StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial

Dizolvarea si fuziunea societatilor comerciale

DIZOLVAREA SI FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERCIALE


Dizolvarea societatilor comerciale si consecintele juridice ale dizolvarii


Modalitatea incetarii unei societati comerciale, indiferent de forma sa de constituire, este dizolvarea. Leg 727f59h ea nr. 31/1990 stabileste o procedura cu doua faze distincte, cea a dizolvarii urmata de lichidare. Procedura dizolvarii constituie o faza distincta si numai dupa parcurgerea cesteia se poate trece la faza lichidarii societatii care se dispune de adunarea generala competenta sa numeasca si lichidatorii.Conform art. 169 din Legea nr. 31/1990, orice societate se dizolva:

a)      prin trecerea timpului stabilit pentru durata sa;

b)      prin imposibilitatea realizarii obiectului pentru care a fost constituita;

c)      prin faliment;

d)      prin hotararea adunarii generale;

e)      reducerea capitalului la jumatate (art. 10) in cazul societatilor pe actiuni sau pentru restul societatilor, sub minimul stabilit pentru fiecare forma de societate in parte. In aceasta situatie reducerea capitalului social, nu atrage de drept dizolvarea, asociatii putand lua hotararea de a-l completa, situatie in care societatea va putea sa-si continue activitatea;

f)        in cazul specific al societatilor pe actiuni dizolvarea va putea interveni daca numarul actiunilor s-a redus sub 5 si au trecut mai mult de 6 luni de la aceasta data.

Conform art. 170 din Legea nr. 31/1990, dizolvarea societatilor in nume colectiv, cu raspundere limitata si in comandita simpla si pe actiuni poate interveni datorita falimentului, incapacitatii, excluderii, sau retragerii asociatului.

Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului trebuie inscrisa si publicata in Monitorul Oficial conform art. 173, pentru a putea fi opozabila tertilor. Acestia au insa dreptul de a se opune pe cale judiciara, opozitia tertilor atragand suspendarea masurii.

Consecintele juridice ale dizolvarii

Masura dizolvarii societatii, indiferent ca a intervenit prin hotarare judecatoreasca sau prin hotararea adunarii generale (sau a asociatilor) reprezinta o prima etapa in procesul incetarii activitatii sale. Ca persoana juridica societatea continua sa existe avand cu totul alte atributii. Aceste atributii sunt exercitate de administratorii sau de lichidatorii de semnati in acest caz.

Toata activitatea pe care o vor desfasura lichidatorii este destinata transformarii patrimoniului societatii in numerar pentru plata datoriilor si impartirea activului intre asociati. Perioada care incepe odata cu dizolvarea societatii si se intinde pana la impartirea activului intre asociati este denumita perioada lichidarii, astfel ca singurele operatii permise sunt cele specifice scopului urmarit, societatea nemaiputand exercita in mod legal nici un act de activitate comerciala.


Fuziunea societatilor comerciale


Atat dizolvarea cat si fuziunea sunt evenimente in viata societatilor comerciale care atrag o modificare a actului constitutiv si a statutului. Spre deosebire de dizolvare care este actul premergator al incetarii personalitatii juridice si a calitatii de subiect de drept, fuziunea sub ambele forme ale sale, nu este decat o modalitate de reorganizare a persoanei juridice.

Printre cauzele care determina doua sau mai multe societati comerciale sa fuzioneze sunt formarea unei societati noi cu capital mai important, sau suprimarea concurentei intre acele societati care au acelasi obiect.

Operatiunea fuziunii poate intervenii in doua moduri diferite, respectiv prin constituirea unei noi societati, sau incorporarea la una din societatile existente.

Constituirea unei societati noi se realizeaza prin pierderea identitatii si personalitatii juridice a societatilor care fuzioneaza. In cazul fuziunii prin incorporare una din societati isi continua existenta incorporand pe celelalte societati care dispar.

Cum fuziunea se realizeaza prin modificarea actului constitutiv si a statutului originar, fiecare societate care participa la fuziune, chiar daca isi pierde identitatea de persoana juridica, trebuie sa respecte conditiile de forma si publicitate prevazute pentru constituirea societatii. Pentru nu a prejudicia drepturile tertilor sau ale creditorilor va trebui incheiat si publicat bilantul fiecarei societati. Pentru a garanta drepturile tertilor si a creditorilor fuziunea nu va deveni operanta decat dupa trei luni de la publicarea in Monitorul Oficial, perioada in care creditorii societatii vor putea face opozitie ceea ce suspenda executarea fuziunii pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.


Lichidarea societatilor comerciale


Prin lichidare trebuie inteleasa nu numai incetarea functionarii ca persoana juridica a societatilor comerciale, dar din punct de vedere strict juridic, ca un complex de operatii financiare, economice, administrative si juridice al carui scop este realizarea activului social, achitarea pasivului,si distribuirea a ceea ce a mai ramas, in afara beneficiilor.

Lichidarea se face in primul rand in interesul asociatilor dar si in interesul creditorilor. Pentru aceste ratiuni societatea intrata in lichidare trebuie sa aiba personalitate juridica si sa ramana un subiect de drept distinct de subiectii de drept, persoane fizice sau juridice, care au constituit-o.

Operatiile de lichidare se efectueaza de administratorii societatii pana la numirea lichidatorilor, dupa care orice activitate a acestora inceteaza. Lichidatorii pot fi numiti prin hotarare judecatoreasca sau prin actul de modificare a societatii. Dupa intrarea lor in functie vor trebui a incheie un bilant din care sa rezulte situatia economica si financiara a societatii.

Conform art. 173 din Legea nr. 31/1990 se recunosc lichidatorilor anumite drepturi utile pentru realizarea sarcinilor ce le revin. Astfel lichidatorii:

a)      pot sa aduca la indeplinire toate operatiile de comert necesare lichidarii;

b)      pot fi subiecti de drept procesual activ si pasiv;

c)      pot sa faca acte de dispozitie scotand la licitatie publica atat bunurile mobile cat si imobile ale societatii;

d)      pot face tranzactii, sa lichideze si sa incaseze creantele societatii;

e)      sa contracteze imprumuturi neipotecare sau sa faca operatii cambiale.

Sunt interzise lichidatorilor urmatoarele:

ipotecarea bunurilor societatii aflate in lichidare;

nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor sociale care s-ar cuveni acestora.

Pentru societatile de persoane, inclusiv societatile cu raspundere limitata, este prevazut in art. 185 al legii, ca numirea lichidatorilor sa fie facuta de toti asociatii, daca nu se prevede altfel. Pentru cazul in care nu va fi intrunita unanimitatea voturilor, numirea va fi facuta de instanta judecatoreasca la cererea oricarui administrator al societatii.

Pentru societatile de capital, conform art. 187 din lege, numirea lichidatorilor se face de adunarea generala.Aceasta se hotaraste cu majoritatea necesara pentru modificarea statutului.

Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii pe o perioada anterioara, incepand cu ultimul bilant.

In ce priveste durata operatiilor de lichidare, daca aceasta se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii vor fi obligati sa intocmeasca un bilant anual.

Bilantul insotit de raportul cenzorilor, se va depune la Registrul Comertului si va fi publicat in Monitorul Oficial.

Lichidatorii sunt mandatari comerciali, retributia lor va fi in proportie cu rezultatele lichidarii iar nu cu perioada de timp in care au activatca mandatari. Aceasta dispozitie va avea drept consecinta urgentarea operatiilor, lichidatorii in alte conditii, fiind tentati de a intarzia efectuarea lucrarilor.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact