StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept general
Trimite articolul prin email Procedura activitatii de asistenta si consiliere : Drept general Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Procedura activitatii de asistenta si consilierePROCEDURA ACTIVITATII DE ASISTENTA SI CONSILIERE


Reglementari normative cu privire la activitatea de asistenta si consiliere desfasurata in

cadrul serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere


Scopul activitatii de asistenta si consiliere

Scopul activitatii de asistenta si consiliere este subsumat scopului pentru care au fost infiintate serviciile de reintegrare sociala si supraveghere (prev. de art. 45 alin.1 din HG 1239/2000 privind aprobarea regulamentului de aplicare a dispozitiilor OG 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere) si anume: reintegrarea sociala a persoanelor care au savarsit infractiuni, intarirea gradului de siguranta sociala si prevenirea savarsirii de noi infractiuni.


Beneficiarii activitatii de asistenta si consiliere


Potrivit prevederilor OG 92/2000, HG 1239/2000 si Legii 129/2002, pot solicita asistenta si consiliere persoanele aflate in supravegherea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, in baza unei hotarari judecatoresti care cuprinde masuri/obligatii prevazute de lege si dispuse de instanta de judecata in temeiul art. 863 alin.1 C.pen, art. 863 alin. 3 C.pen., precum si minorii pentru care instanta a dispus masura educativa a libertatii supravegheate cu respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute de art. 103 alin. 3 C.pen. La aceste categorii de persoane in supravegherea (si in mod potential in asistenta si consilierea) carora servicile de reintegrare sociala si supraveghere se pot implica in baza competentei lor functionale descrise explicit de cadrul normativ de organizare si functionare, se adauga minorii pentru care instanta a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere prevazuta de art. 1101, cu conditia ca in hotararea judecatoreasca sa fie cuprinse una sau mai multe obligatii prev. de art. 103 alin.3 C.pen care trebuie indeplinite pana la implinirea varstei de 18 ani iar dupa implinirea varstei de 18 ani, in sarcina persoanei sa fie dispusa respectarea masurilor prev. de art. 863 alin.1 C.pen. sau a uneia sau mai multor obligatii prev. de art. 863 alin.3 C.pen.

O categorie distincta de beneficiari ai activitatii de asistenta si consiliere desfasurate de serviciile de reintegrare sociala si supraveghere sunt se r 929c25j efera la persoane care nu se afla in supravegherea serviciilor in baza unei hotarari judecatoresti, insa pot fi luate in evidenta acestor servicii in baza altor texte de lege sau documente cu valoare strategica elaborate de catre Ministerul Justitiei-Directia de reintegrare sociala si supraveghere. Numarul beneficiarilor si continutul activitatii de asistenta si consiliere in cazul acetei categorii de persoane variaza in functie de resursele umane si materiale ale fiecarui serviciu de reintegrare sociala si supraveghere. Aceasta categorie cuprinde:

persoane aflate in custodia penitenciarului din raza de competenta teritoriala a serviciului de reintegare sociala si supraveghere, care executa pedeapsa inchisorii in detentie; pentru a da eficienta dispozitiilor art. 48 alin.3-HG 1239/2000, servivciile de reintegrare sociala si supraveghere vor acorda o atentie speciala condamnatilor minori si tineri, persoaneleor condamnate care intampina dificultati in mentinerea legaturii cu familia, precum si pregatirii pentru liberare a persoanelor condamnate.

persoane a caror pedeapsa sau masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare a fost gratiata; in cazul acestor persoane, asistenta si consilierea oferota de serviciile de reintegrare sociala si supraveghere se realizeaza potrivit dispozitiilor art. 11 din OG.92/2000 introdus prin Legea 129/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a dispozitiilor Legii 543/2002 completata si modificata prin OU 18/2003 privind gratierea totala a unor pedepse si inlaturarea prin lege a masurii educative a internarii minorilor intr-un centru de reeducare.

persoane aflate in custodia penitenciarului sau persoane liberate din penitenciar (conditionat sau la termen) care intrunesc criteriile de selectie a grupului tinta enumerate in Protocolul de colaborare incheiat intre Directia Generala a Penitenciarelor (nr.2134/19.02.2003) si Directia de reintegrare sociala si supraveghere din Ministerul Justitiei (nr.4543/14.02.2003), cu incidenta asupra activitatii unitatilor/serviciilor din subordinea celor doua directii, in functie de resursele umane si materiale ale acestora; conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de catre aceste persoane pentru a deveni beneficiarii activitatii de asistenta si consiliere sunt: varsta sa nu depaseasca 25 ani, domiciliul sa fie in aria de competenta teritoriala a serviciului iar pedeapsa inchisorii sa nu depaseasca 3 ani.


Indiferent de categoria din care fac parte beneficiarii, activitatea de asistenta si consiliere poate fi oferita de catre serviciul de reintegrare sociala si supraveghere numai la cererea persoanei. Aceasta cerere a persoanei sta la baza primului document procedural al activitatii de asistenta si consiliere (Planul de asistenta si consiliere ca parte a Planului de reintegrare sociala si supraveghere) care transforma un beneficiar potential intr-un beneficiar real.


Termene in activitatea de asistenta si consiliere


In conformitate cu dispozitiile art 47 alin.1 – HG 1239/2000, „ in termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii scrise din partea persoanei supravegheate, prin care aceasta solicita asistenta si consiliere, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere va lua masurile necesare in vederea includerii acesteia intr-un program specializat, stabilit in functie de nevoile identificate ale persoanei respective”    Termenul de atingere a obiectivelor cuprinse in Planul de asistenta si consiliere este stabilit de catre consilier impreuna cu clientul, in functie de complexitatea si intensitatea interventiei, care la randul sau depinde de numarul si complexitatea nevoilor si problemelor identificate ale clientului, de nivelul riscului, precum si de resursele interne/externe pe care clientul si consilierul inteleg sa le mobilizeze in procesul de asaistenta si consiliere; astfel art. 45 alin. 2 din HG 1239/2000 prevede ca „asistenta si consilierea se vor realiza pe baza unui Plan de asistenta si consiliere adaptat nevoilor individuale ale persoanei supravegheate. Se vor estima perioada de timp si masura in care nevoile identificate pot fi acoperite numai prin interventia serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori in colaborare cu organizatii neguvernamentale, institutii publice si /sau private ori cu persoane fizice sau juridice.”

In conformitate cu prev. art. 46 alin.2 lit.e din HG 1239/2000, cel putin o data la 6 luni sau ori de cate ori se inregistreaza o evolutie pozitiva / negativa in procesul de reintegrare sociala a persoanei, se intocmesc referate periodice de reintegrare sociala si supraveghere, care contin pe scurt informatii cu privire la rezultatele inregistrate de catre persoana asistata si consiliata.

In conformitate cu prev. art. 46 alin.2 lit.f din HG 1239/2000, la expirarea perioadei de asistenta si consiliere, concluziile consilierului de reintegrare sociala si supraveghere care precizeaza masura in care persoana respectiva are perspective de reintegrare sau s-a reintegrat in societate vor face obiectul unui referat de reintegrare sociala si supraveghere final.

Seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere are obligatia de a consulta fiecare dosar periodic sau ori de cate ori considera necesar, pentru a verifica daca se respecta programul de resocializare a persoanei asistate si consiliate in ceea ce priveste termenele, calitatea si ritmicitatea acestuia ( art. 46 alin. 4 – HG 1239/2000).


Documente procedurale utilizate in activitatea de asistenta si consiliere
Vom utiliza termenul „documente procedurale” pentru a desemna suportul material scriptic ce atesta indeplinirea atributiilor referitoare la activitatea de asistenta si consiliere inscrise in competenta functionala a serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere. Documentele procedurale prevazute de cadrul normativ de organizare si functionare a SRSS, cu referire la activitatea de asistenta si consiliere, sunt: Dosarul de reintegrare sociala si supraveghere, Planul de reintegrare sociala si supraveghere, Planul de asistenta si consiliere, Registrul special de evidenta a persoanelor cu pedeapsa gratiata total prin lege, Protocolul de colaborare cu partenerii comunitari


Dosarul de reintegrare sociala si supraveghere


Dosarul de reintegrare sociala si supraveghere reprezinta un set de documente care releva intreaga stadialitate a procesului de de asistenta si consiliere. El se intocmeste pentru fiecare persoana supravegheata care a solicitat asistenta si consiliere (cf. Art. 46 alin.1 – HG 1239/2000). Potrivit dispozitiilor art. 46 alin. 2 – HG 1239/2000, acest dosar cuprinde urmatoarele documente:

Cerere de asistenta si aonsiliere

Plan de reintegrare sociala si supraveghere ( Planul de Supraveghere la care se adauga un capitol special: Descrierea Activitatii de Asistenta si Consiliere)

Referat de evaluare intocmit inainte de pronuntarea hotararii judecatoresti, unde este cazul

Referat de evaluare solicitat de instanta pe perioada supravegherii, inainte de formularea Cererii de asistenta si consiliere, unde este cazul

Referate periodice de reintegrare sociala si supraveghere (cel putin unul la 6 luni sau ori de cate ori se inregistreaza o evolutie pozitiva / negativa in procesul de reintegrare sociala

Referat final de reintegrare sociala si supraveghere ( concluziile consilierului RSS la expirarea perioadei de asistenta si consiliere, cu privire la perspectivele persoanei asistate de a se reintegra in societate)


Cadrul normativ de organizare si functionare, precum si standardele de calitate a muncii impun respectarea urmatoarelor principii referitoare la derularea procesului de reintegrare sociala pe baza Dosarului de reintegrare sociala si supraveghere:

Confidentialitatea consilierului de reintegrare sociala si supraveghere cu privire la datele continute in dosar si pastrarea dosarului in arhiva serviciului de reintegrare sociala si supraveghere (art. 46 alin.3 – HG 1239/2000)

Verificarea periodica de catre seful Servisiului de reintegrare sociala si supraveghere a termenelor, calitatii si ritmicitatii programului de resocializare a persoanei asistate si consiliate (art. 46 alin.4 – HG 1239/2000)

Desemnarea unui consilier de catre seful serviciului in cazul in care cel desemnat initial se afla in imposibilitatea temporara sau permanenta de a-si indeplini atributiile (art. 46 alin.5 – HG 1239/2000)

Posibilitatea consultarii dosarului de reintegrare sociala si supraveghere de catre persoana asistata sau aparatorul acesteia, in urmatoarele conditii: numai in incinta serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, numai in prezenta consilierului responsabil de caz, pe baza unui proces verbal semnat de catre persoana care l-a studiat si reprezentantul serviciului (art. 46 alin. 6 – HG 1239/2000)


Planul de reintegrare sociala si supraveghere


In conformitate cu art. 46 alin.2 raportat la art. 22 si la Anexa 2 din HG 1239/2000 , Planul de reintegrare sociala si supraveghere va cuprinde urmatoarele sectiuni:

I.        Introducere: Numele si prenumele, data si locul nasterii persoanei condamnate / minorului;

Infractiunea savarsita si numarul hotararii instantei de judecata; Sanctiunea aplicata si

masurile si/sau obligatiile impuse de instanta; Perioada supravegherii, mentionandu-se data

inceperii si data incetarii acesteia; Numele si prenumele consilierului RSS:

II.          Nevoile/problemele identificate ale persoanei condamnate/minorului

III.        Riscul savarsirii din nou a unor infractiuni/Riscul de a pune in pericol sigurantapublica:

IV.       Descrierea activitatii, a locului de executare si a programului de lucru in cazul minorului obligat la prestarea unei activitati neremunerate intr-o institutie de interes public

V.         Natura si frecventa intrevederilor dintre consilier si persoana condamnata/minor pe durata supraveghereii

VI.       Metodele utilizate pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor stabilite de instanta de judecata in sarcina persoanei supravegheate

VII.     Descrierea activitatii de asistenta si consiliere


Cadrul normativ de organizare si functionare a serviciilor de reientegrare sociala nu specifica modul in care va fi descrisa activitatea de asistenta si consiliere. „Caracterul narativ” al tuturor documentelor de consemnare a activitatii desfasurate de serviciile de reintegrare sociala si supraveghere ne determina sa credem ca si continutul capitolului VII al Planului de reintegrare sociala si supraveghere, respectiv „Descrierea activitatii de asistenta si consiliere” trebuie sa satisfaca acest standard.

HG 1239/2000 face referire doar la cateva principii de lucru care trebuie respectate in derularea activitatii de asistenta si consiliere pe baza Planului de reintegrare sociala si supraveghere. In exercitiul acestor principii, obligatiile serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sunt corelative cu drepturile persoanei care a solicitat asistenta si consiliere si anume:

dreptul persoanei supravegheate de a fi informata cu privire la posibilitatea solicitarii de asistenta si consiliere, inca de la prima intrevedere de supraveghere, precum si cu privire la modalitatile practice in care poate fi sprijinita in vederea reintegrarii sale in sociatate (art.45 alin.4 – HG 1239/2000)

dreptul persoanei de a accepta sau de a refuza oferta de asistenta si consiliere inscrisa in atributiile serviciului de reintegrare sociala si supraveghere; astfel, potrivit art. 45 alin. 5 si alin. 6, a art. 48 alin.1 – HG 1239/2000 si a art. 3 – OG 92/2000 introdus prin Legea 129/2002, activitatea de asistenta si consiliere se desfasoara numai la cererea/cu acordul persoanei

dreptul persoanei de a beneficia de un proces de reintegrare sociala individualizat, derulat pe baza unui plan de asistenta adaptat nevoilor individuale ale persoanei care solicita asistenta si consilierea ( art. 45 alin.2 – HG 1239/2000)

dreptul persoanei asistate si consiliate de serviciul de reintegrare sociala si supraveghere de a cere incetarea procesului de asistenta si consiliere, respectiv iesirea persoanei din programul de interventie elaborat in acest scop ( art. 49 lit. a-HG 1239/2000)


Planul de asistenta si consiliere


Planul de asistenta si consiliere reprezinta instrumentul principal pe baza caruia se realizeaza activitatea de asistenta si consiliere, intrucat in acest document sunt continute obiectivele interventiei, in vederea diminuarii nevoilor criminogene identificate ale persoanei, reducerii riscului de recidiva si cresterii sanselor de reintegraree sociala a acesteia.

In conformitate cu prev. art. 45 alin.3 – HG 1239/2000, in derularea activitatii de asistenta si consiliere, serviciile de reintegrare sociala si supraveghere urmaresc:

a). corectarea comportamentului infractional prin constientizarea de catre minori sau de catre persoanele

condamnate a faptei savarsite, a consecintelor acesteia si asumarea responsabilitatii pentru fapta

comisa

b). motivarea minorului sau a persoanei condamnate in vederea dezvoltarii responsabilitatii si

autodisciplinei

c). elaborarea si derularea unor programe eficiente de asistenta si consiliere a persoanelor condamnate

sau a minorilor, in functie de nevoile identificate ale acestora

d). sprijinirea condamnatului sau a minorului in vederea satisfacerii unor nevoi speciale referitoare la

educatie, pregatire profesionala, loc de munca, locuinta, grup de prieteni sau altele asemenea


In situatia in care asistenta si consilierea este oferita la solicitarea altor categorii de beneficiari decat persoanele condamnate sau minorii la care se face referire expressis verbis in OG 92/2000 si HG 1239/2000, programele de resocializare in care vor fi incluse aceste persoane se vor numi Programe de asistenta postpenala (postcondamnatorie sau postexecutorie, in functie de categoria din care face parte persoana solicitanta) si se vor derula pe baza prevederilor Legii 129/2002 sau a documentelor strategice care largesc sfera beneficiarilor activitatii de asistenta si consiliere. Pe cale de consecinta, planul de interventie elaborat si implementat in cazul lor, se va numi Plan de asistenta post-penala.Potrivit dispozitiilor art. 49 – HG 1239/2000, activitatea de asistenta si consiliere inceteaza in urmatoarele cazuri: (a). La cererea persoanei asistate si consiliate; (b). ca urmare a lipsei de cooperare sau a comportamentului neadecvat al persoanei asistate si consiliate; (c). La expirarea duratei asistentei si consilierii ( asa cum a fost prevazuta aceasta durata inca din momentul elaborarii Planului de asistenta si consiliere – s.n.)


Registrul special de evidenta


Registrul special de evidenta este un document la care face referire Legea 129/2002 pentru aprobarea OG 92/2000, in privinta noii categorii de beneficiari introduse in grupul tinta al activitatii serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere si anume: persoane a caror pedeapsa a fost gratiata total prin lege sau minori fata de care a fost inlaturata prin lege masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare.

In conformitate cu prevederile art.3, 4, 5 introduse in OG 92/2000 prin Legea 129/2002, procedura de desfasurare a activitatii de asistenta si consiliere in cazul acestor persoane se deruleaza astfel:

la cererea acestor persoane, serviciile de reintegrare sociala si supraveghere isi exercita atributiile in legatura cu initierea si derularea unor programe speciale de reinsertie sociala si, dupa caz, cu identificarea locurilor de munca disponibile, a locuintelor, precum si a cursurilor de calificare sau recalificare profesionala

acestor persoane li se intocmeste un registru special de evidenta, in care se vor consemna date privind persoana acestora, comportamentul pe perioada executarii pedepsei inchisorii sau a internarii intr-un centru de reeducare, programele de resocializare la care au participat, nevoile sau problemele pe care le intampina si modul de rezolvare a acestora

programele de reinsertie sociala in care vor fi incluse aceste persoane se vor intocmi pe baza informatiilor furnizate de personalul specializat in asustenta si consiliere de la locul de detinere, precum si a evaluarii initiale realizate de serviciile de reintegrare sociala si supraveghere; in functie de complexitatea cazului, seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere va contacata autoritatile competente pentru desemnarea de specialisti


Protocolul de colaborare


Parteneriatul reprezinta unul dintre cele mai importante principii care guverneaza activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere in general si activitatea de asistenta si consiliere in mod special. Protocolul de colaborare poate fi considerat un document procedural, intrucat releva modul si termenii in care se oficiliazeaza relatia dintre un serviciu de reintegrare sociala si supraveghere si un partener comunitar.

In vederea atingerii obiectivelor procesului de reintegrare sociala a persoanei aflate in evidenta sa, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere poate incheia parteneriate cu persoane fizice sau juridice, organizatii neguvernamentale sau institutii guvernamentale, in functie de gradul de disponibilitate si de resursele comunitatii locale.

Din categoria institutiilor guvernamentale cu care majoritatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere colaboreaza, enumeram cu titlu exemplificativ: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului, Penitenciarul sau/si Centrul de Reeducare din aria teritoriala de competenta a serviciului, Inspectoratul Judetean de Politie, Inspectoratul Judetean Scolar, Directia de Asistenta Comunitara si Serviciul Social, alti reprezentanti ai Administratiei Publice Locale.

In conformitate cu prev. art. 47 alin.3 – HG 1239/2000, Protocolul de colaborare va cuprinde:

Partile semnatare,

Obiectul protocolului,

Tipul serviciilor,

Durata protocolului,

Obligatiile partilor,

Data incheierii protocolului,

Semnatura partilor.

Reprezentand o specie aparte in ansamblul parteneriatelor serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, protocoalele incheiate cu administratia penitenciara pentru derularea activitatii de asistenta si consiliere in unitatile penitenciare (in conformitate cu prev. art. 48 – HG 1239/2000) trebuie sa faca referire la: categoriile de persoane condamnate ce pot fi incluse in programe de resocializare, continutul si durata programului de resocializare, acordarea unei atentii speciale pentru: minori si tineri, persoane cu dificultati in mentinerea legaturilor cu familia, persoane aflate in perioada pre-liberatorie.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact