StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial

Subiectele dreptului comercial

SUBIECTELE DREPTULUI COMERCIAL


1.Generalitati


2.Comerciantul persoana fizica

2.1 Determinarea notiunii


2.2 Conditiile impuse comerciantului persoana fizica2.2.1 Aspecte generale

2.2.2 Comerciantul-angajat propriu

2.2.3 Comerciantul-agent permanent

2.2.4 Capacitatea comerciantului persoana fizica

2.2.5 Incompatibilitati, decaderi si interdictii

2.2.6 Activitatea desfasurata de comerciantul persoana fizica

2.2.7 Desfasurarea comertului in nume propriu

2.2.8 Desfasurarea comertului pentru obtinerea unui profit

2.2.9 Desfasurarea comertului pe riscul comerciantului

2.2.10 Obtinerea autorizatiilor prevazute de lege


2.3 Statutul juridic al comerciantului

2.3.1 Inregistrarea in registrul comertului

2.3.2 Efectele inregistrarii

2.3.3 Raspunderea comerciantului pentru nerespectarea dispozitiilor cuprinse in Legea privind registrul comertului

2.3.4 Radierea inregistrarilor

2.3.5 Intocmirea registrelor comerciale

2.3.6 Alte obligatii ale comerciantilor


1.GENERALITATI


Subiectele in dreptul comercial sunt participantii la raporturile comerciale, in principal comerciantii, fie ca sunt persoane fizice, fie ca sunt persoane juridice, respective societati comerciale.

Potrivt art 7 C.com. " Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesie obisnuita, si societatile comerciale"

Asadar conform dispozitiilor din Codul Comercial, comerciantii sunt:

persoanele fizice care exercita in mod obisnuit, cu titlu de profesie, o activitate de comert

societaile comerciale, indiferent daca acestea sunt cu capital privat, mixt sau de stat


2. COMERCIANTUL PERSOANA FIZICA


2.1 Determinarea notiunii


Raportand definitia legala, cea prevazuta de art.7 C.com, la categoriile de comercianti a caror statut juridic este reglementat de legea romana, rezulta ca pentru ca o persoana fizica sa fie considerata drept comerciant ea trebuie sa savarseasca acte de comert ca pe o profesiune obisnuita.

Dispozitia cuprinsa in art.7 din C.com nu poate fi privita ca unica sursa ce conduce la stabilirea conditiei de comerciant, ci trebuie completata si cu aspectele subiective ce tin de insasi carcateristicele persoanei ce tinde a deveni comerciant.


2.2.1 Aspecte generale


In doctrina de specialitate conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoana fizica in calitate de comerciant au fost grupate in doua mari categorii

conditii referitoare la persoana, impartite la radul lor in doua categorii

conditii necesare protejarii persoanei care realizeaza activtatea de comert(conditii referitoare la capacitatea juridical)

conditii necesare protejarii intereselor generale, respectiv a protejarii intereselor oricarui tert care i-ar putea fi opozabil actul indeplinit de persoana respective(care se refera la cauze de incapacitate sau de incompatibilitate)

2. conditii referitoare la activitate, care presupune cu necesitate indeplinirea faptelor(actelor) de comert cu titlu de profesie

In prezent dispozitiile cuprinse in definitia data de art.7 din C.com se completeaza cu reglementari specifice in domeniu ce se regasesc in Legea nr.507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice.

Avand in vederile prevederile din aceasta lege si cele din Codul Comercial, rezulta urmatoarele conditii pentru ca o persoana sa devina comerciant:

persoana fizica sa aiba capacitatea juridica ceruta de lege

persoana fizica sa exercite in mod obisnuit cu titlu de profesie fapte de comert

comertul astfel desfasurat sa se fi realizat in nume propriu

activitatea coemrciantului sa aiba drept scop obtinerea de profit, excluzand activitatea nelucrativa. Practic activitatea comerciantului trebuie sa se finalizeze intr-un castig din care acesta sa-si poata asigura existenta

comerciantul persoana fizica trebuie sa actioneze asumandu-si integral riscul comertului sau

comerciantul persoana fizica trebuie sa fie autorizat in conditiile legii


2.2.2 Comerciantul-angajat propriu

Atat membrii asociatiei familiale, cat si cei care desfasoara activitati economice in mod independent sunt denumiti de legiuitor in Legea nr.507/2002 angajati proprii.

Aceasta lege prevede in mod expres ca angajatul propriu nu presupune raporturi de munca fata de un angajator, ci aceasta calitate se refera la dreptul celui in cauza de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de legile speciale din domeniile prevazute mai sus.

Mai mult decat atat aceasta lege interzice in mod imperative si expres atat pentru comerciantii independenti, cat si pentru cazul asociatiilor familiale dreptul ca acestia sa incheie contract individual de munca cu salariati pentru desfasurarea activitatilor autorizate.(deci nici o asociatie nu poate angaja personal cu contract individual de munca)


2.2.3 Comerciantul - agent permanent


Prin Legea 509/2002 s-a reglementat institutia agentilor comerciali permanenti.

Astfel, in sensul legii, prin agent comercial permanent se intelege comerciantul persoana fizica sau juridical care, in calitate de intermediary independent este imputernicit in mod statornic:

- sa negocieze afaceri pentru o alta persoana fizica sau juridica - comitentul (aceasta problema s-a discutat in cursul 2 faptele de comert-si este un fapt de comert obiectiv si anume in cadrul actelor de intermediere in operatiunile de schimb purtand asupra muncii organizate, intreprinderile, intreprinderile de agentii si oficii de afaceri)

- sa negocieze sis a incheie afaceri in numele sip e seama comitentului

- sa presteze aceasta activitate in nume propriu, ca acte de comert, ca pe o adevarata profesie, in schimbul unei renumeratii


2.2.4 Capacitatea comerciantului persoana fizica(prima conditie)

O persoana fizica dobandeste capacitatea de a fi comerciant de la implinirea varstei de 18 ani, potrivit prevderilor din C.com. art 13 si a prevederilor art.4 alin 1 din Legea 507/2002. Nici interzisii nu pot fi comercianti.

Potrivit dreptului civil, capacitatea civila a persoanei fizice se imparte in doua categorii capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu.

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice este acea parte a capacitatii civile care consta in aptitudinea omului de a avea drepturi si obligatii civile.

Caracterele juridice ale capacitatii de folosinta:legalitatea (reglementata prin lege, sub toate aspectele, instituire, inceput, continut si incetare), generalitatea (exprima numai aptitudinea generala, abstracta de a avea drepturi si obligatii), inalienabilitatea (nu poate forma obiect de renuntare in tot sau in parte), intangibilitatea (nu i se pot aduce limitari, ingradiri, decat prin texte exprese de lege), egalitatea.

Inceputul capacitatii:la data nasterii dovedita cu certificatul de nastere. Exceptie in cazul mostenirilor, persoana ce sucede trebuie sa existe in momentul deschiderii succesiunii. Copilul conceput se considera ca exista. Copilul nascut mort este considerat ca nu exista. Timpul legal al conceptiunii este timpul cuprins intre a trei suta si a sutaoptzecea zi dinaintea nasterii copilului.

Incetarea capacitatii de folosinta odata cu moartea persoanei.

Capacitatea de exercitiu, capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatii, savarsind acte juridice.

Capacitatea de exercitiu are trei ipostaze:

lipsa capacitatii de exercitiu, minorii sub 14 ani, interzisii

capacitatea de exercitiu restransa, minorii intre 14-18 ani

capacitatea de exercitiu deplina, majorii, persoanele peste 18 ani

Fata de textele legale putem concluziona:

- comerciantii persoane fizice pot presta activitatea economica in mod independent numai de la varsta de 18 ani, la aceasta varsta dobandind capacitate comerciala

- persoanele fizice pot presta activitate in cadrul asociatiilor familiale de la varsta de 16 ani, in calitate de angajati proprii (asa cum ii defineste Legea 507/2002 in cuprinsul art.3 alin.1) cu conditia san u aiba calitatea de reprezentanti ai acelor asociatii familiale.

Potrivit legii mai sus mentionate asociatia familiala se constituie din membrii de familie care locuiesc in aceeasi localitate si care hotarasc asocierea pentru obtinerea unui profit. Asociatia se constituie la initiative unei persoane fizice din cadrul familiei respective, aceasta persoana fiind si reprezentantul asociatiei in relatiile cu tertii.

Rezulta ca cel din initiative caruia s-a constituit asociatia familiala sau un imputernicit al acestuia au calitatea de reprezentanti in relatiile cu tertii penrtu subiectul colectiv de drept-asociatia familiala-in cazul acestora legea impunand in mod expres implinirea varstei de 18 ani. Pentru ceilalti membri ai asociatiei este suficienta implinirea varstei de 16 ani.

Capacitatea deplina a femeii casatorita inainte de implinirea varstei de 18 ani este recunoscuta numai pentru actele civile.


2.2.5 Incompatibilitati, decaderi si interdictii

Incompatibilitati

Activitatea de comert, datorita caracterului sau specuativ, este incompatibila cu anumite functii sau profesii.

Nu pot fi comercianti datorita functiei: parlamentarii , functionarii publici, magistratii(judecatorii, procurorii), militarii

Nu pot fi comercianti datorita profesiei, acele persoane care exercita profesiuni liberale:avocatii, notarii, medicii

Se considera ca activivitatea pe care o desfasoara cei care presteaza o profesiune liberala nu are caracter speculativ, chiar daca se obtine, evident un castig. De altfel, art.1, alin.2 din Legea nr.507/2002, stabileste in mod expres faptul ca prevederile legii nu sunt aplicabile persoanelor fizice care au dreptul de a exercita profesii in baza unor legi speciale
Decaderi††

Decaderile au in vedere faptul ca o persoana poate deveni comerciant in masura in care in cadrul profesiunii de comerciant reputatia san nu este atinsa de savarsirea unor fapte ce l-ar putea face nedemn pentru o astfel de calitate.

In aceste conditii decaderile privesc in general fapte infractionale savarsite de comercianti si care au legatura in mod direct sau indirect cu activitatea pe care o presteaza

In acest sens persoanele care au fost condamnate penal pentru una din infractiunile prevazute de lege, nu mai pot exercita profesiunea de comerciant, daca prin hotararea judecatoreasca de condamnare s-a interzis condamnatului exercitarea profesiei de comerciant, ca o masura complimentara.


Interdictii

Pot fi legale sau conventionale

Interdictiile legale se refera la anumite activitati care nu pot face obiectul comertului particular(privat) si care sunt monopol de stat (de ex. prospectarea si extractia carbunelui, a minereurilor feroase) sau activitati care sunt considerate infractiuni (de ex.fabricarea sau comercializarea unor droguri sau narcotice in alt scop decat de medicament)

Aceste interdictii sunt prevazute prin lege

Interdictiile conventionale sunt stabilite sub forma clauzelor inserate in contract si produc efecte intre partile contractante( de ex.vanzatorul fondului de comert se oblige ca pentru o anumita perioada sa nu se stabileasca in acel loc pentru exercitarea aceluiasi comert, sau san nu vanda aceleasi categorii de produse)

Interdictiile mai pot fi generale sau speciale. Interdictiile generale sunt cele care privesc orice comerciant(in principiu cele legale) in timp ce interdictiile speciale functioneaza conform legii dar numai pentru o anumita categorie de comercianti.

Ex.

cu privire la comerciantul agent comercial permanent, i se poate impune o anumita restrangere a activitatii printr-o clauza de neconcurenta expresa

cu privire la faptul ca o persoana poate sa desfasoare activitati economice in nume propriu sau in cadrul unei asociatii familiale numai in masura in care starea sanatatii ii permite sa presteze activitatea

2.2.6 Activitatea desfasurata de comerciantul persoana fizica(a doua conditie)

Persoana fizica trebuie sa exercite in mod obisnuit, cu titlu de profesie, fapte de comert. Activitatea trebuie sa aiba carcater continuu, repetat.


2.2.7 Desfasurarea comertului in nume propriu(a treia conditie)

Persoana care exercita o activitate de coemrt in numele sip e seama altei persoane, nu dobandeste calitatea de coemrciant.

Astfel nu sunt comercianti auxiliarii de comert (prepusul, procuristul, vanzatorul, comisul-voiajor) deoarece actele de comert pe care le incheie nu sunt in nume propriu ci, in numele sip e seama comerciantului la care sunt angajati sau pentru care lucreaza.


2.2.8 Desfasurarea comertului pentru obtinerea unui profit(a patra)

Activitatea sa se finalizeze intr-un castig din care sa-si asigure cel putin existenta.


2.2.9 Desfasurarea comertului pe riscul comerciantului(a cincea)

Comerciantul trebuie sa actioneze in numele sau si cu raspundere nelimitata. Comerciantul trebuie sa depuna toata diligenta pentru eliminarea riscului din afaceri.

Raspunderea nelimitata este carcateristica pentru comerciantul persoana fizica, deoarece comerciantul debitor raspunde pentru datoriile ce izvorasc din fapte(acte)de comert cu intreaga sa avere, cu toate bunurile mobile si immobile prezente si viitoare care se gasesc in patrimonial sau ca persoana fizica.


0 Obtinerea autorizatiilor prevazute de lege

Potrivit legii 507/2002 pentru ca o persoana fizica sa poata desfasura o activitate economica in mod independent sau o asociatie familiala sa se poata infiinta si functiona trebuie sa obtina in prealabil o autorizatie eliberata in conditiile legii

Autorizatia se elibereaza la cerere de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respective ai sectoarelor municipiului Bucuresti pe a carui raza teritoriala isi au domiciliul persoanele fizice.

De mentionat ca potrivit aceleiasi legi pot desfasura activitati economice in mod independent sau pot constitui asociatii familiale nu numai cetatenii romani ci si cetatenii statelor member ale Uniunii Europene si a celorlalte state apartinand spatiului economic European.

La cererea de obtinere a autorizatiei, persoana fizica sau reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa anexeze o dcumentatie formata din:

-cazier judiciar

-copii de pe actele de identitate(in cazul asociatiilor de pe actele tuturor asociatilor)

-certificatul medical care sa confirme ca starea sanatatii permite acestaora desfasurarea activitatii pentru care au solicitat autorizatia

- in cazul persoanelor fizice, cetateni straini, se vor depune actele din care sa rezulte locul de resedinta al acestora in Romania

- documentele care atesta calificarea profesionala atat pentru persoana fizica independenta, cat si pentru membrii asociatiei familiale(una din conditiile pentru ca o persoana sa poata desfasura activitati economice in mod independent)

Cererea de autorizare este cerere tip care trebuie sa cuprinda in mod obligatori semnatura solicitantului, iar in cazul asciatiei familiale a tuturor asociatilor.

Cererea si docuemntatia se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii, si fiind un act al administratiei publice el poate fi atacat in contencios.

Exercitarea activitatilor economice fara autorizatia emisa in conditiile legii constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

Dupa obtinerea autoriatiei aceasta poate fi completata si cu late activitati, autorizatia fiind unica, ea poate fi suspendata sau anulata, iar in cazul cand intervine o renuntare la autorizatie aceasta se solutioneaza la fel ca si cererea de autorizare.

2.3Statutul juridic al comerciantului

Drepturile si obligatiile comerciantului formeaza statutul juridic al acestuia

Cele mai importante obligatii ale comerciantului sunt:

inregistrarea in registrul comertului

intocmirea registrelor comerciale

2.3.1 Inregistrarea in registrul comertului

Potrivt art.1, alin.1 din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si modificata prin legea 191/2003, comerciantii au obligatia ca inainte de inceperea activitatii, sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a activitatii respective, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege.

Registrul comertului este un document public, asigurand publicitatea activitatii comerciantilor cu scopul protejarii intereselor comerciantilor si a tertelor persoane.

Modificarile care apar in activitatile comerciantilor sunt opozabile tertilor numai dupa inscrierea lor in registrul comertului.

Din punct de vedere organizatoric acesta functioneaza pe langa Ministerul Justitiei.

Inregistrarile din registru se fac fie pe baza unei incheieri a judecatorului delegate fie pe baza hotararilor tribunalului in cazurile prevazute de lege. Controlul legalitatii se face de catre un judecator delegat anual, judecator numit de presedintele tribunalului corespondent teritorial.

Inregistarea comerciantului persoana fizica in registrul comertului se face pe baza unei cereri care trebuie sa cuprinda date cu privire la:

identificarea comerciantului prin nume, prenume, domiciliu, cetatenie, data si locul nasterii, starea civila, averea si modul de evaluare a acesteia, precum si societatea comerciala anterioara

firma comerciala, sediul acesteia, al sucursalelor sua filialalelor

activitatea de comert, cu precizarea domeniului si a activitatii principale

numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului

Cererea va fi semnata de comerciant sau de o persoana imputernicita prin procura speciala si va fi insotita de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.

Comerciantul va semna in registrul comertului pentru specimen de semnatura..

Potrivit art.21 din Legea 26/1990, comerciantul este obligat sa evidentieze in registrul comertului toate modificarile referitoare la:

- donatia, vanzarea, locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert, precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in registrul comertului sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert.

- date privind identificarea imputernicitului

- brevetele de inventii, marcile de fabrica, de comert si de serviciu, denumirile de origine, indicatiile de provenienta, firma, emblema si alte semen distinctive asupra carora comerciantul persoana fizica are un drept

- hotararea de divort si cea de partajare a bunurilor commune, pronuntate in timpul exercitarii activitatii de comert

- hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie a comerciantului sua instituirea curatelei(prin tutela se intelege mijlocul juridic de ocrotire a minorului lipsit de ocrotire parinteasca; curatela este o masura de ocrotire luata in favoarea celui fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, ori in favoarea persoanei fizice cu capacitate deplina de exercitiu, dar aflata in anumite situatii speciale)

- hotararea judecatoreasca de declarare a starii de faliment

- hotarea judecatoreasca de condamnare a administratorului sau a cenzorului pentru fapte penale care-l fac nedemn de activitatea de comert

- orice modificare in actele (faptele) inregistrate

Comerciantul este obligat sa inregistreze in registru comertului si sucursalele sau filialele.


2.3.2 Efectele inregistrarii

Inregistrarea are efect declarative cu privire la calitatea persoanei, creandu-se o prezumtie relative de comercialitate cu privire la faptele pe care aceasta le savarseste si cu privire la calitatea de comerciant.


2.3.3 Raspunderea comerciantului pentru nerespectarea dispozitiilor cu prinse in Legea privind registrul comertului, 26/1990

- sanctiuni civile, aplicate de instanta, pentru fapta de neindeplinirea obligatiei referitoare la inmatricularea sau inregistrarea unei mentiuni ori depunerea unor acte sau semnaturi

- sanctiuni penale daca fapta intruneste elementele constitutive ale unor infractiuni(fals, uz de fals, inselaciune)


2.3.4 Radierea inregistrarilor

Potrivit art.25 din Legea 26/1990, republicata, oricine care se considera prejudiciat prin inmatriculare sau printr-o mentiune din registrul comertului are dreptul sa ceara raierea ei.

Cererea de radiere se solutioneaza de judecatorul delegat printr-o incheiere cu citarea partilor, poate fi atacata cu recurs in 15 zile la tribunal, recurs solutionat cu precadere in camera de consliu.


2.3.5 Intocmirea registrelor comerciale

O alta obligatie a comerciantului - este evidentierea in registrele comerciale a activitatii pe care o desfasoara.

Spre deosebire de registrul comertului, registrele comerciantului sunt registre private in care sunt mentionate toate operatiile privitoare la patrimonial comerciantului.

Potrivit Codului Comercial si a Legii nr.82 a contabilitatii, republicatan registrele obligatorii pentru comerciant sunt:

Registrul jurnal - operatiile economice/juridice efectuate de comerciant zilnic, in ordine cronologica, operatii referitoare la patrimoniul sau. La sfarsitul lunii, in registrul jurnal se vor inscrie si sumele de bani folosite pentru nevoile casei

Registrul inventar - contine inventarul patrimoniului comerciantului, acesta fiind obligat ca la inceputul exercitarii comertului si in fiecare an sa faca un inventar al averii sale

Registrul cartea mare(inlocuieste registrul copier prev de C.com) - se tine de comerciantii care au un volum mare de activitate si unde contabilitatea se face in partida dubla, adica fiecare operatie comerciala are o dubla inregistrare.

Potrivit Legii 82/1991 registrele contabile se pastreaza timp de 10 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.


2.3.6 Alte obligatii ale comeciantilor

- indeplinirea la timp a obligatiilor fiscale, plata impozitului pe profit, plata TVA, alte taxe si impozite datorate statului, in caz contrar raspunzand contraventional sau penal, potrivit Lg.87/1994, modificata, privind combaterea evaziunii fiscale

- exercitarea coemrtului cu buna credinta si potrivit uzantelor cinstite sis a nu faca concurenta neloiala celorlalti comercianti.

Legea 11/1991, modificata si completata prin Legea 198/2001, privind combaterea concurentei neloiale, stabileste faptele pe care legiutorul le onsidera infractiuni de concurenta neloiala:

folosirea unei firme, inventii, marci, indicatii geografice, unui model sau desen industrial, unot topografii de circuite integrate, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite de alt comerciant

punerea in circulatie de marfuri contrafacute sau pirate de natura a aduce atingere titularului marcii

divulgarea, achizitionarea sau utilizarea secretului comercial de catre terti, fara consimtamantul titularului

producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea unor marfuri/servicii purtand mentiuni false privind brevetele de inventii, marcile, desenele sau modele industriale, indicatiile geografice, alte tipuri de proprietate intelectuala cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al perosnalului, mijloacele publicitare si altele asemenea, originea si carcateristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau a comerciantului, in scopul de a-i induce in eroare pe ceilalti beneficiari sau comercianti

Deasmenea prin Legea 11/191 modificata si completata prin Legea nr.298/2001 stabileste contraventiile privind concurenta neloiala:

oferirea serviciilor de catre salariatul excluziv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte.

divulgarea unui secret comercial de catre un comerciant sau angajat al acetuia fara consimtamantul detinatorului legitim

oferirea unor avantaje unui salariat al unui comerciant ca prin purtare neloiala sa poata afla procedurile sale industraile

deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legaturilor stabilite cu acea clientele in cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant

concedierea sau atragerea unor salariati al unui comerciant in scopul infiintarii unei societati concurente.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact