persoane cu handicap, stabilit in urma evaluarii efectuate de catre comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, iar pentru copiii cu handicap se stabilesc de catre comisia de expertiza care functioneaza in cadrul Comisiei pentru Protectia Copilului.

Activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap se desfasoara pe doua segmente:

I. Protectia speciala a persoanelor cu handicap neinstitutionalizate:

- prestatii sociale;

- facilitati si accesibilitati;

II. Protectia speciala a persoanelor cu handicap institutionalizate:

- centre-pilot;

- centre de ingrijire si asistenta;

- centre de recuperare si reabilitare;

- centre de interventie timpurie;

- locuinte protejate de tip familial;

- centre de zi.

In activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap, Directia de Protectie a Adultului intretine relatii de dialog si parteneriat cu organizatiile neguvernamentale care au atributii in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap.

6. Atributiile Directiilor de Munca Solidaritate Sociala si Familie

Atributiile stabilite conform Legii nr. 705/2001 privind Sistemul National de Asistenta Sociala sunt urmatoarele:

- Realizeaza la nivel local evidenta beneficiarilor si a sumelor cheltuite cu asistenta sociala;

- Acrediteaza personalul specializat care acorda servicii sociale la domiciliu in conformitate cu legislatia in vigoare;

- Colecteaza informatii si evalueaza impactul politicilor sociale asupra beneficiarilor;

- Colaboreaza la elaborarea Planului judetean pentru dezvoltarea strategiilor locale de interventii in sprijinul persoanelor aflate in nevoie;

- Controleaza aplicarea legislatiei in domeniu si activitatea institutiilor publice si private de asistenta sociala cu privire la acordarea prestatiilor si serviciilor sociale precum si a organizatiilor neguvernamentale;

- Sprijina si indruma metodologic elaborarea si derularea programelor in domeniul asistentei sociale dezvoltate pe plan local;

- Administreaza si gestioneaza fondurile alocate conform legii pentru asistenta sociala;

- Elaboreaza propuneri pentru alocarea de fonduri pentru asistenta sociala si le transmite MMSSF;

- Stabileste in conditiile legii drepturile de asistenta sociala si plata acestora precum si acordarea facilitatilor reglementate care se fac prin decizia directorului executiv al DMSSF.

- acrediteaza furnizorii de formare profesionala;

In cadrul DMSSF s-a constituit un compartiment cu atributii privind combaterea violentei in familie in conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 si a H.G. 1624/ 2003, atributiile acestuia sunt:

- Realizarea si actualizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie, prin centralizarea informatiilor primite din teritoriu;

- Initierea si dezvoltarea parteneriatelor sociale cu institutiile administratiei centrale, locale, precum si societatea civila, persoane fizice sau juridice implicate in prevenirea si combaterea fenomenului de violenta;

- Asigurarea consilierii membrilor de familie aflati in dificultate;

- Sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala;

- Asigurarea protectiei victimelor si in special a copiilor prin masuri de pastrare a confidentialitatii asupra identitatii;

- Asistarea agresorilor prin informare si directionare catre institutiile specializate in acordarea de tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcolizare, de dezintoxicare;

- Organizarea si participarea la cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si de combatere a acestora;

- Organizarea unor campanii de informare si educare a comunitatilor tinta in vederea prevenirii si combaterii fenomenului violentei;

- Colaborarea cu politistul in cazul declansarii unei violente in familie.


7. Atributiile Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt reglementate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca. Acestea sunt:

- Informarea si consilierea profesionala acordata in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca;

- Medierea muncii prin punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu;

- Formarea profesionala care asigura conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;

- Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri care se acorda sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management;

- Completarea veniturilor salariale ale angajatilor care se angajeaza pana la expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, cu 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita;

- Stimularea mobilitatii fortei de munca prin acordarea unei prime de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara, pentru somerii care se incadreaza la o distanta mai mare de 5 km. de localitatea unde isi au domiciliul stabil;

- Acordarea indemnizatiei de somaj in conformitate cu prevederile legale;

- Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca prin:

a) Subventionarea locurilor de munca;

b) Stimularea angajatorilor pentru incadrarea absolventilor;

c) Stimularea angajatorilor pentru incadrarea somerilor in varsta de peste 45 de ani sau somerilor intretinatori unici de familie;

d) Acordarea de credite in conditii avantajoase;

e) Facilitati acordate angajatorilor.


8. Atributiile Casei Judetene de Pensii sunt reglementate prin Legea nr. 19/2000 privind Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si acestea sunt:

- Asigurarea stabilirii drepturilor urmatoarelor categorii de pensii:

a) Pensia pentru limita de varsta;

b) Pensia anticipata;

c) Pensia anticipata partiala;

e) Pensia de invaliditate;

f) Pensia de urmas.

- Acordarea biletelor de tratament si odihna;

- Incheierea de contracte si asigurari pentru persoane fizice;

- Inregistrarea declaratiilor de la agentii economici.


Pentru a asigura o coerenta a sistemelor de protectie sociala si mai ales pentru a avea o viziune unitara in domeniul politicilor familiale, s-a impus infiintarea MMSSF, prin reorganizarea institutiilor centrale cu responsabilitati in domeniu. Astfel ministerului i se atribuie o functie de elaborare si coordonare a politicii sociale, in general si a asistentei sociale, in particular.

Ca masuri prioritare in domeniul legislativ, exista actiuni care se vor axa pe intarirea coeziunii sociale prin promovarea unei politici familiale adresate solutionarii problemelor populatiei vulnerabile precum si o actiune legata de formarea personalului din structurile descentralizate ale ministerului, precum si a personalului care lucreaza in domeniul protectiei sociale.

Se intentioneaza dezvoltarea unei strategii care sa permita o imbunatatire a comunicarii interne, intre institutiile implicate, dar si a comunicarii externe catre populatie, in vederea facilitarii accesului beneficiarilor la prestatiile si serviciile sociale, si in general la toate drepturile sociale.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact