StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul institutiilor publice

Management public grile

MANAGEMENT PUBLIC GRILE


1. Precizati care din urmatoarele enunturi contine forme de concretizare a functiei de previziune a managementului public:

a)      perfectionarea cadrului organizatoric al institutiei publice

b)      formularea si implementarea de strategii, politici si programe pentru sectorul publicc)      armonizarea continutului deciziilor administrative cu cele politice

d)      organizarea si coordonarea proceselor de munca din administratie

e)      elaborarea de referate, rapoarte, note constatative.


2. Care din urmatoarele enunturi contine o prioritate pentru managementul institutiilor publice implicate in continuarea procesului de reforma in administratie:

a)      initierea unor decizii in scopul solutionarii unor noi probleme care apar ca urmare a schimbarilor pe plan social

b)      corectarea unor decizii pentru ca ele sa fie in concordanta cu realitatile sociale in continua schimbare

c)      selectarea informatiilor reale desprinse din observari si analize directe

d)      verificarea oportunitatii si legalitatii deciziilor administrative

e)      colaborarea sistematica intre autoritatile administratiei de stat, colectivitatile locale, organizatiile nonguvernamentale si celelalte structuri sociale interesate etc


3. Functia de administrare a managementului public consta in:

a)      ansamblul proceselor de munca pr 828j95i in care se asigura o gestionare riguroasa a tuturor categoriilor de resurse existente si atrase in vederea realizarii obiectivelor sistemului administrativ, respectiv satisfacerea intereselor publice generale

b)      ansamblul proceselor de munca pr 828j95i in care se controleaza modul cum sunt utilizate resursele financiare din cadrul sistemului administrativ

c)      studierea procedurilor specifice folosite pentru identificarea necesarului de resurse financiare din administratie si alocarea acestora pentru satisfacerea interesului public

d)      ansamblul proceselor si relatiilor de management prin care sistemului administrativ ise asigura resursele umane, materiale, financiare si umane necesare asigurarii continuitatii activitatii in institutiile publice

e)      ansamblul proceselor de munca pr 828j95i in care se determina modalitatile de coordonare a activitatii in institutia publica


4. Eficienta structurii organizatorice a unei institutii publice se apreciaza in functie de:

a)      nivelul pregatirii resurselor umane

b)      rezultatele organizarii

c)      continutul valorilor politice

d)      mijloacele folosite pentru organizarea activitatii

e)      gradul de informatizare al activitatii din institutia publica


5. Care din urmatoarele tipuri de structuri este specifica administratiei de stat:

a)      structura pe tipuri de servicii

b)      structura pe categorii de activitati

c)      structura pe obiective

d)      structura teritoriala

e)      structura pe activitati


6. Obiectivul principal al institutiilor care compun autoritatea executiva este:

a)      fundamentarea politicilor administrative pe domenii

b)      asigurarea necesarului de functionari publici in administratie

c)      optimizarea organizarii procesului de aplicarea a legilor si a celorlalte acte normative

d)      analiza stadiului de implementare a masurilor guvernamentale

e)      exercitarea controlului asupra sistemului administrativ


7. Care din urmatoarele componente nu face parte din structura organizatorica a Secretariatului General al Presedintiei:

a)      Directia de Acte Prezidentiale

b)      Grupul de Analiza si Investitii

c)      Directia Economica si Administrativa

d)      Bioul Relatii cu Publicul

e)      Directia de Documentare si Informare


8. Care din urmatoarele compartimente nu face parte din institutiile subordonate direct Primului Ministru:

a)      Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale

b)      Agentia Nationala de Control al Exportului

c)      Comisia Nationala pentru Statistica

d)      Departamentul pentru Integrare Europeana

e)      Agentia Nationala pentru Resurse Minerale


9. Secretariatul General al Guvernului Romaniei coordoneaza activitatea mai multor institutii.Care din urmatoarele institutii se afla in subordinea sa:

a)      Oficiul pentru Protectia Consumatorului

b)      Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

c)      Directia Generala pentru In tegrare Europeana

d)      Institutul de Relatii si Studii Internationale

e)      Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci


10. In structura organizatorica a ministerelor nu se organizeaza:

a)      departamente

b)      directii generale

c)      directii

d)      servicii

e)      oficii


11. Eficienta si valoarea unei decizii administrative nu depinde de:

a)      continutul situatiei decizionale

b)      modul cum este inteleasa problema care trebuie rezolvata

c)      realismul solutiei adoptate

d)      oportunitatea acesteia

e)      indeplinirea la timp a actiunilor necesare pentru implementarea variantei alese


12. Initiativa decizionala in sistemul administrativ din Romania nu pot avea:

a)      organizatiile din sistemul administrativ care nu au atributii specifice si competente decizionale intr-un domeniu specific

b)      organizatiile si asociatiile nestatale

c)      organele din sistemul administrativ care potrivit legii au competente decizionale

d)      cetatenii prin reprezentantii lor

e)      titularii posturilor si functiilor publice de conducere din sistemul administrativ


13. Prezentam in continuare mai multe etape ale unor procese desfasurate in institutiile publice:

1.Selectarea si analiza informatiilor

2.Consultarea referintelor despre functionarii publici

3.Formularea concluziilor rezultate dupa aplicare

4.Organizarea unei evaluari anuale

5.Conturarea si analiza alternativelor

6.Corelarea rezultatelor activitatii functionarilor publici cu indicatorii de performanta

7.Urmarirea aplicarii si respectarii

Identificati varianta care reuneste trei dintre etapele procesului decizional

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     


14. Competenta organizationala in institutiile publice se acorda:

a)      functionarilor publici, din afara si din interiorul sistemului administrativ

b)      titularilor de posturi si functii publice

c)      functionarilor cu functii de conducere

d)      demnitarilor

e)      specialistilor in organizare din institutiile publice


15. Precizati care din variantele urmatoare contin autoritati si institutii ale administratiei publice locale organizate in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale:

a)      consiliul local, prefectura, primaria

b)      ministerul, prefectura, primaria

c)      secretariatul de stat, primaria, prefectura

d)      consiliul judetean, primaria, serviciile publice administrative

e)      primaria, prefectura, comitetul local


16. Competenta confera titularului de post sau functie publica un anumit grad de :

a)      competenta decizionala

b)      responsabilitate generala

c)      autoritate formala

d)      responsabilitate individuala

e)      implicare in elaborarea deciziilor administrative


17. In institutiile publice autoritatea formala:

a)      se exprima prin doua forme

b)      se exprima prin trei forme

c)      se exprima printr-o singura forme

d)      se manifesta prin mai mult de trei forme

e)      nu exista


18. Care din urmatoarele tipuri de comisii se constituie in ambele Camere ale Parlamentului Romaniei:

a)      comisii de analiza

b)      comisii de urmarire

c)      comisii de documentare

d)      comisii permanente

e)      comisii de portofoliu


19. Autoritatea formala de tip functional in institutiile publice se materializeaza in:

a)      programe administrative de actiuni

b)      decizii administrative

c)      stategii administrative

d)      politici administrative

e)      proiecte de acte normative


20. Structura birourilor permanente ale camerelor este determinata in functie de:

a)      configuratia politica a camerelor

b)      pregatirea membrilor celor doua camere

c)      propunerea sefilor camerelor

d)      propunerea Presedintelui Romaniei

e)      propunerea reprezentantilor partidelor care au obtinut majoritatea in alegeri


21. Care din functiile managementului public dintre cele enumerate in continuare este evidenta in exercitarea rolurilor reprezentantului Institutiei Prezidentiale in Romania:

a)      previziune

b)      organizare-coordonare

c)      motivare

d)      administrare

e)      control-evaluare


22. Ministerele din structura Guvernului Romaniei pot fi grupate in functie de:

a)      importanta

b)      dimensiune

c)      specificul activitatilor

d)      numarul compartimentelor

e)      numarul functionarilor publici existenti


23. Departamentul in structura unui minister din Guvernul Romaniei se poate organiza pentru:

a)      coordonarea unui sector de activitate

b)      coordonarea unei subramuri

c)      realizarea de activitati omogene

d)      coordonarea unor activitati distincte

e)      controlul modului de desfasurare a unor activitati specifice


24. Directia generala se poate constitui in structura unui minister din Guvernul Romaniei pentru:

a)      coordonarea unui sector de activitate

b)      coordonarea unei subramuri

c)      desfasurarea unor activitati omogene

d)      exercitarea controlului asupra compartimentelor din subordine

e)      formarea unui nivel ierarhic distinct, care sa asigure legatura cu seful unui portofoliu din structura guvernului 


25. Directia se poate constitui in structura organizatorica a unui minister din Guvernul Romaniei pentru:

a)      coordonarea unei subramuri

b)      coordonarea unui sector de activitate

c)      coordonarea unor activitati specifice structurii in care este integrata

d)      desfasurarea unor activitati operationale

e)      asigurarea unei bune colaborari cu conducerea ministerului


26. Serviciile si birourile se organizeaza in structura organizatorica a unui minister din Guvernul Romaniei pentru:

a)      realizarea unor activitati omogene sau complementare care reclama o conducere unitara

b)      desfasurarea activitatilor de executie

c)      aplicarea continutului deciziilor administrative, in general

d)      asigurarea legaturii cu compartimentele din administratia locala

e)      aplicarea politicii executivului


27. Decizia administrativa poate fi exprimata si ca o :

a)      modalitate de actiune posibila pentru un functionar de executie

b)      manifestare a unui punct de vedere al unui functionar titular al unei functii de conducere

c)      manifestare de vointa a unui reprezentat al puterii politice

d)      manifestare de vointa a unui organ al administratiei de stat, o optiune in vederea realizarii unui scop

e)      modalitate de aplicarea a politicii partidelor reprezentative


28. Din punct de vedere al competentei decidentului exista:

a)      decizii specifice, individuale

b)      periodice, aleatorii

c)      normative, individuale

d)      generale, specifice

e)      executorii, de administrare


29. Care din urmatoarele enunturi nu reuneste o particulariate a deciziilor administrative:

a)      este rezultatul colaborarii intre diferite persoane din compartimentele structurii administrative

b)      este avizata de una sau mai multe persoane

c)      implica responsabilitatea uneia sau mai multor persoane titulare ale unor posturi-functii publice in administratie

d)      poate fi fundamentata doar de reprezentanti ai politicului aflati la conducerea sistemului administrativ 

e)      implica un volum mare de munca


30. Dupa continutul situatiei concrete la care se refera, deciziile administrative pot fi:

a)      normative, individuale

b)      determinate de cererea de servicii, specifice

c)      individuale, aleatoare

d)      integrate, curente

e)      executorii, periodice


31. In continuare sunt prezentate mai multe criterii de clasificare:

1.orizontul de timp

2.nivelul la care sunt aplicate

3.natura autoritatii

4.numarul participantilor la fundamentare

5.competenta decidentului

6.nivelul ierarhic

7.orizontul de timp

8.efectele pe care le determina

Identificati acele combinatii de variante care exprima doar criterii de clasificare a deciziilor administrative:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     


32. Unele din elementele prezentate in continuare sunt componente structurale ale institutiilor publice:

1.serviciul

2.compartimentul

3.directia

4.secretariatul

5.cabinetul

6.departamentul

7.grupul de lucru

8.comisia

Precizati care din combinatiile urmatoare reunesc componente ale structurii Institutiei Prezidentiale din Romania:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     


33. Cateva acte normative care reglementeaza organizarea structurala si functionala a institutiilor sistemului administrativ din Romania sunt prezentate in continuare:

1.Legea nr.215 din 2001

2.Constitutia Romaniei

3.Hotararea Guvernului Romaniei nr.515 din 1993

4.Legea nr.70 din 1991

5.Hotararea Parlamentului Romaniei din noiembrie 1996

6.Legea nr.37 din 1990

7.Statutul functionarului public

8.Hotararea Parlamentului Romania din noiembrie 2000

Identificati care din combinatiile de variante prezentate in continuare reunesc actele normative referitoare la organizarea si functionarea Guvernului Romaniei:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     


34. Se prezinta urmatoarea situatie:

"Directorul general adjunct al Directiei Generale de Invatamant din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii analizand doua modalitati de irganizare a propriei activitati opteaza pentru una dintre ele care ii permite indeplinirea propriilor sarcini cu un effort mai mic"

Optiunea directorului general este o decizie administrativa?

a)      decizie periodica

b)      decizie individuala

c)      decizie executorie

d)      decizie aleatoare

e)      nu este o decizie administrativa


35. Prezentam in continuare mai multe tipuri de functionari publici

1.functionari de decizie

2.functionari de documentare

3.functionari care participa la pregatirea deciziilor

4.functionari care participa la executarea deciziilor

5.functionari care participa la exercitarea controlului

6.functionari publici care participa la recrutarea personalului in sistem

7.functionari publici care participa la evaluarea personalului

8.functionari publici care participa la investigatii si alte cercetari in comisii speciale

Identificati doar acele combinatii de variante care contin functionarii publici grupati dupa criteriul competentei decizionale:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     


36. Urmatoarele compartimente fac parte din Institutia Prezidentiala din Romania:

a)      departamentul de informatii publice, departamentul de relatii publice

b)      oficiul pentru relatiile cu patronatul si sindicatele, grupul consilierilor de stat

c)      departamentul de analiza politica, directia economica si administrativa

d)      directia de informare si documentare, directia de protocol

e)      directia pentru politica interna, oficiul central pentru probleme speciale


37. Caracterul de sinteza al managementului public consta in:

a)      atragerea in procesele de management si de executie din institutiile publice, a unor elemente specifice altor domenii distincte ale stiintei si adaptarea lor la particularitatile sectorului public

b)      ansamblul elementelor specifice managementului public, care se folosesc cu succes in alte domenii distincte ale stiintei

c)      reunirea elementelor esentiale de management necesare desfasurarii proceselor de conducere si de executie din institutiile de invatamant, cultura, sanatate, asistenta sociala

d)      diferentierea elementelor de management public in functie de nivelul administrativ la care se refera si de domeniile cu care se afla in legatura

e)      investigarea proceselor si relatiilor de management din institutiile publice in vederea desprinderii unor elemente de sinteza, generalizatoare


38. Care din urmatoarele enunturi exprima in forma cea mai completa si relevanta continutul conceptului de structura a sistemului administrativ:

a)      configuratia interna si relatiile care se stabilesc intre componentele acesteia in procesul de realizare a obiectivelor administrative

b)      osatura unei organizatii

c)      configuratia interna a unei institutii

d)      dispunerea componentelor structurale pe niveluri ierarhice

e)      ansamblul compartimentelor si relatiilor dintre acestea


39. Procesul de fundamentare a deciziei administrative nu cuprinde ca etapa distincta:

a)      selectia si analiza informatiilor

b)      urmarirea aplicarii si respectarii

c)      documentarea

d)      initierea deciziei

e)      identificarea nevoii sociale


40. Procesul de fundamentare a deciziilor administrative cuprinde si urmatoarele etape:

a)      adoptarea deciziei, formularea concluziilor rezultate dupa aplicarea deciziei administrative

b)      initierea deciziei administrative, vehicularea informatiilor

c)      documentarea in vederea formularii deciziei administrative, identificarea nevoii sociale

d)      definirea obiectivului decizional si a mijloacelor de realizare, apelarea la baza de date existenta

e)      conturarea alternativelor decizionale, apelarea la simulari pe calculator


41. Se prezinta urmatoarea situatie:

"Primul Ministru hotaraste achizitionarea din Japonia in urmatoarele 2 luni a unui credit pe termen lung cu dobanda mai avantajoasa decat cea practicata de alte institutii financiare internationale pentru a continua procesul de reforma in sistemul economic"

Clasificata dupa mai multe criterii decizia poate fi concomitent:

1.curenta

2.periodica

3.unica

4.individuala

5.de nivel mediu

6.pe termen lung

7.integrata

8.de nivel superior

Aratati care din combinatiile evidentiate mai jos exprima corect tipurile de decizii in care se incadreaza decizia adoptata de Primul Ministru:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     


42. In etapa de documentare in vederea formularii deciziei administrative o atentie deosebita trebuie acordata:

a)      pregatirii functionarilor publici implicati in procesului documentarii

b)      cunoasterii exacte a conditiilor obiective in care se va aplica decizia administrativa

c)      dimensiunii procesului de documentare

d)      competentei decizionale a celor atrasi

e)      cunoasterii continutului celorlalte decizii ale sistemul decizional din institutia publica si din sistemul administrativ, in general


43. Principala cerinta pentru etapa procesului decizional de selectare si analiza a informatiilor culese  este:

a)      selectarea doar a informatiilor strict corelate cu obiectivul decizional

b)      selectarea doar a functionarilor publici specialisti in domeniul in care se incadreaza prin continutul ei decizia administrativa

c)      folosirea unor metode si tehnici clasice de analiza si selectare a datelor

d)      apelarea la specialisti din afara institutiei publice pentru analiza informatiilor

e)      cunoasterea exacta a conditiilor obiective in care vor avea loc dezbaterile aferente procesului de analiza


44. In etapa "Conturarea si analiza alternativelor decizionale" a procesului decizional in institutiile publice esentiala este:

a)      selectia informatiilor relevante

b)      conturarea unui numar cat mai mare de alternative decizionale

c)      profunzimea procesului de analiza in general

d)      conturarea unor variante clare pentru problema analizata

e)      selectia celei mai potrivite alternative decizionale


45. Precizati care din urmatoarele enunturi descrie optimul decizional in etapa de adoptare a deciziilor administrative:

a)      cel mai mic cost cu efecte sociale maxime

b)      cele mai argumentate solutii conforme cu realitatile sociale

c)      cei mai reprezentativi politicieni implicati

d)      cele mai potrivite metode si tehnici de analiza utilizate

e)      cei mai competenti functionari publici implicati


46. In continuare sunt prezentate mai multe caracteristici ale functionarului public:

1.persona numita de autoritatea publica competenta

2.persoana care in conformitate cu dispozitiile actelor normative este aleasa si investita in mod legal cu atributiile functiei sale

3.persoana care isi desfasoara activitatea in cadrul unui birou administrativ de management

4.persoana responsabila pentru coordonarea generala a politicii de securitate, sanatate, activitate pentru tineret

5.persoana care isi desfasoara activitatea in comisii de orice tip si in agentii

6.persoana prin care actioneaza institutiile administrative care formeaza administratia statului

7.persoana care este interesata exclusiv de realizarea propriilor sarcini in cadrul sistemului

8.persoana situata doar pe anumite niveluri ierarhice ale institutiilor apartinand sistemului administrativ

Identificati doar acele combinatii de variante care descriu cel mai bine profilul functionarului public din Romania

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     


47. In urma desfasurarii sedintei Consiliului Local a fost elaborat urmatorul plan de masuri:

1.aprobarea studiilor, prognozelor si programelor de dezvoltare economico-sociala

2.eliberarea din functie a doi membri ai Consiliilor de Administratie ale regiilor autonome pentru rezultate slabe in activitate

3.asigurarea resurselor financiare, materiale, informationale necesare bunei functionari a institutiilor locale de invatamant, sanitare, de cultura, aflate sub autorotatea sa

Identificati combinatia care reuneste functiile managementului public in care se incadreaza continutul masurilor de mai sus:

a)      administrare, previziune, motivare

b)      previziune, motivare, administrare

c)      previziune, motivare, organizare-coordonare

d)      previziune, organizare-coordonare, administrare

e)      organizare-coordonare, motivare, administrare


48. Politica de personal in sistemul administrativ din Romania reuneste:

a)      ansamblul proceselor de pregatire a personalului, de perfectionare a pregatirii functionarilor publici, de recrutare, selectie, evaluare, promovare si incetare din functie

b)      obiective, modalitati de realizare si resursele necesare

c)      ansamblul proceselor de analiza si fundamentare a necesarului de personal

d)      totalitatea activitatilor desfasurate in institutiile din sistemul administrativ

e)      ansamblul activitatilor in care sunt implicati functionari publici de cariera


49. Care din urmatoarele enunturi nu contine caracteristici ale politicii de personal in institutiile publice:

a)      fundamentarea pe principiile etico-morale

b)      fundamentarea pe principiile profesionale de apreciere, de repartizare si de promovare a functionarilor publici

c)      caracterul unitar pentru toate institutiile publice

d)      situarea rationalitatii pe primul plan

e)      definirea continutului pe o perioada nedeterminata


50. Activitatea de recrutare a functionarilor publici cuprinde una din urmatoarele etape:

a)      analiza cerintelor existente in cadrul si in afara organizatiei

b)      intocmirea specificatiilor aferente activitatilor din postul vacant

c)      atragerea unor persoane pentru participarea la selectie

d)      formularea anuntului care va fi dat publicitatii

e)      elaborarea tematicii pentru concurs


51. Activitatea de recrutare a functionarilor publici nu cuprinde ca etapa distincta:

a)      analiza cerintelor postului vacant

b)      intocmirea specificatiilor aferente activitatii in postul liber

c)      cercetarea posibilitatilor privind locurile unde pot fi gasiti posibilii candidati

d)      satisfacerea unor criterii formale de catre candidati

e)      atragerea candidatilor pentru posturile care urmeaza a fi ocupate


52. Abordarea problematicii functionarilor publici presupune o serie de aspecte:

1.precizarea functionarilor publici implicati in proces

2.diferentierea functionarilor publici dupa anumite clase de salarizare

3.determinarea si aplicarea unor sisteme suplimentare de salarizare

4.luarea in considerare a aspectelor de vechime

5.identificarea abaterilor de la normalitate

6.luarea in considerare a timpului efectiv lucrat

7.cuantificarea efectelor situatiei de fapt

8.formularea recomandarilor de imbunatatire a situatiei analizate

Identificati aspectele specifice motivarii functionarilor publici din Romania prezentate in combinatiile urmatoare:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     


53. Aratati care din formularile prezentate mai jos exprima necesitatea cunoasterii managementului public:

a)      reuneste o serie de elemente specifice managementului in diferite domenii apartinand sectorului public

b)      urmareste formularea deciziilor de guvernare

c)      permite cunoasterea si analiza proceselor si relatiilor de management din administratia publica

d)      permite identificarea, analiza si intelegerea structurilor din cadrul sistemului administrativ, a sistemului de relatii care exista intre elementele componente, a rolului fiecarei unitati in cadrul sistemului, a sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor care revin managerilor publici

e)      ofera posibilitatea conturarii unei imagini clare despre particularitatile managementului in sectorul public


54. Care din urmatoarele enunturi reprezinta o limita a metodei convorbirea cu candidatii recrutati-interviul:

a)      structura comisiei constituita pentru interviu

b)      nivelul de pregatire al participantilor la interviu

c)      dificultati in conceperea unui sistem unitar de apreciere a candidatilor

d)      perioada in care se deruleaza interviul

e)      continutul subiectelor propuse pentru discutie in cadrul interviului


55. Pentru limitarea caracterului subiectiv al procesului de selectie a functionarilor publici se apeleaza la:

a)      analiza atenta a activitatii desfasurate pe o perioada determinata de functionarul public

b)      metodele de cercetare

c)      organizatiile specializate in desfasurarea unei astfel de activitati

d)      testele de aptitudini si deprinderi

e)      probele practice


56. Identificati enuntul care nu reprezinta o forma legala de motivare a functionarilor publici din Romania:

a)      acordarea unui salariu mai mare

b)      promovarea unui sistem de indicatori de performanta

c)      avansarea pe post sau functie

d)      utilizarea unor sisteme suplimentare de salarizare

e)      facilitarea obtinerii de locuinte si alte avantaje


57. Se prezinta urmatoarea situatie:

"In sedinta executivului din data de 15 ianuarie a.c.domnul Popescu a fost numit prin decret al Primului Ministru in functia de sef al Comisiei Buget Finante a Guvernului Romaniei"Identificati eroarea cuprinsa in aceasta situatie:

a)      decidentul

b)      competenta

c)      actul de numire

d)      continutul situatiei

e)      executantul


58. Care din urmatoarele nu este o caracteristica a evaluarii functionarului public:

a)      integrarea, in echipa de cercetare, a unor colegi ai persoanei evaluate

b)      precizarea modului in care se va desfasura activitatea de control si cea de evaluare

c)      implicarea sefilor directi in proces

d)      stimularea functionarului public sa obtina cele mai bune rezultate

e)      identificarea eficientei activitatii de evaluare


59. Identificati varianta care reuneste formele autoritatii formale in institutiile publice din Romania:

a)      directa, indirecta

b)      permanenta, temporara

c)      completa, partiala

d)      generala, specifica

e)      ierarhica, functionala


60. Care din urmatoarele enunturi este fals:

a)      structura administratiei publice reprezinta configuratia interna si relatiile care se stabilesc intre componentele sistemului in procesul de realizare a obiectivelor

b)      competentele difera in raport cu ierarhizarea teritoriala a organelor respective, cu nivelul la care ele functioneaza

c)      competenta organizationala este oficializata prin acte normative la nivel national

d)      competenta organizationala in managementul public este oficializata prin regulamentele de organizare si functionare ale unor institutii publice

e)      competenta organizationala este o componenta a functiei publice care exprima limitele intre care functionarii publici actioneaza


61. Care dintre metodele enumerate face parte din categoria metodelor si tehnicilor folosite pentru selectia functionarilor publici permanenti :

a)      studiul de caz

b)      sedinta

c)      cercetarea referintelor si calificativelor candidatilor

d)      cointeresarea

e)      probele practice


62. Care din urmatoarele aspecte trebuie luate in considerare pentru evaluarea efectiva a functionarilor publici:

a)      pregatirea functionarilor

b)      structura postului pe care functionarul il ocupa

c)      capacitatea creativa a functionarului

d)      determinarea limitelor intre care trebuie facuta cunoscuta activitatea de evaluare

e)      data la care s-a facut ultima promovare


63. Identificati varianta care contine o caracteristica a concesionarii serviciului public:

a)      este valabila pentru regiile care presteaza servicii pentru populatie

b)      consta in apelarea la serviciile oferite  de firmele private

c)      presupune eliminarea monopolului existent la nivel local

d)      definirea clara a conditiilor de participare la capital

e)      implica un regim tipic de executie contractuala


64. Eficientizarea serviciilor publice si sistemului administrativ, in general implica:

a)      schimbarea mentalitatii functionarului public

b)      pregatirea functionarului public

c)      management public bazat pe performanta

d)      motivarea functionarului public

e)      modificarea statutului functionarului public.


65. Care din urmatoarele variante reuneste tipurile de decizii administrative grupate dupa criteriul "amploarea sferei decizionale a decidentului"

a)      normative, integrate

b)      executorii, individuale

c)      integrate, avizate

d)      aleatoare, avizate

e)      normative, de administrare


66. Pentru eliminarea deficientelor posibile ale procesului de selectie folosind probele de verificare a cunostintelor se recomanda:

a)      constituirea unor comisii mixte de examinare formate din persoane reprezentative din conducerea institutiei publice

b)      constituirea unei comisii formate din specialisti din afara institutiei

c)      folosirea unor metode si tehnici specifice, de analiza, urmarire si control

d)      organizarea de probe de verificare scrise

e)      organizarea unui interviu dupa tematica publicata


67. Managementul public este influentat de:

a)      procesele si relatiile de management

b)      principii si legitati generale

c)      valorile economice, politice, sociale, culturale

d)      organizarea si functionarea institutiilor in general

e)      pregatirea functionarilor publici


68. Secretarul General al Guvernului efectueaza la recomandarea Primului Ministru, o analiza asupra activitatii desfasurate de Executiv in ultimele 6 luni.Pe baza examinarii ordinei de zi a sedintelor, a proceselor verbale, rapoartelor, statisticilor si stenogramelor a intocmit o lista cu principalele probleme constatate in perioada analizata, respectiv:

1.avizarea efectuarii unor credite pentru investitii

2.avizarea reorganizarii structurii guvernului

3.analiza activitatii unor comisii de resort

4.analiza stadiului procesului de pregatire a unor legi si alte acte normative aflate pe lista Biroului Permanent

5.anularea unor hotarari precedente prin care este posibila acordarea de credite unor mari agenti economici

6.aprobarea platii unor credite restante in regim de urgenta

7.stabilirea si aprobarea strategiei sectorului administrativ pana in anul 2004

8.disponibilizarea unui numar de 300 functionari publici incepand cu 1 septembrie a.c.ca urmare a aplicarii unor sanctiuni in cadrul sistemului

Aratati care din aceste probleme pot fi asociate cu functiile de previziune, organizare coordonare si motivare ale managementului public:

In redactarea raspunsurilor folosoti simbolurile mai sus mentionate si numarul de ordine al problemei (Exemplu Pv-9)

a)      Pv-1,Oc-2,M-7

b)      Pv-6,Oc-7, M-8

c)      Pv-7, Oc-2, M-8

d)      Pv-1,Oc-5, M-6

e)      Pv-2,Oc-6, M-8


69. Aratati care din variantele urmatoare reprezinta functii ale managementului public potrivit acceptiunii prezentate in curs:

a)      actionala, consultativa, deliberativa

b)      previziune, organizare-coordonare, motivare

c)      previziune, consultativa, organizare-coordonare

d)      organizare-coordonare, motivare, actionala

e)      motivare, administrare, deliberativa


70. Rolul comitetelor, ca si componente administrative asociate in Canada, este:

a)      examineaza modul de integrare a continutului proiectelor de legi

b)      initiaza dezbateri publice pe probleme de interes comunitar

c)      desfasoara cercetari in probleme de interes social si economic

d)      studiaza fiecare sectiune a proiectelor de legi si initiaza recomandari

e)      organizeaza activitatea Senatului Canadei


71. Unul dintre principiile de baza ale sistemului canadian de guvernare, prin care ministerele sunt responsabile in fata Camerei Comunelor pentru politica si initiativele Guvernului Canadei, este:

a)      principiul centralismului

b)      principiul autonomie

c)      principiul responsabilitatii colective

d)      principiul legalitatii

e)      principiul administrarii colective


72. Identificati componenta structurala care nu face parte din Guvernul Federal al Canadei:

a)      biroul consultativ

b)      departamentele de reprezentare la nivel central a nivelurile provincial si local

c)      departamentele de conducere centrala

d)      consiliul executiv

e)      biroului sefului guvernului


73. Care din urmatoarele tipuri de curti nu fac parte din structura autoritatii juridice a Germaniei:

a)      curtile pentru munca

b)      curtile administrative

c)      curtile fiscale

d)      curtile ordinare

e)      curtile consultative


74. Care din urmatoarele enunturi este fals:

a)      sistemul de guvernare din Germania este adesea cunoscut ca o democratie a cancelarului

b)      serviciul public in germania este caracterizat de o structura uniforma, bayata pe un sistem omogen cu patru niveluri

c)      aproximativ trei sferturi din legislatia federala se adreseaza direct guvernelor landurilor si celor locale

d)      membrii Bundestag-ului si parlamentarii din cadrul landului sunt alesi pe baza sistemului reprezentarii politice

e)      principala functie a Guvernului Federal este sa pregateasca deciziile politice si legislative


75. In Germania pentru coordonarea politicii interguvernamentale au fost create:

a)      comisiile speciale

b)      consiliile de nivel inalt

c)      comitetele consultative

d)      comitetele de coodonare

e)      comisiile interguvernamentale


76. Care din urmatoarele enunturi este fals:

a)      landurile fundamenteaza propria legislatie

b)      landurile elaboreaza aproximativ 75% din propunerile pentru legile federale

c)      landurile primesc aproape trei sferturi din veniturile lor de la corporatii si din taxele pe venit

d)      landurile mai mici nu au nivelul mediu reprezentat prin districtul administrativ

e)      cele doua niveluri ale autoguvernarii locale functioneaza dupa principiul subsidiaritatii


77. Din punct de vedere organizatoric fiecare Camera a Senatului SUA isi constituie:

a)      subcomisii

b)      comisii ad-hoc

c)      comitet mixt

d)      comisii de investigare

e)      comisii de analiza


78. Care din urmatoarele componente structurale nu apartin Biroului executiv al Presedintelui SUA:

a)      biroul de conducere si fundamentarea bugetului

b)      consiliul national de securitate

c)      autoritati federale indirecte

d)      consiliul economic

e)      biroul pentru stiinta si tehnologie


79. In SUA exista un compartiment ai carui functionari au responsabilitati pentru fundamentarea politicii de promovare a tehnologiei informationale la nivel federal prin:

a)      biroul de informare si de urmarire a activitatii federale

b)      biroul de management si de fundamentare a bugetului

c)      serviciul de management

d)      serviciul administrativ general 

e)      directia managementul sistemului informational


80. Calitatea procesului de management si de executie din institutiile publice este influentata in mod direct de:

a)      platforma partidului politic aflat la conducerea sistemului administrativ intr-o tara

b)      nivelul de pregatire generala si manageriala al functionarilor publici

c)      continutul cadrului legislativ

d)      orientarea birocratica pe care o are sistemul administrativ

e)      vechimea, talentul si experienta functionarilor publici        


81. In acceptiunea specialistilor Hyde si Shafritz managementul public studiaza:

a)      procese si relatii de management din institutiile apartinand sectorului public

b)      modul de desfasurare a activitatii in institutiile publice

c)      capacitatea institutiilor publice de a raspunde nevoilor generale si specifice identificate intr-o anumita perioada

d)      problematica integrata, in sens larg, in domeniul administratiei publice

e)      modul in care valorile reprezentantilor politicului se integreaza in sistemul de management din sectorul public                     


82. Identificati care din urmatoarele elemente nu reprezinta argumente prin care managementul public se diferentiaza de administratia publica in acceptiunea lui Overmann :

a)      trateaza problematica exercitarii functiilor managementului adaptate la sectorul public

b)      urmareste orientarea activitatii desfasurate in sectorul public, pe criterii de eficienta

c)      abordeaza toate nivelurile structurii sistemului administrativ

d)      are tendinta de a generaliza problematica ampla a managementului in sectorul public

e)      se afla in legatura stransa cu managementul traditional ca stiinta si cu alte domenii distincte: stiinta politica, sociologia            


83. Caracterul integrator al managementului public consta in:

a)      existenta unor institutii cu competenta materiala generala si specifica reunite in structura sistemului administrativ

b)      multitudinea domeniilor in care managementul public se aplica

c)      preocuparea functionarilor publici de a pune cat mai bine in aplicare continutul cadrului legislativ existent

d)      studierea modului de conducere a institutiilor publice prin considerarea elementelor din toate domeniile vietii sociale in procesele de management si de executie

e)      integrarea tuturor elementelor de specificitate dintr-o unitate administrativ teritoriala                                                         


84. Caracterul complex al managementului public deriva din:

a)      necesitatea adaptarii cunostintelor din diferite domenii ale stiintei la sectorul public

b)      numarul mare de tipuri de institutii publice care se integreaza in sistemul administrativ dintr-o tara

c)      preocuparea de a prelua elemente specifice altor domenii si a le integra in domeniul managementului public

d)      influenta pe care factorul politic o are asupra modului de desfasurarea a activitatii din institutiile publice

e)      diversitatea domeniilor in care se aplica principiile si legitatile generale ale managementului public


85. Functia de motivare a managementului public consta in:

a)      ansamblul proceselor prin care se determina personalul institutiei publice sa contribuie la identificarea si satisfacerea interesului public, pe baza luarii in considereare a elementelor care il motiveaza pentru realizarea obiectivelor

b)      ansamblul proceselor prin care se asigura cadrul institutional necesar realizarii rationale si eficiente a obiectivelor previzionate in domeniul managementului public

c)      ansamblul procesele prin care se urmareste realizarea obiectivelor previzionate

d)      ansamblul proceselor prin care se asigura gestionarea resurselor de care dispune sistemul administrativ dintr-o tara

e)      totalitatea proceselor prin care se evalueaza si apreciaza calitatea activitatii functionarilor publici din sistemul administrativ       


86. Care din urmatoarele enunturi reuneste criteriile de delimitare a organizarii in administratia publica:

a)      nivelul si obiectul 

b)      continutul si forma de prezentare

c)      tipul si structura politica

d)      natura pregatirii functionarilor publici si modul de repartizare pe niveluri

e)      tipul de institutie publica si numarul nivelurilor ierarhice             87. Structura teritoriala in administratia de stat este determinata de:

a)      dispunerea diferitelor componente ale structurii sistemului administrativ in diferite unitati administrativ teritoriale

b)      repartizarea diferitelor componente structurale pe niveluri ierarhice distincte

c)      numarul de functionari publici care desfasoara activitate in administratie

d)      pregatirea functionarilor publici cu functii de conducere din administratie

e)      dimensiunea institutiei publice          


88. In cadrul structurii teritoriale, subsistemul organizatoric al managementului public cuprinde:

a)      institutii publice de toate tipurile

b)      institutii cu competenta teritoriala generala si limitata

c)      institutii care desfasoara activitati specifice unui domeniu distinct

d)      institutii care desfasoara activitati in domenii distincte

e)      institutii care desfasoara activitati in domenii conexe          


89. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:

a)      interesele de grup sunt cele care determina structura organizatorica intr-un sistem administrativ

b)      factorul politic influenteaza semnificativ structura organizatorica a sistemului de management public 

c)      interesele sociale zonale determina continutul structurii organizatorice teritoriale 

d)      cadrul legislativ influenteaza nesemnificativ continutul structurii organizatorice a managementului public

e)      particularitatile culturale sunt cele care influenteaza semnificativ continutul structurii organizatorice in sistemul de management public                                                                                 


90. Care din urmatoarele enunturi prezentate in continuare nu reuneste doar autoritati si institutii ale structurii organizatorice din administratia centrala in Romania:

a)      institutii care functioneaza in structura guvernului

b)      institutii care functioneaza in structura administratiei prezidentiale

c)      institutii centrale care desfasoara activitatea in subordinea unui minister

d)      institutii locale care desfasoara activitatea in subordinea unui minister

e)      institutii care ofera direct servicii publice cetatenilor        


91.Care din urmatoarele tipuri de comisii prezentate in continuare nu le identificam in organizarea si desfasurarea activitatii Parlamentului Romaniei:

a)      comisii permanente

b)      comisii de ancheta

c)      comisii comune

d)      comisii speciale

e)      comisii de analiza                                                                  


92. Consiliul Superior al Magistraturii are competente speciale si ca urmare indeplineste si rolul de :

a)      consiliu de disciplina

b)      consiliu consultativ

c)      consiliu de analiza

d)      consiliu de previziune

e)      consiliu de organizare                                                            


93. Din structura organizatorica a Secretariatului General al Administratiei Prezidentiale din Romaniei nu face parte:

a)      directia de relatii cu publicul 

b)      directia economica si administrativa

c)      grupul de analiza investitii

d)      directia de documentare si informare

e)      directia acte prezidentiale                                                          


94. Elaborarea deciziilor administrative este un proces:

a)      amplu, complex, de durata

b)      simplificat, complex, de durata

c)      amplu, simplificat, determinat de nevoi

d)      de durata, amplu, determinat de obiective

e)      complex, diferentiat, de durata                                                       


95. Valoarea unei decizii administrative nu este determinata de:

a)      competenta profesionala a decidentului

b)      competenta manageriala a decidentului

c)      orientarea politica a decidentului

d)      cadrul legislativ existent

e)      modul de desfasurare a activitatii intr-o institutii publice            


96. Documentarea in vederea formularii deciziei administrative consta in:

a)      selectarea doar a informatiilor strict corelate cu nevoile sociale

b)      analiza informatiilor selectate

c)      identificarea si culegerea unui volum cat mai mare de informatii realiste

d)      formularea unor variante de analiza a datelor si informatiilor

e)      alegerea unor seturi de date si informatii relevante pentru pentru procesul decizional                                                               


97. Care din urmatoarele metode si tehnici nu sunt utilizate in procesul de selectie a functionarilor publici permanenti:

a)      convorbirile cu candidatii 

b)      analiza postului

c)      testele

d)      probele de verificare a cunostintelor

e)      interviul                                                                                      


98. Functia manageriala sau de executie intr-o institutie publica consta in:

a)      ansamblul sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor care revin persoanelor din sistemul administrativ pentru a realiza obiectivele institutiei publice si/sau compartimentului

b)      ansamblul caracteristicilor necesare si suficiente pentru un functionar public pentru a desfasura activitate in interesul comunitatii

c)      ansamblul atributiilor prevazute exclusiv de cadrul legislativ

d)      ansamblul prevederilor legii referitoare la functionarii publici

e)      totalitatea atributiilor, competentelor si responsabilitatilor care revin functionarilor publici dintr-o institutie publica      99. Rolul sistemului indicatorilor de performanta este: 

a)      stimularea functionarilor publici pentru a obtine rezultate cat mai bune in activitatea desfasurata

b)      urmarirea modului de desfasurarea a activitatii in institutiile publice

c)      exercitarea unui control cat mai bun in administratie

d)      stabilirea unor standarde de calitate in ceea ce priveste serviciile publice prestate

e)      mentinerea in cadrul institutiilor publice a unor functionari publici eficienti                                                                             


100. In alte state pentru evaluarea si aprecierea functionarilor publici se utilizeaza:

a)      testul

b)      interviul

c)      criteriile formale de apreciere

d)      chestionarele

e)      cercetarea referintelor                                                                 


101. Care din urmatoarele forme prezentate in continuare nu poate fi asociata cu parteneriatul in sfera serviciilor publice in Romania :

a)subcontractarea de lucrari

b)      concesionarea de terenuri

c)dezvoltarea de franchising

d)      organizatii mixte

e)desfasurarea de activitati in participatiune                                 


102. Nu reprezinta o modalitate de actiune pentru constituirea organizatiilor mixte in sectorul public:

a)      vanzarea unei parti din capitalul institutiei publice

b)      restructurarea organizatiei

c)      asocierea in participatiune

d)      privatizarea partiala a productiei de servicii

e)      privatizarea totala a productiei de servicii                                     


103. Care din urmatoarele enunturi descrie cel mai bine profilul noului manager public:

a)      flexibil, receptiv, comunicativ, creativ

b)      experimentat, talentat, autoritar, creativ

c)      profesionist, inteligent, creativ, flexibil

d)      generalist, inovativ, comunicativ, flexibil

e)      birocrat, experimentat, talentat, autoritar                                      


104. Eficientizarea activitatii din sectorul public consta in : 

a)      realizarea obiectivelor in sectorul public in timpul cel mai scurt si cu eforturi minime

b)      calitatea superioara a serviciilor publice oferite

c)      perfectionarea pregatirii functionarilor publici

d)      achizitionarea de echipamente moderne

e)      reproiectarea sistemului de management public                            


105. In Canada exista:

a)      doua sisteme de legi

b)      un sistem de legi

c)      un pachet de legi

d)      un grup de acte normative

e)      un cod care reuneste mai multe legi                                            


106. Institutia cu cele mai inalte competente din sistemul autoritatii juridice in Canada este :

a)      curtea de justitie

b)      curtea suprema

c)      inalta curte

d)      curtea superioara

e)      curtea cu cel mai inalt rang                                                          


107. Una din functiile importante ale Senatului Canadei este:

a)      elaborarea legilor

b)      aprobarea legilor

c)      urmarirea aplicarii legilor

d)      examinarea continutului proiectelor de legi

e)      initierea dezbaterilor cu Guvernul                                               


108. In Canada exista comitetele parlamentare. Precizati care este in prezent numarul acestora:

a)      3 comitete

b)      1 comitet

c)      5 comitete

d)      36 comitete

e)      30 comitete                                                                                   


109. Biroul Sefului Guvernului Canadei asigura:

a)      informarea in legatura cu dezvoltarea societatii canadiene si comunitatea internationala

b)      comunicarea intre membrii guvernului

c)      comunicarea cu parlamentul

d)      urmarirea aplicarii deciziilor administrative fundamentate la acest nivel

e)      functionalitatea sistemului administrativ la nivel central        


110. Care din urmatoarele enunturi descrie forma in care functioneaza  Comisia de Servicii Publice:

a)      componenta structurala distincta

b)      compartiment in administratia centrala

c)      agentie independenta subordonata direct parlamentului

d)      autoritate administrativa specializata

e)      agentie nationala specializata       


111. Precizati cate sisteme municipale functioneaza in Canada:

a)      un sistem municipal

b)      doua sisteme municipale

c)      noua sisteme municipale

d)      zece sisteme municipale

e)      mai mult de zece    


112. Care din urmatoarele nu reprezinta caracteristici ale sistemului decizional al managementului public in Canada:

a)      derularea in mai multe faze a procesului decizional

b)      dinamism

c)      transparenta

d)      caracter accentuat informal al procesului decizional

e)      formalism in procesul de fundamentare a deciziilor administrative


113. Care din urmatoarele principii a fost generalizat in managementul public din Germania dupa 1945:

a)      principiul subsidiaritatii

b)      principiul autonomiei

c)      principiul clauzei universale

d)      principiul subordonarii directe

e)      principiul flexibilitatii                                                  


114. Care este tipul de structura organizatorica specific pentru autoritatea executiva in Germania:

a)      policentrica

b)      etnocentrica

c)      mixta

d)      ierarhic-functionala

e)      teritoriala                                                                     


115. Care din urmatoarele variante contine caracteristica principala a structurii sistemului serviciilor publice in Germania:

a)      uniformitate 

b)      ierarhizare

c)      continuitate

d)      armonizare

e)      coerenta 


Raspunsuri corecte:


b


e


a


b


d


c


e


d


a


e


a


a


a


b


a,


c


a


d


e


a


e


c


b


a


c


a


d


e


d


a


c


a


b


e


c


d


a


a


e


a


d


b


a


d


b


b


b


a


e


b


d


b


d


c


d


e


c


d


e


e


c


d


e


c


c


a


c


c


b


d


c


d


e


d


b


c


e


c


a


b


d


c


d


e


a


a


a


b


c


e


e


a


d


a


e


c


b


a


a


d


e


b


c


a


a


b


d


e


a


c


d


e


c


a


a
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact