StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » dreptul muncii

Asigurarea pentru risc de accidente de munca si boli profesionaleAsigurarea pentru risc de accidente de munca si boli profesionale.

Conform art. 175 din Codul Muncii, este obligatia angajatorului.

Art. 1 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale prevede ca asigurarea urmareste protectia sociala impotriva urmatoarelor categorii de riscuri profesionale: pierderea, diminuarea capa 313c23d citatii de munca si decesul ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii (art. 5 din Legea nr. 346/2002):

a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, inclusiv functionarii publici;

b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul activitatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;

c) somerii, pe durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii si studentii, pe durata efectuarii practicii profesionale.

Se pot asigura (art. 6 din Legea nr. 346/2002), incheind un contract de asigurare, persoanele asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii si care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a) asociat unic, asociati comanditari sau actionari;

b) administratori sau manageri;

c) membri ai asociatiei familiale;

d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

e) persoane angajate in institutii internationale;

f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;

g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau asociere in agricultura;

i) persoane care desfasoara activitati in unitati de cult recunoscute potrivit legii;

j) alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice.


Art. 4 din Legea nr. 346/2002 stabileste ca prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale raspunderea civila a persoanei fizice sau juridice pentru prestatiile prevazute in lege si pentru care s-a platit contributia de asigurare este preluata de asigurator.

Cand prejudiciul nu este acoperit prin prestatiile prevazute in Legea nr. 346/2002 intra in functiune, in mod subsidiar si complementar, raspunderea civila, potrivit dreptului comun.Calitatea de asigurator o are Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale, care isi exercita atributiile prin fonduri teritoriale sau prin asociatii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Raporturile de asigurare se stabilesc intre:

a) angajator si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 5 si 7 (angajatii romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, precum si strainii si apatrizii, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care muncesc pentru angajatori romani;

b) asigurati si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 6 din lege.

Conform art. 14 din Legea nr. 346/2002, in cazul in care din culpa angajatorului nu s-a platit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare se suporta de angajator.

Asiguratii au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;

b) reabilitarea si reconversia profesionala;

c) indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca;

d) indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca;

e) compensatii pentru atingerea integritatii;

f) despagubiri in caz de deces;

g) rambursari de cheltuieli.


Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este media veniturilor brute ale asiguratului din ultimele sase luni, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare. Cand stagiul de cotizare este mai mic de sase luni, baza de calcul o constituie venitul brut din ultima luna de activitate care a fost luata in calcul la stabilirea contributiei de asigurare.

In art. 35 al Legii nr. 346/2002 se precizeaza ca indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta pentru primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale, institutie publica de interes national cu personalitate juridica, administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate pentru accidente de munca si boli profesionale. Contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sunt datorate de angajatori si de asigurati, in functie de tarife si clase de risc.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact