StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Sa facem proiecte sanatoase
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » tehnici de negociere
Trimite articolul prin email Management general grile : Tehnici de negociere Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Management general grileMANAGEMENT GENERAL GRILE


1. Aratati care din variantele prezentate mai jos reprezinta functii ale managementului firmei:

a) previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare;

b) previziune, cercetare-dezvoltare, organizare, productie, salarizare;

c) previziune, organizare, planificare, conducere, motivare;

d) previziune, coordonare, decizie, comerciala, financiar-contabila;

e) previziune, organizare, cercetare-dezvoltare, comunicare, personal.

2. „Precizarea modalitatilor de realizare a obiectivelor” este un element de continut al functiei:

a) previziune;
b) organizare;

c) coordonare;

d) antrenare;

e) control-evaluare.


3. „Comunicarea” si „motivarea” constituie suportul:

a) relatiilor intre manageri si executanti;

b) subsistemului metodologic si decizional;

c) functiunii de personal si de cercetare-dezvoltare;

d) functiei de coordonare si de antrenare;

e) functiei de coordonare si activitatii de personal;


4. Completati definitia urmatoare cu unele din cuvintele regasite mai jos:

„Strategia cuprinde ansamblul .., principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele alocate, in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizatiei”.

a) obiectivele 949c26j majore ale organizatiei, pe termen lung;

b) obiectivele majore ale organizatiei pe termen mediu si lung;

c) obiectivele organizatiei;

d) obiectivelor;

e) obiectivelor organizatiei pe termen lung.


5. Unele componente ale strategiei se afla printre elementele prezentate mai jos. Va rugam sa le identificati:

a) obiective strategice - misiune - sinergie – resurse – oameni – informatii;

b) obiective strategice – misiune – termene – oameni – informatii – avantaj competitiv;

c) obiective strategice – misiune – resurse – modalitati – termene – avantaj competitiv;

d) obiective strategice – misiune – modalitati – resurse – oameni – avantaj competitiv;

e) obiective strategice – misiune – modalitati – oameni – termene – avantaj competitiv.


6. Expresia „Se refera la unul sau mai multe elemente de importanta pentru consumatori, ceea ce ii determina sa cumpere produsul sau serviciul respectiv” este un element de caracterizare a:

a) obiectivelor strategice;

b) optiunilor strategice;

c) avantajului competitiv;

d) strategiei organizatiei;

e) misiunii organizatiei.


7. Strategia de privatizare se delimiteaza dupa criteriul:

a) sfera de cuprindere;

b) dinamica obiectivelor;

c) sfera de cuprindere si dinamica obiectivelor;

d) natura obiectivelor si a principalelor abordari;

e) nici unul din criteriile de mai sus.


8. Se da urmatorul caz: S.C. PROSPERITATEA S.A. a inregistrat in ultimii 3 ani o inrautatire a situatiei economice, concretizata in scaderea dramatica a productiei, disponibilizarea masiva a personalului si lipsa profitului. Managementul firmei este pus in situatia de a elabora strategia pentru urmatorii 5 ani. Aratati pentru ce tip de strategie trebuie sa opteze daca se ia in considerare dinamica obiectivelor:

a) globala;

b) ofensiva;

c) de redresare;

d) de consolidare;

e) de dezvoltare.


9. Strategiile economice se delimiteaza dupa criteriul:

a) gradul de participare a firmei la elaborarea strategiei;

b) dinamica obiectivelor;

c) natura obiectivelor si a principalelor abordari;

d) natura viziunii, obiectivelor si mijloacelor incorporate;

e) sfera de cuprindere.


10. Factorii primari ai deciziei manageriale se afla printre elementele prezentate mai jos:

a) decidentul si mediul ambiant decizional;

b) decidentul si elementele endogene firmei ce alcatuiesc situatia decizionala;

c) decidentul si elementele exogene firmei ce alcatuiesc situatia decizionala;

d) decidentul si variantele decizionale;

e) decidentul, variantele decizionale si criteriile decizionale.


11. „Probabilitatea realizarii obiectivului decizional este mare, dar asupra manierei in care trebuie procedat exista dubii serioase” este o caracteristica a deciziilor:

a) certe;

b) de risc;

c) incerte;

d) curente;

e) strategice.


12. Deciziile de management sunt adoptate, la nivelul unei societati comerciale, numai de:

a) adunarea generala a actionarilor si consiliul de administratie;

b) directorul general;

c) directorul general si directorii executivi;

d) directori, sefi de compartimente si maistri;

e) practic de orice manager individual si de grup indiferent de pozitia ierarhica din cadrul organizatiei.


13. „Deciziile care contribuie nemijlocit la realizarea obiectivelor derivate de gradul 1 sau 2” sunt:

a) decizii curente;

b) decizii de risc;

c) decizii tactice;

d) decizii participative;

e) decizii strategice.


14. Care din etapele procesului decizional strategic lipsesc din schema de mai jos?

Ce legaturi se stabilesc intre aceste etape si mediul decizional?

Text Box: Situatia stimulText Box: Identificarea si definirea problemeiText Box: Stabilirea variantelor decizionaleText Box: Aplicarea decizieiText Box: Evaluarea deciziei


a) precizarea obiectivelor si a criteriilor decizionale - relatii indirecte bilaterale;

b) precizarea obiectivelor si criteriilor decizionale - relatii indirecte univoce;

c) precizarea obiectivelor si a criteriilor decizionale-relatii directe univoce; alegerea decidentului – relatii indirecte univoce;

d) precizarea obiectivelor si a criteriilor decizionale-relatii directe univoce; alegerea decidentului – relatii directe univoce;

e) precizarea obiectivelor si a criteriilor decizionale – relatii indirecte univoce; deciderea – relatii directe univoce.


15. Care din elementele prezentate in continuare nu constituie cerinte de rationalitate (parametrii calitativi) pentru decizia de management:

a) fundamentarea stiintifica;

b) adoptarea deciziei de catre managementul de nivel superior al firmei;

c) „imputernicirea” deciziei;

d) integrarea deciziei in ansamblul deciziilor firmei;

e) formularea corespunzatoare a deciziei.


16. Se da urmatoarea situatie „In dimineata zilei de 20 august a.c. directorul general al S.C. PROSPERITATEA S.A., primeste un telefon de la cel mai important client, ca acesta este in imposibilitatea de a achita contravaloarea unei facturi de 500 milioane lei in termenul solicitat. In felul acesta este pusa sub semnul intrebarii plata salariilor prevazuta pentru ziua de 22 august a.c. Directorul general, decide, intr-un moment de furie, ruperea relatiilor contractuale cu un astfel de client”.

Aratati ce parametru calitativ (cerinta de rationalitate) al deciziei nu s-a respectat, cu prioritate, in cazul descris mai sus:

a) fundamentarea stiintifica;

b) oportunitatea;

c) integrarea in ansamblul deciziilor microeconomice;

d) formularea corespunzatoare;

e) „imputernicirea” deciziei.


17. Ce cuvant (cuvinte) trebuie introdus(e) in locul liniei punctate din fraza:

„Adoptarea unei decizii de catre persoana sau grupul de persoane ce au competenta necesara” exprima continutul cerintei de rationalitate numita …………………………….

a) fundamentarea stiintifica;

b) oportunitatea;

c) integrarea in ansamblul deciziilor firmei;

d) „imputernicirea”;

e) formularea corespunzatoare.


18. Se da urmatoarea situatie: „Consiliul de administratie intrunit in sedinta din 11 septembrie a.c. hotaraste numirea Dlui I.P. in functia de manager de productie, in locul Dlui I.G., in vederea realizarii programului de restructurare. Numirea este valabila incepand cu 15 septembrie a.c. Raspunde: managerul general al intreprinderii, G.P.

Aratati daca decizia adoptata este completa (formulata corespunzator):

a) nu, pentru ca nu precizeaza obiectivul decizional;

b) da;

c) nu, pentru ca nu se evidentiaza modalitatea de realizare a obiectivului;

d) nu, pentru ca nu este precizat decidentul;

e) nu, pentru ca nu se precizeaza perioada de aplicare a deciziei.


19. Aratati care din elementele prezentate mai jos constituie etape ale metodologiei de reproiectare decizionala:

a) stabilirea apartenentei deciziilor pe functii ale managementului firmei;

b) analiza incadrarii tipologice a deciziilor adoptate;

c) reproiectarea sistemului decizional;

d) stabilirea principalelor modalitati de perfectionare a sistemului decizional;

e) prezentarea unor procese decizionale strategico-tactice.


20. Care din variantele de mai jos exprima cel mai bine componentele sistemului informational?

a) date-informatii – circuite informationale – documente informationale – proceduri informationale;

b) date-informatii – circuite informationale – documente informationale – mijloace de tratare a informatiilor;

c) date-informatii – circuite si fluxuri informationale – proceduri informationale – calculatorul electronic;

d) date-informatii – circuite si fluxuri informationale – documente informationale – mijloace de tratare a informatiilor;

e) date-informatii – circuite si fluxuri informationale – proceduri informationale – mijloace de tratare a informatiilor.


21. Diferenta dintre sistemul informational si sistemul informatic este data de:

a) existenta unor informatii specifice;

b) existenta unor circuite si fluxuri informationale mai scurte;

c) culegerea, transmiterea si prelucrarea cu mijloace automatizate a informatiilor;

d) culegerea, transmiterea si prelucrarea manual – automatizata a informatiilor;

e) folosirea calculatorului pentru rezolvarea unor probleme complexe.


22. Sistemul informational indeplineste mai multe functii in cadrul managementului firmei, regasite printre elementele prezentate in continuare:

functia decizionala;

functia de vehiculare a informatiilor;

functia de prelucrare automata a informatiilor;

functia de informatizare a activitatilor firmei;

functia operationala;

functia de documentare;

functia de asigurare a exercitarii unor procese de management in esalonul superior al managementului firmei;

functia de eliminare a unor deficiente de informare a managerilor.

Care din combinatiile de mai jos reflecta cel mai bine aceste functii?

a) (1-2-3);

b) (1-5-6);

c) (2-3-4);

d) (4-7-8);

e) (5-6-7);


23. Filtrajul, ca deficienta a sistemului informational, consta in:

a) modificarea intentionata a mesajului informational;

b) modificarea mesajului informational prin transmiterea repetata pe circuite informationale paralele a acelorasi informatii;

c) modificarea informatiei functie de modificarile in mijloacele de tratare a acesteia;

d) modificarea continutului informatiei la solicitarea managementului de nivel superior;

e) modificarea neintentionata a continutului informatiei.


24. Potrivit hotararii conducerii RA, I.Stefanescu, sef compartiment export, inainteaza pe data de 5 ale fiecarei luni, directorului comercial, situatia realizarii exportului pe luna precedenta. Pe data de 6 ale lunii curente lui Stefanescu i se telefoneaza de directorul general pentru a intocmi situatia exportului pe luna trecuta conform formularului special trimis. O saptamana mai tarziu i se solicita de la minister situatia realizarii exportului in luna anterioara. Stefanescu anunta ca are deja o asemenea situatie si o transmite imediat. Domnul de la minister insista sa se intocmeasca situatia respectiva pe baza punctajului sau, volumul de informatii fiind redus, iar succesiunea acestora, diferita. In plus, cererea este conceputa unitar pentru toate regiile autonome.

Indicati daca in situatia respectiva se manifesta:

a) redudanta;

b) filtrajul;

c) distorsiunea;

d) supraincarcarea circuitelor informationale ;

e) filtrajul si distorsiunea.


25. Realizarea unui studiu de perfectionare a sistemului informational presupune parcurgerea unor etape regasite printre elementele prezentate mai jos.

prezentarea sistemului informational (identificarea elementelor informationale);

stabilirea sferei de cuprindere;

declansarea studiului de perfectionare;

proiectarea de ansamblu a noului sistem informational;

perfectionarea (reproiectarea) noului sistem informational;

proiectarea de detaliu a noului sistem informational;

implementarea noului sistem informational;

reprezentarea grafica a circuitelor informationale;

analiza critica a sistemului informational;

stabilirea eficientei masurilor.

Precizati-le in ordinea fireasca de succedare:

a) (1-3-5-7-10);

b) (3-1-9-5-7);

c) (1-3-9-5-10);

d) (1-2-3-9-5);

e) (1-3-8-9-5);


26. In categoria principiilor specifice de rationalizare manageriala se inscriu:

principiul unitatii metodologice a tratarii informatiilor;

principiul aproprierii managementului de executie;

principiul concentrarii asupra abaterilor semnificative;

principiul managementului participativ;

principiul asigurarii unui timp corespunzator de reactie;

principiul unitatii de decizie si actiune;

principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor;

principiul variantei optime.

Care din combinatiile de mai jos exprima principii de concepere si functionare a sistemului informational?

a) (1, 2, 4);

b) (1, 3, 5);

c) (2, 4, 6);

d) (1, 7, 8);

e) (3, 7, 8).


27. „Asigurarea compatibilitatii intre componentele sistemului informational si crearea premiselor integrarii informatiilor pe verticala sistemului de management” sunt expresia principiului:

a) corelarii sistemului informational cu sistemul decizional si organizarea structurala;

b) unitatii metodologice a tratarii informatiilor;

c) asigurarii de maximum de informatii finale din fondul de informatii primare;

d) asigurarii unui timp corespunzator de reactie componentelor si ansamblului sistemului managerial

e) flexibilitatii sistemului informational.


28. Postul, compartimentul si ponderea ierarhica sunt componente structurale ale firmei.

Ce alte subdiviziuni organizatorice cunoasteti din cele prezentate in continuare:

a) functia, nivelul ierarhic si relatiile organizatorice;

b) sarcinile, functiunile, functia;

c) sarcinile, atributiile, obiectivele individuale;

d) functia, nivelul ierarhic si competentele;

e) functia, functiunile si activitatile.


29. In figura de mai jos, „triunghiul de aur” al organizarii, sunt evidentiate elementele de definire a postului:


Aratati care din acestea sunt supradimensionate:

a) responsabilitate;

b) sarcinile;

c) autoritatea (competentele);

d) sarcinile si autoritatea (competentele);

e) obiectivele individuale.


30. Directorul economic transmite fiecarui compartiment elemente metodologice cu privire la elaborarea, executia si urmarirea bugetelor, determinarea si urmarirea cheltuielilor, inregistrarea acestora in documente justificative etc.

Aratati ce tip de relatii organizatorice exista intre directorul economic si sefii compartimentelor functionale si operationale:

a) de autoritate – ierarhice;

b) de control;

c) de autoritate – functionale;

d) de autoritate – de stat major;

e) de reprezentare.


31. Economistul Ionescu este incadrat in compartimentul economic al Sectiei I – Mecanice si se ocupa, printre altele, de urmarirea abaterilor fata de obiective la nivelul acestui centru de gestiune. Pentru aceasta, primeste lunar de la seful  compartimentului bugete, indicatii cu privire la inregistratea si transmiterea operativa a abaterilor.

Aratati daca in cazul aratat mai sus, intre economistul Ionescu si seful compartimentului de Bugete se stabilesc relatii organizatorice:

a) de colaborare;

b) de autoritate ierarhice;

c) de autoritate functionale;

d) de control;

e) de reprezentare.


32. Exista vreo diferenta intre post si functie, ca principale componente ale structurii organizatorice?

a) nu, pentru ca ambele sunt componente ale structurii orgaizatorice;

b) nu, este doar o deosebire terminologica;

c) da, pentru ca functia include mai multe posturi cu aceleasi caracteristici generale;

d) da, pentru ca functia exprima anumite atribute manageriale;

e) nu, pentru ca in organigrama sunt consemnate doar posturile.


33. Ce elemente definesc un post?

a) sarcinile, atributiile, lucrarile;

b) sarcinile, atributiile, responsabilitatile;

c) sarcinile, activitatile, competentele;

d) sarcinile, competentele, responsabilitatile;

e) sarcinile, competentele, obiectivele specifice.


34. Obiectivele pe care ar trebui sa le cuprinda fisa postului sunt:

a) obiective specifice;

b) obiective individuale;

c) obiective derivate II;

d) obiective derivate I;

e) fisa postului nu cuprinde “obiective”.


35. Se da urmatoarea situatie: Postul de sef compartiment “Organizare manageriala” are precizate, prin fisa postului, sarcini, competente si responsabilitati asa cum arata textul de mai jos:

face propuneri pentru imbunatatirea structurii organizatorice a firmei;

asigura elaborarea in termen a situatiilor informationale solicitate;

furnizeaza informatii solicitate de realizatorii tabloului de bord destinat managerului de nivel superior;

ia masuri pentru indeplinirea cantitativa si calitativa a obiectivelor ce revin compartimentului;

asigura asistenta manageriala de specialitate altor compartimente;

raspunde de calitatea informatiilor oferite managerului general;

ia masuri pentru transmiterea la timp a noilor machete pentru fisele de post si descrierile de functii;

face propuneri de documente organizatorice (ROF, fise de post, organigrama).

Care din elementele prezentate constituie competente ale sefului compartimentului de “organizare manageriala”?

a) 1-3-4-5;

b) 2-3-4-5;

c) 1-3-4-6;

d) 1-4-7-8;

e) 1-4-5-8.


36. In organigrama sunt vizualizate:

a) sarcinile, competentele si responsabilitatile posturilor;

b) posturile si obiectivele individuale ce le caracterizeaza;

c) practic toate componentele primare ale structurii organizatorice;

d) atributiile, responsabilitatile si competentele compartimentelor functionale si operationale;

e) posturile, functiile si obiectivele firmei.


37. Se da urmatoarea situatie:

Structura organizatorica a S.C. ELECTRONISTUL S.A. cuprinde mai multe compartimente functionale si operationale, subordonate dupa cum urmeaza:

managerul general: compartimentul resurse umane, compartimentul strategii, compartimentul CFG, compartimnetul AQ-CTC;

managerul tehnic si de productie: compartimentul cercetare, compartimentul organizare, compartimentul PLUP, compartimentul mecano-energetic si investitii, 3 sectii de productie, un atelier mecano-energetic;

managerul economic – comercial: compartimentul aprovizionare, compartimentul desfacere, compartimentul marketing, compartimentul financiar – contabilitate, compartimentul informatica.

Care din combinatiile enumerate mai jos exprima cel mai corect dimensiunea ponderilor ierarhice pentru cei trei manageri de nivel superior (cifrele din paranteze indica, in ordine, ponderile managerului general, managerului tehnic si de productie, managerului economic-comercial):

a) (4, 8, 5);

b) (6, 8, 5);

c) (4, 5, 5);

d) (6, 5, 2);

e) (6, 8, 2).


38. Se da urmatoarea situatie:

“Societatea ELECTRONISTUL S.A. este o intreprindere de dimensiuni mari (850 de salariati) si dispune de o structura organizatorica ierarhic functionala. In organigrama sunt evidentiate principalele componente ale acesteia. Numarul de niveluri ierarhice este foarte ridicat (10), iar sectiile de productie sunt subordonate atat managerului de productie, cit si managerului general. In pofida unor modificari de amploare in mediul ambiant al firmei, precum si in caracteristicile dimensionale si functionale ale acesteia, actuala structura organizatorica este nemodificata din 1993”.

Pentru rationalizarea structurii organizatorice este necesara respectarea unor principii, precum:

 1. principiul managementului participativ;
 2. principiul aproprierii conducerii de executie;
 3. principiul flexibilitatii structurii;
 4. principiul permanentei managementului;
 5. principiul variantei optime;
 6. principiul unitatii de decizie si actiune;
 7. principiul asigurarii concordantei dintre natura posturilor si caracteristicile titularilor acestora;
 8. principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor.

Care din acestea nu au fost respectate?

a) (3, 4, 7);

b) (1, 2, 3);

c) (1, 4, 6);

d) (2, 3, 6);

e) (2, 3, 8).


39. Organigrama aferenta structurii organizatorice a S.C. PROSPERITATEA S.A. este prezentata in figura 1:


Figura 1


Ci – compartimente functionale

S1, S2 – sectii de productie

A1 – atelier mecano-energetic

Care din principiile de structurare organizatorica nu a fost respectat?

a) principiul managementului participativ;

b) principiul permanentei conducerii;

c) principiul unitatii de decizie si actiune;

d) principiul flexibilitatii;

e) principiul suprematiei obiectivelor.


40. Organigrama aferenta structurii organizatorice a S.C. PROSPERITATEA S.A. este prezentata in figura 1:

Folosind organigrama prezentata, aratati care este dimensiunea ponderilor ierarhice pentru directorul general, directorul economic si directorul tehnic (in aceasta ordine):

a) 3-2-2;

b) 6-2-3;

c) 9-2-5;

d) 6-2-5;

e) 9-2-3.


41. Organigrama aferenta structurii organizatorice a S.C. PROSPERITATEA S.A. este prezentata in figura 1:

Pe ce nivel ierarhic se afla seful compartimentului C3 si seful atelierului A1 reprezentate in organigrama de mai sus?

a) 4-7;

b) 5-6;

c) 3-6;

d) 6-7;

e) 5-7.


42. Metodologia de analiza si re(proiectare) organizatorica necesita parcurgerea mai multor etape si faze regasite printre elementele prezentate in continuare:

analiza prin prisma principiilor de structurare organizatorica;identificarea si prezentarea sistemului organizatoric;

principalele obiective ale firmei si activitatile necesare;

examinarea incadrarii cu personal;

analiza critica a sistemului organizatoric;

analiza principalelor documente organizatorice;

perfectionarea sistemului organizatoric;

consemnarea structurii organizatorice in documente adecvate.

Va rugam sa raspundeti care din combinatiile de mai jos reflecta cel mai bine astfel de etape?

a) (2-5-7);

b) (2-5-8);

c) (1-2-5);

d) (1-2-4);

e) (4-5-6).


43. Una din variantele organizatorice ale managementului prin proiecte este „managementul prin proiecte cu stat major”. Care din elementele prezentate mai jos reprezinta caracteristica definitorie a acestei variante:

a) acordarea responsabilitatii realizarii proiectului unei persoane desemnata drept conducator de proiect;

b) raspunderea pentru realizarea proiectului revine in exclusivitate conducerii formale a firmei, alcatuita din managerul si managerii executivi;

c) raspunderea pentru realizarea proiectului revine atat conducatorului de proiect cat si managementului de nivel superior, alcatuit din managerul general si managerii executivi;

d) raspunderea pentru realizarea proiectului revine managerului tehnic si compartimentelor de cercetare-dezvoltare din subordinea sa;

e) raspunderea pentru realizarea proiectului revine unui colectiv de proiect aflat in subordinea  nemijlocita a conducatorului de proiect.


44. Echipa de proiect este utilizata in managementul prin proiecte:

a) cu responsabilitate individuala;

b) cu stat major;

c) mixt;

d) cu responsabilitate individuala si stat major;

e) cu stat major si mixt.


45. „Stabilirea modalitatilor de control” este o etapa a promovarii si utilizarii:

a) managementului prin obiective;

b) managementului prin proiecte;

c) managementului prin exceptii;

d) diagnosticarii;

e) sedintei.


46. Promovarea si utilizarea managementului prin exceptii influenteaza, cu prioritate:

a) subsistemul organizatoric;

b) subsistemul de management;

c) subsistemul informational;

d) subsistemul decizional;

e) nu influenteaza nici o componenta a managementului.


47. „Riscul profesional si riscul proiectului” caracterizeaza:

a) managementului prin proiecte cu responsabilitate individuala;

b) managementului prin proiecte cu stat-major;

c) managementul prin proiecte mixt;

d) managementul prin proiecte cu responsabilitate individuala si cu stat-major;

e) practic toate variantele de management prin proiecte.


48. „Schema cerintei de interventie decizionala” sau „schema de alerta” este specifica:

a) managementului prin obiective;

b) managementului prin exceptii;

c) managementului prin proiecte;

d) managementului prin produs;

e) managementului de criza.


49. Realizarea unui studiu de diagnosticare implica mai multe etape. Alegeti-le din enumerarea prezentata in continuare:

prezentarea caracteristicilor tipologice ale firmei;

documentare preliminara;

identificarea si interpretarea simptomelor semnificative;

precizarea cauzelor care provoaca disfunctionalitati (puncte slabe);

precizarea cauzelor care provoaca puncte forte;

evidentierea cauzala a principalelor puncte forte;

stabilirea disfunctionalitatilor si a cauzelor care le genereaza;

elaborarea de recomandari.

a) 2-3-6-7-8;

b) 1-2-4-5-8;

c) 1-3-6-7-8;

d) 2-3-4-5-8;

e) 1-2-3-4-5.


50. Care din variantele de mai jos exprima cel mai bine sensul expresiei: „Atribuirea temporara a exercitarii unei sarcini de catre manager subordonatului sau nemijlocit, impreuna cu competentele si raspunderea necesare”?

a) descentralizarea manageriala;

b) delegare;

c) delegare de sarcini;

d) delegare de responsabilitati;

e) delegare de autoritate.


51. Delegarea se caracterizeaza prin mai multe componente si etape de aplicare:

delimitarea sarcinilor conducatorului in posibile, probabile si imposibil de delegat;

„insarcinarea”;

atribuirea competentei formale (autoritatii);

acordarea responsabilitatii;

obtinerea avizului sefului ierarhic pentru delegare;

optimizarea raporturilor dintre incredere si control;

evaluarea rezultatelor delegarii;

efectuarea delegarii numai intre un manager si un subordonat nemijlocit al acestuia.

Care din variantele de mai jos sunt componente ale delegarii?

a) (1,2,6);

b) (1,3,7);

c) (2,3,4);

d) (2,3,5);

e) (5,6,8).


52. „Posibilitatea de diminuare a responsabilitatii in munca a persoanelor implicate” este o limita a:

a) diagnosticarii;

b) delegarii;

c) sedintei;

d) tabloului de bord;

e) descentralizarii


53. Se da urmatoarea situatie: Seful compartimentului „Management” hotaraste ca incepand de azi, inginerul Ionescu sa nu se mai ocupe de adaptarea regulamentului de organizare si functionare, datorita frecventelor depasiri de termene.

Aceasta lucrare va reveni economistului Popescu, cu aceeasi vechime in compartiment.

Se procedeaza, in consecinta, la modificarea fiselor de post ale celor doi specialisti.

Aratati daca in cazul descris mai sus s-a utilizat delegarea?

a) da, deoarece sunt respectate regulile delegarii;

b) nu, pentru ca nu s-au respectat regulile delegarii;

c) nu, pentru ca nu s-au avut in vedere toate etapele delegarii;

d) nu, pentru ca decizia adoptata de seful compartimentului este una de natura organizatorica;

e) nu, pentru ca nu au facut obiectul delegarii toate elementele de definire a postului.


54. Cultura organizationala este:

a) starea de spirit a personalului, ce tinde sa prevaleze intr-o anumita perioada, reflectare a evolutiilor organizatiei;

b) ansamblul valorilor, credintelor, aspiratiilor, asteptarilor si comportamentelor conturate in decursul timpului in fiecare organizatie, care predomina si conditioneaza functionalitatea si performantele;

c) starea de spirit a personalului, valorile, credintele si comportamentele personalului;

d) ansamblul valorilor, credintelor si aspiratiilor, conturate in decursul timpului in fiecare organizatie;

e) ansamblul valorilor, credintelor si comportamentelor conturate in decursul timpului si care influenteaza indirect eficienta organizatiei.


55. Aratati care din elementele prezentate mai jos nu constituie modalitati de manifestare a culturii organizationale:

a) istorioarele si miturile;

b) simbolurile;

c) statuturile si rolurile;

d) ritualurile si ceremoniile;

e) scopul si obiectivele organizatiei.


56. Precizati care din componentele majore ale culturii organizationale exprima anumite conceptii si promoveaza anumite valori si comportamente in cadrul firmei?

a) simbolurile;

b) istorioarele si miturile;

c) comportamentele;

d) ritualurile si ceremoniile;

e) statuturile si rolurile.


57. Aratati care din variantele de mai jos nu constituie functii ale culturii organizationale:

a) directionarea salariatilor si grupurilor de salariati in vederea realizarii obiectivelor organizationale;

b) pastrarea si transmiterea valorilor si traditiilor organizatiei;

c) dependenta performantelor de capacitatea lor organizationala;

d) protectia salariatilor fata de amenintarile potentiale ale mediului ambiant;

e) scientizarea managementului firmei.


58. Manager este:

a) numai directorul general al firmei;

b) orice persoana din esalonul superior al firmei care adopta decizii;

c) orice persoana din esaloanele superior si mediu ce adopta decizii;

d) orice persoana care adopta decizii;

e) orice persoana care adopta decizii ce influenteaza comportamentul decizional si actional al altor persoane.


59. Stilurile de management se caracterizeaza prin:

solida pregatire manageriala si profesionala;

folosirea pe scara larga a delegarii si consultarii subordonatilor;

folosirea pe scara redusa a delegarii si consultarii subordonatilor;

accent deosebit pe realizarea sarcinilor si a obiectivelor de catre subordonati;

asigurarea unui climat de munca destins, favorabil dezvoltarii personalitatii subordonatilor;

situarea pe primul plan a relatiilor de autoritate de tip ierarhic;

situarea pe primul plan a relatiilor de autoritate de stat major;

situarea pe primul plan a relatiilor de control.

Aratati care din acestea caracterizeaza stilul participativ de management?

a) 1-2-5;

b) 1-2-4;

c) 3-4-6;

d) 1-7-8;

e) 2-7-8.


60. Precizati care din elementele evidentiate mai jos nu constituie determinanti ai leadership-ului:

a) situatia manageriala;

b) situatia economica a organizatiei;

c) pregatirea profesionala, manageriala si generala;

d) calitati native;

e) situatia manageriala si calitati native.


61. „Construirea de sisteme de motivare si comunicatii perfectionate bazate pe incredere reciproca recunoscute ca atare de toti componentii organizatiei” este o caracteristica a stilului de leadership:

a) autocratic;

b) birocratic;

c) laissez-faire;

d) democratic;

e) simbiotic;


62. „Eu nu pot sa-mi permit sa gresesc sau sa parasesc organizatia” si „Eu pot munci in aceasta organizatie sau in oricare alta” sunt caracteristici ale managerului clasic, respectiv managerului leader. Aratati care element major diferentiaza aceste abordari, din cele enumerate mai jos:

a) optica generala a abordarii;

b) prioritatile finale;

c) sursele productivitatii si inovarii;

d) obtinerea responsabilitatii;

e) riscuri, recompense, avantaje.


63. „Sociabilitatea, flexibilitatea, cooperarea, comunicatiile bune ascendente, descendente si orizontale, spiritul de deschidere si atmosfera prieteneasca in cadrul firmei” sunt principalele dimensiuni ale stilului de leadership:

a) autocratic;

b) birocratic;

c) „laissez-faire”;

d) democratic;

e) ale ultimelor doua stiluri (variantele c si d).


64. „Criteriul procesual” si „criteriul structural-organizatoric” stau la baza delimitarii:

a) centrelor de gestiune din sfera productiei;

b) centrelor de gestiune auxiliare;

c) centrelor de gestiune specifice activitatilor functionale;

d) centrelor de gestiune, indiferent de tip;

e) nici unui tip de centru de gestiune.


65. Variantele de mai jos exprima si unele etape ale managementului prin obiective:

stabilirea obiectivelor fundamentale;

stabilirea celorlalte categorii de obiective;

remodelarea subsistemelor decizional, informational si organizatoric;

elaborarea bugetului firmei;

alegerea variantei organizatorice de management;

coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor;

dimensionarea centrelor de gestiune;

urmarirea realizarii obiectivelor.

Care din grupele de variante prezentate in continuare este cea mai corecta?

a) 1-2-3-4;

b) 3-4-6-7;

c) 1-2-3-6;

d) 1-2-3-8;

e) 2-3-5-6.


66. „Determinarea nevoilor informationale ale beneficiarilor de informatii amplasate in diverse ipostaze ierarhice” este:

a) etapa a metodologiei de concepere, completare, transmitere si utilizare a tabloului de bord;

b) etapa a reproiectarii sistemului informational;

c) etapa a utilizarii managementului prin exceptii;

d) faza a conceperii tabloului de bord;

e) faza a etapei de declansare a reproiectarii sistemului informational.


67. Principalele decizii si actiuni ce urmeaza a fi adoptate si initiate pentru realizarea obiectivelor se regasesc in urmatoarea componenta a managementului prin obiective:

a) sistemul de obiective;

b) programele de actiune;

c) instructiunile;

d) calendarele de termene;

e) metodele manageriale utilizabile in managementul prin obiective.


68. Care din variantele de mai jos exprima corect legatura dintre componentele procesuale si obiective:

a) functiune – obiective derivate I;

b) activitate – obiective derivate I;

c) functiune – obiective derivate II;

d) atributie – obiective derivate II;

e) sarcina – obiective specifice.


69. „Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative” este o etapa a:

a) diagnosticarii;

b) managementului prin obiective;

c) managementului prin exceptii;

d) reproiectarii sistemului informational;

e) reproiectarii sistemului organizatoric.


70. Reprezentarea grafica a structurii organizatorice este asigurata de:

a) regulamentul de organizare si functionare;

b) organigrama;

c) fisa postului;

d) descrierea de functie;

e) diagramele de flux.


71. Organizarea este:

a) functie a managementului si functie a organizatiei;

b) activitate distincta si functie a organizatiei;

c) compartiment subordonat directorului general si activitate distincta;

d) compartiment subordonat directorului general si functie a managementului;

e) functie a managementului si activitate distincta;


Cele mai importante trasaturi ale motivarii se refera la:

 1. acordarea de recompense / sanctiuni atat materiale, cat si moral spirituale;
 2. acordarea de recompense / sanctiuni functie de specificitatea persoanei, a colectivului din care face parte si a situatiei la care se refera;
 3. acordarea de recompense / sanctiuni in exclusivitate materiale;
 4. acordarea de recompense / sanctiuni in fiecare zi;
 5. acordarea de recompense materiale si moral-spirituale in exclusivitate;
 6. acordarea de sanctiuni materiale si moral-spirituale cu preponderenta;
 7. acordarea de recompense / sanctiuni in functie de nevoile prioritare ale individului (fiziologice, de securitate si siguranta, s.a.m.d.);
 8. acordarea de recompense / sanctiuni in functie de pregatirea si vechimea in munca.

Precizati care din combinatiile de variante prezentate mai jos constituie caracteristici ale motivarii, ca suport al antrenarii?

a) (1,2,8)

b) (2,3,8)

c) (2,3,7)

d) (4,5,6)

e) (1,2,7)


73. In sedinta Consiliului de administratie al S.C. ELECTRONISTUL S.A. din 15 iunie a.c. au fost adoptate urmatoarele decizii:

 1. disponibilizarea unui numar de 26 salariati cu pregatire medie incepand cu 1 iulie a.c.;
 2. aprobarea trecerii pe costuri a unor penalizari pentru intarzierile platilor catre furnizor;
 3. aprobarea infiintarii compartimentului de bugetare de la 1 iulie a.c. ca urmare a functionarii firmei pe centre de gestiune;
 4. stabilirea si aprobarea strategiei firmei pana in anul 2005 in conditiile privatizarii acesteia;
 5. aprobarea platii unor credite restante in regim de urgenta;
 6. aprobarea platilor restante catre principalii furnizori pana la 1 august a.c.;
 7. coordonare realizarii investitiei de retehnologizare a sectiei I de catre directorul tehnic;
 8. aprobarea trecerii pe costuri a unor locatii C.F.R.

Aratati care din aceste decizii pot fi asociate cu functiile de previziune, organizare si antrenare ale managementului firmei. Pentru aceasta va rugam sa folositi simbolurile:

Pv – previziune;

O – organizare;

A – antrenare;

In redactarea raspunsurilor folositi simbolurile mai sus-mentionate si numarul de ordine ale deciziei (exemplu Pv – 9)

a) Pv – 1; O – 2; A – 3;

b) Pv – 7; O – 3; A – 8;

c) Pv – 3; O – 6; A – 1;

d) Pv – 3; O – 5; A – 7;

e) Pv – 4; O – 3; A – 1;


„Scientizarea muncii de management” este o functie a:

a) subsistemului decizional;

b) subsistemului organizatoric;

c) subsistemului metodologic;

d) subsistemului informational;

e) subsistemului managerial;


Principalele elemente de diferentiere a politicii de strategia organizatiei se afla printre aspectele enumerate mai jos:

 1. gradul de detaliere mai pronuntat;
 2. sfera de cuprindere mai redusa;
 3. concretizare in planul anual;
 4. orizont de timp mai redus, de regula un an;
 5. caracter orientativ;
 6. modalitati de realizare a obiectivelor diferite de cele prevazute in strategie;
 7. reflecta cultura organizatiei;
 8. nu sunt simple concretizari ale strategiei.

Aratati care din combinatiile prezentate in continuare reflecta cel mai bine aceste particularitati?

a)

b)

c)

d)

e)


Se dau mai jos, cateva elemente de fundamentare si elaborare a strategiei:

 1. diferentierea stretegiei in functie de faza ciclului de viata al orgenizatiei;
 2. realizarea de studii de marketing;
 3. asigurarea continuitatii elaborarii si aplicarii strategiei;
 4. flexibilitatea strategiei;
 5. obtinerea avantajului concurential;
 6. elaborarea de studii ecologice;
 7. trensferul international de know-how managerial.;
 8. realizarea unor complexe studii de diagnosticare.

Care din combinatiile prezente in continuare reprezinta premise ale elaborarii strategiei?

a) 1 – 2 – 5 – 8;

b) 2 – 4 – 6 – 8;

c) 2 – 3 – 6 – 8;

d) 1 – 3 – 4 – 7;

e) 1 – 3 – 4 – 5;


77. Elaborarea propriu-zisa a strategiei implica un scenariu evidentiat de una din variantele de mai jos. Va rugam sa aratati care din acestea prezinta logic un asemenea scenariu.

a) formularea misiunii – precizarea obiectivelor strategice – stabilirea modalitatilor strategice – dimensionarea resurselor – fixarea termenelor – precizarea configuratiei de ansamblu a strategiei;

b) formularea misiunii – precizarea obiectivelor strategice – stabilirea modalitatilor strategice – dimensionarea resurselor – stabilirea avantajului competitiv – precizarea configuratiei de ansamblu a strategiei;

c) formularea misiunii – precizarea obiectivelor strategice – stabilirea modalitatilor strategice – stabilirea modalitatilor strategice – dimensionarea resurselor – fixarea termenelor – stabilirea avantajului competitiv;

d) formularea misiunii firmei – precizarea obiectivelor strategice – stabilirea modalitatilor strategice – dimensionarea resurselor – fixarea termenelor – asigurarea climatului de munca;

e) formularea misiunii firmei – precizarea obiectivelor strategice – stabilirea modalitatilor strategice – dimensionarea resurselor – fixarea termenelor – elaborarea strategiei si politicii globale;


Ansamblul fazelor prin intermediul carora se pregateste, adopta, aplica si evalueaza decizia manageriala” defineste:

a) actul decizional;

b) procesul decizional;

c) procesul de management;

d) toate variantele de mai sus sunt corecte;

e) nici una din variante nu este corecta;


Se da urmatoarea situatie:

S.C. PROSPERITATEA S.A isi propune, pentru acest an, un complex de obiective, dupa cum ilustreaza elementele prezentate in continuare:

Obiectivul fundamental: cresterea profitului cu cel putin 20% fata de realizarile anului precedent

Alte obiective:

cresterea cifrei de afaceri cu minimum 30%;

cresterea productivitatii muncii cu minimum 15%;

cresterea volumului productiei cu 16%.

Aratati daca obiectivul referitor la cifra de afaceri este:

a) obiectiv derivat de gradul I;

b) obiectiv derivat de gradul II;

c) obiectiv specific;

d) obiectiv individual;

e) nici una din variante;


Utilizarea timpului de lucru de catre manageri inregistreaza mai multe deficiente. Dintre acestea amintim:

 1. ponderea redusa a timpului afectat muncii de conceptie, de perspectiva;
 2. utilizarea necorespunzatoare a secretariatului;
 3. raporturi deficitare cu subordonatii;
 4. proportie redusa a timpului destinat muncii de documentare;
 5. fragmentarea excesiva a timpului de lucru;
 6. nefolosirea consultantilor in management;
 7. depasirea frecventa a duratei normale a zilei de munca;
 8. practicarea unor stiluri autoritare de management.

Aratati care din combinatiile de mai jos exprima aspecte ale structurii necorespunzatoare a utilizarii timpului de lucru:

a)

b)

c)

d)

e)


Una din modalitatile majore de eficientizare a muncii managerilor se regasesc printre elementele de mai jos:

 1. imbunatatirea raporturilor cu subordonatii;
 2. utilizarea eficace a secretarului;
 3. folosirea colaboratorilor moderni;
 4. perfectionarea sistemului decizional;
 5. imbunatatirea raporturilor cu subsistemele din care face parte firma sau grupul condus;
 6. respectarea programului normal de lucru, de 8 ore;
 7. cresterea veniturilor salariale ale subordonatilor pentru evitarea conflictelor sociale;
 8. acordarea unei atentii deosebite relatiilor de colaborare, de cooperare.

Care din combinatiile urmatoare exprima cel mai corect astfel de modalitati?

a)

b)

c)

d)

e)


“Consemnarea unor programe si calendare de sarcini” este:

a) o lucrare a secretariatului;

b) o regula de programare a muncii managerului;c) o regula de comportament a managerului fata de subordonati;

d) o lucrare (modalitate) de organizare manageriala;

e) o functie a secretariatului;


„Proiectarea / reproiectarea globala sau partiala a managementului, realizarea de studii de fezabilitate, realizarea studiilor de diagnosticare”, reprezinta domenii principale in care este necesara imperios prezenta:

a) asistentilor manageriali;

b) consultantilor in management;

c) informaticienilor;

d) psihosociologilor;

e) specialistilor subordonati nemijlocit managerilor de nivel superior;


Care din variantele prezentate mai jos sunt metode de programare si organizare a muncii managerului:

 1. managementul prin obiective;
 2. delegarea;
 3. programul si graficul de activitate;
 4. sedinta;
 5. agenda;
 6. diagnosticarea;
 7. dosarul cu probleme complexe;
 8. tabloul de bord.

Alegeti combinatia de variante cea mai buna din urmatoarele:

a)

b)

c)

d)

e)


Care din elementele prezentate mai jos constituie colaboratori moderni ai managementului?

a) asistentii manageriali;

b) consultanti in management;

c) colectivele intercompartimentale;

d) specialisti in informatica;

e) toate pozitiile exprimate la celelalte puncte


86. Cea mai adecvata definire a organizarii procesuale este urmatoarea:

a) descompunerea proceselor de munca in elemente componente, analiza acestor componente, cu scopul regruparii lor in functie de diferite criterii, in vederea realizarii obiectivelor cu un plus de eficienta;

b) armonizarea desfasurarii proceselor de munca fizica si intelectuala in cadrul organizatiei, cu scopul indeplinirii in conditii de eficienta maxima a obiectivelor stabilite;

c) stabilirea tuturor proceselor de munca fizica si intelectuala care concura la realizarea obiectivelor organizatiei;

d) planificarea tuturor proceselor de munca fizica si intelectuala de care depinde realizarea in conditii de eficienta maxima a obiectivelor organizatiei;

e) alegerea celor mai adecvate metode si tehnici de management, prin folosirea carora se poate imbunatati activitatea managerilor din cadrul organizatiei;


87. Care dintre urmatoarele definitii ale componentelor organizarii procesuale este falsa?

a) Atributia este reprezentata de ansamblul sarcinilor executate periodic de personal cu cunostinte specifice unui domeniu restrans, care concura la realizarea unui obiectiv specific;

b) Activitatea este reprezentata de ansamblul atributiilor omogene ce se indeplinesc de personal ce poseda cunostinte de specialitate dintr-un domeniu mai restrans, cu scopul indeplinirii obiectivelor derivate de gradul II;

c) Functiunea este reprezentata de ansamblul activitatilor omogene si/sau complementare desfasurate de personal de o anumita specialitate, folosind metode si tehnici specifice, cu scopul realizarii obiectivelor derivate de gradul I;

d) Functiunea reprezinta o componenta de baza (elementara) a unui proces complex, sau un proces de munca simplu, desfasurat cu scopul realizarii unui obiectiv individual, care de regula se atribuie unei singure persoane;

e) Sarcina reprezinta o componenta de baza (elementara) a unui proces complex, sau un proces de munca simplu, desfasurat cu scopul realizarii unui obiectiv individual, care de regula se atribuie unei singure persoane;


88. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa?

a) Dereglarile care pot apare in manifestarea unei functiuni a organizatiei pot conduce atat la dereglari in lant, in cadrul altor functiuni, cat si la o auto-agravare a dereglarilor;

b) In cadrul unei intreprinderi recent creata se manifesta cu intensitate maxima functiunile de cercetare-dezvoltare si de productie si cu intensitate mai mica functiunea de personal;

c) Perioada de amorsare, care apare in manifestarea unei functiuni, se caracterizeaza prin aceea ca desi se consuma resurse pentru manifestarea functiunii nu se obtin rezultate;

d) Perioada de remanenta se caracterizeaza prin aceea ca dupa incetarea manifestarii functiunii se obtin in continuare rezultate;

e) Perioada de concomitenta se caracterizeaza prin faptul ca se consuma si resurse pentru manifestarea functiunii, si se obtin si rezultate;


89. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa?

a) Decizia de management reprezinta procesul de alegere dintr-o multime de variante de actiune, tinand cont de anumite criterii, pe aceea care este considerata cea mai avantajoasa pentru atingerea unor obiective;

b) Obiectivele decizionale sunt reprezentate de nivelurile criteriilor decizionale, care se pot realiza prin aplicarea variantelor decizionale in fiecare stare  a naturii sau stare a conditiilor obiective;

c) Multimea consecintelor, ca element al procesului decizional, cuprinde ansamblul rezultatelor potentiale ce se pot obtine potrivit fiecarui criteriu decizional si fiecarei stari a conditiilor obiective, prin aplicarea variantelor decizionale;

d) Decizia de management presupune ca multimea variantelor sa fie formata din cel putin doua elemente, existenta unei finalitati, concretizata in realizarea unor obiective si influentarea actiunilor si/sau comportamentului a cel putin unei alte persoane decat decidentul, prin aplicarea variantei alese;

e) Rationalitatea deciziilor de management presupune ca acestea sa fie fundamentate stiintific, imputernicite, clare, concise si ne-contradictorii, oportune, eficiente si complete;


Raspunsuri corecte


intrebare

raspuns


a


a


d


a


c


c


d


c


d


a


c


e


c


e


b


a


d


b


c


e


c


b


a


a


b


b


b


a


b


c


c


c


d


b


d


c


b


d


c
c


b


a


e


e


b


c


e


b


a


b


c


b


d


b


e


a


e


e


a


b


e


e


d


d


c


d


b


a


a


b


e


e


e


c


d


d


c


b


a


b


c


a


b


d


e


a


d


b


aPolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact