StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Revocarea ca denuntare unilaterala

Revocarea ca denuntare unilaterala


Notiunea de revocare mai este utilizata si in sensul de denuntare unilaterala, in cazurile prevazute de lege, a actului juridic civil.


399. Revocarea mandatului. In principiu, mandatul este revocabil in orice moment prin simpla manifestare de vointa a mandantului. Aceasta regula este traditional 646f56g a. Extinctum est mandatum finita voluntate Aceasta facultate de revocare este inerenta mandatului; nu este nevoie ca ea sa fie stipulata in contract. Regula revo­cabilitatii este justificata de caracterul intuitu personae al mandatului, de faptul ca man­datul se bazeaza pe increderea acordata de mandant mandatarului.Revocarea mandatului fiind ad nutum, ea nu trebuie sa imbrace vreo forma speciala. Revocarea poate fi expresa sau tacita. Revocarea tacita trebuie sa rezulte neindoielnic din orice imprejurari. Ea poate rezulta din desemnarea unui alt mandatar pentru aceeasi afacere (art. 1555 C.civ.) fie din executarea de catre mandantul insusi a operatiunii juridice ce facea obiectul mandatului etc.

Revocarea nu cere un anumit motiv. Este suficient ca mandantul nu mai are incredere in mandatar; el apreciaza liber asupra acestui lucru. Cu atat mai mult revocarea poate interveni atunci cand mantatarul nu-si indeplineste obligatiile. Poate fi revocat atat mandatul gratuit, cat si cel salariat. Revocarea nu da nastere niciunei sanctiuni, mandatarul neputand rezilia nicio indemnizatie, chiar daca mandatul era salariat ; nu are nicio importanta daca era prevazut sau nu un termen. Intr-adevar, stipularea unui salariu nu poate duce la considerarea mandatului, nici chiar in parte, ca fiind dat in interesul mandatarului.

Totusi, libera revocare a mandatului comporta cateva temperari. Prima limita tine de abuzul de drept. Daca mandatarul probeaza ca revocarea sa are un caracter intempestiv sau abuziv sau se bazeaza pe motive ilicite, el va putea sa ceara o indemnizatie. Acest drept exista si atunci cand revocarea este facuta pentru a aduce un prejudiciu mandatarului. Malitiis non est indulgendum.

Trebuie, pe de alta parte, sa tinem cont de vointa partilor. Mandantul poate stipula ca el va putea revoca oricand mandatul fara sa-i fie angajata responsabilitatea. Dar aceasta clauza de neresponsabilitate cedeaza in fata dolului si a fraudei grave.

Mandantul se poate obliga sa nu revoce mandatul. In acest caz mandatul nu poate fi revocat fara daune. Totusi, daunele nu sunt datorate daca revocarea este rezultatul relei-credinte a mandatarului. Clauza de irevocabilitate nu are nimic contrar esentei contrac­tului de mandat. Ea semnifica faptul ca mandantul are obligatia sa nu revoce si daca revoca trebuie sa plateasca daune-interese, desigur, daca nu probeaza ca mandatarul era in culpa si aceasta culpa a fost cauza revocarii; dar culpa trebuie sa fie grava.

Daunele ce va plati mandantul pot fi stabilite in avans de parti si in acest caz ele nu pot fi reduse, in genere de judecator, sau pot fi convenite indirect: ele rezulta atunci din faptul ca partile au vrut ca mandatul sa fie irevocabil.

Revocarea poate, de asemenea, sa fie supusa unei conditii sau se poate decide ca mandatul va fi irevocabil doar inlauntrul unui termen.

O alta limita pusa revocarii rezulta din aprecierea interesului in vede­rea caruia a fost dat mandatul. Astfel mandatul conferit in interesul mandantului si man­datarului in acelasi timp nu va putea fi revocat liber de mandant. Tot astfel, mandatul conferit in interesul mandantului si al unui tert nu va putea fi revocat decat cu consimtamantul tertului.

Capacitatea ceruta pentru a revoca mandatul este aceeasi cu cea necesara conferirii lui.

Revocarea mandatului trebuie sa fie cunoscuta mandatarului. In caz contrar, ceea ce el face in numele mandantului este valid (art. 1557 C.civ.).

Revocarea, chiar adusa la cunostinta mandantului, nu poate fi opusa tertilor; actele incheiate de mandatarul revocat cu tertii sunt valide, daca acestia sunt de buna-credinta (art. 1554 C.civ.). Dar, in acest caz, mandantul are recurs contra mandatarului sau.

Revocarea isi produce efectele din ziua in care man­datarul a luat cunostinta de ea, nu din cea in care mandantul a luat decizia de revocare. Ea produce efecte doar pentru viitor. Fata de terti, ea produce efecte din momentul in care ei o cunosc. Revocarea nu trebuie sa fie neaparat totala; este admisa revocarea partiala.


400. Revocarea contractului de locatiune pe durata nedeterminata. Daca partile sau legea n-au determinat durata locatiunii, contractul de locatiune poate fi revocat unilateral de oricare dintre parti, cu conditia respectarii termenului de preaviz (art. 1436 C.civ.). Revocarea unilaterala a contractului de locatiune nu poate avea caracter sanctionator tocmai datorita faptului ca legea, prin prevederea termenului de preaviz, ocroteste interesele partii careia i se comunica desfiintarea contractului si "nu credem ca ar fi posibila o sanctiune cu facultatea pentru cel sanctionat de a se feri de efectele ei"


401. Contractul de inchiriere. Locatorul nu poate denunta unilateral contractul de inchiriere. El sau alte persoane indreptatite pot cere desfacerea contractului si evacuarea chiriasului numai pentru motivele si in conditiile prevazute de lege.

In ceea ce-l priveste pe locatar, acesta are dreptul sa denunte unilateral contractul, cu conditia de a anunta, in scris, pe locator, cu cel putin 30 de zile inainte de mutarea din locuinta inchiriata. Stipularea acestui termen de preaviz face sa dispara caracterul de sanctiune al revocarii, la fel ca in cazul contractului de locatiune pe durata nedeterminata.


402. Contractul de societate pe durata determinata. Posibilitatea revocarii unilaterale a acestui contract este prevazuta de art. 1523 pct. 5 si 1527 C.civ. Conform art 1527 C.civ., "Desfacerea societatii prin vointa unei parti urmeaza numai atunci cand durata ei este nemarginita; ea se efectueaza prin renuntare notificata tuturor partilor, intrucat se face cu buna-credinta si la timp". Astfel, prin grija legiuitorului de a evita desfacerea intempestiva a contractului prin prevederea obligatiei de notificare a tuturor partilor, revocarea isi pierde caracterul sanctionator.


403. Contractul de depozit. Acest contract poate fi revocat unilateral numai de catre deponent. Prin urmare, bunul va trebui restituit deponentului imediat ce acesta il cere, indiferent daca se prevazuse sau nu vreun termen pentru restituirea bunului depozitat (art. 1611 C.civ.).

Indiferent daca depozitul este fara termen sau cu termen, iar deponentul cere inapoierea bunului inainte de implinirea termenului, aceasta revocare nu-l poate afecta pe depozitar, deci este lipsita de caracterul sanctionator
Citat dupa D. Alexandresco, op. cit., p. 613.

Planiol, op. cit., p. 727.

De la latinescul nutus, care inseamna "semn manifestand vointa".

D. Delebecque, op. cit., p. 429; D. Alexandresco, op. cit., p. 614; Planiol, op. cit., p. 727.

B. Wahl, op. cit., p. 432.

L. 38, in medio, Dig., De rei vindicatione, citat dupa D. Alexandresco, op. cit., p. 614.

D. Delebecque, op. cit., p. 430.

S. de la Marmière, Le mandat irevocable, R.T.D. civ., 1937, p. 261.

D. Alexandresco, op. cit., p. 614.

Ibidem, p. 615.

Termenul de preaviz consta in intervalul de timp cuprins intre manifestarea vointei de a desface contractul si data la care contractul urmeaza sa inceteze in urma denuntarii; acest termen se poate stabili prin conventia dintre parti sau, in lipsa acesteia, se stabileste in functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului (art. 1443 C.civ.) si are drept scop ca cealalta parte sa gaseasca un locatar (daca preavizul a fost dat de locatar) sau un alt lucru similar pe care sa-l ia in locatiune (daca denuntarea vine din partea locatorului).

S. Ionescu, op. cit., p. 165.

Ibidem, p. 166.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact