StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept general
Trimite articolul prin email Organizarea si executarea activitatilor de paza in contextul atributiilor de asigurare a pazei obiectivelor de interes local : Drept general Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Organizarea si executarea activitatilor de paza in contextul atributiilor de asigurare a pazei obiectivelor de interes localORGANIZAREA SI EXECUTAREA ACTIVITATILOR DE PAZA IN CONTEXTUL ATRIBUTIILOR DE ASIGURARE A PAZEI OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL


Sistemul de paza si dispozitivul de paza

Existenta unor riscuri interne sau externe care pot pune in dificultate un obiectiv (furt, incendiu, inundatie, spionaj, act terorist ) impune luarea unor masuri de contracarare a oricaror actiuni de acest fel si insatalarea unui sistem de paza foarte bine organizat si eficient.
Sistemul de paza – include totalitatea masurilor si actiunilor permanente sau temporare desfasurate de personalul de paza, independent sau in cooperare cu alte forte, in scopul asigurarii securitatii obiectivelor, bunurilor si valorilor,

Prin obiective se intelege insitutii de stat, intreprinderi, depozite, cladiri cu destinatii diferite si importante, banci, sedii ale unor institutii de stat sau 939h74j private, resedinte ale unor persoane fizice sau juridice, persoane importante, lucrari de arta, aeroporturi, ambasade si resedintele ambasadorilor.

Prin bunuri si valori se intelege sume de bani, titluri de credite, cecuri ori alte inscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta, precum si arme, munitii, materiale explozive, stupefinate, substante toxice sau radioactive ori alte materiale sau substante periculoase.

Sistemul de paza se compune din instalatii si sisteme de securitate care trebuie sa asigure nevoile de protectie ale obiectivelor, bunurilor si valorilor.

Ele pot fi :


-de protejare, prin echipamente fizice (incuietori speciale, usi blindate, seifuri, mobilier ignifug, gratii si retele metalice)

-sisteme electronice (sisteme de alarmare, sisteme de control acces, sisteme de supraveghere video, sisteme de senzori termici si de miscare conectati la sisteme de alarmare optica si sonora)

-mijloace umane (personal de paza, grupe de interventie antiinfractionala, grupe de interventie pentru stingerea incendiului);


Asigurarea unei paze eficiente a obiectivelor si bunurilor presupune o imbinare armonioasa, judicios conceputa, a sistemelor electronice de observare, supraveghere si mijloace umane.

Realizarea unui sistem de paza operational, oportun si fiabil impune sa se aiba in vedere:

-factorii de risc existenti

-posibilitatile de apropiere si patrundere

-posibilitatile financiare de realizare si mentinere in stare operationala a    sistemului de paza

Pentru realizarea unui minim sistem de paza al obiectivelor este necesara stabilirea:

-locurilor de acces in obiectiv

-culoarelor de miscare in interiorul obiectivului

-zonelor cu acces interzis oricarei persoane sau cu acces limitat

-locurilor de instalare a sistemelor de supraveghere electronica, video si alarmare

-locurilor unde iluminatul este permanent sau temporar (atat in interior cat si in exterior)

-modului de realizare a retelei de supraveghere video

-locului de dispunere a mijloacelor umane (in care puncte de acces, grupe de interventie antiinfractionale, respectiv posturi de paza si patrule)

-locurile unde vor fi utilizate mijloacele de protejare prin echipamente fizice


2.Dispozitivul de paza. Principalele elemente ale dispozitivului de paza


Dispozitivul de paza se compune din urmatoarele elemente:

-posturi de paza si de control al accesului si patrule care pot fi dispuse pe perimetru in interiorul obiectivului si/sau pe caile de comunicatii (acces).

Numarul elementelor de dispozitiv, categoria si dispunerea acestora se stabilesc in functie de:

-importanta, natura, gradul de vulnerabilitate, marimea si configuratia obiectivului

-efectivele avute la dipsozitie

-efectivele celorlalte forte care participa la paza acestuia

-caracteristicile terenului pe care este dipsus obiectivul

-situatia operativa din zona obiectivului

Pentru instalarea pazei la un obiectiv se executa urmatoarele activitati

-recunoasterea obiectivului

-incheierea contractului de prestari de servicii intre conducerea obiectivului beneficiara de paza si institutia care asigura paza (prestatoare de servicii de paza)

-intocmirea dispozitiei de paza

-elaborarea planului de paza

-pregatirea materiala si tehnica a efectivelor destinate sa execute paza


Dispozitivul de paza trebuie sa asigure:

-continuitatea pazei in timp si spatiu

-supravegherea terenului inconjurator si a cailor de acces catre obiectiv

-realizarea unei densitati de forte si mijloace mai mari pe directiile cele mai vulnerabile

-interzicerea patrunderii frauduloase prin efractie a infractorilor, descoperirea si oprirea acestora, interzicerea patrunderii oricaror persoane straine

-realizarea legaturii de vedere si foc intre posturi si patrule, cu accent deosebit pe directiile cele mai vulnerabile sau probabile de actiune a elementelor infractoare

-trecerea rapida de la dispozitivul de paza la cel de aparare a obiectivului

-conducerea ferma, neintrerupta si cooperarea cu celelate forte care participa la apararea obiectivului3. Planul de paza
In conformitate cu prevederile legii Nr. 333/2004, paza se organizeza si se efectueaza potrivit planului de paza intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc.

Prin planul de paza se stabilesc in principal:


-numarul de posturi si amplasarea acestora

-efectivul de personal de paza

-amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si alarma

-masurile necesare pentru asigurarea  transportului valorilor importante

-consemnul posturilor

-legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectvelor, bunurilor si valorilor

-regulile de acces potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii

Ca structura, planul de paza cuprinde urmatoarele capitole:


-situatia operativa – cuprinde descrierea amanuntita a orientarii in teren a obiectivului, intinderea acestuia, obiectivele cu care se invecineaza, specificul obiectivului, situarea depozitelor si sectiilor din cadrul obiectivului, numarul de salariati, organizarea schimburilor de lucru, descrierea imprejmuirilor, a sistemului de iluminat exterior, sistemul tehnic de securitatea impotriva efractiei, si nu in ultimul rand evenimentele mai importatnte care au avut loc pe teritoriul obiectivului.


-dispozitivul de paza- cuprinde numarul de posturi, tipul acestora( fixe sau mobile), caracterul posturilor de paza proprie sau cu alte forme de paza misiunea postului, efectivul care asigura paza, numarul posturilor de paza dotate cu armament, posturile de paza fixe la utilaje, casierii, camere de armament, precum si pe schimburi daca sunt dotate cu armament.


-consemnul posturilor – poate fi general si particular


-amenajari, instalatii si mijloace tehnice de paza si alarmare- cuprinde:

-amenajari, instalatii existente necesare

-mijloace tehnice de paza si alarmare existente, necesare

-dotarea cu mijloace tehnice de paza si alarmare (imprejmuiri, iluminat, incuietori, foisoare, mijloace tehnice de paza si alarmare, mijloace electronice contra efractiei, echiparea cu uniforme si insemne distinctive)

-modul de actiune, legatura si cooperarea cu alte organe cu sarcini de paza si securitatea obiectivului si bunurilor –(cine da alarma, prin ce da alarma, modul de asigurare a legaturilor telefonice in caz de alarma, cum se actioneza in cazul patrunderii cu forta in obiectiv ori atacarea unor posturi de paza in timpul programului cat si in afara acestuia)


-reglementarea accesului specific pe obiective –(capitol separat)


-responsabilitati pentru sefii de compartimente, servicii si sectii –va cuprinde aspecte ce privesc paza si securitatea instalatiilor de la locul de munca, prevenirea sustragerilor, incendiilor, distrugerilor sau degradarilor


-masuri pentru asigurarea pazei transportului, manipularii si depozitarii valorilor monetare, munitiei, explozibililor, substantelor toxice, stupefinatelor, substantelor radioactive, metalelor pretioase si altor valori deosebite

-modul de actiune in diferite situatii

-atac terorist

-incercarea de patrundere frauduloasa in obiectiv

-incercarea de sustragere de bunuri material, documente secrete

-inundatii

-incendii, calamitati naturale

-defectiuni ale instalatiilor electrice, sanitare, produse in afara programului de lucru

-aparitia unor grupuri turbulente in apropierea obiectivului

-dispozitii finaleDocumente de organizare, executare si evidenta a serviciului de paza


Principalele documente specifice necesare organizarii, executarii si evidentei serviciului de paza sunt urmatoarele:


-registrul buletinul posturilor pentru obiective la care dispozitivul de paza este format din cel putin 3 posturi de paza. Este un document de organizare a posturilor aflate intr-un obiectiv si in acelasi timp un act de dovada a executarii serviciului de catre personalul de paza-registrul de procese verbale pentru predarea-primirea serviciului de paza

-registrul de procese verbale pentru primirea armamentului

-registrul de evidenta acces persoane

-registrul de evidenta acces autovehicule

-registrul de evidenta acces cai ferate uzinale

-registrul de evidenta a miscarii armamentului

-registrul de control

-registrul unic de control

-registrul de evenimente

-raport de constatare

-fisa cu planificarea lunara in serviciu a efectivului de paza

-foaie colectiva de prezenta


5.Mijloacele tehnice folosite in paza


Potrivit prevederilor Legii 333/2003, conducatorii de unitati in cadrul masurilor de paza a obiectivelor sunt obligati sa asigure instalarea sistemelor de alarma impotriva efractiei formate din mijloace mecano-fizice de protectie si mijloace electronice.

Mijloacele mecano-fizice de protectie constau in:

-incuietori speciale

-usi blindate

-seifuri

-mobilier ignifug

-gratii si retele metalice

-instalatii care prin atingere produc semnale sonore si optice

-ziduri

-case de fier

-tezaure

-geamuri si folie de protectie


Mijloacele electronice : -conducerea obiectivului va trebui sa depuna diligente pentru realizarea unui sistem de vizualizare prin care sa se poata obtine in timp real, informatii despre orice miscare a personalului sau si a unui sistem de administrare prin care sa se poata efectua situatii statistice privind prezenta angajatilor, operarea unor modificari ale codului de acces de pe cartelele gestionate.

Dispeceratul de monitorizare a alarmelor la efractie:- presupune tratarea si interpretarea alarmei precum si un set adecvat de actiuni care sa asigure eliminarea sau dimensionarea consecintelor negative ale evenimentului care a declansat alarma.

Subsistemele disepeceratului sunt :

-subsistem de alarma impotriva efractiei

-subsistem control acces

-subsistem televiziune cu circuit inchis

-subsistem interfonic (comunicare)

-subsistem iluminare exterioara de securitate

-subsistem avertizare la umiditate excesiva si inundatie

-subsistem alarma la incendii


6.Atributiile personalului de paza. Consemnul general si particular


Personalul de paza are urmatoarele obligatii:

- sa reprezinte cu demnitate, eleganta si fermitate institutia din care face parte precum si interesele institutiei beneficiare

-sa se incadreze riguros in graficul, disciplina si ritmul programului de lucru si de pregatire care i-au fost stabilite

-sa manifeste consideratie, disponibilitate si in situatii limita spirit de sacrificiu fata de colegii de munca

sa nu admita compromisul si sa fie apt sa previna comiterea actului infractional

-sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul

obiectivului pentru a preveni producerea evenimentelor negativePolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact