StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul institutiilor publice

Strategii si politici publice grile

STRATEGII  SI POLITICI PUBLICE GRILE


1. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu caracterizeaza rolul cadrului european in dezvoltarea economica locala:

a) punerea in practica a unor politici de informare si de asistenta a intreprinderilor;

b) supravegherea respectarii regulilor de concurenta;

c) rol reprezentativ si consultativ;

d) reducerea disparitatilor de dezvoltare economica intre regiuni;

e) rezolvarea problemei diversitatii fiscalitatilor locale si armonizarea acestora.
2. Aratati care din urmatoarele combinatii reprezinta orientari structurale pe care trebuie sa le cuprinda legea descentralizarii:

a) orientari de tip institutional, strategic, functional;

b) orientari de tip financiar, managerial, operational;

c) orientari de tip relational, operational, financiar;

d) orientari de tip legislativ, institutional, strategic;

e) orientari de tip institutional, functional, financiar.


3. Al III-lea nivel de complexitate al sistemului politic local consta in faptul ca acesta:

a) imagineaza si concepe noi decizii posibile;

b) se informeaza asupra propriului comportament si este capabil de a se autoregla;

c) coordoneaza deciziile de actiune;

d) arhiveaza, memoreaza informatii;

e) decide asupra propriului comportament.


4. Aratati in ce consta schema comparativa diacronica:

a) este cea in care se observa daca cererile si nevoile aduse la cunostinta actorilor politici intra sau nu in planul previzional;

b) se pune problema daca colectivitatea respectiva dispune sau nu de mijloacele necesare pentru satisfacerea cererilor cu care se confrunta;

c) se compara de catre actorii politici o situatie constatata cu o situatie identica, dar dintr-o alta colectivitate;

d) se compara doua situatii in timp, pe baza carora se constata existenta unei diferente intre situatia data si asteptari;

e) se observa daca cererea inregistrata intra sau nu intr-un "plan de rentabilitate politica" a alesilor locali;


5. Aratati in care din fazele procesului de luare a deciziei in cadrul sistemului politic local se folosesc schemele de referinta:

a) faza de programare;

b) faza de executie;

c) faza de evaluare a cererilor si problemelor;

d) faza de ascultare, inregistrare a cererilor si problemelor;

e) faza de confruntare a cererilor preselectionate cu cererile si restrictiile sistemului;


6. Prin desconcentralizare se intelege:

a) acea situatie in care colectivitatile teritoriale isi definesc singure normele de actiune si modalitatile de interventie;

b) o repartizare mai buna a actiunilor indeplinite de catre administratiile statului intre nivelul national de concepere a acestor actiuni si nivelul teritorial de executie a acelorasi actiuni;

c) acea situatie in care o competenta a statului nu poate fi pusa in aplicare decat in urma eliberarii unui aviz din partea alesilor locali;

d) o impartire a puterilor intre stat si colectivitatile locale;

e) o apropiere a statului de locul de aplicare a politicilor.


7. Aratati caruia dintre urmatoarele documente ii apartine extrasul de text de mai jos:

"In afara derogatiilor prevazute in mod expres, sunt incompatibile cu Piata Comuna, in masura in care afecteaza schimburile dintre statele membre, ajutoarele acordate de catre state sau prin intermediul resurselor statului, sub orice forma ar fi ele, care denatureaza sau ameninta concurenta, favorizand anumite intreprinderi sau produse."

a) Tratatul de la Maastricht;

b) Acordul de la Bruxelles;

c) Tratatul de la Amsterdam;

d) Tratatul de la Viena;

e) Tratatul de la Roma.


8. A III-a etapa a modelului clasic de elaborare a strategiei de dezvoltare a unei colectivitati locale consta in:

a) urmarirea si evaluarea aplicarii strategiei;

b) stabilirea politicilor sectoriale necesare punerii in practica a strategiei de dezvoltare;

c) definirea scopurilor si obiectivelor strategiei de dezvoltare;

d) punerea in practica a politicilor sectoriale cu ajutorul instrumentelor strategice;

e) stabilirea finalitatii strategiei de dezvoltare.


9. Posibilitatea de a intreprinde politici redistributive la scara locala este limitata de:

a) dificultatea de a compara impozitul achitat de diferitii contribuabili cu beneficiile pe care acestia le obtin de pe urma bunurilor publice locale;

b) imposibilitatea de a reporta impozitarea locala a intreprinderilor asupra unor contribuabili exteriori;

c) slabiciunea marjelor de manevra in cadrul finantelor publice;

d) mobilitatea de care dispun contribuabilii;

e) dificultatea de a concepe descentralizarea unor competente si de a defini nivelul territorial;


10. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu caracterizeaza dezvoltarea locala de tip liberal:

a) generarea antreprenoriatului local, pe de o parte si crearea de noi locuri de munca, pe de alta parte;

b) cresterea posibilitatilor de angajare in sectoarele care amelioreaza situatia colectivitatii, utilizand resursele umane, naturale, institutionale existente;

c) proces in virtutea caruia guvernele si organismele comunitare stimuleaza activitatea economica si crearea de locuri de munca;

d) model de dezvoltare in care notiunile de solidaritate sociala, de control real al resurselor locale si valorificarea acestora se afla in centrul schimbarilor dorite de contractul social propus;

e) model de dezvoltare preocupat in mod esential de dimensiunea economica.


11. Aratati care din urmatoarele combinatii reprezinta principalele obiective ale interventiilor economice locale:

a) o mai buna definire a organizarii teritoriale a statului, obiectivul fiscal, mentinerea si crearea de locuri de munca;

b) cresterea resurselor fiscale locale, promovarea cooperarii locale, o mai buna repartitie spatiala a intreprinderilor;

c) mentinerea si crearea de locuri de munca, cresterea resurselor fiscale locale, o mai buna repart 252f59c itie spatiala a intreprinderilor;

d) o mai buna adaptare a intreprinderilor la mediul economic, obiectivul fiscal, promovarea cooperarii descentralizate;

e) mentinerea si crearea de locuri de munca, cresterea resurselor fiscale locale, o mai buna adaptare a intreprinderilor la mediul economic;


12. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta directii principale in cadrul celei de a doua etape a reformei administratiei publice teritoriale:

a) incadrarea juridica a cooperarii descentralizate;

b) promovarea unor moduri de cooperare intre colectivitatile locale cu scopul realizarii unor proiecte commune;

c) modernizarea si democratizarea vietii sociale;

d) ameliorarea controlului de legalitate a actelor autoritatilor locale;

e) o mai buna definire a organizarii teritoriale a statului.


13. Faza a 3-a a etapei de stabilire a politicilor sectoriale necesare punerii in practica a strategiei de dezvoltare consta in:

a) determinarea obiectivelor derivate;

b) diagnosticul situatiei existente;

c) conceperea, programarea solutiilor de retinut;

d) evaluarea apriori si testarea alternativelor;

e) punerea in practica a solutiilor retinute.


14. Aratati in ce consta schema de gestiune:

a) este cea in care se observa daca cererile si nevoile aduse la cunostinta actorilor politici intra sau nu in planul previzional;

b) se pune problema daca colectivitatea respectiva dispune sau nu de mijloacele necesare pentru satisfacerea cererilor cu care se confrunta;

c) se compara de catre actorii politici o situatie constatata cu o situatie identica, dar dintr-o alta colectivitate;

d) se compara doua situatii in timp, pe baza carora se constata existenta unei diferente intre situatia data si asteptari;

e) se observa daca cererea inregistrata intra sau nu intr-un "plan de rentabilitate politica" a alesilor locali.


15. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu caracterizeaza ajutoarele indirecte:

a) constau in renuntarea la anumite incasari sau in actiuni susceptibile a antrena obligatii ulterioare pentru colectivitate;

b) iau forma subventiilor, imprumuturilor, bonificatiilor de dobanzi sau avansurilor consimtite de catre intreprinderi;

c) constau in crearea unor zone industriale;

d) constau in ajutoare acordate la promovarea sau comercializarea unui produs, in inchirierea unor cladiri, terenuri de catre colectivitatea locala catre intreprinderi in anumite conditii;

e) pot fi acordate ansamblului intreprinderilor si au drept caracteristica reducerea unor cheltuieli.


16. Dezvoltarea locala de tip progresist presupune:

a) crearea unui mediu economic axat pe proiecte private ce au in vedere cresterea numarului de locuri de munca, a veniturilor si a conditiilor de locuit;

b) generarea antreprenoriatului local si crearea de locuri de munca;

c) construirea unui mediu socio-economic ce tine cont de obiectivele sociale;

d) cresterea posibilitatilor de angajare in sectoare care amelioreaza situatia colectivitatii;

e) Acel tip de dezvoltare a comunitatii care se bazeaza pe dimensiunea economica a interventiilor si a rezultatelor obtinute


17. Aratati in ce consta schema comparativa sincronica:

a) se observa daca cererile si nevoile aduse la cunostinta actorilor politici intra sau nu in planul previzional;

b) se pune problema daca colectivitatea respectiva dispune sau nu de mijloacele necesare pentru satisfacerea cererilor cu care se confrunta;

c) se compara de catre actorii politici o situatie constatata cu o situatie identica, dar dintr-o alta colectivitate;

d) se compara doua situatii in timp, pe baza carora se constata existenta unei diferente intre situatia data si asteptari;

e) se observa daca cererea inregistrata intra sau nu intr-un "plan de rentabilitate politica" a alesilor locali.


18. Aratati care din urmatoarele afirmatii reprezinta caracteristici ale politicii de promovare din perioada 1980 - 1990:

bazele legale sunt flexibile pentru punerea in aplicare a unor masuri multiple si diverse

destinatarii sunt agenti publici si privati care au initiative si favorizeaza spiritul de inovatie

este o politica de redistribuire

masurile sunt bine definite si constau in exonerari fiscale, acordarea unor terenuri, practicarea unor rate mici ale dobanzii

este pusa in aplicare de catre serviciile competente ale administratiei

statul este unul din responsabilii si partenerii acestei politici

obiectivele sunt de natura calitativa

Aratati varianta corecta:

a) 3,4,5,7;

b) 2,3,6,7;

c) 1,3,4,5;

d) 1,2,6,7;

e) 1,3,5,7.


19. Aratati care din urmatoarele afirmatii reprezinta conditii ce trebuie reunite pentru ca parteneriatul public - privat sa se concretizeze si sa fie eficace:

favorizarea unei dezvoltari durabile si acceptabile din punct de vedere social

existenta unei traditii comune

existenta unor raporturi de forte echilibrate intre parteneri

recunoasterea rolului specific si a modului de functionare ale fiecareia dintre parti

obtinerea unor avantaje echitabile de catre fiecare dintre parteneri

existenta unor mijloace financiare suficiente

existenta unei durate minime necesare realizarii proiectului in cauza

Alegeti varianta corecta:

a) 2,3,5,6;

b) 1,2,5,6;

c) 1,2,6,7;

d) 3,4,5,7;

e) 1,3,4,6.


20. Reforma administratiei teritoriale, intr-o a doua etapa a sa, trebuie sa urmareasca urmatoarele 4 directii principale:

ameliorarea informarii si participarii locuitorilor

promovarea unor moduri de cooperare locala la nivel local si regional in scopul realizarii unor proiecte comune

modernizarea si democratizarea vietii locale

ameliorarea controlului de legalitate a actelor autoritatilor locale

o mai buna definire a organizarii teritoriale a statului

o mai buna definire a competentelor colectivitatilor locale in ceea ce priveste interventia economica

incadrarea juridica a cooperarii descentralizate

Alegeti varianta corecta:

a) 2,3,5,7;

b) 1,2,3,6;

c) 1,2,3,5;

d) 2,3,5,6;

e) 1,4,6,7.


21. Prin "desconcentrare" se intelege:

situatia in care o competenta a statului, care ramane competenta statului, nu poate fi pusa in aplicare decat in urma eliberarii unui aviz din partea alesilor locali

o reforma reversibila intrucat o competenta care a fost desconcentrata la un moment dat poate, intr-un alt element, sa fie reluata si asumata la nivel central

situatia in care colectivitatile locale pot sa-si defineasca singure normele de actiune si sa-si aleaga modalitatile de interventie

o apropiere a statului de cetateni prin infiintarea la fata locului a unor servicii specializate dotate cu o anumita autonomie

o repartizare mai buna a actiunilor indeplinite de catre stat, intre nivelul national de concepere a acestor actiuni si nivelul teritorial de executie a acelorasi actiuni

o impartire a puterilor intre stat si colectivitatile locale

Alegeti combinatia corecta:

a) 3,4,6;

b) 2,4,5;

c) 1,3,6;

d) 1,3,4;

e) 1,2,5.


Aratati care din urmatoarele afirmatii ar putea reprezenta obstacole in calea atingerii obiectivului fiscal al interventiei economice locale:

amenintarea intreprinderilor cu delocalizarea

riscul alesilor locali de a fi realesi pentru un nou mandat

slaba mobilitate a menajelor

existenta unor costuri fixe ridicate ca urmare a implantarii unui numar mare de intreprinderi

necesitatea diminuarii presiunii fiscale datorita concurentei existente intre colectivitati ca urmare a descentralizarii

Alegeti combinatia corecta:

a) 3,4,5;

b) 1,3,4;

c) 2,4,5;

d) 1,4,5;

e) 2,3,5.


23. Legea descentralizarii trebuie sa cuprinda orientari structurale care pot fi:

de tip institutional

de tip relational

de tip functional

de tip operational

de tip financiar

de tip strategic

Alegeti combinatia corecta:

a) 1,2,4;

b) 1,2,5;

c) 2,4,5;

d) 2,3,6;

e) 1,3,5.


24. Sunt principii de realizare a repartitiei competentelor:

transferurile de competente trebuie definite in functie de vocatia principala a fiecarui nivel de colectivitate

transferul competentelor trebuie sa fie completat printr-un efort paralel de desconcentrare a atributiilor care continua sa intre in responsabilitatea statului

transferul de competente nu trebuie sa permita nici unei colectivitati teritoriale sa-si exercite tutela asupra altei colectivitati

transferul competentelor trebuie sa defineasca, in interesul general, un anumit numar de obligatii pentru colectivitatea locala

transferul competentelor trebuie sa fie insotit de transferul resurselor financiare corespunzatoare

transferul competentelor trebuie sa-i permita statului sa se consacre mai mult misiunilor sale fundamentale

Alegeti combinatia corecta:

a) 1,2,4;

b) 2,3,4;

c) 4,5,6;

d) 2,4,5;

e) 1,3,6.


25. Aratati care din urmatoarele afirmatii reprezinta obiective ale Fondului European de dezvoltare regionala:

a) intreprinderile aflate in dificultate;

b) crearea de noi intreprinderi;

c) rezolvarea disparitatilor fiscalitatilor locale;

d) zone de reconversie industriala;

e) mentinerea si crearea de noi locuri de munca.


26. Nu este argument in favoarea centralizarii politicilor publice de asistenta:

a) costul redus al colectarii informatiei;

b) eficacitatea gestiunii politicii de asistenta;

c) necesitatea asigurarii unei echitati orizontale a sistemului fiscal intrucat se previne procesul de migrare;

d) efectul de stabilizare economica automata la nivel local;

e) eficienta furnizarii politicii publice si serviciilor care o insotesc.


27. Al VI-lea nivel de complexitate al sistemului politic local consta in faptul ca acesta:

a) imagineaza si concepe noi decizii posibile;

b) se informeaza asupra propriului comportament si este capabil de a se autoregla;

c) coordoneaza deciziile de actiune;

d) arhiveaza, memoreaza informatii;

e) decide asupra propriului comportament.


28. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta factori de influenta asupra volumului cererilor ascultate si a gradului lor de denaturare:

a) nivelul de dezvoltare al colectivitatii;

b) diferentele existente intre capacitatile de analiza ale diferitilor decidenti;

c) presiunile diferitelor grupuri de interese;

d) sensibilitatile de perceptie diferite ale actorilor politici;

e) diferentele existente intre capacitatile de influenta ale diferitelor relee.


29. Etapa a 6-a a operationalizarii proiectelor consta in:

a) comunicarea proiectului;

b) diagnosticul modului de functionare;

c) crearea unor structuri de pilotaj;

d) punerea in forma a proiectului si definirea axelor strategice;

e) punerea in practica a planurilor de actiune.


30. Etapa a 9-a a operationalizarii proiectelor consta in:

a) comunicarea proiectului;

b) actualizarea proiectului;

c) crearea unor structuri de pilotaj;

d) punerea in forma a proiectului si definirea axelor strategice;

e) punerea in practica a planurilor de actiune.


31. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta tipuri de reuniuni care au loc la operationalizarea proiectelor:

a) reuniuni de productie;

b) reuniuni de informare;

c) reuniuni de evaluare;

d) reuniuni de decizie;

e) reuniuni de convivialitate.


32. Aratati care sunt conditiile juridice esentiale ale notiunii de colectivitate locala:

putere de decizie

teritoriu propriu

autonomie

personalitate juridica

patrimoniu propriu

afaceri proprii

Alegeti combinatia corecta:

a) 1,4,5;

b) 1,3,5;

c) 2,3,5;

d) 1,4,6;

e) 1,2,6.


33. Aratati care din urmatoarele afirmatii reprezinta actiuni ale colectivitatilor teritoriale asupra mediului economic:

dezvoltarea unor veritabile politici de comunicare teritoriala

acordarea de imprumuturi, subventii pentru intreprinderi

crearea de tehnopoluri

implicarea in probleme de finantare a intreprinderilor

acordarea de ajutoare pentru comercializarea anumitor produse, pentru inchirierea unor cladiri sau terenuri

Alegeti combinatia corecta:

a) 2,3,5;

b) 1,3,4;

c) 2,4,5;

d) 2,3,4;

e) 1,4,5.


34. Aratati care din urmatoarele afirmatii caracterizeaza fenomenul de exportare fiscala:

situatia in care cheltuielile unei anumite colectivitati locale sunt finantate de indivizi exteriori acestei colectivitati

existenta unei suprapuneri intre aria de difuzare si aria de finantare a bunurilor publice locale

situatia in care de bunurile publice furnizate de o anumita colectivitate beneficiaza in mod gratuit si nerezidentii acelei colectivitati

situatia in care aria pe care se intind beneficiile bunurilor publice locale depaseste aria de impozitare a acestor beneficii

situatia in care productiile locale sunt vandute la o scara mai larga decat cea a colectivitatii de implantare

situatia in care un impozit local poate fi reportat in exteriorul colectivitatii respective

Alegeti combinatia corecta:

a) 1,4,5;

b) 2,4,5;

c) 2,3,4;

d) 1,5,6;

e) 1,3,5.


35. Aratati care din combinatiile urmatoare reprezinta cerinte si restrictii cu care sunt confruntate cererile preselectionate in procesul de luare a deciziilor in cadrul sistemului politic local:

a) tehnice, juridice, operationale;

b) tehnice, culturale, financiare;

c) juridice, culturale, financiare;

d) tehnice, juridice, functionale;

e) juridice, operationale, financiare.


36. A 5-a etapa a modelului clasic de elaborare a strategiei de dezvoltare a unei colectivitati locale consta in:

a) urmarirea si evaluarea aplicarii strategiei si a impactului acesteia asupra colectivitatii;

b) stabilirea politicilor sectoriale necesare punerii in practica a strategiei de dezvoltare;

c) definirea scopurilor si obiectivelor strategiei de dezvoltare;

d) punerea in practica a politicilor sectoriale cu ajutorul instrumentelor strategice;

e) stabilirea finalitatii strategiei de dezvoltare.


37. A 4-a etapa a modelului clasic de elaborare a strategiei de dezvoltare a unei colectivitati locale consta in:

a) urmarirea si evaluarea aplicarii strategiei;

b) stabilirea politicilor sectoriale necesare punerii in practica a strategiei de dezvoltare;

c) definirea scopurilor si obiectivelor strategiei de dezvoltare;

d) punerea in practica a politicilor sectoriale cu ajutorul instrumentelor strategice;

e) stabilirea finalitatii strategiei de dezvoltare.


38. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta conditii juridice esentiale ale notiunii de colectivitate locala:

a) putere de decizie, patrimoniu propriu, afaceri proprii;

b) teritoriu propriu, personalitate juridica, afaceri proprii;

c) patrimoniu propriu, personalitate juridica, autonomie;

d) putere de decizie, personalitate juridica, afaceri proprii;

e) autonomie, putere de decizie, personalitate juridica.


39. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta conditii ce trebuie reunite pentru ca parteneriatul public-privat sa se concretizeze si sa fie eficace:

a) existenta unor traditii eterogene;

b) existenta unor raporturi de forte echilibrate intre parteneri;

c) recunoasterea rolului specific si a modului de functionare ale fiecareia dintre parti;

d) obtinerea unor avantaje echitabile de catre fiecare dintre parteneri;

e) existenta unei durate minime necesare realizarii fiecarui proiect;


40. Aratati care din urmatoarele afirmatii defineste fenomenul de exportare fiscala:

a) existenta unei suprapuneri intre aria de difuzare si aria de finantare a bunurilor publice locale;

b) situatia in care de bunurile publice furnizate de o anumita colectivitate beneficiaza in mod gratuit nerezidentii acelei colectivitati;

c) situatia in care aria pe care se intind beneficiile  bunurilor publice locale depaseste aria de impozitare a acestor beneficii;

d) situatia in care membrii unei colectivitati suporta o parte din cheltuielile cu serviciile furnizate catre rezidenti;

e) situatia in care un impozit local este reportat in exteriorul colectivitatii respective, fiind suportat de catre indivizi exteriori acestei colectivitati.


41. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu  reprezinta actorii dezvoltarii locale:

a) colectivitatile locale;

b) intreprinderile

c) Comitetele tripartite;

d) Camerele de comert si industrie;

e) cadrul European.


42. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta competente proprii regiunilor:

a) participarea la capitalul societatilor cu finantare regionala;

b) amenajarea turistica;

c) actiuni economice in domeniul formarii profesionale;

d) gestiunea porturilor si canalelor fluviale;

e) actiuni complementare cu cele ale statului sau ale celorlalte colectivitati teritoriale in domenii fixate prin lege;


43. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta criterii pentru a caracteriza politicile de promovare economica si de incurajare a inovatiei:

a) obiectivele

b) destinatarii prioritari

c) termenele de finalizare

d) bazele legale

e) agentii economici si sociali care le pun in aplicare


44. Aratati care din urmatoarele afirmatii reprezinta consecinte ale personalitatii juridice a colectivitatilor teritoriale:

a) absenta starii de dependenta fata de autoritatile centrale

b) exercitarea unui control de tutela administrativa din partea autoritatilor centrale

c) diversitatea situatiilor locale

d) actele agentilor alesi sau nu ai colectivitatii teritoriale sunt imputabile nu acestor agenti, ci colectivitatii locale insasi

e) capacitatea respectivei colectivitati de a avea competente pentru a interveni in domeniul care-i apartine


45. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta trasaturi ale descentralizarii:

a) posibilitatea colectivitatilor teritoriale de a-si defini singure normele si de a-si alege modalitatile de interventie

b) puterea centrala nu-si asuma in mod direct gestiunea tuturor serviciilor

c) colectivitatile locale nu au puterea de a face tot ce vor intrucat este foarte greu de stabilit domeniul de actiune pur local

d) exercitarea unui anumit gen de supraveghere de catre puterea centrala a autoritatilor locale

e) omogenitatea conceptiei, organizarii si gestiunii serviciilor publice


46. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta cai de actiune in vederea realizarii reformei administrative locale in Romania:

a) modificarea in mod profund si esalonat a repartitiei puterilor intre alesi si functionari

b) instituirea unei libertati legislative a colectivitatilor

c) armonizarea intr-un cadru descentralizat a structurii si organizarii diferitelor entitati teritoriale

d) cresterea libertatii de gestiune a comunelor

e) transformarea regiunilor in colectivitati teritoriale cu exercitiu deplin


47. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta principii de organizare a repartitiei competentelor intre stat si colectivitatile locale:

a) transferul competentelor nu implica retragerea nici unei atributii a colectivitatilor descentralizate, dimpotriva, ele le confera acestora atributii noi

b) transferul competentelor trebuie sa fie completat printr-un efort paralel de desconcentrare a atributiilor care continua sa intre in responsabilitatea statului

c) transferul de competente trebuie sa fie definit in functie de vocatia principala a fiecarui nivel de colectivitate

d) transferul de competente nu trebuie sa permita unei colectivitati sa-si exercite tutela asupra altei colectivitati, orice control ierarhic fiind exclus

e) transferul de competente trebuie sa-i permita statului sa se consacre mai mult misiunilor sale fundamentale


48. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta principii de realizare a repartitiei competentelor intre stat si colectivitatea locala:

a) orice transfer trebuie sa aiba in vedere ansamblul atributiilor referitoare la o competenta data si sa fie efectuat in profitul unei singure categorii de colectivitate, care trebuie sa detina responsabilitatea deplina

b) transferul competentelor trebuie sa fie completat printr-un efort paralel de descentralizare a atributiilor care continua sa intre in responsabilitatea statului

c) transferul competentelor trebuie sa antreneze punerea la dispozitie, in profitul colectivitatii locale, a mijloacelor necesare exercitarii acestora

d) transferul competentelor trebuie sa defineasca, in interesul general, un anumit numar de obligatii pentru colectivitatea locala

e) transferul competentelor trebuie insotit de transferul concomitent al resurselor corespondente


49. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu constituie cai pentru dezvoltarea democratiei participative:

a) crearea a numeroase organisme consultative ad-hoc in diferite domenii, coprezidate de reprezentantul statului (prefectul) si presedintii consiliului judetean si al consiliului local

b) cresterea reprezentarii alesilor in diferitele structuri administrative si consultative locale

c) promovarea unor moduri de cooperare a colectivitatilor locale in scopul realizarii unor proiecte comune

d) instituirea in anumite domenii de actiune publica, a acordarii de avize de catre o colectivitate, asupra orientarilor si actiunilor altei colectivitati, fara a se incalca autonomia fiecarei colectivitati in domeniul ei propriu de competenta

e) participarea alesilor locali la consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant


50. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta obiective ale dezvoltarii economice comunitare, in opinia profesorilor Newman, Lyon si Philip:

a) punerea in aplicare a mecanismelor de repartitie a competentelor intre stat si colectivitatile locale

b) ameliorarea mediului colectivitatii, a calitatii serviciilor si a capacitatii acesteia de a-si regla propriile probleme socio-economice

c) cresterea numarului de firme, care pot plati impozite locale si care raspund nevoilor colectivitatii

d) dezvoltarea resurselor umane, fizice si financiare ale colectivitatii

e) favorizarea unei dezvoltari durabile si acceptabile din punct de vedere social


51. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta interpretari ale obiectivului fiscal al interventionismului local:

a) oamenii politici si birocratii urmaresc sa-si maximizeze bugetele pe care le gestioneaza

b) implantarea intreprinderilor pe teritoriul colectivitatii locale presupune importante costuri fixe, care trebuie finantate pe seama impozitelor locale

c) guvernantii locali urmaresc sa-si asigure realegerea, motiv pentru care incearca sa diminueze impozitele platite de catre menaje

d) intreprinderile, chiar daca nu voteaza, pot ameninta cu delocalizarea

e) dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii se explica in mare parte prin dezvoltarea structurala a sectorului tertiar


52. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu conduce la ameliorarea informarii si participarii cetatenilor:

a) instituirea in marile comune a unor dezbateri privind orientarile bugetare inaintea votarii bugetului

b) afirmarea principiului de drept al retransmisiei sedintelor deliberante

c) promovarea procedurilor de consultare directa a cetatenilor organizata la cererea primarului si a consiliului local

d) cresterea mijloacelor de informare a prefectului in ceea ce priveste incheierea contractelor publice

e) constituirea de structuri consultative pe langa adunarile locale


53. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta caracteristici ale dezvoltarii locale:

a) dezvoltarea locala poate fi in acelasi timp economica, sociala si culturala

b) dezvoltarea locala are in vedere teritorii care trebuie sa corespunda cu cele rezultate prin impartirea administrativa

c) pentru realizarea sa, autoritatile publice locale trebuie sa aiba un rol de animare economic si social

d) la realizarea sa, este necesar sa intervina toti actorii vietii economice si sociale

e) dezvoltarea locala nu constituie apanajul micilor colectivitati teritoriale


54. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta opinii ale profesorilor Ruegg si P. Noissette referitoare la parteneriatul public-privat:

a) parteneriatul public-privat actioneaza asupra mecanismului de repartitie a obligatiilor fiscale intre sectorul public si cel privat

b) parteneriatul public-privat este un proces, o abordare orientata catre actiune, concretizarea in fapt a unei politici publice

c) parteneriatul public-privat reprezinta asocierea deciziilor si mijloacelor publice si private in cadrul aceluiasi sistem de actiune

d) parteneriatul public-privat se aplica procesului prin care sectorul public si cel privat sunt incitate sa colaboreze la cercetarea, elaborarea si punerea in practica a unor solutii care un ar avea sanse de reusita in ipoteza in care sectorul public si sectorul privat s-ar cantona fiecare pe un drum solitar

e) parteneriatul public-privat se limiteaza la nivelul operational al politicii publice


55. Aratati care din urmatoarele combinatii reprezinta trasaturi ale politicii de promovare economica caracteristica anilor 1980 - 1990:

a) masuri bine definite (exonerari fiscale, terenuri, rata dobanzii mica), bazele legale sunt precizate in obiective, in mijloacele si modalitatile de realizare

b) predomina resursele financiare, destinatarii prioritari sunt intreprinderile care investesc in constructii si in industrie

c) obiectivele sunt de natura cantitativa - crearea de locuri de munca, realizarea de investitii, masurile sunt variabile si suple

d) bazele legale sunt flexibile, resursele sunt financiare si umane, capabile sa genereze si sa difuzeze informatii, obiectivele sunt de natura calitativa si au in vedere favorizarea spiritului de initiativa si inovatie

e) statul e insarcinat doar cu aplicarea politicii, resursele sunt in primul rand financiare


56. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta conditii favorizante pentru centralizarea politicilor publice de redistributie:

a) atunci cand diminuarea saraciei constituie o problema naturala

b) atunci cand populatia asistata dispune de mobilitate si autoritatile locale adopta o strategie inadaptata la nivel local;

c) atunci cand redistributia are efect de stabilizare automata

d) atunci cand preferintele pentru redistributie sunt spatiale

e) atunci cand exista riscul de frauda


57. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta modele utilizate in faza de programare a procesului de luare a deciziilor in cadrul sistemului politic local:

a) modelul sociologic de analiza a luarii deciziilor, teoria jocurilor agentilor care intervin in procesul de luare a deciziilor

b) modelul de rationalitate globala, modelul de rationalitate limitata, modelul de implementare

c) modelul Top-down, modelul lui Sabatier, modelul lui Lipsky

d) modelul "strict-politic", modelul comportamental

e) modelul cost/avantaje, modelul multicriterial


58. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta caracteristici ale birocratiei in opinia lui Weber:

a) lipsa controlului asupra informatiei

b) procesul de lucru se descompune in activitati nespecializate care se definesc in functie de procese neformalizate

c) conducerea lucrului se produce in functie de reguli si norme care provin de la diferite nivele ierarhice

d) profesionalizarea, ierarhia, specializarea, standardizarea

e) exercitarea autoritatii se realizeaza netinand cont de principiul unitatii de conducere


59. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta tipuri de evaluare a politicilor publice:

a) evaluarea eficientei

b) evaluarea implementarii

c) evaluarea structurii

d) evaluarea eficacitatii

e) evaluarea programarii


60. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu constituie factori care conditioneaza punerea in aplicare a politicilor publice:

a) nivelul de maturitate manageriala a organizatiei

b) interventia beneficiarilor acestor politici in punerea lor in aplicare

c) capacitatea functionala de a aplica pe teren aceasta politica

d) punerea in aplicare a acestor politici pe cale formala juridica

e) stabilitatea macroeconomica


61. Aratati care din urmatoarele combinatii indica ordinea corecta a fazelor ce contribuie la stabilirea unei politici publice sectoriale:

a) identificarea problemei, inscrierea in agenda a problemei de solutionat, diagnosticul situatiei existente, determinarea obiectivelor derivate, evaluarea apriori si testarea alternativelor

b) inscrierea in agenda a problemei, identificarea problemei, diagnosticul situatiei existente, determinarea obiectivelor derivate, evaluarea apriori si testarea alternativelor

c) identificarea problemei, inscrierea in agenda a problemei de solutionat, determinarea obiectivelor derivate, diagnosticul situatiei existente, evaluarea apriori si testarea alternativelor

d) inscrierea in agenda a problemei de solutionat, identificarea problemei, determinarea obiectivelor derivate, diagnosticul situatiei existente, evaluarea apriori si testarea alternativelor

e) diagnosticul situatiei existente, identificarea problemei, inscrierea in agenda a problemei de solutionat, determinarea obiectivelor derivate, evaluarea apriori si testarea alternativelor


62. Aratati care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta tipuri de intrevederi cu colaboratorii:

a) intrevederi de activitate

b) intrevederi tip "tur de orizont"

c) intrevederi de felicitare

d) intrevederi de curtoazie

e) intrevederi de lucru


63. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta tipuri de reuniuni pentru operationalizarea proiectelor:

a) reuniuni de activitate , reuniuni tip "tur de orizont " , reuniuni de fixare a obiectivelor

b) reuniuni de informare ,de convivialitate , de decizie , de productie

c) reuniuni de lucru , reuniuni de lamurire a problemelor ce apar , reuniuni de analiza a gradului de atingere a obiectivelor

d) reuniuni de fixare a obiectivelor anuale, reuniuni de apreciere a rezultatelor si atingerea obiectivelor

e) reuniuni anuale de activitate , reuniuni de felicitare , reuniuni tip " tur de orizont ", reuniuni de apreciere a rezultatelor.


64. Aratati care dintre urmatoarele combiantii reprezinta obstacole de care se izbeste in practica crearea si dezvoltarea de mici intreprinderi:

1)contextul inovarii tehnologice permanente impune atat o pregatire superioara a salariatilor ale carei costuri sunt ridicate , cat si importante investitii de capital

2)guvernantii locali urmaresc intotdeauna realegerea lor

3)implantarea intreprinderilor pe teritoriul colectivitatilor locale presupune intotdeauna importante costuri fixe

4)dificultatile datorate existentei efectelor de revarsare dintre diferitele colectivitati locale

5)imposibilitatea estimarii beneficiilor pe care le au intreprinderile mici de pe urma bunurilor publice locale

6) riscul ca fiecare colectivitate sa fie tentata sa profite de actiunile intreprinse de colectivitatea vecina , sa aiba beneficii de pe urma interventiilor locale , fara sa suporte costuri.

a) (1,3,5);

b) ( 3,4,6 );

c) ( 2,3,4);

d) ( 3,5,6 );

e) (1,4,6 );


65. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta o consecinta a descentralizarii :

a) actele alesilor locali sunt imputabile acestor alesi, si nu colectivitatii locale

b) competenta statului central asupra colectivitatilor locale este limitata si precizata prin Constitutie

c) diversitatea situatiilor locale ( a structurilor , a modalitatilor si a actiunilor intreprinse de catre colectivitatile teritoriale)

d) o mai buna repartitie intre actiunile indeplinite de catre administratiile statului intre nivelul national de concepere a acestor actiuni si nivelul teritorial de executie a acelorasi actiuni

e) o competenta a statului nu poate fi pusa in aplicare decat in urma eliberarii unui aviz din partea alesilor locali.


66. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta obiectivele majore ale transferului de competente din partea statului catre colectivitatile locale :

a) atragerea de capital la nivelul colectivitatii , in conditii acceptabile pentru acestea , favorizarea dezvoltarii durabile si acceptabile din punct de vedere social

b) ameliorarea mediului colectivitatii , a calitatii serviciilor si a capacitatii acesteia de a-si regla propriile probleme socio-economice

c) cooperarea intercomunala si o noua repartitie a competentelor intre administratia centrala si serviciile desconcentrate

d) punerea accentului pe dezvoltarea economica locala si intarirea cooperarii descentralizate

e) dezvoltarea democratiei participative si generalizarea reflectiilor prospective


67. Aratati care dintrre urmatoarele afirmatii nu reprezinta aspecte care ar putea minimiza esecurile in faza de executie a politicilor publice:

a) stabilirea unei comunicari perfecte intre organizatii si activitati;

b) stabilirea responsabililor cu implementarea politicii;

c) gasirea unei cat mai simple structuri a politicii;

d) analiza si evaluarea rezultatelor care sa permita autoreglarea;

e) stabilirea conditiilor economice , sociale,si politice necesare implementarii;


68. Aratati care dintre urmatoarele combinatii sunt considerate a fi factori de reusita ai dezvoltarii locale:

respectarea principiilor de echitate si justitie sociala

impartirea a obligatiei fiscale intre menaje si intreprinderi

intelegerea faptului ca este destul de dificila realizarea unui model de interventie unic

respectarea principiului potrivit caruia impozitarea trebuie sa aiba la baza principiul beneficiilor percepute de catre contribuabili

crearea unui mecanism care sa asigure stabilitatea si armonizarea teritoriala

ajungerea la convingerea ca politica la nivel local poate schimba lucrurile existente

a) (1,3,4 );

b) ( 1,2,5);

c) ( 1,3,6 );

d) ( 2,4,5);

e) ( 2,3,6 );


69. Stiind ca cererea de energie este dependenta de forma aglomeratiilor , aratati care dintre urmatoarele forme reprezinta modelul cel mai eficace :

a) orasul cu cartiere periferice tentaculare

b) orasul monocentric

c) orasul polinuclear

d) orasul dispersat

e) orasul cu cartiere dispuse in cercuri concentrice


70. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta obiective ale legii in vederea unei mai bune definiri a organizarii teritoriale a statului:

sa se instituie obligativitatea unui raport explicativ asupra problemelor supuse deliberarii, care figureaza pe ordinea de zi a sedintei consiliului local

sa se instituie principiul unei noi repartitii a misiunilor intre administratiile centrale si serviciile desconcentrate ale statului

sa se faca din prefectul regiunii responsabilul cu punerea in practica a politicilor nationale si comunitare in domeniul dezvoltarii economice si al amenajarii teritoriului

sa se instituie , in marile comune , o dezbatere privind orientarile bugetare inaintea votarii bugeteului

sa se asigure o mai buna coerenta intre actiunea prefectilor si cea a Curtii de Conturi

sa se intareasca nivelelul regional al administratiei statului care ar putea deveni un pol interministerial de animare , impulsionare si programare a actiunii publice.

a) ( 1,2,4 );

b) ( 2,4,6 );

c) ( 3,5,6 );

d) ( 2,3,6 );

e) ( 2,3,5);


71. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta continutul autonomiei reziduale a colectivitatilor locale :

a) colectivitatile locale dispun de o autonomie institutionala prin faptul ca reprezinta o unitate politica anterioara celei a statului, acesta din urma fiind recunoscut drept o persoana juridica distincta de tot ceea ce il incarneaza

b) colectivitatea locala poarta in ea insasi propria legitimitate , prin faptul ca ea este recunoscuta ca fiind celula de baza a unitatii

c) datorita naturii lor , colectivitatile locale sunt inainte de toate simple rotite ale statului , care odata cu construirea unitatilor nationale , ele au fost incorporate statului si multiplica asupra intregului teritoriu logica unitara a acestuia

d) colectivitatile locale dispun de o libertate functionala , adica sunt capabile sa creeze norme pentru a raspunde nevoilor populatiei

e) colectivitatilor locale le este recunoscuta atat libertatea de a se administra , cat si libertatea de a se guverna


72. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta trasaturi ale dezvoltarii economice locale de tip progresist:

acel tip de dezvoltare economica in care reprezentantii locali ai sectorului public si privat coopereaza avand drept obiectiv principal crearea de noi locuri de munca

acel tip de dezvoltare economica care are la baza atat dimensiunea economica , cat si cea sociala a interventiilor

acel tip de dezvoltare economica care are drept scop principal cresterea posibilitatilor de angajare in sectoare care amelioreaza situatia colectivitatii , utilizand resursele umane, naturale si institutionale existente

acel tip de dezvoltare economica care vizeaza in primul rand crearea unui mediu economic axat pe proiecte private ce au in vedere cresterea numarului de locuri de munca , a veniturilor si ameliorarea conditiilor de locuit

este acel tip de dezvoltare economica care sa permita definirea unor noi reguli de joc, care sa contracareze la scara locala efectele perverse provocate de fortele pietei sau de activitatile tehnocratice ale statului

acel tip de dezvoltare economica care vizeaza construirea unui mediu socio-economic ce tine cont de obiectivele sociale .

Alegeti varianta corecta :

a) ( 1,2,4 );

b) ( 2,5,6 );

c) ( 1,2,3 );

d) ( 4,5,6 );

e) ( 2,3,6 );


73. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta trasaturi ale dezvoltarii economice locale de tip liberal :

acel model de dezvoltare economica care are drept scop principal generarea antreprenoriatului local si crearea de noi locuri de munca

acel model de dezvoltare in care notiunile de solidaritate sociala , de control real al resurselor si valorificarea acestora se afla in centrul schimbarilor dorite din contractul social propus

acel tip de dezvoltare economica care sa permita definirea unor noi reguli de joc , care sa contracareze , la scara national, efectel perverse provocate de  fortele pietei sau de activitatile tehnocratice ale statului

acel tip de dezvoltare economica care vizeaza in primul rand crearea unui mediu economic axat pe proiecte private ce au in vedere cresterea numarului de locuri de munca , a veniturilor si ameliorarea conditiilor de locuit

acel tip de dezvoltare economica ce reinvie un proces in virtutea caruia guvernele si organismele comunitare stimuleaza activitatea economica si crearea de locuri de munca

acel tip de dezvoltare economica care are drept scop generarea de noi forme de solidaritate si o democratie economica care sa permita un mai mare control al comunitatii si al indivizilor asupra amenajarii si dezvoltarii teritoriului

Alegeti varianta corecta :

a) ( 1,2,3 );

b) (1,2,4);

c) ( 1,4,6);

d) ( 2,3,6);

e) ( 1,4,5);


74. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu caracterizeaza intreprinderile mici si mijlocii ( IMM-urile ):

a) IMM-urile au beneficiat de o mai mare suplete atat in ceea ce priveste gestiunea personalului , cat si in ceea ce priveste alegerea activitatilor

b) dinamica IMM-urilor contribuie decisiv la o mai buna distributie a activitatilor in spatiul national

c) pe perioada crizei numarul total de locuri de munca din IMM-uri a scazut intr-o masura mai mica , pe de o parte datorita evolutiei interne mai putin defavorabile a personalului si pe de alta parte , ca urmare a reducerii intr-o mai mica proportie a numarului de intreprinderi

d) locurile de munca create de catre IMM-uri prezinta adesea un nivel de salarizare inferior si o instabilitate mai ridicata decat marile intreprinderi

e) dezvoltarea IMM-urilor nu se traduce direct printr-o mutatie profunda a modurilor de productie , ci se explica in parte prin dezvoltarea structurala a sectorului tertiar


75. Aratati care dintre urmatoarele combinatii nu reprezinta caracteristici ale ajutoarelor directe in favoarea dezvoltarii economice locale :

constau in renuntarea la anumite incasari sau in actiuni susceptibile de a antrena obligatii ulterioare pentru colectivitate

constau in principal in subventii , bonificatii de dobanzi , imprumuturi sau avansuri consimtite de catre intreprinderi , dar care sunt acordate in anumite conditii

aceste tipuri de interventii pot consta in crearea de zone industriale care permit colectivitatilor sa vanda sau sa inchirieze terenuri sau cladiri intreprinderilor sub conditia ca acestea sa realizeze investitii

ele sunt mult mai libere, intrucat interventia unei comune sau a unui departament nu mai trebuie sa fie conditionata de cea a regiunii, iar aceste ajutoare pot fi acordate fara restrictie ( de plafon , de numar de locuri de munca create)

este de preferat sa fie acordate la nivel regional, iar comunele si judetele sa fie implicate in mod complementar pentru a evita exercitarea anumitor presiuni asupra autoritatilor locale

ele trebuie in general sa fie enumerate prin lege si antreneaza o cheltuiala imediata pentru colectivitate .

Alegeti varianta corecta :

a) ( 2,4,5);

b) ( 1,3,4);

c) ( 1,2,6);

d) ( 3,4,5 );

e) ( 1,3,6);


76. Aratati care dintre urmatoarele combinatii caracterizeaza ajutoarele directe in favoarea dezvoltarii economice locale :

aceste tipuri de ajutoare pot consta in amenajarea anumitor zone industriale care sa permita colectivitatilor sa inchirieze terenuri si cladiri intreprinderilor sub conditia ca acestea sa realizeze anumite investitii sau instalatii pe teritoriul colectivitatii respective

este de preferat sa fie acordate la nivel regional , iar comunele si judetele sa fie implicate in mod complementar pentru a evita exercitarea anumitor presiuni asupra autoritatilor locale de catre intreprinderi

ele sunt mult mai variate si in general mult mai libere, intrucat interventia unei comune sau a unui departament nu mai trebuie sa fie conditionata de cea a regiunii

ele trebuie in general sa fie enumerate prin lege si antreneaza o cheltuiala imediata pentru colectivitate

constau in principal in subventii , bonificatii de dobanzi , imprumuturi sau avansuri acordate intreprinderilor care realizeaza anumite operatii pe termen lung sau care creeaza un anumit numar de locuri de munca

au ca obiect asigurarea protectiei intereselor economice si sociale ale populatiei colectivitatilor respective prin participarea la salvarea intreprinderilor aflate in dificultate sau prin mentinerea anumitor servicii necesare populatiei

constau in renuntarea la anumitte incasari sau in actiuni susceptibile de a antrena obligatii ulterioare pentru colectivitate


Alegeti varianta corecta :

a) ( 1,3,6 );

b) ( 4,5,7);

c) ( 2,4, 5);

d) ( 2,3,6 );

e) ( 1,4,7);


77. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta obstacole in aplicarea principiului impozitarii in functie de beneficiile percepute de catre contribuabili:

a) puterea fiscala redusa a colectivitatilor locale

b) posibilitatea de a reporta impozitarea locala asupra unor contribuabili exteriori prin intermediul bunurilor produse pe plan local

c) faptul ca intreprinderile si menajele consuma aceleasi bunuri publice

d) faptul ca anumiti contribuabili refuza impozitul schimbandu-si localizarea

e) inexistenta unei suprapuneri intre aria de difuzare si aria de finantare a bunurilor publice


78. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta modalitati de finantare privata a politicilor de dezvoltare locala:

a) finantari bancare originale , precum Multi-Option Financing Facilities- care asociaza finantari pe termen lung cu cele pe termen scurt, ce permit conducerea unei bune gestiuni a trezoreriei adaptata colectivitatilor locale

b) o redefinire a modului de finantare a bunurilor locale ce consta in tarifarea directa asupra utilizarii serviciilor publice locale oferite utilizatorilor

c) forme de credit - de inchiriere ( leasing ) care se bazeaza pe relatia dintre furnizor , institutia de credit - care cumpara bunul - si colectivitatea locala -care inchiriaza bunul de la institutia de credit

d) acordarea de catre colectivitatile locale a unor imprumuturi , bonificatii de dobanzi sau subventii pentru intreprinderi

e) incheierea unor contracte administrative , concesionari


79. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu caracterizeaza rolul Camerelor de Comert si Industrie ca agenti ai dezvoltarii economice locale :

a) ele urmaresc o mai buna repartitie a oamenilor si a activitatilor economice in teritoriu

b) ele au un rol reprezentativ si consultativ

c) ele au un rol activ in formarea profesionala la toate nivelurile

d) ele joaca un rol important in informarea intreprinderilor

e) menirea lor este cea de a favoriza dezvoltarea socio-economica a circumscriptiei lor


80. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta masuri practice de atenuare a crizei relatiilor dintre stat si colectivitatile locale din Romania :

a) diminuarea dotatiilor si a subventiilor acordate colectivitatilor locale si in acelasi timp, cresterea capacitatii juridice si economice a colectivitatilor locale de a-si colecta singure fondurile

b) externalizarea riscului de a nu realiza servicii publice de calitate prin recurgerea la proceduri de concesionare si subinchiriere a productiei de bunuri si servicii publice la nivel teritorial

c) o armonizare a fiscalitatilor locale care sa conduca la reducerea concurentei dintre diferitele niveluri administrative

d) transformarea relatiei stat-colectivitati teritoriale intr-o relatie de parteneriat prevazut si reglementat in cadrul unei legi

e) guvernarea comunitatilor locale facand apel la cunostinte si referinte din managementul public


81. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta elemente de care depinde reusita programelor regionale de organizare a serviciilor de sanatate :

capacitatea de adaptare a unui plan de actiune la constrangerile mediului extern

crearea unui sistem de control al intregului dispozitiv si implementarea propriu-zisa a programelor

stabilirea elementelor de continut a unui plan de actiuni regional

identificarea elementelor dispozitivului ce urmeaza a fi implantat

aderarea agentilor preidentificati la rolurile planificate initial in aceste programe

identificarea nevoilor , asteptarilor populatiei si a resurselor de finantare

Alegeti varianta corecta :

a) ( 1,2 ,5);

b) (1,4,6);

c) ( 2,4,6 );

d) ( 3,5,6 );

e) ( 1,3,5 );


82. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta factori de care depinde necesarul de energie :

a) formele de urbanizare

b) tipul de energie folosit

c) tipul habitatului

d) dimensiunea si densitatea urbana

e) calitatea si natura constructiilor


83. In cadrul unei comunitati locale se pot identifica mai multe subsisteme.Aratati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta continutul subsistemului ambiental:

a) regrupeaza unitati active de productie ce pot favoriza sau gestiona schimburi economice

b) este format din unitati active si procese de repartitie a populatiei

c) reuneste elemente , unitati active , procese de creare a valorilor si un anumit numar de institutii care au drept scop difuzarea acestor valori

d) este compus din unitati active si din modul de organizare ce compune si caracterizeaza teritoriul socializat pe care traieste comunitatea respectiva

e) este compus din ansamblul instantelor al caror rol consta in luarea deciziilor care privesc ansamblul colectivitatii


84. In cadrul in cadrul unei comunitati locale se pot identifica mai multe subsisteme.Aratati care dintre urmatoarele afirmatiireprezinta continutul subsistemului biosocial:

a) regrupeaza unitati active de productie ce pot favoriza sau gestiona schimburi economice

b) este format din unitati active si procese de repartitie a populatiei

c) reuneste elemente , unitati active , procese de creare a valorilor si un anumit numar de institutii care au drept scop difuzarea acestor valori

d) este compus din unitati active si din modul de organizare ce compune si caracterizeaza teritoriul socializat pe care traieste comunitatea respectiva

e) este compus din ansamblul instantelor al caror rol consta in luarea deciziilor care privesc ansamblul colectivitatii


85. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta subsistemele ce pot fi identificate in cadrul unei comunitati locale:

a) subsistemul social, economic,tehnic , politic, cultural;

b) subsistemul natural, economic, social,politic, cultural;

c) subsistemul ambiental, economic,biosocial,politic,cultural;

d) subsistemul ambiental, de productie , biosocial , politic, cultural;

e) subsistemul informational , de productie, biosocial , cultural , politic;


86. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta continutul celui de al -V-lea nivel de complexitate al sistemului politic local:

a) subsistemul politic produce in cadrul sau informatii, sisteme de simboluri. El remarca efectele politicii sale si in functie de acestea se autoregleaza prin ajustari succesive

b) subsistemul politic local , precum toate sistemele dotate cu autonomie , este capabil sa decida . El poate reveni asupra deciziilor sale

c) Subsistemul politic local poate fi capabil de a elabora , imagina noi forme de actiune , noi solutii sau alternative

d) Subsistemul politic local se dovedeste capabil sa trateze informatii si sa-si elaboreze propriile decizii de comportament

e) Subsistemul politic local ia in considerare toate informatiile instantanee , el memoreaza o serie de informatii si deci o serie de experiente


87. In procesul de luarea a deciziilor in cadrul sistemului politic local, cererile , odata ajunse la destinatie , ele vor trebui sa fie inregistrate pe mai multe dimensiuni. Aratati care sunt acestea:

a) dimensiunea tehnica , economica , ideologico-culturala

b) dimensiunea tehnica, juridica, economica

c) dimensiunea tehnica , juridico-administrativa, economica

d) dimensiunea tehnica , juridico-administrattiva, ideologico-culturala

e) dimensiunea economica, juridico-administrativa , ideologico-culturala


88. In cadrul fazei de inregistrare a cererilor si problemelor, datorita volumului mare de date,informatiile ce trebuie inregistrate au fost clasificate in mai multe categorii. Aratati care dintre urmatoarele combinatii caracterizeaza aceasta clasificare :

a) informatii primare, secundare ,aleatorii

b) informatii de importanta majora, informatii de importanta medie, informatii de mica importanta

c) informatii tehnice, financiare , cultural-sociale

d) informatii prelucrate , neprelucrate ,exceptionale

e) informatii primare, prelucrate ,aleatoare


89. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta continutul modelului de rationalitate limitata utilizat in faza de programare a procesului de luare a deciziilor:

a) este acel model ce pleaca de la premisa ca limitele de informatie , cunostinte , timp si resurse nu permit o aproximare rationala exacta a celei mai bune solutii si de aceea se propune ca procedeu comparatii succesive marginale

b) este acel model ce se bazeaza pe tehnici matematice , iar aplicarea lui presupune un efort de sistematizare si de rationalizare a procesului de selectie dintre mai multe optiuni

c) acel model care considera ca informatia este de proasta calitate , iar obtinerea de date noi costa timp si bani care nu intotdeauna se justifica . Alegerea variantei se va face in mod subiectiv si ca urmare se alege varianta cea mai satisfacatoare

d) este acel model in care decizia nu poate fi considerata drept satisfacatoare si ca urmare decidentii vor hotari sa modifice situatia de referinta a situatiei dorite

e) este acel model care isi concentreaza atentia asupra controlului si executiei , adica asupra subordonatilor si superiorilor ierarhici , adica asupra relatiei dintre administratie si grupul tinta


90. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta continutul modelului de rationalitate globala utilizat in faza de programare a procesului de luare a deciziilor:

a) este acel model ce pleaca de la premisa ca limitele de informatie , cunostinte , timp si resurse nu permit o aproximare rationala exacta a celei mai bune solutii si de aceea se propune ca procedeu comparatii succesive marginale

b) este acel model ce se bazeaza pe tehnici matematice , iar aplicarea lui presupune un efort de sistematizare si de rationalizare a procesului de selectie dintre mai multe optiuni

c) acel model care considera ca informatia este de proasta calitate , iar obtinerea de date noi costa timp si bani care nu intotdeauna se justifica . Alegerea variantei se va face in mod subiectiv si ca urmare se alege varianta cea mai satisfacatoare

d) este acel model in care decizia nu poate fi considerata drept satisfacatoare si ca urmare decidentii vor hotari sa modifice situatia de referinta a situatiei dorite

e) este acel model care isi concentreaza atentia asupra controlului si executiei , adica asupra subordonatilor si superiorilor ierarhici , adica asupra relatiei dintre administratie si grupul tinta


91. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta resurse pe care le poseda birocratia si care explica influenta sa in procesul de determinare si de implementare a politicilor publice :

reteau de contacte formale si informale care se stabilesc in cadrul unei administratii

structura piramidala a birocratiei

capacitatea birocratiei de a garanta maxima eficienta in utilizarea resurselor

gradul de cunoastere a " terenului" de catre birocrati

controlul asupra informatiei

standardizarea activitatii birocratilor care se desfasoara in functie de anumite normative

Alegeti varianta corecta :

a) ( 1,3,5 );

b) ( 2,3,6 );

c) ( 1,3,4 );

d) ( 4,5,6 );

e) ( 1,4,5 );


92. Stabilirea finalitatii strategiei de dezvoltare a colectivitatii este o faza preliminara care face obiectul abordarii :

a) managementului urban

b) marketingului public

c) planificarii urbane

d) economiei urbane

e) finatelor urbane


93. In conceptia lui R. Cobb si Ch.Edler , agenda sistemica se refera la :

a) emergenta unei probleme in cadrul dezbaterii politice pentru ca aceasta sa fie luata sau nu in calcul de catre autoritatile publice

b) setul de probleme pentru care statul sau colectivitatile teritoriale au primit competentele necesare pentru a le rezolva

c) setul de probleme care pot fi rezolvate de catre autoritatile locale in cadrul dezbaterii publice cu cetatenii

d) setul de probleme care pot fi rezolvate doar de catre autoritatile centrale

e) recenzarea actiunilor conduse de catre autoritatile locale , coerenta si legaturile dintre acestea


94. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta aspecte de la care se pleaca in realizarea diagnosticul situatiei existente :

identificarea efectelor mediului extern asupra fenomenelor observate la populatia vizata

analiza pertinentei actiunii private in cadrul jocului mecanismului institutional

identificarea sectorului de populatie ce va fi vizat de actiunile strategiei

readucerea in prim-plan a prioritatilor in termeni de misiuni si performante de atins

recenzarea actiunilor conduse de catre autoritatile locale , coerenta si legaturile dintre acestea

evaluarea precisa a diferentei existente intre obiectivele stabilite si impactul real al politicilor

Alegeti varianta corecta :

a) ( 1,2,3);

b) ( 2,3,5);

c) ( 3,4,6);

d) ( 1,4,6);

e) ( 1,3,5);


95. Aratati care dintre urmatoarele combinatii reprezinta tehnici de evaluare a proiectelor :

metoda Boston Consulting Group (BCG)

metodele multicriteriale

tehnica de evaluare financiara

metoda buget baza zero

metoda modelarii proiectelor

metoda " cost-avantaje"

Alegeti varianta corecta :

a) ( 1,2,5);

b) ( 1,3,6);

c) ( 2,4,5);

d) ( 3,4,6);

e) ( 2,3,6)


96. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii caracterizeaza"Teoria jocurilor agentilor" care intervin in alegerea proiectului:

a) ea scoate in evidenta confruntarea mai multor modele logice in cadrul procesului de arbitraj ( de luare a deciziei)

b) explica convergenta parerilor catre o solutie acceptata de toata lumea

c) incearca sa demonstreze mecanismele prin care partile in cauza cauta sa obtina un rezultat ca efect al mecanismelor de influente mutuale

d) este utilizata de catre agentii politici care au obtinut cele mai eficiente aliante punctuale cu diferiti parteneri

e) ierarhizeaza optiunile in functie de puterea structurilor ce intervin


97. Etapa a-3-a a operationalizarii proiectelor se refera la :

a) anuntul de demarare a proiectului

b) diagnosticul modului de functionare

c) comunicarea proiectului

d) crearea unor structuri de pilotaj

e) punerea in forma aproiectului si definirea axelor strategice


98. Scrisoarea de misiune ce se utilizeaza in operationalizarea proiectelor :

a) reprezinta o procedura anuala de planificare operationala

b) indica natura actiunii, durata misiunii, fixarea obiectivelor si a modalitatilor de exercitare a misiunii

c) permite o mai buna evaluare , masurare si control al actiunii publice pe trei planuri

d) reprezinta formalizarea repartitiei misiunilor si functiilor de indeplinit de catre o organizatie

e) are drept etape studiul de fezabilitate , studiul nevoilor , studiul functional si organizational


99. Controlul de gestiune ce se utilizeaza in operationalizarea proiectelor :

a) reprezinta o procedura anuala de planificare operationala

b) indica natura actiunii, durata misiunii, fixarea obiectivelor si a modalitatilor de exercitare a misiunii

c) permite o mai buna evaluare , masurare si control al actiunii publice pe trei planuri

d) reprezinta formalizarea repartitiei misiunilor si functiilor de indeplinit de catre o organizatie

e) are drept etape studiul de fezabilitate , studiul nevoilor , studiul functional si organizational


100. Structura organizationala ce se utilizeaza in operationalizarea proiectelor :

a) reprezinta o procedura anuala de planificare operationala

b) indica natura actiunii, durata misiunii, fixarea obiectivelor si a modalitatilor de exercitare a misiunii

c) permite o mai buna evaluare , masurare si control al actiunii publice pe trei planuri

d) reprezinta formalizarea repartitiei misiunilor si functiilor de indeplinit de catre o organizatie

e) are drept etape studiul de fezabilitate , studiul nevoilor , studiul functional si organizational


Raspunsuri corecte


intrebare

raspuns


c


e


b


d


c


c


e


b


d


d


c


d


b


b


b


c


c


d


d


a


b


d


e


d


d


a


c


a


a


b


c


d


b


d


b


a


d


d


a


e


c


e


c


d


e


b


b


a


c


a


e


d


b


a


d


d


b


d


e


e


b


d


b


e


c


e


d


c


c


d


c


b


e


b


b


c


a


d


a


c


e


b


d


b


c


e


d


e


c


b


e


b


a


e


e


c


d


b


c


d
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact