StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial
Trimite articolul prin email Clasificarea contractelor : Drept comercial Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Clasificarea contractelorClasificarea contractelor


Relatiile interumane dau nastere unei diversitati de contracte care se grupeaza dupa diferite criterii. Operatiunea clasificarii are utilitate practica deoarece inlesneste activitatea concreta de aplicare a regimului juridic adecvat unui anumit raport juridic.

Unele clasificari ale contractelor sunt consacrate expres de textele Codului civil, altele rezulta implicit din acest act normativ, iar unele sunt realizate de catre doctrina juridica de drept civil. Doctrina dreptului comercial cun 343e44d oaste si ea unele criterii de clasificare a contractelor.

Clasificarile contractelor nu se exclud una pe alta, un contract poate fi incadrat in mai multe clasificari:a) Clasificarea contractelor dupa modul de formare

Dupa acest criteriu, contractele se impart in contracte consensuale, solemne (formale) si reale.

Contractele consensuale constituie regula generala, pentru formarea lor fiind suficient simplul acord de vointa al partilor contractante.

Contractele reale si cele solemne constituie exceptii.

In contractele solemne, consimtamantul partilor trebuie sa fie manifestat intr-o anumita forma prevazuta de lege. Ea consta, de regula, in redactarea unui inscris autentificat. Forma este ceruta fie pentru incheierea si existenta contractului (de exemplu, vanzarea-cumpararea terenurilor), fie ca element probatoriu (de exemplu, contractul de asigurare). Contractele reale sunt acele contracte care se incheie in mod valabil din momentul remiterii materiale a bunului ce face obiectul contractului (depozitul, imprumutul etc.).


b) Clasificarea contractelor dupa continutul lor

In functie de continutul lor, contractele se pot clasifica in contracte bilaterale sau sinalagmatice si contracte unilaterale.

Contractele bilaterale se caracterizeaza prin reciprocitatea obligatiilor ce intra in sarcina ambelor parti. Intre prestatiile partilor exista o interdependenta, obligatia uneia dintre parti este cauza obligatiei celeilalte parti (vanzarea-cumpararea, schimbul etc.).

In cazul contractelor unilaterale exista obligatia doar pentru o singura parte (de exemplu, contractul de depozit cu titlu gratuit). Contractele unilaterale nu se confunda cu actele juridice unilaterale. Contractele, chiar unilaterale, exprima vointa ambelor parti, pe cand actul juridic unilateral exprima vointa unei singure persoane (de exemplu, oferta de a contracta).

Cu privire la interesul clasificarii sunt de mentionat, mai ales, aspectele referitoare la dovada contractelor si la efectele acestora. Atunci cand proba contractului se face prin inscris sub semnatura privata, la contractul bilateral se aplica formalitatea multiplului exemplar, iar contractului unilateral, care contine obligatia de plata a unei sume de bani, se incheie un singur exemplar.

c) Clasificarea contractelor dupa interesul urmarit de parti

In functie de interesul (scopul) urmarit de parti, contractul se clasifica in doua categorii: contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit.

Atunci cand partile urmaresc o reciprocitate de prestatie, un avantaj material, contractul este cu titlu oneros: contractul de vanzare-cumparare, contractul de transport etc. Dimpotriva, daca contractul procura un avantaj material celeilalte parti, fara un contraechivalent, este cu titlu gratuit: donatia. Unele contracte pot fi numai oneroase: vanzarea-cumpararea (gratuita devine donatie), schimbul; altele pot fi numai gratuite: imprumutul de folosinta (daca devine oneros este un alt contract de inchiriere) etc. Exista contracte care pot fi atat oneroase cat si gratuite: depozitul, mandatul etc.

d) Clasificarea contractelor dupa durata de executare

Dupa criteriul mentionat, contractele se impart in contracte cu executare imediata si cu executare succesiva. Spre deosebire de contractele cu executare imediata, a caror indeplinire se produce intr-un singur moment, contractele cu executare succesiva se executa treptat, in timp (contractul de inchiriere, de asigurare etc.). Este posibil ca, prin vointa lor, partile sa convina ca un contract, care in mod obisnuit se executa dintr-o data, sa capete o executie succesiva (vanzarea-cumpararea cu plata in rate). Numai in ipoteza contractelor cu executare succesiva se poate pune problema unei suspendari a executarii, din motive de forta majora, pe toata durata imposibilitatii de executare.

e) Clasificarea contractelor dupa legatura dintre ele

Dupa unele corelatii existente intre ele, contractele se impart in: contracte principale si accesorii.

Contractele principale au existenta de sine statatoare, pe cand cele accesorii nu exista decat ca anexe ale acestora, fiind destinate sa le asigure executarea (garantia mobiliara, ipoteca, cautiunea). Stingerea obligatiilor care formeaza obiectul contractului principal produce de drept stingerea acelora care constituie obiectul contractului accesoriu.

f) Clasificarea contractelor dupa momentul cand este apreciata existenta si intinderea prestatiilor

Dupa criteriul mentionat contractele pot fi comutative si aleatorii.

Contractul comutativ este acel contract in care existenta si intinderea prestatiilor, datorate de catre parti, sunt certe si pot fi apreciate si evaluate chiar in momentul incheierii contractului.La contractul aleatoriu existenta si intinderea prestatiilor asumate de parti sau de una din ele depinde de un eveniment incert, ceea ce face ca la momentul perfectarii contractului sa nu fie posibila nici calcularea intinderii prestatiilor, nici cunoasterea cuantumului castigului ori a pierderii sau chiar daca va exista un castig sau pierdere (contractul de asigurare).

g) Clasificarea contractelor dupa modul in care se exprima vointa partilor

Doctrina si jurisprudenta contemporana considera ca este necesar sa se retina si o clasificare dupa modul in care se exprima vointa partilor: contracte negociabile, contracte de adeziune si contracte dirijate.

In cazul contractelor negociabile partile, de comun acord, stabilesc continutul clauzelor contractuale. Desi au inca o pondere importanta, numarul lor s-a redus treptat.

In contractul de adeziune continutul este stabilit in mod unilateral, cealalta parte poate adera sau nu la contract (de exemplu, contractul de asigurare).

Majoritatea contractelor de adeziune sunt tipizate (contractul de transport de marfuri, contractul bancar etc.). Clauzele esentiale sunt dinainte fixate, pe formulare imprimate, intocmite de autoritatea respectiva. Astfel, contractele bancare sunt reglementate de Banca Nationala a Romaniei.

Contractele dirijate sunt acele contracte care aduc atingere libertatii de incheiere a contractelor, prin interzicerea sau reglementarea unor clauze. Intalnim asemenea situatii in: dreptul muncii prin fixarea duratei muncii, a unui salariu minim, a duratei concediului etc., in scopul protectiei salariatilor; dreptul comercial prin fixarea unor clauze in contractele de societate comerciala.

Contractele impuse sau fortate sunt cele pe care legea le reglementeaza in cazuri limita. Incheierea contractului este obligatorie, datorita monopolului pe care-l detine una din parti (de exemplu, contractul de furnizare a energiei electrice). Incheierea contractetor de acest fel mai este impusa si de vointa legiuitorului de a proteja interesele generale ale consumatorilor (de exemplu, asigurarea obligatorie a unor bunuri).

h) Clasificarea contractelor dupa ramura de drept care le reglementeaza

Dupa acest criteriu contractele pot fi civile, comerciale si care apartin altor ramuri de drept. Separarea dintre dreptul contractelor civile si dreptul contractelor comerciale s-a produs in timp, urmare a unui proces de lunga durata. Finalitatea a fost desprinderea din trunchiul dreptului civil a normelor care reglementeaza contractele comerciale. Dreptul civil a devenit un drept privat comun, iar dreptul comercial, un drept special fata de cel civil. Aceasta inseamna ca legislatia civila a contractelor se aplica si contractelor comerciale, in masura in care legislatia comerciala nu dispune altfel. Impletirea de norme juridice este efectul dispozitiilor art. 1 C. com. "in comert se aplica legea de fata, unde nu dispune se aplica Codul civil".

Dreptul contractelor comerciale inmanunchiaza mai multe categorii de reguli: reguli stabilite de teoria generala a contractelor civile; reguli particulare fiecarei categorii de contracte civile din care deriva sau cu care se aseamana; reguli speciale privitoare ia contractele comerciale; reguli specifice fiecarui contract comercial. Astfel, de exemplu, contractului de vanzare-cumparare comerciala ii sunt aplicabile normele Codului civil privind contractul in general, normele aceluiasi cod privind vanzarea-cumpararea civila, normele Codului comercial privind vanzarea-cumpararea comerciala si reguli comerciale speciale referitoare la anumite vanzari (de exemplu, vanzarea la bursa sau vanzarea prin licitatie).

Contractele civile sunt dominate de un putemic spirit moral: consensualismul, executarea cu buna-credinta a obligatiilor asumate, respectarea drepturilor celorlalti parteneri. Acestui spirit moral i se alatura, in cazul contractelor comerciale, spiritul de afaceri: preocuparea pentru eficienta, libera concurenta, repartizarea echilibrata a riscului contractual.

i) Clasificarea contractelor comerciale in functie de complexitatea si structura lor

Dupa acest criteriu contractele se impart in: unitare, atunci cand implica, prin natura lor, un singur acord de vointa al partilor (contractul de vanzare comerciala, mandatul comercial etc.); complexe, cu o structura plurivalenta, fiind cuprinse mai multe acorduri de vointa si care sunt legate intre ele printr-o finalitate economica comuna (contractul de leasing, contractul de factoring etc.).


j) Clasificarea contractelor comerciale in functie de durata pentru care au fost incheiate

In raport cu acest criteriu contractele se pot clasifica in trei grupe: contracte de scurta durata care se incheie pentru operatiuni ocazionale si care se executa dintr-o data sau a caror executare nu depaseste un an; contracte de durata medie care se executa intr-o perioada de pana la cinci ani; contracte de lunga durata care se executa succesiv pe o perioada mai mare de cinci ani.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact