StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Bursa electronica rasdaqBURSA ELECTRONICA RASDAQ


Forma juridica, infrastructura organizatorica (ANSVM, BER, Societati de Registru Independent, SNCDD)
ANSVM - Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare a fost constituita la data de 10 ianuarie 1995, in baza Legii nr.21/1924, cu 25 membri fondatori, avand scopul de a promova si reprezenta interesele comunitatii brokerilor


Organizarea si functionarea ANSVM se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 26 din 2000 (ANSVM fiind infiintata in baza Legii nr.21 din 1924, abrogata prin Ordonanta nr.26 din 2000) si articolul 42 al Legii 52 din 1994 la care se aduga o serie de norme si instructiuni specifice adoptate de CNVM (in special Regulamentul 7 din 1996 privind autorizarea si functionarea OAR-urilor) si desigur Regulile de Practica Onesta.


Conform statutului, ANSVM are ca obiective:


promovarea institutiilor pietei de capital;

ridicarea standardelor profesionale specifice activitatii de intermediere de valori mobiliare;

promovarea si apararea intereselelor profesionale comune membrilor sai;

asigurarea cadrului adecvat unei activitati de cooperare, asistenta si conlucrare atat cu organisme guvernamentale, cat si cu organizatii si asociatii neguvernamentale din tara si strainatate;

incurajarea dezvoltarii activitatii de intermediere de valori mobiliare si cunoasterea de catre investitori a posibilitatilor si a avantajelor acestei activitati;

formarea si educarea personalului societatilor de servicii de investitii financiare in vederea imbunatatirii competentei profesionale;

promovarea intereselelor membrilor printr-o colaborare permanenta cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si sprijinirea activitatatii acesteia in directia aplicarii reglementarilor necesare bunei functionari a pietei de capital;


S.C. Bursa Electronica RASDAQ S.A.

La sfarsitul anului 1996, piata romaneasca de capital asista la nasterea unei noi piete de tip bursier, Piata Nationala a Valorilor Mobiliare RASDAQ avand la baza un Sistem Electr 151h76b onic de Tranzactionare. Cu cele cca 5 700 de societati listate in anii ce au urmat si cei 16 milioane de actionari, Bursa Electronica RASDAQ este una dintre cele mai extinse piete de capital din lume. La sfarsitul anului 2001 se tranzactionasera deja un numar de peste 6,3 mld. de actiuni, reprezentand un volum de peste 16 mii mld. ROL (1,3 mld. USD).

In anul 2003 forma de organizare a fost schimbata in societate pe actiuni, noua denumire a societatii fiind S.C. Bursa Electronica RASDAQ S.A.

Principalele noutati prevazute de noul act constitutiv al BER adoptat de AGA ANSVM in aprilie 2003 sunt:

denumirea oficiala 'BURSA ELECTRONICA RASDAQ'

transformarea din srl cu un singur asociat ANSVM in societate pe actiuni, avand 73 de actionari, ANSVM si cei 72 de membri ai ANSVM, cu detineri egale, in valoare de cate 10 milioane lei; total capital social 730 milioane lei

Numai actionarii societati de valori mobiliare care detin un pachet de minimum 100 de actiuni si indeplinesc si toate cerintele - inclusiv cele de ordin tehnic si operational - prevazute in reglementarile specifice, precum si criteriile stabilite de Consiliul de Administratie al Societatii, pot avea acces direct la sistemele, mecanismele si serviciile oferite de BER

In situatia in care un actionar detine peste 5% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, dreptul sau de vot este limitat la 5%.

Societatea nu va distribui dividende

Activitatea principala a Societatii, conform cod CAEN, se inscrie in grupa J 'Intermedieri financiare', clasa 6711 'Administrarea pietelor financiare', prin asigurarea cadrului tehnic, de reglementare si supraveghere necesar desfasurarii operatiunilor cu valori mobiliare si alte instrumente financiare, pe principiile legalitatii, transparentei si integritatii pietei

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale ordinare, este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social cu drept de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta (2/3+1) din capitalul social cu drept de vot reprezentat in adunare.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la articolul precedent, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, iar hotararile vor fi luate cu votul majoritatii simple (1/2 +1) din capitalul social cu drept de vot reprezentat in adunare.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale extraordinare, la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social cu drept de vot, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social cu drept de vot.

La convocarea ulterioara, este necesara prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social cu drept de vot, iar hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social cu drept de vot.

Consiliul de Administratie este format din 5 membri, care desemneaza din randul lor un Presedinte si doi Vicepresedinti; Adunarea Generala a Actionarilor va formula o recomandare in privinta desemnarii de catre membrii Consiliului de Administratie a Presedintelui Consiliului de Administratie.

Durata mandatului fiecaruia dintre membrii Consiliului de Administratie este de 4 ani si poate fi reinnoit o singura data, cu exceptia primului mandat acordat prin prezentul Act Aditional care este acordat pentru o perioada provizorie.

Societatea nu va acorda imprumuturi si/sau garantii.

Profitul Societatii se stabileste prin situatiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor si conform legislatiei romane in vigoare. Societatea nu va distribui acest profit sub forma de dividende.


Organigrama BER


Structura organizatorica/functionala

Bursa Electronica RASDAQ

Operatiunile post-tranzactionare aferente tranzactiilor incheiate prin BER sunt efectuate in cadrul sistemului format de SNCDD si Registrele Independente autorizate de CNVM. Responsabilitatea decontarii tranzactiilor cross (atat cumparatorul cat si vanzatorul fiind reprezentati prin aceeasi SSIF) revine SSIF in cauza, transferul de proprietate fiind reflectat in evidenta proprie a SSIF (back-office).

SNCDD


a fost infiintat la 15 august 1996 ca societate pe actiuni avand ca actionari SVM-uri, banci, ANSVM, BVB si altii, conform unei structuri reglementate de CNVM.

are rol de compensare, decontare, coordonare si control a transferurilor din conturile SVM-urilor a actiunilor contra bani, si a banilor contra actiuni.

actioneaza si ca un custode, pastrand valorile mobiliare in numele SVM-urilor.are si facilitati de registru


SNCDD functioneaza in calitate de Casa de Compensatii Interbancare si coordoneaza procesul de decontare a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare in numele utilizatorilor directi ai sistemului Depozitarului. In acest moment SNCDD foloseste pentru procesarea tranzactiilor sistemul Trade for Trade System (T/T). Pentru decontare, sistemul compenseaza valoarea pentru toate tranzactiile decontate, pentru care livrarea titlurilor de valoare a fost realizata intr-o singura valoare de decontare, prin sistemul de decontare al SNCDD. Platile sunt efectuate prin BNR la data decontarii.


Societatile de registru


Principalele functii ale societatilor de registru sunt urmatoarele:

inregistrarea transferului unei valori mobiliare in fisierul central al detinatorilor respectivei valori mobiliare;

asigurarea transferului de valori mobiliare in sistemele de compensare, decontare, depozitare;

actualizarea si tinerea unei evidente exacte care sa mentioneze numarul total de actiuni (pentru fiecare emisiune de actiuni) sau valoarea totala a principalului (pentru obligatiuni), care au fost autorizate si emise de fiecare emitent. Registrul independent privat tine, de asemenea, evidenta tuturor situatiilor in care numarul total de actiuni sau valoarea totala a principalului nu corespunde cu numarul total de actiuni sau cu valoarea totala a principalului din fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare si va rezolva astfel de diferente.


Tipuri de valori mobiliare tranzactionabile pe BER:


Actiuni comune, actiuni preferentiale. Categorii de emitenti

Titluri de participare la OPCVM

Certificate de depozit bancar


Daca initial BER a oferit suport de tranzactionare in exclusivitate actiunilor comune, practica a condus la necesitatea acomodarii si a altori tipuri de valori mobiliare. In prezent se pot tranzactiona si actiuni preferentiale, fara drept de vot, emise de catre doi emitenti. Acestea sunt evidentiate prin cifra 1 adaugata dupa simbolul actiunilor comune ale emitentului. Sunt cuprinse in capitalul social dar nu participa la formarea cvorumului pentru exprimarea votului si au fost evidentiate la solicitarea APAPS.


Odata cu introducerea la tranzactionare a Fondului Oamenilor de Afaceri, paleta de valori mobiliare a BER s-a extins cu titluri de particiapare la OPCVM, categorie identificata ca si Categoria 4. In prezent XFOA reprezinta singura valoare mobiliara de acest tip tranzactionabila pe BER.


Odata cu implementarea Regulamentului nr. 2/2002, care vizeaza cresterea integritatii si transparentei pietei, au fost definite criteriile de departajare a emitentilor in urmatoarele categorii:

Categoria de baza

Categoria II de Excelenta

Categoria I de Excelenta


Incepand din aprilie 2000, BER a devenit scena pe care pot fi tranzactionate, pe langa actiuni, instrumente financiare cu venit fix (certificate de depozit bancar, obligatiuni, titluri de stat, etc.). Aceasta activitate este reglementata prin Regulamentul CNVM nr. 11/1999.

Aceasta noua activitate acorda un plus de atractivitate acestor instrumente financiare, oferindu-le o piata secundara competitiva, pe care vanzatorii isi pot lichida investitiile in astfel de instrumente inainte de termenul de scadenta, prin vazarea catre cumparatori interesati, in termeni negociabili, dictati de cerere si oferta.

In vederea accesarii sistemului RASDAQ, banca emitenta solicita inregistrarea emisiunii de certificate de depozit bancar la CNVM (la Oficiul de Evidenta al Valorilor Mobiliare - OEVM), dupa care se adreseaza BER, care acorda autorizatia de tranzactionare.

Orarul de tranzactionare al instrumentelor financiare cu venit fix este acelasi cu orarul de tranzactionare al actiunilor: zilnic, 10:00 - 14:00.

Elementul negociabil in cadrul IFVF pe termen scurt (scadenta sub un an) este randamentul (rata discontului, rata dobanzii), iar pentru IFVF cu data scadentei peste un an este pretul.Admiterea la tranzactionare a emitentilor. Formulare. Comisioane.


Conditii necesare unei societatati comerciala pentru a putea fi inscrisa la cota Bursei Electronice RASDAQ (BER) - categoria de baza:

societate este detinuta public (actiunile societatii au facut obiectul unei oferte publice in conformitate cu reglementarile in vigoare)

actiuni sunt dematerializate

emisiunea este inregistrata la OEVM

societatea are contract cu un registru independent autorizat de CNVM

numarul de actionari este mai mare de 100 (Legea nr. 525/2002)

capitalul social este mai mare de 100.000 EURO (Legea nr. 525/2002)


Conditii suplimentare ce trebuie indeplinite pentru inscrierea in Categoriile de Excelenta ale BER (conform Regulamentului CNVM nr. 2/2002):Categoria I

emitentul a inregistrat profit pentru cel putin un exercitiu financiar din ultimele doua;

cifra de afaceri de cel putin 9 milioane EURO

valoarea totala a activelor de cel putin 4,5 milioane EURO

procentul reprezentand suma actiunilor celor care detin un procent mai mic de 5% sa fie mai mare de 15% din numarul total de actiuni

capitalul social sau capitalizare medie de minimum 1 milion EURO


Categoria a II-a

cifra de afaceri de cel putin 2,5 milioane EURO

procentul reprezentand suma actiunilor celor care detin un procent mai mic de 5% sa fie mai mare de 10% din numarul total de actiuni

capitalul social sau capitalizare medie de minimum 500.000 EURODocumentele ce trebuie depuse la BER in vederea solicitarii inscrierii la cota

cerere standard de inscriere

dovada incheierii contractului cu un registru independent autorizat de CNVM

copie a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare emis de OEVM

'documentul de prezentare' in format electronic si pe hartie

ultimele situatii financiare: anuala si semestriala

decizia organului de conducere al emitentului privind cotarea la BER

dovada platii comisionului de procesare catre BERComisioane valabile pentru anul 2003:

comisionul de procesare : 70 EURO (nerambursabil) care se plateste odata cu depunerea documentelor de la pct. 2

comisionul de inscriere (admitere - se plateste dupa obtinerea aprobarii cotarii si conditioneaza inceperea tranzactionarii):Categoria de baza 300 EURO

Categoria a II-a promotional 200 EURO

Categoria I promotional 400 EURO


Comisionul de mentinere (se plateste numai pentru Categoriile de Excelenta anual, pana la 31 ianuarie din anul pentru care se plateste si conditioneaza mentinerea actiunilor in Categoriile de Excelenta)

Categoria a II-a 100 EURO/an

Categoria I 200 EURO/an


comisionul de transfer 1.000 EURO se plateste in situatia transferului de la BVB la BER, dupa obtinerea aprobarii cotarii la BERAccesul SSIF la sistemul de tranzactionare al BER


Pentru a putea accesa sistemul de tranzactionare al BER, SSIF trebuie sa indeplineasca in primul rand urmatoarele conditii:

sa fie autorizati de CNVM

sa fie membri ai ANSVM (taxa de intrare echivalent a 25.000 usd)

sa fie actionari ai BER

sa indeplineasca conditiile tehnice si de personal autorizat de BER (traderi)


Participantii (SSIF) sunt interconectati printr-o retea de date (linii dedicate sau comutate). Prin intermediul terminalelor de tranzactionare (calculatoare personale) conectate in regim de acces direct, acestia transmit cotatii de cerere si oferta pentru valori mobiliare. Odata introduse in sistem, cotatiile sunt disponibile in timp real tuturor participanilor. Tranzactiile pot fi negociate prin telefon sau prin intermediul sistemului.


Sistemul PORTAL de tranzactionare. Descriere si functii de baza


Sistemul de tranzactionare administrat de catre BER este un sistem informatic, bazat pe o retea distribuita de comunicatii care asigura accesul societatilor de valori mobiliare autorizate la un server central (Stratus Continuum - din categoria fault tolerant) pe care ruleaza aplicatia PORTAL, care prelucreaza cotatiile (cereri si oferte de valori mobiliare), calculeaza in orice moment cele mai bune preturi de cumparare si vanzare disponibile, permite negocierea si incheierea de tranzactii cu valori mobiliare, in conditii de totala transparenta, creind, totodata, posibilitatea supravegherii tuturor activitatilor derulate de catre intermediarii participanti de catre un colectiv specializat.


Dezvoltarea permanenta a sistemului de reglementari ce guverneaza BER confera acesteia un plus de credibilitate si siguranta, in scopul realizarii functiunilor ce-i revin in calitate de componenta a pietei de capital. Sistemul RASDAQ ofera toata paleta de functiuni pe care o poate cere o piata de valori mobiliare moderna.


Incepand cu octombrie 2002 a fost introdus un nivel suplimentar de securitate - parola individuala pe trader. Astfel poate fi acum identificat traderul care a introdus/modificat cotatii si tranzactii in Sistem.


Functii principale ale sistemului de tranzactionare PORTAL:

introducere/ modificare/ vizualizare cotatii

introducere/ modificare/ vizualizare tranzactii

negociere
Tipuri de operatiuni si reglementarile specifice


Tranzactii normale

Tranzactiile normale (comune) sunt toate tranzactiile efectuate prin sistem, in limitele de variatie ale pretului prevazute in Regulamentul nr. 2/2002, cu exceptia tranzactiilor speciale, tranzactiilor incheiate in cadrul ofertelor publice si privatizarilor.


Tranzactii speciale

Tranzactia speciala este acea tranzactie raportata in afara intervalului de pret determinat de cele mai bune cotatii ferme, dar in limitele de variatie a preturilor prevazute in Regulamentul nr. 2/2002. Nu este admisa agregarea de ordine si in plus indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

cantitatea de actiuni care face obiectul tranzactiei reprezinta cel putin 1% din numarul total de actiuni ale emitentului;

valoarea tranzactiei este de cel putin 1 miliard lei.


Oferte publice

In scopul desfasurarii ofertelor publice de cumparare pe BER, SNCDD deschide si mentine un cont propriu dedicat ofertei publice, avand alocat un user corespunzator in sistemul BER. In contul dedicat ofertei publice se depun actiunile corespunzatoare.

In sistemul BER defineste un simbol particular ZZSimbVM pentru societatea emitenta pentru care se desfasoara oferta publica. Intermediarul ofertei are obligatia de a afisa in sistem numarul de actiuni pentru care se desfasoara oferta si pretul, in conformitate cu prospectul autorizat de CNVM.

In cazul OPC, incepand cu data de initiere a ofertei publice, actiunile persoanelor interesate, inclusiv ale clientilor intermediarului OPC, pot fi depuse in contul dedicat OPC, prin intermediul Utilizatorilor Directi, care vor initia in acest sens transferuri de tip Free Portfolio intre conturile proprii deschise la SNCDD si contul dedicat OPC.

In cazul OPV, cererile de subscriere, sunt inregistrate, mentinute si administrate de catre Intermediarul Ofertei ; numai Intermediarul Ofertei are acces la simbolul definit pentru societatea emitenta si gestioneaza introducerea ordinelor de cumparare in cadrul sedintelor de tranzactionare in perioada de derulare a OPV.

Dupa inchiderea ofertelor, participantii raporteaza tranzactiile aferente intre contul SVM si cel dedicat ofertei, pe simbolul valorii mobiliare si nu pe cel special definit pentru identificarea parametrilor ofertei.


Privatizari: licitatia electronica, vanzarea la ordin


Bursa Electronica RASDAQ a cunoscut o dezvoltare continua, proces care a condus la necesitatea dezvoltarii sistemului reglementarilor aferente.

Astfel, pentru a veni in sprijinul procesului de privatizare gestionat de APAPS, sistemul a fost adaptat in vederea derularii unor operatiuni speciale. In prezent, cel mai mult sunt utilizate de APAPS Licitatiile Electronice. Aceasta Activitate este reglementata prin Regulamentul CNVM nr. 13/1999 care defineste obligatiile societatilor de valori mobiliare implicate, precum si descrierea procedurii de derulare a licitatiilor electronice, conform normelor stabilite de APAPS.


O societate de valori mobiliare agreata de APAPS devine conducatorul licitatiei si are obligatia de a transmite datele referitoare la licitatia electronica precum si Dosarul de Prezentare al societatii emitente respective, catre Societatea de Bursa RASDAQ, cu 15 zile inainte de derularea licitatiei.


Un investitor interesat in pachetul de actiuni oferit de APAPS poate participa printr-un singur svm si un singur ordin de cumparare.

Supravegherea licitatiei electronice este efectuata de catre Departamentul de Supraveghere a Pietei din cadrul ANSVM si de catre Comisia de licitatii din cadrul APAPS.

Licitatia electronica are o durata variabila, ea incheindu-se automat daca intr-un interval de 5 minute nici o SSIF participanta nu-si imbunatateste oferta de cumparare.

Pachetul oferit spre vanzare se aloca, pana la epuizare, SSIF-urilor care au oferit cele mai bune preturi, fiecareia la pretul oferit.

Comisia de licitatii valideaza licitatia electronica in maximum o ora dupa incheiere.


Licitatia electronica este cel mai eficient, transparent si competitiv procedeu de vanzare al pachetelor de actiuni oferite de APAPS, in situatiile in care nu exista restrictii speciale privind calificarea potentialilor investitori.

Mai recent, APAPS a initiat utilizarea vanzarii la ordin, pentru pachete reziduale. Sistemul permite afisarea unei cotatii la pretul solicitat de APAPS si la raportarea tranzactiei in afara variatiei de pret pentru tranzactiile normale.

Toate tranzactiile efectuate in numele APAPS trebuie marcate corespunzator de catre SSIF prin indicatorul tip tranzactie.


Regulamentul privind integritatea si transparenta in cadrul BER


Prevederi referitoare la integritate


In vederea cresterii transparentei pietei, BER calculeaza si difuzeaza public zilnic un pret de referinta pentru fiecare valoare mobiliara listata; acesta se calculeaza ca pret mediu ponderat al tranzactiilor comune raportate in ultima zi in care au fost incheiate tranzactii cu respectiva valoare mobiliara.

Pretul tranzactiilor comune si cel al tranzactiilor speciale trebuie sa se incadreze in intervalul delimitat de pretul de referinta +/- N%, unde N reprezinta un anume procent din pretul de referinta, care are valori diferite, in functie de categoria de listare, astfel:

15 pentru Categoria I

20 pentru Categoria II

25 pentru Categoria de baza

In plus, pretul tranzactiilor comune trebuie sa se incadreze si in intervalul delimitat de cotatiile ferme, atunci cand pentru respectiva vloare mobiliara in piata sunt afisate cotatii ferme in intervalul de variatie maxima regulamentar.

Limitarea in raport cu pretul de referinta, a pretului tranzactiilor pentru o valoare mobiliara nu se aplica in urmatoarele situatii:

in prima zi de tranzactionare a actiunilor unui emitent;in prima zi de tranzactionare dupa operarea unei modificari a valorii nominale a unei actiuni;

in prima zi dupa distribuirea de actiuni cu titlu gratuit;

in prima zi de tranzactionare, in cazul in care nu s-a inregistrat nici o tranzactie comuna cu actiunea respectiva, timp de cel putin 30 de zile consecutive;

in alte cazuri temeinic motivate, cu avizul CNVM.


Limitarile referitoare la pretul tranzactiilor nu se aplica tranzactiilor incheiate in cadrul ofertelor publice si privatizarilor derulate prin BER.


Prevederi referitoare la transparenta


In vederea mentinerii actiunilor in cadrul Categoriei I sau a II-a, emitentii sunt obligati sa transmita pietei urmatoarele tipuri de raportari:

rapoarte curente;

rapoarte anuale;

rapoarte semestriale;

rapoarte trimestriale


Emitentii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita BER rapoarte curente ori de cate ori apare un eveniment important, cum ar fi:

convocarea si hotararile adunarilor generale ale actionarilor;

convocarea si deciziile consiliului de administratie adoptate in cadrul exercitiului atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor;

incheierea unor acte juridice intre emitent si administratorii, angajatii, actionarii societatii sau cu persoanele implicate sau afiliate acestora, a caror valoare individuala sau cumulata reprezinta echivalentul in lei a 50.000 EURO;

initierea procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului;

orice alte evenimente importante calificate ca atare de CNVM.


Rapoartele curente trebuie sa contina informatii certe, corecte si suficiente pentru a caracteriza complet evenimentul care face obiectul raportului si trebuie transmis catre BER pe suport de hartie, prin fax sau curier, si pe suport electronic, prin e-mail sau discheta, in termen de maximum 24 de ore de la aparitia evenimentului important.

Rapoartele anuale si semestriale transmise de catre emitenti trebuie sa aiba continutul informational minim stabilit prin reglementarile CNVM.

In cazul in care emitentul intocmeste, la solicitarea actionarilor, rapoarte trimestriale, este obligat sa le transmita, simultan si gratuit BER, pe suport de hartie, prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, si pe suport electronic, prin e-mail sau discheta.

Raportarile transmise BER sunt facute publice prin intermediul sistemului de informare al pietei.


Decontarea si compensarea tranzactiilor efectuate in cadrul BER


Tranzactiile bilaterale raportate in sistemul BER se transmit automat de acesta catre SNCDD spre decontare, decontarea urmand a se efectua in conformitate cu reglementarile in materie ale CNVM si SNCDD, cel mult la data T+3, unde T este data raportarii tranzactiei.


'Radiografia' unei tranzactii executate pe BER


In vederea vanzarii, valorile mobiliare sunt extrase din registru si mutate la SNCDD in contul SSIF. SSIF consulta cotatiile existente si are obligatia de a obtine cea mai buna executie a ordinului de vanzare al clientului.


In vederea cumpararii de valori mobiliare, SSIF consulta cotatiile existente, incercand achizitionarea la cel mai bun pret posibil, in conditile specificate de ordin. Dupa cumparare, conform solicitarii clientului, SSIF poate pastra valorile mobiliare in contul sau la SNCDD (evidentiind clientul in back-office) sau le poate transfera la registrul independent aferent.


Indicii oficiali ai BER: RASDAQ Compozit, RAQ-I, RAQ-II


Indice: RASDAQ - C (indice compozit)

Bursa Electronica RASDAQ a lansat la 31 iulie 1998, propriul Indice cu caracteristica bursiera. In acest sens, 'Raportul de tranzactionare' din 3 august a cuprins prima calculatie a variatiei indicelui RASDAQ COMPOZIT, data de referinta in care indicele a luat valoarea de start de 1.000 de puncte, fiind 31 iulie 1998.

Indicele RASDAQ Compozit include in calculatie toate societatile listate la cota Bursei Electronice RASDAQ. El urmareste sintetizarea tendintei globale a preturilor actiunilor emise de societatile listate.

METODA DE CALCUL:

Din punct de vedere al metodologiei de calcul, indicele RASDAQ COMPOZIT se incadreaza in familia de indici bursieri ponderati prin capitalizarea de piata. Elementele ce definesc calculatia sunt:

pio - pretul de inchidere al actiunilor societatii i in ziua de referinta (t=0);

pit - pretul ultimei tranzactii realizate cu actiunile societatii i ;

wfio - factorul de ponderare corespunzator emitentului i in sedinta de tranzactionare de referinta;

wfit - factorul de ponderare corespunzator emitentului i la data curenta;

Do - divizorul in momentul de referinta;

Dt - divizorul la data curenta;

Io - valoarea initiala a indicelui;

It - valoarea curenta a indicelui;

N - numarul de societati comerciale cuprinse in portofoliul indexului.

Participarea unui simbol in indice este limitata la 25% din totalul capitalizarii simbolurilor incluse in RASDAQ-C, ca urmare factorul de ponderare pentru un simbol poate fi:

numarul de actiuni corespunzatoare simbolului respectiv, daca ponderea capitalizarii acestuia in capitalizarea totala a simbolurilor incluse in indice este sub 25% ;

un numar ajustat, daca ponderea capitalizarii simbolului depaseste limita procentuala de 25%, astfel incat pit* wfit sa reprezinte 25% din capitalizarea totala a simbolurilor incluse in indice.


 Valoarea divizorului in momentul de referinta (t=0) se calculeaza ca:

 Valoare curenta a indexului se calculeaza ca:

Indici: RAQ-I si RAQ-II

RAQ-I si RAQ-II au fost lansati odata cu introducerea Categoriilor de Excelenta (28.10.2002), pentru a reflecta evolutia de ansamblu a preturilor emitentilor de top listati pe Bursa Electronica RASDAQ pe Categoriile respective.

METODA DE CALCUL:

Aceeasi cu cea utilizata pentru calculul RASDAQ -C.

REGULI DE SELECTARE A SOCIETATILOR IN PORTOFOLIUL INDICELUI:

singura conditie pentru ca un emitent sa fie inclus in RAQ-I, II este listarea pe Bursa Electronica RASDAQ in Categoria I, respectiv II.

METODE DE AJUSTARE A INDICELUI:

Aceleasi cu cele utilizate in calculul RASDAQ-C.


ELEMENTE CARE DETERMINA AJUSTAREAPrincipalele tipuri de evenimente care pot determina ajustari ale indicelui:

modificari de capital (majorari / diminuari );

divizari sau consolidari;

modificarea componentei indicelui prin promovarea / retrogradarea emitentilor pe /de pe Categoria I respectiv II;

modificari in capitalizarea unui emitent astfel incat sa se depaseasca limita de 25% din capitalizarea totala a emitentilor de pe Categoria I, respectiv II.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact