StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » piata bursiera

Continutul pietelor financiare

CONTINUTUL PIETELOR FINANCIARE


Conceptul de piete financiare

In abordarea pietelor financiare este necesar sa pornim de la conceptul modern extrem de complex, acela de finante.

Se cunoaste ca teoria moderna a finantelor pune accent pe fluxurile financiar-monetare, care in esenta lor sunt fluxuri de capital, dat fiind faptul ca orice activitate din economia de piata urmareste realizarea de profit.Dar profitul nu mai poate fi obtinut oricum, ci in conditii de rationalitate si risc.De aceea, apare nevoia de informatie, care poate fi data in cele mai sofisticate formne pe pietele financiare de catre intermediari.Printre acesti intermeiari, enumeram bancile, bursele, societatile de arbitraj, brokeraj, societatile de investitii financiare.

Finantele, pe de alta parte, cuprind fluxuri,verigi, institutii si pietele.Printre acestea,mentionam pietele financiare in sens larg care cuprind piata creditului.

Rezulta ca pietele financiare cuprind mecanismele, fluxurile si instrumentele cu ajutorul carora capitalurile disponibile sunt dirijate prin intermediari catre investitori in scopul realizarii de profit.

Din alt punct de vedere, mai riguros stiintific, piata financiara cuprinde numai piata de capital pe termen lung care cuprinde emisiunea si operatiuni cu valori mobiliare.

Prof.univ.dr.Gabriela Agache, presedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare apreciaza ca "Piata financiara este piata capitalurilor pe termen lung, pe care se emit si se tranzactioneaza valori mobiliare ce servesc drept suport al schimbului de capitaluri.Piata financiara este cea pe cae se vand si se cumpara active financiare, fara a fi schimbata natura lor .

Continutul pietei de capital

Pietele financiare ii aduna pe ofertantii si solicitantii de fonduri.In teoria moderna a finantelor, aceste piete sunt privite si sub raportul 525f51f eeficientei si multilateralitatii lor.Piata monetara sau piata fluxurilor financiare pe termen scurt mai este denumita si piata banilor, iar fluxurile financiare pe termen lung si mediu se mai numesc piata capitalurilor.

Pietele financiare sunt formate din retele de sub-piete legate intre ele.cele mai multe astfel de piete dispun de un spatiu de amplasare.

Majoritatea pietelor financiare sunt cmpetitive, iar actorii sunt foarte competenti.Acest lucru este foarte necesar daca avem in vedere ca activitatile de a obtine un profit suplimentar in conditii de risc sunt intr-o competitie permanenta.

Informatia are un rol foarte mare pe pietele de capital si ea este incorporata in pretul stocului de capital.Singurul factor care modifica pretul stocului de capital sunt noile informatii care vor aparea.De aceea, conform teoriei pietelor eficiente, pretul activelor se modifica intr-un mod intamplator.Se poate totusi previziona in foarte mare masura modificarea pretului unui activ financiar (de exemplu cursul monedelor straine sau productiile viitoare de cereale, care sunt comercializate pe pietele eficiente).

La cumpararea stocurilor de capital se poate obtine o rata foarte inalta a veniturilor obtinute pentru un anumit grad de risc.Managerii specializati in portofolii ale pietelor de capital cumpara stocuri subevalutare si le vand supraevaluate.Stocurile de capital sau alte investitii nu pot fi alese la intamplare.Cei mai multi dintre actori, gestioneaza un portofoliu care se potriveste preocuparilor si afacerilor lor.Se accepta un anumit nivel de risc.

Pietele de capital sunt foarte diverse din punct de vedere al serviciilor pe care le ofera.Prin pietele financiare, capitalurile disponibile sunt indreptate catre persoanele fizice si juridice din fiecare tara sau din alte tari, adica acolo nde cererea de capital este mai mare decat oferta.Ca urmare, se creeaza piete de capital interne si internationale.

Pietele de capital au ca obiect la activitatii emisiunea si plasarea titlurilor financiare indeplinind in acest fel cerintele debitorilor.

Titlurile de valori mobiliare au caracter negociabil si pot fi vandute si cumpararte inainte de scadenta.

In economia moderna primeaza plasamentele internationale de capital, de aceea o piata interna se poate transforma intr-una internationala.

Prin emisiunea de titluri de valori mobiliare se manifesta cererea de capital.Aceasta emisiune se realizeaza de catre institutii publice si private, banci, alte institutii financiare, guverne, societati de asigurare.Multe din acestea pot fi institutii internationale.In acelasi timp, capitalul disponibil este oferit de firme, banci, case de economii, societati de asigurare, persoane fizice, stat, etc.

In tara noastra, tranzactionarea titlurilor de valori mobiliare si organizarea pietelor financiare sunt reglementate prin Legea nr.52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori.

Conform legislatiei in vigoare valorile mobiliare sunt instrumente negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrierea in cont.Aceste titluri confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emtentului.

In sensul pietei de capital, investitr este orice persoana care cumpara, vinde si detine pe cont propriu, valori mobiliare fara sa le intermedieze in sensul comercial.In legatura cu negocierea si cu rolul valorilor mobiliare, consideram ca este necesara definirea pe scurt a unor notiuni specifice.

Actionarul semnificativ este persoana care (singura sau in legatura cu alte persoane ) detine cel putin 5% din totalul actiunilor unui emitent sau are cel putin 5% din voturi.

Pozitia de control este cea care asigura o treime din drepturile de cot in adunarea generala.

Emitentul este persoana juridica ce se angajeaza la recunoasterea si plata drepturilor incorporate in instrumentul negociabil (titlul) si care indeplineste procedura unei oferte publice.

Emisiunea este actiunea prin care valorile mobiliare sunt oferite investitorilor pentru subscriptie.

Oferta publica este propunerea facuta de un emitent,investitori sau intermediari pentru a vinde, a cumpara sau a intermedia titlurile sau drepturile aferente acestora.Oferta este difuzata prin mijloacele de informare in masa sau comunicata pe alte cai , dar in asa fel incat sa fie receptata la cel putin 100 de persoane la intamplare.

Oferta primara are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii, in scopul de a fi plasate pe piata.

Oferta secundara este ulterioara emisiunii , are ca obiect un pachet de valori mobiliare emise in prealabil si dobandite initial prin plasament privat.

Societate deschisa este societatea comerciala pe actiuni construita prin subscriptie publica sau o societate comerciala pe actiuni de valori mobiloiare, din care cel putin o categorie face sau a facut obiectul unei oferte publice promovate regulat.

Agent pentru valori materiale este o persoana fizica legal autorizata care, actionand ca reprezentant exclusiv al unei societati de valori mobiliare, executa ordine de vanzare/cumparare de valori mobiliare sub numele si in contul acelei societati.

Plasamentul garantat este contractul incheiat cu un intermediar legal autorizat, prin care acesta se angajeaza sa subscrie sau sa cumpere o cantitate de titluri financiare in scopul de a plasa pe piata valorilor mobiliare, cu obligatia de a prelua pe cont propriu toate titlurile financiare care nu au fost plasate in conditiile contractului.

Piata de capital se compune din doua segmente si anume :

piata primara ;

piata secundara.

Piata primara are ca activitate principala prima plasare a emisiunii de valori mobiliare pentru atragerea capitalurilor disponibile pe termen mediu si lung, de pe pietele interne si internationale.Piata primara cuprinde si reinvestirea unei parti din profiturile realizate pentru majorarea capitalului.

Piata secundara de capital cuprinde bancile, bursele de valori si alte institutii cumpara si vand valori mobiliare emise si puse in circulatie de piata primara de capital.

Fiind negociabile, valorile mobiliare pot fi valorificate inainte de scadenta,deci inainte de a aduce dobanzi si dividende.Vanzandu-se si cumparandu-se permanent, titlurile negociate pe piata secundara de capital constituie o garantie pentru cei ce le detin.

Piata secundara de capital este mai in varsta decat cea primara,intrucat titlurile financiare se tranzactioneaza de mai multe ori.Cererea si oferta de capital sunt aici neingradite.Aici se stabileste cursul de iata al tuturor valorilor mobiliare.De aceea, piata secundara de capital se mai numeste si piata pietelor.

Principalii participanti la activitatea pietelor de capital sunt :

emitentii de titluri ;

investitorii(detinatorii de capital) ;

intermediarii(institutii, societati, persoane fizice)

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (prezentare generala)

A aparut si in tara noastra ca urmare a necesitatii de a crea bursa de valori si in general, pentru a coordona piata de capital.Constituirea acestei institustii este reglementata prin Legea nr.52/1994privind valorile mobiliare si bursele de valori.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica.Ea are sediul in Bucuresti, dar isi poate deschide reprezentante pe intreg teritoriul tarii.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare are urmatoarele atributii principale :

asigura si favorizeaza buna functionare a pietei de capital ;

asigura protectia investitorilor contra practicilor abuzive, neloiale si frauduloase ;

realizeaza informarea detinatorilor de valori mobiliare si a publicului asupra persoanelor care fac in mod public appel la economii banesti si asupra valorilor emise de acestea ;

strabileste cadrul de desfasurare a activitatii intermediarilor si agentilor pentru valori mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare mai stabileste regimul asociatiilor constituite de intermediari si agentii si pe cel al organismelor desemnate sa asigure functionarea pietei de capital.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este compusa din 5 membri,inclusiv presedintele si vicepresedintele :Ei sunt numiti si revocati de catre Parlament.Durata mandatului este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singura data.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate coopera cu institutii straine cu privire la reglementarea si supravegherea pietelor de valori mobiliare. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare adopta norme prin regulamente si instructiuni, care sunt puse in aplicare prin ordin al presedintelui.Principalele norme si instructiuni se refera la :

organizarea si functionarea burselor de valori si a altor piete de capital ;

autorizeaza si asigura functionarea sistemelor organismelor de investitii si plasament;

organizarea si functionarea sistemelor de depozitare colectiva a valorilor mobiliare;

functionarea Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ;

autorizarea intermedierii de valori mobiliare ;

aprobarea si modificarea regulamentelor de operatiuni bursiere ;

promovarea si derularea ofertelor publice de valori mobiliare;

functionarea oficiilor de compensatii si lichidarea tranzactiilor de valori mobiliare ;

constituirea si functionarea asociatiilor de intermedieri.

transferul pozitiilor de control si al pozitiilor majoritare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare emite ordonante privind functionarea corecta a pietei de capital.De asemenea,dispune anchete si alte investigatii, ridica documente si titluri, aplica sanctiuni disciplinare si administrative.

Actele Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare sunt inscrisuri oficiale si beneficiaza de forta probanta.

Orice oferta publica de valori mobiliare necesita autorizarea Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare.Pentru aceasta, ofertantul prezinta Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare un proiect de oferta publica, care cuprinde elementele esentiale ale tranzactiei si toate informatiile cu privire la ofertant.Prin decizia de autorizare, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare fixeaza forma definitiva in care oferta poate fi publicata, comunicata si distribuita eventualilor interesati.

Oferta publica are o valabilitate de cel mult 180 zile de la data vizei Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.Aceasta oferta poate fi prelungita o singura data, tot cu aprobarea Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare .

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare coordoneaza si supravegheaza si intermedierea de valori mobiliare care cuprinde :

vanzarea si cumpararea de valori mobiliare in contul clientilor ;

garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor primare sau secundare ;

transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati ;

detinerea de fonduri si calori mobiliare in scopul executarii ordinelor privind respectivedele valori imobiliare ;

administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clientilor ;

pastrarea de fonduri si valori mobiliare ale clientilor in scopul gestionarii portofoliilor acestora ;

acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor in limita unui plafon stabilit de banca Nationala a Romaniei cu consultatrea Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare .

Intermediarii de valori mobiliare isi desfasoara activitatea numai pe baza autorizarii date de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare .

Bursele de valori

Bursele de valori se constituie ca institutii publice prin deciazia Comisiei nationale a Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare .Ele sunt institutii de o exceptionala importanta in economia de piata, indeosebi in cadrul mecanismelor de reglare a acesteia.

Bursele de valori sunt conduse de un presedinte sau comisar general.Bursa de valori este o piata de capital oficiala.Pe aceata piata sunt mai multi participanti, printre care banci,institutii financiare, firme industriale,comerciale,agricole.Toate aceste parti implicate efectueaza tranzactii mobiliare in scopul obtinerii de profit prin mobilizarea capitalurilor pe termen lung si mediu.

In cadrul fiecarei burse de valori se constituie asociatia bursei de valori.Ea este formata si functioneaza pe baza comunitatii si complementaritatii de interese ale membrilor sai, cu privire la gestionarea eficienta a bursei.Asociatia asigura executia continua, ordonata, eficienta, echitabila si transparenta a tranzactiilor cu valori mobiliare inscrise la cota bursei de valori, in conditii de protectie a investitorilor.Sunt membri ai asociatiei bursei de valori, societatile de valori mobiliare autorizate sa negocieze in respectiva bursa.

Conducerea bursei este incredintata Comitetului bursei ales pentru 5 ani si avand 5-9 membri.Acest Comitet are urmatoarele atributii principale :

numeste si demite pe directorul general al bursei ;

adopta si modifica regulamentul de functionare si organizare ;

adopta si modifica regulamentele privind operatiunile de la bursa;

adopta proiectul de buget al bursei;

prezinta bilantul membrilor asociatiei bursei ;

stabileste plafoanele comisioanelor si tarifelor practicate la bursa ;

stabileste garantiile ce trebuie constituite de intermediarii de bursa pentru a asigura lichidarea integrala si la scadenta a tranzactiilor cu valori mobiliare negociate la bursa.

Operatiunile de bursa sunt toate tranzactiile si negocierile facute in bursa in timpul sedintelor bursiere.

Orice operatiune de bursa inregistrata reprezinta un act de comert. Operatiunile de bursa se fac pe baza unei autorizatii date de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

In economiiile de piata dezvoltate, bursele de valori sunt de doua forme si anume :

bursele de valori ;

piata privata de tranzactii.

Bursa de valori este o institutie publica.Evident ca pe pietele private de tranzactii, operatiunile au un caracter particular.Aceste piete private mai sunt denumite si piete interdealeri sau tranzactii la ghiseu (OTC-over the counter).

Pietele private de tranzactii au un caracter mai permisiv.Operatiunile si rezultatele au valabilitate numai pentru cei implicati direct sau prin intermediari.

La bursa de valori sunt concentrate cererile si ofertele de titluri financiare.

Prin bursele de valori este facilitata circulatia fluxurilor financiare de la cei ce le detin, catre cei ce au nevoie de disponibil de capital.

Bursele de valori efectueaza operatiuni de libera concurenta si asigura controlul si supravegherea tranzactiei cu titluri.Specialistii bursei acorda asistenta tehnica pentru actorii bursei.

Bursa faciliteaza crearea de capitaluri mari pentru unele investitii importante.De asemenea, influienteaza stabilirea valorii de piata a titlurilor financiare si asigura informatia bursiera.

Subliniem inca o data rolul deosebit de important pe care il au intermediarii in cadrul burselor.Este vorba in primul rand, pe banci,fonduri mutuale (de plasament sau de investitii), fonduri de pensii, societati de asigurari, agenti bursieri.Acestia din urma sunt persoane fizice care au o pregatire speciala cu privire la afaceri cu titluri financiare. Agentii de bursa sunt de trei tipuri :

intermediari de bursa (brokeri) ;

comercianti de bursa (dealeri) ;

creatori de bursa (stoks makers).

Agentii de bursa pot actiona fie independent, fie ca angajati ai unei societati de valori mobiliare sau ai unei burse.

In activitatea de bursa, statul intervine mai mult sau moderat.De regula, bursele isi aleg singure statutul si regulamentul de functionare, dar acestea trebuie autorizate si aprobate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. In activitatea de bursa se aplica principiul autoreglarii.

Evident ca nu oricine poate fi membru al bursei.Printre conditiile ca o societate sa fie admisa la bursa, de mare importanta sunt urmatoarele :

sa dispuna de un capital social solid ;

sa prezinte garantii ;

sa respecte statutul si regulamentele bursei ;

sa aiba ca specific al activitatii sale si operatiuni cu valori imobiliare ;

sa aiba autorizatie de functionare

Pe de alta parte, o societate inscrisa la bursa prezinta un grad mai mare de credibilitate, intrucat este certificat de bursa.In acest fel, societatea respectiva isi poate vinde mai repede titlurile.

Operatiunile bursei sunt :

la vedere(contracte ce se executa imediat sau in una - doua zile);

la termen(se executa in lunile uratoare) ;

conditionate sau optionale (permit executarea contractului la termen sau renunta la contract inainte de termen achitand o prima catre vanzator).

Operatiunile de bursa se mai pot grupa si dupa scopul lor :

speculative (pentru realizarea de profit) ;

de arbitraj(cumparari si vanzari repetate de titluri financiare) ;

de acoperire (hedging), cand se incheie contracte paralele pentru diminuarea riscului ;

cu caracter tehnic(pentru mentinerea stabilitatii bursei, de exemplu, agentii de bursa vand titluri cand oferta este prea mica).

Bursele sunt intermitente, continue si mixte.

Bursele intermitente opereaza cu ordine de vanzare si de cumparare executate in acelasi timp prin licitatie deschisa(strigare prin brokeri).

In cazul burselor continue ordinele de vanzare si cumparare pot fi execute tot timpul in care bursa este deschisa.

Bursele mixte executa operatiunile in mod alternativ sau concomitent, dar de regula se incepe cu operatiuni intermitente, apoi cu cele continue si numai pentru valorle mobiliare importante.

Operatiunile de bursa trec prin urmatoarele etape :

initierea tranzactiei ;

transmiterea ordinului de vanzare sau de cumparare ;

negocierea ;

stabilirea pretului ;

stabilirea termenului de executare a contractului.

In general, operatiunile de bursa se efectueaza prin brokeri, care deschid conturi pentru titulari si isi retine un comision.Negocierea se face fie prin inscrierea intr-un carnet, pe o tabla, prin strigare sau prin inscriere electronica.Executarea contractului de bursa se poate face prin lichidare directa sau prin cliring(lichidare centralizata).
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact