StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management social

Comisia anti-saracie si de promovare a incluziunii sociale

COMISIA ANTI-SARACIE SI DE PROMOVARE A INCLUZIUNII SOCIALE1. Caracteristici ale Comisiei Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) - fost infiintata in aprilie 2001 prin decizia Primului Ministru.Dupa un an de experienta, organizarea si functionarea Comisiei a fost definitivata prin Hotarare de Guvern in iulie 2002 (HG nr. 705/3.06.2002). Un prim rezultat al activitatii comisiei este Planul National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii 727f58h Sociale (PNAinc), adoptat in iulie 2002 (HG nr. 829/31.06.2002) de catre Guvern ca program oficial de guvernare.

Rolul CASPIS este de a coordona dezbaterile privind masurile anti-saracie, de a furniza un cadru de actiune in care alte organisme pot coordona implementarea unor masuri sau se pot concentra pe propriile programe anti-saracie precum si de a sprijini ceilalti membri in indeplinirea sarcinilor lor statutare.

De asemenea, CASPIS monitorizeaza impactul general al strategiilor anti-saracie, profilul si dinamica saraciei si elaboreaza rapoarte speciale privind aspectele specifice ale excluziunii sociale. In cazul in care Guvernul o cere, Comisia elaboreaza buletine si rapoarte privind aspectele importante ale saraciei sau alte probleme sociale.2. Optiunile strategice

ð       Coordonarea efortului guvernamental, utilizand ca instrument, in primul rand, Planul Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale, complementar cu studii si evaluari ale politicilor sociale anti-saracie si promovare a incluziunii sociale;

ð       Implicarea partenerilor sociali (patronat, sindicate, autoritati locale, organizatii non-guvernamentale), dar si a reprezentantilor organizatiilor internationale din Romania (Uniunea Europeana, Banca Mondiala, PNUD, UNICEF, DFID);

ð       Utilizarea cunostintelor stiintifice in procesul de combatere a saraciei si promovare a incluziunii sociale;

ð       Sustinerea Consiliilor Judetene in dezvoltarea si implementarea Planurilor proprii anti-saracie si promovare a incluziunii sociale;

ð       Dezvoltarea capacitatilor intregii societati de a deveni constienta de problemele sociale grave si de a dezvolta programe sociale in vederea combaterii acestora.


3. Prezentarea Planului National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale (PNAinc)

In procesul de elaborare al Planului au fost antrenati experti din sistemul guvernamental, reprezentanti ai partenerilor sociali (patronat, sindicate, organizatii non-guvernamentale) iar etapele au fost urmatoarele:

a)        cristalizarea conceptiei PNAinc - doua runde de consultari la nivelul guvernamental, cu partenerii sociali, precum si cu expertii din mediul academic;

b)        consultari cu reprezentanti ai organizatiilor internationale: Comisia Uniunii Europene, Banca Mondiala, PNUD, specialisti din programul DFID;

c)         discutarea Planului in cadrul CASPIS, pentru avizare;

d)        adoptarea PNAinc de catre Guvern prin Hotarare de Guvern - iulie 2002;

e)         lansarea oficiala de catre Primul-Ministru in data de 20 septembrie 2002.

Planul propune obiective pe doua orizonturi de timp

Pe termen mediu/lung:

Pe termen scurt: si este structurat pe trei sectiuni:

I. Planul global de prevenire si absorbtie a saraciei si promovare a incluziunii sociale;

II. Componentele sectoriale ale Planului National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale;

III. Analiza situatiei actuale

Planurile sectoriale au fost elaborate in colaborare cu ministerele/organismele guvernamentale responsabile de domeniile respective. Ele contin obiective de prevenire si absorbtie a saraciei si excluziunii sociale, specifice sectorului respectiv. Marea majoritate a acestor obiective sunt deja incluse, intr-o forma mai mult sau mai putin explicita, in strategiile/planurile organismelor guvernamentale responsabile. Formularea distincta a acestor planuri sectoriale are ca intentie stimularea unei mai bune focalizari a tuturor organismelor guvernamentale pe realizarea obiectivelor globale ale PNAinc.

Conceptia sistemului de monitorizare a saraciei este de asemenea prefigurata in PNAinc.4. Obiective CASPIS

Elaborarea Planului National Anti-saracie si Promovare a Incluziunii Sociale, dezvoltat impreuna cu partenerii sociali si asumat ca o parte a Programului de Guvernare;

Constituirea unui sistem de monitorizare a saraciei si incluziunii sociale si de implementare a Planului National Antisaracie si Promovare a Incluziunii Sociale;

Sprijinirea autoritatilor judetene in elaborarea ti implementarea unor programe judetene anti-saracie si incluziune sociala;

Promovarea actiunilor sociale, a capacitatii de identificare si solutionare a problemelor sociale;


5. Contextul integrarii europene

La sfarsitul anului 2001, Comisia europeana, pe baza Planului National Antisaracie si Promovare a Incluziunii 727f58h Sociale, a elaborat un Program de actiune al Comunitatii Europene, avand ca obiectiv central, diminuarea saraciei pana in anul 2010 si anume reducerea proportiei celor care traiesc sub pragul saraciei, de la 18% in prezent, la 15% in 2005 si la 10% in 2010, precum si injumatatirea numarului de copii saraci pana in anul 2010.

Planul National Antisaracie si Promovare a Incluziunii Sociale este elaborat in acord cu filozofia formulata de Comisia Europeana.

CASPIS are functii de conceptie, evaluare si monitorizare a politicilor antisaracie si de promovare a incluziunii sociale.

Planul National Antisaracie si Promovare a Incluziunii Sociale reprezinta un instrument important de activare a programelor de dezvoltare sociala, atat la nivel national, cat si local.

CASPIS nu intentioneaza sa fie un supraminister sau un alt minister al guvernului. Ea este o comisie interministeriala, cu o participare nonguvernamentala larga.

Functionarea ei se realizeaza doar prin organismele guvernamentale existente.


6. Activitatea CASPIS la nivel judetean

Conform HG 705/2002, printre atributiile CASPIS se numara sprijinirea autoritatilor publice locale in elaborarea si aplicarea unor programe anti-saracie si de promovare a incluziunii sociale.

PNAinc aprobat prin HG 829/2002 prevede ca obiectiv strategic prioritar pentru 2002-2004 elaborarea de Planuri judetene anti-saracie si promovare a incluziunii sociale.

Comisiile Judetene Anti-Saracie s-au constituit prin Hotarare a Consiliului Judetean/Local in 41 de judete si cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti. 

Presedintii CJASPIS sunt: prefectul judetului si presedintele Consiliului Judetean. Fiecare CJASPIS este sustinuta de un secretariat tehnic cu 3-6 membri din cadrul Consiliului Judetean, Prefecturii si serviciilor publice descentralizate.


8. Responsabilitati CJASPIS

elaborarea unei diagnoze privind problemele socio-economice ale judetului; 

elaborarea Planului Judetean Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale;

coordonarea Planurilor Judetene;

monitorizarea programelor legate de saracie;

crearea unei baze de date sociale, la nivelul judetului;

selectarea ONG-urilor care pot realiza programe sociale .

Comisiile Judetene Anti-Saracie sunt responsabile alaturi de administratia locala, de implementarea si finantarea Planurilor Anti-Saracie la nivel judetean.

Sistemul de monitorizare include doua componente:

a)    sistemul de monitorizare a saraciei si incluziunii sociale;

b)    monitorizarea de programe.

CASPIS este unul din partenerii de baza ai Guvernului Romaniei, in pregatirea Memorandumului  de Incluziune Sociala.


ELABORAREA PLANULUI ANTI-SARACIE LA NIVEL JUDETEANObiectivele prioritare ale Planului Anti-Saracie la nivel judetean implementeaza obiectivele strategice la nivel national pe termen scurt si mediu, astfel:

- Eradicarea fenomenului copiilor strazii;

- Asigurarea de locuinte pentru familiile fara adapost;

- Constituirea unui sistem de suport pentru tinerii care parasesc institutiile de protectie pentru copiii abandonati;

- Accesul integral la invatamantul obligatoriu;

- Implementarea sistemului judetean/local de servicii de asistenta sociala centrat pe familie si  comunitate;

- Elaborarea si implementarea unei strategii de implementare a serviciilor de asistenta sociala pentru varstnici; posibilitatile de suport financiar prin parteneriat acordat din fondurile MMSSF si posibil al institutiilor internationale.


9. Implementarea Planului Judetean Anti -Saracie

CASPIS ofera judetelor, prin activitatea consultantilor sai, sprijin pentru elaborarea Planului concret de implementare. Comisiile Judetene Anti-Saracie sunt responsabile, alaturi de administratia locala, de implementarea si finantarea Planurilor anti-saracie la nivel de judet.


9.1. Obiective strategice - Program de implementare


I. Eliminarea saraciei extreme:

Garantarea unui venit minim pentru fiecare cetatean;

Asigurarea de adaposturi temporare pentru persoane, familii fara locuinta;

Reducerea numarului de locuinte ce ofera conditii de locuit inumane, degradante;

Constituirea unui mecanism de suport financiar de urgenta pentru situatii individuale si colective de dezastru.


II. Eliminarea situatiilor de excluziune sociala severa si promovarea incluziunii sociale:

Imbunatatirea accesului la servicii de asistenta medicala;

Asigurarea accesului universal la educatia primara si gimnaziala;

Generalizarea treptata a participarii la educatia profesionala si liceala;

Asigurarea accesului la serviciile de asistenta sociala a tuturor celor aflati in situatie de dificultate;

Cresterea oportunitatilor de ocupare;

Eradicarea fenomenului copiii strazii;

Eradicarea cazurilor de lipsa a identitatii legale;

Asistarea copiilor aflati in situatie de risc major;

Asistenta sociala pentru varstnici;

Imbunatatirea si diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap;

Prevenirea traficului de persoane, a exploatarii sexuale a copiilor si adultilor si dezvoltarea capacitatii de recuperare a victimelor;

Prevenirea excluziunii sociale datorate criminalitatii;

Instituirea unei noi legislatii cu privire la delincventa juvenila;

Suport pentru populatia de romi;

Program de prevenire si combatere a violentei in familie;

Combaterea tuturor formelor de discriminare a femeilor si promovarea egalitatii de sanse;

Suport pentru tinerii care ies la 18 ani din sistemul de institutii.


III. Absorbtia treptata a saraciei persoanelor economic active si a pensionarilor:

O politica economica orientata activ spre relansarea economiei si cresterea competitivitatii;

O politica salariala orientata spre scaderea saraciei si cresterea ocuparii;

Absorbtia saraciei pensionarilor;

Reducerea energica a criminalitatii si coruptiei ca factor de saracie;

O politica de egalizare a sanselor sociale prin cresterea oportunitatilor de dezvoltare a grupurilor defavorizate;

Cresterea investitiilor in educatie si sanatate;

Imbunatatirea conditiilor de acces a tinerilor in viata adulta;

Cresterea accesului la utilitatile publice pentru categoriile defavorizate.


IV. Asigurarea conditiilor decente de viata pentru copii si a accesului la oportunitatile de dezvoltare:

Suport mai accentuat pentru familiile cu copii;

Cresterea participarii copiilor la invatamantul prescolar;

Reducerea numarului de copii abandonati;

Cresterea starii de sanatate a copiilor si tinerilor;

Suport special pentru copiii care traiesc in conditii de saracie extrema.


9.2. Sistemul de monitorizare si evaluare a politicilor de combatere a saraciei si promovare a incluziunii sociale

In cazul Planului National Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii 727f58h Sociale, monitorizarea si evaluarea urmaresc:

Dinamica proceselor sociale specifice saraciei si grupurilor sociale excluse;

Implementarea planului national.

3.3. "Actori" si responsabilitati

"Actorii" cu rol managerial sunt implicati la diferite nivele in procesul de monitorizare si evaluare, astfel:

CASPIS monitorizeaza implementarea Planului National si dinamica saraciei;

La nivelul ministerelor sunt monitorizate strategiile sectoriale;

Primariile si consiliile locale sau prefecturile si consiliile locale implementeaza programele de monitorizare judetene.


9.4. Activitati de cercetare si diseminare

La propunerea CASPIS a fost initiata o serie de cercetari din domeniul saraciei si excluziunii sociale in parteneriat cu diferite institutii din domeniul social. Pe baza rezultatelor acestor cercetari se fac propuneri de politica sociala in domeniul saraciei si excluziunii sociale.


9.5. Memorandumul de incluziune sociala

CASPIS este unul dintre partenerii de baza ai Guvernului Romaniei in pregatirea Memorandumului de incluziune sociala. Elementele esentiale ale Memorandumului in indeplinirea carora CASPIS considera ca poate juca un rol esential sunt:

Masurarea dimensiunii saraciei si identificarea problemelor majore;

Dezvoltarea unui sistem social statistic;

Elaborarea unei strategii nationale integrate de combatere a saraciei si excluziunii sociale luand in considerare obiectivele fixate de UE;

Promovarea accesului la resurse, drepturi, bunuri si servicii;

Suportul acordat persoanelor cu dizabilitati si grupurilor defavorizate, saracia copilului si a zonelor defavorizate;

Reducerea diferentelor de gen si promovarea politicilor de egalitate pentru incluziunea sociala.

CASPIS considera ca este utila realizarea unui parteneriat cu autoritatile nationale in sarcina carora cade indeplinirea acestor atributii, in mod special cu Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact