StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial

Formele societatilor comercialeFormele societatilor comerciale

Potrivit dispozitiilor art. 2 al Legii nr. 31/1990 societatile comerciale cu personalitate juridica se pot constitui in cinci forme: societatea in nume colectiv; societatea in comandita simpla; societatea pe actiuni; societatea in comandita pe actiuni; societatea cu raspundere limitata.

Prin legi speciale se pot constitui in cadrul unora dintre cele cinci forme, dar cu unele particularitati, urmatoarele societati comerciale: societati bancare; societati de asigurari; societati cu participare straina.


Societatea in nume colectivNotiune si caracteristici

Este cea mai veche si mai simpla forma de societate comerciala.

Societatea in nume colectiv se defineste ca fiind societatea constituita prin asocierea, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii beneficiilor rezultate si ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

Caracterul nelimitat al raspunderii consta in faptul ca asociatii pot fi urmariti de creditorii societatii si asupra patrimoniului propriu. Desigur, aceasta numai in subsidiar daca creditorii nu-si pot indestula creantele din patrimoniul societatii.

Particularitatea mentionata se explica prin faptul ca societatea in nume colectiv este bazata pe increderea intre asociati. De cele mai multe ori ei fac parte din aceeasi familie. Ceea ce prevaleaza la constituirea a 919b12j sociatiei este elementul personal si nu valoarea aportului adus de asociati. De regula, societatea in nume colectiv, datorita numarului redus de membri, are resurse financiare limitate. Ea se constituie, de obicei, pentru exploatarea unei mici afaceri comerciale sau industriale.

Administrarea societatii

Administrarea societatii se realizeaza de unul sau mai multi administratori dintre asociati sau de catre toti asociatii.

Administratorul sau administratorii sunt alesi de catre asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului. Cu aceasta ocazie li se fixeaza puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, deciziile lor trebuie luate in unanimitate. In caz de divergente intre administratori, vor hotara asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.

Pentru actele urgente a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate hotara un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitatea, chiar momentana, de a lua parte la administrare.

Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele activitatilor comerciale obisnuite pe care le exercita societatea, acesta trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori inainte de a incheia operatiunea. Sanctiunea este suportarea pierderilor ce ar rezulta din aceasta. In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.

Incompatibilitati

Asociatii nu pot lua parte la nici o decizie sau activitate a societatii daca au, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare intereselor societatii. Ei raspund pentru daunele astfel cauzate.

De asemenea, nu pot lua parte ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert, fara consimtamantul celorlalti asociati. In caz contrar pot fi exclusi si pot plati despagubiri.

Obligatiile asociatilor

Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane, este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.

Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii. El va raspunde de sumele luate si de daune.

Pentru aprobarea bilantului contabil si pentru deciziile referitoare la raspunderea administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social.

Controlul gestiunii societatii se va face de fiecare dintre asociatii care nu sunt administratori, aceasta datorita volumului redus al activitatii societatii.


Societatea in comandita simpla

Notiune si caracteristici

Societatea in comandita simpla reuneste doua categorii de asociati: comanditarii (imprumutatorii) si comanditatii (comerciantii). Comanditatii au aceeasi pozitie in societate ca si asociatii in nume colectiv, ei raspund nelimitat si solidar pentru intregul pasiv. Comanditarii, dimpotriva, se asociaza doar pentru o suma limitata. Ei formeaza patrimoniul initial al societatii, marginindu-si riscurile la nivelul aporturilor lor.

Asocierea se realizeaza avand la baza increderea deplina intre asociati.

Deoarece societatea in comandita simpla se apropie de societatea in nume colectiv, Legea nr. 31/1990 face trimitere la norme valabile pentru ambele tipuri de societati sau numai pentru asociatii comanditati.

Deciziile societatii

In ceea ce priveste problemele societatii, toti asociatii, comanditari si comanditati, delibereaza si decid, proportional cu participarea la capitalul social, cu exceptia cazului cand prin contractul de asociere s-a prevazut altfel.

Administrarea societatii

Calitatea de administrator o pot avea numai asociatii comanditati, deoarece ei sunt comercianti.

Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In caz contrar, comanditarul devine raspunzator fata de terti, nelimitat si solidar, pentru toate obligatiile societatii contractate de la data operatiunii incheiate de ei.

Drepturile comanditarului

Comanditarul are dreptul la control si la supravegherea activitatii societatii. El poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, in cazuri prevazute de lege.De asemenea, comanditarul are dreptul de a cere o copie de pe bilantul contabil si de pe contul de profituri si pierderi si de a contesta exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.

Decesul unicului asociat comanditar atrage dizolvarea societatii, daca nu exista o clauza de continuitate cu mostenitorii.

Societatea in comandita simpla este o forma de societate cu putini asociati si este rar utilizata in prezent. Lipsa de atractivitate se datoreaza, in principiu, complicatiilor provocate de existenta celor doua categorii de asociati.


Societatea pe actiuni

Notiune si caracteristici

Societatea pe actiuni este cea mai complexa si mai evoluata forma de societate. Societatea pe actiuni este acea societate constituita prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita actiunilor lor.

Actionarii nu au calitate de comercianti si raspund numai pana la concurenta actiunilor pe care le detin.

Numarul minim de actionari trebuie sa fie de cinci, iar capitalul social minim trebuie sa fie de 25 milioane lei. Nerespectarea acestor cerinte duce la dizolvarea societatii.

Capitalul social al societatilor pe actiuni este impartit in parti egale, numite actiuni. Actiunile sunt hartii de valoare care constituie titluri ce atesta participarea la capitalul social al unei societati. Actiunile dau dreptul detinatorilor sa primeasca un dividend. Dividendul este partea din profitul societatii pe actiuni care se repartizeaza pentru fiecare actiune.

Actionarii detin un numar diferit de actiuni. Actiunile pot circula cu usurinta de la un detinator la altul fara sa fie nevoie de intocmirea unui act juridic. Prin urmare, persoana actionarului nu conteaza si, din aceasta cauza, societatea pe actiuni are un caracter anonim.

Societatea pe actiuni poate emite obligatiuni care au ca scop obtinerea unui capital suplimentar care sa acopere nevoile financiare ale acesteia. Obligatiunile pot fi nominative sau la purtator. Detinatorii de obligatiuni au calitate de creditori ai societatii.

Organele de conducere

Organul decizional cel mai important il constituie adunarea generala a actionarilor. Ea functioneaza dupa principiul majoritatii. Ca regula, dreptul de vot este atasat unei actiuni, toti actionarii avand drept de vot. Dar, majoritatea nu se calculeaza dupa numarul actionarilor, ci in functie de capitalul detinut de actionari. Actionarul sau grupul de actionari care va poseda aproximativ jumatate din actiuni va putea sa-si impuna vointa masei de actionari, intre care este impartit restul de capital.

Adunarea generala desemneaza celelalte organe de conducere: administratorii sau consiliul de administratie, organ de conducere permanent si cenzorii, organ de control.

Administratorii si cenzorii pot fi persoane fizice si persoane juridice care desemneaza persoane fizice.

Controlul societatii de catre asociati

Legea nr. 99/1999, privind unele masuri de accelerare a reformei economice, a introdus prin titlul III cateva modificari la Legea nr. 31/1990. Astfel, intre sedintele adunarii generale, cel mult de doua ori in cursul exercitiului financiar, actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii. Ei pot consulta documentele prevazute in actul constitutiv, in conformitate cu legea. Actionarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate dupa documentele societatii. In urma consultarii documentelor, actionarii vor putea sesiza, in scris, consiliul de administratie, despre eventualele nereguli constatate. Consiliul de administratie va trebui sa raspunda tot in scris. Daca nu se raspunde in termenul de 15 zile de la inregistrarea sesizarii, actionarii se vor putea adresa instantei competente care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere.

Societatea pe actiuni este destinata intreprinderilor care reclama capitaluri gigantice, detinute de un numar mare de oameni. De aceea, societatea pe actiuni utilizeaza, de cele mai multe ori, economiile marelui public.


Societatea in comandita pe actiuni

Notiune si caracteristici

Societatea in comandita pe actiuni imprumuta reguli de functionare atat de la societatea in comandita simpla cat si, mai ales, de la societatea pe actiuni.

Ca si societatea in comandita simpla, ea are doua categorii de asociati: comanditatii, care raspund nemarginit si solidar pentru datoriile societatii si comanditarii, care raspund numai cu aportul lor. Intregul capital social este impartit pe actiuni al caror regim juridic este acelasi ca si in cazul societatilor pe actiuni.

Toti asociatii, atat cei comanditati cat si comanditarii, sunt actionari.

Conform Legii nr. 31/1990, societatea in comandita pe actiuni este reglementata de dispozitiile referitoare la societatea pe actiuni, cu exceptia acelora care privesc administrarea societatii.

Administrarea societatii

Administrarea societatii poate fi incredintata numai actionarilor comanditati, carora li se vor aplica dispozitiile din Legea nr. 31/1990 privind asociatii societatii in nume colectiv. Revocarea administratorilor comanditati este de competenta adunarii generale extraordinare. Daca exista mai multi administratori comanditati, numirea unui nou administrator trebuie sa fie aprobata si de ceilalti administratori. Noul administrator devine actionar comanditat.

In practica aceasta forma de societate este rar intalnita.


Societatea cu raspundere limitataNotiune si caracteristici

Societatea cu raspundere limitata este societatea constituita, pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aporturilor lor.

Cronologic aceasta forma de societate este ultima venita, atat in tara noastra cat si in alte tari.

Societatea cu raspundere limitata este un tip hibrid de societate, care imprumuta unele trasaturi, atat de la societatea in nume colectiv, cat si de la societatea pe actiuni. Societatea cu raspundere limitata este, in acelasi timp, o societate de persoane si de capitaluri.

Constituie o societate de persoane pentru ca partile sociale nu sunt reprezentate prin titluri negociabile (cum sunt actiunile) si nu pot fi cedate unor neasociati decat daca acestia sunt primiti de majoritatea celorlalti asociati.

Societatea cu raspundere limitata este si o societate de capitaluri, deoarece asociatul aduce o suma de bani in cadrul societatii, in raport cu care isi limiteaza riscul (de unde si denumirea de societate cu raspundere limitata). Ca urmare, fiecare asociat va fi tinut pentru datoriile societatii numai pana la limita capitalului subscris personal.

Legea stabileste conditia ca societatea cu raspundere limitata sa nu poata depasi 50 de asociati. In schimb, poate fi constituita si de o singura persoana.

Capitalul social nu poate fi mai mic de 2 milioane de lei si este divizat in fractiuni egale, numite parti sociale.

Toate partile sociale se distribuie asociatilor si trebuie sa fie acoperite cu varsaminte, in bunuri sau in numerar. Partile sociale pot fi transmise liber si neconditionat numai intre asociati.

Organele dc conducere

Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala, care decide prin votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale. Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin contractul de societate ori prin hotararea adunarii generale. In ambele situatii sunt aplicabile dispozitiile legale privind numirea si revocarea administratorului societatii in nume colectiv.

Administratorul nu poate primi, fara autorizatia adunarii asociatilor, mandat de administrare la alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate. Nu au voie nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent, pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice. Sanctiunea este revocarea administratorului si plata de daune.

Controlul gestiunii societatii se realizeaza prin cenzori ori chiar de catre asociati. Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, alegerea cenzorilor este obligatorie.

Beneficiile societatii se impart intre asociati, sub forma de dividende. Societatea este obligata sa constituie un fond de rezerva.

Societatea cu raspundere limitata prezinta numeroase avantaje si, din acest motiv, este foarte raspandita.


Societatea comerciala bancara

Notiune si caracteristici

Bancile au calitatea de intermediar principal in circulatia bunurilor. Ele transforma activele nemonetare in moneda.

Societatea bancara este societatea comerciala cu personalitate juridica, avand un statut special, diferit de al altor societati comerciale. Particularitatea decurge din doua aspecte: din obiectul specific al actelor de comert pe care le indeplinesc, denumite "comertul de banca" si din supravegherea care se exercita asupra lor de catre autoritatea centrala de profil, Banca Nationala a Romaniei.

Reglementari juridice

Societatile bancare sunt reglementate de Legea nr. 26/1990, privind registrul comertului, Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, Legea nr. 58/1998, privind activitatea bancara si Legea nr. 312/2004 privind statutul Bancii Nationale a Romaniei.

Obiectul activitatii

Societatea bancara are ca obiect de activitate: atragerea de mijloace disponibile de la persoanele fizice si juridice, sub forma de depozite, in conturile acestora; acordarea de credite pe diferite termene; emiterea de instrumente de credit si efectuarea de tranzactii cu asemenea instrumente; efectuarea de plati prin viramente intre conturile clientilor; vanzarea-cumpararea de valuta si alte operatiuni valutare.

Particularitatile constituirii

Societatile bancare se pot constitui sub forma societatilor pe actiuni sau comandita pe actiuni. Este interzisa expres constituirea lor sub forma societatilor cu raspundere limitata.

Legea in vigoare stabileste pentru societatile bancare unele conditii suplimentare privind constituirea lor: autorizatia prealabila a Bancii Nationale; capitalul minim subscris sa fie de 50 milioane, neputand fi depus sub forma aportului in natura sau in munca; cota minima de varsamant in momentul subscrierii nu poate fi mai mica de 50% si varsamantul se efectueaza integral in cel mult 2 ani de la data constituirii societatii.

In activitatea lor, bancile au obligatia sa aplice reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei. In rest, societatea bancara isi desfasoara activitatea in mod asemanator cu celelalte societati pe actiuni.


Societatea comerciala de asigurareCaracteristici

Societatile comerciale in domeniul asigurarilor au, potrivit legii, trasaturi care le diferentiaza de alte societati comerciale, atat in ceea ce priveste constituirea, cat si in ceea ce priveste functionarea si controlul societatii.

Formele asociative admise de lege pentru societatile de asigurare sunt societatile pe actiuni si societatile cu raspundere limitata.

Capitalul social minim care urmeaza sa fie subscris la constituirea societatii este in functie de felul acesteia. Daca se constituie o societate de asigurari, asigurari-reasigurari, capitalul social minim necesar este de 25 milioane lei pentru fiecare fel de societate de asigurari mentionata. Capitalul social varsat la constituire trebuie sa fie de 50%.

Constituirea societatii

In vederea constituirii societatii comerciale, fondatorii trebuie sa obtina avizul oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si de reasigurare din Ministerul Finantelor Publice.

Dupa obtinerea avizului favorabil, fondatorii vor parcurge fazele obisnuite pentru constituirea societatilor comerciale.

Societatile comerciale se pot asocia si forma uniuni nationale ori pot adera la organizatiile internationale cu caracter profesional.

In Romania pot desfasura activitati de asigurare si societatile straine de asigurare daca indeplinesc anumite conditii cum ar fi asocierea cu persoane fizice sau juridice romane in vederea constituirii de societati de asigurare.


Clasificarea societatilor comerciale cu personalitate juridica

Criterii de clasificare

Societatile comerciale se clasifica dupa mai multe criterii: natura societatii, numar de persoane, intinderea raspunderii, structura capitalului social, posibilitatea emiterii unor titluri de valoare.

Clasificarea are importanta pentru a intelege regimul juridic al societatilor comerciale.

a) Societati de persoane si societati de capitaluri

Dupa natura lor societatile se impart in: societati de persoane, societati de capitaluri si societati mixte.

Societatile de persoane se constituie dintr-un numar relativ mic de persoane si se grupeaza pe baza increderii si a calitatilor personale ale asociatilor. Sunt asemenea societati: societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla. Datorita caracterului personal, societatile de persoane sunt "inchise". Orice asociat trebuie sa fie acceptat de ceilalti asociati.

Aportul asociatilor poate fi in numerar, in natura si in munca (cunostinte).

Societatile de capitaluri sunt societati al caror regim este fondat pe capitalul care reprezinta aportul in societate. Pentru sporirea capitalului, societatea se constituie dintr-un numar mare de persoane. Nu prezinta interes calitatile personale ale asociatilor, ci numai cota de capital investita.

Societatile de capital sunt "deschise" intrucat oricine poate face parte din ele. Asociatii nu se cunosc intre ei. Capitalul societatii este impartit in actiuni care sunt titluri de valoare negociabile. Actiunile detinute acorda drepturi si obligatii posesorului. Prototipul societatii de capitaluri este considerata societatea pe actiuni.

Societatea mixta. Societatea cu raspundere limitata imprumuta unele caractere, atat de la societatea de capitaluri, cat si de la societatea de persoane.

Societatea cu raspundere limitata se aseamana cu societatea de capital, sub aspectul raspunderii limitate a asociatilor, si cu societatea de persoane, prin faptul ca se bazeaza pe increderea si calitatile asociatilor. Acest ultim aspect determina limitarea numarului asociatilor la maximum 50, precum si conditii restrictive privind transmiterea partilor sociale.

b) Dupa intinderea raspunderii asociatilor pentru datoriile sociale distingem trei tipuri de societati:

Societatea cu raspundere nelimitata. In societatea in nume colectiv asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Aceasta inseamna ca raspund cu patrimoniul societatii si in caz de neindestulare a creditorilor se pot indrepta si spre patrimoniul propriu al asociatilor.

Societatea cu raspundere limitata. In societatea pe actiuni si in societatea cu raspundere limitata, asociatii raspund pana la concurenta aportului lor la capitalul social.

Societatea cu raspundere diferentiata. La societatea in comandita simpla si la societatea in comandita pe actiuni, comanditatii raspund nemarginit si solidar pentru obligatiile sociale, la fel ca si asociatii in societatea in nume colectiv. Comanditarii raspund in limita aportului lor la capitalul social.

c) Dupa numarul de persoane, societatile comerciale sunt pluripersonale si uni-personale. Societatea cu raspundere limitata poate avea un asociat unic.

d) Dupa structura capitalului social, societatile se impart in: societati pe actiuni (societatea anonima pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni); societati cu parti de interes (societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla); societati cu parti sociale (societatea cu raspundere limitata).

Deosebirea principala intre cele trei feluri de societati consta in regimul juridic al instrainarii partilor de capital social. Astfel, partile sociale pot fi transmise intre asociati fara nici o restrictie, dar transmiterea lor catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociatii reprezentand 3/4 din capitalul social. In schimb, actiunile sunt transmisibile si catre alte persoane din afara societatii, fara restrictie.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact