StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Activitatea premergatoare sedintei de judecata

Activitatea premergatoare sedintei de judecata

Introducerea cererii

Legat de introducerea cererii de chemare in judecata, Codul de procedura civila si Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea nr. 159/2004 a Consiliului Superior al Magistraturii, stabilesc urmatoarele reguli :

-la cererea de chemare in judecata se vor alatura atatea copii de pe cerere cati parati sunt.Textul este de stricta interpretare.Daca cererea de chemare in judecata este trimisa prin posta, curier ori fax, se va depune la registratura instantei, unde in aceeasi zi primeste data certa, dupa care este predata presedintelui instantei spre rezolvare, avand atasat si plicul sau, dupa caz, dovada modului in care a fost trimisa (art. 96 al 1 din Regulament).

Cererea de chemare in judecata, care este prezentata de justitiabili sau de reprezentantii lor, inclusiv avocati, presedintelui instantei sau judecatorului de serviciu, primeste data certa la prezentarea ei, prin aplicarea stampilei de intrare a instantei respective, iar dupa rezolvare va fi predata arhivarului registrator spre inregistrare (art. 96 al 5 din Regulament).

Potrivit art. 114 al 1 Cod procedura civila, "la primirea cererii de chemare in judecata presedintele sau judecatorul care il inlocuieste va verifica daca aceasta intruneste cerintele prevazute de lege, adica daca este timbrata corespunzator si daca a fost formulata cu respectarea cerintelor art. 112 Cod procedura civila.

Potrivit alineatului 2 al textului, reclamantul va completa cererea de indata. Atunci cand completarea nu este posibila, cererea se va inregistra si i se va acorda reclamantului un termen scurt. In cazul in care cererea a fost primita prin posta, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile ei, cu mentiunea ca, pana la termenul acordat, urmeaza sa faca completarile sau modificarile necesare.Model de adresa:

C A T R EVa restituim cererea inaintata Judecatoriei _______________ la data de _________, pentru a preciza :

*numele partilor, conform art. 112 pct 1 Cod procedura civila

*obiectul cererii de chemare in judecata conform art. 112 pct 3 Cod procedura civila

*motivarea in fapt si in drept, conform art. 112 pct 4 Cod procedura civila

*sa indicati valoarea obiectului cererii si sa depuneti dovada achitarii taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar la valoare

*sa aratati dovezile pe care se sprijina cererea dumneavoastra, conform art. 112 pct 5 Cod procedura civila

*sa semnati cererea de chemare in judecata, conform art. 112 pct 6 Cod procedura c 636g69g ivila

*sa depuneti numarul necesar de exemplare __________ pentru comunicare, conform art. 113 Cod procedura civila


PRESEDINTE,

Judecator _____ _______ ______ ______"


De asemenea, paratii trebuie sa depuna dovada mandatului, chiar daca nu formuleaza intampinare, caz in care dovada mandatului se va depune in termenul prevazut la art. 114/1 al 2 Cod procedura civila.

Potrivit art. 114/1 al 1 Cod procedura civila, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, presedintele fixeaza termenul de judecata pe care, sub semnatura, il da in cunostinta reclamantului prezent sau reprezentantului acestuia. Celelalte parti vor fi citate.

Intrucat textul nu mai face referire la judecatorul care il inlocuieste pe presedinte, trebuie sa se recunoasca si judecatorului posibilitatea de a fixa primul termen de judecata . Aceasta se va face in sistem aleatoriu.

Pe de alta parte, art. 56 al 1 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciara, prevede ca repartizarea cauzelor pe complete de judecata se face in mod aleatoriu, in sistem informatizat.

In aplicarea acestui text, art. 98 al 3 din Regulament dispune ca dosarele repartizate pe complete in mod aleatoriu vor fi preluate de presedintele sau de unul dintre judecatorii completului de judecata, care va lua masurile necesare in scopul pregatirii judecatii, astfel incat sa se asigure solutionarea cu celeritate a cauzelor inregistrate.

Reclamantul care are termen in cunostinta inca de la primireacererii, nu va mai fi citat in tot cursul judecatii la acea instanta (art. 153 al 1 Cod procedura civila), dar numai daca el sau reprezentantul sau au semnat pentru a confirma cunoasterea termenului. In lipsa semnaturii, chiar daca cererea de chemare in judecata nu a fost trimisa prin posta, este necesara citarea reclamantului.

Primul termen de judecata se fixeaza astfel incat de la data primirii citatiei, paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile, iar in pricinile urgente, cel putin 5 zile

Daca paratul locuieste in strainatate, se va putea fixa un termen mai lung. Prin citatie paratul va fi informat ca are obligatia sa-si aleaga domiciliul in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul††† Dupa fixarea termenului, prin aceeasi rezolutie, presedintele va dispune sa se comunice paratului, o data cu citatia, copii de pe cerere si de pe inscrisuri, punandu-i-se in vedere obligatia de a depune la dosar intampinare cel mai tarziu cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata (art. 114/1 al 2 Cod procedura civila).

Sub rezerva dezbaterii la prima zi de infatisare, odata cu fixarea termenului, daca s-a solicitat prin cerere, presedintele poate dispune citarea paratului la interogatoriu, alte masuri pentru administrarea probelor, precum si orice alte masuri pentru desfasurarea procesului potrivit legii (art. 114/1 al 5 Cod procedura civila).††††††††

Model rezolutie


R O M A N I A

JUDECATORIA___________________

COMPLET NR. ___________________

DOSAR NR. ____________________

OBIECT _____ _______ ______ ______

TEMEI DE DREPT _________________


REZOLUTIE


Data primirii actiunii : _____ _______ ______ ________

Termen pentru judecata : _____ _______ ______ ______

Termen cunostinta reclamant : _________________

Nume si prenume reclamant/reprezentant : _____ _______ ______ __________

Semnatura reclamant/reprezentant : _____ _______ ______ _______________

Se va cita paratul cu o copie de pe actiune si inscrisuri si cu mentiunea de a depune la dosar intampinare cel mai tarziu cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata.

Anulat taxa judiciara de timbru in valoare de ______________ lei, achitata cu chitanta/ordin de plata nr. _________________ emisa de _____________.

Anulat timbru judiciar in valoare de _____ _______ ______ _________ lei.

Obliga pe reclamant sa plateasca sau sa completeze taxa judiciara de timbru in valoare de ________________ lei pana la primul termen de judecata, sub sanctiunea anularii.

Se va pune in vedere/ se va comunica in scris reclamantului ca pana la data de ______________ sa completeze actiunea cu ____________________ si sa depuna urmatoarele acte _______________, cu mentiunea ca necompletarea actiunii sau nedepunerea actelor atrage suspendarea judecatii.

Se va cita paratul cu copie de pe actiune si actele anexe cu mentiunea de a depune la dosar intampinare in atatea exemplare cati reclamanti sunt, cel mai tarziu cu 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata.

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru in temeiul art. ______________din Legea nr. 146/1997.


JUDECATOR

NUME SI PRENUME ________________

SEMNATURA _____ _______ ______ _______"


Constituirea dosarului

In conditiile art. 96 al 2 din Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti, dupa rezolutia presedintelui, actele de sesizare primesc numar din registrul general de dosare. Acest numar este numarul de dosar sub care se vor inregistra toate cererile depuse ulterior, precum si corespondenta depusa in legatura cu pricina respectiva.

Cererea se va inregistra in :

-opisul alfabetic in care se trec numele si prenumele partilor din dosar, inclusiv ale celor introduse ulterior in proces, precum si numarul dosarului (art. 86 pct. 2 din Regulament)

-registrul informativ, in care se mentioneaza, pentru fiecare dosar trecut in ordinea numerica, primul termen de judecata si termenele ulterioare, data iesirii dosarului din arhiva si persoana careia i s-a predat, data reintrarii dosarului in arhiva, numarul si data sentintei, deciziei sau incheierii, dupa caz, si solutia pe scurt, data trimiterii dosarului la alte instante, la parchete sau alte autoritati si data revenirii dosarului, conexarii sau atasarii dosarului la alt dosar (art. 86 pct. 4 din Regulament)

-registrul de termene al arhivei, in care se trec toate dosarele pe termenele de judecata fixate, consemnandu-se numarul si data inregistrarii lor (art. 86 pct.5 Regulament)


REGISTRUL GENERAL DE DOSARE


Nr. dosarului

Data inregistrarii

Numarul actului de sesizare si organul care l-a trimis

Numele si prenumele partilor

Natura cauzei

Obiectul cauzei

Actele primite dupa formarea dosarului

REGISTRUL INFORMATIV


Dosarul nr.

Mentiuni privind situatia dosaruluiOPIS ALFABETIC PE ANUL 200 __________________


Dosarul

Data intrarii

Numele si prenumele partilor

Natura cauzei

Observatii

Numa-rul

Anul

Luna

ZiuaREGISTRUL DE TERMENE AL ARHIVEI

Dosarele pentru sedinta din data de .........


Nr. crt.

Nr. dosar

NUMELE SI PRENUMELE PARTILOR

Obiectul cauzei

OBSERVATII


Dupa inregistrarea cererii in aceste registre se face inregistrarea statistica si se formeaza dosarul.

Pe coperta dosarului se va mentiona denumirea instantei, sectia, completul de judecata, numarul dosarului, numele partilor, obiectul pricinii, termenele de judecata, numarul si data hotararii, initialele judecatorului insarcinat cu redactarea hotararii, indicele statistic si pozitia din registrul de executari.


Exemple :

1.coperta dosar

"Nr. ______________/200R O M A N I A

JUDECATORIA _________________

COMPLETUL NR. ________________DOSAR DE

FOND/CONTESTATIE IN ANULARE/*REVIZUIRETermene _____________††††††††††††††††† Obiectul cauzei _________________

______________ Numele si _____ _______ ______ _______

______________ calitatea partilor _________________

______________ Initialele judecatorilor care

Au solutionat cauza __________________
Indice statistic : _________________

Nr. si data hotararii : _____________


Inainte de a fi puse la dispozitia justitiabililor sau predate pentru sedinta de judecata, dosarele trebuie sa aiba toate filele cusute si numerotate.

In cazul in care dosarul urmeaza a fi inaintat la instanta de apel sau recurs ori la alta autoritate sau se depune in conservare, se va proceda la snuruirea definitiva si aplicarea stampilei, iar pe fata interioara a ultimei coperte arhivarul va certifica numarul filelor in cifre si, in paranteza, in litere.

Pentru o manipulare mai usoara a dosarelor se pot forma doua sau mai multe volume.


Repartizarea dosarului.

Conform art. 56 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, repartizarea cauzelor pe complete se face in mod aleatoriu, in sistem informatizat.

Cauzele repartizate unui complet de judecata nu pot fi trecute altui complet decat in conditiile prevazute de lege.

In conditiile art. 98 al 2 din Regulament, astfel cum a fost modificat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 71/9 martie 2005, repartizarea cauzelor se va efectua in sistem informatic prin programele MJREP sau ECRIS.

Potrivit art. 98 al 2/1 din Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti, in cazul in care repartizarea in sistem informatic nu se poate aplica, repartizarea cauzelor se efectueaza prin metoda sistemului ciclic.

Conform art. 98/1, prin metoda sistemului ciclic, fiecare complet de judecata primeste un numar cu incepere de la completul 1, fiind cuprinse in numerotare si completele specializate.

Dosarele, in ordinea inregistrarii, sunt preluate de persoana sau persoanele desemnate, potrivit art. 98/2 al 1, care vor repartiza cate un dosar, in ordine, completelor stabilite conform alin.1. Aceeasi regula se aplica la repartizarea cauzelor catre completele specializate.


Aspecte comunece privesc la repartizarea aleatorie

Regulamentul de ordine interioara a instantei prevede in art 93-103 ca pentru aplicarea criteriului aleatoriu, dosarele se inregistreaza in ordinea sosirii la instanta si se repartizeaza in ordine, in functie de numarul de inregistrare, de persoana sau persoanele desemnate anual de presedintele instantei, cu avizul colegiului de conducere.

Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la inceputul fiecarui an. Modificarea numarului completelor de judecata sau schimbarea judecatorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, in conditiile legii.

Dupa repartizarea pe complete a cauzelor, doar completul de judecata poate sa dispuna asupra masurilor ce se impun pentru desfasurarea procesului potrivit legii.

Incidentele procedurale referitoare la componenta completelor de judecata se vor solutiona cu respectarea normelor de procedura si a normelor de repartizare aleatorie a cauzelor.

Incidentele procedurale referitoare la componenta intregului complet de judecata, cum sunt incompatibilitatea, recuzarea sau abtinerea, se vor solutiona de completul cu numarul imediat urmator, care judeca in aceeasi materie. Daca in materia respectiva nu exista decat un singur complet de judecata, incidentele procedurale referitoare la intregul complet vor fi solutionate de completul imediat urmator, indiferent de materia in care judeca.

Daca in urma solutionarii incidentelor procedurale prevazute la alin. (5) art. 98 se constata ca, din motive legale, completul nu este in masura sa judece cauza, dosarul se repartizeaza completului cu numarul imediat urmator fata de cel indicat initial, care judeca in aceeasi materie. Daca in materia respectiva nu exista decat un singur complet de judecata, cauza va fi solutionata de completul imediat urmator, indiferent de materia in care judeca.

In situatia in care incidentele procedurale se refera la o parte din membrii completului de judecata, solutionarea acestora se va efectua de catre un complet constituit prin includerea judecatorului sau judecatorilor stabiliti prin planificarea de permanenta, pe materii, realizata cel putin semestrial. Completul de judecata astfel constituit va pastra cauza pentru judecata, in situatia in care, in urma solutionarii incidentelor procedurale, se va stabili ca judecatorul sau judecatorii cu privire la care s-au invocat incidentele procedurale nu pot participa la judecarea cauzei.

In caz de absenta compunerea completului de judecata se va realiza prin participarea judecatorilor din planificarea de permanenta, desemnati conform alin. (7), intocmindu-se in acest sens un proces-verbal. (alin.8)

Incidentele procedurale, altele decat cele prevazute la alin. (4) - (7), ivite in cursul procesului vor fi solutionate cu respectarea continuitatii completului de judecata, in conditiile legii, precum si a normelor privind repartizarea aleatorie in cazul in care nu se poate aplica principiul continuitatii. (alin.9)

Pentru repartizarea aleatorie a cauzelor urgente, atat in materie penala, cat si in materie civila, se vor respecta programele informatice sau, dupa caz, metoda sistemului ciclic privind repartizarea aleatorie pentru completele specializate. (alin.10)

Toate modificarile aduse componentei completului de judecata ori repartizarii dosarelor in conditiile prezentului regulament vor fi evidentiate in programele informatice de repartizare aleatorie. In situatia in care programele informatice nu permit asemenea evidente, se va tine un registru special pentru evidentierea acestor modificari, sub semnatura persoanei sau persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor. (alin.11)

Incheierile si procesele-verbale incheiate in procedura repartizarii aleatorii a cauzelor vor fi pastrate in mape separate. (alin.12)

Neluarea masurilor necesare aplicarii normelor criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor sau incalcarea acestor norme atrage raspunderea disciplinara a persoanelor vinovate, in conditiile legii. (alin.13).

Exemplu : lista de sedinta


"R O M A N I A

TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA CIVILA


LISTA RECURSURILOR CIVILE CARE SE VOR JUDECA AZI, __________, SALA ______, ORA ________


Nr crt

Parti

Nr dosar

Obiect

Termen

Observatii

Masuri


Aceasta lista este folosita de judecatorii din complet pentru a consemna, la rubrica "observatii", problemele de fapt si de drept pe care le-au constatat atunci cand au studiat sedinta. La rubrica "masuri" se inscriu, dupa caz, concluziile partilor sau ale reprezentantilor lor asupra exceptiilor procesuale sau asupra fondului precum si mentiunea ca dosarul a ramas in pronuntare.

Grefierul completeaza condica de sedinta in care, potrivit art. 86 pct. 6 din Regulament, trece, separat, pe fiecare complet, dosarele din sedinta respectiva, in ordinea inscrisa in lista cauzelor. De asemenea, verifica daca au sosit la instanta si s-au atasat la dosare dovezile de inmanare ori de comunicare a citatiilor si a celorlalte acte de procedura, precum si relatiile si actele solicitate de presedinte sau dispuse de instanta de judecata.

Verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare atasate la dosar. Potrivit art. 96 al 4 din Regulament, dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la registratura instantei, sub semnatura, dupa care se predau arhivarului care le ataseaza la dosar, facand mentiune despre aceasta pe conceptul de citare.

Informeaza pe presedintele completului de judecata despre deficientele constatate pentru a se lua masurile necesare, dupa care preda dosarele completului de judecata.

Art. 100 al 3 din Regulament stabileste ca presedintele instantei (deci nu al completului) asigura procurorului de sedinta, partilor, reprezentantilor partilor, avocatilor si celorlalte persoane prevazute de lege posibilitatea consultarii din timp a dosarelor. De vreme ce acesti participanti la judecata pot sa consulte dosarele "din timp", inseamna ca in cele doua zile de cand grefierul ia dosarele de la arhiva, acestea trebuie sa ramana la dispozitia completului de judecata.


Intocmirea si afisarea listelor de sedinta

Dupa efectuarea verificarilor preliminare, grefierul selecteaza dosarele cu arestati, precum si cele in care judecata se face, potrivit legii, de urgenta, pentru a fi inscrise pe lista cu intaietate.

In cazul sedintelor de judecata in care sunt repartizate cauze penale si cauze civile, se intocmeste o singura lista de sedinta, aratandu-se distinct cauzele penale si cauzele civile.

Pe lista cauzelor civile, de asemenea, se da intaietate cauzelor cu arestati, urmate de cauzele in care legea prevede ca judecata se face de urgenta, cum ar fi:

-judecarea contestatiei la executare, care se face de urgenta si cu precadere (art. 402 al 1 Cod procedura civila)

-ordonanta presedintiala se judeca de urgenta si cu precadere (art. 581 al 3 Cod procedura civila)

-judecata de urgenta a cererii de sechestru judiciar (art. 600 al 1 Cod procedura civila.

La judecatorii se tine seama, la includerea pe lista, de faza procesuala in care se afla cauza, trecandu-se distinct pricinile aflate in prima instanta, de cdele aflate in reexaminare.

La tribunale si curti de apel se arata distinct cauzele aflate in judecata in prima instanta, in apel si in recurs.

In fiecare segment al listei, intocmita in modul aratat, dosarele se inscriu in ordinea cronologica a inregistrarii lor.

Pe lista de sedinta, indiferent de stadiul in care se afla pricina, aceasta este individualizata prin numele sau denumirea partilor, numarul de dosar, data inregistrarii , data inregistrarii si obiectului ei.

In ceea ce priveste primul nume, acesta va fi cel al persoanei care a sesizat instanta (reclamant, contestator, revizuent). Daca mai multe persoane au sesizat instanta prin aceeasi cerere, grefierul poate alege sa treaca pe lista numele (denumirea) celui care a fost inscris primul in actul de sesizare sau poate opta pentru criteriul alfabetic. La fel procedeaza si pentru inscrierea pe lista a numelui (denumirii) paratului (intimat, debitor, etc).

Lista de sedinta se intocmeste in suficiente exemplare, dintre care unul se preda arhivei, un exemplar se afiseaza la usa salii de dezbateri, doua exemplare se pun la dispozitia partilor si reprezentantilor lor in sala, un exemplar se pastreaza de catre grefier pentru a se completa in timpul dezbaterilor, iar cate un exemplar se preda presedintelui completului de judecata si fiecarui judecator in parte, precum si magistratilor-consultanti si procurorului, daca este cazul.

Conform art. 125 al 1 Cod procedura civila un termen de cel putin o ora inainte de inceperea sedinte pentru afisarea listei de sedinta la usa salii de dezbateri , iar Regulamentul privind organizarea si functionarea instantelor judecatoresti, aprobat prin ordinul ministrului justitiei nr. 125/C/17.1.2000, dispune, in art. 98, afisarea listei cauzelor cu 24 ore inaintea termenului de judecata. Intre cele doua dispozitii nu exista nici o contradictie, urmand a fi respectat termenul de 24 de ore prevazut de Regulament.


Pregatirea lucrarilor si dosarelor din lista de sedinta

Grefierul de sedinta preia dosarele de la arhiva cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei de judecata, pe baza registrului de termene, semnand pentru primirea dosarelor in acest registru.

Deindata grefierul verifica daca termenul de judecata fixat in dosarele preluate corespunde cu data pentru care pregateste sedinta. De asemenea, verifica daca toate aceste dosare sunt repartizate aceluiasi complet de judecata si la sala de dezbateri pentru care se pregateste.

Deosebit de importanta este :

-activitatea de verificare a indeplinirii dispozitiilor luate la inregistrarea cauzelor precum si la termenul anterior, respectiv daca sunt cusute si numerotate la dosar dovezile de inmanare a citatiilor, de comunicare a cererilor de chemare in judecata, apelului, recursului, etc., si daca au sosit raspunsurile si documentatiile solicitate anterior;

-verificarea indeplinirii procedurilor de citare a partilor, martorilor, expertilor, fiind necesar sa se stabileasca data la care s-a predat sau afisat citatia, precum si mentiunile aratate in procesul verbal, care constituiedovada de indeplinire a procedurii de citare.


Rolul grefierului de sedinta

In conditiile art. 101 din Regulament, grefierul va fi prezent in sala de sedinta cu jumatate de ora inainte de inceperea sedintei de judecata, pentru a pune la dispozitie dosarele spre consultare. Acesta se ingrijeste de atasarea la dosare a ultimelor acte de procedura sau a corespondentei sosite la registratura.

Dupa inceperea sedintei de judecata, procurorul, partile, reprezentantii sau avocatii acestora pot studia dosarele numai cu incuviintarea presedintelui de complet, dupa o prealabila verificare a identitatii si calitatii.

Grefierul de sedinta asigura prezenta la usa a aprodului sau, dupa caz, verifica buna functionare a instalatiilor de inregistrare si amplificare, pentru apelul persoanelor chemate in fata instantei de judecata.

Grefierul de sedinta anunta publicului din sala intrarea judecatorilor.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact