StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a lua DECIZIA CORECTA
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » economie comerciala » Cercetarea stiintifica in comert

Organizarea cercetarii stiintifice in comert

Ca urmare a contributiei pe care cercetarea stiintifica si-o poate aduce la solutionarea importantelor probleme prind integrarea functionala a structurilor " comerciale in mecanismele economiei de piata, respectiva actitate se bucura de o atentie corespunzatoare, fiind asimilata politicilor comerciale promovate prin programele de dezvoltare ale oricarei societati. O asemenea abordare ofera conditii favorabile pentru adoptarea si realizarea unor sisteme de organizare capabile sa ofere competente si medii corespunzatoare de actiune unei palete largi de institute si firme profilate pe actitati de cercetare comerciala si sa asigure, in acelasi timp, colaborarea si cooperarea intre specialistii unitatilor respective, in vederea solutionarii complexei problematici cu care se confrunta structurile comerciale.


Structuri publice si private ce desfasoara
actitati de


cercetare stiintifica in domeniul comertului
Mondializarea economiei, care a accentuat puternic interdependenta intre agentii economici ce actioneaza pe diferite piete si concurenta puternica ce se desfasoara pentru cucerirea de piete si diferitele portofolii de investitii, a facut ca respectii operatori de piata - de la micile firme comerciale pana la companiile multinationale - sa se confrunte, in mod cotidian, cu un mediu economic din ce in ce mai complex, competitiv si reglementat. Pentru a sprijini lumea oamenilor de afaceri in depasirea unor asemenea presiuni, in majoritatea tarilor implicate in circuitul mondial de valori au fost create sisteme nationale de promovare comerciala, prin intermediul carora statul interne prin mecanisme si parghii de politica macroeconomica . Gradul de interventie difera de la o tara la alta, functiile, in schimb, fiind insa foarte apropiate, ele referindu-se in principal la: consultarea autoritatilor statale referitor la conceptiile si aplicarea masurilor si programelor comerciale, precum si la mijloace eficiente in domeniul procedurilor si normelor la care trebuie sa se conformeze agentii economici pentru a fi competiti pe piata; furnizarea unei asistente directe agentilor economici in actitatea de comert, in ceea ce priveste procurarea informatiei comerciale, consultatii pritor la produse si piete, precum si un larg pachet de sercii prind promovarea; coordonarea diverselor componente apartinand infrastructurii nationale de promovare si dezvoltare a comertului, inclusiv incurajarea colaborarii lor pentru a eta dublarea functiilor si irosirea resurselor.
» in contextul unor asemenea importante aspecte ce preocupa comunitatile internationale, in Romania s-a considerat ca modificarile radicale impuse de tranzitia spre economia de piata fac necesara crearea unor organisme nationale abilitate sa promoveze schimburile comerciale si in acelasi timp sa se constituie in suporturi de sustinere a reinnoirii structurilor productive in vederea formarii potentialului de crestere economica a tarii. Au fost create astfel mai multe asemenea structuri institutionale ce desfasoara actitati mixte - de cercetare stiintifica si de promovare a comertului. intre acestea, deosebit de importante apar pentru cercetarea stiintifica comerciala Centrul Roman de Comert Exterior - in cadrul caruia sunt organizate ca structuri componente Institutul National de Cercetari Comerciale si Societatea de Sercii si Inginerie Informatica; Institutul National de Cercetari pentru Turism; Institutul National de Cercetari Economice; Institutul de Economie Mondiala; Institutul National de Informare si Documentare; Institutul Roman de Sondare a Opiniei Publice etc.
» Alaturi de structurile institutionale mentionate, care desfasoara cercetare stiintifica comerciala sau care, prin elaborarea unor cercetari si studii economico-sociale de interes general, ofera importante informatii pentru orientarea si fundamentarea politicilor macroeconomice sau a afacerilor diferitilor intreprinzatori, in domeniul cercetarii stiintifice comerciale actioneaza si un mare numar de societati, institute si firme particulare profilate pe o asemenea actitate. Acestor firme li se adauga o serie de asociatii, asa-numite stiintifice, si organisme nonguvernamentale de cercetare stiintifica, care colaboreaza cu importante fundatii internationale de profil sau au statut de filiale ale unor asemenea prestigioase institutii. Din multitudinea unor asemenea organisme, asezaminte si firme de profil amintim cu titlul de exemplu Camera de Comert si Industrie, Consiliul National al intreprinderilor Private Mici si Mijlocii, World Trade Center, Scoli de afaceri afiliate la Fundatia Europeana pentru Dezvoltarea Managementului, societatile comerciale tip s.r.l. - cu profil de cercetare, proiectare si consultanta etc. in legatura cu unitatile de cercetare din aceasta categorie, de subliniat marea lor suplete in orientarea actiunilor de cercetare, functionalitatea si operatitatea studiilor efectuate. Aceasta a facut ca multe din respectivele firme sa fie solicitate ca partenere in derularea a numeroase programe finantate fie din fondurile Uniunii Europene - PHARE si Tempus - fie de catre organizatii internationale - Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, fie prin asistenta bilaterala. Cu exceptia celor implicati in derularea programelor finantate de organisme internationale, toate structurile de cercetare din aceasta categorie actioneaza la cererea diferitelor firme sau altor structuri comerciale, elaborarea studiilor avand la baza deze negociate si convenite de parteneri.
Obiective si atributii ale structurilor institutionale ce desfasoara actitati de cercetare stiintiilca in domeniul comertului
» Strategia ce sta la baza politicilor de cercetare promovate de unitatile de cercetare din domeniul comercial este structurata pe o serie de obiective strategice menite a asigura materializarea programelor de guvernare in sectorul respectiv. Intre asemenea obiective se inscriu:
- abordarea sistemica a conceptului de promovare a comertului romanesc, prin integrarea actitatii respective in contextul national si international;
- silirea cailor de promovare larga si de utilizare efectiva a recomandarilor, standardelor si normelor internationale prind facilitarea procedurilor de comert national si international, precum si a schimbului electronic de date;
- determinarea directiilor de implementare a conceptului prind eficienta comerciala, a conceptului prind punctele de informare comerciala, precum si a celui prind reteaua mondiala a punctelor de informare comerciala, concepte absolut necesare integrarii economice a Romaniei in structurile economice zonale si regionale;
- asigurarea atat pentru organele guvernamentale, cat si pentru structurile comerciale a lucrarilor de preziune necesare in fundamentarea strategiilor si politicilor comerciale;
- organizarea pe baze stiintifice a cercetarii cu caracter de continuitate, asupra conjuncturilor de piata - interna si externa - in vederea preintampinarii operative a efectelor perturbante sau valorificarea profiila a elementelor conjuncturale aparute pe terte piete;
- furnizarea permanenta a unei asistente directe agentilor economici cu actitate de comert, in domeniul cercetarii - asistenta axata pe furnizarea de informatie comerciala, consultatii cu prire la produse si pret, asigurarea logisticii unei largi palete de cercetari, studii de piata sau manageriale, precum si a unui pachet corespunzator de sercii de cercetare;
» In vederea realizarii obiectivelor strategice ce stau la baza politicii de cercetare promovata de structurile institutionale ce desfasoara actitati de cercetare stiintifica in domeniul comertului, unitatile componente sunt investite cu o serie de atributii specifice. Silirea respectivelor atributii are in vedere, pe de o parte, realizarea obiectivelor strategice amintite, iar, pe de alta parte, asigurarea capacitatilor si a cailor legale de a colabora, in vederea obtinerii de informatii si organizarea de actiuni specifice zand cercetarea si promovarea actitatilor comerciale, cu institutii si organisme similare din cadrul altor sectoare - ministere, departamente sau comisii cu statut guvernamental - precum si cu o serie de organisme si institutii nonguvernamentale sau asociatii profesionale sau patronale.
Data fiind importanta obiectivelor careia ii este subsumata cercetarea stiintifica comerciala, cat si diversitatea relatiilor in rtutea carora institutiile si organismele respective actioneaza si atributiile ce ren unor asemenea unitati prezinta, la randul lor, o deosebita complexitate si o arie larga de aspecte. Ca si in cazul obiectivelor, prezentam, in continuare, doar acele atributii ce contribuie la conturarea profilului sau specificului actitatii unitatilor respective.
- O prima atributie consta in dezvoltarea si exploatarea unei banci de date publice, de informare si documentare asupra comertului interior si exterior. Drept componente ale unei asemenea banci apar: reglementari ale comertului intern si international, parteneri de afaceri si informatii prind bonitatea acestora, oportunitati de afaceri, preturi interne si internationale, fluxuri comerciale interne si internationale etc.
- Un alt domeniu de atributii se refera la proiectarea, organizarea si perfectionarea continua a sistemului informatic unitar al ministerului ce raspunde de actitatile comertului, prin realizarea si gestionarea corespunzatoare a arhitecturii hard, atat la nivel national, cat si international. Se are in vedere in acest sens: realizarea si exploatarea sistemului informatic al statisticii comertului exterior romanesc pe baza declaratiilor vamale de export si import, in colaborare cu Directia Generala a Vamilor si Comisia Nationala pentru Statistica; realizarea si implementarea de proiecte-pilot, aliniate la standardele internationale, pentru conducerea actitatii de comert interior si exterior, precum si interschimbul electronic de date la nivelul agentilor economici si al administratiei de stat, cuprinzand studii de piata pe produse si tari, programe de promovare a comertului romanesc, politici si strategii de marketing la nivel macro si microeconomic, precum si studiile conjuncturale asupra pietei interne si a pietelor internationale.
- O alta sfera de atributii are in vedere instruirea profesionala si asistenta practica de specialitate ce se poate oferi agentilor economici, printr-o abordare globala a conceptului de tranzactie comerciala internationala. Sfera atributiilor respective zeaza in special: insusirea tehnicilor de comert; abilitarea personalului comercial in realizarea decontarilor financiar-bancare; insusirea si abilitarea agentilor economici din comert cu prire la sistemul relatiilor de transporturi internationale; cunoasterea reglementarilor de politica comerciala; abilitarea celor interesati in valorificarea avantajelor generate de acordurile comerciale incheiate cu diverse state, in scopul eficientizarii actiunilor de comert.
- Tot in sfera atributiilor structurilor institutionale ce desfasoara actitati de cercetare stiintifica in domeniul comertului intra si organizarea unor actiuni mixte, de promovare si cercetare. Se au in vedere, in acest domeniu, targurile si expozitiile, misiunile economice, seminariile stiintifice pe probleme economice, diverse simpozioane, precum si o serie de alte actiuni din domeniul relatiilor cu publicul care, concomitent cu lobby-ul ce se face anumitor produse, forme sau tipuri de tranzactii, constituie importante prilejuri de cercetare comerciala oferind reprezentatitate, camp de dialog de informare, posibilitatea inregistrarii unor reactii, pareri si propuneri in legatura cu largi domenii de actitate, preocupari sau firme care se confrunta in cadrul pietei.
- In sfarsit, ca un domeniu de o deosebita complexitate si o importanta utilitate practica, in sfera atributiilor structurilor institutionale cu actitate de cercetare in comert, se inscrie si problematica realizarii documentarii si asigurarii publicatiilor de specialitate. Fenomenul este avut in vedere, atat ca instrument de promovare a actitatii de cercetare realizata de institutiile respective, cat si ca un mijloc de a veni efectiv in sprijinul personalului din structurile comerciale, prin prezentarea de modele, practici validate, prognoze, diverse reglementari, experiente manageriale, precum si o serie de alte informatii utile in orientarea politicilor macrocomerciale, microteritoriale si fundamentarea afacerilor diferitilor intreprinzatori.
Domeniile de actitate ale structurilor institutionale ce desfasoara cercetare stiintifica comerciala
Structura obiectivelor strategice care stau la baza politicilor macroeconomice si multitudinea obligatiilor asumate fata de structurile comerciale in ceea ce priveste asigurarea informatiilor necesare, acordarea asistentei de specialitate si formularea unor solutii in cazul problemelor mai dificile au generat necesitatea extinderii continue a cadrului de preocupari si actiuni, cuprinzand domenii foarte variate, dar absolut necesare pentru orientarea si fundamentarea actitatilor comerciale, prin intermediul cercetarilor efectuate de structurile institutionale din domeniul respectiv.
Pornind de la larga arie de preocupari si complexitatea problematicii cu care se confrunta comertul, se apreciaza ca in cadrul actitatii de cercetare stiintifica realizate de structurile institutionale comerciale pot fi inscrise urmatoarele domenii: cercetarea pietei internationale; cercetarea pietei interne; organizarea si exploatarea sistemelor informationale si asigurarea logisticii informatice; organizarea sistemului statistic al comertului exterior; organizarea sistemului de consultanta si informare economica operativa; fixarea, cercetarea si prezentarea partenerilor si a oportunitatilor de afaceri; organizarea actiunilor promotionale in tara si strainatate; documentare si publicatiile de specialitate; instruire profesionala pe diverse probleme de specialitate din domeniul comertului.
» Cercetarea pietei internationale, ca domeniu distinct in actitatea structurilor institutionale, isi gaseste justif
icarea in complexitatea problemelor cu care se confrunta firmele comerciale pe diverse zone de piata, specificitatea acestora, costul informatiilor, cat si in modalitatile de realizare a studiilor de profil. Domeniul respectiv isi axeaza preocuparile pe urmatoarele directii:
- Realizarea unor studii de piata internationala structurate pe: evaluarea fenomenelor macroeconomice si microeconomice de pe piata internationala cu influenta directa asupra evolutiei exporturilor si integrarii economice la nivel european si al altor grupari economice regionale; proiectarea si fundamentarea a diverse strategii de penetrare a produselor romanesti pe diverse piete, utilizand avantajele care decurg din cadrul legislativ existent pe international in domeniul liberalizarii comertului exterior; elaborarea unor programe-pilot, in vederea restructurarii productiei din unele ramuri prioritare ale economiei nationale, avand ca obiect final promovarea exporturilor pe termen scurt, mediu si lung;
- Asigurarea asistentei de specialitate pentru agentii economici referitoare la: informatii operative (cotatii zilnice la bursele internationale de marfuri si valori, preturi medii de import-export, prognoze ale preturilor internationale, informatii prind reglementari de politica comerciala practicate in diverse tari); posibilitati de documentare (oferirea de consultare gratuita a unor materiale documentare si studii metodologice obtinute in cadrul programelor de asistenta internationala, documentatii si studii realizate de diverse structuri nationale de cercetare, precum si alte materiale de specialitate utile in actitatile lucrative organizate).
- Mediatizarea informatiilor economice prind piata externa prin diverse publicatii referitoare la promovarea comertului exterior.
» Cercetarea pietei interne reprezinta un domeniu care, prin sectiile de care dispune, poate elabora, intr-o forma prospectiva si aplicativa, lucrari acoperind sectoare majore din actitatea comerciala. Principalele laturi ale acestui fenomen sunt date de investigatii asupra pietei, canalelor de distributie, logisticii comerciale si conjuncturii de piata.
- Investigarea cererii si a ofertei de marfuri are in vedere: realizarea unor sondaje statistice in vederea investigarii complexe a pietei; proiectarea, fundamentarea si desfasurarea a diverse teste de imagine a produselor, magazinelor, firmelor si actiunilor acestora; cercetari prind comportamentul de cumparare si consum al populatiei; efectuarea unor anchete de opinie in cadrul actiunilor promotionale pe intern - targuri, saloane profesionale etc.
- Elaborarea unor preziuni, politici si strategii de marketing specifice structurilor comerciale, pornindu-se de la studii prind: evolutia cererii de marfuri a populatiei si a diversilor intreprinzatori, atat in profil macroeconomic, cat si in profil teritorial; nivelul si dinamica unor indicatori economico-sociali de caracterizare a pietei interne; studii complexe prind perspectiva pietei unor produse sau grupe de produse; analize complexe ale evolutiei consumului de produse si a inzestrarii populatiei cu diferite bunuri.
- Realizarea a diverse studii prind canalele de distributie si logistica comerciala. Se are in vedere, in aceasta printa: analize-diagnostic asupra infrastructurii comerciale in profil teritorial; elaborarea unor programe de marketing prind perfectionarea distributiei marfurilor pe piata interna; formularea si fundamentarea unor strategii prind logistica comerciala a unor bunuri de consum; asigurarea consultantei pentru agentii economici prind introducerea, extinderea si perfectionarea tehnologiilor comerciale.
- Organizarea sistemului si derularea procesului de studiere a conjuncturii pietei interne. In cadrul unui asemenea proces, principalele preocupari sunt legate de crearea, dezvoltarea si intretinerea unor module distincte in banca de date publice de informare asupra comertului, prind: vanzarile cu amanuntul, preturile de vanzare cu amanuntul si evolutia acestora;
firme comerciale, societati agricole, industriale si prestatoare de sercii; indicatori de diagnoza economico-financiara, calculati pe baza informatiilor realizate pe un fond de referinta, reprezentativ pentru comertul interior.
» Organizarea si exploatarea sistemelor informationale si asigurarea logisticii informatiei apar ca unul din domeniile de renovare complexa a cercetarii stiintifice comerciale, menit a asigura perceperea efectelor masurilor de politica comerciala la nivelul agentilor economici si punerea la punct a unui mecanism informational operativ. Solutionarea complexelor probleme ce caracterizeaza actitatea acestui domeniu presupune organizarea unui sistem informatic integrat la nivel national, cu retele de reprezentare atat pe intern - in cadrul tuturor zonelor administrative, cat si pe extern. Rolul respectivului domeniu consta in crearea si gestionarea unui fond de informatii destinate fundamentarii deciziilor, prompte si eficiente, pentru derularea afacerilor din acest domeniu.
Tinand seama de localizarea geografica a participantilor la sistem si natura problematicii ce urmeaza a fi solutionata, managementul sistemului poate fi structurat pe trei niveluri.
- Nivelul central, integrator, caruia ii ren ca sarcini: proiectarea sistemului integrat de comert; coordonarea din punct de vedere informational si informatic a intregului sistem; pregatirea utilizatorilor sistemului; difuzarea informatiilor catre institutiile si persoanele interesate.
- Nivelul teritorial, format din reteaua interna de reprezentare comerciala, -careia ii rene rolul colectarii si difuzarii informatiilor de piata necesare conectarii si stimularii participarii active a agentilor economici romani la comertul intern si international. intr-un asemenea context, reprezentantele teritoriale au ca principale atributii: informarea si documentarea agentilor economici; asigurarea asistentei de specialitate agentilor economici; construirea, intretinerea si dezvoltarea bancilor de date - ca unitati teritoriale ale bancii de date publice de informare asupra comertului, participarea la realizarea studiilor si cercetarilor operative de analiza conjuncturala a pietei interne si internationale; colaborarea la organizarea actiunilor promotionale pe judetean.
» Nivelul extern, conturat si realizat cu sprijinul retelei de reprezentare economica si comerciala a tarii in strainatate. Un asemenea nivel are un rol deosebit de important in promovarea imaginii reale a potentialului comercial al tarii.In perioada elaborarii prezentei lucrari, cele trei niveluri erau reunite in cadrul "Sistemului de informare si documentare pentru agentii economici", fiecare dintre nivelurile respective dispunand de module functionale, prin intermediul carora se colectau si intretineau bazele de date raportate la aria de cuprindere proprie, cat si de module de interogare, cuprinzand proceduri de colectare a cererilor de informatii si furnizarea de raspunsuri. Cererile de informatii se refereau in principal la: reglementari de comert exterior si politici comerciale; acte normative; monografii de piete, pe tari; oportunitati de cooperare; fluxuri comerciale; parteneri potentiali de afaceri; licitatii internationale; actiuni promotionale; documentare.
» Documentarea si realizarea publicatiilor de specialitate seIntegreaza in preocuparile stiintifice ale unitatilor de profil, ca un domeniu care, la randul sau, este axat pe trei importante categorii de actitati: asigurarea informatiilor din propria banca de date, procurarea si difuzarea de date obtinute din strainatate, realizarea si oferirea de informatii prin intermediul publicatiilor proprii.
- Oferta de informatii din banca de date ce apartine structurilor institutionale de cercetare in comert se refera la: date statistice prind comertul intern si international pe produse si tari; date prind importurile si exporturile rezultate din declaratii vamale, informatii prind importatorii si exportatorii, produsele importate si cele exportate; preturile la bursele de marfuri si valori, cotatii si cursuri valutare zilnice; informatii referitoare la preturile orientative practicate de agentii economici autohtoni cu actitate de comert, intensitatea acestora in domeniul lor de actitate; informatii primite de la Centrul de Comert International din Geneva prind fluxurile comerciale din primele 20 de tari ale lumii, membre ale OECD, care detin 90% din volumul comertului international; reglementari nationale si internationale prind actitatea de comert; informatii cu prire la oportunitatile de investitii straine.
- Procurarea si difuzarea de informatii comerciale obtinute din strainatate se bazau, in perioada cand a fost elaborata prezenta lucrare, pe date obtinute de la firma "KOMPAS INTERNATIONAL"5. Oferta respectiva poate sa aiba in vedere: date actualizate cu prire la 1.000.000 de firme din lume, incluzand 450.000 de firme din Euiopa (nume, sediu, adresa, telefon/fax, orar de functionare, anul infiintarii, numar de salariati, structura aparatului de conducere, capital, cifra de afaceri, conturi bancare, domenii de actitate); ofertele de bunuri sau sercii ale firmelor respective, structurate pe baza unui nomenclator cuprinzand 1815 grupe de produse si 52.000 de pozitii; bancile de date - componente nationale ale bancilor de date "KOMPAS INTERNATIONAL" si cataloage de firma din 41 de tari.
- Realizarea si oferirea de informatii prin intermediul publicatiilor proprii apar ca un rezultat al cercetarii si studiilor realizate de catre unitatile de cercetare din structurile comerciale, cercetari efectuate fie cu personal propriu, fie prin intermediul diversilor colaboratori, atrasi in calitate de specialisti. Structura publicatiilor realizate poate fi formata din: buletine lunare de informare pe diferite domenii (buletin de informare prind produsele industriale, buletin de informare prind produsele chimice si petrochimice, buletin prind piata internationala a carnii etc); publicatii statistice, cum ar fi, de exemplu, "Economia lumii in cifre"; reste de dezbateri si informare stiintifica cum ar fi, de pilda, restele "Monitorul comertului romanesc" si "Strategii comerciale"; lucrari periodice de studii conjuncturale, cum ar fi buletinul "Conjunctura pietei"; diverse lucrari de specialitate, editate in colectii si serii de probleme si realizate de specialisti cu o experienta deosebita in domeniul comertului. in cadrul unor asemenea publicatii pot fi gasite, potrit profilurilor, atat informatii operative prind evolutia fenomenelor de piata (cerere, oferta, preturi etc.) sau serii de indicatori - macro si microeconomici -caracteristici anumitor zone de piata, cat si o serie de studii si analize de piata, aspecte conjuncturale, documentare, recenzii asupra unor lucrari de specialitate, sfaturi juridice, dezbateri etc.
» Un domeniu de actitate, oarecum complementar, dar foarte util, al structurilor institutionale implicate in cercetarea comerciala il constituie, asa cum s-a mai aratat anterior, instruirea profesionala pe diverse probleme de specialitate din sectorul comertului. Domeniul respectiv, prin actitatile desfasurate, are menirea de a dezvolta deprinderi si concepte implicate de schimbarea cadrului general de afaceri si sa sprijine agentii economici in ridicarea nivelului general de educatie economica si de calificare profesionala. Asemenea obiective pot fi realizate printr-o mare varietate de actiuni, intre acestea, mai importante aparand: initierea si coordonarea realizarii de publicatii si lucrari de specialitate, structurate pe domenii de actitate; initierea si promovarea unor actiuni de cooperare internationala; organizarea a diverse seminarii pentru instruirea specialistilor; organizarea de mese rotunde, cu participare internationala, pe probleme legate de distributia marfurilor in tarile cu economie de piata dezvoltata; organizarea de misiuni de studiu si de documentare in unitati economice din strainatate pentru manageri si specialisti din domeniile de productie, comert, transport.
Un aspect tranzitoriu, dar foarte important pentru perioada de trecere spre economia de piata pe care Romania o parcurge, se refera la implementarea programului de formare a specialistior in comert "TRAINFORTRADE", specializat pe urmatoarele domenii: finantarea comertului; transport, logistica, asigurari; facilitarea operatiunilor vamale si administrative; informare comerciala; comertul pe piata unica europeana; politica comerciala nationala; diplomatia comertului international; comert si mediu. Se apreciaza ca o asemenea actiune va facilita: formularea unor strategii de dezvoltare a resurselor umane in domeniul comertului; sporirea capacitatilor de conducere si intarirea structurilor nationale de comert, pe calea dobandirii de cunostinte specifice in domeniul instrumentelor si tehnicilor comerciale; reajustarea programelor de formare profesionala, pe masura transformarilor structurale ale sistemului comercial mondial si a cresterii competititatii tarilor in materie de comert cu bunuri si sercii pe pietele interne si internationale.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact