StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » economie comerciala » Acordul general pentru tarife si comert (g.a.t.t.)
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Scurt istoric al aparitiei gatt-ului; definire, obiective si structura organizatoricaCa urmare a faptului ca cel de al doilea razboi mondial a afectat profund intrega economie mondiala si relatiile economice internationale, O.N.U. a initiat, inca din primii sai ani de activitate, o ampla actiune menita sa duca in final la cearea unei organizatii mondiale a comertului care sa-si aduca contributia la eliminarea treptata a tuturor barierelor si restrictiilor din calea comertului international, in primul rand, a celor discriminatorii, si la statornicirea unor principii si reguli generale care sa stea la baza desfasurarii acestuia1.In acest scop, din insarcinarea ECOSOC, o comisie pregatitoare (formata din reprezentantii a 23 de state) a trecut inca din anul 1945 la elaborarea unei sectiune a viitoarei Organizatii Mondiale a Comertului, aceasta fiind prima incercare de codificare a unor reguli fundamentale care sa gurneze relatiile economice internationale. Comisia pregatitoare a hotarat ca, paralel cu activitatea de elaborare a sectiunei pentru viitoarea Organizatie Mondiala a Comertului si pana la ratificarea ei, sa initieze si primele negocieri cu privire la reducerea taxelor vamale si a altor restrictii din calea comertului international. Aceste negocieri au avut loc din aprilie si pana in octombrie 1947 si rezultatele lor au fost incorporate intr-un tratat multilateral denumit Acordul General pentru Tarife si Comert, care constituie baza oficiala, juridica a concesiilor tarifare connite. Totodata, in acest tratat, care urma sa fie o anexa la Carta pentru viitoarea Organizatie Mondiala a Comertului, au fost inscrise si o serie de reguli, principii si discipline dupa care sa se calauzeasca statele membre in desfasurarea schimburilor comerciale reciproce. Tratatul a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1948.
A fost elaborata si Carta pentru proiectata Organizatie Mondiala a Comertului, cunoscuta sub numele de Carta de la Havana (1948), dar, nefiind ratificata de catre statele semnatare, n-au putut sa fie puse bazele Organizatiei Mondiale a Comertului, ramanand in vigoare numai Acordul General pentru Tarife si Comert, care nu a avut statut juridic de organizatie internationala, dar a intretinut legaturi cu organizatiile specializate ale O.N.U.
Acordul General pentru Tarife si Comert este un tratat multilateral intergurnamental prin care tarile membre se obliga sa respecte anumite principii, reguli si discipline in domeniul relatiilor comerciale, sa reduca, sa elimine sau sa consolideze taxele vamale si sa inlature restrictiile cantitati sau de alta natura din calea schimburilor comerciale reciproce, trecand treptat la liberalizarea acestora.
Rezulta din aceasta definitie ca obiectivul initial principal al GATT-ului a fost crearea de conditii favorabile pentru desfasurarea schimburilor comerciale intre tarile membre. Acest obiectiv isi pastreaza valabilitatea si in prezent. in ultimii 15-20 de ani insa, ca urmare a faptului ca a crescut numarul tarilor membre si in special al tarilor in curs de dezvoltare, atributiile si obiectile GATT-ului s-au largit, indeosebi pe linia sprijinirii dezvoltarii comertului exterior al acestora si implicit a economiilor lor. Reiese aceasta din prederile partii a patra a GATT-ului, precum si din faptul ca au fost silite legaturi organizate cu UNCTAD-ul prin crearea de la 1 ianuarie 1968 a Centrului comun pentru comertul international GATT-UNCTAD.
Conditiile in care a fost elaborat si a inceput sa fie aplicat Acordul General pentru Tarife si Comert au determinat si structura organizatorica initiala deficitara a acestuia, corectata, treptat, pe parcursul activitatii sale. Desi GATT-ul nu este o organizatie internationala, in practica el exercita atributiile unui organism international, asigurand cadrul organizatoric corespunzator pentru negocierile comerciale, precum si structura organizatorica menita sa dea rezultatelor acestor negocieri forma unor instrumente legale. In prezent, activitatea GATT-ului se desfasoara in cadrul urmatoarei structuri organizatorice:


- Sesiunea partilor contractante; ,
- Consiliul reprezentantilor;
- comitete si grupe de lucru specializate pe probleme (permanente si temporare);
- Secretariatul.
Sesiunea partilor contractente (membrii cu drepturi depline) este alcatuita din delegatii tuturor tarilor membre si este forul suprem al GATT; se intruneste, de regula, odata pe an (sesiune ordinara) sau de mai multe ori pe an, la cererea partilor contractante (sesiuni extraordinare). Are ca principale atributii:
- dreptul si obligatia


de a ghea la respectarea prederilor Acordului General;
- aproba modificarile si completarile aduse textului Acordului General;
- aproba prin vot (trimis prin corespondenta) primirea de noi membri in GATT;
- aproba crearea de noi organe in structura organizatorica a GATT-ului si le directioneaza activitatea.
Consiliul reprezentantilor, alcatuit din reprezentantii tarilor membre cu drepturi depline, a inceput sa functioneze in 1960 si isi exercita atributiile intre sesiunile partilor contractante, indeplinind rolul de organ executiv. Are urmatoarele atributii mai importante:
- indruma activitatea organelor din subordine (comitete, comisii si grupe de lucru specializate pe probleme);
- organizeaza negocierile pentru primirea de noi membri in GATT;
- organizeaza consultari cu partile contractante asupra dirselor aspecte ale evolutiei schimburilor comerciale reciproce;
- elaboreaza, cu sprijinul organelor din subordine, recomandari pentru Sesiunea partilor contractante in legatura cu problemele inscrise pe ordinea de zi a acestora.
Comitetele si grupele de lucru specializate pe probleme asigura activitatea permenenta a Acodrului General, studiind problemele ce le-au fost incredintate, fie de catre Sesiunea partilor contractante, fie de catre Consiliul reprezentantilor. Concluziile si recomandarile lor sunt supuse aprobarii organelor superioare.
In afara comitetelor specializate cu activitatea permanenta pot fi create si comitete cu activitatea temporara (cum sunt, de pilda, Comitetele pentru organizarea negocierilor comerciale din cadrul rundelor, organizate periodic de catre GATT), a caror misiune inceteaza odata cu terminarea actiunii pentru care au fost create.
Dintre comitetele spacializate pe probleme (permanente), se remarca indeosebi activitatea urmatoarelor opt:
- Comitetul pentru comertul cu produse industriale;
- Comitetul pentru agricultura si comertul cu produse agricole;
- Comitetul pentru comert si dezvoltare; : Comitetul balantelor de plati;


- Comitetul pentru practicile antidumping;
- Comitetul pentru buget, finante si administratie;


- Comitetul tarilor participante la protocolul celor 16;
- Comitetul pentru textile.In cadrul comitetelor specializate, sau in afara lor, pot fi create si grupe de lucru specializate pe probleme, care, in general, sunt alcatuite din reprezentantii tarilor membre interesate si din experti in materie. Acordurile negociate in cadrul rundei Tokio (1973-l979) au completat structura organizatorica a GATT-ului cu:


- Comitetul pentru evaluarea vamala;
- Comitetul pentru comertul de stat;


- Comitetul semnatarilor;
- Comitetul privind obstacolele tehnice;


- Comitetul pentru autorizatii de import;
- Comitetul special pentru restrictii la import;


- Comitetul pentru comertul cu avioane civile;
- Consiliul international al carnii;


- Consiliul international al produselor lactate.
Secretariatul GATT, cu sediul la Geneva, indeplineste functii administrati ce rezulta din activitatea celorlalte organe ale GATT-ului si este condus de un director general. El desfasoara si o activitate publicistica foarte bogata. El sprijina derularea rundelor de negocieri organizate de GATT si publica rezultatele acestora. Acorda asistenta de specialitate tarilor in curs de dezvoltare.
Din 1964, mai face parte din structura organizatorica a GATT-ului si Centrul de comert international, care din 1968 a denit Centrul comun de comert international GATT-UNCTAD.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact