StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Solutii reale pentru planuri de succes
MARKETING

Marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse si servicii avand o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezinta "arta si stiinta de a vinde".

StiuCum Home » marketing » marketing international » Conceptul de marketing international
Trimite articolul prin email Conceptul de sistem fiscal : Conceptul de marketing international Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Conceptul de sistem fiscalConform enciclopediei libere Wikipedia, sistemul (din latinescul systemd) este definit astfel: „un ansamblu de entitati, reale sau abstracte, cuprinzand un ansamblu de componente, care interactioneaza intre ele si care sersc aceluiasi obiectiv comun".
Dictionarul economic considera sistemul „un ansamblu de oameni, masini, procedee, al carui tel este de a furniza informatii. Principala functie este de a furniza informatiile necesare cunoasterii activitatii economice in derea luarii deciziilor pe toate treptele organizatorice", iar sistemul fiscal reprezinta „un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea, asezarea si perceperea impozitelor precum si la obiectile sociai-economice urmarite de politica fiscala".
Definitia sistemului a cunoscut de-a lungul timpului numeroase abordari, plecand de la ideea comuna ca un sistem reprezinta un ansamblu de componente bineorganizate, destinate atingerii unui scop comun: obiectile sistemului. Teoria generala a sistemelor a fost formulata inca din anul 1932 de savantul german L. von Bertalanffy. Ei defineste un sistem ca fiind un ansamblu de elemente de diferite naturi, identice sau diferite, unite prin conexiuni si interactiuni, in asa fel incat realizeaza un intreg.
Abordarea sistematica a problematicii fiscale urmareste definirea si clarificarea conceptelor, procedeelor si metodelor specifice domeniului fiscal, apartinand unui ansamblu unitar si organizat, aflat in stransa legatura cu economia publica, in scopul realizarii obiectilor sistemului.
Conceptul de sistem fiscal in literatura de specialitate a fost utilizat adeseori in mod urativ, fara a se incerca o abordare a problematicii complexe a fiscalitatii urmarind aspectele specifice ale teoriei sistemelor.
O prima abordare a sistemului fiscal intalnita in literatura de specialitate este bazata pe o functie importanta a acestuia, respectiv colectarea resurselor bugetare: „totalitatea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor nituri publice pronite de la persoanele juridice si persoanele fizice care alimenteaza bugetele publice"1. Aceeasi directie este urmarita si de Doru Bejan care apreciaza ca sistemul fiscal este reprezentat de „totalitatea impozitelor si taxelor, pronite de la persoanele fizice si juridice, destinate a constitui bugetele publice, care sersc satisfacerii nevoilor publice"2. Acesta reprezinta abordarea financiara a sistemului fiscal, din perspectiva perceperii impozitelor.
Unii autori apreciaza ca astfel de abordari „permit o analiza pragmatica mai usoara si mai eficienta a modului in care este constituit si functioneaza un sistem fiscal"3. Parea autorului este insa diferita de acesla apreciere. Astfel de definitii, desi se bucura de concizie si expresivitate, consider ca sunt incomplete. Apreciez ca o abordare mai potrivita este cea care pune accentul pe elementele definitorii aie sistemului in general, care este privit din prisma relatiilor dintre elementele componente. in conceptia specifica autoarei Carmen Corduneanu4, sistemul fiscal „cuprinde im ansamblu de concepte, principii, metode, procese, cu privire la o multime de elemente (materie impozabila, cote, subiecti fiscali), intre care se manifesta relatii care apar ca urmare a proiectarii, legiferarii, asezarii si perceperii impozitelor si care sunt gestionate conform legislatiei fiscale, in scopul realizarii obiectilor sistemului". De asemenea, se arata ca pentru o analiza sistematica a domeniului fiscal este necesara parcurgerea mai multor etape: „definirea si explicarea unor concepte; sistematizarea cunostintelor; analizarea instrumentelor fiscale; inntarierea si analiza tehnicilor fiscale; analizarea relatiilor dintre economia de schimb, sistemul fiscal si economia publica; gestionarea creantelor fiscale; silirea deciziilor si actiunilor factorului uman pentru realizarea obiectilor sistemului."5.
Abordarea sistematica a ansamblului de fluxuri de intrare si iesire, pentru a releva efectele antrenante ale fiscalitatii, se regaseste de asemenea in lucrarea „Fiscalitatea -efecte antrenante" unde se subliniaza ca „Sistemul fiscal cuprinde un ansamblu de elemente intre care se realizeaza relatii generatoare de fluxuri fiscale. Fiind un sistem are si un feed-back (o conexiune inrsa) care asigura reglarea sistemului, pe baza deciziilor de reglare. Reglajele apar in cazul abaterilor marimilor de iesire de la un nil normat, anticipat si considerat normal. Reglarile apar si cand marimile de intrare, fluxurile de intrare prezinta abateri fata de un nil presilit." 6.
Urmarind aceeasi abordare, apreciez definirea sistemului fiscal din perspectiva unui sistem cibernetic, respectiv din prisma legaturilor interioare sistemului fiscal si legaturilor acestuia cu exteriorul, cu economia si societatea. in lucrarea „Aspecte moderne privind tehnica impunerii", loan-Dan Morar7 arata ca „legaturile dintre impozite sunt de natura conceptuala, de natura tehnica si practica. Totalitatea impozitelor care functioneaza la un moment dat intr-o economie si legatura dintre acesta constituie sistemul fiscal. Impozitele asezate pe seama reglementarilor specifice domeniului fiscal genereaza pe langa legaturile dintre acestea si alte influente asupra mediului inconjurator care este mediul social. Privit astfel sistemul fiscal este un sistem cibernetic. O astfel de viziune sistematica asupra impozitelor presupune intelegerea cauzalitatii instituirilor si efectelor generate odata cu instituirea acestora".In lucrarea intitulata ,,Metode si tehnici fiscale", autorul Ion Botea8 defineste sistemul fiscal ca „un ansamblu de masuri si actiuni, intreprinse de stat printr-o politica fiscala adecvata, in ceea ce priste rolul impozitelor si taxelor, tipuri de impozite si taxe, asezarea, perceperea si utilizarea impozitelor si taxelor". Se poate observa ca si aceasta definitie este una simplista, deoarece nu cuprinde toate elementele caracteristice sistemului fiscal.
Abordarea sistemului fiscal pornind de la importanta decidentului public din interiorul unui stat se reintalneste in urmatoarea definitie9: „Sistemul fiscal apare ca o expresie a vointei politice a unei comunitati umane organizate, fixata pe un teritoriu determinat si dispunand de o autonomie suficienta pentru a putea, prin intermediul organelor care o reprezinta sa se doteze cu o intreaga serie de reguli juridice si, in special, fiscale". Subliniind importanta suranitatii fiscale a unui stat, acelasi autor reia acesta idee: „orice sistem fiscal prezinta urmatoarele caracteristici:
• Exclusivitatea aplicarii - in virtutea caruia sistemul fiscal se aplica intr-un teritoriu geografic determinat, fiind unicul colector al resurselor fiscale pentru bugetul central si bugetelor locale;
• Autonomia tehnica - ce impune oricarui sistem fiscal complet ca acesta sa contina toate regulile de asezare, de urmarire, lichidare si incasare a impozitelor necesare pentru punerea sa in aplicare.
Pornind de la aceste doua caracteristici si tinand cont ca un sistem fiscal este elaborat de organelor proprii ale teritoriului in care se aplica, se va putea vorbi de autonomie fiscala completa sau de suranitate fiscala.".
Apreciez ca definitiile de mai sus pun accent pe mai multe elemente componente ale sistemului fiscal si sunt prin urmare relativ complete, singura obiectie pe care o expun se refera la faptul ca acesta abordare a sistemului fiscal privit in mod izolat nu este una fireasca, in cadrul puternicului curent de globalizare economica recenta. Spre exemplu, statele europene doresc sa se reuneasca in ceea ce se numeste „marea Europa unita" ori in acest context statele componente, desi se bucura in continuare de autonomie fiscala, nu sunt singurele si exclusile beneficare ale resurselor fiscale, pentru ca o parte a incasarilor din impozite pot a fi preluate, in limitele unor procente clar silite si de comun acord, in cadrul bugetului comunitar, fiind o sursa de finantare a bugetului Uniunii Europene.In cadrul acestei dezbateri, unii autori10 subliniaza ca: „notiunea cea mai cuprinzatoare care defineste cel mai bine aria de cuprindere a domeniului fiscal si a intregii activitati fiscale este cea de sistem fiscal, care trebuie sa includa sau cel putin sa subinteleaga continutul tuturor celorlalte notiuni utilizate in domeniul fiscal".In literatura de specialitate se intalneste de asemenea abordarea de natura juridica, care pune accentul pe ansamblul de legi referitoare la fisc, la perceperea de impozite. in acest sens se subliniaza rolul administratiei insarcinate cu perceperea impozitelor, fiscul.
Prin urmare, luarea in discutie a sistemului fiscal este deosebit de importanta, deoarece de modul in care acesta este construit si functioneaza, se pot desprinde concluzii privitoare la presiunea fiscala, pol


itica fiscala si eficienta implicarii puterii publice in viata economica si sociala a unei societati. Plecand pe aceasta directie, o alta definitie a sistemului fiscal se bazeaza pe indeplinirea obiectilor silite pentru politica fiscala de catre factorul decident public Astfel, sistemul fiscal reprezinta „un produs al gandirii, deciziei si actiunii factorului uman, ca urmare a evolutiei societatii umane, creat initial pentru a raspunde unor obiecti financiare, la care ulterior s-au adaugat obiecti de natura economico-sociala."". Sistemului fiscal ii sunt caracteristice urmatoarele obiecti: alocarea resurselor, prin finantarea institutiei bugetare; anticiclic, respectiv reglarea economiei de schimb; social, adica redistribuirea bogatiei si protectia persoanelor defavorizate social.
„Un sistem fiscal inseamna, totodata, un compromis intre necesitatea de randament a politicii fiscale, adica aceea de a face sa intre cat mai multi bani in casieriile publice, pe de o parte, si grija de a asigura echitate, de a proportiona cat mai bine contributia fiecaruia in raport cu capacitatea pe care o are, pe de alta pane."'2 Astfel de definitii accentueaza scopul sistemului fiscal, avandu-se in dere criteriile de eficacitate fiscala. Scopul sistemului fiscal in cadrul economiei fiecarui stat este de „a asigura finantarea economiei publice pe calea prelevarilor fiscale, alaturi de alte mijloace de acoperire a nevoilor publice si de a pennite autoritatilor publice interntii in economia nationala, pentru corectarea fluctuatiilor nedorite ale ciclurilor economice care apar in economia de schimb." n
Propunandu-si prezentarea generala a sistemului fiscal, autoarea Georgeta Vintiia subliniaza elementele principale ale sistemului fiscal: ansamblul impozitelor si taxelor, mecanismul fiscal si aparatul fiscal, dar si contextul international ai armonizarii fiscale in Comunitatea Europeana: „Impozitele si taxele reprezinta, in fapt, fundamentul intregii activitati fiscale, ele fiind instituite prin acte normati cu caracter fiscal (legi sau ordonante ori hotarari de gurn aprobate prin legi), acestea nu lipsesc si nu pot lipsi ca elemente de baza in prezentarea notiunilor care se refera la domeniul fiscal. Totodata aplicarea reglementarilor cu caracter fiscal, dimensionarea, asezarea si perceperea in ultima instanta a impozitelor si taxelor nu se pot realiza fara existenta unui mecanism fiscal, a unor metode, tehnici si instrumente fiscale prin aplicarea carora sa fie considerat rational, dar si pentru a se putea armoniza cu politica fiscala din tarile Uniunii Europene."1'1.
De la aceeasi autoare se identifica structura sistemului fiscal - unde este imbratisata opinia profesorului unirsitar Constantin Topciu15 : „1. totalitatea impozitelor si taxelor si a altor nituri fiscale pe care statul, prin organele sale specilizate, le percepe in baza unor reglementari legislati cu caracter fiscal. Deoarece impozitele si taxele sunt instituite prin legi sau alte acte normati, care consfintesc, in ultima instanta, dreptul de creanta al statului asupra contribuabililor, toate aceste reglementari legislati de natura fiscala trebuie considerate ca facand parte din sistemul fiscal; 2. mecanismul fiscal, care cuprinde metodele, tehnicile si instrumentele fiscale prin utilizarea carora se asigura dimensionarea, asezarea si perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat; 3. aparatul fiscal, fara de care celelalte componente ale sistemului fiscal ar ramane inerte. Sistemul fiscal, cu toate implicatiile si fiinctionalitatile sale, nu ar putea fi pus in miscare fara existenta aparatului fiscal, acest aparat constituind motorul care pune in miscare mecanismul fiscal."
O abordare total diferita de cele studiate anterior, priste sistemul fiscal din perspectiva anomaliilor care il caracterizeaza. in acest sens se doreste identificarea unui „sistem fiscal rational" care „trebuie sa raspunda in primul rand unor cerinte de ordin etic si moral pentru ca impunerea sa fie echiila, iar povara fiscala sa nu fie prea apasatoare", in continuare aratandu-se ca „fiscalitatea se ana insa sub imperiul unor deziderate de ordin politic, economic sau social care afecteaza adesea neutralitatea impozitelor si echitatea fiscala"10. Autoarea Georgeta Vintiia, apreciaza ca „pentru a fi rational, sistemul fiscal trebuie sa raspunda unor cerinte, sa indeplineasca anumite functii si sa se caracterizeze prin anumite trasaturi", prezentand cu aceasta ocazie functiile de baza ale sistemului fiscal: functia de mobilizare a resurselor bugetare, functia economica stimulativa, functia sociala si functia de control si principalele trasaturi ale sistemului fiscal; unirsalitatea, unitatea impunerii si echitatea fiscala17.Intrucat sistemul, la modul general, reprezinta „un ansamblu de elemente aflate intr-o relatie de interdependenta si de interactiune, care functioneaza ca un intreg organizat"18, definesc sistemul fiscal drept un ansamblu de clemente, concepte, procese, principii, metode, instrumente, institutii, care prisc impozitele si taxele, aflate intr-o relatie complexa de interdependenta si interactiune, care functioneaza in mod organizat, intr-un cadru legiferat, in derea atingerii obiectilor silite de factorii de decizie publica. Sistemul fiscal incorporeaza asadar rezultatul deciziilor gurnului unui stat care asigura indeplinirea obiectilor silite de acesta (obiecti de natura financiara, sociale, de reglare a economiei, etc), cu ajutorul parghiilor fiscale, prin intermediul prelevarilor fiscale, respectiv a impozitului — ca instrument creat de gandirea umana si ca produs financiar complex -, in interiorul caruia sunt organizate structuri administrati si jurisdictionale, care elaboreaza, urmaresc, controleaza si analizeaza modul de aplicare a legislatiei fiscale.
Cercetarea sistematica a problematicii fiscale din perspectiva integrarii in Uniunea Europeana s-a axat pe realizarea urmatoarelor sarcini:
- definirea si clarificarea unor concepte;
- sistematizarea cunostiintelor si informatiilor fiscalitatii intracomunitare;
- inntarierea si analiza tehnicilor fiscale din statele membre si per ansamblu a spatiului comunitar;
- analizarea mecanismelor fiscale din Comunitatea Europeana, respectiv a formelor si instrumentelor impunerii, precum si a activitatii de urmarire si percepere a impozitelor si taxelor;
- delimitarea aspectelor privind baza legala a politicii fiscale;
- precizarea institutiilor comunitare cu atributii de politica fiscala si abordari ati a a aparatelor fiscale din statele membre;
- analizarea instrumentelor fiscale din Uniunea Europeana;
- explicarea evolutiilor structurilor fiscale si a afectelor antrenante, prin analizarea reformelor fiscale pe intreg spatiu unic european;
- cercetarea dirselor tipuri de impozite si taxe la nilul Uniunii Europene;
- studierea indeplinirii obiectilor de redistribuire a niturilor la nilul blocului comunitar;
- aprofundarea interactiunii politicii fiscale cu mediul social-economic;
- abordari ati a unor aspecte de contencios fiscal din statele membre:
- evaluarea combaterii evaziunii fiscale din perspectiva directilor comunitare ;
- analiza finalitatii sistemului fiscal, prin studierea presiunii fiscale la nilul Uniunii Europene;
- prognoze ale problematicii fiscale si sublinierea prioritatilor viitoare ale politicii fiscale viitoare.In finalul acestei dezbateri, subliniez ca impartasesc opinia ca, indiferent de abordarea sa, „sistemul fiscal reflecta in expresie monetara gradul de dezvoltare al unei tari, amploarea si dirsitatea fluxurilor reale si monetare dintr-o tara"19.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact