StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial
Trimite articolul prin email Modificarea actului constitutiv : Drept comercial Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Modificarea actului constitutivMODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV


Consideratii generale


Actul constitutiv poate fi modificat prin hotararea adunarii generale adoptata in conditiile legii sau printr-un act aditional la actul constitutiv sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile legii.

Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect:majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;

modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

majorarea capitalului social prin subscriptiepublica.

Dupa inregistrarea in Registrul Comertului, actul modificator se trimite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, de catre Registrul Comertului, pe cheltuiala societatii. Daca se aduc mai multe modificari actului constitutiv, fie concomitent fie succesiv, acesta va fi actualizat cu toate modificarile si in aceasta forma, va fi depus la Ofi 424e47e ciul Registrului Comertului.

Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag cererea unei persoane juridice noi.


Reducerea sau majorarea capitalului social


Capitalul social poate fi redus prin:

micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;

reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;

dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;

scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;

restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;

alte procedee prevazute de lege.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.

Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura. De asemenea actiunile noi sunt eliberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezultatelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. Diferentele favorabile, din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune.Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termende cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii. Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.

In caz de subscriptie publica, prospectul de emisiune, purtand semnaturile autentice a doi dintre administratori, va fi depus la Registrul Comertului si va cuprinde:

data si numarul inmatricularii societatii in Registrul Comertului;

denumirea si sediul societatii;

capitalul social subscris si varsat;

numele si prenumele administratorilor, cenzorilor si domiciliul lor;

ultima situatie financiara, aprobata, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;

dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire, daca de la aceasta data, au trecut mai putin de 5 ani;

obligatiunile emise de societate;

hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat in numerar si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.

Majorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, este supusa acelui act normativ. In caz de majorare a capitalului social, prin oferta publica, administratorii sunt solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate Oficiului Registrului Comertului, in vederea majorarii capitalului social. Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara, care a hotarat aceasta va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi.

Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.

Hotararea adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta, numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala, daca actul constitutiv nu prevede alt termen. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

Adunarea generala va putea pentru motive temeinice, sa ridice actionarilor dreptul de subscriere a noilor actiuni, in total sau in parte.

Convocarea va trebui sa cuprinda, in acest caz, motivele majorarii capitalului social, persoanele carora urmeaza a li se atribui noile actiuni, numarul de actiuni atribuit fiecareia dintre ele, valoarea de emisiune a actiunilor, si bazele fixarii acesteia.Pentru luarea hotararii este necesara prezenta a trei patrimi din numarul titularilor capitalului social si votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data sa. Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si integral in cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararii adunarii generale.

In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.


Excluderea si retragerea asociatilor


poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:

asociatul care pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

asociatul cu raspundere nelimitata in stare defaliment sau care a devenit incapabil;

asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie sau contravine dispozitiilor legale;

asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat. Cand excluderea se cere de catre un asociat, se va cita societatea si asociatul parat. Ca urmare a excluderii instanta judecatoreasca va dispune prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.

Hotararea irevocabila de excludere se va depune in termen de 15 zile, la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.

Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia. Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitivea hotararii de excludere.

Daca in momentul excluderii sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.

Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:

a)      in cazurile prevazute in actul constitutiv;

b)      cu acordul tuturor celorlalti asociati;

c)      in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact