StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Cererea de chemare in judecata

Cererea de chemare in judecata


Reprezinta actul procesual prin care reclamantul isi formuleaza pretentiile impotriva paratului si cu care sesizeaza instanta de judecata in vederea solutionarii conflictului ivit. Potrivit art. 112 Cod procedura civila, ea trebuie sa cuprinda :

1)numele, domiciliul sau resedinta partilor. Aceasta este necesar pentru identificarea lor si pentru faptul de a se sti un 757h75h de trebuie indeplinite actele de procedura;2)calitatea juridica in care partile stau in judecata

3)obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului atunci cand aceasta este posibila.


Obiectul cererii il constituie pretentiile reclamantului fata de parat si poate fi : o suma de bani, restituirea unui bun, anularea unui contract, etc. Este necesarca obiectul pricinii sa fie determinat in bani, cand este posibil. Acest lucru este necesar pentru :

a)fixarea limitelor procesului

b)constituirea unui element necesar al dispozitivului hotararii

c)se poate face individualizarea actiunii

d)determinarea in anumite cazuri a competentei materiale si teritoriale a instantei.

Determinarea obiectului cererii si evaluarea lui prezinta importanta si pentru determinarea taxelor de timbru si a stabilirii cheltuielilor de judecata. Obiectul cererii trebuie sa fie licit si posibil.

4)aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea. Aratarea motivelor de fapt consta in relatarea succinta a faptelor din care reclamantul isi deduce pretentiile fata de parat. Motivele de drept cuprind indicarea de catre reclamant a temeiului juridic pe care isi bazeaza pretentiile.

5)aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Indicarea mijloacelor cu care reclamantul tinde sa-si dovedeasca pretentiile saleeste necesar pentru cunoasterea de catre instanta a faptelor care au generat conflictul. Pe de alta parte, indicarea de catre reclamant a dovezilor este necesara si pentru a da posibilitatea paratului sa-si pregateasca apararea. In acest sens, reclamantul va trebui sa alature la cerere copii certificate de pe inscrisurile de care intelege sa se serveasca, in atatea exemplare cati parati sunt in proces, si cate o copie pentru instanta. sa se indice numele si adresa martorilor, iar in cazul in care intelege sa se foloseasca de marturia paratului, sa ceara infatisarea acestuia in fata instantei.

6)semnatura- ultima conditie impusa de art. 112 Cod procedura civila este semnatura reclamantului, care reprezinta acordul reclamantului la cuprinsul cererii.


Sanctiunile pentru neindeplinirea conditiilor prevazute de art. 112 Cod procedura civila

Cand se face cercetarea elementelor pe care trebuie sa le cuprinda cererea de chemare in judecata, va trebui sa se faca distinctia intre elementele esentiale ale cererii, fata de alte mentiuni mai putin importante. Potrivit art. 113 Cod procedura civila sunt considerate elemente esentiale numele partilor, obiectul si semnatura, lipsa acestora fiind sanctionatacu nulitatea actiunii.

Sub aspectul aplicarii sanctiunii in cazul lipsei elementelor mentionate mai sus, textul art. 133 Cod procedura civila face urmatoarea distinctie :

a)lipsa numelui partilor si a obiectului cererii este sanctionata cu nulitatea cererii, fara a mai intra in cercetarea fondului. Instanta nu va putea acorda in asemenea cazuri un termen in vederea completarii unor asemenea lipsuri.

b)lipsa semnaturii va atrage nulitatea cererii numai daca nu a fost complinita in tot cursul judecatii. Potrivit art. 133 al 2 Cod procedura civila, reclamantul va putea suplini aceasta lipsa in unul din urmatoarele doua moduri : daca este prezent in sedinta in care lipsa semnaturii a fost invocata , va semna cererea, iar in cazul in care reclamantul lipseste la aceasta sedinta, instanta va amana dezbaterea si-l va invita pe reclamant sa semneze cererea, cel mai tarziu pana la termenul urmator.

In cazul in care reclamantul nu si-a semnat cererea intr-unul din modurile aratate, instanta va proceda la anularea ei. Prevederile art. 133 al 2 Cod procedura civila se aplica prin asemanare si celorlalte cereri adresate instantei de judecata.

Daca din cuprinsul cererii de chemare in judecata lipsesc celelalte elemente, cum sunt aratarea domiciliului partilor, calitatea lor juridica, atunci cand nu stau in nume propriu, motivele de fapt si de drept ori aratarea dovezilor, reclamantul va putea cere instantei de judecata un termen pentru intregirea sau modificarea cererii. Daca pana la acest termen reclamantul nu completeaza lipsurile cererii sale, se va aplica sanctiunea corespunzatoare fiecarei lipse in parte. Astfel :

a)neindicarea domiciliului partilor nu produce nici o consecinta in afara de cazul in care pentru una dintre parti s-a produs prin acest fapt o vatamare. Asa de exemplu, daca in cererea de chemare in judecata nu s-a indicat domiciliul exact al paratului, dar acesta a putut totusi sa fie citat, neregularitatea se acopera si nu atrage o sanctiune cu privire la valabilitatea cererii.

b)constatarea lipsei calitatii juridice procesuale a partilor va fi sanctionata cu anularea cererii.

c)nearatarea motivelor de fapt si de drept pe care reclamantul isi intemeiaza cererea de chemare in judecata duce la decaderea acestuia din dreptul de a le mai putea invoca in cursul instantei.

Mentionam totusi ca la prima zi de infatisare instanta, la cerere, va putea acorda un nou termen de judecata pentru completarea acestor lipsuri.

d)neindicarea dovezilor in cursul cererii de chemare in judecata va duce, de asemenea, la decaderea reclamantului din dreptul de a le mai putea propune in afara de cazul in care instanta, apreciind , ii va acorda reclamantului, la prima zi de infatisare, un termen in acest sens sau cand necesitatea administrarii unor probe rezulta din dezbateri si partea interesata nu o putea prevedea.

La cererea de chemare in judecata se vor alatura atatea copii de pe cerere cati parati sunt. Daca mai multi parati au un singur reprezentant sau daca paratul are mai multe calitati juridice, se va comunica o singura copie de pe actiune si de pe inscrisuri si se va inmana o singura citatie.

Art.114 Cpc prevede ca la primirea cererii de chemare in judecata presedintele sau judecatorul care il inlocuieste va verifica daca aceasta intruneste cerintele prevazute de lege. Cand este cazul, reclamantului i se pune in vedere sa completeze sau sa modifice cererea si sa depuna, potrivit alin. 2 art.112 si art 113, cererea si copii certificate de pe toate inscrisurile pe care isi intemeiaza cererea.Reclamantul va completa cererea de indata. Atunci cand completarea nu este posibila, cererea se va inregistra si i se va acorda reclamantului un termen scurt. In cazul in care cererea a fost primita prin posta, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile ei, cu mentiunea ca, pana la termenul acordat, urmeaza sa faca completarile sau modificarile necesare.

Acordarea termenului potrivit alin. 2 se face, in toate cazurile, cu mentiunea ca neindeplinirea in acest termen a obligatiilor privind completarea sau modificarea cererii poate atrage suspendarea judecatii potrivit dipozitiilor art.155 ind.1Cpc.

Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. 2, suspendarea judecatii se pronunta prin incheiere potrivit dispozitiilor 339 Cpc.

In procesele in care, sunt mai multi reclamanti sau parati, presedintele instantei, tinand cont de numarul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfasurarea normala a activitatii de judecata, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor, va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. Reprezentarea se va face, dupa caz, prin unul sau mai multi mandatari, persoane fizice sau persoane juridice, dispozitiile art. 68 si art. 114 ind. 1 Cpc fiind aplicabile in mod corespunzator. Dovada mandatului va fi depusa de catre reclamant in conditiile prevazute de alin. 2, iar de catre parat, o data cu intampinarea.

Presedintele, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, fixeaza termenul de judecata pe care, sub semnatura, il da in cunostinta reclamantului prezent sau reprezentantului acestuia. Celelalte parti vor fi citate potrivit legii.

Presedintele va dispune in acelasi timp sa se comunice paratului, o data cu citatia, copii de pe cerere si de pe inscrisuri, punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar intampinare cel mai tarziu cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata.

Termenul de judecata va fi stabilit astfel incat de la data primirii citatiei paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregati apararea, iar in procesele urgente, cel putin 5 zile.

Daca paratul locuieste in strainatate, presedintele va putea fixa un termen mai indelungat. Prin citatie paratul va fi informat ca are obligatia de a-si alege domiciliul in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. In cazul in care paratul nu se conformeaza acestei obligatii, comunicarile se vor face prin scrisoare recomandata, recipisa de predare la posta romana a scrisorii, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza, tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii.

Sub rezerva dezbaterii la prima zi de infatisare, presedintele, cu ocazia fixarii termenului prevazut la alin. 1, daca s-a solicitat prin cerere, va putea dispune citarea paratului la interogatoriu, precum si orice alte masuri pentru administrarea probelor.

De asemenea, in conditiile legii, presedintele va putea incuviinta, prin incheiere executorie, masuri asiguratorii, precum si masuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situatii de fapt.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact