StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comunitar
Trimite articolul prin email Obiectivele comunitatii europene : Drept comunitar Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Obiectivele comunitatii europeneObiectivele Comunitatii Europene


Comunitatea europeana nu poate fi conceputa in afara unor obiective stricte a caror realizare constituie insasi ratiunea existentei sale. Obiectivele sunt formulate in art. 2 din Tratatul CE: "Comunitatea are ca misiune, pri 444j98e n instituirea unei piete comune si a unei uniuni economice si monetare si prin punerea in aplicare a politicilor sau actiunilor comune avute la art. 3 si 4, sa promoveze o dezvoltare armonioasa, echilibrata si durabila a activitatilor economice in ansamblul Comunitatii, o crestere durabila si neinflationista, un grad inalt de competitivitate si convergenta a performantelor economice, un nivel ridicat de folosire a fortei de munca si protectie sociala, cresterea nivelului de trai si a calitatii vietii, un nivel ridicat al protectiei si ameliorarii mediului, coeziunea economica si sociala, precum si solidaritatea intre statele membre."Art. 98 CE dispune ca statele membre isi vor dirija politicile lor economice in scopul de a contribui la realizarea obiectivelor Comunitatii, asa cum au fost definite la art. 2 si in contextul orientarilor avute in vedere la art. 98 par. 3 CE si impreuna cu Comunitatea actioneaza in considerarea principiului unei economii deschise de piata unde concurenta este libera, favorizand o alocare eficace a resurselor, conform principiilor fixate la art. 3. Indeplinirea obiectivelor comunitare presupune atat o actiune convergenta a Comunitatii si a statelor membre, cat si o actiune unilaterala a statelor in spiritul obiectivelor si orientarilor generale, ceea ce presupune ca statele nu sunt "deposedate" de toate competentele si responsabilitatile lor obisnuite care sunt circumscrise unor drepturi ale lor suverane, in sensul ca statele in cauza urmeaza a-si dirija in asa fel propriile actiuni incat sa fie conforme telurilor comunitare. Actiunea statelor si a Comunitatii comporta, potrivit ritmurilor si procedurilor prevazute in Tratat, fixarea unei rate de schimb ce a condus la instituirea unei monede unice- ECU (euro), ca si definirea si aplicarea unei politici monetare si a unei politici de schimb unice avand ca obiectiv principal mentinerea stabilitatii preturilor, precum si sustinerea politicii economice generale in Comunitate.


Obiectivele fundamentale

Primul obiectiv este promovarea unei dezvoltari armonioase, echilibrate si durabile a activitatilor economice in ansamblul Comunitatii. Prin art. 158 alin 1 se precizeaza ca actiunea Comunitatii se va dezvolta intarind coeziunea sa economica si sociala. In realizarea acestui obiectiv se are in vedere dezvoltarea armonioasa si echilibrata a tuturor elementelor componente ale Comunitatii si, in cadrul acestora, a diferitelor regiuni, eliminandu-se diferentele intre nivelurile de dezvoltare.

Al doilea obiectiv este cresterea durabila si neinflationista, care se poate analiza prin prisma celor patru libertati fundamentale privind circulatia marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalului. Astfel se indeplineste principiul unei economii deschise unde concurenta este libera. Acest obiectiv se circumscrie tuturor aspectelor comunitare, intrucat textul nu distinge in ce domeniu anume este vorba de o crestere, accentul punandu-se pe caracterul neinflationist care trebuie sa aiba in vedere activitatea general- economica.

Al treilea obiectiv este cel de promovare a unui grad inalt de competitivitate si de convergenta a performantelor economice, prin care se urmareste unitatea de actiune a statelor, individual si la nivel comunitar, astfel incat sa se asigure un nivel ridicat al standardelor productiei, productivitatii, comertului si serviciilor, care sa faca posibila o crestere permanenta a competitivitatii produselor si serviciilor nu numai pe plan comunitar, ci si pe plan mondial. Coordonarea politicilor statelor membre este un element decisiv in stabilirea cailor de realizare a obiectivului in cauza. Statele vor considera politicile lor economice ca o problema de interes comun, conform art. 99 par.1, ceea ce nu poate fi conceput in afara unor atitudini si proceduri convergente ale statelor, care trebuie sa fie observate in general in materie comunitara.

Al patrulea obiectiv - un nivel de folosire a fortei de munca si protectie sociala ridicat - este sub incidenta celorlalte obiective, pentru ca un nivel ridicat de folosire a fortei de munca si de protectie sociala, in special inlaturarea somajului si a efectelor sale, nu se poate garanta fara o dezvoltare economica armonioasa si echilibrata in ansamblul Comunitatii, fara o crestere durabila si neinflationista sau fara un grad inalt de convergenta a performantelor economice. Instituirea prin art. 146 a Fondului Social European este numai o modalitate concreta prin care se dau efecte practice acestui obiectiv, in cuprinsul Tratatului. Acest Fond are in vedere promovarea in interiorul Comunitatii a facilitatilor de folosire a fortei de munca si a mobilitatii geografice si profesionale a lucratorilor, precum si facilitatea adaptarii la mutatiile industriale si la evolutia sistemelor de productie, in special pregatirea si reconversia profesionala.

Al cincilea obiectiv - cresterea nivelului de trai si a calitatii vietii - poate sa fie considerat un obiectiv precumpanitor, dominant fata de celelalte obiective, deoarece toate acestea ar fi lipsite de valoare, ca obiective in sine, daca pur si simplu s-ar ignora scopul performantelor comunitare - acela al ameliorarii continue a standardelor de viata ale cetatenilor statelor comunitare. In Preambulul Tratatului CE este afirmata ideea ca obiectivul esential al eforturilor statelor trebuie sa fie permanenta imbunatatire a conditiilor de munca si de viata ale popoarelor respective. Optiunile comunitare care fundamenteaza acest obiectiv sunt: inlaturarea obstacolelor, restrictiilor sau barierelor de natura comerciala sau financiara, aplicarea principiului nediscriminarii si promovarea liberei initiative si realizarea unei economii deschise de piata.Al saselea obiectiv - promovarea coeziunii economice si sociale - trebuie sa fie observat in orice actiune comunitara care include un reper economic si social, adica sensul fiecarei activitati comunitare trebuie sa fie cel al unitatii si solidaritatii umane si nu unul divergent, al intereselor contrare sau care se abat de la idealul si spiritul comunitar, de unire neincetat mai stransa a popoarelor statelor membre.

Al saptelea obiectiv - promovarea solidaritatii intre statele membre - inseamna ca orice masura luata la nivel comunitar care nu contravine literei si spiritului actelor juridice fundamentale comunitare nu poate sa fie ignorata de catre unele state membre in detrimentul altor state membre, toate statele fiind considerate ab initio egale in privinta drepturilor si obligatiilor pe care le exercita, respectiv le asuma sau le incumba prin dobandirea calitatii de membru. In acest sens statele membre trebuie sa-si asume in comun riscurile sau efectele actiunilor pe care ele le intreprind, in mod constient si cu buna credinta, ele neavand optiunea de a nu accepta eventualele consecinte negative. In afara drepturilor pe care statele si le-au concedat reciproc sau care au fost acordate expres cu titlul de exceptie, nici un stat membru nu poate sa fie socotit ca primus inter pares. Tot astfel, nici obligatiile nu trebuie sa exceada cadrul legal comunitar. Statele trebuie sa actioneze cu buna credinta, ceea ce presupune ca ele sa nu intreprinda nimic de natura sa afecteze interesele legitime ale statelor partenere sau ale resortisantilor lor ori sa nu se abtina sa actioneze sau sa nu actioneze defectuos in imprejurarile date.

Al optulea obiectiv - egalitatea intre barbati si femei - este cu caracter de noutate, el fiind formulat ca atare prin modificarile aduse de TA. Reglementarile in vigoare cuprind dispozitii care materializeaza acest obiectiv prin consacrarea principiului egalitatii, constand in excluderea discriminarii sau in asigurarea unui tratament egal in situatii identice si comparabile. Este cazul art. 3 par. 2 relativ la eliminarea inegalitatilor si la promovarea prin care se interzice discriminarea intre sexe prin aplicarea regulii ca femeile si barbatii trebuie sa primeasca plata egala pentru munca egala.

Al noualea obiectiv - un nivel ridicat al protectiei si ameliorarii mediului - este, de asemenea, introdus prin TA ca un obiectiv de sine statator. In fapt, in TMs. s-a evidentiat pentru prima data necesitatea protectiei mediului inconjurator, insa in contextul obiectivului relativ la cresterea durabila si neinflationista. O politica privind protectia mediului facuse obiectiv de reglementare prin AUE. Consacrarea cresterii nivelului de protectie si de ameliorare a mediului si ca un obiectiv distinct nu face decat sa confirme preocuparile si ingrijorarile din ce in ce mai mari fata de fenomenele si activitatile care au consecinte nefavorabile asupra mediului, fiind amenintata insasi existenta umana. Aceste preocupari sunt accentuate si prin dispozitiile art. 6 introdus prin TA, avand urmatorul continut: "Cerintele de protectie a mediului trebuie sa fie integrate in definirea si punerea in aplicare a politicilor si actiunilor avute in vedere de art. 3, in special in scopul promovarii unei dezvoltari durabile".Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact