StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Notiunea si sistemul procesului civil si al dreptului procesual civil

Notiunea si sistemul procesului civil si al dreptului procesual civil1.Consideratii generale asupra justitiei, a sarcinilor ei si asupra procesului civil


Procesul civil este mijlocul de realizare a justitiei.

Justitia cunoaste 2 acceptiuni, conform carora ea desemneaza:  • sistemul organelor judecatoresti
  • activitatea desfasurata de acestea in forma prevazuta de lege(procedura)

Justitia esta institutia care are sarcina de a da viata si de a aplica in concret normele de drept substantial, norme care asigura derularea relatiilor sociale care le inspira.Justitia presupune si asigurarea executarii hotararii judecatoresti.

Procesul civil este activitatea desfasurata de organele jurisdictionale competente, cu participarea partilor interesate, in vederea rezolvarii conflictului de interese aparute in circuitul civil(organul jurisdictional este cel care pronunta o hotarare prin intermediul careia rezolva un litigiu).Activitatea jurisdictionala se refera la organe judecatoresti si organe arbitrale.Aceasta activitate se desfasoara dupa forma prevazuta de lege = procedura.Procesul civil este reglementat de norme juridice cu aspect dinamic si progresiv.El reprezinta functia santionatorie a dreptului civil si realizeaza sarcinile justitie 818j94i i, si anume:

  • sarcina educativa
  • sarcina sanctionatorie


2.Actul jurisdictional = actul prin care se infaptuieste justitia si care poate consta intr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala.Actul jurisdictional civil are o serie de caracteristici diferite si chiar opuse acelora ale actului jurisdictional administrativ.Astfel:

- actul jurisdictional civil se realizeaza sub forma procesului, a dezbaterilor judiciare atat pe fond, cat si pe forma, in timp ce actul administrativ se realizeaza in mod obligatoriu dupa o anumita forma(procedura)

- actul jurisdictional civil se pronunta intr-o speta determinata;el nu creeaza norme de drept, ci le aplica unui caz anume, spre deosebire de actul administrativ, care, in principiu, are caracter generic.

- sesizarea organelor competente este si ea diferita: in procesul civil, acest drept apartine partilor interesate, iar in dreptul administrativ ea se poate face si din oficiu (ceea ce se intampla in majoritatea cazurilor)

- garantia calitatii actului jurisdictional civil rezulta din independenta si inamovibilitatea judecatorilor, care actioneaza numai in conformitate cu legea, si nu cu indicatii ale anumitor persoane ierarhic superioare din sistem, spre deosebire de actul administrativ, care are caracter de subordonare ierarhica si este cenzurabil de instanta judecatoreasca.††

- o data emis,actul jurisdictional civil duce la desesizarea instantei, care nu mai poate reveni si reaprecia cele deja constatate(puterea de lucru judecat), in timp ce actul jurisdictional administrativ o data pronuntat este susceptibil de revocare.3.Definitia procesului civil


Procesul civil este activitatea desfasurata de instantele jurisdictionale competente, de birourile executorilor judecatoresti, de parti si alte persoane sau organe care participa la infaptuirea justitiei in pricini civile prin judecarea litigiilor asupra drepturilor civile substantiale si care asigura executarea silita a hotararilor judecatoresti conform legii.Din definitie rezulta ca fazele procesului civil sunt urmatoarele:

  • judecata
  • executarea hotararii

In faza judecatii, la fiecare instanta (fond, apel, recurs) se intalnesc 3 subetape, si anume:

faza prealabila, pregatitoare, scrisa

faza judecatii propriu-zise, publice si contradictorii

faza pronuntarii si comunicarii hotararii judecatoresti4.Locul dreptului procesual civil in sistemul dreptului romanesc


DREPTUL CONSTITUTIONAL influenteaza dreptul procesual civil in ceea ce priveste:

principiile de organizare sociala si judiciara

reglementarea organelor judecatoresti ca organe independente in stat

competente

asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale cetatenesti

Dreptul procesual civil fata de DREPTUL CIVIL reprezinta aspectul sanctionator, punand in practica dreptul civil si avand ca sarcina realizarea concreta a acestuia.

DREPTUL ADMINISTRATIV se afla in raport de subordonare fata de dreptul procesual civil, care permite controlul justitiei asupra actelor administrative.

ORGANIZAREA JUDECATOREASCA reglementeaza organizarea, structura si sarcinile instantelor, de unde rezulta ca organizarea judecatoreasca este strans legata de dreptul procesual civil, care reglementeaza formele in care organele judecatoresti isi desfasoara activitatea.Deci legatura dintre cele 2 este o legatura functie-organ.

Instanta judecatoreasca este creata pentru a desfasura activitati procesuale, in timp ce instanta civila este instanta in actiune.

DREPTUL PROCESUAL PENAL, asemenea dreptului procesual civil, este o materie tehnica, ce reglementeaza formule de desfasurare a procesului, insa intr-o ramura de drept diferita.

Asemanari:

majoritatea principiilor fundamentale

drepturile si obligatiile partilor

administrarea probelor

ordinea dezbaterilor

deliberarea si pronuntarea hotararilor judecatoresti

caile de atac

Deosebiri:

modul de sesizare a instantei: in civil opereaza princ. disponibilitatii, iar in penal princ. oficialitatii

executarea hotararii


5.Izvoarele dreptului procesual civil roman


1.Constitutia Romaniei

2.Legile organice: Codul de procedura civila adoptat la 1 dec. 1865 de inspiratie franceza si italiana - Codul de procedura civila francez din 1806 si Codul de procedura civila al cantonului Geneva din 1819- si Legea nr.92/ '92 de organizare judecatoreasca.

3.Legi ordinare: Legea nr.59/'93 de modificare a C.p.c.

4.Legi speciale: Legea contenciosului administrativ Legea nr.29/'90, Legea nr.18/'91 modif. Prin Legea 167 si Legea nr.1/2000.

5.anumite norme din alte coduri: Codul civil(dispozitii privind sfera probatoriilor), Codul muncii(jurisdictia muncii), Codul familiei(punerea sub interdictie, decaderea din drepturile parintesti).

6.Ordonantele de Guvern simple si de urgenta care reglementeaza de obicei taxele de timbru (O,U.G. nr.58/2003- modifica C.p.c.)

7.Tratatele si conventiil internationale la care Romania este parte.

Jurisprudenta si literatura de specialitate nu reprezinta izvoare de drept(recursul in interesul legii)6.Impartirea legilor de procedura civila


Aceasta impartire se realizeaza prin intermediul a 3 clasificari:


  1. - legi de organizare judecatoreasca (Legea nr.92/'92)

- legi de competenta(C.p.c. si Legea de organizare judecatoreasca)

- legi de procedura propriu-zisa(C.p.c. si C.c.)


- legi generale, care s eaplica in orice materie si in toate cazurile(C.p.c.)

- legi speciale, care reglementeaza anumite materii si deroga de la norma generala(norme

speciale se gasesc fie in legi speciale, fie in legea generala)

Corelatia intre legea generala si legea speciala e dubla.Astfel:

legea speciala se aplica cu precadere fata de legea generala

atunci cand legea speciala tace, se aplica dispozitiile legii generale.


- legi imperative, care impun partilor o anumita actiune sau le obliga la o anumita abstentiune;

incalcarea lor atrage sanctiuni civile severe, cum ar fi nulitatea sau decaderea, plata unei

amenzi judiciare(mai putin severa)

- legi dispozitive sau supletive, care suplinesc vointa neexprimata a partilor in actele lor

juridice,permitandu-le clauze dincolo de limitele normei dispozitive.Pe de alta parte, aceasta

norma(supletiva) protejeaza interesele uneia dintre parti, care are facultatea de a renunta la

acest privilegiu.

Regimul normei supletive este o aplicare a principiului disponibilitatii.Regimul normei imperative este distinct, marcand diferenta dintre cele 2 categorii de norme:

norma imperativa nu poate fi inlaturata(ocolita) nici prin vointa partilor, nici prin dispozitia instantei; o astfel de clauza este nula.Norma dispozitiva poate fi insa inlaturata de parti sau de beneficiarul ei.

aplicarea normelor imperative se poate cere de oricare dintre parti sau de catre instanta din oficiu, in timp ce aplicarea normei dispozitive poate fi ceruta numai de catre partea vatamata sau de parte protejata prin acea norma.

incalcarea normei imperative poate fi invocata oricand pe parcursul procesului, in timp ce incalcarea normei dispozitive poate fi invocata numai in anumite termene prevazute de lege.

sanctiunea difera; la incalcarea normei imperative, sanctiunea este nulitatea absoluta a actului procedural astfel intocmit, in timp ce incalcarea normei supletive atrage nulitatea relativa a acestui act.

Pentru a stabili cand avem nulitate relativa si cand nulitatea absoluta, se apeleaza la textul de lege.Cand legea tace, caracterul sanctionator este dictat de interesul general sau special aparat prin norma respectiva.Astfel, sunt de interes general si sanctionate cu nulitate absoluta aspecte precum:

structura hotararii judecatoresti

obligarea la citarea partilor

competenta materiala si unele tipuri de competenta teritoriala

ordinea dezbaterilor

Sunt norme dispozitive, a caror incalcare atrage nulitatea relativa, urmatoarele aspecte:

dreptul de a recuza

dreptul de a exercita o cale de atac

dreptul de a cre exeutarea

dreptul de a recunoaste


7.Aplicarea legilor de procedura civila in timp si spatiu


      Aplicarea legilor de procedura civila in timp


Regula este aplicarea legii de p.c. de la intrarea ei in vigoare si pana la abrogarea acesteia.Se aplica deci principiul neretroactivitatii legii.Astfel, legea ultraactiveaza numai in 2 cazuri de exceptie, si anume:

in materia competentei, atunci cand noua lege restrange competentele si cu privire la procesele aflate pe rol.cand legea noua extinde competentele, ea se aplica chiar pentru un proces deja pornit.

in materie probatorie, daca legea noua este mai restrictiva decat legea veche, va continua sa se aplice legea veche care astfel ultraactiveaza.Daca legea noua este mai permisiva, ea se va aplica de indata.

In materie civila, casarile cu trimitere se vor face la instanta competenta dupa legea veche sub care a inceput procesul.

In materie de drept al muncii si comercial, competenta legii noi se respecta neconditionat.


      Aplicarea legilor de procedura civila in spatiu


Legile de procedura civila sunt legi teritoriale, care se aplica exclusiv pe teritoriul statului care emite legea(legi forii). Exista totusi 2 exceptii:

administrarea unor anumite probe si discutarea admisibilitatii lor, care poate avea loc si dupa legea locului sau "legea pamantului"(caz in care legea da obiceiului valoarea de izvor de drept)

posibilitatea executarii unor hotarari judecatoresti straine pe teritoriul tarii; executarea se poate numai printr-o hotarare de incuviintare a executarii hotararii straine pronuntata in prima instanta de tribunal= hotarare de exequatur. Pentru a admite o astfel de hotarare, instanta romana verifica 4 conditii:

1.hot. straina este definitiva si irevocabila

2.hot. straina sa fi fost pronuntata de instanta competenta dupa legea lor

3.hot. straina sa nu incalce ordinea de drept romana

4.sa existe un Tratat de Asistenta Juridica intre Romania si statul respectiv.

Exista posibilitatea de a se discuta incidenta legii procesual civile straine de asemenea in procesele cu elemente extranee(conform Dreptului international privat).
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact