StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Dreptul familiei: notiuni introductive. caracterizarea generala a relatiilor de familie. principiile generale ale dreptului familiei.

DREPTUL FAMILIEI: NOTIUNI INTRODUCTIVE. CARACTERIZAREA GENERALA A RELATIILOR DE FAMILIE. PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI.


Obiectivele cursului:

- definitia Dreptului familiei;

- terminologia necesara in Dreptul familiei;

- caracterizarea generala a relatiilor de familie;- principiile generale ale dreptului familiei.

CURS

1.Notiunea dreptul familiei.

Dreptul familiei reprezinta totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie, adoptie si raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte cu raporturile de familie, avand ca scop ocrotirea si intarirea familiei[1].

Dispozitiile art.101 C.fam. in contextul obligatiilor parintesti cu privire la copiii lor, precizeaza ca parintii "sunt obligati sa cre 555c26f asca copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, de invatatura si pregatirea profesionala a acestuia potrivit insusirilor lui, in conformitate cu telurile statului spre a-l face folositor colectivitatii" .

I. Familia, fenomen social

Familia a fost considerata ca o prima societate a fiecarui om. Familia este o forma a relatiilor sociale, este un produs al sistemului social. Membrii familiei sunt legati prin relatii de rudenie sau casatorie.

Din familie fac parte:

- parintii si copii, precum si alte persoane intre care exista relatii de rudenie. Si sotii singuri, fara copii formeaza o familie.

Familia tipica este cea alcatuita din soti si copii

In sens juridic, familia desemneaza grupul de persoane intre care exista drepturi si obligatii care izvorasc din casatorie, rudenie, adoptie precum si alte raporturi asimilate relatiilor de familie (de ex. copilul celuilalt sot adoptat de catre sot).

- Legea nr. 5/1973, legislatie locativa, prevedea ca in notiunea de familie include: sotii, copii lor, precum si parintii sotilor intretinuti de acestia.

- Conventia consulara dintre Romania si Italia include in notiunea de membru de familie sotul si sotia, ascendentii, descendentii membrului oficiului consular si ai sotului ori sotiei acestuia, precum si fratii si surorile sotilor, cu conditia ca acestia sa se afle in intretinerea membrului oficiului consular si sa locuiasca impreuna cu el.

- Codul familiei precizeaza ca familia desemneaza pe soti, copii lor si pe toti cei care se gasesc in relatiile izvorate din casatorie, rudenie, adoptie si relatiile asimilare cu cele de rudenie.

II Familia ca fenomen psihologic

Doua valente psihologice ne fac sa credem ca au determinat , in ultima instanta, perenitatea familiei in fata tuturor schimbarilor sociale, a oranduirilor care s-au succedat, a fortelor si ideologiilor care au ignorat-o. Cea dintai este instinctul de perpetuare a speciei, care gaseste in climatul familial mediul propice de realizare. A doua este sentimentul de solidaritate familiala, care este prezent chiar in oranduirile cele mai framantate, in momentele de criza profunda , morala si sociala .

PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI


Principiul ocrotirii casatoriei si familiei

Acest principiu este prevazut de art.1 alin. 1 C.fam., in care se arata ca statul ocroteste casatoria si familia. Potrivit acestui articol, "in Romania statul ocroteste casatoria si familia; el sprijina, prin masuri economice si sociale, dezvoltarea si consolidarea familiei."

Actele internationale privind drepturile omului consacra necesitatea ocrotirii casatoriei si familiei din partea societatii si statului.

Astfel,Declaratia universala a drepturilor omului prin art. 16 prevede: "familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului"

Pactul international privind drepturile economice, sociale, culturale prin art. 10 alin. 1 precizeaza ca:" o ocrotire si o asistenta cat mai larga cu putinta trebuie acordate familiei, element natural si fundamental al societatii, in special pentru intemeierea sa si in rastimpul cat are responsabilitatea intretinerii si educarii copiilor care sunt in sarcina sa" .

Pactul international privind drepturile civile si politice prin art. 23 alin.1 precizeaza ca: "familia este elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului"

Pentru a asigura stabilitatea familiei Codul familiei reglementeaza riguros conditiile de fond si cele de forma ale casatoriei, conditiile de desfacere a casatoriei prin divort, conditiile de nulitate a casatoriei.

Conform principiului ocrotirii casatoriei si familiei:

- legea reglementeaza riguros conditiile de fond si cele de forma ale casatoriei;

- prin lege sunt reglementate drepturile si obligatiile personale si patrimoniale ale sotilor;

- prin norme legale sunt reglementate riguros conditiile de desfacere a casatoriei prin divort;

- ocrotirea relatiilor de familie se mai realizeaza prin egalitatea dintre soti si raporturile lor cu copii;

- prin obligatia de intretinere pe care sotii o au unul fata de celalalt;

- parintii au drepturi si obligatii fata de copii lor minori.

Principiul ocrotirii intereselor mamei si copilului

Este prevazut in art.1 alin.2 Codul familiei. Din reglementarile legale se desprind urmatoarele aspecte legate de acest principiu:

- stabilirea filiatiei fata de tata si fata de mama este avuta in vedere si bine, riguros reglementata de lege;

- obligatia de intretinere;

- adoptia;

- controlul ce-l poate efectua autoritatea tutelara asupra modului cum sunt protejate persoana si bunurile copilului;

- acordarea asistentei medicale si medicamente;

- gradinite, crese, camine pentru copii;

- concedii postnatale, prenatale, ajutoare pentru mamele cu mai multi copii.

Principiul ocrotirii intereselor mamei si copului este prevazut in art.1alin.2 C.fam.astfel:"Statul apara interesele mamei si copilului si manifesta deosebita grija pentru cresterea si educarea tinerei generatii".

Actele internationale privind drepturile omului consacra necesitatea ocrotirii mamei si copilului din partea societatii si statului.

Astfel Declaratia Universala a Drepturilor Omului prevede prin art.25 alin.2. ca:"mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toti copii, fie ca sunt nascuti in cadrul casatoriei sau in afara acesteia, se bucura de aceeasi protectie sociala."[8]

De asemenea Decretul nr.212 din 31 octombrie1974 prin art.10 alin.2 prevedea ca:"ocrotire speciala trebuie acordata mamelor intr-o perioada de timp rezonabila, inainte si dupa nasterea copiilor"

Acelasi art.10 prin alin.3 spune ca:"masuri speciale de ocrotire si de asistenta trebuie luate in favoarea tuturor copiilor si adolescentilor, fara nici o discriminare din motive de filiatiune sau din alte motive. Copii si adolescentii trebuie ocrotiti impotriva exploatarii economice si sociale."[9]

Legea nr.18 din 27 septembrie1990,cu privire la drepturile copilului prevede prin art.3 alin.1 urmatoarele:" in toate deciziile care ii privesc pe copii, fie ca sunt luate de institutii publice sau private de ocrotire sociale, de catre tribunale, autoritati administrative sau organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie luate in considerare cu prioritate."[10]

Apararea intereselor mamei si copilului se realizeaza prin toate dispozitiile Codului familiei privitoare la: stabilirea filiatiei fata de mama; masuri de ocrotire a copiilor minori aflati in dificultate etc.

Principiul casatoriei liber consimtite dintre soti (art.1. alin.3)

Acest principiu este oglindit in legislatia noastra in Codul familiei art.1 alin. 3, Constitutie art.44 pct.1 ("Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti."), iar Codul familiei are aproximativ aceeasi prevedere "Familia are la baza casatoria liber consimtita intre soti".

Principiul mai este regasit in conventii internationale la care Romania este parte, cum ar fi: Declaratia Universala a drepturilor omului; Conventia asupra consimtamantului la casatorie, varsta minima la casatorie - 1984.

Principiul egalitatii in drepturi dintre barbat si femeie.

Acest principiu se aplica nu numai in relatiile de familie, dar si in toate celelalte relatii sociale.

Codul familiei se refera la acest principiu in mai multe articole, ca de ex. art.1 alin.4, art.25, art.97.

Constitutia reflecta principiul in art. 44 alin.1, art.38 alin.4 ("La munca egala femeile au salariul egal cu barbatii").

Constitutia din 13 aprilie 1948 a prevazut in mod expres acest principiu. In art.105 al acestei Constitutii se prevede ca vor fi revizuite toate actele normative existente pentru a fi puse in concordanta cu acest principiu.

Constitutia din 1952 consfinteste si ea acest principiu, facand precizarea ca femeia este egala cu barbatul in toate domeniile vietii economice, politice, de stat, culturale, asigurari sociale, retributie, invatamant, odihna s.a.

Constitutia de la 1952 a dat posibilitatea consacrarii Dreptului familiei ca ramura de drept de sine statatoare si acesta s-a petrecut prin adoptarea si punerea in aplicare a Codului familiei (1 februarie 1954).

Acest principiu a fost apoi consfintit de toate celelalte constitutii (21 august 1965; 21 noiembrie 1991) si a fost aprobat prin referendumul din 8 decembrie 1991, odata cu aprobarea constitutiei.

Principiul exercitarii drepturilor si a indeplinirii indatoririlor parintesti numai in interesul copiilor.

Acest principiu reiese din art.1 alin. 5 si art. 97 din Codul familiei. Potrivit acestui principiu drepturile parintesti se exercita numai in interesul copiilor.

Exercitarea acestui principiu se face sub controlul autoritatii tutelare.

Copii din afara casatoriei sunt egali in fata legii cu cei din casatorie (art.97 Codul familiei, art. 44 pct. 3 din Constitutie).

. Principiul potrivit caruia membrii familiei sunt datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material.

Reiese din art. 2 Codul familiei, in care se mai precizeaza ca "relatiile de familie se bazeaza pe prietenie si afectiune reciproca intre membrii ei".

La cheltuielile de familie sotii contribuie impreuna, bunurile dobandite in timpul casatoriei, cu exceptia celor provenite din alte bunuri sau valori ce constituie bunuri proprii, sunt bunuri comune. Legea mai prevede cateva situatii in care bunurile dobandite in timpul casatoriei sunt bunuri proprii, dar in afara acestor exceptii, bunurile dobandite in timpul casatoriei sunt bunuri comune, pe care le administreaza si le folosesc si dispun in comun. Nici chiar sotii nu pot hotari altfel.

Principiul monogamiei

Acest principiu este o consecinta fireasca a dragostei, care este fundamentul casatoriei. Principiul are in vedere interdictia impusa pentru femeia casatorita sau barbatul casatorit de a se mai casatori o data, daca nu a fost legal desfacuta sau anulata prima casatorie.I.P.FILIPESCU; A.I.FILIPESCU -Tratat.,op. cit.p.6.

A.BACACI si colectivul - Dreptul ., op. cit. p.7.

Victor Dan Zlatescu, Politica familiala si dreptul la planificarea familiei, Institutul roman pentru drepturile omului, Bucuresti, 1992, pg .3.

Declaratia Universala a Drepturilor Omului , art.16

Pactul international privind drepturile economice, sociale, culturale art.10.

Pactul international privind drepturile civile si politice art.23 alin. 1


F.CIUTACU-Codul.,op.cit.art.1.

Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art.25.

Decretul nr.212/1974 pentru ratificarea Pactului international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si Pactul international cu privire la drepturile civile si politice,art.10.

Legea nr.18/1990, cu privire la drepturile copilului , art.3.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact