StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » piata bursiera

Institutia internationala a bursei

INSTITUTIA INTERNATIONALA A BURSEI


DEFINIREA INSTITUTIEI BURSIERE


Bursa, ca institutie si corporatie, este cea care creeaza piata bursiera in jurul careia graviteaza fenomenele si procesele bursiere. In legislatia tarilor unde functioneaza aceasta institutie, bursa este definita diferit de la stat la stat, cu nuante juridice, institutionale si functionale adecvate tarii respective.

Reglementarea activitatii bursiere se face prin norme de drept, astfel ca, in Statele Unite ale Americii aceasta institutie a fost reglementata inca din 1934 prin "Securities Exchange Act", care defineste bursa drept "orice organizatie, asociatie sau grup de persoane inregistrate sau nu in calitate de corporatii ce constituie, mentine sau pune la dispozitie un spatiu sau conditii pentru intalnirea vanzatorilor si cumparatorilor de marfuri si titluri financiare".In legislatia japoneza, datata din 1948, bursa este definita, mai intai sumar, astfel: "termenul desemneaza orice persoana inregistrata in calitate de corporatie care pune la dispozitie o piata in vederea desfasurarii tranzactiilor cu valori sau titluri financiare".

Definitii date burselor de valori vom regasi si in legislatiile tarilor unde aceste institutii functioneaza, cum ar fi: Anglia, Franta, Elvetia, Germania si Belgia.

In conformitate cu demersul de reglementare a activitatii institutiilor care infiinteaza si guverneaza piete bursiere au fost incercari de definire specifice perioadei de tranzitie la economia de piata concurentiala.

Pentru prima data bursa a fost reglementata prin Legea nr. 52/1998, care se refera la: "bursa de valori este o institutie cu personalitate juridica care asigura publicului, prin activitatea intermediarilor autorizati, sisteme, mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea continua, ordonata, transparenta si echilibrata a tranzactiilor cu valori mobiliare si care constituie piata oficiala si organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota, oferind economiile investite garantie morala si securitate financiara prin masurarea continua a lichiditatii respectivelor valori mobiliare".

Ca urmare a aparitiei si dezvoltarii burselor de marfuri cu diferite profile, s-a impus reglementarea acestora (Legea nr. 512/2002) unde

institutia este definita: "bursele de marfuri sunt piete de interes public care asigura, in conditii centralizate de negociere, eficienta si transparenta, efectuarea de operatiuni privind: tranzactii la disponibil; tranzactii cu titluri reprezentative de marfa la disponibil; tranzactii cu instrumente financiare derivate; navlosiri si negocieri de asigurari maritime si fluviale de nave si incarcatura; tranzactii cu alte instrumente autorizate de organul de supraveghere".

Pe masura ce piata bursiera a cunoscut evolutii considerabile, si reglementarile au incercat sa tina pasul cu aceasta, dar si o integrare a reglementarilor locale cu IQ-ul reglementarilor regionale (aderare la Uniunea Europeana) sau globala, care sa permita o integrare a activitatilor realizate pe anumite piete bursiere specializate, locale, cu cele mai evoluate piete mondiale de profil.

Pe aceste coordonate au fost elaborate ultimele reglementari privind constituirea pietelor bursiere reglementate (Legea nr. 297/2004), conform careia "Pietele reglementate de instrumente financiare se organizeaza si se administreaza de o persoana juridica, emitenta de actiuni nominative, denumit operator de piata. Operatorul de piata pune la dispozitie un sistem de tranzactionare 323c23d a instrumentelor financiare care sa asigure o functionare regulata a pietei; emiterea de reglementari (aprobate de organul de supraveghere a pietei, respectiv C.N.V.M.), prin care se definesc conditiile de functionare, de acces pe piata, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar; respectarea cerintelor de transparenta, astfel incat sa asigure protectia investitorilor".

Definitiile prezentate subliniaza trasaturile definitorii ale institutiei bursiere:

existenta unei piete a marfurilor sau a titlurilor financiare care sa asigure functionarea bursei (piata cu o cerere larga, continua si solvabila);

localizarea tranzactiilor intr-un spatiu special destinat derularii tranzactiilor, spatiul fiind dotat cu toate mijloacele adiacente necesare;

desfasurarea tranzactiilor pe baze concurentiale si asigurarea accesului tuturor celor interesati la informatia bursiera;

negocierea, incheierea si executarea contractelor dupa o procedura consacrata;

existenta firmelor sau persoanelor fizice autorizate sa efectueze tranzactii in bursa;

Prin regimul juridic, bursa poate fi institutie publica sau entitate privata. Bursa ca institutie de stat este reglementata prin norme si reglementari imperative, bursele private sunt autoreglementate si autoguvernate (ex.: 'American Stock Exchange', 'New York Stock Exchange' - institutii financiare din Statele Unite ale Americii).

In privinta burselor private, ele reprezinta asociatii, ale persoanelor fizice sau juridice, create in conditiile legii in vederea exploatarii unei piete bursiere si imbraca forma unei persoane juridice (corporatie) care se autoreglementeaza si se autoguverneaza.

Vom intalni in literatura de specialitate si variante mixte si acestea sunt specifice Marii Britanii, Elvetiei si Germaniei. Normele imperative cu privire la piete asigura acestor institutii premisele functionarii pe principiul autoreglementarii, in sensul ca isi elaboreaza propriile statute si regulamente de organizare si functionare.

Pentru a lua fiinta institutia financiara a bursei, este necesar ca, pe langa climatul legislativ, sa existe si un mediu economic stimulativ al tranzactiilor bursiere.

Pentru buna functionare a unei piete bursiere trebuie respectate urmatoarele principii:

1. Atomicitate - in sensul sa poata atrage purtatorii cererii si ofertei;

2. Omogenitate - climatul economic sa asigure conditiile existentei unui numar mare de purtatori ai cererii si ofertei de acelasi fel;

3. Fluiditate - evolutia tranzactiilor bursiere sa asigure un prag minim, afluenta de ofertanti, solvabilitate de cumparatori;

4. Adaptabilitate - sa fie capabila sa se adapteze in functie de evolutia factorilor economici fara existenta deciziilor discriminatorii;

5. Trebuie sa asigure un climat de corectitudine - sa garanteze o anumita prestanta, imagine de integritate a tranzactiilor bursiere realizate;

Trebuie sa fie eficienta - procesele, mecanismele de tranzactionare sa permita jucatorilor realizarea operatiunilor bursiere pe care le practica si care le va asigura profiturile scontate;

7. Neutralitatea - institutia financiara a bursei nu trebuie viciata de factorii perturbatori - sistemul politic, de exemplu.

In literatura de specialitate se mai intalnesc si burse mixte din punctul de vedere al interventiei statului si respectiv al institutiilor private. In tara noastra bursa a fost infiintata pe baza subventionarii de catre stat.


CONDITIILE DE AUTORIZARE SI CONDUCERE A UNEI INSTITUTII BURSIERE (operator de piata), care sa respecte conditiile de armonizare cu reglementarile internationale.

Autorizarea operatorului de piata (institutia bursiera) implica respectarea unor proceduri impuse de organul care supravegheaza piata, care, in principal, impune reguli de urmat.

Existenta unui capital social minim al societatii pe actiuni constituite presupune si resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor abilitate sa le realizeze. Structura actionariatului este, in general, formata din societati de intermediere, societati financiar-bancare, a caror identitate si integritate trebuie sa corespunda cerintelor si care nu pot detine mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot.

Obiectul de activitate supus autorizarii este exclusiv si consta in administrarea pietei bursiere infiintate de operatorul de piata dar si a activitatilor conexe in legatura cu obiectul de activitate.

Prin planul de afaceri propus, operatorul de piata asigura functionarea regulata a pietei bursiere, dar si respectarea celorlalte reguli cu privire la transparenta, desfasurarea tranzactiilor dupa proceduri reglementate si autorizate de organul de supraveghere, protectia investitorilor, etc.

Structura organizatorica, managementul operatorului de piata, conditiile de eligibilitate a membrilor, regulamente de ordine interioara sunt aprobate in Asociatia membrilor bursei (actionarii), dupa care vor urma procedura de autorizare de catre organul care supravegheaza activitatea operatorului.

Conditiile de eligibilitate a actionarilor institutiei bursiere se refera la faptul ca pot fi persoane fizice si juridice care se asociaza in vederea constituirii institutiei, acestea dobandind calitatea de membru al bursei, din care deriva o serie de drepturi si obligatii.

Principalul avantaj de care acestia dispun este posibilitatea de a efectua direct tranzactii in bursa si, in general, acest drept are caracter de exclusivitate.

Din punct de vedere al accesului la calitatea de membru la bursa, exista:

1. Burse inchise : numar de locuri limitat; un loc la Bursa poate fi dobandit prin vanzare sau inchiriere, ex. New York Stock Exchange - 1036 locuri.

2. Burse deschise : numarul de locuri nu este limitat prin actul constitutiv. Sunt membri fondatori si asociati (cooptati ulterior)

Accesul la bursa nu este reglementat numai de institutia respectiva.

Actele normative privind calitatea de membru impun anumite conditii ce trebuie indeplinite de cei care acced la aceasta pozitie, numite criterii de eligibilitate .

Firmele, ca persoane juridice care solicita calitatea de membru, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. sa fie autorizate (licentiate) de catre 'autoritatea nationala' care guverneaza piata bursiera sau sa aiba in obiectul de activitate efectuarea de tranzactii/operatiuni in bursa de marfuri sau de titluri financiare;

2. sa dispuna de un nivel minim al capitalului social care sa-i garanteze volumul tranzactiilor ce le realizeaza in bursa si sa se incadreze in regulamentul si statutul bursei privind garantiile;

3. sa contribuie la fondurile bursei in conformitate cu statutul si regulamentul ei;

4. sa respecte toate obligatiile stabilite prin regulamentul si statutul bursei in legatura cu negocierea, incheierea si executarea tranzactiilor bursiere.

Din calitatea de membru al bursei izvorasc si o serie de drepturi a caror intindere difera de la o institutie la alta, dar in principal constau in :

. dreptul membrilor bursei de a fi prezenti in incinta, de a efectua tranzactii bursiere in cont propriu prin sau pentru terti;

. dreptul de a participa si modifica statutul si regulamentul bursei;

. dreptul de a participa la administrarea bursei.

Accesul la tranzactiile bursiere este permis in principiu numai pentru membri bursei sau numai in mod indirect prin mijlocirea de catre un membru al bursei. Comisioanele pe care le percep membrii bursei pentru operatiile realizate in bursa pentru terti reprezinta veniturile directe ale acestora generate de calitatea de membru .

Prin legislatia care reglementeaza organizarea si functionarea operatorului de piata (institutia bursiera) s-au stabilit ca, prin nerespectarea prevederilor actelor normative, sa se respinga autorizarea atat a operatorului, a membrilor actionari si chiar a personalului de conducere executiva, daca nu sunt asigurate conditiile de participare financiara la capital sau la realizarea obiectului exclusiv de activitate, dotarea tehnica si resursele, nerespectarea transparentei si a protectiei investitorilor, etc.


MANAGEMENTUL INSTITUTIEI BURSIERE

Conducerea si organizarea bursei se realizeaza diferit de la o tara la alta si de la o institutie la alta, in functie de cadrul legislativ si statutul juridic al bursei, precum si rolul jucat de aceasta institutie in viata economico-financiara.    

Un model general de organizare si conducere al Bursei include patru tipuri de organe : organe de decizie, de executie, de consultanta, de control.Organele de decizie

Organul suprem de conducere al bursei este reprezentat de ASOCIATIA MEMBRILOR BURSEI. Aceasta asociatie se intruneste periodic in sedinte ordinare (cel putin o data pe an) si in sedinte extraordinare, atunci cand este necesar sa se ia decizii strategice .

A. Asociatia Membrilor Bursei stabileste modul de organizare si functionare a pietei bursiere prin reglementari proprii supuse aprobarii organului de supraveghere a pietei cum ar fi:

Reglementari cu privire la:

n     conditiile si procedurile de admitere, excludere si suspendare a intermediarilor la si de la tranzactionare;

n     conditiile si procedurile de admitere, excludere si suspendare a marfurilor, instrumentelor financiare la si de la tranzactionare;

n     conditiile, procedurile de tranzactionare precum si obligatiile intermediarilor si emitentilor admisi la tranzactionare;

n     standardele profesionale impuse persoanelor care efectueaza operatiuni bursiere pe piata reglementata.

n     procedurile de determinare si publicare a cotatiilor bursiere la active ce sunt admise la tranzactionare;

n     tipurile de contracte si operatiuni admise;

n     administrarea si diseminarea informatiilor catre public;

n     standardele contractuale si sistemul de compensare-decontare autorizat;

n     mecanismele de securitate si control a sistemelor informatice care sa previna orice scurgere de informatii confidentiale care sa duca la abuzul de piata.

2. Alege organele de conducere (Consiliul de Administratie, Presedintele bursei);

3. Avizeaza personalul din organele de conducere executiva, cenzorii si lista de arbitrii;

4. Adopta Bugetul de Venituri si Cheltuieli;

5. Aproba rezultatele economico-financiare si bilantul.

Asociatia Membrilor Bursei are acele drepturi si obligatii care nu vin in contradictie cu autoritatea nationala care reglementeaza activitatea pietelor bursiere, fapt pentru care de multe ori, prin legislatia ce guverneaza piata bursiera, se asigura avizarea organelor de conducere colectiva, Consiliul de Administratie sau chiar numirea presedintelui.

Un exemplu edificator este Bursa de Valori Bucuresti la care avizarea numirii directorului general s-a facut de catre Consiliul National al Valorilor Mobiliare (autoritatea nationala in acest domeniu).

B. Organul de conducere permanent este Consiliul de Administratie.

In unele tari, acesta poarta denumirea de Consiliul Directorilor. Este compus din 5-9 persoane si se intruneste lunar.

Atributiile Consiliului Directorilor sunt stabilite prin Statut, norme si regulamente si este aprobat de Asociatia Membrilor Bursei, avand ca puncte principale:

1. elaboreaza si propune modificari la regulamentul bursei (Regulamentul de functionare a Bursei si Regulamentul privind operatiunile de Bursa);

2. aproba structura organizatorica si organigrama bursei;

3. selectioneaza si angajeaza personalul de conducere din aparatul executiv;

4. coordoneaza si supravegheaza activitatile membrilor bursei si agentilor de bursa;

5. stabileste comisioanele si tarifele percepute in practica tranzactiilor bursiere.

Se are in vedere ca acest organ de lucru - Consiliul Directorilor, sa aiba caracter reprezentativ, adica membrii alesi in consiliu sa confere o anumita prestanta si incredere pentru tertii (firme si societati comerciale) ce participa la tranzactiile bursiere.

De obicei, din acest consiliu fac parte: reprezentantii firmelor, societatilor, institutiilor (avand calitatea de membru al bursei), investitori (mari firme ce pun in circulatie titluri financiare) si reprezentanti ai guvernului.


C. Directorul General (Presedintele)

Trebuie sa fie o persoana reprezentativa, de notorietate, cunoscuta in lumea afacerilor bursiere, care sa confere prestigiu institutiei.

Atributiile lui sunt aprobate prin statut sau trebuie incadrate in prevederile legislatiei ce guverneaza piata tranzactiilor bursiere.


Organele de executie

Au sarcina de a conduce, organiza si coordona activitatile curente ale bursei. Organele de executie se refera la:

. functii de conducere (staff managerial);

. lucratori operativi.

Aparatul executiv al bursei transpune in practica, prin activitatea sa, hotararile Adunarii Generale a Asociatiilor Membrilor Bursei, ale Consiliului de Administratie, dar si hotararile Presedintelui desemnat de Asociatia Membrilor Bursei (in calitatea sa de manager al personalului angajat in bursa).

Organizat pe departamente si servicii, acest 'aparat executiv' se ocupa de organizarea tranzactiilor bursiere, urmareste modul de derulare al acestor tranzactii, urmareste eficientizarea activitatilor economice ale bursei, intretine relatiile bursei cu institutiile terte cu care vine in contact.

Structura principalelor departamente operative :

. departamentul pentru cotatii (admiterea titlurilor la cota, transparenta informatiilor);

. departamentul de supraveghere a pietei (controlul efectuarii tranzactiilor);

. departamentul de clearing (executarea contractelor bursiere);

. departamentul pentru sisteme electronice (automatizarea tranzactiilor);

. departamentul pentru cercetare si dezvoltare (elaboreaza strategia bursei);

. departamentul pentru membri (raporturile dintre bursa si membri sai);

. departamentul de relatii internationale.

Structura principalelor servicii functionale: administrativ, personal, tehnic, secretariat.


Organele consultative

Sunt numite generic comitete si au rolul de a asigura consultanta de specialitate organelor de decizie ale bursei, Presedintelui si, in general, cadrelor de conducere ale institutiei.

In practica diferitelor burse se intalnesc urmatoarele tipuri principale de comitete:

. comitetul de supraveghere - vegheaza la respectarea normelor si procedurilor legale si regulamentelor privind incheierea si executarea tranzactiilor in incinta bursei;

. comitetul pentru membri - urmareste respectarea criteriilor si normelor stabilite pentru dobandirea, pastrarea sau pierderea calitatii de membru si/sau a dreptului de tranzactionare in bursa;

. comitetul pentru etica bursiera - raspunde de problemele deontologice legate de activitatea de bursa; el poate face investigatii din oficiu sau la cerere si raporteaza periodic in fata Adunarii Generale a Asociatiei Membrilor Bursei sau a Consiliului;

. comitetul pentru operatiuni cu noi produse bursiere - se preocupa de introducerea in Bursa a inovatiei financiare si de urmarirea tranzactiilor in acest domeniu;

. comisia de arbitraj - dezbate si solutioneaza litigiile aparute in tranzactiile din bursa;

. comitetele speciale - care se constituie ori de cate ori este nevoie pentru solutionarea unor probleme specifice care apar in activitatea institutiei.


Organele de control

Controlul intern asupra intregii activitati a institutiei bursei este incredintat unor organe specializate. In general, cenzorii sau revizorii contabili sunt specialisti cu competenta, ce lucreaza in stransa legatura cu comitetul de supraveghere si cu comitetul de etica, astfel incat sa influenteze prin rapoarte modul de desfasurare a activitatii in bursa. Aceste organe specializate raspund in fata Adunarii Generale a Asociatiei Membrilor Bursei pentru activitatea lor.


INTERMEDIARII


Intermediarii constituie entitati distincte fata de operatorul de piata, acesta din urma este constituit si functioneaza prin participarea unui numar cat mai mare de intermediari la activitatea pietei bursiere respective.

Dealtfel, piata bursiera este impartita in doua categorii mari de participanti:

n     ofertantii, persoane juridice sau fizice care emit oferte de vanzare sau cumparare direct sau prin intermediarii de: marfuri, titluri de marfa, valori mobiliare, titluri financiare derivate;

n     intermediarii sunt persoane juridice constituite in conformitate cu normele legale, cu obiect de activitate exclusiv, respectiv servicii de intermedieri de produse bursiere admise la cotare, care functioneaza in baza autorizatiei eliberate de organul care supravegheaza piata bursiera.

Intermedierea este realizata cu titlu profesional (autorizata), fiind o fapta de comert, pe care societatea respectiva o efectueaza fie in numele unui investitor (broker), fie in cont propriu (dealer) sau in calitate de specialist pentru anumite titluri financiare.

Pornind de la calitatea intermediarului in cadrul tranzactiilor bursiere, calitate conferita prin autorizare, functie si de capitalul initial, societatile de intermediere se pot prezenta dupa cum urmeaza:

1.- Societati de intermediere care detin capital initial la echivalentul in lei a 50.000 euro, vor putea presta urmatoarele servicii bursiere:

- preluarea si transmiterea ordinelor primite de la investitori in legatura cu unul sau mai multe produse bursiere;

- executa ordinele de intermediere pe piata bursiera numai pentru investitori si nu are dreptul sa efectueze tranzactii in nume propriu;

- administreaza portofolii ale investitorilor cu respectarea mandatului dat de acestia.

Aceste societati indeplinesc numai serviciul de intermediere in numele investitorilor, fapt pentru care se mai numesc si firme broker.

2. - Societati de intermediere care detin un capital initial la echivalentul in lei de 125.000 euro, care trebuie majorat pana la sfarsitul anului 2006 la 730.000 euro, vor putea realiza servicii bursiere atat pe cele efectuate de societatile broker, dar s urmatoarele servicii:

- custodia si administrarea de marfuri si titluri financiare admise la cota;

- inchirierea de casete de siguranta;

- consultanta acordata societatilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategia de urmat precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de societati;

- consultanta de investitii cu privire la instrumentele financiare;

- servicii de schimb valutar in legatura tranzactiile bursiere prestate.

Aceste societati de intermediere sau mai simplu intermediari au o paleta mai mare de servicii bursiere fata de firma broker, acestea fiind considerate firme-specialist.

3. - Societati de intermediere care detin un capital initial de cel putin echivalentul in lei a 730.000 euro, care pe langa serviciile prestate de firma-specialist mai realizeaza:

- tranzactioneaza in cont propriu produse bursiere admise la cota, pe piata bursiera pe care este autorizata;

- efectueaza subscrierea de instrumente financiare sau plasamente pe instrumente financiare.

De asemenea, poate realiza servicii conexe, cum ar fi:

- acordarea de credite sau imprumuturi de instrumente financiare unui investitor, in vederea executarii unor tranzactii cu instrumente financiare atunci cand este implicata in realizarea tranzactiei;

- poate realiza servicii privind subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm.

Intermediarii prezentati la acest punct pot fi considerati firme intermediare - dealeri sau formatori de piata (market makers).

Toate aceste firme de intermediere, denumiti si intermediari va trebui sa indeplineasca conditiile de autorizare reglementate de organul de supraveghere al pietei bursiere. De asemenea, trebuie sa indeplineasca anumite conditii privind conducerea, administratorii semnificativi si organele care asigura controlul. Orice modificare survenita in activitatea intermediarului cu privire la conditiile mentionate mai sus vor fi aduse la cunostinta organului care supravegheaza piata si care reglementeaza aceste conditii.

4. - Traderii sunt persoane juridice care efectueaza exclusiv in nume propriu si cont propriu, tranzactii bursiere cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures sau cu optiuni.

Acestea pot opera numai dupa autorizarea de catre organele care supravegheaza piata si cu acordul bursei (operatorului de piata), in conformitate cu conditiile impuse pe piata reglementata respectiva.

Traderii isi compenseaza si deconteaza tranzactiile efectuate numai prin intermediarii pietei reglementate respective, care au si calitatea de membrii compensatori sau membrii Casei de Compensatii (Clearing).

Traderilor le este interzis: detinerea de fonduri sau titluri financiare ale altor persoane, sa negocieze si sa incheie tranzactii in numele si in contul altor persoane, sa incheie intelegeri exprese sau tacite cu alte persoane cu scopul de a actiona concertat pe pietele reglementate; sa se afle in relatii de munca cu alti intermediari sau cu un operator de piata (bursa).

5. - Societati de consultanta de investitii si agentiile de rating sunt persoane fizice sau juridice care presteaza cu titlu profesional, servicii de consultanta de investitii cu privire la instrumente financiare. Consultanta de investitii este o recomandare data unui potential investitor (client) in legatura cu tranzactiile bursiere pentru titluri sau instrumente financiare.

Si aceste societati vor fi autorizate de organul care supravegheaza piata, care va emite reglementari cu privire la autorizare, conditii de functionare, supraveghere si control a activitatii desfasurate.

Totodata, organul de supraveghere a pietelor bursiere, care la noi in tara este Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, emite reglementari cu privire la regulile procedurale, regulile de conduita, modul de realizare a operatiunilor transfrontaliere si intermediarii care pot realiza aceste operatiuni.

Pentru indeplinirea in bune conditiuni a serviciilor bursiere pentru care au fost autorizati, intermediarii au o structura organizatorica adecvata, incadrandu-si personalul de specialitate pe urmatoarele departamente:

departamentul pentru tranzactii;

departamentul pentru cercetarea pietei;

departamentul pentru lichidarea tranzactiilor;

compartimente adiacente functionale, care sa asigure realizarea mecanismelor in societatea de bursa, conform Anexei.

Departamentul pentru tranzactii asigura transmiterea ordinelor primite de la clienti catre piata bursiera, respectiv ringul de tranzactionare in vederea executarii acestor ordine.

In cazul in care societatea lucreaza in calitate de comerciant (dealer), isi va transmite ordinele in contul sau si va avea in vedere plasamente care sa-i asigure profitabilitate maxima.

Departamentul pentru tranzactii va asigura clientilor date privind piata bursiera, precum si asistenta de specialitate pentru realizarea investitiilor in titluri.

Departamentul pentru lichidarea tranzactiilor urmareste executarea contractelor incheiate in ringul bursei de o societate de bursa in contul clientilor sau in cont propriu, urmarind realizarea de catre parteneri a obligatiilor contractuale, precum si modalitatile de decontare, operatie ce se realizeaza de obicei in bursa prin casa de clearing.

Structura organizatorica a societatii de bursa, serviciile pe care aceasta poate sa le realizeze difera de la o tara la alta, iar activitatea lor este reglementata prin norme imperative date de autoritatea pietei bursiere.


Personalul societatilor de bursa

Personalul societatilor de bursa este format din acei specialisti ce asigura functionarea mecanismului bursier, numiti agenti de bursa.

Din punct de vedere al rolului lor pe piata bursiera, exista doua categorii de profesionisti:

. specialisti operativi - cei ce participa efectiv la procesul de incheiere, executare si control al tranzactiei bursiere;

. specialisti neoperativi - acei profesionisti cu atributiile de analiza, consultanta si culegere de informatii privind oportunitatile, tranzactiile si plasamentele, deci acei analisti bursieri ce cerceteaza si evalueaza piata bursiera.

Analistii bursieri vor prelucra datele in departamentul de cercetare sau pot constitui firme proprii de consultanta si analiza financiara.

In categoria specialistilor neoperativi includem si functionarii bursei cu sarcini de supraveghere, urmarire si control al modului cum se fac operatiunile de tranzactii in bursa, cei ce transmit informatii si intocmesc documentele legale in procesul tranzactional, angajatii organelor de supraveghere a pietei, functionarii ce lucreaza in compartimentul de consulting, servicii de public relation, secretariat.

Rolul principal pe piata bursiera revine specialistilor operativi formati din brokeri (intermediari de bursa) si dealeri (comercianti de bursa) sau traderi.

Trasaturile definitorii ale agentilor de bursa:

. sunt persoane fizice care au un anumit statut socio-profesional, profesiune consacrata ca atare in practica de afaceri, fiind singurii abilitati sa realizeze operatiunile de incheiere a tranzactiilor. Pentru a accede la aceasta profesiune, trebuie indeplinite o serie de conditii de eligibilitate: varsta, nationalitate, capacitate de exercitiu, pregatire si experienta profesionala, sa fie atestat de un organ competent (de obicei autoritatea pietei bursiere);

. pot sa actioneze fie ca angajati ai unor firme de brokeraj, fie ca profesionisti independenti. In prima situatie, ei vor realiza operatii de incheiere a tranzactiilor in ring.

. pot actiona fie in incinta bursei, atunci cand tranzactia o incheie in ringul bursei, fie ca liberi profesionisti, atunci cand sunt comercianti in nume propriu si actionari pe ,,piata la ghiseu' (OTC).

A. Brokerii de bursa sau intermediarii de titluri (brokeri de comisioane) sunt agentii care reprezinta o firma de brokeraj membra a bursei si care executa ordinele de vanzare-cumparare primite de la clientii din afara bursei. Firmele de brokeraj pot avea unul sau mai multi brokeri. Functia lor este de a obtine cel mai bun pret pentru client, respectand cu rigurozitate ordinul dat de acesta.

Brokerii independenti sunt brokerii de bursa care executa ordinele primite de la firmele de brokeraj ale caror brokeri nu mai pot face fata ordinelor primite si le transfera spre executare acestora. Ei au un rol important in perioadele de efervescenta. Sunt numiti si "brokeri de doi dolari".

B. Dealerii sau comerciantii de bursa lucreaza in nume propriu si pe cont propriu. Inregistrarea lor la bursa presupune indeplinirea unor conditii de profesionalism si credibilitate financiara, respectarea regulamentului bursei si garantarea conduitei lor in bursa.

C. Creatorii de piata concurenti (market-makers) - lucreaza in cont propriu pentru obtinerea de profit, dar au sarcina de a asigura un pret corect si ordonat pentru piata bursiera.

D. Comerciantii pentru ordine nonstandard - au rolul de a concentra ordine inferioare ca volum, de obicei tranzactiile bursiere au ca unitate de masura contractul de aproximativ o suta de titluri comerciale. Unii investitori vor sa cumpere o subunitate de contract, ei le acumuleaza si merg pe piata bursiera pentru a licita contracte intregi in nume propriu.

E. Specialistii - combina activitatea brokerului cu cea a dealerului. Au o pozitie fixa pe piata bursiera si sunt specializati pe anumite titluri.

Ca brokeri, executa ordinele pentru public, aceste ordine fiind transmise de agenti, membrii ai bursei, ei neintrand in raporturile directe cu publicul.

Ca dealeri, ,,fac piata', adica mentin un pret corect si ordonat pentru titlul financiar pentru care sunt specializati. Ei au obligatia de a interveni in vederea stabilizarii pietei atunci cand apar fluctuatii nejustificate, precum si mentinerea continuitatii pietei astfel ca fiecare tranzactie sa difere de cea precedenta printr-o diferenta de pret rezonabila.

De asemenea, specialistii au rolul de a stabili si pretul de deschidere la titlurile pentru care sunt specializati, luand in calcul ordinele de vanzare-cumparare ce le-au fost transmise.

Formarea si conduita agentilor bursieri (a brokerilor si comerciantilor in bursa)

Imaginea unui agent de bursa este cea a unui personaj cu o tinuta conservatoare, receptiv la informatiile primite de la clienti, dar cu privirea permanent atintita la ecranul de prezentare a ordinelor de vanzare/cumparare, a preturilor, astfel incat intr-un timp scurt sa realizeze un volum cat mai mare de tranzactii in conformitate cu ordinul primit de la client.

Un broker lucreaza normal 10-14 ore/zi, 7 zile pe saptamana si in foarte multe cazuri isi va petrece si noptile in bursa pentru a fi in contact permanent cu piata bursiera si a cunoaste trendul si simptomele acesteia.

Agentul de bursa ramane un personaj aparte in lumea afacerilor prin doua calitati:

. profesionalism, rezultat al unor serioase investitii in pregatirea de specialitate plus talent;

. stricta disciplina a muncii, care presupune un efort sustinut fizic si psihic, cat si respectarea normelor, uzantelor si reglementarilor consacrate in domeniul bursier.

De multe ori un agent de bursa isi incepe cariera ca broker de bursa, functie ce presupune mai putine cunostinte de specialitate; trebuie cunoscute reglementarile privind activitatea in sala de negocieri, dar solicita aptitudini ca: rapiditate in reactii, rezistenta la stres, memorie buna, capacitate de concentrare, stapanire de sine, spirit de disciplina. Varsta optima pentru broker este de 20-30 de ani.

Brokerii care dobandesc o serie de cunostinte privind piata titlurilor financiare, dovedesc capacitate de a lucra cu publicul, pot deveni ca urmare a competentei, experientei, capacitatii creative, imaginatiei, spiritului de oportunitate - stock-brokeri, de a caror activitate depinde bunul mers al firmei de brokeraj.

De activitatea stock-brokerilor depinde cercul de clienti, volumul de afaceri pe care-1 deruleaza si de a caror competenta depinde chiar bunul mers al pietei bursiere ca atare.

Cerintele legate de activitatea si conduita brokerilor sunt ierarhizate pe mai multe calitati:

reactie rapida;

capacitate de a lucra in stres;

disciplina.

De asemenea, exista reguli in ceea ce priveste conduita, tinuta, relatiile cu clientii etc. pe care Conducerea Bursei le impune si pe care orice agent bursier trebuie sa le respecte.

Jobberul transmite mesajul de la firma de brokeraj la brokerii operativi din ring, fiind de obicei intalnit in Anglia.


Organizarea si functiile principale ale intermediarilor de bursa

INTERMEDIARUL DE BURSACasa de

clearing

 Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact